Studiebijbel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Studiebijbel is een benaming voor een speciale uitvoering van de Bijbel die een speciale opzet heeft voor studiedoeleinden. In het Nederlandse taalgebied zijn verschillende studiebijbels beschikbaar. Een Studiebijbel kenmerkt zich doordat naast de Bijbeltekst zelf ook extra informatie wordt gegeven die de lezer helpt de Bijbeltekst te begrijpen. Deze extra informatie kan bestaan uit verwijsteksten, commentaar of uitleg en woordstudies. De bekendste Studiebijbels in het Nederlandse taalgebied zijn:

Het Leven, een studiebijbel die een vertaling is van de Engelse Life Application Bible. Deze Studiebijbel is vooral praktisch van aard. Het Leven is alleen beschikbaar met de Bijbelvertaling Het Boek.

De Importantia Studiebijbel, een studiebijbel in opbouw waarvan inmiddels een oude en een nieuwe testament met Strong-coderingen is verschenen. Daarnaast zijn bijbehorende Hebreeuws-Nederlands Lexicon en Grieks-Nederlands Lexicon beschikbaar.

De 29-delige Studiebijbel van het CVB (Centrum voor Bijbelonderzoek).

De NBV Studiebijbel (verscheen in oktober 2008) is een editie van de Nieuwe Bijbelvertaling onder redactie van de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.

De Studiebijbel in perspectief (verscheen 27 november 2009) is een editie van de Nieuwe Bijbelvertaling vanuit meer behoudende hoek dan de hierboven genoemde NBV Studiebijbel.

Studiebijbel Herziene Statenvertaling.

Statenvertaling met uitleg.[1]

Naast Studiebijbels in drukvorm bestaan er ook Studiebijbels voor gebruik op de computer, zoals de Online Bijbel Studie-dvd en de internetversie van de Studiebijbel van het CVB. De mogelijkheden van deze studiebijbels gaan verder dan van een gedrukte uitvoering.

De Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek[bewerken]

De Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek is een 29-delige commentarenserie bij de Bijbel die vanaf 1986 verschijnt. Het is een concept waarbij een zevental handboeken is verwerkt tot één volledig geïntegreerd referentie-systeem: vier Griekse tekstedities en een Hebreeuwse, een interlinie vertaling, een Grieks-Nederlandse concordantie, een Grieks analytisch lexicon, elf moderne Bijbelvertalingen, een commentarenserie (23 boekdelen), en een (theologisch) woordenboek (6 boekdelen). Het is de eerste wetenschappelijk verantwoorde commentarenserie die vanuit de evangelische beweging in Nederland is ontstaan. De signatuur van de serie is orthodox en de huidige redactie bestaat uit: Gijs van den Brink, Hans Bette, Mart-Jan Paul en Arie Zwiep. De serie wordt ook digitaal uitgebracht.

Geschiedenis[bewerken]

Eind jaren 70 ontmoet Herman ter Welle, directeur van Evangelisch Centrum In de Ruimte in Soest in Noorwegen de Bijbelleraar Thoralf Gilbrant. Deze laat hem een 5-delige serie bij de Bijbel zien die door hen was uitgegeven en waarvan de productie ook in de Verenigde Staten in voorbereiding was onder de naam “Complete Biblical Library”. Ter Welle is onder de indruk van het concept, maar terug in Nederland komt hij tot de conclusie dat de Noorse opzet te summier is voor het Nederlandse publiek, dat theologisch om meer kwaliteit vraagt. Hij benadert de nieuwtestamenticus Gijs van den Brink en de classicus Henk Courtz om het concept uit te werken voor de Nederlandse context. Zij werken vanaf 1981 aan het concept en aan de productie van het eerste boekdeel Matteüs, dat in 1986 verschijnt. Vanaf dat jaar verschijnt er gemiddeld een boekdeel per jaar in de serie bij het Nieuwe Testament (SBNT).

In 1998 geraakt “In de Ruimte” met al haar geledingen (waaronder de Studiebijbel) in een faillissement, maar in 1999 wordt de uitgave van de Studiebijbelserie voortgezet onder dezelfde redactie door het daartoe opgerichte “Centrum voor Bijbelonderzoek” in Veenendaal. Vanuit dit centrum worden tussen 1999 en 2003 de laatste vier delen van het Nieuwe Testament uitgegeven, alsook in 2005 een digitale uitgave op cd-rom van de 17-delige serie op het Nieuwe Testament. In 2003 wordt gestart met de twaalfdelige uitgave van het Oude Testament (SBOT). Hiervoor wordt de oudtestamenticus Mart-Jan Paul aangetrokken. In 2004 verschijnt het eerste deel en in 2011 zijn er acht van de twaalf delen verschenen. In 2009 verschijnt ook een online internetversie van de hele serie, waar zowel de materialen van het NT als van het OT voortdurend geactualiseerd worden.

Kenmerken[bewerken]

 • Geschreven vanuit de overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is. Er is via tekstverwijzingen voortdurend aandacht voor de relatie met het andere Testament.
 • Een korte inleiding op elk Bijbelboek met aandacht voor de opbouw van de Bijbelboeken.
 • Een vers-voor-vers verklaring. In het OT is gekozen voor een vers-voor-versverklaring in grote letters voor een vlugge oriëntatie en een toelichting in kleinere letters met talrijke details. Niet alleen aandacht voor de boodschap in het verleden, maar ook worden er lijnen getrokken naar onze tijd.
 • In het OT aandacht voor recente archeologische vondsten om de geschiedenissen te verduidelijken. Ook vergelijkingen met buiten-Bijbelse overleveringen over bv. schepping en zondvloed, en verdragsteksten.
 • Integraal wordt de grondtekst van het Nieuwe Testament (Textus Receptus) met varianten uit drie recente tekstuitgaven van het Griekse Nieuwe Testament (NA25, NA27 en HF) en die van het Oude Testament (Biblia Hebraica Stuttgartensia) afgedrukt. Van elke tekstvariant in het NT worden de voornaamste handschriften gemeld en ook de keuze van een aantal moderne vertalingen. In het OT worden alleen de belangrijke tekstverschillen in de handschriften meegenomen (o.a. Septuaginta, Dode Zeerollen).
 • Een internationaal verantwoorde transliteratie of letteromzetting van de Griekse en Hebreeuwse woorden, waarmee iedereen de Griekse en Hebreeuwse tekst kan lezen.
 • Een interlineaire of woord-voor-woord vertaling, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe de zin in de grondtaal is opgebouwd, om deze zo dicht mogelijk bij de lezer te brengen. Op deze wijze is het mogelijk de omzettingen (transformaties) te controleren die voorkomen in alle moderne vertalingen.
 • Via een nummersysteem heeft elk Grieks en Hebreeuws woord een verwijzing naar de boekdelen met woordstudies, vormanalyse en concordantie.
 • Zes boekdelen met woordstudies van elk Grieks woord in het NT. Hier worden ook alle voorkomende woordvormen van het betreffende woord gegeven met vertaling en een volledige Grieks-Nederlandse concordantie.
 • Moderne vertalingen worden systematisch met elkaar vergeleken, in het OT vijf en in het NT elf.
 • Een synopsis van de vier evangeliën, een Griekse grammatica en verder artikelen over tal van historische, theologische en taalkundige onderwerpen.
 • Geografische kaarten ter verheldering van de tekst.

Externe links[bewerken]