Overleg:Staten-Generaal van de Nederlanden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wijzigingen 7 aug. '05:

"gepeupel" als derde stand vervangen door "burgerij". Want het gepeupel kwam er niet aan te pas.

"Klasseloze maatschappij" vervangen door "standenloze burgerij'. Want een klasseloze maatschappij is er nooit gekomen, of men dat nu betreurt of niet.

Henk van Haandel

Graag de foto van de taalgrens nakijken. In de 7e/8e eeuw was er nog geen sprake van het Nederlands en derhalve wekt de afbeelding een verkeerde ilussie. --V.Smit 9 jan 2009 16:12 (CET)

relevantie links[bewerken]

Pas zijn er een aantal jaartallen gelinkt naar jaartallen van het artikel tijdlijn van de Lage Landen. Deze bewerkingen heb ik teruggedraaid, omdat links naar jaartallen in de meeste gevallen niet relevant zijn. Zie ook de richtlijn Wikipedia:Toch een paar regels:

Kies uw links met zorg
Het dient nergens toe om van alle mogelijke woorden een link te maken. Doe dat alleen bij woorden die relevant zijn voor uw onderwerp. Het is bijvoorbeeld niet nodig om van alle in een artikel voorkomende jaartallen en data een link te maken, maar iemands geboorte- of overlijdensdatum is vaak als link wel handig. Bedenk dat een link als: 1666 betekent dat vanaf de bladzijde van dat jaar gezien kan worden dat deze bladzijde ernaar verwijst (via: Links naar deze pagina). Druifkes (overleg) 18 feb 2012 15:47 (CET)

Den Haag de facto hoofdstad van de Verenigde Nederlanden[bewerken]

In dit artikel staat de tekst : Zo werd Den Haag de facto de nieuwe hoofdstad van de Verenigde Nederlanden, al is dat nooit vastgelegd, en hoewel sinds 1815 Amsterdam officieel de hoofdstad van Nederland is, is Den Haag altijd de regerings- en parlementszetel gebleven. Deze tekst staat (a) sowieso onder een verkeerd kopje (Habsburgse Nederlanden) en (b) feitelijk ook in een verkeerd artikel (in de hoofdstad van Nederland is het meer op zijn plaats - als het tenminste klopt wat er staat !). Daarnaast heb ik er twee vragen bij :

  • Wat betekent het dat Den Haag de facto de hoofdstad was van de Verenigde Nederlanden ? De Staten-generaal vergaderden te Brussel en de regering zetelde afwisselend een jaar in Brussel en een jaar in Den Haag.
  • Uit het artikel Hoofdstad van Nederland blijkt allerminst dat Amsterdam sinds 1815 officieel de hoofdstad van Nederland is. [Wat is Nederland in 1815 ??]. Er blijkt ook niet uit dat artikel dat Amsterdam de officiële hoofdstad zou zijn van de Verenigde Nederlanden -mocht dit laatste dan bedoeld zijn.

Ik denk dat ik de genoemde zin dus een van de volgende dagen zal verwijderen en hij hoort in alle geval al niet onder dit kopje. Maar ik wacht nog even wat argumentatie af. Vriendelijke groeten,-rikipedia (overleg) 19 feb 2012 00:00 (CET)

1795 of 1796 ?[bewerken]

Het is verwarrend dat het artikel in de inleiding stelt dat de Staten-Generaal van de Nederlanden eindigde in 1795, maar verder in het artikel wordt uitvoerig de opheffing in 1796 beschreven. Is daar een goede reden voor of betreft het een vergissing of een verschil in interpretatie ? Mij komt voor dat de inleiding geen informatie zou moeten bevatten die strijdig is met de (verdere) inhoud van het artikel. --oSeveno 1 apr 2015 21:14 (CEST)

