Arrondissementsrechtbank (België)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De arrondissementsrechtbank is een Belgische rechtbank die uitspraak doet over bevoegdheidsgeschillen.

Samenstelling[bewerken | brontekst bewerken]

De arrondissementsrechtbank bestaat uit de voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de ondernemingsrechtbank en van de vrederechters en rechters in de politierechtbank.

Bevoegdheden[bewerken | brontekst bewerken]

De bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank wordt bepaald door de artikels 639 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Een zaak kan op twee manieren voor de arrondissementsrechtbank komen:

  • op vordering van de eiser (voor de sluiting van de debatten);
  • en wanneer de rechter ambtshalve een exceptie van onbevoegdheid inroept.

Wanneer de verweerder de onbevoegdheid oproept, maar de eiser geen verwijzing naar de arrondissementsrechtbank vordert, doet de rechter waarvoor de zaak aanhangig is zelf uitspraak over zijn bevoegdheid.

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof