Stedelijk Gymnasium Breda

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Stedelijk Gymnasium Breda is een Nederlandse openbare school voor gymnasiumonderwijs. De oude Romeinse en Griekse cultuur en taal nemen een belangrijke plaats in het onderwijs in. De school (uit 1887) is van oudsher (sinds 1899) gevestigd aan de Nassausingel, aan de noordwestelijke rand van het stadscentrum van Breda. In 2013 heeft de school op dezelfde locatie een nieuw gebouw betrokken.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Als gevolg van de wet van Thorbecke op het middelbaar onderwijs van 1863 verdween in 1866 de Latijnse school die sinds de 15e eeuw als enige instituut in Breda het onderwijs had verzorgd dat noodzakelijk was om toegang te verkrijgen tot de universiteit. Op 12 september 1887, eenentwintig jaar na de opheffing van de Latijnse school, werd na een verzoekschrift van een aantal vooraanstaande ingezetenen van de gemeente Breda, besloten tot de oprichting van een gymnasium: het Gymnasium Bredanum. Een van de argumenten was dat “allen, die hunne zonen voor universitair onderwijs bestemmen, verplicht zijn ze op een leeftijd, dat het ouderlijk oog nog zoo scherp diende toe te zien, verre van huis en met betrekkelijke groote opofferingen, gymnasiaal onderwijs te doen genieten”. Vanaf 1899 werden ook meisjes toegelaten. In tegenstelling tot veel andere gymnasia (bijvoorbeeld het Erasmiaans gymnasium in Rotterdam en het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam), is het Gymnasium Bredanum (inmiddels Stedelijk Gymnasium Breda geheten) geen directe opvolger van de Latijnse school, waardoor de bestaansgeschiedenis (voor een gymnasium) erg kort is. In vergelijking echter met andere scholen voor vwo in Nederland is de bestaansgeschiedenis uiterst respectabel. De klassieke talen Latijn en Grieks vormen de noodzakelijke basis van elk gymnasium, evenals het belang van het overdragen van wat ons uit het verleden als geestelijk erfdeel is nagelaten.

Rondom de tijd dat de school haar vijfde lustrum vierde, werd het voorstel gedaan het gymnasium op te heffen en samen te laten gaan met de erachter, aan de Nassaustraat, gelegen Rijks HBS Breda, ter vorming van een lyceum. Zover is het niet gekomen. In het gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1962 omschreef burgemeester Geuljans de waarde van de gymnasiale opvoeding als volgt: “De gymnasiast is meer dan een academicus in wording. Door zijn ontmoeting met de antieke wereld, met de oorsprong van de christelijke beschaving, is hij gerijpt tot een harmonisch denkend mens. De confrontatie met de eeuwige schoonheid van de beeldende kunst, met de onvergankelijke taal van de antieke dichters en schrijvers, met filosofie en wetenschap heeft hem gevormd en gestempeld.” In het gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1987 werd meermalen de vrees uitgesproken dat het gymnasium (in het algemeen gezien) het jaar 2000 niet zou halen.

Vakken[bewerken | brontekst bewerken]

Op het Stedelijk Gymnasium wordt anno 2011 het onderwijs verzorgd in de vakken: Latijn, Grieks, KCV (klassieke en culturele vorming), Nederlands, Frans, Engels, Cambridge Engels (Zie externe link onderaan), Duits, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde, Algemene Natuurwetenschappen (ANW), biologie, muziek (examenvak), tekenen (examenvak), filosofie, informatica, techniek, economie, wiskunde (A, B, C, D), natuurkunde, scheikunde, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. Door maatregelen van overheidswege wordt ANW met ingang van schooljaar 2016-2017 niet meer aangeboden. In vroeger jaren (1948) stond ook Hebreeuws als keuzevak op het lesrooster en was het aantal wekelijkse lesuren in het vak Latijn tien.

Gebouw[bewerken | brontekst bewerken]

Het vorige gebouw van het Stedelijk Gymnasium, aan de Nassausingel in Breda, was bijna een eeuw oud en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Eerdere pogingen tot het verkrijgen van een subsidie voor een verbouwing van het gebouw liepen op niets uit. Het zou ongeveer 7,5 miljoen euro gekost hebben om het oude gebouw naar wens te renoveren. Daar wilde het gemeentebestuur niet aan meewerken. Gezocht werd naar andere oplossingen. Een van de mogelijkheden was een gefaseerde nieuwbouw, waarbij de school gedurende een jaar of zeven bezig was met het realiseren van nieuwbouw op de bestaande locatie. De school zou dan blijven draaien aan de Nassausingel terwijl daar ook gesloopt en gebouwd werd. Een andere optie die is overwogen, is een nieuw gebouw te bouwen in de in aanbouw zijnde wijk Nieuw Wolfslaar, nabij Bavel. Nadeel daarvan is de bereikbaarheid van de school; zij vervult immers een streekfunctie. De aanwezigheid van een treinstation en meerdere busverbindingen in de buurt is dan van levensbelang voor het voortbestaan van de school. [1] Uiteindelijk is er gekozen voor de optie om voor een jaar naar een andere locatie te verhuizen, zodat aan de Nassausingel gesloopt en gebouwd kon worden. Dat werd het inmiddels leegstaande gebouw van Van Cooth aan de Biesdonkweg 33 te Breda, een gebouw dat ooit werd gerealiseerd om 1400 leerlingen in praktijkvakken te kunnen herbergen. Aan één ding was in dat gebouw voor het Stedelijk Gymnasium geen gebrek: vierkante meters. In juli 2012 (begin zomervakantie) is het bouwtraject gestart en heeft tot augustus van 2013 geduurd. In het schooljaar 2012 - 2013 (het 'bouwjaar') was het Stedelijk Gymnasium Breda dus gevestigd aan de Biesdonkweg 33 te Breda, om met ingang van het schooljaar 2013-2014 het nieuwe schoolgebouw te kunnen betrekken.[2]

Het gebouw aan de Nassausingel is voorzien van een aula, een mediatheek, een collegezaal, een inpandig decoratief pluvium en een tuin. De gevel van het gebouw heeft een ‘stedelijke’ uitstraling met de drie kruizen van het gemeentelogo. Architectenbureau Rienks noemt de nieuwbouw "modern monumentaal met klassieke waarden uit de architectuur".

Activiteiten[bewerken | brontekst bewerken]

De schoolkrant voor leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Breda heet Stulta Graviaque, hetgeen ‘Dwaas en Serieus’ betekent. De schoolkrant voor ouders heet Gravia. Elk lustrum wordt gevierd met allerlei activiteiten voor leerlingen en personeel, een lustrumweek en een reünie voor oud-leerlingen en oud-personeel.

Rectoraat[bewerken | brontekst bewerken]

periode Rector
1887 - 1918 Dhr. P. Hoekstra
1918 - 1926 Dhr. A.J. Egelie
1926 - 1934 Dhr. J. Niemeyer
1934 - 1951 Dhr. P.H.G. Gunning
1951 - 1953 Dhr. H.J.M. Broos
1953 - 1954 Mw. P.J. Moens wnd
1954 - 1976 Dhr. B.J. de Jonge
1976 - 1977 Dhr. G. Schaafsma wnd
1977 - 10/1995 Dhr. G. Schaafsma
10/1995 - 12/2007 Dhr. M.A.P. Oosterdag
1/2008 - 2/2012 Mw. K. Rogmans
2/2012 - 1/2013 Dhr. N. de Vrede a.i.
2/2013 - 2/2016 Mw. H. Mulder
2/2016 - 8/2016 Dhr. A.H.A. Moons wnd
8/2016 - 8/2022 Dhr. P. Breuer
8/2022 - heden vacant

Leerlingenaantal[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds het midden van de jaren 50, maar vooral vanaf de jaren 70, van de vorige eeuw maakt het leerlingenaantal van de school een spectaculaire groei door. In zestig jaar tijds, van 1955-'56 tot 2015-'16, is het aantal vertienvoudigd van 90 naar iets meer dan 900. De groei is ook heel regelmatig: halverwege, in 1984-'85, werd het aantal van 500 gepasseerd. Bij de aanvang van het schooljaar 2018-2019 werd voor het eerst het duizendtal overschreden.

