Overleg:Jan Reusens

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Familienaam[bewerken]

Tot 26 juli 2018 droeg dit artikel de titel 'Jan Reussens' en koppelden de tientallen interne links daarnaar. De man heette echter Reusens, met een 's' minder, overigens net als zijn oudere broer Geert (winnaar van de Godecharleprijs schilderkunst 1935 met een carrière aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Mechelen). De fout stond kennelijk op deze Wikipedia sinds maart 2005 en staat nog immer op IMDb. Dit zijn natuurlijk door velen gekende en geraadpleegde websites zodat de fout gespelde familienaam in de voorbije (minstens) 13 jaar flink verspreid raakte, vooral naar andere wiki's en naar blogs maar ongetwijfeld ook naar enige andere sites zonder steeds netjes hun bron van wijsheid te vermelden. Een eenvoudige controle door even te googelen, kon de correcte naam niet meteen op evident overtuigende wijze aantonen:

 • "Jan Reusens" -"Jan Reussens" -wiki -wikipedia -wikimedia -imdb -"bol.com" -blog gaf 71 hits waarvan er 21 effectief als resultaat getoond werden.
 • "Jan Reussens" -"Jan Reusens" -wiki -wikipedia -wikimedia -imdb -"bol.com" -blog gaf 'slechts' 47 hits waarvan er evenwel 33 effectief als resultaat getoond werden.

Nu was Jan Reusens, van wie ik de naam met zekerheid aldus weet te spellen sinds ik de generiek van de wekelijks live uitgezonden episodes van 'Schipper naast Mathilde' kon lezen, in zijn flegmatieke rol van Sander mijn favoriet nog boven Schipper Nand Buyl... Deze beiden en Chris Lomme zijn de enigen uit de destijds immens populaire cast die ook achteraf nog veelvuldig op tv kwamen. Bij de vele latere tv-producties met Jan Reusens die ik ook zag op het eerste Vlaamse net, waarop nog geen reclame een eindgeneriek onderbrak, viel me nimmer op dat Jans familienaam ooit anders zou gespeld geweest zijn. Maar 'dat kan iedereen komen zeggen'. Het is merkwaardig dat een in Vlaanderen toch zeer algemeen bekende en populaire acteur die tientallen jaren lang geregeld op tv meespeelde, geen biografie op het internet lijkt te hebben gekregen. Die vermaledijde IMDb en het artikel hier gaven hooguit een lijstje tv-series maar niets over bijvoorbeeld zijn ouderlijke thuis, zijn opleiding, enz. Nu kan ik me niet herinneren, ooit een interview met Jan Reusens in een magazine of op tv opgemerkt te hebben. Dat kan al veel verklaren.

In het artikel zette ik een belangwekkende bron met datum raadpleging: De foto van de affiche voor de opvoering in Oostende van 'Een Moordverhaal' op 21 januari van het 82ste speeljaar van de KVS, waarvan toen Vic De Ruyter directeur was, door KVS-acteurs in de drie hoofdrollen en 'Jan Reusens' als eerstgenoemde bij de secundaire rollen, zal elkeen van de juiste spelling overtuigen. Temeer daar een tiental onderling onafhankelijke andere bronnen die ik inmiddels in het artikel vermeldde, de naam ook zo spellen. Het relatief geringe aantal van de als voormeld bekomen verifieerbare webpagina's met Jan Reussens of Jan Reusens, keek ik na en daarbij bleek nergens een op zich degelijke en duidelijke autoriteit. Wel vond ik binnenin een website over oude regionale Nederlandse krantenartikels de authentieke weergave van vooral aangekondigde tv-programma's, met in zeer overtuigend grote meerderheid (88 %) de naam gespeld als 'Jan Reusens' gespreid over een periode van 6 oktober 1967 tot 2 augustus 1989 (de nog oudere kranten staan nog niet online en die resultaten uit de ingescande eindigen wanneer de laatste opnames met Reusens op tv kwamen). De kleine minderheid met 'Jan Reussens' (11 waarvan enkele — wellicht op een maandagochtend ingetikt — hem in 'Medina' of 'Martina' i.p.v. Merlina of in 'Slissen en Cesar' i.p.v. Slisse en Cesar aankondigden) zat geheel binnen de kortere periode 1982-'87. Zulke door een groot publiek bekeken programmaoverzichten werden telkens (en zeker voor de langste tijd nog niet automatisch digitaal) door de tv-zenders aangeleverd en het is ondenkbaar dat die gedurende bijna 22 jaar (op die korte periode daar binnenin van een 5-tal jaren na zelfs volstrekt systematisch) een foute spelling zouden zijn blijven doorspelen, uiteraard dan ook hetzelfde aan andere kranten en tijdschriften, zonder dat het ooit de acteur of iemand anders bij de KVS opviel of ter ore kwam. Die zou dan vast de toeleverende BRT, waar die mensen quasi voortdurend voor of mee werkten, hebben gewaarschuwd. Zulks is blijkbaar effectief gebeurd want meer dan waarschijnlijk lag de oorsprong van de foute spelling bij de jeugdserie Merlina: De eerste aflevering werd op 8 januari 1983 uitgezonden en allicht reeds in 1982 aangekondigd met acteursnamen gespeld zoals ze in de serie getoond gingen worden. Iedere episode presenteerde telkens na enkele minuten elk der vier hoofdpersonages met een gesproken omschrijving wijl een schets van het gelaat bij de acteursnaam getoond werd, waaronder gedurende de eerste seizoenen "Jan Reussens" (inzake youtube.com/watch?v=fPXeoaStypQ - episode 1, op 6'04" tot episode 52); pas zeer laat is die visuele presentatie opgefrist en stond daar wel degelijk "Jan Reusens" (vanaf youtube.com/watch?v=7Nyi_iK3mO0 - episode 53, op 1'25"). Blijkbaar merkte niet elkeen die correctie zodat hier en daar de programmatie nog foutief is blijven verschijnen, tot in 1987 voor de uitzending op 2 januari 1988 van de 95e, allerlaatste episode (cf. Merlina Trivia, IMDb). Die na de 70e lijken alsnog niet op YouTube te staan.

Het artikel kreeg dus nu de juist gespelde titel Jan Reusens en er is een doorverwijzing vanuit Jan Reussens vermits IMDb over die ganse site nog immer die foute spelling hanteert. Er zijn geen dubbele doorverwijzingen. De spelling is verbeterd in elk van de heden linkende artikels maar niet in het drietal linkende gebruikerspagina's.
SomeHuman 2018-07-27 14:01 - 2018-07-30 00:20, aangevuld 2018-08-15 14:12 - 2018-08-16 00:40 (UTC=CEST-2)

Vraagje[bewerken]

"Sander in Schipper naast Mathilde, de reeks zelfstandige afleveringen van 10 mei 1955 op het NIR tot 19 juli 1963 op de BRT, waaruit gans Vlaanderen Reusens fysionomie kende. Men had uiteraard de verdienste en uniekheid van de humoristische volkse reeks maar ook viel daar in die tijd dat elke thuis een beeldbuis wou, vrijwel nergens een ander Nederlandstalig kanaal te ontvangen. Van de acht hoofdacteurs verschenen achteraf slechts Reusens en (het koppel) Nand Buyl en Chris Lomme nog veelvuldig op televisie."

De tweede zin is mij niet helemaal duidelijk. Wie had de verdienste van de serie (en wat betekent dat precies)? Waar is 'daar'? Vlaanderen? Meer in het algemeen: op welke bron gaat deze opmerking terug? Marrakech (overleg) 24 sep 2018 23:01 (CEST)

