Postgenderisme

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Geplaatst:
10-08-2018
Genomineerd: hoort dit thuis in de encyclopedie?   Past dit onderwerp in Wikipedia?

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia vindt dat het onderwerp van dit artikel niet past in deze encyclopedie, en stelt daarom voor het artikel te laten verwijderen.
De hiervoor opgegeven reden is: Het hele artikel, vol met stellige uitspraken, is grotendeels gebaseerd op één enkel essay, waardoor maar helemaal de vraag is of het bijvoorbeeld inderdaad, zoals wordt gesuggereerd, gaat om een brede 'sociale, politieke en culturele beweging'. Zo mogelijk nog problematischer is echter de erbarmelijke stijl; het artikel lijkt het resultaat van een ongecorrigeerde machinevertaling. Dat levert onbegrijpelijke zinnen op. Enkele voorbeelden: "Pleitbezorgers van postgenderisme argumenteren de de aanwezigheid van genderrollen, sociale stratificatie en genderverschillen in het algemeen het gevolg zijn van individuen en de samenleving"; "Zo wordt een individu in de samenleving niet gereduceerd tot een genderrol, maar is het simpelweg een agent van de mensheid die bepaald moet worden (of helemaal niet) door iemands acties";"Mensen in deze vorm van post-genderisme zouden in staat zijn om als geslacht te identificeren als ze zelf vrij zouden besluiten, maar identificeren als een zou niet verplicht zijn". Als klap op de vuurpijl worden boektitels gewoon vertaald. Zo wordt "Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature" in het Nederlands "Simians werk 'Cyborgs en vrouwen: De heruitvinging van natuur".

De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst. Daar is mogelijk ook een meer gedetailleerde reden voor de beoordelingsnominatie te vinden.

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel minstens twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Mogelijk is het onderwerp wel relevant maar blijkt dit onvoldoende uit de inhoud van het artikel, bijvoorbeeld door een gebrek aan referenties naar gezaghebbende bronnen. Als u het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet om het te verbeteren. Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

NB: deze melding dient te blijven staan tot de beoordelingsdiscussie afgesloten is.
Algemene informatie is te vinden op Wat Wikipedia niet is, Relevantie en de uitleg bij "te beoordelen pagina's".

(//)

Postgenderisme is een sociale, politieke en culturele beweging ontstaan als gevolg van het eroderen van de culturele, biologische, psychologische en sociale rol van traditionele genders in de 20ste en 21ste eeuw.[1][2] Postgenderisme vormt ook een argument of maatschappijleer die beweert dat deze erosie van het binaire gendersysteem voor mensen bevrijdend zou zijn. [1]

Postgenderisten betogen dat gender een willekeurige en onnodige beperking is van de menselijke mogelijkheden. Ze voorspellen de eliminatie van onvrijwillige biologische en psychologische genderonderscheidingen binnen de menselijke soort. Een voorspeld gevolg van de sociaal-culturele ontwikkelingen en door de groeiende toepassing van biotechnologie, neurotechnologie en reproductieve geneeskunde.[1] Pleitbezorgers van postgenderisme betogen dat de aanwezigheid van genderrollen, sociale stratificatie en genderverschillen vaak nadelig kunnen zijn voor individuele mensen en de samenleving in zijn geheel.

Culturele wortels[bewerken]

Postgenderisme als een cultureel verschijnsel heeft haar wortels in de feministische, androgyne, metroseksuele, techno-optimistische en transgenderbewegingen. Het is echter de toepassing van transhumanistische filosofie die bij postgenderisten de mogelijkheden heeft doen zien voor daadwerkelijke fysiologische veranderingen bij leden van de menselijke soort en hoe mensen in de toekomstige postgenderistische samenleving zich zullen voortplanten. In die zin is postgenderisme een uitloper van het transhumanisme, posthumanisme[3] en het futurisme.[1]

Één van de eerste beschrijvingen van postgenderisme in de moderne tijd was Shulamith Firestone's The Dialectic of Sex. Hierin schreef Firestone:

Het einddoel van de feministische revolutie, anders dan dat van de eerste feministische beweging, mag niet enkel de eliminatie van mannelijke privileges zijn, maar die van de genderdifferentiatie zelf: genitale verschillen tussen mensen zouden dan niet langer van cultureel belang zijn. (Een terugkeer naar een onbelemmerde panseksualiteit Freuds 'polymorfe perversiteit' zou mogelijk de hetero/homo/bi-seksualiteit overstijgen.') De voortplanting van soorten door één geslacht voor het goed van beide geslachten, zou vervangen worden door (tenminste de mogelijkheid tot) kunstmatige voortplanting: Kinderen zouden bij beide geslachten gelijk geboren worden of onafhankelijk van deze, hoe u er naar wilt kijken. De afhankelijkheid van het kind van de moeder (en omgekeerd) zou worden vervangen door zeer beperkte afhankelijkheid van een groep van anderen in het algemeen en iedere resterende minderwaardigheid ten opzichte van volwassenen op grond van fysieke kracht zou cultureel worden gecompenseerd.[4]