Schooljaar Aantal Schooljaar Aantal Schooljaar Aantal Schooljaar Aantal
1887 - 1888 29 1922 - 1923 44 1957 - 1958 105 1992 - 1993 625
1888 - 1889 32 1923 - 1924 51 1958 - 1959 119 1993 - 1994 650
1889 - 1890 38 1924 - 1925 58 1959 - 1960 131 1994 - 1995 636
1890 - 1891 49 1925 - 1926 59 1960 - 1961 132 1995 - 1996 622
1891 - 1892 53 1926 - 1927 65 1961 - 1962 145 1996 - 1997 637
1892 - 1893 52 1927 - 1928 59 1962 - 1963 154 1997 - 1998 654
1893 - 1894 45 1928 - 1929 69 1963 - 1964 163 1998 - 1999 680
1894 - 1895 48 1929 - 1930 70 1964 - 1965 175 1999 - 2000 683
1895 - 1896 45 1930 - 1931 70 1965 - 1966 171 2000 - 2001 691
1896 - 1897 45 1931 - 1932 74 1966 - 1967 168 2001 - 2002 683
1897 - 1898 41 1932 - 1933 73 1967 - 1968 185 2002 - 2003 684
1898 - 1899 41 1933 - 1934 79 1968 - 1969 190 2003 - 2004 714
1899 - 1900 45 1934 - 1935 79 1969 - 1970 197 2004 - 2005 751
1900 - 1901 39 1935 - 1936 81 1970 - 1971 213 2005 - 2006 797
1901 - 1902 37 1936 - 1937 82 1971 - 1972 232 2006 - 2007 838
1902 - 1903 34 1937 - 1938 81 1972 - 1973 232 2007 - 2008 883
1903 - 1904 39 1938 - 1939 71 1973 - 1974 261 2008 - 2009 903
1904 - 1905 43 1939 - 1940 69 1974 - 1975 291 2009 - 2010 927
1905 - 1906 50 1940 - 1941 74 1975 - 1976 322 2010 - 2011 931
1906 - 1907 52 1941 - 1942 72 1976 - 1977 363 2011 - 2012 835
1907 - 1908 47 1942 - 1943 71 1977 - 1978 391 2012 - 2013 820
1908 - 1909 56 1943 - 1944 81 1978 - 1979 422 2013 - 2014 850
1909 - 1910 65 1944 - 1945 90 1979 - 1980 436 2014 - 2015 887
1910 - 1911 64 1945 - 1946 93 1980 - 1981 453 2015 - 2016 928
1911 - 1912 59 1946 - 1947 94 1981 - 1982 456 2016 - 2017 970
1912 - 1913 61 1947 - 1948 82 1982 - 1983 477 2017 - 2018 997
1913 - 1914 53 1948 - 1949 85 1983 - 1984 493 2018 - 2019 1023
1914 - 1915 58 1949 - 1950 85 1984 - 1985 545 2019 - 2020 849
1915 - 1916 58 1950 - 1951 81 1985 - 1986 577 2020 - 2021 787
1916 - 1917 60 1951 - 1952 82 1986 - 1987 603 2021 - 2022 743
1917 - 1918 58 1952 - 1953 73 1987 - 1988 616 2022 - 2023 828
1918 - 1919 56 1953 - 1954 71 1988 - 1989 627 2023 - 2024
1919 - 1920 52 1954 - 1955 87 1989 - 1990 655 2024 - 2025
1920 - 1921 52 1955 - 1956 90 1990 - 1991 636 2025 - 2026
1921 - 1922 45 1956 - 1957 99 1991 - 1992 637 2026 - 2027

Noten[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

Gedenkboeken[bewerken | brontekst bewerken]

  • Anoniem, Gedenkboek 1887-1962 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Stedelijk Gymnasium Breda. Breda: Stedelijk Gymnasium, 1962
  • P. Minnema et al., Stedelijk Gymnasium Breda. Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan 1887-1987. Breda: Stedelijk Gymnasium, 1987
  • M. van Well, I. van Wees, René Martens, 125 jaar Stedelijk Gymnasium Breda 1887-2012. Breda: Stedelijk Gymnasium Breda, 2012