Tennessee Valley Authority

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Locaties

De Tennessee Valley Authority (TVA) is een programma en overheidsinstantie die opgericht is als onderdeel van de New Deal om elektriciteit op te wekken en overstromingen tegen te gaan in zeven staten van de Verenigde Staten rond de rivier de Tennessee. De wet die de TVA oprichtte, werd op 18 mei 1933 getekend door Amerikaans president Franklin D. Roosevelt. De TVA bestaat nog steeds.

De TVA is een staatsbedrijf dat commerciële nutsbedrijven beconcurreert. Om deze reden bestaat er in de Verenigde Staten enige controverse rond de TVA, want staatseigendom van productiemiddelen is voor veel Amerikanen een socialistisch concept. Maar enige controverse heeft vanaf het prilste begin al bij de TVA gehoord.

Gedurende de jaren 20 van de negentiende eeuw, tijdens de jaren van de Grote Depressie, begon het Amerikaanse publiek afkerig te worden van private energiebedrijven en kwam het idee van staatsnutsinstellingen in zwang -- met name hydroelektrische bedrijven als staatsinstellingen waren populair. Het idee van staatsopwekkingsbedrijven die doorverkochten aan commerciële distributiecentra was politiek gevoelig en controversieel.

Velen geloofden dat de private nutsbedrijven er geen eerlijke bedrijfsvoering op na hielden en door hun eigenaren -- holdingbedrijven van gas, water en elektra -- misbruikt werden ten koste van de consument. Door holdings te vormen, beheerste de private sector in 1921 94% van de markt. En ze werden niet gereguleerd, want bedrijven die in meerdere staten van de Verenigde Staten opereerden waren niet gebonden door concurrentieregels van individuele staten. Om deze reden werd in 1935 ook de Public Utility Holding Company Act (PUHCA) ingevoerd.

Daarentegen geloofden velen dat de overheid zich verre van de opwekking van elektriciteit moest houden omdat de overheid hydroelektrische installaties uitbuitte.

In de jaren volgend op de Grote Depressie nam het Amerikaans Congres maatregelen om het lot van de getroffen boeren en werklozen te verlichten -- onder meer de ontwikkeling en uitbating van elektriciteit in het bezit van de Federale overheid. Een van de vele plannen binnen dit streven was de TVA, een programma waarbinnen in 1933 de rivier de Tennessee gebruikt werd als krachtbron. Onder de regels van de TVA levert de Federale overheid elektriciteit aan staten, gewesten, gemeenten en nonprofit coöperatieven. De TVA paste in het Federale streven om te voorzien in navigatie, waterhuishouding, strategisch materiaal voor landsverdediging, elektriciteit, bestrijding van werkloosheid en verbetering van leefomstandigheden in landelijke gebieden. De TVA was dus meer dan een energieleverancier.

Wat die rol als energieleverancier betrof, de TVA kreeg toestemming om lange-termijn afspraken (20 jaar) aan te gaan met overheden en private instellingen aangaande de leverantie van stroom. De TVA mag ook kabels aanleggen in gebieden die nog niet voorzien zijn en regels opstellen voor de verkoop en levering van elektriciteit. De TVA is dus zowel verkoper als toezichthouder.

De jaren 30[bewerken]

Zelfs de Grote Depressie in acht nemend was de Tennessee-vallei in 1933 een achtergebleven gebied. Het grootste gedeelte van het land was te lang en te intensief bewerkt, met bodemuitputting en -erosie tot gevolg. Opbrengsten van het land waren ingezakt en hadden het inkomen van de boeren met zich meegenomen. Het beste hout was al gekapt. De TVA ontwikkelde mesten, leerde boeren een hogere opbrengst uit hun land te halen, hielp bossen te herplanten, bosbranden te bedwingen en de natuur te verbeteren voor wild en vis. De meest dramatische verandering in het leven in de vallei kwam van de elektrische opbrengst van de dammen die in de rivier geplaatst werden. Door de opkomst van elektrisch licht en apparaten werd het leven voor boeren makkelijker en de boerderijen productiever. De elektriciteit trok ook nieuwe bedrijven naar de regio en met hen broodnodige banen.

