Transseksualiteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Transgenderisme)
Ga naar: navigatie, zoeken
Seksuele en gender-diversiteit
Lijn

Algemeen
gender · sekse/geslacht
seksualiteit
holebi · lgbt

Sekse/geslacht
vrouw · intersekse · man
transseksualiteit

Genderidentiteit
androgynie
cisgender
genderqueer
queer
transgender
travestie

Voorkeur op basis van geslacht
biseksualiteit
heteroseksualiteit
homoseksualiteit
panseksualiteit
polyseksualiteit

Voorkeur op basis van leeftijd
efebofilie
gerontofilie
pederastie
pedofilie

Voorkeur op basis van gedrag of objecten
bdsm
fetisjisme
infantilisme

Overige voorkeuren
aseksualiteit
polyamorie
parafilie

Een transvrouw op een demonstratie in Parijs
Transseksualiteitssymbool

Transseksualiteit is het fenomeen waarbij een persoon zichzelf beschouwt als behorende tot de andere sekse, en ook de behoefte heeft dit gevoel te vertalen naar de realiteit.

De term 'transseksualiteit' kan ook duiden op het proces van een persoon die in een lichamelijke verandering van de ene naar de andere sekse zit. Dit begint met de zogenaamde real-life test en eindigt, echter niet in alle gevallen, met de werkelijke operatieve geslachtsverandering.

Transseksualiteit is de extreme vorm van geslachtsidentiteitsstoornis (genderdysforie), waarbij er bij de persoon in kwestie een verschil bestaat tussen de beleefde seksuele identiteit en de biologische seksuele identiteit. Hieruit volgt de wens in transitie te gaan naar het andere geslacht. Omdat genderdysforie in verschillende gradaties voorkomt zal niet iedere genderdysfore persoon de volledige transitie willen doorlopen. Sommigen voelen zich tussen de geslachten in; transgenderisme, waarbij anderen al voldoening halen uit crossdressing. Dit ruimere begrip wordt ook wel transgender genoemd.

Wegens de verwarring met homo-, hetero- en andere vormen van seksualiteit, werd de term transseksualiteit in de DSM-IV vervangen door geslachtsidentiteitsstoornis. Sinds de DSM-5 wordt de term genderdysforie gebruikt. Transseksualiteit heeft immers maar zijdelings te maken met seksualiteit, niets te maken met het geslacht van de mensen tot wie men zich aangetrokken voelt, maar alles met de eigen geslachtsidentiteit.

Vaak wordt de term transseksueel ten onrechte gebruikt voor een persoon die de verandering al volledig heeft doorlopen en dus al de geslachtsverandering heeft ondergaan. Dit is in feite onjuist, omdat de persoon niet meer in de transitie (overgang) zit van het ene naar het andere geslacht. Als de persoon de hele transitie heeft doorlopen, wordt deze ex-transseksueel of gendereufoor genoemd.

Transseksuelen wensen te worden aangeduid met het geslacht waarmee ze zich identificeren. Een man-naar-vrouwtransseksueel wordt een transvrouw genoemd, een vrouw-naar-mantransseksueel een transman.

Voorkomen en oorzaken[bewerken]

Genderidentiteitsstoornissen en de wens om van geslacht te veranderen, komen in alle culturen voor, het is een speling van de natuur, die zich niets aantrekt van culturen en religies. Ook opvoeding heeft hier geen invloed op. Iemand wordt zo geboren, het is geen keuze. Genderdysfore gevoelens kunnen zich ook al heel vroeg naar buiten toe openbaren.

Uit onderzoek (Swaab et al)[1][2][3] is gebleken dat er een verschil is in een hersengebied dat de seksueel dismorfe kern genoemd wordt. Bij transseksuelen met XY-chromosomen ziet dit er uit als bij een niet-transseksuele vrouw (met XX-chromosomen dus). Of omgekeerd. De populatie waarop dit onderzoek gebaseerd is, is echter klein. Onderzoekers hopen dan ook dat meer (voormalige) transseksuelen na hun dood hun lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap ten behoeve van dit onderzoek.

De oorzaak van het ontstaan van genderdysforie ligt vermoedelijk in een verstoorde hormoonhuishouding tijdens kritische fasen in de ontwikkeling van een foetus. Wanneer hersenen in ontwikkeling blootgesteld worden aan testosteron, ontwikkelen deze zich in mannelijke richting en krijgt het kind een mannelijke geestelijke identiteit. Het kan echter gebeuren dat in deze fase het testosteronniveau niet toereikend is. Een genderdysfoor kind kan dan ontstaan. Ook kan het gebeuren dat de foetus ongevoelig is voor testosteron. Daarnaast zijn er nog genetische varianten XX(X)Y (zie syndroom van Klinefelter, Intersekse, Androgeenongevoeligheidssyndroom), ook hierdoor kunnen kinderen genderdysforie ontwikkelen.

Van bepaalde medicijnen is inmiddels bekend dat deze de testosteronhuishouding in een foetus ernstig kunnen verstoren. Wanneer de moeder deze tijdens de zwangerschap slikt, kan dat dus een genderdysforie bij het kind veroorzaken.

Ten aanzien van hoe vaak het voorkomt bestaat enige onduidelijkheid. Officiële cijfers spreken vaak nog van 1 op 30.000 of nog minder. Deze cijfers zijn gebaseerd op oude onderzoeken uit de tijd dat dit in de westerse wereld nog amper bespreekbaar was. Neurobioloog Dick Swaab stelde cijfers vast van 1 op 10.000 (man-naar-vrouwtransseksualiteit) en 1 op de 30.000 (vrouw-naar-mantransseksualiteit). Journalistiek onderzoek door Lynn Conway uit 2001[4] levert een voorkomen tussen de 1 op 500 en 1 op 2500. Zij baseert zich hierbij voornamelijk op het aantal operaties in de Verenigde Staten. Indien men kijkt naar het aantal Hijra (een aparte kaste van transseksuelen) in India, is dit zelfs nog hoger.

Transseksualiteit bij kinderen[bewerken]

Meestal gaat de geestelijke identiteit gelijk op met de lichamelijke identiteit. Soms (1 op de 10.000) is dit niet zo en berokkent een blik op de primaire geslachtskenmerken, groot geestelijk lijden bij het kind.

Wanneer iemand als kind genderdysfoor ter wereld komt, zal er al heel vroeg een spanning ontstaan tussen de maatschappelijke verwachtingen op basis van de naar buiten beleefde genderrol en de eigen, genderdysfore, emoties. Deze spanning ontstaat al ruim voor de puberteit. Ondanks deze spanningen komen veel genderdysfore kinderen pas uit voor de gevoelens rondom de puberteit zelf.

Tegenwoordig kunnen genderkinderen al vroegtijdig hulp krijgen van het genderteam van het VU medisch centrum. In eerste instantie moet uitgesloten worden dat er sprake is van een psychiatrische stoornis, waarbij waanbeelden over genderidentiteit een rol spelen. Ook moet uitgesloten worden dat homoseksualiteit verward wordt met genderdysforie. Pas dan is er sprake van een diagnose op basis van DSM-IV; genderdysforie.

Na aanmelding bij het genderteam komt het kind op een wachtlijst te staan. In december 2017 was deze wachtlijst 10 maanden. Als het kind wordt opgeroepen krijgt het eerst een intakegesprek met één of beide ouders/verzorgers. Vervolgens vinden er minimaal zes gesprekken plaats bij een psycholoog, psychologische tests, een psychiatrisch consult en wordt er gesproken met ouders, familie en school. Wanneer de diagnose genderidentiteitsstoornis (oftewel transseksualiteit) is gesteld en het kind is minimaal 12 jaar, dan kan het medicijn Decapeptyl worden voorgeschreven, dat de puberteit uitstelt. Op de leeftijd van 16 jaar, wanneer het kind juridisch gezien op een leeftijd komt om zelf beslissingen te nemen over medische behandelingen, is het mogelijk om te starten met de geslachtsaanpassende behandeling. Heeft het kind dan nog steeds genderdysfore gevoelens, dan kunnen hormonen behorende bij de gewenste geslachtsrol worden toegediend zodat het lichaam zich in de gewenste richting verandert.

Voor een man-naar-vrouwtransseksueel kind betekent dit dat door de onderdrukking van mannelijke hormonen (testosteron) de stem niet zal veranderen in een mannenstem en dat mannelijke beharing achterwege blijft, door de vrouwelijke hormonen (oestrogeen) zullen de borsten gaan groeien. Voor een vrouw-naar-mantransseksueel kind zal door de mannelijke hormonen de spiermassa toenemen en zal de stem mannelijk worden en zal een mannelijke beharing ontstaan en door onderdrukking van de vrouwelijke hormonen zullen de borsten niet gaan groeien. Is een kind 18 geworden, dan kan het de geslachtsaanpassende operatie krijgen.

Transseksualiteit bij volwassenen[bewerken]

Velen die op volwassen leeftijd in transitie gaan hadden de openheid niet waarin er nu gesproken kan worden over transseksualiteit. Voor hen is de weg meestal ingewikkeld. Immers de hormonen behorende bij hun biologische geslacht hebben jarenlang kunnen huishouden. Ze hebben vaak een leven achter zich waarin ze geprobeerd hebben te leven naar de maatschappelijke verwachtingen, tot de genderdysfore gevoelens niet meer te negeren waren. Vaak zijn deze personen vanuit het verwachtingspatroon getrouwd en hebben ze kinderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, inzake de invloed van een transseksuele ouder op de gesteldheid van kinderen is gebleken dat transseksualiteit goed uit te leggen is aan kinderen en geen negatieve invloed heeft. Het verbreken van het contact met de transseksuele ouder leidt echter wel tot psychische beschadiging van het kind, het ouderverstotingssyndroom (PAS).

Transseksualiteit komt in samenlevingen waar het verschijnsel bespreekbaar is geworden het meest tot uiting bij jong volwassenen, rondom de puberteit.

Na een uitvoerig psychologisch onderzoek en zo nodig psychiatrisch onderzoek door het genderteam kan men het groene licht krijgen voor de geslachtsaanpassende behandeling. Deze wordt in enkele stappen gedaan.

Fase 1: Diagnostische fase[bewerken]

Na aanmelding bij een genderteam wordt een persoon eerst uitgenodigd voor een screeningsgesprek. In tegenstelling tot de behandeling bij jongeren – die per definitie aan de diagnostische fase mogen beginnen – wordt bij volwassen na het screeningsgesprek besloten of zij bij het genderteam aan het juiste adres zijn. In onder andere Nederland en België start er daarna een diagnostische fase. Deze fase is bedoeld om in kaart te brengen of er bij deze persoon sprake is van genderdysforie. Daarnaast wordt onderzocht of er sprake is van andere problematiek (comorbiditeit). Ten slotte is deze fase bedoeld om in te schatten of de geslachtsaanpassende behandeling een oplossing zou bieden voor de genderdysforie van deze persoon en of deze de behandeling op dat moment aankan. In deze fase worden uitgebreide psychologische testen afgenomen. Er vinden in deze fase minimaal vier gesprekken met een vaste psycholoog plaats. Indien nodig wordt er een second opinion gedaan door een psychiater van het team. Deze reeks van gesprekken wordt afgesloten met een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de diagnose besproken en advies gegeven over een eventuele medische dan wel psychologische behandeling. Er zal alleen een geslachtsaanpassende behandeling plaatsvinden als er sprake is van een genderidentiteitsstoornis en het hele genderteam ermee instemt dat de persoon een geslachtsaanpassende behandeling aankan en hierbij gebaat zou zijn. Hierbij worden ook medische contra-indicaties besproken, zoals roken en overgewicht. Soms wordt wel een diagnose genderidentiteitsstoornis gesteld, maar wordt er (nog) niet begonnen met een geslachtsaanpassende behandeling, omdat er ook nog andere problemen spelen die eerst opgelost/behandeld moeten worden. Als er geen sprake blijkt te zijn van een genderidentiteitsstoornis wordt er uiteraard geen geslachtsaanpassende behandeling gedaan, maar andere hulp geadviseerd.

Fase 2: Hormoonkuur en 'real-life test'[bewerken]

Als eenmaal de diagnose gesteld is, wordt van de persoon in kwestie verwacht om – als dat niet al het geval is – te gaan leven in de rol van het gewenste geslacht. Deze fase wordt de real-life test of sociale rolwisseling genoemd.

Tegelijk daarmee start de hormonenkuur. Hierdoor worden de uiterlijke kenmerken van het andere geslacht geleidelijk aan ontwikkeld (borsten, afnemende dan wel toenemende baardgroei en lichaamsbeharing, bredere heupen).

Dit is vaak een moeilijke fase. Hormonen die men krijgt, hebben immers tijd nodig om het lichaam er vrouwelijker of mannelijker uit te laten zien. Baardgroei is dan vaak nog aanwezig en kan slechts met make-up of epilatie verborgen worden.

Het onderdrukken van testosteron en toediening van oestrogenen heeft geen invloed op baardgroei, elektrische epilatie of laserbehandeling is dan nodig. De stem verandert niet door de hormonen bij transvrouwen die wel de puberteit doorgemaakt hebben. Door logopedie kan men langzaamaan leren met een vrouwelijkere toonhoogte en intonatie te spreken. Vaak nemen personen al onbewust een vrouwelijker stemgebruik door het kopiëren van stemgebruik van vrouwen in de omgeving van de persoon.

Verder moet men in deze fase "het" vertellen aan familie, vrienden en werk. Vaak wordt hier afwijzend op gereageerd en verliest men contact met naasten. Sinds het mogelijk is om getrouwd te zijn met iemand van hetzelfde geslacht, is scheiden geen verplichting meer, maar vaak sneuvelt desondanks het huwelijk. Ook het krijgen en behouden van werk is vaak een probleem. Uiteraard verschillen deze ontwikkelingen per situatie.

Voor transmannen hebben hormonen vrij snel effect op de stem, baardgroei en toename van spiermassa. Verder hebben zij het voordeel dat vrouwen die mannenkleren dragen heden ten dage in het straatbeeld een gewoon iets zijn geworden. Maar ook zij hebben vaak problemen in deze fase, zoals het verbergen van de borsten, vrouwelijke rondingen – mede door een vrouwelijke botstructuur – en zichtbaar geen penis hebben.

Soms zien mensen af van verdere behandeling in deze fase als er te veel problemen gemaakt worden door de omgeving. Men blijft dan zitten met de genderdysfore gevoelens; deze gaan nooit weg. Soms kiest men voor een leven als transgenderist, wel levend in de rol van het gewenste geslacht, maar zonder een geslachtsaanpassende operatie te ondergaan.

Fase 3: Operatieve ingrepen[bewerken]

Hierna volgen enkele operatieve ingrepen, waarin de genitaliën en andere secundaire geslachtskenmerken worden veranderd, zoals de borstamputatie of borstvergroting. In uitzonderlijke gevallen onder andere ook de kin en de adamsappel. Bij sommige transvrouwen worden vaak meerdere ingrepen gedaan die men ook onder esthetische plastische chirurgie zou kunnen indelen. Deze horen echter niet tot de standaardbehandeling.

Deze fase begint met een wachtlijst voor het eerste consult bij de plastisch chirurg, daarna komt men op de wachtlijst voor de eigenlijke operatie. Er zijn maar een paar chirurgen in Nederland die deze operatie uitvoeren. De wachttijd is vaak een jaar of meer, gerekend vanaf het einde van de real-life test. Soms wijkt men daarom voor de operatie uit naar een buitenland. Inmiddels is het VU medisch centrum oplossingen aan het zoeken om de wachtlijsten te verkorten.

De gangbare uitdrukkingen die het hebben over de geslachtsverandering waarmee iemand zich naar het andere geslacht laat "ombouwen" is niet helemaal correct. De normale procedure gaat immers doorgaans gepaard met meerdere operaties. Bovendien vinden vele transseksuelen de term "ombouwen" erg denigrerend, onder andere wegens onderstaande.

Een volledige geslachtsaanpassende behandeling duurt doorgaans vier tot vijf jaar. De suggestie dat het een enkele medische ingreep is die iemands geslacht wijzigt, gaat echter voorbij aan het gehele proces, waaronder de psychologische kant van het geslacht, die bij sommige transseksuele personen nooit gewijzigd is.

Man naar vrouw[bewerken]

De meest toegepaste operatie bij transvrouwen is de vaginoplastiek, welke bestaat uit drie delen; verwijdering van de testis en zwellichamen. De eikel en zenuwen worden voor een groot deel gespaard en omgevormd tot een clitoris. Tussen de anus en urineblaas wordt een holte gemaakt, waarin de huid van de penis en een deel van de balzak naar binnen gevouwen wordt. Van de overgebleven huid van de balzak worden schaamlippen gemaakt. Vaak is later een operatie nodig om de kleine en grote schaamlippen bij te werken. Het andere deel van de operatie is het verleggen en innaaien van de urinebuis. Na genezing van de wonden moet de holte geregeld opengehouden worden en opgerekt worden, dit noemt men dilateren. In principe is geslachtsverkeer na herstel mogelijk. Doordat de zenuwen zo goed mogelijk gespaard worden is ook een orgasme mogelijk.

Bij sommige personen is de lengte van de penishuid niet toereikend – minder dan 6 centimeter in uitgerekte toestand – om bovenstaande techniek toe te passen. Een mogelijkheid is dan om een gedeelte van de colon te gebruiken als vagina. Deze techniek heet de colovaginoplastiek. De ingang van de vagina wordt bij deze techniek gemaakt van penishuid en wordt vervolgens aangesloten op het gedeelte van de colon dat dient als vagina. Het grootste risico van deze operatie is dat bij de uiteinden van de colon die weer op elkaar zijn aangesloten, de verbinding gaat lekken. Men dient dan opnieuw geopereerd te worden om de verbinding te herstellen. Als de pogingen mislukken kan men tijdelijk een stoma krijgen.

Bij veel personen worden ook de borsten vergroot, omdat de hormonen vaak niet voldoende borstvorming geven.

Vrouw naar man[bewerken]

Voor transmannen bestaat de operatie uit het verwijderen van de borsten – indien aanwezig – , het verwijderen van de baarmoeder en eierstokken en optioneel het zo goed mogelijk construeren van een penis en scrotum. Als men kiest voor een penisconstructie wordt steeds vaker gekozen voor een verwijdering van de vagina, alvorens te opereren. Testosteron doet de clitoris groeien, wat als basis gebruikt wordt voor de penisconstructie. Het resultaat van de operatie is vaak niet optimaal, waardoor transmannen soms afzien van een penisconstructie. Ook omdat bijvoorbeeld een testosteronkuur bij transmannen reeds een heel overtuigende lichamelijke vermannelijking bewerkstelligt.

Voor het construeren van een penis worden momenteel in Nederland twee technieken gebruikt; de Metaidoioplastiek en de Phalloplastiek.

Administratieve en juridische verandering van geslacht en voornamen[bewerken]

In de meeste landen waar een wettelijke geslachtsaanpassing mogelijk is, gaat men uit van de biologische, lichamelijke interpretatie van geslacht (man=XY-chromosomen, vrouw=XX-chromosomen).

Als voorwaarden voor een wettelijke geslachtsverandering wordt soms de onmogelijkheid tot voortplanting als criterium voorgesteld, en in landen waar gelijkslachtige relaties niet wettelijk erkend worden, wordt ook het ongehuwd zijn als voorwaarde gesteld.

In Nederland kan men zijn geslacht en voornamen kosteloos laten veranderen bij de burgerlijke stand in zijn geboorteplaats. Er hoeven geen operaties te hebben plaatsgevonden. Men dient dan een verklaring van een genderteam te bezitten en moet 16 jaar of ouder zijn. 16- en 17-jarigen hebben geen toestemming van hun ouders of voogd nodig. Vanuit die wijziging wordt ook de Basisregistratie Personen (voorheen GBA-bestanden) bijgewerkt en kan men een identiteitskaart, paspoort en rijbewijs krijgen met de nieuwe voornamen en juiste geslachtsaanduiding. Van 1 juli 1985 tot 1 juli 2014 kon men zich tot de rechtbank wenden met het verzoek zijn geslacht en voornamen op de geboorteakte te wijzigen. De rechtbank gaf na drie maanden de wijziging door aan de burgerlijke stand.[5]

In België werd de verandering van juridisch geslacht in 2007 mogelijk.[6] Vereist was dat de betrokkene een geslachtsaanpassing had ondergaan en niet meer in staat was om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken.[7] Een psychiater en een chirurg moesten dit bevestigen in een verklaring, die bovendien diende te attesteren dat de betrokkene de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging had tot het andere geslacht te behoren dan vermeld in de akte van geboorte. De 'transgenderwet' van 2017 maakte een einde aan de medische voorwaarden en aan de onomkeerbaarheid.[8] Voortaan volstaat het dat iemand de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenstemt met zijn innerlijk beleefde genderidentiteit. De betrokkene moet twee keer verschijnen bij de burgerlijke stand, met een tussenperiode van minstens drie maanden. Hoewel de geslachtsverandering "in principe onherroepelijk" is, kan de familierechtbank nieuwe aanpassingen toestaan mits bewijs van uitzonderlijke omstandigheden.[9]

In sommige landen, ook die behorende bij de EU, vooral de landen met een Angelsaksisch rechtssysteem, is deze wijziging (nog) niet mogelijk. Bij emigratie naar zo'n land, wordt echter wel de oorspronkelijke geslachtsvermelding van de geboorteakte doorgegeven.

In Spanje, echter, is in 2005 een wet goedgekeurd die de operaties en zelfs hormoontherapie niet als maatstaf neemt, maar meer waarde hecht aan de psychologische genderidentiteit.

Soms telt men zelfs na een volledige lichamelijke en wettelijke geslachtsaanpassing niet altijd als iemand van het gewenste geslacht; het Internationaal Olympisch Comité heeft in 2004 besloten dat transseksuelen pas 4 jaar na de geslachtsaanpassende operatie mee mogen doen aan sportcompetities met andere personen van hetzelfde geslacht. Ook op andere terreinen moet vaak nog gevochten worden voor gelijke rechten omdat men ex-transseksuelen niet wil erkennen als iemand van hun genderidentiteit. Anderzijds vervallen de rechtsplegingen uit het vroegere leven niet: een 'vader' blijft dat, ook al is deze inmiddels juridisch gezien vrouw.

Maatschappelijke aanvaarding[bewerken]

De laatste jaren wordt er door sommige transseksuelen als reactie op de onvolledige maatschappelijke aanvaarding van de geslachtsaanpassing aansluiting gezocht bij transgenderisten, die als reactie op het sterk tweeledige denken over de geslachten, het begrip 'man/vrouw' als puur politieke en sociale constructie zien. Dit juist weer in tegenstelling tot die transseksuelen die zich beter in de tweedeling kunnen vinden en daarin de legitimatie kunnen vinden voor de transformatie. Aangezien er de laatste jaren een steeds grotere beweging komt die pleit voor een 'onzijdig' geslacht is steeds duidelijker te zien dat ook (ex-)transseksuelen zich hierin kunnen vinden. De acceptatie is de laatste jaren wel merkbaar toegenomen. Dit komt mede doordat de media steeds meer aandacht besteden aan het onderwerp.

