Overleg:Management

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ik ga deze pagina binnenkort eens deftig onder handen nemen. Suggesties zijn welkom op het overleg! Dank

Ik zou in ieder geval graag weer een definitie terugzien, want die ontbreekt nu. (`Management is een proces, geheel van opeenvolgende menselijke activiteiten.' vind ik geen sluitende definitie.) De definitie die er stond, en die in de literatuur ook regelmatig (met enkele variaties), gebruikt wordt, zou ik dan ook graag terugzien. Je nieuwe tekst kan daar uiteraard aan toegevoegd worden. Sander Spek 14 jan 2005 08:30 (CET)Reageren[reageer]

OK, zal ik zeker doen! Dit is echter de officiele academische definitie. Ik zal de vorige "definitie" gebruiken om wat meer uitleg te geven over het begrip managment. Goed?

Bij mijn weten bestaan er geen "officiële" academische definities, maar goed. :) Maar ik kijk uit naar je wijzigingen, dus ga je gang. Sander Spek 14 jan 2005 14:09 (CET)Reageren[reageer]
Ik heb de definitie veranderd. Voor mijn wijziging was het een zeer beperkte definitie. Ik heb het vervangen door de definitie die in heel wat handboeken wordt gehanteerd hetzij dan natuurlijk soms wel eens in lichtelijk andere bewoordingen. ---Spidersencer- 30 nov 2008 00:41 (CET)Reageren[reageer]

Hallo, Ik ben nieuw hier en weet dus niet precies hoe en met wie ik contact moet opnemen. Ik ben de auteur van The Art of Management, een e-boek dit ik reeds vijf jaar kostenloos op het web publiceer op http://the-art.nl. Ik zie dat jullie exact dezelfde indeling aanhouden als The Art. Ik zou graag een bijdrage leveren cq. materiaal ter beschikking stellen. Kan iemand mij aangeven hoe dat moet? Alvast bedankt. Reacties op marcel@the-art.nl

Ik heb de eenvoudige definitie verwijderd omdat er reeds een definitie stond die heel erg erop geleek. ---Spidersencer- 30 nov 2008 13:54 (CET)Reageren[reageer]

In het Nederlandse spraakgebruik wordt onder "beheer" vaak toch wel iets meer verstaan dan puur management: planning, uitvoering en evaluatie van alle maatregelen nodig om een systeem in stand te houden. Denk aan bosbeheer, waterbeheer, natuurbeheer. Het gaat dan niet alleen om de sturing, maar ook om operationele zaken. Misschien moet dit in een apart artikel(?), dat geen redirect is naar Management. PAvdK (overleg) 10 feb 2011 11:49 (CET)Reageren[reageer]

Koppelingen[brontekst bewerken]

Ik heb de koppeling visie gevolgd en kwam uit op het artikel over Zien. Weliswaar interessant echter niet relevant m.b.t. de omschrijving visie in het management. Wellicht is het raadzaam de koppelingen naar bepaalde artikelen te verifieren op relevantie. Wnanning 31 mrt 2010 09:50 (CEST)

Duh! (IM VT)[brontekst bewerken]

Dit lemma opent met de volgende passage:

Management of bedrijfsvoering is het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken. Management omvat het hebben van een visie, het maken van een plan (planning), dit (laten) uitvoeren en dit eventueel (laten) controleren en bijsturen. Onderdeel is ook het verzamelen van de benodigde middelen in de vorm van mensen, geld, techniek, grondstoffen, etc.; alles wat nodig is. Bij voorkeur effectief en efficiënt.

Management kan zowel op persoonlijk gebied betrekking hebben, als op organisatiegebied.

Met management wordt niet alleen het proces bedoeld, maar ook de mensen die het uitvoeren; de managers.