Het was echter niet makkelijk. Ambtenaren van de TVA moesten diepgeworteld wantrouwen in overheden in de Tennessee Valley overwinnen en revolutionaire methodes in zien te voeren in traditionele boerengemeenschappen. Ze deden dit door zich onder de bevolking te mengen en voorvechters te vinden. Een boer uit Tennessee was niet bereid om advies aan te nemen van een ambtenaar in een pak en een das. De TVA'ers moesten ook de leiders van de verschillende gemeenschappen vinden en overtuigen van het feit dat rotatie van gewassen en intensieve bemesting de methoden waren om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Zodra ze de leiders over de streep hadden, zou de rest volgen.

Het aan de man brengen van elektriciteit ging door het overtuigen van de vrouwen van de gemakken ervan en hen op hun mannen in te laten werken.

De jaren 40[bewerken]

Gedurende de Tweede Wereldoorlog had de Verenigde Staten aluminium nodig voor bommen en vliegtuigen. Dus waren er aluminiumfabrieken nodig en die hadden elektriciteit nodig. Om in deze cruciale oorlogsnoodzaak te voorzien, begon de TVA aan een van de grootste hydroelektrische bouwprojecten ooit in de Verenigde Staten. Begin 1942, op de piek van deze inspanning, waren er gelijktijdig 12 hydroelektrische projecten en een stoomfabriek in aanbouw. En er waren 28.000 mensen aan het werk in ontwerp en aanleg.

De jaren 50[bewerken]

Tegen het einde van de oorlog had de TVA een vaargeul van 1050 kilometer aangelegd langs de Tennessee en was ze de grootste stroomleverancier in de Verenigde Staten. Toch was de vraag naar elektriciteit groter dan de dammen van de TVA aankonden. Door politiek gekrakeel kreeg de TVA nooit de benodigde overheidsfinanciering om extra capaciteit aan te leggen in de vorm van kolen-opwekkingscentrales, dus werd toestemming gevraagd om obligaties uit te geven. Het Congres nam de daartoe benodigde wet aan in 1959 om de TVA van haar eigen middelen te voorzien en sindsdien dopt de TVA haar eigen boontjes.

De jaren 60[bewerken]

De jaren zestig brachten de Tennessee-vallei een ongekende economische groei. Boerderijen en bossen lagen er beter bij dan ze in vele generaties gedaan hadden. Prijzen van elektriciteit waren de laagste van heel het land en bleven laag omdat de TVA steeds meer, grotere en efficiëntere opwekkingsfaciliteiten in bedrijf bracht. Met de verwachting dat de vraag naar elektriciteit toe zou blijven nemen, bouwde de TVA een aantal kernreactoren als bron van goedkope energie.

de jaren 70 en 80[bewerken]

Het olie-embargo van 1973 en enorm groeiende brandstofkosten later dat decennium brachten een enorme verandering in het economische leven van de Tennessee-vallei. Van begin 1970 tot begin 1980 nam de gemiddelde prijs van elektriciteit met een factor 5 toe. Door het terugvallen van vraag naar elektriciteit en het toenemen van de aanlegkosten, schrapte de TVA een aantal kernreactoren -- net zoals andere nutsbedrijven door het hele land.

De jaren 90[bewerken]

Naarmate de industrie richting restructurering en deregulerig ging, bereidde de TVA zich voor op concurrentie. De operationele kosten werden met ruim $800 miljoen per jaar teruggeschroefd, het personeelsbestand met 50% ingekrompen, de capaciteit van haar installaties uitgebreid, de bouw van kernreactoren gestaakt en er werd een plan ontwikkeld om de Tennessee-vallei tot 2020 van stroom te voorzien.

Externe bronnen[bewerken]