Nieuwe opvattingen met betrekking tot transseksualiteit en genderdysforie[bewerken]

Gangbaar is genderdysforie en transseksualiteit voor te stellen als een genderidentiteitsstoornis. Er is een toenemende oppositie, ook Jogjakarta-beginselen tegen deze formulering en benadering als stoornis of psychische aandoening.[10]

Als transseksualiteit het gevolg van een hormoongestuurde ontwikkelingsstoornis zou zijn, dan valt te verdedigen dat er dus sprake is van een biologische oorzaak.[bron?] Het is daarom mogelijk discutabel te spreken over een identiteitsstoornis. Daarnaast is de classificering van genderdysforie en transseksualiteit als stoornis gebaseerd op inmiddels verouderde Amerikaanse behandelrichtlijnen, (Harry Benjamin's Health standards of care) die weer gebaseerd zijn op het DSM-IV, een richtlijn in de psychiatrie.

De historie heeft uitgewezen dat dit soort typeringen en classificaties moeten worden opgevat als voorlopig want gebaseerd op een mogelijk kennisgebrek en gebrek aan sociale acceptatie. Zo werd in de jaren vijftig homoseksualiteit in de voorloper van het DSM-IV ook als identiteitsstoornis aangemerkt, met als gevolg een vooral medisch psychische benadering van het begrip. Dit is in de jaren zeventig pas gewijzigd nadat homoseksualiteit net als biseksualiteit uit het DSM-IV werden geschrapt. Transseksualiteit lijkt mogelijk nog in het stadium van kennisontwikkeling te zitten.[bron?]

De nieuwe Spaanse wetgeving omtrent geslachtsregistratie (2005) is een eerste erkenning dat ook zonder medisch ingrijpen er sprake van geslachtsverandering kan zijn. Deze juridische opvatting impliceert dat de termen genderdysforie en transseksualiteit verouderd zijn, want gebaseerd op achterhaalde denkbeelden rond wat de kennelijke norm in de menselijke seksualiteit en geslachtsbeleving is. In Nederland wordt momenteel uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om geslachtsregistratie te versoepelen. Tijdens de zitting op 16 maart 2011 heeft de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie toegezegd dat het onderwerp voor het zomerreces van 2011 op de agenda van de Tweede Kamer staat waardoor er mogelijk voor het eind van 2011 een nieuwe wet omtrent geslachtsregistratie in Nederland is.

Er is mogelijk geen sprake van een identiteitsstoornis, maar van een van de norm afwijkende geslachtelijke identiteit, vergelijkbaar met homoseksualiteit als een afwijkende seksuele identiteit. De tragiek is dat om die identiteit van transseksuelen recht te doen er, bij de huidige stand van zaken, soms medisch ingrijpen gewenst is, door middel van hormoonbehandeling en geslachtsaanpassende operaties, om het welzijn van deze mensen te verbeteren.

Transseksualiteit in de geschiedenis[bewerken]

Transseksualiteit is geen "moderne ontdekking", maar een niet vaak voorkomende natuurlijke variatie in het menselijk geslacht dat is gedocumenteerd sinds de oudheid. In veel culturen zoals indiaanse stammen in Noord-Amerika hebben transseksuele personen lang de vrijheid gehad hun leven te leiden in de geslachtsrol waarin ze zich comfortabel voelden. Operatieve verandering van de geslachtsorganen om innerlijke rust te geven is ook geen uitvinding van de laatste eeuw. In sommige culturen, zelfs die in de oudheid, hebben veel transseksuelen vrijwillig operaties ondergaan om hun lichaam aan te passen naar hun genderidentiteit.

De operatieve methodes en de effecten van castratie waren duidelijk in de oudheid. Door het houden van vee leerde men snel dat verwijdering van de testikels bij een man op jonge leeftijd vermannelijking voorkwam. Een dergelijk persoon zal voor altijd kinderlijk of "vrouwelijk" blijven. De eerste (zover bekende) geslachtsveranderende operatie werd ondergaan door Lili Elbe in 1930 te Berlijn.

Het is onbekend hoe dit is ontstaan maar ten tijde van het oude Griekenland en het Romeinse Rijk hadden transseksuele vrouwen een positie in de samenleving gekregen die vaak van religieuze aard was. Venus Castina was een personificatie van Venus of de Griekse Aphrodite die stond voor "vrouwelijke zielen opgesloten in een mannelijk lichaam".

De groeiende kennis van de effecten van castratie werden gebruikt om transvrouwen te helpen. Velen hebben operaties ondergaan die ingrijpender zijn dan een eenvoudige castratie. In deze operaties werd de penis en testes volledig verwijderd en werd de schaamstreek indien mogelijk een vrouwelijke vorm gegeven. Met het ondergaan van dergelijke operaties wisten jonge transvrouwen niet alleen de mannelijke secundaire geslachtskenmerken te voorkomen maar kregen ook genitaliën die enigszins leken op die van een vrouw. Een voorbeeld dat nu nog aanwezig is, is de hijra kaste in India en Bangladesh.