  • In de eerste drie woorden van deze introductie worden management en bedrijfsvoering aan elkaar gelijk gesteld. Dit lijkt me niet juist.
  • Vervolgens wordt gesteld dat management of bedrijfsvoering is het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken. Dit lijkt me evenmin juist.
  • Hierop volgend wordt beweerd wat management omvat. Ik heb geen idee wat er met omvat zou kunnen zijn bedoeld, maar laten we ervan uitgaan dat hier staat dat de daarop volgende zaken essentieel zijn voor management. De tekst noemt: het hebben van een visie. Dit lijkt mij kletspraat. Vervolgens: het maken van een plan. Dit lijkt mij evenzeer kletspraat. Ik maak heel veel plannen, maar ik ben geen manager. Bovendien - en dat lijkt me ernstiger - ken ik heel veel managers zonder enig plan. Bovendien wordt hier het maken van een plan opnieuw gelijkgesteld met planning terwijl dat twee heel verschillende activiteiten zijn.
  • het laten uitvoeren van een plan lijkt mij alleen een taak van het management als er een plan is. In heel veel organisaties is er geen plan maar wel management.
  • Dan volgt er een opsomming (die ergens onderdeel van zou zijn) gevolgd door etc.. Mij zou lijken dat etc. alleen gebruikt kan worden wanneer de lezer zelf kan invullen wat er volgt, als in: 1,3,5,7,9 etc. Maar in dit rijtje kan de lezer even goed hotdogs, postzegels. als softporno invullen. Al naar gelang zijn smaak.
  • Waar in de volgende zin de uitspraak Bij voorkeur effectief en efficiënt op slaat, is onduidelijk. Vermoedelijk op het verzamelen van al die dingen die in de vorige zin ter sprake zijn gekomen. Waarom dat een voorkeur zou zijn, en van wie, blijft onduidelijk.
  • Management kan zowel op persoonlijk gebied betrekking hebben als op organisatiegebied, lezen we daarna. Ja, het kan. Het kan ook betrekking hebben op de Eifeltoren, op het pakhuis van Sint Nicolaas of op het toenemend verval der zeden. Wie zal het zeggen?
  • De laatste zin Met management wordt niet alleen het proces bedoeld, maar ook de mensen die het uitvoeren; de managers is ronduit raadselachtig.

En dit is dan alleen nog de introductie. Zou iemand hier iets fatsoenlijks van kunnen maken? RJB overleg 5 sep 2013 13:55 (CEST)Reageren[reageer]

In het begin[brontekst bewerken]

Op al deze ellende volgt een kopje geschiedenis, dat uit niets anders bestaat dan twee definties, die geen van beide iets te maken hebben met hetgeen in de introductie werd gesteld. Maar dan komt het kopje 'Theorie. Dan hebben we het opeens wel over de geschiedenis, want, zo lezen we: In het begin werd er functioneel over management gedacht. Men dacht aan het regelmatig meten van hoeveelheden en aan het aanpassen van een of andere plan. Toet-toet-boing-boing! In het begin - de lezer heeft geen idee waarvan - en ziet dat men in het begin onder meer nadacht over het aanpassen van een of ander plan. Ik dacht dat in het begin Hemel en Aarde werden geschapen. Maar ik zit er kennelijk naast. Iemand anders - zo lezen we vervolgens - beschreef management als "de kunst om dingen gedaan te krijgen van mensen". Zij beschreef management als een filosofie. Dus kennelijk niet als het verzamelen van dit en dat. We blijken hier met een filosofie van doen te hebben. Vanzelfsprekend wordt die filosofie verder niet uitgelegd. Wel lezen we dat sommige mensen (Aangenaam!) deze definitie te beperkt vinden. Anderen (dan sommigen, neem ik aan) vinden management dan weer vooral het bestuur van een bedrijf. Maar deze mensen gaan, opnieuw volgens de tekst, voorbij aan andere instellingen die ook bestuur hebben, maar geen bedrijf zijn. In de praktijk moet elke organisatie werk, mensen, processen en technologie regelen om haar doelen te bereiken., zo leert ons dit artikel. Desalniettemin verwijzen mensen naar universiteiten die management onderwijzen aan businessschools. God mag weten waarom hier desalniettemin opeens komt binnengewandeld. Omdat het gewichtig klinkt, waarschijnlijk.

Al met al, ik heb niet eens zin om de rest te lezen: meer dan voldoende reden om dit lemma voor verwijdering voor te dragen. RJB overleg 5 sep 2013 14:10 (CEST)Reageren[reageer]

Drastische snoei en herschrijving[brontekst bewerken]

De versie waarop RJB zo veel - zeer terechte - kritiek had, kunt u hier nalezen. Ik heb alle tekst verwijderd, en de intro herschreven. Alleen de herkomst van het woord heb ik - zonder deze grondig gecontroleerd te hebben - met een slag om de arm gehandhaafd en nog iets uitgebreid. Aan de hand van een goed geschreven - NB Nederlandse managementboeken zijn over het algemeen in bedroevend Nederlands gesteld - en gezaghebbend handboek, kan de huidige tekst zeker nog worden verbeterd. De gebruikte bron voor de herschrijving is de kennis geweest waarover ik paraat meende te beschikken. Vermeende parate kennis is, zoals u misschien weet, niet de beste bron waarop encyclopedische informatie kan worden gebaseerd. Theobald Tiger (overleg) 19 sep 2013 09:25 (CEST)Reageren[reageer]