Wikipedia:Werk in uitvoering

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's

Werk in uitvoering (WIU) is een term die op Wikipedia wordt gebruikt om aan te geven dat er nog aan een artikel wordt gewerkt.

Bestaande artikelen[bewerken | brontekst bewerken]

Hoewel Wikipedia in principe nooit af is en er dus continu 'werk in uitvoering' is, valt een bestaand artikel soms om verschillende redenen op wat betreft de kwaliteit. Het kan zijn dat een artikel al lang een beginnetje is of om andere redenen niet aan de gangbare normen voldoet, of vol anglicismen zit. Hiervoor bestaan specifieke sjablonen om aan te geven dat een artikel niet voldoet aan de conventies, nog niet is gewikificeerd of is geschreven met Engelse ziekte.

Nieuw artikel dat niet voldoet[bewerken | brontekst bewerken]

Een nieuw artikel in de Wikipedia-hoofdnaamruimte, de encyclopedische ruimte, moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Het moet bijvoorbeeld over een relevant onderwerp gaan, het mag geen reclame zijn en er moet een minimum aan informatie zijn opgenomen. Alle nieuwe artikelen komen op de lijst nieuwe artikelen die wordt nagelopen door bewerkers. Als een bewerker meent dat een nieuw artikel niet aan de normen voor een nieuw artikel voldoet, kan het worden genomineerd voor beoordeling. De pagina komt dan op een lijst met andere pagina's die zijn voorgedragen voor beoordeling en iedereen die er belangstelling voor heeft kan een mening geven. De dienstdoende moderator beslist. Het artikel kan bijvoorbeeld worden voorzien van een {{wiu}}-sjabloon. Mensen kunnen zo zien dat er werk aan de winkel is en besluiten bij te gaan dragen, en men kan zien dat het artikel misschien wordt verwijderd.

{{wiu}}[bewerken | brontekst bewerken]

Dit artikel komt mogelijk voor verwijdering in aanmerking.
Het overleg hierover wordt gevoerd op deze discussiepagina. Iedereen is welkom daaraan bij te dragen. Zie voor meer informatie: Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst.
Voel je vrij het artikel te bewerken. Haal de pagina echter niet leeg en verwijder deze boodschap niet voordat de discussie gesloten is.


{{wiu|<commentaar>}}[bewerken | brontekst bewerken]

Vervang <commentaar> door een korte omschrijving van de redenen om dit artikel als Werk in uitvoering te markeren. De tekst verschijnt dan in het sjabloon.

Bestaande artikelen die uitgebreid worden[bewerken | brontekst bewerken]

Wie aan een artikel gaat werken en niet gestoord wil worden door bewerkingsconflicten, kan gebruik maken van het {{meebezig}}-sjabloon. Dit sjabloon dient na enkele dagen wel weer verwijderd te worden: heeft een herziening meer tijd nodig, dan wordt aangeraden om de voorbereidingen eerst in het eigen kladblok voor te bereiden. Dat sjabloon ziet er zo uit:

Mee bezig Mee bezig
Aan deze pagina of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.

Als een artikel uitsluitend nog gewikificeerd hoeft te worden, kan het ook voorzien worden van het {{wikify}}-sjabloon. Het artikel wordt dan niet genomineerd voor verwijdering, maar geplaatst in een speciale categorie.

Andere redenen voor nominatie[bewerken | brontekst bewerken]

Veelvoorkomende redenen om een artikel voor verwijdering te nomineren zijn:

  • de inhoud van het artikel is onjuist of is moeilijk in korte tijd te verbeteren (weg)
  • het artikel of het onderwerp is niet encyclopedisch (ne)
  • het artikel is in strijd met het auteursrecht (auteur, vaak afgekort tot AUT)
  • het artikel is voorzien van reclame of is slechts aangemaakt ten behoeve van zelfpromotie (reclame)
  • het artikel heeft geen neutraal standpunt (NPOV) — in veel gevallen wordt op de overlegpagina van het artikel aangegeven wat het twistpunt is en wordt het artikel niet voor verwijdering voorgedragen
  • het artikel bevat onvoldoende inhoud, minder dan drie niet-triviale zinnen, voor een beginnetje (wb)