Transseksualiteit en religie[bewerken]

Binnen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen wordt seksuele identiteit gezien als fundamenteel en niet vatbaar voor verandering. Transseksualiteit is dan ook vaak een moeilijk bespreekbaar onderwerp in een religieuze gemeenschap en religieuze transseksuelen kunnen daardoor in conflict met hun geloof en zichzelf komen.

Werkgroep[bewerken]

Naar aanleiding van de T3-conferentie van 2004, georganiseerd door Stichting T-Image in samenwerking met de stichting Schorer, is de werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek opgericht. De werkgroep heeft als doel een brug te slaan tussen de religieuze en levensbeschouwelijke beleving van transseksuelen en religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en organisaties.

Voor boeddhistische, joodse, islamitische, hindoe-, christelijke en humanistische organisaties heeft de werkgroep een transgender religieus vragenlijst ontwikkeld. In 2005-2006 heeft de werkgroep het onderzoek Een steun in de rug? onder religieuze en levensbeschouwelijke transseksuelen en transgenders uitgevoerd.

Boeddhisme[bewerken]

In het boeddhisme worden transseksuelen begeleid door een persoonlijke leraar. De persoonlijke leraar neemt de transseksueel mee op een innerlijke reis met behulp van onder andere meditatie en mantrabeoefening. Tijdens deze innerlijke reis krijgt de transseksueel een boeddhistische naam. Een transman komt op deze innerlijke reis verschillende mannen in zichzelf tegen. Het is belangrijk vrienden te worden met deze "mannen in jezelf" al zijn ze nog zo weerzinwekkend. Door deze innerlijke reis kan een persoon het veranderingsproces dat gepaard gaat met hormoonbehandeling en zware operaties beter doorstaan.

Christendom[bewerken]

Het christendom verkondigt dat het snijden in een gezond lichaam niet acceptabel is; "God heeft je zo gemaakt en onnodige veranderingen zijn een minachting van God".[bron?] Vaak wordt door christenen Deuteronomium 22:5 aangeduid als regel dat niemand die als man of vrouw geboren is kleding zal dragen van het andere geslacht: "Een vrouw mag geen kleren en attributen van een man dragen en een man mag geen vrouwenkleren dragen. Want de HEER verafschuwt ieder die zulke dingen doet."

Met een protestantse grondslag is de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam een goed voorbeeld van het in twijfel trekken van de traditionele visie op transseksualiteit. De VU zet zich al vanaf de jaren zestig in om de situatie voor transseksuelen te verbeteren, mede door behandelingen aan te bieden in het VU medisch centrum. Vanwege deze ontwikkelingen zijn er mensen die de protestantse grondslag van de VU in twijfel trekken.

Jodendom[bewerken]

In het jodendom is transseksualiteit een lastig discussiepunt. Het zijn vooral de liberale joden die een positieve houding ten opzichte van transseksualiteit hebben. Zo heeft de Amsterdamse gemeente Beit Hachidush een statement gemaakt door bijvoorbeeld mee te varen met de Canal Pride Amsterdam op 7 augustus 2010 en een krans te leggen tijdens de dodenherdenking bij het Homomonument op 4 mei 2011.

Transseksualiteit in niet-westerse culturen[bewerken]

Drie katoey in een bar in Bangkok

Het denken over geslacht en gender verschilt per cultuur. Het denken over transseksualiteit verschilt hiermee dus ook per cultuur.

In Thailand is transseksualiteit een relatief geaccepteerd verschijnsel. Men duidt transseksuelen aan met de term katoey , een begrip dat van oorsprong uit het Khmer stamt. Ook de term phet thee sam ("de derde sekse") wordt gebruikt. Door westerse sekstoeristen wordt de term ladyboy ("vrouw-jongen") gebruikt, maar Thaise transseksuelen duiden zichzelf niet zo aan. Thaise kathoey-activisten hebben de overheid formeel gevraagd een derde categorie in het Thaise paspoort toe te staan, naast "man" en "vrouw".[11]

In het islamitische Iran werden transseksuelen aanvankelijk vervolgd, en gedwongen behandeld met mannelijke hormonen. Na een actieve campagne van de transseksuele Maryam Hatoon Molkara vaardigde leider Ruhollah Khomeini een fatwa uit, waarbij hij transseksualiteit formeel goedkeurde. Transseksualiteit wordt tegenwoordig door de Iraanse machthebbers gezien als een legitiem fenomeen, dat niet strijdig is met de Koran. In de conservatieve Iraanse samenleving blijft echter veel onbegrip voor dit fenomeen.[12] Bovendien is wel een man-naar-vrouwverandering mogelijk, maar niet vrouw naar man, omdat men volgens de sociale normen wel de sociale ladder mag afdalen maar niet opklimmen.