Een ander belangrijk en invloedrijk werk in deze is sociaal feminist Donna Haraway's essay. Een Cyborg's Manifesto: Wetenschap, technologie en sociaal-feminisme in de late 20ste eeuw in Simians werk 'Cyborgs en vrouwen: De heruitvinging van natuur.' In dit werkstuk, argumenteerd Haraway dat vrouwen enkel bevrijd zouden worden van biologische beteugeling wanneer ze verlost zouden worden van maatschappelijke voorplantingsdruk. Wat gezien kan worden dat Haraway de overtuiging uitdrukt dat vrouwen enkel echte bevrijding zullen bereiken als postgenderistische of postbiologische mensen.[1][2]

Typen[bewerken]

Postgenderisten zijn niet exclusief pleitbezorgers van androgynie. Velen geloven ook dat het mengen van zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken gewenst en noodzakelijk is voor androgyne individuen die het beste van wat mannen en vrouwen te bieden zouden hebben in termen van fysische en psychologische vermogens en neigingen. Wat deze kenmerken dan zouden zijn, is echter voorwerp van veel debat en gissingen.[1]

Postgenderisme houdt zich niet alleen bezig met het fysieke geslacht of de veronderstelde eigenschappen ervan. Het is gericht op het idee om gender-identiteiten te elimineren of verder te brengen. In een traditionele genderconstructie is men ofwel een man of een vrouw, maar in postgenderisme is men noch een man, noch een vrouw, noch een andere veronderstelde genderrol. Zo wordt een individu in de samenleving niet gereduceerd tot een genderrol, maar is het simpelweg een agent van de mensheid die bepaald moet worden (of helemaal niet) door iemands acties.

Niet alle postgenderisten zijn echter tegen het bestaan van genderrollen in een of andere vorm; sommigen pleiten alleen voor het verdwijnen van de nadruk en het belang van geslachtsrollen. Mensen in deze vorm van post-genderisme zouden in staat zijn om als geslacht te identificeren als ze zelf vrij zouden besluiten, maar identificeren als een zou niet verplicht zijn, en rolpatronen zouden weinig invloed of geen hebben op hoe mensen daadwerkelijk handelen of worden behandeld in de samenleving.

Toekomstige technologiën[bewerken]

De vooruitgang in reproductieve geneeskunde, maakt het steeds verder mogelijk dat voortplanting gebeurd buiten de traditionele methodes zoals seksuele betrekking en artificiële inseminatie. Biomedische vooruitgang zoals baarmoedertransplantaties, artificiële baarmoeders, menselijk klonen en parthenogenesis zal de mogelijkheden voor menselijke voorplanting significant vergroten.[1]

Sommige argumenteren dat een posthumanistische levensfeer eerder virtueel dan fysiek zal zijn. Postgenderisten argumenteren dat dit soort existenties niet genderspecifiek zijn, waardoor individuen naar eigen inzicht hun virtuele uiterlijk en seksualiteit kunnen veranderen.[1]

Seksualiteit[bewerken]

Postgenderisten geloven dat de actuele en toekomstige vooruitgang in de reproductieve geneeskunde een impact zal hebben op de maatschappelijke positie van seksualiteit. Dit in de zin dat seks voor het doel van voortplanting ofwel een onnodig of verouderd concept zal worden ofwel dat alle post-gender-mensen de mogelijkheid zullen hebben, wanneer zij hier voor kiezen, om zowel zwanger te zijn als het "vader"schap van kinderen op zich te nemen. Dit zou volgens postgenderisten, de behoefte aan welomschreven genders in de samenleving doen verdwijnen.[1]

Postgenderisten beweren niet dat een genderloze samenleving automatisch impliceert dat mensen ongeïnteresseerd zouden zijn in seks of menselijke seksualiteit. Het is te verwachten dat seksuele relaties en interpersoonlijke intimiteit kan en zal bestaan in een postgenderistische toekomst. De kans is echter reëel dat deze activiteiten een andere vorm kunnen aannemen [1] Postgenderisme heeft echter niet direct iets te maken met fysieke actie van seks of seksualiteit.

Romans met postgenderisme als thema[bewerken]

Zie ook[bewerken]