Overleg:ZonMw

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Juiste titel[brontekst bewerken]

Er zijn blijkbaar wat verschillende meningen over wat de juiste titel is van deze pagina. De huidige "Zorg Onderzoek Nederland / Medische Wetenschappen" is te vinden op deze pagina van taalunieversum Op de website http://www.zonmw.nl zie ik die naam niet staan. De huidige titel is volgens mij een goede. Anders zit je weer met zo'n cryptische afkorting. --Walter 9 jan 2006 10:15 (CET)[reageer]

De Organisatie ZonMw is inderdaad in 2001 ontstaan uit een samenvoeging van ZON (Zorg Onderzoek Nederland) en het gebied MW (Medische Wetenschappen) van NWOHet is na 5 jaar echter een zelfstandige organisatie met een eigen naam ZonMw en missie: ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie. De oorspronkelijke afkortingen zijn niet meer van toepassing op de 'nieuwe' (5 jaar oude) organisatie. De hoofdtitel dient dan ook uitsluitend ZonMw te zijn. Marije paulusma@zonmw.nl 9 jan 2006 11:23 (CET)
Ik heb een e-mail naar ZonMw gezonden met de vraag wat nu juist hun naam formeel gezien is.OTRS Ticket122809 De reactie was "ZonMw is de afkorting van ZorgOnderzoekNederlandMedischeWetenschappen."
Hoe dat in een titel te gieten ... Ik ben geen fan van zo'n cryptische korte afkorting "ZonMw" maar als titel maar ZorgOnderzoekNederlandMedischeWetenschappen trekt ook op niet veel. --Walter 9 jan 2006 14:36 (CET)[reageer]
De informatie van ZonMw blijk fout te zijn. Titel is aangepast naar ZonMw --Walter 13 jan 2006 10:35 (CET)[reageer]
Dat de titel de verkorte versie heeft klinkt prima, maar is het geen waardevolle informatie om te vermelden waar de organisatie uit is ontstaan en zodoende ook de naam te verklaren? Ik was hier niet van op de hoogte en zat al behoorlijk te zoeken waar die afkorting nou voor stond.

Verwijderen van "imagoschade"[brontekst bewerken]

Zie #2018012510007527 voor de bijbehorende mail-conversatie met het Zonmw. ed0verleg 25 jan 2018 21:01 (CET)[reageer]

Als gezaghebbende en onafhankelijke bronnen aangeven dat er onterecht 'imagoschade' geleden is dan wordt dit uiteraard in het artikel verwerkt. JanB46 (overleg) 9 feb 2018 20:18 (CET)[reageer]

Voorgestelde tekstwijziging[brontekst bewerken]

Kritiek[brontekst bewerken]

Kritiek In 2006 ontvingen vijf acupuncturisten, vijf homeopaten en vijf natuurartsen een subsidie voor een training over het opzetten van wetenschappelijk onderzoeker bij EMGO het onderzoeksinstituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op die manier wil ZonMw stimuleren dat ook in de complementaire zorg gedegen onderzoek wordt gedaan. De Vereniging tegen de Kwakzalverij was het niet eens met deze beslissing en reikte daarvoor op 2006 de Meester Kackadorisprijs uit aan ZonMw. In 2014 was er opnieuw kritiek vanuit deze vereniging, deze keer naar aanleiding van het rapport van ZonMW: "Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg".[2][3][4][5] Met dit signalement wil ZonMw de discussie en debat over complementaire zorg aanjagen. ZonMw is geen pleitbezorger voor complementaire zorg, wel voor gedegen wetenschappelijk onderzoek. De verschijning van dit rapport was voor de Vereniging tegen de Kwakzalverij aanleiding om de Meester Kackadorisprijs .[6] toe te kennen aan ZonMw.

Oude tekst

In 2006 won ZonMw de Meester Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij omdat de organisatie geld beschikbaar heeft gesteld (€ 190.000) om vijf acupuncturisten, vijf homeopaten en vijf natuurartsen de stoomcursus wetenschappelijk onderzoeker te laten volgen op het onderzoeksinstituut EMGO van de Vrije Universiteit Amsterdam.

In 2014 was er opnieuw kritiek, deze keer naar aanleiding van het rapport van ZonMw: "Signalement Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg", waarin ZonMw aangeeft dat opnieuw moet worden geïnvesteerd in onderzoek naar alternatieve geneeswijzen ('complementaire zorg').[1][2][3][4] Mede naar aanleiding daarvan werd voorzitter Pauline Meurs in dat jaar de Meester Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij toegekend.[5]

Discussie
  • Ik lees het eerste tekstvoorstel als een verklaring van ZonMw. Wat ZonMw wil zet ze maar op de eigen site; daar is Wikipedia niet voor. Dat gezegd hebbende, vind ik ook dat de kant van ZonMw in de body van de tekst meer naar voren mag komen. SanderO (overleg) 10 feb 2018 14:35 (CET)[reageer]

Subsidieaanvragen en commissieleden[brontekst bewerken]

In september 2017[1] meldde het radioprogramma Argos dat leden van commissies van ZonMw die subsidieaanvragen beoordelen, zelf ook subsidieaanvragen hebben ingediend. Dit was gebaseerd op een bezwaarprocedure uit 2015 waarin de bezwaarcommissie spreekt over de schijn van belangenverstrengeling. In de casus uit 2015 is de Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw inderdaad onvoldoende nageleefd. Maar in de periode dat de uitzonderingsclausule is toegepast, is in geen enkel geval een commissielid met directe betrokkenheid aanwezig geweest bij de bespreking van zijn of haar eigen aanvraag. Na de bezwaarprocedure in 2015 heeft ZonMw de controle op de naleving van de Gedragscode Belangenverstrengeling verscherpt. [8]. Iemand die zelf een aanvraag heeft ingediend of heeft meegeschreven met een aanvraag, directe betrokkenheid volgens de Gedragscode Belangenverstrengeling, is altijd uitgesloten als commissielid van die betreffende subsidieronde. Bij het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde gold een tot en met 2016 een uitzondering. Maar ook bij dit programma is het niet meer toegestaan dat in de beoordelingscommissie leden kunnen zitten die zelf een aanvraag hebben ingediend in de betreffende subsidieronde. [10] Naar aanleiding van berichten in de media over mogelijke belangenverstrengeling bij het verlenen van subsidies heeft voormalig minister Schippers ZonMw gevraagd om nader inzicht in haar werkwijze te verschaffen. In het document Subsidietoekenning bij ZonMw ([2])] heeft ZonMw deze informatie gegeven. Hierin worden ook de extra maatregelen genoemd die ZonMw, in afstemming met de minister van VWS[3], neemt om de werkwijze verder te verbeteren. Kort samengevat gaat het om: vergroting van de transparantie over beoordelingsprocessen en dilemma’s, het evalueren van de Gedragscode Belangenverstrengeling samen met NWO, het vergroten van de deskundigheid van (nieuwe) medewerkers, het invoeren van internet audits en vaststelling en doorvoering van de jaarlijkse rapportage van de Commissie Bezwaarschriften.

Oude tekst

Miljoenenfraude door subsidiebeoordelingscommissie

In september 2017 [1] kwam naar buiten dat leden van de commissie van ZonMw die subsidieaanvragen beoordeelt, zelf ook subsidieaanvragen bij ZonMw ingediend hebben. Deze praktijk is in strijd met de Algemene wet bestuursrecht.

Uit onderzoek van Argos bleek dat bij de subsidieaanvragen in 2015 van de zeventien commissieleden er zeven zelf om onderzoeksgeld vroegen. In totaal kwamen tien van de 49 aanvragen van leden van de beoordelingscommissie. Hierdoor hebben de commissieleden zich onrechtmatig verrijkt en grootschalige miljoenenfraude gepleegd.

ZonMw heeft inmiddels beoordelaars verboden om tevens een aanvraag in te dienen. Behalve bij het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, daar is de onreglementaire werkwijze nog steeds toegestaan. Tevens weigert ZonMw de gestolen miljoenen terug te claimen bij de frauderende wetenschappers en doctoren, maar keert aan mensen die bezwaar maken, ook subsidie uit als zijnde zwijggeld. De fraudeurs/beoordelaars zijn niet geroyeerd, ook heeft het bestuur zelf geen conclusies getrokken.

Discussie
  • Ook in dit tekstvoorstel beklimt ZonMw een zeepkist om een punt te maken, met niet-encyclopedische teksten. Het tekstvoorstel is bovendien te lang, per Wikipedia:Balans. De oude tekst is wmb echter een schande: "onrechtmatig verrijkt", "onregelmentair", "gestolen" en "frauderend" zonder bron erachter. De zin "Behalve bij ... nog steeds toegestaan" is rechtstreeks gekopieerd van nu.nl, derhalve copyvio. Ik vind nu.nl niet de beste bron die vindbaar is, dus wmb hele alinea weg totdat iemand een beter (onderbouwd) verhaal neerzet. SanderO (overleg) 10 feb 2018 14:46 (CET)[reageer]
    • Tekst aangepast en beter bebrond. Veel korter krijg ik het niet dus de balans moet even wijken. SanderO (overleg) 13 feb 2018 08:43 (CET)[reageer]