In Ecuador worden transseksuelen, net als travestieten en homoseksuelen, actief bestreden door de politie. Alle mensen met een afwijkende seksuele identiteit worden aangeduid met het scheldwoord maricons ("flikkers") en zijn het onderwerp van discriminatie en minachting. In Nederland verblijven enkele honderden Ecuadoraanse transgenders. Zie ook Ecuadoraanse transgenders in Nederland.

Bekende transseksuelen[bewerken]

April Ashley MBE in 2012.
Bregtje Visser, oprichter van Stichting GenderTalent in Nederland op Internationale Vrouwendag 2018

Een voorvechter in de strijd om erkenning en juridische gelijkstelling was de actrice April Ashley MBE die in 1960 als eerste Britse een geslachtsoperatie onderging in Casablanca. Zij ontving in 2012 in de Birthday Honours List een ridderorde, "Lid in de Orde van het Britse Rijk", voor haar verdienste voor "services to transgender equality".[13]

Dit zijn enkele personen die een geslachtsaanpassende behandeling (hebben) ondergaan. Voor personen die aan travestie en crossdressing doen, zie de bijbehorende pagina.

Bekende fictieve transseksuelen[bewerken]

Uit onbekendheid wordt transseksualiteit vaak onjuist weergegeven in fictieve media waar het vaak als humoristisch of sensatiemiddel gebruikt wordt.

Films, documentaires en televisie[bewerken]

Films

 • Ma vie en rose (1997), een Belgische film over de worsteling van een transmeisje en haar omgeving met haar genderidentiteit.
 • Boys Don’t Cry (1999). Amerikaanse film, gebaseerd op ware gebeurtenissen. Meisje gaat als jongen door het leven. De film behaalde veertig filmprijzen, waaronder een Academy Award en een Golden Globe voor hoofdrolspeelster Hilary Swank.
 • Tomboy (2011), een Franse film over een meisje dat zich voordoet als een jongen bij haar nieuwe vrienden.
 • The Danish Girl (2015), een Engelse-Amerikaanse film, gebaseerd op het gelijknamige boek van David Ebershoff uit 2000, zie onder.

Documentaires

 • Valentijn[17] (2007), een documentaire over de transitie van Valentijn van jongen naar meisje.
 • Ik ben een meisje! (2010), een korte documentaire waarin Joppe spreekt over haar transitie van jongen naar meisje, de liefde en haar toekomst.
 • The Regretters (2010), Zweedse documentaire. Twee 60-plussers bespreken de spijt die zij kregen van hun geslachtsveranderende operatie.
 • From Girls to Men, een Engelse documentaire van de BBC waarin het lesbische stel Sam en Evan worden gevolgd in de transitie van vrouw naar man en laat zien wat de vooroordelen zijn die zij tegenkomen in een Engelse gemeenschap.
 • I Am a Woman Now (2011), documentaire van Michiel van Erp. Vijf 70-plussers kijken terug op hun leven en de geslachtsoperatie die zij ondergingen in de jaren 50 en 60.
 • I Am Cait (2015-2016), Amerikaanse televisiedocumentaireserie met in de hoofdrol kersverse transvrouw Caitlyn Jenner.

Televisie

 • Labyrint: De zoektocht naar de ware sekse[18]
 • Taarten van Abel – Teuntje,[19] in deze aflevering van 12 september 2010 spreekt Teuntje die sinds kort als meisje door het leven gaat.
 • Puberruil – Transgender Gwennos ruilt met een andere puber van zijn leeftijd.
 • EenVandaag, actualiteitenprogramma, 28 november 2006: Jody en haar ouders spreken over een genderkind zijn en hebben.
 • EenVandaag, actualiteitenprogramma, 19 december 2012: Willemijn Ahlers spreekt over haar vrij late transitie van man tot vrouw.
 • Debat op 2, discussieprogramma, 17 november 2012: Man of Vrouw? Uitzending naar aanleiding van een onderzoek van het SCP: transgender hebben het zwaar.
 • Hij is een Zij – Documentaireserie van de KRO met Arie Boomsma. Vanaf 7 januari 2014[20]
 • Transparent (2014), Amerikaanse serie over familie in Los Angeles waarvan de vader transgender is die besluit dit niet langer verborgen te houden voor zijn volwassen kinderen en de rest van de wereld.

Literatuur[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Icoontje WikiWoordenboek Zoek transseksualiteit op in het WikiWoordenboek.

Oudheid: Oude Rome · Oude Egypte

Middeleeuwen:


Vroegmoderne tijd: Rusland

Moderne tijd: Nazi-Duitsland · Rusland · Sovjet-Unie

Heden: Nederland · Rusland ·

Sierra Leone