Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Als u hier nieuw bent, of hierheen gekomen bent op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk u dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:Valhallasw-toolserver-botje). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> vanomheen het sjabloon wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.

Toegevoegd 11/04; af te handelen vanaf 25/04[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 11/04: Deel 1: vrijmetselaarsloge De Hoeksteen[bewerken]

 • Loge De Hoeksteen - NE plaatselijke afdeling van een club waarover blijkbaar niet veel meer te vertellen valt dan dat ze 35 leden hebben en wekelijks bij elkaar komen in het clubgebouw. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 apr 2017 09:53 (CEST)
  • Het clubgebouw is vermoedelijk een rijksmonument. Wellicht kan bij de beschrijving van dit gebouw een notitie worden gemaakt dat er tegenwoordig een vrijmetselaarsloge gebruik van maakt. Fred (overleg) 11 apr 2017 22:29 (CEST)
   • Ik zie HIER dat het inderdaad een rijksmonument is. Dat is reden voor een artikel over het gebouw. Maar niet over een van de gebruikers van het gebouw. Daarom heb ik over dit gebouw een nieuw artikel Torenstraat 2 aangemaakt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 apr 2017 10:05 (CEST)
   • Aanvankelijk had ik inderdaad daarin vermeld dat het gebouw in gebruik is als logegebouw van de vrijmetselarij, maar inmiddels heb ik ontdekt dat er véél meer gebruikers zijn van dat pand. Vermoedelijk gebruiken de vrijmetselaars maar een klein deel, of misschien huren ze er alleen wekelijks een zaaltje. Daarom heb ik deze vermelding verwijderd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 apr 2017 16:09 (CEST)
  • De vereniging is als ANBI relevant, en als er voldoende onafhankelijke bronnen zijn die de vereniging of bekende leden beschrijven, kan het artikel m.i. daarom blijven. Wat in de nominatie staat over "een plaatselijke afdeling van een club" klopt niet. Vrijmetselaarsloges zijn onafhankelijke verenigingen met een religieus c.q. levensbeschouwelijk karakter; "clubgebouwen" bevatten tempels en zijn veelal rijkelijk van symboliek en vrijmetselaarskunst voorzien. Als voorbeeld van een plaats waar een van de oudste nog bestaande westers esoterische stromingen, de Vrijmetselarij, "beoefend" wordt is het lemma zeker E. Alles valt of staat met goed beschrijven. Geef het gewoon even de tijd.--Also sprach Friedrich! (overleg) 13 apr 2017 17:22 (CEST)
Inmiddels gewikificeerd. De website toont de voordeur met daarboven een passer en winkelhaak. Het pand is dus daadwerkelijk een logegebouw dat verhuurd wordt aan derden. Zie ook deze bron --Also sprach Friedrich! (overleg) 13 apr 2017 17:30 (CEST)
 • De vrijmetselarij is buiten enige twijfel encyclopedisch relevant, en daar is dan ook een uitgebreid artikel over. Maar of elke afzonderlijke afdeling ook E is? En is een aparte ANBI-registratie per definitie een reden om E te zijn? Dat betwijfel ik. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 apr 2017 23:15 (CEST)
Uiteraard! Net zoals elk kerk(gemeenschap) ook relevant is. Dat is ook geen clubje van christenen met een gebouwtje.--Also sprach Friedrich! (overleg) 14 apr 2017 00:05 (CEST)
Ik citeer nog maar eens ten overvloede het Gerechtshof 's Gravenhage: "De vrijmetselaarsloge was volgens het Hof dus geen gezelligheidsverenging, zoals de inspecteur bepleitte, maar was volgens het Hof een uniek cultureel fenomeen, zijnde een geseculariseerde vorm van een kerkgenootschap, waarbij in principe geen beperkt toelatingsgebied gold." (bron: Vrijmetselaarsloges waren ook volgens Hof een ANBI.) Hiermee lijkt me de kous wel af. --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 apr 2017 01:13 (CEST)
Ik ben nog niet overtuigd. Ik bestrijd niet dat deze individuele loge als ANBI staat geregistreerd - dat is gewoon een feit. Ik bestrijd wel dat elke ANBI-geregistreerde rechtspersoon per se E zou zijn. Daarvoor is er namelijk meer nodig, namelijk zinvolle informatie. En als ik dit stukje lees, dan lees ik feitelijk niet meer dan dat deze loge in 1966 is opgericht, wekelijks bij elkaar komt en momenteel 35 leden telt. Alle andere informatie in dit artikel vind ik niet relevant voor deze loge. De beschrijving 'uniek cultureel fenomeen' klinkt ten eerste als een waardeoordeel en slaat m.i. voorts niet specifiek op deze loge maar op de vrijmetselarij in zijn geheel; de paragraaf over het gebouw (door mij verwijderd en door jou weer teruggezet) gaat niet over deze loge maar verdient een apart artikel, dat ik daarom heb aangemaakt. Want als de loge zou besluiten te gaan verhuizen dan is al deze informatie niet meer toepasselijk op de loge maar blijft dat wel op het pand Torenstraat 2. Verder vind ik het uiterst merkwaardig dat je in de infobox als alternatieve naam van deze loge 'Algemeen nut beogende instelling' opschrijft. Alsof dit de enige ANBI is. Ik heb dat daarom verwijderd; jij plaatste het weer terug.
Voorts wil ik nog even kwijt dat ik het niet op prijs stel dat je me HIER inde bewerkingssamenvatting voor idioot uit maakt. Ik doe ook maar gewoon belangeloos mijn best om deze encyclopedie te verbeteren. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 apr 2017 10:18 (CEST)
Juist, en dat verbeteren doe je samen. Daarvoor hebben we in eerste instantie overlegpagina's. Anderen plaatsen ook tekst belangeloos en met de beste intentie om de encyclopedie te verbeteren. Maar met jouw houding loop je meteen tegen een verwijdering aan, wordt verbetering tegengewerkt door jouw verwijderingen, en kies je er niet voor om overleg te voeren, maar verwijder je klakkeloos zaken. Dat vind ik inderdaad idioot en buitengewoon storend.
De ANBI-vermelding is een onderkopje, standaard onderdeel van de infobox. Als je je had verdiept of enige ervaring met dit onderwerp had opgebouwd, had je dat geweten.
Wellicht goed om sowieso eens wat meer bronnen te raadplegen, inclusief de bron over de uitspraak van de rechter. Wat jou als "waardeoordeel" klinkt is gebaseerd op wetenschap, en door de onafhankelijke rechter overgenomen.--Also sprach Friedrich! (overleg) 14 apr 2017 10:40 (CEST)
 • Voor Voor verwijderen - zoals ook niet elke plaatselijke kerkelijke gemeente, van welke denominatie dan ook, E is, geldt dat evenmin voor elke plaatselijke loge; overigens hebben alle plaatselijke kerkelijke gemeenten ook een ANBI-status, maar dat is uiteraard geen argument voor behoud, want er zijn tienduizenden ANBI-en. Uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor individuele loges met een lange of opmerkelijke geschiedenis; van beide is hier geen sprake. Paul Brussel (overleg) 14 apr 2017 10:47 (CEST)
Het begrip Vrijmetselaarsloge, kortweg loge, slaat op zowel het gebouw als de vereniging, vergelijk het begrip kerk. Zie dat lemma. Elk kerkje hier is ook gewoon E. Vele kerken hebben 35 leden of minder etc. Verwijderen is meten met twee maten. --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 apr 2017 10:56 (CEST)
Ook een individuele kerkelijke gemeente met 35 of minder leden -ik ben me er niet van bewust dat die bestaan, laat staat in grote hoeveelheden- is in beginsel NE, tenzij... (Of kun je daarvan voorbeelden geven dat die hier op WP:NL bestaan?) Het gebouw is beschreven, maar dit gebouw wordt alleen een keer per week gebruikt (gehuurd?) voor de bijeenkomsten van de loge; deze loge is noch eigenaar, noch exclusief gebruiker van dit gebouw; dat zou ook merkwaardig zijn want een vereniging met 25 of een kerkelijke gemeente met slechts 35 leden zou het financieel nooit kunnen opbrengen om een dergelijk gebouw aan te schaffen en te onderhouden. Een kerkgebouw, al dan niet in gebruik door een kerkelijke gemeente, is door ouderdom inderdaad vrijwel altijd E, net als dit pand dat mede in gebruik is door de loge; dat laatste heeft dan ook een eigen lemma. Paul Brussel (overleg) 14 apr 2017 11:03 (CEST)
Het gebouw heeft nota bene een Passer en Winkelhaak in de gevel! Met bronnen toon ik de hoofdfunctie aan, met bronnen geef ik het karakter van zo'n "club" weer. Aan alle kanten vliegen de terugdraaiingen je om de oren, worden er nieuwe pagina's aangemaakt waar gedeeltes van dit onderwerp naar verdwijnen en ben ik degene die overal overleg moet zoeken. Keer op keer hetzelfde liedje: schrijf je over vrijmetselarij, dan is het wel heel bizar dat je op dit soort tegenwerking van een stel (religieuze) fanaten stuit, wat weinig met de juiste gang van zaken te maken heeft zoals Wikipedia dat voorstaat. --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 apr 2017 17:26 (CEST)
Waarmee maar weer eens aangetoond wordt dat het best lastig is om neutraal een artikel te schrijven als je daarmee zelf sterk betrokken bent. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 apr 2017 19:21 (CEST)
Pardon?! Iedereen kan net als ik naar de Slegte en daar tweedehands vrijmetselaarsboeken en boeken over de vrijmetselarij kopen. Ik plaats altijd uitvoerig bronnen, zodat het altijd controleerbaar is wat ik doe. Als die bron een uitspraak van een onafhankelijke rechter is, dan wordt het hier zelfs verwijderd. Rarara wat klopt er hier niet op wikipedia. --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 apr 2017 20:20 (CEST)
Wat er niet klopt, is dat jij de uitspraak van die rechter op een wel erg kromme manier interpreteert. De rechter mag dan zeggen dat de loge een ANBI is (daarover bestaat geen enkele twijfel) en dat de vrijmetselarij een uniek cultureel fenomeen is (daar heb ik ook helemaal geen moeite mee); dat zegt nog steeds niet dat de rechter daarmee verklaart dat het onderwerp van een loge van die vrijmetselarij ook E zou zijn. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 apr 2017 21:33 (CEST)
De rechter meent dat de uitspraak van Van de Sande specifiek van toepassing is op de loges in Nederland die onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden vallen. Zie ook de eerste zin van de samenvatting: "De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (X) wilde met de bij haar aangesloten vrijmetselaarsloges worden aangemerkt als ANBI als bedoeld in artikel 6:33 Wet IB 2001" De Hoeksteen valt hier dus ook onder, ergo deze uitspraak is van toepassing op de Hoeksteen. Volledigheidshalve:"6.2.6. In voormeld oordeel ligt besloten de verwerping van de stelling van de Inspecteur dat de vrijmetselaarsloge een besloten gezelligheidsvereniging is. Het Hof overweegt te dien aanzien nog dat, zoals Van de Sande in zijn notitie schrijft en het Hof overneemt, de vrijmetselarij een uniek cultureel fenomeen is, zijnde een geseculariseerde vorm van een kerkgenootschap, waarbij in principe geen beperkt toelatingsbeleid geldt." M.i. zien we hetzelfde patroon hier op Wikipedia terug.--Also sprach Friedrich! (overleg) 14 apr 2017 22:38 (CEST)
De uitspraak van de rechter heb ik gelezen en begrijp ik, maar ik begrijp echt niet welk patroon je dan op Wikipedia terug meent te zien. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 apr 2017 23:02 (CEST)
Nou, de houding van de inspecteur tref je hier ook dikwijls aan, of erger. Hier in de nominatie gaat heb je het ook over club en clubgebouw, niet om een seculiere kerk en een gewijde plaats. Overigens wordt de loge genoemd in deze brochure van OMD2016. Bizar dat het stuk over dat logegebouw uit het artikel verwijderd is. Er is een duidelijk verband tussen de loge en open monumentendag in Velsen, ze doen er actief aan mee. De tempelruimte van het gebouw is ook op andere momenten te bezichtigen, getuige dit artikel. De relatie met het monument, de openheid daarmee naar de samenleving en de bijzondere bijdrage aan Open Monumentendag van de loge maken dat dit een relevant artikel voor Wikipedia kan worden. --Also sprach Friedrich! (overleg) 14 apr 2017 23:52 (CEST)
Ik heb al eerder aangegeven waarom ik die scheiding tussen gebouw en loge noodzakelijk acht: als de loge mocht besluiten te verhuizen - zulke dingen gebeuren nu eenmaal; maak mij niet wijs dat vrijmetselaars nooit verhuizen: dan metselen ze gewoon een nieuw gebouwGlimlach - dan heeft die loge ineens niets meer te maken met de historie als weeshuis en de vormgeving van het pand waarin ze voorheen gehuisvest waren.
Verder vind ik elk kerkgenootschap, elke loge en elke postduivenhoudersvereniging een club; oftewel een georganiseerde groep mensen met een gemeenschappelijk doel. Of de plaats waar die club pleegt bijeen te komen gewijd is of niet, is in dit kader irrelevant. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 15 apr 2017 10:00 (CEST)
Ja ok, in deze ontkerkelijkte samenleving begrijp ik die redenatie, maar door mensen die waarde toekennen aan het begrip heiligheid kan het denigrerend worden opgevat. Overigens is het niet zo dat als de loge vertrekt die tempelruimte in dat gebouw geen tempelruimte meer is, tenzij ze de zaak afbreken natuurlijk. Een mooi voorbeeld van een logegebouw waar geen loge meer inzit is die aan de Waldeck Pyrmontsingel in Nijmegen, zie [1]. Relevant in dit verband is dat het exterieur van het pand in Velsen een tempelruimte en vrijmetselaarssymboliek aangebracht is. Aantoonbaar is dat de verbouw (afgerond in 1967), inclusief aangebrengen van een tempelruimte, voor de toekenning van de monumentenstatus (17-10-1973) heeft plaatsgevonden. Het gehele pand, dus inclusief de tempelruimte en de vrijmetselaarssymboliek, valt derhalve onder de bescherming van de monumentenwet. De loge De Hoeksteen neemt actief met het pand deel aan Open Monumentendag en draagt tijdens die dagen uit wat zij doen. Waar men nog niet zo heel erg lang geleden met een grote boog om het "Duivelshuisje" heenliep, zoals het logegebouw bekend stond, kan dankzij De Hoeksteen iedereen zich vrij in "het hol van de leeuw" begeven. M.i. vrij bijzonder allemaal dat een geheim genootschap dit doet, en daarom past het om hier op Wikipedia een plekje te bieden. --Also sprach Friedrich! (overleg) 15 apr 2017 14:25 (CEST)
Het pand in Velzen kan heel erg vergeleken worden met de loge(s) in Hoorn, ook dat pand is veel ouder en kreeg voordat het een rijksmonument werd al de kenmerkende vrijmetselaarssymbolen. In het pand Binneluiendijk 2 zijn twee loges gevestigd en die houden met Open Monumentendag ook open huis. Een ander rijksmonument met een geheim genootschap is Roode Steen 15, waarin de Rozenkruizers zijn gevestigd en ook die openen de deuren met Open Monumentendag. Dergelijke activiteiten maken een gebouw of genootschap niet bijzonderder en rechtvaardigen helemaal niet een artikel op Wikipedia. Onafhankelijke bronnen die over het onderwerp schrijven, rechtvaardigen een artikel. Als er geen bronnen zijn die over de loge in Velzen schrijven (dus niet over het gebouw of een van de leden) dan is de loge niet relevant voor de encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 15 apr 2017 14:37 (CEST)
Over wat bijzonder is verschillen we duidelijk van mening. Met bronnen kan ik aantonen dat de loge als een van de GON-loges kan worden gezien als een uniek cultureel fenomeen, zijnde een geseculariseerde vorm van een kerkgenootschap, waarbij in principe geen beperkt toelatingsgebied geldt. (zie ook mijn OP voor de motivering) Bronnen ondersteunen dat de loge naar buiten treedt met een monumentaal gebouw en de vrijmetselarij weet te combineren met de thema's rond Open Monumentendag. Van artikelen die summierder zijn en slechter met bronnen ondersteund worden zijn er hier op wikipedia dertien in een dozijn, dus we moeten niet met twee maten meten hier. --Also sprach Friedrich! (overleg) 15 apr 2017 15:03 (CEST)
Naar een bron die duidelijk aangeeft dat deze loge "een uniek cultureel fenomeen" is, ben ik zeer benieuwd; ik ken slechts een bron die in het algemeen, en ook nog eens zijdelings, zegt dat "de vrijmetselarij een uniek cultureel fenomeen is", hetgeen niets zegt over deze loge. Paul Brussel (overleg) 15 apr 2017 15:50 (CEST)
Zie mijn OP. --Also sprach Friedrich! (overleg) 15 apr 2017 16:01 (CEST)
Helaas staan er op die OP inzake dit arrest allerlei foute aannames die dus tot foutieve informatie op WP:NL zou kunnen leiden, bijvoorbeeld dat elke loge, of elke loge van alleen het GON, een uniek cultureel fenomeen zou zijn; dat is overduidelijk iets wat dat arrest niet stipuleert. Paul Brussel (overleg) 15 apr 2017 16:27 (CEST)
Zeer zeker wel, want deze loge heeft een ANBI-status toegekend gekregen op basis van dit arrest. --Also sprach Friedrich! (overleg) 15 apr 2017 16:36 (CEST)
Dat bedoel ik nu: het arrest zegt nergens dat loges, en dan nog alleen GON-loges, een ANBI-status krijgen omdat ze een uniek cultureel fenomeen zouden zijn, maar om geheel andere redenen. Dit begint alles een beetje hopeloos te worden. Paul Brussel (overleg) 15 apr 2017 16:42 (CEST)
Ja, dat krijg je dingen verwijdert, zodat zaken uit hun verband raken. Leg de nadruk nou maar eens op geseculariseerde vorm van een kerkgenootschap. Met een eigen "seculiere kerk"-gebouw, die in die hoedanigheid een prominente plek heeft binnen Open Monumentendag in Velsen. --Also sprach Friedrich! (overleg) 15 apr 2017 16:54 (CEST)
Deze discussie over de relevantie van een individuele loge komt elke paar weken weer terug. Het geheel aan loges is relevant: De vrijmetselarij. Maar de delen worden vaak keer als niet relevant bestempeld. Het lijkt me dat het totaal alleen kan bestaan uit de delen. Moeten we niet een antwoord kunnen bieden dit probleem? Al is het maar een verzamel pagina (en dan niet op basis van de categorie) waar extra informatie te vinden is over deze loges. Op dit moment staat er alleen een overzicht van actieve loges op Grootoosten der Nederlanden#Actieve loges, als onderdeel van 1 enkele overkoepelende organisatie. Zou het niet beter zijn om een grote tabel te maken. Op die manier is informatie beschikbaar, opzoekbaar. Een voorstel heb ik op mijn kladblok staan. Gebruiker:Peije/Kladblok Loges die E waarde hebben en een eigen pagina nodig hebben kunnen blijven bestaan, maar van de kleinere delen, kleinere loges is de informatie dan beschikbaar. Ook andere loges van andere grootloges kunnen dan genoemd worden waaruit de diversiteit beter kan blijken. Peije (overleg) 17 apr 2017 19:23 (CEST)
Ik voel hier wel wat voor. Alleen weet ik niet waarom er een aparte tabel zou moeten komen als deze gegevens ook al staan in Grootoosten der Nederlanden#Actieve loges. Uitgangspunt moet zijn dat alle gegevens liefst maar op één plek moeten staan, omdat je anders ook steeds op meerdere plekken alle informatie bij moet houden. en als dat niet gebeurt, gaan ze steeds verder uiteen drijven. Verder zou ik nooit het aantal actieve leden opsommen. Ten eerste heeft de lezer daar niet echt wat aan; ten tweede kan het zo weer verouderd zijn, en wie gaat dat continu bijhouden? Ten derde: mensen die daarin geïnteresseerd zijn kunnen veel beter (de eigen website van) die loge benaderen.
(Ik word trouwens steeds benieuwder wat er nou met 'grootoosten' wordt bedoeld. Als Velsen-Zuid zelfs in het Grootoosten ligt, dan blijft er maar een hééél klein stukje 'westen' over. Het Noordzeestrand?) Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 apr 2017 23:37 (CEST)
Grootoosten is de overkoepelende organisatie, zeg maar federatie, Oosten (want dat staat er in de tekst van De Hoeksteen) is de plaats van vestiging. Ik ben voorstander van een aparte pagina omdat er ook loges zijn die NIET zijn aangesloten bij het Groot Oosten Der Nederlanden. Het lijkt me dan juist om alle loges te verzamelen op een pagina 'Loges in Nederland' en op termijn een pagina 'Loges in België'. Peije (overleg) 18 apr 2017 07:22 (CEST)
Aha, weer wat geleerd. Je hebt me overtuigd dat een aparte pagina beter is. Maar dan nog steeds blijft het uitgangspunt dat dezelfde informatie niet op twee plaatsen moet staan, en daarom lijkt het me goed om die lijst niet ook in Grootoosten der Nederlanden te laten staan. Ik stel voor om hem van daar te verplaatsen naar die aparte pagina, en hem aan te vullen met de overige loges, en in het artikel Grootoosten der Nederlanden een {{Zieartikel}}-verwijzing te maken. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 18 apr 2017 08:37 (CEST)
Dan zou ik willen vragen om even te wachten met het weghalen/verplaatsen van de info totdat de pagina ook inhoud heeft.... Dat lijkt me beter dan een volle lijst te verwijderen en naar een bijna lege pagina te verplaatsen... Peije (overleg) 18 apr 2017 13:19 (CEST)
De nominatie wordt pas de 25e april beoordeeld, dus de komende week heb je sowieso nog de tijd om er wat moois van te maken. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 18 apr 2017 13:56 (CEST)
Bovenstaande uitleg over Grootoosten is niet helemaal volledig, Erik. Het grootoosten (of grootloge) is een vergadering van afgevaardigden van loges die in dezelfde traditie "werken". De loges op hun beurt vergaderen ook om een vertegenwoordiger kiezen. (NB het vergaderen gaat op rituele wijze) Het geheel van loges en hun leden in een gebied die samenkomen bij zo'n grootoosten is "de orde van vrijmetselaren". Op het grootoosten kiezen zij het hoofdbestuur en dat is de feitelijke organisatie die handelt namens de loges, en de vergadering (Grootoosten/-loge dus) op een soortgelijke wijze leidt als de loges doen. Nederlandse reguliere vrijmetselaren zoals de leden van De Hoeksteen hebben een dubbellidmaatschap: die van hun loge (direct stemrecht) en die van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden (indirect stemrecht). --Also sprach Friedrich! (overleg) 20 apr 2017 16:58 (CEST)
Maar wat heeft dat met 'groot' en met 'oosten' te maken? En is er ook bv. een 'kleinoosten' en een 'grootwesten'? Velsen-Zuid is zo ongeveer het westelijkste stukje Nederland en dan klinkt het wat potsierlijk om over het 'grootoosten' te spreken. Of betekent het misschien dat het op het oostelijk halfrond ligt? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 apr 2017 23:03 (CEST)
'Groot' in Grootoosten of Grootloge (zoals verschillende overkoepelende organisaties/federaties in ander landen ook heten) heeft vooral betrekking op de grotere structuur, de federatie. Oosten komt uit de symboliek die gebruikt wordt. Het heeft geen geografische betekenis, maar een symbolische betekenis. Een beetje vergelijkbaar met de oriëntatie van kerken en tempels. Het altaar van de kerk staat (zeker bij oudere kerken) in het oosten. Tempels bij de grieken, Assyriers,... zijn gericht op de plaats waar de zon, een ster, ... opkomt, voor het eerst te zien is. Voor betrokken personen is het vaak moeilijk om het taalgebruik aan te passen voor personen die niet nauw betrokken zijn bij het onderwerp. Binnen de eigen organisatie is "Oosten Velzen" volledig duidelijk wat er waarom bedoeld wordt. Buiten de organisatie niet... Peije (overleg) 21 apr 2017 09:22 (CEST)
Aha. Ik hoop ik dat dit uitgelegd wordt, in de betreffende artikelen of middels een link naar een apart artikel; voor het bijzondere geval dat een niet-vrijmetselaar toevallig deze artikelen leest. Op zijn minst zou zo'n uitleg in het artikel Grootoosten niet misstaan. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 apr 2017 16:08 (CEST)
Ik heb de informatie toegevoegd op de pagina Obediëntie_(vrijmetselarij) waar Grootloge of Grootoosten naar dooverwijst.
Voor Voor verwijderen - voor scoutinggroepen en zo hebben we afgesproken dat deze plaatselijke afdelingen in principe niet E zijn, voor basisscholen ook. Het aantal leden van deze loge is vergelijkbaar met een grote schoolklas. Uit artikel blijkt evenmin wat ze E maakt. - Robotje (overleg) 22 apr 2017 12:47 (CEST)
Nutteloos argument, grootte van een groep bepaald niet de relevantie... Nederlands Elftal zijn oom maar iets meer dan 20 spelers...Peije (overleg) 22 apr 2017 13:02 (CEST)
Inderdaad, ik schreef het al eerder, de grootte vergelijken met iets anders is geen argument; het betreft hier nota bene een middelgrote loge. Vanwege het levensbeschouwelijke karakter (zie mijn eerdere berichten en bronnen over de loge als seculiere kerk) en de structuur zou een vergelijking met een klooster op z'n plaats zijn. Kloosters van vergelijkbare grootte zijn wel E, dus waarom zou zo'n loge dat niet zijn? --Also sprach Friedrich! (overleg) 22 apr 2017 16:12 (CEST)
Vergelijk ook de aanspreekvormen binnen de vrijmetselarij en de kerk. Aanspreekvorm#Vrijmetselarij --Also sprach Friedrich! (overleg) 22 apr 2017 18:01 (CEST)
@Peije, je hebt gelijk, een voetbalelftal is natuurlijk in principe niet E maar als uit het artikel blijkt waarom het beschreven voetbalelftal wel E is (Europees kampioenschap gewonnen en meerdere keren finale bekijkt van WK), dan is het wel E. In het geval van deze loge blijkt uit het artikel niet waarom het E zou zijn. - Robotje (overleg) 23 apr 2017 20:15 (CEST)
@Robotje, je argumentatie klopte niet. Een scouting groep van 20 personen heeft een andere impact dan een loge. Het een is niet zomaar met het ander te vergelijken. Ik verschil ook van Friederichs mening dat ik ook niet vind dat ieder groepje dat zichzelf 'klooster' noemt relevant is. De impact van de ene groep van 20 personen is nu eenmaal anders dan de andere. Daarom mijn scheve vergelijking. Dus een groep van die grootte zomaar vergelijken met een andere groep van dezelfde omvang is geen juist argument. Een loge is nu eenmaal een deel van het totaal. De delen (of toch een groot deel daarvan) zomaar negeren helpt niet om het totaal te zien. Omdat deze discussie bij ongeveer iedere loge opnieuw wordt gevoerd moet er een andere oplossing zijn die voldoet aan de relevantie, die informatie niet weggooit, en de diversiteit van de delen tot een totaal laat zien. Een oplossing staat op mij kladblok. Erik Wannee kon zich ook vinden in deze oplossing. Deze opzet gaat nu over 1 grootloge, maar zal uitgebreid moeten worden met NVVL, LDH en andere grootloges die in de Nederlands(talige) gebieden actief zijn. Peije (overleg) 23 apr 2017 20:55 (CEST)
Dat een kloostergemeenschap met zo'n 20 kloosterlingen automatisch E zou zijn lijkt te berusten op een aanname van Friedricheins die weer deels gebaseerd op de verkeerde aanname van hem dat in De Katholieke Encyclopaedie kloostergemeenschappen met zo'n 20 kloosterlingen automatisch een eigen artikel hebben (zie OP Friedricheins). Het argument dat omdat een kloostergemeenschap met 20 kloosterlingen E is elke loge met 20 leden dat daarom ook is gaat dus niet op. Trouwens, bij een klooster leven en werken de kloosterlingen daar (of werken vanuit dat klooster), hebben geen of nauwelijks eigen bezittingen, etc. Dat is heel wat anders dan een wekelijkse bijeenkomst die al dan niet voor de gezelligheid wordt bijgewoond. - Robotje (overleg) 23 apr 2017 20:34 (CEST)
Voor Voor verwijderen - Wegens gebrek aan relevante info NE. De discussie over ANBI, juridische uitspraak of relevantie van individuele ordes doet er niet toe als niet aan de basale eis van enige encyclopedisch relevante informatie kan worden voldaan. Wat er nu staat is weinig meer dan een gouden gids vermelding. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 apr 2017 10:39 (CEST)
Klopt, maar het artikel is door diverse personen ook dermate uitgekleed dat het nu niet veel meer voorstelt, en daarna hier op de verwijderlijst geplaatst. Kijk maar eens terug in de bewerkingsgeschiedenis hoe het was. --Also sprach Friedrich! (overleg) 23 apr 2017 13:41 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Compleet gewikificeerd, van bronnen voorzien en uitgebreid met de Indische loge onder dezelfde naam om duidelijkheid te scheppen. E relevantie mag duidelijk zijn uit het artikel. --Also sprach Friedrich! (overleg) 23 apr 2017 14:32 (CEST)

Opmerking Opmerking Dit artikel is verwijderd op 24 apr 2017 10:26. Volgens de beoordeellijst mogen artikels maar worden behandeld vanaf 25 april. Ik (en/of anderen) hebben dus niet de mogelijkheid het artikel te raadplegen en/of eventueel aan te vullen. Livenws (overleg) 24 apr 2017 15:56 (CEST)

Iemand had dus haast om het snel weg te werken... Zou dat met de juiste intenties gebeurd zijn? Peije (overleg) 24 apr 2017 15:58 (CEST)

Toegevoegd 11/04: Deel 1A[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Gotō Shōjirō - Alle links in het artikel zijn externe links naar de Engelstalige Wiki, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook verdient het taalgebruik hier en daar nog wat poetswerk. En het artikel is wel erg breedsprakig: zou het niet wat compacter kunnen? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 apr 2017 10:17 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Zie mijn overlegpagina: het blijkt een klassenopdracht te zijn; dat verklaart veel. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 apr 2017 09:41 (CEST)
   • Naar mijn mening op dit moment wel acceptabel om te behouden. Elly (overleg) 24 apr 2017 00:22 (CEST)
    • Vind ik ook. De aanmaker heeft er flink aan gepoetst. Ik heb er ook nog het nodige aan opgeknapt en haal de nominatie door. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 24 apr 2017 09:52 (CEST)
 • Karim Abay - NE. amateurvoetballer. MatthijsWiki (overleg) 11 apr 2017 11:03 (CEST)
  • Ik dacht: Oranje U20 is toch wel genoeg? Maar ik vermoed nu toch een hoax, want ik kan niets over deze persoon vinden, en de gegeven link loopt dood (of bedoeld om ons zand in de ogen te strooien). ed0verleg 11 apr 2017 14:09 (CEST)
   • Uiteindelijk besloten om het direct te verwijderen. Geen enkele bron voor die Nederland -20 gevonden. Het is ofwel zelfpromo ofwel privacyschending en daarom besloten om geen 2 weken te wachten maar het direct te verwijderen. MatthijsWiki (overleg) 11 apr 2017 15:54 (CEST)
 • Johan Bollen - wiu / Ew? - Agora (overleg) 11 apr 2017 11:49 (CEST)
  • Idd op basis van wat er nu staat weinig encyclopedisch relevant. Queeste (overleg) 11 apr 2017 18:10 (CEST)
   • Artikel is aangepast.? Kan er nog iets gebeuren? Hulp is steeds welkom. WikType (overleg) 17 apr 2017 03:48 (CEST)
 • Betrokken reportage - pov/oo - Aanmaker van dit bronloze lemma voerde ook op Frans Bromet deze vakterm (?) in. Het lijkt een term te zijn, door Bromet zelf bedacht, Bromet adverteert er zelfs mee. Behalve een interview met wederom dezelfde Bromet in dagblad Trouw blijken er (vooralsnog) geen objectieve standpunten te vinden waaruit blijkt dat deze term daadwerkelijk ingeburgerd zou zijn. Rode raaf (overleg) 11 apr 2017 12:53 (CEST)

Toegevoegd 11/04: Deel 2[bewerken]

 • Wim Kustermans - ne - Amateurvoetballer uit lagere klasse. Queeste (overleg) 11 apr 2017 18:14 (CEST)
  • Speelde bij Dessel Sport in de Tweede klasse (België), dacht dat het 2e niveau in België ook toegestaan was voor voetballers. ARVER (overleg) 13 apr 2017 09:31 (CEST)
 • Lyka veilingen - weg - Niet encyclopedisch bovendien erg mager. Xxmarijnw overleg 11 apr 2017 19:49 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen En ook erg onbegrijpelijk. Een verzameling woorden die wel wat met een veiling te maken zullen hebben, maar waar weinig tot geen informatie uit valt te halen. Fred (overleg) 11 apr 2017 20:25 (CEST)
 • Ronde van Frankrijk 2018 - weg - Editie gaat pas over 14,5 maand van start. In de tussentijd kan er nog heel veel gebeuren waardoor de route of startplaats kan wijzigen, of in het ergste geval gaat de tour zelfs niet door. Waarom de gehele infobox van Wikidata geplukt moet worden is mij ook een raadsel. Dqfn13 (overleg) 11 apr 2017 20:19 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Op weten de start, zijn er bronnen mériite zijn Conserven. Daar is het : Olympische Zomerspelen 2020, Olympische Zomerspelen 2024, Olympische Zomerspelen 2028, Wereldkampioenschap voetbal 2018, Wereldkampioenschap voetbal 2022... de tijd is geen geldige reden ! A.BourgeoisP (overleg) 11 apr 2017 20:26 (CEST)
   • Aan het taalgebruik te zien, is Nederlands niet je moedertaal. Ik zie dat je ook het Franse artikel gestart hebt. Wikiwerner (overleg) 11 apr 2017 20:44 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Uit de praktijk blijkt dat meer dan een jaar van te voren aankondigingen over de TdF nauwelijks aangepast doorgang vinden, de gegevens zo ver van te voren kunnen dus voor waar aangenomen worden, zeker als het info direct van de organisatie betreft.Rakruithof (overleg) 11 apr 2017 20:38 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - procedurele nominatie, gedaan op persoonlijke uitleg van regeltjes. Wanneer houden we daar nu eens mee op, want dit begint steeds meer op WP:PUNT te lijken. ed0verleg 12 apr 2017 08:29 (CEST)
  • Twijfel Franse medewerker die alle artikelen over de Tour de France op dezelfde wijze op wil zetten, desnoods tegen de lokale gebruiken in. Aangezien het artikel incompleet is, lijkt verplaatsing naar de kladruimte van de gebruiker de beste optie. The Banner Overleg 19 apr 2017 16:42 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De kans dat de editie doorgaat is groter dan dat deze neit doorgaat. De informatie die nu op de pagina staat komt overeen met wat de organisatie op de eigen website publiceert zoals deze over de start van de tour.. De tour de frans is relevant, en liefhebbers van de sport kijken graag vooruit. Peije (overleg) 21 apr 2017 09:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Staat ook netjes bij de andere artikelen in de Categorie:Toekomstige sportgebeurtenis. Ik heb de wikidata sjablonen maar snel even vervangen voordat daar nog meer mensen over gaan vallen... - ArjanHoverleg 21 apr 2017 16:05 (CEST)
 • Lijst van Oekraïense schrijvers - Best een indrukwekkende lijst, al vraag ik mij af of al deze rode links ooit zwart zullen worden. Misschien wel nooit en als dat zo is, schiet het zijn doel voorbij. Verder heb ik het idee dat de transliteratie verbetering behoeft. Zo wordt de Г (zoals bij Hryhorij Hrabjanka of bij Nasar Hontsjar) omgezet naar H, terwijl volgens Cyrillisch alfabet dat een G zou moeten zijn. Wie is deskundig genoeg? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 apr 2017 20:43 (CEST)
  • Opmerking Opmerking De Г is doorgaans een G maar Russen schrijven ook Голланд als ze Holland bedoelen want ze hebben geen letter voor de H. Koos van den beukel (overleg) 12 apr 2017 19:18 (CEST)
  • Dat is als Latijns schrift omgezet wordt naar Cyrillisch (Russen zeggen Gallandia). In deze lijst is het net andersom. Dat maakt het extra vreemd. vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 apr 2017 20:17 (CEST)

Toegevoegd 11/04: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Joseph Offenbach - NE: uit niets blijkt enige relevantie. Paul Brussel (overleg) 11 apr 2017 21:17 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Waarom? Ik was er nog mee bezig. Der Belsj (overleg) 11 apr 2017 21:25 (CEST)
   • Een lemma van 1 zin dat bovendien is geverifieerd en goed bevonden [door wie in hemelsnaam?!], geen relevantie aangeeft en geen wiu2-sjabloon draagt, hoort op de TBP. Paul Brussel (overleg) 11 apr 2017 21:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Belachelijke nominatie. De Wikischim (overleg) 11 apr 2017 21:49 (CEST)
   • Niks belachelijks aan: zie mijn opmerking hierboven. Belachelijk is zo'n inhoudsloos artikel goed te keuren. Paul Brussel (overleg) 11 apr 2017 21:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Wat weer een domme nominatie. Wie een beetje bekend is met nieuwe artikelen, weet dat er heel vaak nog aan gewerkt wordt. Ook hier weer niet anders. Dit artikel is allesbehalve NE! Ymnes (overleg) 11 apr 2017 21:54 (CEST)
   • In plaats van zijn eigen fouten toe te geven, zit Paul ze weg te poetsen[2] Ymnes (overleg) 11 apr 2017 22:01 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Deze nominatie was m.i. onnodig en overbodig. Het artikel is aangevuld met tekst, dus het sjabloon kan worden verwijderd, daar is geen speld tussen te krijgen. Der Belsj (overleg) 11 apr 2017 22:31 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Op het moment van nomineren een geheel logische nominatie. Deze hele serie lemma's wordt steeds neergezet als 1 regel tekst + infobox wat gewoon bijzonder, en als de Ew dan niet direct overduidelijk blijkt, te mager is. Nu staat er inderdaad een prima lemma maar dat viel te voorkomen als de aanmaker er direct iets meer werk in stak ipv voor kwantiteit te gaan. - Agora (overleg) 12 apr 2017 10:42 (CEST)
   • We hebben vaak genoeg een discussie gehad over de wenselijkheid van even een uurtje wachten met nomineren. Had Paul dat gedaan, dan had hij een heel ander artikel gezien. The Banner Overleg 12 apr 2017 12:06 (CEST)
    • Het ondermaatse artikel stond al wel gelijk 'in productie'. Dus toen een terechte nominatie. Don't shoot the Messenger. De nominatie zou nu wel wegkunnen. Nietanoniem (overleg) 12 apr 2017 13:10 (CEST)
     • Het sjabloon zit er anders nog wel steeds op. Ymnes (overleg) 16 apr 2017 14:50 (CEST)
 • Chauri Chaura - wiu - Te korte en vooral: onduidelijke tekst. Er is vast meer te vertellen dan dat Ghandi er is geweest. Dqfn13 (overleg) 11 apr 2017 21:29 (CEST)
  • Of Ghandi er ooit is geweest, is twijfelachtig, en dat stond er ook niet toen het genomineerd werd. Maar intussen wat uitgewerkt en intussen toch relevante info. 81.164.192.51 12 apr 2017 22:08 (CEST)
 • Normale kromming - nu nog een uitleg wat het precies is - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 apr 2017 23:58 (CEST)

Toegevoegd 12/04; af te handelen vanaf 26/04[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/04: Deel 1[bewerken]

 • Adrianus Bonebakker - wiu, ouder artikel Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 12 apr 2017 01:56 (CEST)
  • Gepoetst. Misschien wil E.Doornbusch nog iets toevoegen? Een link naar het Rijksmuseum heb ik alvast gelegd. Gezicht met tong uit de mond Sander1453 (overleg) 12 apr 2017 11:41 (CEST)
  • Ik denk dat E.D. dat best graag wil, maar die is hier inmiddels jammerlijk weggepest. We zullen dat dus zelf moeten doen. Ik heb er een infobox opgezet. ed0verleg 12 apr 2017 11:51 (CEST)
   • Over dat "weggepest" verschillen we dan van mening. Ik vond de kritiek vaak hout snijden en hoe ermee werd omgegaan soms ondermaats. Dank voor de infobox. Sander1453 (overleg) 12 apr 2017 11:58 (CEST)
    • Waarvoor dank. Wat mij betreft voldoende zo. Ik heb de nominatie doorgestreept.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 12 apr 2017 12:48 (CEST)
 • Rob Van Eyck - wiu - Voldoet niet aan conventies, bovendien (expliciete) reclame. Xxmarijnw overleg 12 apr 2017 09:47 (CEST)
  • Die expliciete reclame zie ik niet zo, maar in deze vorm uiteraard ongeschikt. Lijkt als cultfilmer gezien zijn cinematografie wel encyclopedisch: [3]. Tekstman (overleg) 12 apr 2017 10:05 (CEST)
  • Ik heb drievijf goede bronnen gevonden, en uiteraard toegevoegd. En een flinke wikify erop. Het begint er zo wel op te lijken. ed0verleg 12 apr 2017 12:06 (CEST)
 • Datawetenschap, wiu - Behoeft verbetering in de vorm van bijvoorbeeld bronnen, categorie en opmaak. Schrijfstijl lijkt nog teveel op die uit een studieboek. Tulp8 (overleg) 12 apr 2017 11:09 (CEST)
 • Frits Hoogesteger, NE - Een lemma uit 2005, dus veel bewerkingen. Maar uit niets blijkt wat deze man E maakt. De nieuw op te starten beweging is bij een krantenartikel gebleven. De links daarvan zijn doodlopend. Er zijn geen gezaghebbende bronnen dat hij illustrator is. Ldhank (overleg) 12 apr 2017 11:26 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Onafhankelijke bronnen (RKD bijvoorbeeld) zijn inderdaad niet te vinden. Tekstman (overleg) 12 apr 2017 12:29 (CEST)

Toegevoegd 12/04: Deel 2[bewerken]

 • Welvaartsparadox - wiu - Bronloos verhaal. - Paul-MD (overleg) 12 apr 2017 12:56 (CEST)
 • Martin Schilder Groep - niet wervend geschreven, niettemin wekt het sterk de indruk een promotiedoeleinde te hebben. Wat het belang van het bedrijf is buiten zijn activiteiten, wordt niet duidelijk. De naam van de aanmaker zit in de naam van het bedrijf, dat werkt ook niet mee. Met een nuweg zou ik geen moeite hebben, maar artikel zit m.i. net op het randje. Apdency (overleg) 12 apr 2017 16:31 (CEST)
  • @Apdency: het zou kunnen dat de pagina Martin Schilder Groep nu zo overkomt. Dit komt omdat ik een ruwe opzet heb gemaakt en het nog (lang) niet compleet is qua informatie. Kunt u het voor nu uit de verwijderlijst halen? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Martinschilder (overleg · bijdragen)
   • Het artikel wordt pas over 14 dagen beoordeeld door een moderator. Zo lang heb je dus de tijd om het artikel te verbeteren, onder meer door onafhankelijke bronnen toe te voegen. The Banner Overleg 12 apr 2017 16:55 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Graag onafhankelijke bronnen toevoegen waaruit E-waarde blijkt voor dit in 1935 opgerichte bedrijf. Verdel (overleg) 12 apr 2017 17:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, we zijn een encyclopedie geen bedrijvenabc Peter b (overleg) 14 apr 2017 23:03 (CEST)
 • Avondlied (Scouting)</> - artikel dat in 2012 verwijderd was, via WP:TERUG teruggeplaatst in de gebruikersruimte van de auteur maar via hernoemen naar de encyclopedie is verplaatst. Herevaluatie noodzakelijk om te zien of dit artikel nu wel aan de vereisten voldoet. The Banner Overleg 12 apr 2017 16:51 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Niet alles wat een beginnetje is, is daarom ook NE. In dit geval lijken me de bekendheid van het lied (ook bij niet-scouts zoals mezelf), het aantal feiten en bronvermeldingen me ruim voldoende voor een E artikel. (Al had ik liever de toevoeging (Scouting) niet in de titel gezien. Cuoregr (overleg) 12 apr 2017 17:06 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - In deze vorm E. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 apr 2017 07:30 (CEST)
  • Cultuur, dus E. ed0verleg 13 apr 2017 09:24 (CEST)
   • Natuurlijk is niet alles wat cultuur is automatisch E, Edo. Maar gezien de commentaren van anderen kan ik weinig anders doen dan de nominatie doorhalen. The Banner Overleg 13 apr 2017 20:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - De E-waarde komt voor mij voort uit het feit dat dit lied, hoewel nooit op de radio, al een eeuw meegaat via overlevering en er denk ik amper leiding bij scouts (en jeugdbeweging in het algemeen) is in Vlaanderen die het niet kent. Het artikel heeft een update en een hoop bronvermeldingen gekregen vooraleer het werd teruggeplaatst. @Gebruiker:Erik Wannee: De reden voor de toevoeging (Scouting) lag in het feit dat in de vorige nominatie duidelijk werd gemaakt dat er nog tig Avondliederen zijn. Rembert vragen? 13 apr 2017 09:36 (CEST)
   • Oké, dat wist ik niet. Nu is er in elk geval geen ander artikel over een ander lied met diezelfde titel. Maar als die er komen (hint) dan is er natuurlijk niets op tegen om dit artikel weer terug te hernoemen, en van Avondlied een doorverwijspagina te maken. (Een eerste beginnetje blijkt er al te zijn: Abendlied (Rheinberger).) Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 apr 2017 15:44 (CEST)
 • Glabbeek-Zuurbemde (boek) - weg - NE. Reeds op 29 maart 2017 genomineerd maar door een foutje nimmer door mij op WP:TBP gezet. The Banner Overleg 12 apr 2017 19:16 (CEST)
 • Jan Peter Wauters - twijfel aan E-waarde The Banner Overleg 12 apr 2017 19:26 (CEST)
 • Louis Vanmeerbeek - weg - NE The Banner Overleg 12 apr 2017 19:26 (CEST)
 • Corporate Prevention Services - weg - NE The Banner Overleg 12 apr 2017 19:36 (CEST)

Toegevoegd 12/04: Deel 3[bewerken]

 • Uzkz - ne - Lokale zwemclub, artikel is ook sterk wiu, geen enkele bron. Queeste (overleg) 12 apr 2017 20:41 (CEST)
 • Thomas Kwakman - ne - Een priester die maar slechts één boek heeft geschreven lijkt mij nog niet meteen e waard. Bovendien kan ik maar weinig informatie over hem vinden op internet. Gympetic (overleg) 12 apr 2017 21:11 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - dat jij iets niet encyclopedisch vind is niet relevant. Hij heeft wel meer dan één boek geschreven. Hij schreef o.a. "De Kolom der Waarheid" (1912), "De spiritueele beteekenis der kerkelijke kunst" (1913), "Profetieën betreffende de oplossing van de algemeene crisis en het verder wereldgebeuren" (waarvan in 1932 een tweede druk verscheen) en meerdere catalogi bij tentoonstellingen van diverse kunstenaars. Zelf werd hij door meerdere van hen afgebeeld (zoals Jan Toorop, Antoon van Welie, Alex Asperslagh en Albert Servaes) zoals bijvoorbeeld te zien is in de collectie van het Catharijneconvent. Interessante persoonlijkheid dus en zeker een encyclopedisch artikel waard. Gouwenaar (overleg) 12 apr 2017 21:36 (CEST) Je plakte tien minuten na het aanmaken van het artikel het sjabloon dat inhoudelijk geen hout snijdt en je nam zelfs niet de moeite om de aanmaker op de hoogte te stellen. Ik heb het sjabloon eerst maar eens verwijderd. Gouwenaar (overleg) 12 apr 2017 21:41 (CEST)
   • Oké, en ik heb mijn nominatie doorgestreept. Is dat goed? Gympetic (overleg) 12 apr 2017 21:44 (CEST)
 • Zabdi - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 apr 2017 22:27 (CEST)
  • Er zijn inderdaad wel meer mensen die een vader en een grootvader hebben. Als dat het enige is dat er over deze persoon te schrijven valt... Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 apr 2017 07:15 (CEST)
 • Spaces - NE - Tja, een kantoorverhuurder. Een artikel waard? Take Mirrenberg (overleg) 12 apr 2017 22:51 (CEST)
  • Lijkt mij van niet. Voor Voor verwijderen Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 apr 2017 07:15 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er staan op Wikipedia veel artikelen over kantoorgebouwen. Logisch dat die ook verhuurd moeten worden. Lijkt me deel van het verhaal. Dit artikel verwijderen nodigt ook niet uit verder te investeren in artikelen over een sector waar miljoenen mensen elke dag mee te maken hebben; waar enerzijds veel leegstand is maar waar de komende jaren ook miljoenen geïnvesteerd moeten worden vanwege toegenomen eisen over duurzaamheid. Het viel me gisteren op dat er ook nog steeds geen artikel is over Het Nieuwe Werken, waar ook veel witte boorden mee geconfronteerd worden. Spaces en de concurrentie spelen in op die toenemende flexibiliteit van werken; tijd en plaats onafhankelijk. ZZP'ers en startups maken hier veel gebruik van. Als je dat niet relevant vindt negeer je interessante maatschappelijke ontwikkelingen. Dat zou jammer zijn. Met vriendelijke groet, Bic (overleg) 14 apr 2017 11:21 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Spaces zien als "interessante maatschappelijke ontwikkeling"? Nou nou, dat is het ding toch wat te veel eer aan doen, lijkt me. Ook het taalgebruik in het artikel lijkt me niet zo E-waardig. Cuoregr (overleg) 14 apr 2017 11:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dat het fenomeen flexplek een plaats verdient op Wikipedia wil niet zeggen dat iedere verhuurder van die flexplekken ook meteen relevant is. Die relevantie zou ook moeten blijken uit de inhoud maar die is hier weinig bijzonder. Een bescheiden bedrijf met uiteraard een bedrijfsactiviteit, een oprichting en een overname door een ander bedrijf. Geen eigen geschiedenis die het bedrijf E zou kunnen maken. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 apr 2017 10:51 (CEST)

Toegevoegd 13/04; af te handelen vanaf 27/04[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/04: Deel 1[bewerken]

 • Het probleem van Jeff Klaxon (jommeke - wiu - AnarchistiCookie Overleg 13 apr 2017 00:12 (CEST)
 • Lauren Verrelst - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 apr 2017 08:27 (CEST)
  • Speelt eerste divisie volleybal in België, is dat niet hoog genoeg? ed0verleg 13 apr 2017 19:00 (CEST)
   • Dat is het derde niveau. Speelt ondertussen in Liga B, het tweede niveau. Voor een amateursport is dat nog altijd te laag. Akadunzio (overleg) 22 apr 2017 18:38 (CEST)
  • Ja, maar in de huidige vorm wordt het artikel beter omgezet in een artikel over de club. Rembert vragen? 14 apr 2017 10:13 (CEST)
   • Beetje opgepoetst maar blijft mager Flurp (overleg) 14 apr 2017 12:16 (CEST)
  • Kwam niet op hoogste niveau uit, geen Liga A, zie hier. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 apr 2017 09:54 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen - stopte voordat Liga A werd bereikt Flurp (overleg) 22 apr 2017 00:10 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen - Hopelijk wordt dit niet de nieuwe trend. Twee weken beroemdheid met een artikel op Wikipedia. Akadunzio (overleg) 22 apr 2017 18:38 (CEST)
 • Attentia - wiu/ne? - Een bedrijf. ARVER (overleg) 13 apr 2017 09:18 (CEST)
 • Laggan Rhye - ne - Niet duidelijk wat deze groep E maakt, geen bronnen. Queeste (overleg) 13 apr 2017 13:09 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb de pagina verbeterd en externe bronnen toegevoegd. Kan, indien nodig, nog extra bronnen toevoegen. Aschwin (overleg) 21 apr 2017 07:43 (CEST)
 • Daniël Dewaele - ne/wiu - Geen bronnen, opmaak, inhoud is niet-encyclopedisch. Queeste (overleg) 13 apr 2017 13:14 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen ik heb het lemma verder gewikificeerd, met bronnen enzo. SvenDK (overleg) 17 apr 2017 08:18 (CEST)
  • Wat een hoop vet... Erg korte biografie. Eerder een lijst. ErikvanB (overleg) 20 apr 2017 18:36 (CEST)
 • Social cooling - relevantie? machinevertaling. Rembert vragen? 13 apr 2017 13:37 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het bezwaar is dat dit een essay is, niet een beschrijving van een fenomeen met gezaghebbende bronnen als basis. 'Social cooling' is bovendien vermoedelijk een zelfbedachte term. Tekstman (overleg) 13 apr 2017 13:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen In de Nederlanstalige bronnen in het artikel komt het begrip niet voor. Bij een Googleronde vond ik nog wel het ECP-jaarcongres, waar iemand voorziet dat dit fenomeen er gaat komen. Wikiwerner (overleg) 15 apr 2017 14:43 (CEST)
 • Het verschil tussen leenstelsel en hofstelsel Een op dit moment nog niet serieus te nemen eerste poging. Koos van den beukel (overleg) 13 apr 2017 15:58 (CEST)
 • Dreamlines nederland - reclame/ZP, zie ook en:CruiseAway en fr:Dreamlines France SAS wat ineens opduikt. Sonty (overleg) 13 apr 2017 16:55 (CEST)
  • Ik zie de ZP niet zo, en de nuweg-reden eigenlijk ook niet. ed0verleg 13 apr 2017 18:57 (CEST)
   • Crosswiki verschijnen er ineens artikelen over dit bedrijf. De aanmaker op nl-wiki is werkzaam voor het bedrijf en heeft maar een doel: het bedrijf op Wikipedia in het zonnetje zetten. Op de andere Wikipedias zijn andere accounts gebruikt. Verder is Dreamlines nederland uiteraard NE. Sonty (overleg) 13 apr 2017 21:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Reclame voor NE-bedrijf. Fred (overleg) 13 apr 2017 19:38 (CEST)
 • Coveillance - weg - Geen bron, en geen bewijs dat dit woord in het Nederlands gebruikt wordt. ErikvanB (overleg) 13 apr 2017 17:03 (CEST)
 • Lastgeving (wet) - woordenboekdefinitie - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 apr 2017 18:50 (CEST)
 • Value Sensitive Design - ne/wiu Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 13 apr 2017 21:30 (CEST)

Toegevoegd 13/04: Deel 2[bewerken]

 • Gebruiker:HBNB/Kladblok - Artikel werd ongeveer een jaar geleden een paar keer aangemaakt, maar werd direct verwijderd. Daarna werd het op verzoek teruggeplaatst. Het werd teruggeplaatst en MoiraMoira gaf op verzoek nog in een wiu-sjabloon mee wat er mis mee was. Daarna werd het opnieuw in de hoofdnaamruimte gezet, maar na deze sessie verwijderd. Het wiu-sjabloon bleef wel boven de kladblok staan waardoor deze pagina in de gebruikersnaamruimte in de categorieën staat voor artikelen die op TBP staan. Er zijn twee redenen waarom ik zeer terughoudend ben om het sjabloon te verwijderen. Ten eerste is het een persoonlijke kladblok van een andere gebruiker. Ten tweede is het een wiu-sjabloon geplaatst door een andere gebruiker en ik ben geen moderator. Dit is normaal de weg om zulke sjablonen te verwijderen, dus doe ik het maar via hier. Eventueel is een andere beslissing beter. Ik wil de pagina overigens niet verwijderd hebben (wel in de hoofdnaamruimte, maar niet hier).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 13 apr 2017 23:18 (CEST)
 • Mangalarga marchador - wiu - Een halfjaar geleden genomineerd voor wiu door Vinvlugt, maar het werd vergeten in deze sessie. Het artikel werd intussen wel licht opgeknapt.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 13 apr 2017 23:22 (CEST) Edit ik zie nu dat het wel verwijderd werd door Dfqn13, maar enkele weken later maakte een anoniem een onzinartikel aan op dezelfde plaats wat verwijderd werd door een moderator. De inhoud werd dan door dezelfde moderator per ongeluk verborgen en even later weer zichtbaar gemaakt. Hierbij zijn er (per ongeluk, denk ik) teveel versies teruggeplaatst. Het artikel is dus zonder terugplaatsingsverzoek teruggeplaatst. Aangezien er niets aan het artikel is aangepast sinds het verwijderd werd en het zonder verzoek werd teruggeplaatst, handhaaf ik de nominatie.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 13 apr 2017 23:53 (CEST)
 • Ronald Schepman - wiu - Kattenkruid (overleg) 13 apr 2017 23:23 (CEST)

Toegevoegd 14/04; af te handelen vanaf 28/04[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 14/04: Deel 1[bewerken]

 • WrestleMania 33 - wiu - Op deze manier kan een seizoenspagina beter in een algemeen artikel gezet worden. ARVER (overleg) 14 apr 2017 08:30 (CEST)
  • Doorgehaald, intussen voldoende aangepast conform soort gelijke artikels. ARVER (overleg) 15 apr 2017 17:25 (CEST)
 • Herman de Pagter - De encyclopedische relevantie is er misschien nog wel, maar artikel door anoniem (zelfpromotie?) laat esthetisch de wensen over. Rembert vragen? 14 apr 2017 10:33 (CEST)
  • Veel niet-encyclopedisch taalgebruik en gebabbel over niet ter zake doende feitjes. CV-achtige maar voor de encyclopedielezer onbegrijpelijke en überhaupt irrelevante opsommingen van tentoonstellingen en dergelijke. Fred (overleg) 14 apr 2017 12:29 (CEST)
   • Getsie, wat een schaamteloze zelfpromo. Portret ook geüpload door Pagter zelf. Verder NE: de "palmares" met enkele exposities maakt geen indruk. Take Mirrenberg (overleg) 14 apr 2017 20:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De linkspam (drie links naar eigen websites) waren nog niet verwijderd wat ik nu heb gedaan. Er zijn geen onafhankelijke bronnen die enige relevantie suggereren, dus is dit inderdaad (zelf)promotie voor een man met baan. 81.164.192.51 15 apr 2017 09:12 (CEST)
 • Loge Spectrum - NE - een van de honderden loges zonder enige bijzondere betekenis of geschiedenis. Paul Brussel (overleg) 14 apr 2017 12:12 (CEST)
Ik stel voor dat deze informatie kan worden overgenomen op een verzamelpagina, zoals ik heb voorgesteld voor de loge De Hoeksteen op deze beoordelingspagina: Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170411#Toegevoegd 11.2F04: Deel 1: vrijmetselaarsloge De Hoeksteen. Deze discussie over de relevantie van een individuele loge komt elke paar weken weer terug. Het geheel aan loges is relevant: De vrijmetselarij. Maar de delen worden vaak keer als niet relevant bestempeld. Het lijkt me dat het totaal alleen kan bestaan uit de delen. Moeten we niet een antwoord kunnen bieden dit probleem? Al is het maar een verzamel pagina (en dan niet op basis van de categorie) waar extra informatie te vinden is over deze loges. Op dit moment staat er alleen een overzicht van actieve loges op Grootoosten der Nederlanden#Actieve loges, als onderdeel van 1 enkele overkoepelende organisatie. Zou het niet beter zijn om een grote tabel te maken. Op die manier is informatie beschikbaar, opzoekbaar. Een voorstel heb ik op mijn kladblok staan: Gebruiker:Peije/Kladblok. Loges die E waarde hebben en een eigen pagina nodig hebben kunnen blijven bestaan, maar van de kleinere delen, kleinere loges is de informatie dan beschikbaar. Ook andere loges van andere grootloges kunnen dan genoemd worden waaruit de diversiteit beter kan blijken. Gebruiker Erik Wannee kon zich daar ook in vinden... Peije (overleg) 19 apr 2017 09:39 (CEST)
Voor Voor verwijderen Die verzamelpagina is er al: Grootoosten der Nederlanden. Daarop is reeds een lijst te zien van deze loges. Die kan men vrij eenvoudig uitbreiden met oprichtingsdatum en eventueel ledenaantal. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 apr 2017 10:57 (CEST)
Een apart overzicht lijkt me beter omdat er ook loges in Nederland zijn die NIET zijn aangesloten bij het Grootoosten der Nederlanden.Peije (overleg) 23 apr 2017 11:16 (CEST)
 • Certimed ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 apr 2017 14:41 (CEST)
 • Idewe - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 apr 2017 14:42 (CEST)
  • nu Tegen Tegen verwijderen - er was inderdaad een sterk promotionele toon ingeslopen maar die is er intussen terug uitgehaald. Blijft een toch wel erg grote en relevante onderneming die relevant is in hun domein. 81.164.192.51 15 apr 2017 09:21 (CEST)
  • dat blijkt beslist niet uit de bronloze tekst over een zo te lezen niet encyclopedisch relevantie organisatie. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 apr 2017 17:00 (CEST)
 • Dakota (volk) - wiu - Xxmarijnw overleg 14 apr 2017 14:50 (CEST)
  • Het is niet eens één zin. ErikvanB (overleg) 14 apr 2017 14:54 (CEST)
  • Opgewerkt tot een beginnetje 81.164.192.51 15 apr 2017 10:00 (CEST)
 • Karikazo - wiu - Hongaarse kringdans: Al 12 jaar en 1 dag hetzelfde gebleven. En staat sindsdien ook al als beginnetje vermeld. ARVER (overleg) 14 apr 2017 15:44 (CEST)
 • Familie Melissen - weg - Stamboom van mogelijk niet-encyclopedische familie. Xxmarijnw overleg 14 apr 2017 17:30 (CEST)
  • Behalve volstrekt NE en bronloos, is het nog eens privacyschending, en dus nuweg, voor nog levende leden van dit geslacht. Paul Brussel (overleg) 14 apr 2017 17:34 (CEST)
  • Per direct verwijderd i.v.m. privacyschending. RONN (overleg) 14 apr 2017 17:52 (CEST)
 • World of warships - wiu - Geen opmaak, bronloos. Verdel (overleg) 14 apr 2017 21:50 (CEST)

Toegevoegd 14/04: Deel 2[bewerken]

 • Stijn van der Plas - ne - Een 15-jarige met één rol. "Stijn van der Plas is een Nederlands filmacteur" (trompetter, trompetter) staat er dan heel pompeus. ErikvanB (overleg) 14 apr 2017 21:08 (CEST)
  • Een filmrol, en verder in 2 musicals een hoofdrol. En ja met 1 rol in een film ben je in principe een filmacteur. Hij heeft tenslotte geacteerd in een film. Mbch331 (Overleg) 14 apr 2017 21:15 (CEST)
   • Ik was wat afgeleid door IMDb, maar het dringt nu meer tot me door dat hij inderdaad ook nog een hoofdrol had in twee musicals. Toch, ik heb er wel moeite mee dit jonge slablaadje een "filmacteur, musicalacteur en stemacteur" te noemen. Waarom niet bijvoorbeeld: Stijn van der Plas is een jonge, Nederlandse acteur die in films en musicals speelt. Dat klinkt al minder alsof het een ervaren vakman is. Of mag dat niet omdat hij niet altijd jong blijft en Wikipedia tijdloos moet zijn? Ik bedoel: hij kan wel een eendagsvlieg zijn en over drie jaar besluiten leerling-timmerman te worden. Het zijn altijd van die lastige dingen. Hier te zien heeft hij blijkbaar één stem ingesproken. Een "stemacteur". ErikvanB (overleg) 14 apr 2017 21:38 (CEST)
    • De versie die ik als nuweg te zien kreeg en ik omgebouwd heb naar een beginnetje had het alleen over hem als stemacteur. Als jij vind dat de bewoording beter kan: vjvegjg. En ik verwacht niet dat hij leerling-timmerman wordt (ik weet toevallig welk niveau middelbaar onderwijs hij volgt, maar dat hier noemen komt in de buurt van privacyschending). Mbch331 (Overleg) 14 apr 2017 21:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - inmiddels sterk bijgewerkt en verbeterd, en dus een beginnetje als biografie van een jonge acteur. De persoon in het lemma een jonge acteur noemen is gevaarlijk. De kans is relatief groot dat dat er vele jaren later nog staat en dan zitten we in het straatje van de lemma's die nooit up to date zijn gehouden. 81.164.192.51 15 apr 2017 09:08 (CEST)
   • Erg mooi opgelost met die kwestie van beginnend acteur. Goed herschreven. Dankjewel! ErikvanB (overleg) 15 apr 2017 17:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - heeft voldoende "gepresteerd" ... de trompetter trompetter is dan vooral in the eye of the beholder. ed0verleg 15 apr 2017 10:56 (CEST)
   • Nou vooruit, meerdere partijen oordelen dat hij best al in de encyclopedie mag staan, en aangezien hij in publieke media is genoemd en Wikipedia daarom blijkbaar geen ouderlijke toestemming nodig heeft om over een minderjarige te publiceren, zal ik de nominatie doorstrepen. ErikvanB (overleg) 15 apr 2017 17:35 (CEST)
 • Susan Radder Ooit eerder genomineerd geweest en nu dus opnieuw al vergat de nominator dat hier te melden. Ik hield het zelfs voor een nuweg-artikel en ben dus Voor Voor verwijderen Koos van den beukel (overleg) 14 apr 2017 21:18 (CEST)
  • Ik heb het artikel wat gesnoeid en de niet relevante informatie verwijderd, maar de relevantie spat er nog niet van af. Mbch331 (Overleg) 14 apr 2017 21:47 (CEST)
   • En na aanvulling door een anonieme is het wel een stuk beter al staat alles in de tegenwoordige tijd. Nu ben ik nog benieuwd of dit niet gewoon een vrouw met baan is. Afhankelijk daarvan wil ik de nominatie best doorhalen, ik wacht reacties af. Koos van den beukel (overleg) 15 apr 2017 08:32 (CEST)
    • Er is informatie toegevoegd, maar de relevantie spat er nog niet van af en als dit haar E maakt, dan is het zeker nog wiu. Het is nog geen encyclopedisch artikel. Mbch331 (Overleg) 15 apr 2017 08:36 (CEST)
  • nu Tegen Tegen verwijderen - voor een achttienjarige een sterk palmares van meerdere hoofdrollen. Als dat nog niet E is, of wordt weggeveegd als "vrouw met baan", wordt het wel erg twijfelachtig allemaal. Neen, ze heeft nog geen vijf minuten als benenkapper op een voetbalveld gestaan, dan zouden we deze discussie niet voeren. Wat ook ongelooflijk is, is de nominatietoelichting "Ooit eerder genomineerd geweest en nu dus opnieuw al vergat de nominator dat hier te melden." Dus dat ooit - nota bene - bijna DRIE jaar geleden iemand iets over iemand geschreven heeft, zou relevant zijn in de nominatie van een ander lemma drie jaar later. Ik blijf er bij: nominaties zouden enkel mogen gebeuren door personen met nominatierechten, die verdiend moeten worden. 81.164.192.51 15 apr 2017 08:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - was ten tijde van de nominatie wel een gevalletje {{wiu}}, maar zeker geen {{nuweg}}. ed0verleg 15 apr 2017 10:55 (CEST)
   • Na mijn vorige reactie van 8.32 uur is het artikel verder verbeterd maar dat geldt niet voor het taalgebruik op deze pagina. Ik zeg: "ben benieuwd of dit een vrouw met baan is". Dat wordt uitgelegd als "weggeveegd". Ik vraag gewoon de mening van anderen (dus niet van de schrijver zelf). Voorts ben ik niet de eerste nominator en ik meld alleen enkele feiten (dus geen meningen): 2e keer genomineerd en dat diegene vergat dat te melden. En als je de toenmalige versie leest met die brij aan taalfouten dan is een nominatie niet "ongelooflijk" maar naar mijn mening tamelijk logisch. Koos van den beukel (overleg) 15 apr 2017 11:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Een acteur / actrice wordt hier over het algemeen als E waardig beschouwd als hij/zij een belangrijke rol in een film of tv-serie heeft gespeeld. Susan Radder voldoet ruimschoots aan dat criterium. En de kwaliteit van het artikel is inmiddels ook ruim voldoende. JanCor01 (overleg) 15 apr 2017 22:02 (CEST)
   • Na de laatste twee tegenwegs de nominatie doorgehaald. Koos van den beukel (overleg) 16 apr 2017 12:01 (CEST)
    • Dank. Zou je het verwijdersjabloon bij het artikel zelf ook nog even weg willen halen?JanCor01 (overleg) 16 apr 2017 16:53 (CEST)

Toegevoegd 14/04: Deel 3[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 15/04; af te handelen vanaf 29/04[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/04: Deel 1[bewerken]