"Er was uiteraard de..." is strikt grammaticaal beter, ofwel "Men genoot uiteraard van de...". "Dit volgde vanzelfsprekend uit de verdienste en uniekheid van de humoristische volkse reeks maar ook..." lijkt me het best. "Daar" kan grammaticaal inderdaad slechts op Vlaanderen betrekking hebben. Nederland zond ook al uit en daar zal men dat benutte kanaal wel kunnen ontvangen hebben, zou ik denken. Ik vermoed dat het Nederlandstalig was, want hier in Vlaanderen konden wij dat dus niet vaststellen. Je vraag naar een bron over de aard van Schipper naast Mathilde zoek je allicht best in het (hierboven niet) gelinkte artikel erover. Als het je daar niet overduidelijk zou blijken, zou je de vraag best daar en wat minder 'in het algemeen' stellen. Welke acteurs ook achteraf op tv te zien waren, blijkt uit de er onder 'Rolverdeling' gelinkte artikels. Hier gaat het om wat die reeks deed voor de relatie Reusens - ongeëvenaard groot Vlaams publiek, en de verklaring daarvoor. Overigens hing er spoedig een tv in elk café (toen nog de gewone plaats voor de gewone mens om de avond door te brengen) en niemand wou een vroege Schipper missen; men mocht even niet luid praten. Na enkele jaren had vrijwel iedereen tv thuis en had de horeca het moeilijk, met uiteindelijk een gitzwart moment tijdens de Schipper.
SomeHuman 2018-09-26 04:23-04:44 (UTC=CEST-2)
 • Ook na je uitleg en je kleine aanpassing blijft die zin problematisch: "Dit volgde vanzelfsprekend uit de verdienste en uniekheid van de humoristische volkse reeks maar ook viel daar in die tijd dat elke thuis een beeldbuis wou, vrijwel nergens een ander Nederlandstalig kanaal te ontvangen." Ten eerste is 'dit volgde uit de verdienste van de serie' vreemd Nederlands en bovendien niet neutraal, en ten tweede is het zeker op het eerste gezicht onduidelijk waar 'daar' op slaat en wat precies de tegenstelling is waar het woordje 'maar' betrekking op heeft. Volgens mij is de volgende formulering een stuk duidelijker (en neutraler): "De serie was onder meer zo populair omdat zij enig in haar soort was, al speelde ook mee dat er in die tijd vrijwel nergens in Vlaanderen andere Nederlandstalige kanalen te ontvangen waren."
 • Ik vind het duidelijker, en dus encyclopedischer, om in plaats van 'noorderburen' gewoon 'Nederland' te schrijven.
 • Hetzelfde geldt voor 'fysionomie' in plaats van 'gezicht'. Het is ook wel veelzeggend dat het woord 'fysionomie' nu wordt gelinkt naar het wikiwoordenboek, iets wat voor het doodnormale 'gezicht' niet nodig zou zijn.
 • 'Daar genoot het theaterpubliek van zijn vertolkingen' is voor een encyclopedie niet neutraal genoeg. En zinnen als "Het is trouwens zeer wel mogelijk dat de KVS dit en andere toneelstukken met hem heeft opgevoerd als gastgezelschap in diverse zalen" zijn naar mijn smaak te speculatief, zeker zonder bron.

Marrakech (overleg) 26 sep 2018 07:50 (CEST)

Ik discussieer niet met iemand die de antwoorden op zijn vragen straal negeert en daarenboven niet inziet dat bij een Vlaamse acteur niet tot treurens toe het woord 'Nederland' als centrum van het universum moet voorkomen, die de ene keer een eenvoudiger bewoording niet encyclopedisch vindt en de volgende keer op een nieuwe spijker slaat wegens een niet banaal genoeg en 'dus' niet encyclopedisch woord (fysionomie kreeg overigens niet "nu" een link maar had die al van meet af aan), die telkens vraagt waarop een woord teruggrijpt als dat voor elke Nederlandstalige evident is ('daar' in Vlaanderen, en nu opnieuw: enerzijds iets 'vanzelfsprekend', anderzijds —— dat is 'maar' —— iets waar men vandaag niet zo meteen bij stilstaat), die neutraliteit verwart met nietszeggendheid en zich bijvoorbeeld de moeite niet getroost om de degelijke bron te lezen die Reusens vertolking boven die van medespelers laat uitsteken, die vermeend beter verstaanbare zinnen produceert door inhoudelijke bepalingen gewoon weg te laten. Vooral niet als ook de beleefde geplogenheid om met een telkens iets bredere marge een discussie te vervolgen, hem te min blijkt. U verdoet mijn tijd.
SomeHuman 2018-09-26 11:37-11:49 (UTC=CEST-2)
Dan voel ik mij gemachtigd om alsnog een aantal wijzigingen aan te brengen of terug te zetten. Het moet me wel van het hart dat je zowel hier als in het overleg over het artikel Vlaanderen (onder meer over de zinsnede 'het voor de nodige nationale eerste en tweede industriële revolutie geprefereerde Wallonië') erg narrig reageert op tekstkritiek. Marrakech (overleg) 26 sep 2018 13:51 (CEST)
Je levert geen enkel argument, negeert de mijne zonder enige poging tot tegenargumentatie en bent dus allerminst 'gemachtigd'. Ik weet dat je ook toen onverbiddelijk op dezelfde nagel bleef doorzeuren met even weinig argumenten behoudens dat jij het op jouw subjectieve manier blijft aanvoelen, en daarop nog lager water vond om een vermeend spijkertje al even zinloos aan te klagen. Dat gedrag heet in beschaafde termen veeleer trollen dan bijdragen aan de kwaliteit van Wikipedia.
SomeHuman 2018-09-26 12:04 (UTC=CEST-2)
Marrakech blijft halsstarrig unilateraal en nog immer zonder enig argument de geprezen 'vertolking' neerhalen tot 'hij speelde'. Alle acteurs speelden hun rol in het stuk maar de anderen werden veeleer beleefd neergebliksemd door de criticus. Marrakech wil niet snappen dat de nochtans reeds wegens zijn initiële verwarring tot "Dit volgde..." aangepaste zin, een verklaring moet geven voor het feit dat "gans Vlaanderen" de fysionomie van Reusens kende. Dat was bij latere series lang niet evident voor enige acteur, zal zelfs nooit meer zijn voorgekomen op grond van louter 1 serie. De tweede zin staat er niet om te stellen dat de serie 'populair' was want dat werden er later nog veel hoewel niet iedereen daarnaar keek. Die tweede zin zoals Marrakech het uitdrukt, is eerder geschikt voor het artikel 'Schipper naast Mathilde' maar is hier niet ter zake. Marrakech verlaagt zich tot edit warring zonder opgave van enigerlei reden anders dan zijn persoonlijk buikgevoel te laten ontwaren, om een artikel dat nagenoeg geheel door mij is opgesteld en uitsluitend daarom zijn belangstelling kreeg, te verkrachten. Geen enkele eerdere auteur had ooit enige opmerking gemaakt, al zullen verscheidenen het allicht op hun volglijst hebben staan. Als ze ook even keken naar de eerdere ellenlang door Marrakech uitgemolken aanvaring met mezelf, zullen ze allicht niet meteen enthousiast voor dit relatief triviale artikel tussenbeide komen, vrees ik.
SomeHuman 2018-09-26 16:30-16:35 (UTC=CEST-2)
Zie trouwens ook 'Persoonlijk' op mijn overlegpagina.
SomeHuman 2018-09-26 17:02 (UTC=CEST-2)
4RR ongedaan gemaakt: Marrakech introduceerde o.m. 'hij speelde' op 2018-09-24T22:59. Sindsdien ook expliciet controversieel (zie diverse malen hierboven), zette hij dit telkens terug — zonder zelfs maar 1 gelijkgezinde op zijn weg te vinden — op 2018-09-25T20:43, 2018-09-26T13:50, 2018-09-26T17:36 en (nogmaals zonder de nieuwe niet in het minst controversiële verbetering te behouden) op 2018-09-26T18:04.
SomeHuman 2018-09-26 17:18-17:21 (UTC=CEST-2)

Ik heb het idee dat SomeHuman wel erg dicht op het onderwerp zit en er te veel bewondering voor heeft om er onbevooroordeeld over te kunnen schrijven. Zo luidt een van zijn bewerkingssamenvattingen "De term 'fysionomie' is als het ware uitgevonden voor Reusens" en schrijft hij in het artikel zelf "Daar genoot het theaterpubliek van zijn vertolkingen", wat weinig neutraal is, zelfs als een criticus dat in een bron heeft geschreven. Een oplossing is wellicht om die criticus in het artikel bij naam te noemen.

Ook een uitspraak als "Ik discussieer niet met iemand die (...) niet inziet dat bij een Vlaamse acteur niet tot treurens toe het woord 'Nederland' als centrum van het universum moet voorkomen", in reactie op mijn pleidooi om in plaats van 'de noorderburen' gewoon 'Nederland' te schrijven, getuigt van weinig distantie, om maar te zwijgen van het anti-Nederlandse sentiment dat erin doorklinkt.

Dan de zin die het meest omstreden is: "Dit volgde vanzelfsprekend uit de verdienste en uniekheid van de humoristische volkse reeks maar ook viel daar in die tijd dat elke thuis een beeldbuis wou, vrijwel nergens een ander Nederlandstalig kanaal te ontvangen." Ik stel voor om mijn herformulering daarvan als volgt aan te passen: "Dat kwam onder meer doordat de humoristische volkse serie enig in haar soort was, al speelde ook mee dat er in die tijd vrijwel nergens in Vlaanderen andere Nederlandstalige kanalen te ontvangen waren." Marrakech (overleg) 28 sep 2018 12:23 (CEST)

