Schematisch overzicht federale indeling België

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze tabel geeft een schematisch overzicht van de organisatie van de Belgische overheden volgens de principes van Trias Politica (de theoretische leer achter de scheiding der machten) naar territoriaal niveau (verticale machtenscheiding) voor de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (horizontale machtenscheiding) .

Geografisch niveau Wetgevende macht Uitvoerende macht Rechterlijke macht
België: Federaal niveau Kamer van volksvertegenwoordigers, Senaat en de Koning De Belgische regering en de Koning Raad van State, Grondwettelijk hof (of vroeger Arbitragehof)
Regionaal niveau: Gemeenschappen Bevoegd voor personele materies (uitgenomen de organisatie van de Erediensten)
BelgieGemeenschappenkaart.png
Vlaamse Gemeenschap: Alle Vlaamse provincies en Brussel (*) Vlaams Parlement (118 Vlaamse + 6 Brusselse leden) en de Vlaamse Regering Vlaamse Regering Raad van State
Franse Gemeenschap: Alle Waalse provincies (met uitzondering van de Duitstalige gemeenten) en Brussel Parlement van Franse Gemeenschap: (75 Waalse + 19 Brusselse leden) en de Franse Gemeenschapsregering Franse Gemeenschapsregering Raad van State
Duitstalige Gemeenschap: Duitstalige gemeenten Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap Regering van de Duitstalige Gemeenschap Raad van State
Regionaal niveau: Gewesten: Bevoegd voor plaatsgebonden materies (ruimtelijke ordening en stedenbouw, economie, werkgelegenheid, landbouw, openbare werken, vervoer (gedeeltelijk), buitenlandse handel, gemeente-en provinciewet) Gewestenkaart.png
Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap bevoegdheden zijn gefusioneerd; Vlaamse provincies uitgenomen de 19 gemeenten van het Brusselse gewest Vlaams Parlement (118 leden. Enkel als er gezeteld wordt als gemeenschapsraad zijn het 124 leden) en de Vlaamse Regering Vlaamse Regering Raad van State
Waals Gewest: Alle Waalse provincies: uitgenomen Brussels gewest Waals Parlement Waalse regering Raad van State
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels hoofdstedelijk parlement Brusselse hoofdstedelijke regering Raad van State
Lagere overheden
Provinciaal

VlaanderenProvincies.png WalloniëProvincies.png

Provincieraad Bestendige deputatie Hof van Beroep, Hof van Assisen
Arrondissement Arrondissementscommissaris (vroegere Prefect) Rechtbank van Eerste Aanleg, Correctionele rechtbank
Steden en Gemeenten Gemeenteraad Burgemeester en Schepenen Vredegerecht, Politierechtbank

(*) Een deel van de uitvoerende bevoegdheden worden in Brussel uitgeoefend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Dit is evenwel géén regering, maar een ondergeschikt, uitvoerend bestuur.