@Happytravels, OSeveno: ik vermoed op basis van de tekst van het lemma (heb even niet de nodige bronnen in beeld) dat de introductie het heeft over het daadwerkelijk samenkomen, terwijl later in het lemma geschreven wordt over het formeel bestaan van het lichaam (ook al kwam zij niet samen). Dat zou de discrepantie redelijkerwijs verklaren, maar helemaal zeker weten doe ik het niet. Effeietsanders 21 dec 2018 17:50 (CET)
Het lijkt toch 1 maart 1796 te zijn, zie bijvoorbeeld de titel van het boek: hier. Overigens werkte de ping niet bij mij, maar het lemma staat op mijn volglijst. mvg. HT (overleg) 21 dec 2018 18:35 (CET)
Dat geeft geen uitsluitsel in de huidige formulering. De huidige formulering gaat over bijeenkomen, niet over bestaan. In de bron die jij aanhaalt hadden ze op zich ook prima 1 juli kunnen schrijven, dan was het ook correct geweest. Maar we kunnen natuurlijk ook de formulering aanpassen (bijeenkomen wordt dan bestaan), en dan is waarschijnlijk alles wel afgedekt? Effeietsanders 21 dec 2018 18:55 (CET)
De Staten-Generaal hebben in 1796 in ieder geval nog verschillende besluiten genomen, waaronder een besluit om de belasting op van buiten inkomende runderen te verminderen (4 januari), het besluit om het Reglement en de data voor de verkiezing van de Nationale Vergadering te publiceren (21 januari), en het besluit tot vaststelling van de nationale vlag (14 februari). In de tabellarische inventaris lopen de resoluties en indices ook door tot februari 1796. Jeroen N (overleg) 21 dec 2018 20:32 (CET)
Het klopt gewoon zoals het er staat. In de aanhef wordt ook gewoon bedoeld tot wanneer de Staten-Generaal werden opgeheven. Dat ze wellicht niet tot 1 maart bijeenkwamen is op zich niet opportuun. De Staten-Generaal was ook degene die kon besluiten tot oorlog voeren of tot het beëindigen van een oorlog. Die mogelijkheden behielden ze tot 1 maart, alsook andere. Maar je mag van mij best toevoegen tot wanneer ze in vergadering bij elkaar kwamen. HT (overleg) 22 dec 2018 16:38 (CET)
Mijn punt (een reactie op Effeietsanders, niet op jou) is dat het niet uitmaakt of je het nu leest als het bijeenkomen of enkel het bestaan, omdat ze ook in 1796 nog bijeenkwamen. Over 1 maart heb ik niets opgemerkt. Die datum wordt in de inleiding ook niet genoemd. Jeroen N (overleg) 22 dec 2018 17:07 (CET)
Mhm, ik snap dan ook niet hoe die 1795 erin is gekomen. Al herinner ik me 'm vaag ook uit bronnen als jaartal. Maar het is al wat jaartjes geleden dat ik met de SG bezig ben geweest, en Jeroen's bevestiging is vrij duidelijk - dus dat doet er dan ook weinig meer toe. Dank! Effeietsanders 22 dec 2018 21:37 (CET)
Het is dus 1796, lijkt de consensus en daar zijn dus ook voldoende bronnen voor. Ik vermoed dat sommigen denken dat de Bataafse Revolutie betekende dat zij vervolgens alles gelijktijdig op de schop deden. De werkelijkheid is dus dat er meestal een grote mate van besluitvorming was op basis van rapportages door commissies. In het lemma mis ik een vermelding van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, die een grote rol hebben gespeeld bij de staatsvorming van de Bataafse Republiek. Tot de oprichting van de Nationale Vergadering waren zij waarschijnlijk de meest invloedrijke groep vertegenwoordigers in de Bataafse Republiek. Ik concludeer dat zij het voortbestaan van de Staten-Generaal van de Nederlanden hebben geduld, omdat zij de opheffing daarvan contraproductief achtten tot er een vervangend intituut werd opgezet. En daarover moesten de gewesten gezamenlijk beslissen. De patriotten hebben de leden van het oude regime kort na de machtsovername vervangen door gelijkgestemden. Desalniettemin hebben de Provisionele Representanten van het Volk van Holland, in die onzekere tijd, alvast een aantal belangrijke staatkundige vernieuwingen doorgevoerd in de dertien maanden dat zij het hoogste gezag in Holland waren. Er wordt te gemakkelijk gesteld dat dé Bataafse Republiek van alles heeft besloten, terwijl die republiek zelfs nooit officieel is opgericht. Staatkundig bestond de Bataafse Republiek pas écht vanaf de Eerste Nationale Vergadering. Pas toen was er werkelijk sprake van een eenheidsstaat onder een geïnstitutionaliseerd centraal gezag, die wij als kenmerkend zien voor de Bataafse Republiek. Want vóór dat moment hadden óók andere Nederlandse gewesten hun eigen Provisionele Representanten, die daar hun veranderingen doorvoerden, maar volgens mij wel in overleg met die van de andere gewesten. Een boeiende tijd. oSeveno (overleg) 23 dec 2018 10:43 (CET)