Hierboven had ik gesteld: "Ik discussieer niet met iemand die de antwoorden op zijn vragen straal negeert [...]. Vooral niet als ook de beleefde geplogenheid om met een telkens iets bredere marge een discussie te vervolgen, hem te min blijkt." (zodat ik de marge diende aan te passen). Heel welwillend onschuldig herhaalt Marrakech wat uitdrukkelijk ergernis gaf. Ten gevolge zijn ernstige bewerkingsoorlog zet ik mijn visie over de discussiepunten uiteen, mede in het licht van zijn recentste opwerpingen:
 • Het uitvinden en ex cathedra spuien van kwaadwillige beschuldigingen zijn hem normaal. Goede wil van zijn opponent zelfs maar voor mogelijk houden, blijkt hem volstrekt ondoenbaar. Voor een in Vlaanderen beroemde Vlaamse acteur heten de Nederlanders de noorderburen. Dat is het meest gebruikelijke en zelfs vriendelijke synoniem maar geenszins onvoldoende neutraal of "getuigend van weinig distantie". Voor andere buurlanden van België of buurregio's van Vlaanderen bestaat geen equivalente term. Het wijst op goede buren, de taalgenoten. "Nederland" klinkt gewoon als eentje van de vele naties, alsof Reusens net zo toevallig in Duitsland, Luxemburg of Noord-Korea had kunnen gezien zijn. Met de noorderburen is culturele uitwisseling heel alledaags. Maar bij de specifieke vertoningen verduidelijkt "in Nederlandse zalen" en "Nederland" dat vele andere niet gemeenschappelijk werden. Door het in de context perfect passende woord te bekritiseren, lijkt Marrakech niet te velen dat Nederland vernoemd wordt als 'slechts' een buurland van een ander opdat een subjectief aanvoelen in het centrum te leven, toch maar best niet gekwetst zou worden. Marrakech doet allesbehalve "zwijgen van het anti-Nederlandse sentiment dat erin doorklinkt" maar zwijgt wel over mijn anti-egocentrisch en anti-nationalistisch sentiment. "Om maar te zwijgen" is altijd wat dubieus maar Marrakech haalt de absolute top van schijnheiligheid door ermee te schieten op een fata morgana die niet te berde was gekomen.
Marrakech noemt "Ik vind het duidelijker, en dus encyclopedischer, om in plaats van 'noorderburen' gewoon 'Nederland' te schrijven" een "pleidooi". Hij poneert uitsluitend dat hij het duidelijker vindt. Ik moet dan mijn woordenschat beperken tot aap, bed... Het zit zelfs fout want mijn "bij de noorderburen" slaat op de mensen en niet op het Koninkrijk der Nederlanden. Hij moet aanvaarden dat het Nederlands ook de taal van de Vlamingen is en een daar heel gewoon AN woord is duidelijk. Als hij vreest dat er een Nederlander zou zijn die het niet snapt, zou hij het hem/haar moeten aanleren in plaats van het mij af te leren. De geografische kennis van een kind dat het nooit eerder las, laat het trouwens spontaan begrijpen. De jonge Reusens had het ongetwijfeld moeilijker om ‍'leuk'‍ te interpreteren. Hoewel Marrakech de term in het artikel liet, blijft hij erover zeuren.
 • Volgens Marrakech is "Dit volgde uit de verdienste van de serie" vreemd Nederlands en bovendien niet neutraal. In het artikel vat ik zelfstandige afleveringen in een reeks, wijl een serie vervolgt of minstens een rode draad heeft. De bekendheid van (onder meer) Reusens uiterlijk "volgde vanzelfsprekend uit de verdienste en uniekheid van de reeks maar ook...". Natuurlijk verduidelijkt hij niet wat er vreemd Nederlands aan zou zijn. Ik kan dan slechts vermoeden dat hij het vreemd vindt dat iets een verdienste zou hebben want alleen Marrakech, pardon, een persoon een verdienste zou kunnen hebben. Dat is in onze taal verre van noodzakelijk. Dat "gans Vlaanderen" keek, houdt "vanzelfsprekend" in dat het een verdienstelijke reeks was; het was haar verdienste (wijl ook andere beschreven aspecten eraan meehielpen) want ‍'verdienstelijkheid'‍ is geen Nederlands woord. De NIR/BRT zond tal van andere programma's uit, die evenwel hooguit aan presentators zulke bekendheid gaven. Marrakechs concept van 'neutraliteit' zou de geregeld meest populaire Vlaamse reeks ooit genoemde Schipper naast Mathilde op één lijn stellen met eentje die na de eerste uitzending afgevoerd werd.
In de lijst van Reusens vertolkingen:
"Sander in Schipper naast Mathilde, de reeks [...] waaruit gans Vlaanderen Reusens fysionomie kende. Dit volgde vanzelfsprekend uit de verdienste en uniekheid van de humoristische volkse reeks maar ook viel daar in die tijd dat elke thuis een beeldbuis wou, vrijwel nergens een ander Nederlandstalig kanaal te ontvangen" (SomeHuman)
"Sander in Schipper naast Mathilde, de reeks [...] waaruit gans Vlaanderen Reusens fysionomie kende. De humoristische volkse serie was onder meer zo populair omdat zij enig in haar soort was, al speelde ook mee dat er in die tijd vrijwel nergens in Vlaanderen andere Nederlandstalige kanalen te ontvangen waren." (Marrakech)
• Verarming 1) Het oorzakelijk verband is met "zo populair" zwakker dan met "Dit volgde uit". Marrakech behield de eerste zin met 'fysionomie' maar verwijt me de bewerkingssamenvatting met "De term 'fysionomie' is als het ware uitgevonden voor Reusens" alsof mijn appreciatie van Reusens het artikel zou beïnvloeden. Ik vind die term gewoon encyclopedischer dan smoelwerk, dat Reusens karakteristieke uiterlijke verschijning minstens zo goed typeert. In spreektaal was dat zo veelgehoord dat Reusens er zich van bewust zal geweest zijn. De bekendheid van iemands smoel vraagt om een verklaring, zodat het oorzakelijk verband meteen moet opvallen. Ik had Marrakech al uitgelegd dat zijn tweede zin niet Sander en Reusens fysionomie beschrijft maar slechts Schipper naast Mathilde en dus eerder in dát artikel zou thuishoren. Hij doet weer of zijn neus bloedt.
• Verarming 2) Verdienste van de reeks, zie hoger.
• Verarming 3) "omdat zij enig in haar soort was" is langer dan "en uniekheid" en valt niet te integreren als de minstens zo belangrijke "verdienste" genoemd wordt, zonder die lange zin onleesbaar complex te maken. Opsplitsen in meer zinnen zou het oorzakelijk verband deels weghalen of hernemingen vergen. Het is hier echter slechts de beknopte beschrijving van het personage Sander, die al langer dan normaal uitvalt wegens de uitzonderlijk grote invloed ervan (vergeleken met de erna beschreven personages in reeksen, series en tv-spelen al bleef zijn fysionomie kenmerkend).
• Verarming 4) "enig in haar soort" is nagenoeg een tautologie met "humoristische volkse reeks", al zou er toen toch een vergeten reeksje ook in die categorie kunnen geweest zijn. "uniekheid van de humoristische volkse reeks" lost dat op (geen andere was vergelijkbaar) en houdt "humoristisch volks" mee in voornoemd oorzakelijk verband, waaruit het zelfs geheel wegviel in de bewoording van Marrakech.
• Verarming 5) Ondanks mijn eerdere antwoord (doodgewoon Nederlands vermits 'daar' nergens anders kan op slaan), vervangt Marrakech "daar" door "in Vlaanderen". Dat is onnodig langer en "Vlaanderen" uit de vorige zin domweg herhalen is qua stijl zeer bedenkelijk. Goed taalgebruik kent aanwijzende voornaamwoorden om herhaling te vermijden. Alweer blijkt Marrakechs middelpunt van de wereld: In een artikel over iets in Nederland zou hij dat niet zin na zin expliciet herhalen maar gans Vlaanderen is hij de volgende zin al vergeten. Deed hij de moeite het perfect AN enkelvoud om te zetten naar meervoud om vaag te suggereren dat Nederland al wel meer Nederlandstalige kanalen had? Onnodig en bizar. Viel het hem moeilijk om iets van mijn tekst te behouden?
• Verarming 6) "in die tijd dat elke thuis een beeldbuis wou" wijst op de prille opkomst van tv in Vlaanderen. Ik had Marrakech al uitgelegd dat veel volk slechts op café kon tv-kijken, de reeks er velen naartoe bracht en dat men dan hooguit stilletjes mocht praten; dat na enkele jaren vrijwel ieder huis tv had. Net die periode maakte de reeks iconisch. Wijl gans Vlaanderen 'Sander' al goed kende, bleven BRT en de Franstalige RTB nog jarenlang de enige in gans Vlaanderen te ontvangen kanalen. Marrakech sloopt niettemin zonder boe of ba in zijn onophoudelijke bewerkingsoorlog dat voor Reusens in het personage 'Sander' (en twee in de volgende zin genoemde mede-acteurs) bijzondere aspect. Het afgekondigde subjectieve vooroordeel van de oppergod behoeft geen rechtvaardiging om alles en SomeHuman te overstijgen.
 • Marrakech noemde het vorige geschilpunt het meest omstreden maar ik vind dit volgende nog zwaarwichtiger:
  Vooreerst luidt mijn oorspronkelijke zin na "[...] hij zou dit gezelschap al na enkele jaren verlaten en tot dat van de KVS in Brussel blijven behoren."
