Politierechtbank

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De politierechtbank is in België een vonnisgerecht. Ze bestaat uit één of meer politierechters. Bovendien kan een vrederechter tot rechter in de politierechtbank worden benoemd. Het openbaar ministerie wordt waargenomen door de Procureur des Konings of zijn substituten.

De politierechtbank behandelt zowel:

 • Burgerlijke zaken:
  • Alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval.
 • strafzaken:
  • Overtredingen met uitzondering van inbreuken op de drugwet
  • Wanbedrijven die gecontraventionaliseerd zijn
  • Misdrijven omschreven door artikel 138 Sv. (onder andere)
   • Verkeersmisdrijven
   • Onopzettelijke slagen en verwondingen of doding wanneer gevolg van verkeersongeval
   • Inbreuken betreffende aansprakelijkheidsverzekering

Tegen uitspraken van de politierechtbank kan beroep aangetekend worden bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit beroep komt bij de correctionele dan wel bij de burgerlijke kamer, naargelang het een vonnis in strafzaken of in burgerlijke zaken is. Uitgezonderd wanneer het gaat om een louter burgerrechtelijk verkeersgeschil met een inzet tot 1.240 euro, dan is geen hoger beroep mogelijk. Gaat de inzet 1.240 euro te boven, dan moet het hoger beroep worden ingesteld bij de burgerlijke kamers van de rechtbank van eerste aanleg. Sinds 2005 is de gemeente bevoegd om bepaalde kleine overtredingen te bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie. Daartegen is nu de politierechtbank de beroepsinstantie.

Gerechtelijke hiërarchie[bewerken]

Gerechtelijke hiërarchie
Gerechtelijke hiërarchie

Lijst van politierechtbanken in België[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Nationaal recht
Rechtsbron: Verdragen · Belgische Grondwet · Bijzondere wet · Wet, Decreet, Ordonnantie · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Publiekrecht: Staatsrecht · Strafrecht · Gerechtelijk recht · Bestuursrecht · Fiscaal recht · Sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht: Burgerlijk recht · Arbeidsrecht · Handels- en economisch recht · Insolventierecht · Vennootschapsrecht
Rechtbanken: Hof van Cassatie (1) · Grondwettelijk Hof (1) · Raad van State (1)
hof van beroep (5) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · rechtbank van koophandel (9) · hof van assisen (11) · Arrondissementsrechtbank (12) · Rechtbank van eerste aanleg (12) (Burgerlijke rechtbank, Correctionele rechtbank, Strafuitvoeringsrechtbank, Raadkamer, Onderzoeksrechter, Beslagrechter, Familierechtbank, Jeugdrechtbank) · Politierechtbank (15) · Vredegerecht (187)
Territoriale indeling: Gerechtelijk gebied · Gerechtelijk arrondissement · Gerechtelijk kanton
Actoren van justitie: Rechter · Griffier · Openbaar Ministerie (ook parket) · Ministerie van Justitie · Advocaat · Balie · Burgerlijke partij · Benadeelde persoon

Europees recht
Primair recht: VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht: Verordeningen · Richtlijnen · Besluiten · Aanbevelingen · Adviezen
Rechtbanken: Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie

Internationaal recht
Rechtsbron: Verdragen · Rechtspraak · Rechtsleer · Gewoonterecht · Algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken: Internationaal publiekrecht · Internationaal privaatrecht
Rechtbanken: Benelux-Gerechtshof · Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof