Verpleegkundig specialist

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een verpleegkundig specialist is in Nederland de wettelijk beschermde benaming voor een verpleegkundige die een geaccrediteerde masteropleiding (niveau 7) met positief resultaat heeft afgerond. Een verpleegkundig specialist wordt ingezet voor een omschreven patiëntengroep waarvoor deze individuele behandelrelaties aangaat. Onder bepaalde voorwaarden heeft de verpleegkundig specialist de bevoegdheid regiebehandelaar te zijn. De verpleegkundig specialist is de opvolger van de eerdere functie nurse practitioner zoals die tussen 1999 en 2009 ingezet werd.

De verpleegkundig specialist staat ingeschreven in het specialistenregister (Artikel 14) van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Zij heeft de opleiding tot master in advanced nursing practice afgerond en zich vervolgens laten registreren als verpleegkundig specialist. Er zijn vijf specialismen geregistreerd:

 • verpleegkundig specialist acute zorg,
 • verpleegkundig specialist intensieve zorg,
 • verpleegkundig specialist chronische zorg,
 • verpleegkundig specialist preventieve zorg en
 • verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

Door het in werking stellen van het experimenteer artikel 36a met de daarbij behorende AMvB op 1 januari 2012 kan de verpleegkundig specialist een zelfstandige behandelrelatie aangaan met een patiënt en heeft deze een aantal extra bevoegdheden. Zij mag zelf diagnosticeren, behandelen, medicatie voorschrijven en een aantal voorbehouden handelingen zelfstandig indiceren en uitvoeren.

Het betreft handelingen:

 1. die moeten plaatsvinden binnen de uitoefening van het deelgebied van het beroep waarvoor zij een erkende specialistentitel mogen voeren;
 2. van een beperkte complexiteit;
 3. van routinematige aard;
 4. waarvan de risico’s te overzien zijn;
 5. die worden uitgeoefend volgens landelijke geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen; en
 6. afhankelijk van het specialisme:

In 2009 zijn de eerste verpleegkundig specialisten geregistreerd in het BIG-register.