  "Daar genoot het theaterpubliek van zijn vertolkingen, bijvoorbeeld als de oude, levenswijze herder Corin[4] in Shakespeares blijspel As You Like It ('Naar het u bevalt').[5]"
  blijft verdedigbaar gezien de gerefereerde vakbekwame bron nota bene de bijrol Corin duidelijk boven hoofdrollen liet uitsteken, in een bewoording ('overtuigende') die wijst op een oog op het publiek in de zaal. Een frase zonder enige appreciatie is dan eigenlijk zwak maar ik stel niettemin voor, wijl ook het werkwoord aan een schouwburg laat denken:
  "Daar aanschouwde het theaterpubliek zijn vertolkingen, onder meer als de oude, levenswijze herder Corin[4] in Shakespeares blijspel As You Like It ('Naar het u bevalt').[5]"
  Hierin is 'vertolking als' (authentiek) gepaster dan 'vertolking van' (kan een bevreemdende interpretatie zijn), wegens de gerefereerde bron: "Jan Reusens' Corin was een overtuigende, oude, levenswijze herder.".
  Nadat ik Marrakech reeds duidelijk op de opmerkelijk positieve theaterkritiek in de bron had gewezen, pushte Marrakech met een bewerkingsoorlog dit onding in de plaats:
  "Daar speelde hij onder meer de oude, levenswijze herder Corin[4] in Shakespeares blijspel As You Like It ('Naar het u bevalt').[5]"
  Vertolken is een behoorlijk neutrale term die een professionele acteur past maar 'spelen' kan men ook amateuristisch en slecht, alsof Reusens wel goed was voor populaire humor en kinderseries maar Shakespeare hem te hoog gegrepen zou geweest zijn. Dat was puur tergen en had geen uitstaans met behoorlijk Nederlands of neutraal taalgebruik. Acteurs spelen toneel, spelen een stuk en vertolken een rol. Marrakech speelt de vermoorde onschuld.
  Uiterst belangrijk is nochtans ook het expliciet noemen van theaterpubliek.
  • Marrakech denkt blijkbaar dat "daar" volstaat. 'KVS' is niet slechts een gebouw maar ook (en hier zelfs uitdrukkelijk) het toneelgezelschap, dat haar stukken ook (geregeld) op verplaatsing speelde. 'Daar' kan er niet naar verwijzen. Blijft slechts 'Brussel'. Daar is de thuiszaal van de KVS maar ook de tv-studio's van NIR/BRT en Reusens was net als tv-acteur beschreven. De zin dient niet alleen te wijzen op het feit dat Reusens (een blijspel van) Shakespeare speelde. Vooral ook moet de lezer beseffen dat hij met het (befaamde) KVS in Brussel lokaal toneel bracht, niet slechts de tv-acteur was.
  • Marrakech verwijdert dat belangrijke aspect om zich dan op mijn overlegpagina te beklagen oven het onmiddellijk volgende zeer accuraat geformuleerde "raadselachtige kopje" 'Buiten een enkele theaterzaal gezien'. Er is geen risico dat een lezer direct naar dat kopje springt, vermits het meteen na de laatste zin van de korte inleiding staat. Meteen na "daar genoot/aanschouwde het theaterpubliek..." is het titeltje best bevattelijk. Het is ook onmisbaar omdat de diverse ondergeschikte kopjes veelal volledigheid (lijken te) betrachten terwijl het gewone lokale toneel geen lijstje krijgt (onbegonnen opzoekwerk en voor de meeste lezers volkomen overbodig ; tal van toneelacteurs krijgen geen artikel). Marrakechs helder geschreven 'verbeteringen' verloren belangrijke informatie uit de inleiding en maakten de eerste titel bizar. Daartoe houdt hij een bewerkingsoorlog aan. Ik wil niet elk woord stuk voor stuk rechtvaardigen en dat ik er niet eerder zoveel aan vuilmaakte, dankt hij mede aan zijn tussenkomsten bij al wat ik de voorbije maanden had aangeraakt.
Het zal nu wel duidelijk zijn dat Marrakech op de [SomeHu]man schiet wegens nimmer verkropte eerdere aanvaringen en niet de kwaliteit van het artikel voorop stelt. Bij een vorige opportuniteit bleven tal van ernstige oude tekortkomingen ongemoeid maar leverde hij aanhoudend kritiek op en prutste hij aan diverse vermeend minderwaardige details uitsluitend in mijn evidente verbetering van een nochtans kort brokje. Een paar maanden terug had ik vrij eenvoudig een luisje uit de pels gekamd zonder veel aandacht voor de naam en pas tijdens Marrakechs huidige bewerkingsoorlog ontdekte ik dat hij dat beestje was geweest. Chronologisch kwam zijn beestachtiger gedoe na 'zijn' kennelijk persoonlijk genomen 10-1 'nederlaag' van 8 augustus 2018 op Germanistiek (sorry voor mijn tikfout in Allemanist in het bewerkingscommentaar), waar hij me had achtervolgd vanuit Vlaanderen. Daar escaleerde dan ons geschil. Ook hier bij Jan Reusens daagt hij op om me telkens zoveel mogelijk te tergen en zwart te maken, inmiddels ook met een bewerkingsoorlog op mijn overlegpagina — in alle onschuld met de beste constructieve bedoelingen voor Wikipedia.
Op meerdere plaatsen blijft Marrakech me er onterecht van beschuldigen, artikels niet neutraal te bewerken wegens mijn vermeende (nimmer aangeduide) stokpaardjes. Hoe hij de zeer zeldzame vakgebonden betekenis van een weinig bekende term boven de gewone plaatste, toont dat zijn volstrekt gemis aan neutraliteit aangaande zijn stokpaardje (taal) wél zonder het te verifiëren zijn vermeende "verbeteringen" leidt, zelfs voor er van een controverse of van een persoonlijk conflict sprake kan zijn. Louter zijn steeds schijnheilig vermomde wraakzucht (met vorige week zelfs kritiek op mijn meer dan vijf jaar oude voetnoten in een paar artikels) doet zoiets onbeduidend oneindig escaleren, tenzij auteurs Wikipedia vaarwel zeggen.
Daaraan verhielp een Verzoek voor moderatoren: Stalking en onhoudbaar trollen met zeer ernstige bewerkingsoorlogen blijkbaar geen zier.
SomeHuman 2018-10-04 06:24-07:23 (UTC=CEST-2)
"Door het in de context perfect passende woord te bekritiseren, lijkt Marrakech niet te velen dat Nederland vernoemd wordt als 'slechts' een buurland van een ander opdat een subjectief aanvoelen in het centrum te leven, toch maar best niet gekwetst zou worden. Marrakech doet allesbehalve 'zwijgen van het anti-Nederlandse sentiment dat erin doorklinkt', maar (...)"
(...) 'opdat een aanvoelen toch maar best niet gekwetst zou worden'? 'Marrakech doet allesbehalve zwijgen'? Als het nog niet duidelijk was, is dat het nu wel: SomeHuman kan niet schrijven, mede doordat hij stilistisch voortdurend boven zijn macht grijpt. Bepaalde kenmerken, zoals allerlei onidiomatische wendingen en het veelvuldige gebruik van het woordje 'wijl', doen bovendien vermoeden dat Nederlands niet zijn moedertaal is. In het licht daarvan zou hij toch echt wel een toontje lager mogen zingen.
Als ik wat meer tijd heb, zal ik proberen om het taalgebruik in dit artikel, en in andere artikelen waaraan SomeHuman een substantiële bijdrage heeft geleverd, enigszins te fatsoeneren. Het lijkt me daarnaast beter dat ik de bijkans paranoïde beschuldigingen van SomeHuman aan mijn adres blijf negeren. Marrakech (overleg) 4 okt 2018 16:02 (CEST)
Marrakech weet al lang dat hij me ergert door zijn onvermoeibaar blijven citeren — Ik voel aan ende heb het gevoel hier opnieuw een infinitief als substantief gebruikt te hebben — uit mijn tekst. "Marrakech doet alles behalve  zwijgen", bijvoorbeeld een tikfout in een overlegpagina bekritiseren én moedwillig taal uit overleg verwarren met die in artikels. Dit demonstreert de bestaansreden van zijn "bijkans". In een artikel let ik beter op ; dat zal hierboven wel gebleken zijn. "Wat Marrakech doet, heet allesbehalve zwijgen" of "Marrakech doet alles, behalve zwijgen" zou leesbaarder (en juist AN) geweest zijn hoewel het allesbehalve aanleunt bij de gewone spreektaal. De mijne is zuidelijker dan de zijne. Nochtans wél aangaande schrijftaal in artikels, stelde ik hierboven: "Hij moet aanvaarden dat het Nederlands ook de taal van de Vlamingen is en een daar heel gewoon AN woord is duidelijk" en dat geldt ook voor idiomen. SomeHuman citeren, kan inderdaad aangenaam zijn. Als argumentum ad hominem valt het mij  wel wat tegen.
SomeHuman 2018-10-04 20:05 (UTC=CEST-2)

Beveiliging[bewerken]

Aangezien er een bewerkingsoorlog tussen twee geregistreerde gebruikers aan de gang is heb ik het artikel voor de duur van één week volledig beveiligd. Graag eerst tot consensus komen in plaats van steeds te blijven terugdraaien. Velocitas(↑) 26 sep 2018 20:06 (CEST)

Zie Verzoekpagina voor moderatoren - Beveiligen - Jan Reusens, waarmee Velocitas ondanks de indicatie in het bewerkingscommentaar bij mijn laatste bewerking voor zijn actie, halsstarrig weigerde rekening te houden.
SomeHuman 2018-09-27 02:43 (UTC=CEST-2)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Jan Reusens. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 14 okt 2018 11:00 (CEST)