 • Liberationisme - NE / eigen onderzoek - term die 1 kunstenaar bedacht had, verder nauwelijks iets over te vinden. - Agora (overleg) 15 apr 2017 00:09 (CEST)
 • Depaul - NE/promo - RonaldB (overleg) 15 apr 2017 00:48 (CEST)
 • Loge Sint Jan (Nederland) - NE - geen bijzondere betekenis en bovendien WP:GOO gezien de bron. Paul Brussel (overleg) 15 apr 2017 01:04 (CEST)
  • Inmiddels houdt Paul Brussel vast aan zijn tactiek om onwelgevallige informatie te verwijderen met behulp van een bewerkingsoorlog en heb ik voor het behoud van de waardevolle informatie het artikel op moeten splitsen in Loge Sint Jan (Nederland) en Loge Sint Jan (Nederlands-Indië). Ik ben namelijk niet overtuigd dat je beiden los van elkaar kunt zien. Met de onafhankelijkheid van Indonesie is ook het GON opgesplitst. De loges in Indonesie werden al gauw verboden. Vanuit de loge uit Indonesië is de loge Sint Jan in Nederland opgezet. Dat kun je zien als een soort voortzetting onder twee koepels, gelet op het feit dat in Indonesie het logeleven onmogelijk werd gemaakt. M.i. moet de loge in Nederland gezien worden als een dependance van die in Indonesië, waarna de laatste verboden is en het werk in Nederland voortgezet is.
  • Uiteraard kunnen archieven niet als bron opgevoerd worden, maar gelukkig is het Nederlandse verhaal dermate kort dat daar ook geaccepteerde bronnen voor gevonden kunnen worden. Die wil ik best plaatsen en het artikel verbeteren, maar zoals het nu gaat met dat constante verwijderen door Paul Brussel, dan heb ik er geen zin meer in.--Also sprach Friedrich! (overleg) 15 apr 2017 14:43 (CEST)
   • "Inmiddels houdt Paul Brussel vast aan zijn tactiek om onwelgevallige informatie te verwijderen" is uiteraard je reinste flauwekul en heeft met de nominatie van dit artikel dan ook niets uit te staan. Paul Brussel (overleg) 15 apr 2017 15:54 (CEST)
    • Zeer zeker wel, want je wipt de informatie er uit die het artikel E maakt en plaatst het restant vervolgens op de verwijderlijst omdat het ondermeer geen bijzondere betekenis heeft. En wie die E-informatie behouden wil stuit bij jou op een edit war. Het oorspronkelijke artikel verdient geen schoonheidsprijs, maar de manier waarop er mee omgegaan wordt is laakbaar. --Also sprach Friedrich! (overleg) 15 apr 2017 16:12 (CEST)
     • Wees gerust: moderatoren kijken ook in de bewerkingsgeschiedenis bij de beslissing tot al of niet behouden. Wikiwerner (overleg) 15 apr 2017 16:50 (CEST)
      • Opmerking Opmerking Het artikel Loge Sint Jan (Nederlands-Indië) is zowat volledig afgesplitst van dit artikel. Dit werd echter niet vermeld in de bewerkingsgeschiedenis, dus heb ik er een sjabloon aan toegevoegd. Dat sjabloon verwijst naar een oudere versie van dit artikel zodat we de namen van de auteur(s) in de bewerkingsgeschiedenis kunnen lezen. Indien dit artikel verwijderd wordt, dan gaat dat echter niet. Mocht dit artikel toch verwijderd worden, dan hoop ik dat er een redirect van gemaakt wordt op de 1 of andere manier.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 15 apr 2017 23:37 (CEST)
       • Opmerking Opmerking Mbv Google vind ik niet of nauwelijks onafhankelijke bronnen voor deze loge. Dat zou de aard van het beestje kunnen zijn, besloten organisatie en zo. Toch is de aanwezigheid van dat soort bronnen bepalend voor de Ew ervan en dat moet vooral zo blijven. Het kan dus zijn dat deze club helaas NE is, door ontbreken van bronnen, waarbij het waarom van het ontbreken er niet toe doet. Sander1453 (overleg) 16 apr 2017 11:35 (CEST)
        • Een beknopt overzicht van boeken die als (wetenschappelijke) standaardwerken op dit gebied worden beschouwd zijn hier in deze download te vinden. Daar is ook een overzicht van werken over NL-Indië te vinden, waarin meer dan genoeg te vinden is over deze loge. Over de E-waarde hoeft geen twijfel te bestaan. Als ik de gewraakte teksten hier zo op het eerste oog vergelijk met wat ik ken van die standaardwerken, valt het allemaal reuze mee met het gebrek aan onderbouwing met bronnen. (De vrijmetselarij in Indië is uitgebreid gedocumenteerd, omdat de loges een grote rol speelden in het maatschappelijk verkeer en bij charitas). Qua verhaallijn zou ik het verhaal liever in chronologische volgorde zien ipv beginnen met de Nederlandse dependance/loge; dat komt denk ik minder verwarrend over. Kwestie van knippen en plakken. --Also sprach Friedrich! (overleg) 16 apr 2017 17:04 (CEST)
         • Het betreft hier de nominatie voor de Haagse loge, niet de Indische. Paul Brussel (overleg) 17 apr 2017 18:47 (CEST)
          • Is de Haagse niet de voortzetting van de voortzetting van de Nederlands-Indische loge? Als ik de documentie doorneem ziet het er naar uit dat dit de logische voortzetting is na WO2, na de onafhankelijkheid van Indonesië van de loge van daar. Volgens mij is er dus wel degelijk sprake van een loge die veel ouder is, ook al heeft het (na eerder genoemde gebeurtenissen) de schijn van dat het niet zo iePeije (overleg) 19 apr 2017 15:14 (CEST)
           • Nee, dat is niet zo: de Indische en de Haagse hebben verschillende jaren naast elkaar bestaan en hebben ook verschillende logenummers. Het enige wat, logischerwijs, bestaat is dat na de oorlog oud-Indischgasten in Den Haag zijn beland, en zowel betrokken waren bij de Indische als bij de Haagse afdeling; van een voortzetting kan echter geen sprake zijn, ook gezien het werkgebied. Paul Brussel (overleg) 19 apr 2017 16:49 (CEST)
            • Ik denk dat je hier een inschattingsfout maakt... De nieuwe loge heeft (uiteraard) een nieuw nummer. Deze NL-loge is een afsplitsing van de oude, Nederlands Indische. De geschiedenis van de loge gaat dus ook terug tot 1896. Het oude artikel (oldid=48963999) maakt dat zeker duidelijk en wordt bevestigd met de bronnen. Het opsplitsen van een loge met behoud van naam, maar een nieuwe locatie en nummer gebeurd vaker (Ander voorbeeld is de General John J Pershing Lodge, maar zo zijn er meer) Peije (overleg) 19 apr 2017 17:14 (CEST)
             • Ik denk het ook: ook de website spreekt van een oorsprong in Indië. Het verschil in nummers en oprichtingsdata wordt verklaard door verschillende grootloges na de oorlog. Het is gewoon één club die onder twee grootloges actief is en onder de laatste nog bestaat. Stond inderdaad in het oorspronkelijke artikel.--Also sprach Friedrich! (overleg) 19 apr 2017 17:40 (CEST)
              • Waar is aan ontleend dat het een afsplitsing is van die in Nederlands-Indië? Het is m.i. gewoon een nieuwe loge die is opgericht in den Haag door oud-Indiëgangers van wie sommigen ook betrokken waren bij de gelijknamige loge in NI. Ik wijs er nogamaals op dat voor deze Haagse loge geen bronnen aanwezig zijn; de bron ervoor was het archief van de loge en dat kan niet als bron worden opgevoerd. Paul Brussel (overleg) 21 apr 2017 12:15 (CEST)
               • Tja, een besloten vereniging heeft geen of nauwelijks externe bronnen... In de jaren 50 hebben Nederlanders Indonesië moeten verlaten. Een groep zoekt hier anderen om de loge verder te zetten.... Dus inderdaad niet alle leden van daar zijn naar hier gekomen, en niet alleen leden van daar hebben de loge verder gezet. Als je niet weet hoe die nummers worden toegekend, kun je daar geen uitspraak over doen, laat staan conclusies aan verbinden. Nogmaals, loges krijgen soms nieuwe nummers maar zijn als organisatie met het nieuwe numer wel een loges voortzetting of afsplitsing van een oudere loge met dezelfde naam. Archieven van eigen organisaties kunnen wel degelijk bronnen zijn. Anders is het archief van de boekhouding van de VOC ook niet geldig als een bron. Wat mij betreft moet de versie 48963974 opnieuw hersteld worden en de nominatie doorgehaald worden. Peije (overleg) 21 apr 2017 12:58 (CEST)
                • Nee, ongepubliceerde bronnen kunnen niet als bron voor WP:NL dienen, en terugplaatsing van de eerdere versie kan natuurlijk al helemaal niet. Als voor deze loge geen gepubliceerde bronnen aanwezig zijn, kan er dus ook geen artikel aan gewijd worden op WP:NL. Dit artikel verdient wat mij betreft overigens ook verwijdering als NE. Paul Brussel (overleg) 21 apr 2017 13:56 (CEST)
                 • Heb je eigenlijk wel een bron dat het twee verschillende loges zijn? En weet je eigenlijk wel wat die logenummers zijn? Het bulletin 2005 kan opgevoerd worden als bron voor de haagse voortzetting, m.u.v. de passage over leden die in het hoofdbestuur zouden zitten. Die passage slaat volgens mij op de Indische tak, daar zijn wel bronnen van. Als Paul Brussel niet hard kan maken dat het hier twee verschillende loges zijn, en de club beschouwd zichzelf wel als voortzetting, wie is dan Paul Brussel om de passage over de tak in Indië te verwijderen? Dan ben ik het eens met Peije: terug naar versie 48963974 --Also sprach Friedrich! (overleg) 22 apr 2017 01:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen We gaan ook niet voor elke Scoutinggroep een eigen artikel toestaan. Volgens eigen opgave hebben ze momenteel circa 20 leden; een beetje Scoutinggroep heeft beduidend meer leden maar is daarmee nog niet E. Uit dit artikel wordt evenmin duidelijk wat het E zou maken. - Robotje (overleg) 22 apr 2017 08:42 (CEST)
   • Wonderlijk dat het ledenaantal steeds aangehaald wordt. Realiseren we ons hier wel dat dit een middelgrote loge is? Vrijmetselaarsloges zijn over het algemeen nooit zo groot. Vanwege het levensbeschouwelijke karakter zou ik eerder de vergelijking maken met een klooster, dan de scouting. Zelfde omvang en wel E. --Also sprach Friedrich! (overleg) 22 apr 2017 10:10 (CEST)
 • Dopjesactie -wiu- Nooit geweten dat doppen (van welke noten?) werden ingezameld voor verkoop. Mogelijk gaat het om iets van kunststof? Kunststofafval wordt in NL gescheiden van ander huishoudelijk afval en apart verzameld in grote containers van afvalverwerkingsbedrijven, en dan gerecycled. In NL een bekend concept, ook wat betreft de producten die ervan gemaakt worden. Het verhaal gaat over België. Blijkbaar is het maken van paaltjes van gerecycled plastic iets nieuws in België? In hoeverre deze "actie" in NL speelt, en significant is, is onduidelijk, hoewel Nederland wel genoemd wordt. Dat geldt ook voor inzameling in NL voor BCG. VanBuren (overleg) 15 apr 2017 12:18 (CEST)
  • Het gaat om plastic doppen van zuivelverpakkingen, frisdrank enzo. Het komt/kwam ook in Nederland voor maar geen idee of de actie nog loopt en of het veel heeft voorgesteld.Koos van den beukel (overleg) 15 apr 2017 17:37 (CEST)
   • Op mijn werk sparen we al zo'n twee jaar doppen, maar ik heb de indruk dat het een aflopende zaak is. Nog steeds komen buren, klanten e.d. regelmatig zakjes en zakken met doppen brengen, maar de onze vaste contactpersoon kan ze al niet meer kwijt. Toch is de actie in het verleden succesvol gebleken, getuige dit bericht. Sander1453 (overleg) 16 apr 2017 11:35 (CEST)
  • Voor opknappen Het principe van de dopjesinzameling is gelukkig veel breder dan Nederland en België alleen. Ik ken het namelijk ook vanuit Ierland. Daarom is het heel jammer dat het artikel niet beschrijft wat er met de doppen gebeurd maar slechts specifieke campagnes beschrijft.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door The Banner (overleg · bijdragen)
 • Red Cloud (indianenleider) - klinkt als klok-klepel, zie verder en:Red Cloud. Sonty (overleg) 15 apr 2017 12:57 (CEST)
 • Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) - AUT. Sonty (overleg) 15 apr 2017 13:03 (CEST)
  • De tekst is bijna identiek daaraan. Daarvoor hebben we {{nuweg}}. Wikiwerner (overleg) 15 apr 2017 17:43 (CEST)
 • Wereldkampioenschappen wielrennen 2017 - weg - gewoon wachten tot september: dit is op deze manier een algemeen, niet-encyclopedisch artikel met non-informatie. Paul Brussel (overleg) 15 apr 2017 13:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Dit artikel verwijderen heeft geen nut, aangezien het sowieso op Wikipedia zal komen. Wachten tot september is volgens mij niet nodig, want ook het artikel Europese kampioenschappen wielrennen 2017, dat plaatsvindt begin september, heeft al een Wikipedia-pagina. Bovendien staat 'Wereldkampioenschappen wielrennen 2017' ook in andere talen reeds op Wikipedia. Aarohowiki (overleg) 15 apr 2017 14:01 (CEST)
   • Elk artikel wordt op zichzelf beoordeeld en andere voorbeelden doen er dus niet toe (ook al zou het goed kunnen dat die ook prematuur en te verwijderen zijn). Paul Brussel (overleg) 15 apr 2017 15:54 (CEST)
    • Als de aanmaker nou ArjanH was geweest of Hoebele, zou het van mij niet weg hoeven. Heeft aanmaker overleg gehad met deze personen? Dat was misschien correcter geweest. Maar of dat nou een argument voor verwijderen is... betwijfel ik zelf ook. Koos van den beukel (overleg) 15 apr 2017 17:14 (CEST)
     • Lijkt mij te ver gaan dat we gebruikers nu ook gaan verplichten (of aanraden) om voor het maken van een artikel eerst contact op te nemen met bepaalde wikipedianen omdta dat "correcter" zou zijn. Onnodig en overbodig mijns inziens. Ecritures (overleg) 17 apr 2017 07:59 (CEST)
      • Ik heb met niemand contact gehad hierover. Evenement ligt nog relatief ver in de toekomst. Er valt zo te zien niet zoveel over te vertellen op dit moment. Handig om te weten dat het in Noorwegen is. Staat wat mij betreft niet in de weg. - ArjanHoverleg 17 apr 2017 18:37 (CEST)
       • Mag van mij best blijven staan, het is het eerst volgende WK en komt vanzelf dichterbij. Wie de maker is lijkt me niet van belang. Hoebele (overleg) 18 apr 2017 11:41 (CEST) N.a.v. de vorige 3 reacties slik ik mijn opmerking weer in. Koos van den beukel (overleg) 21 apr 2017 10:29 (CEST)
 • Lijst van Personages Kamp Half-Bloed Kronieken van Rick Riordan - half afgemaakte lijst (waarvan ik afvraag welk nut het heeft) - 5 dagen geleden aangemaakt met meebezig-sjabloon - sindsdien heeft deze gebruiker niets meer gedaan - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 apr 2017 13:59 (CEST)
 • Modan gāru - wiu - Zeer uitgebreid artikel met alle links als exlink naar de Engelstalige Wikipedia. Verder begint het artikel met een boel code voor een zelf geknutselde infobox. Precies hetzelfde zag ik bij het artikel Gotō Shōjirō dat ik om dezelfde reden een paar dagen geleden nomineerde. Een andere aanmaker, maar gezien de modus operandi vermoedelijk een sokpop daarvan. Daarom vrees ik een beetje dat ook dit keer het opknappen van het artikel wordt overgelaten aan andere mensen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 15 apr 2017 14:17 (CEST)
  • Dat laatste is gelukkig niet gebeurd: aanmaker is ermee aan de slag gegaan. Fijn! Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 15 apr 2017 19:42 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Zie mijn overlegpagina: het blijkt een klassenopdracht te zijn; dat verklaart veel. Geen sokpop dus maar een klasgenoot. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 apr 2017 09:40 (CEST)
 • Rozeboom toernooi - ne - Xxmarijnw overleg 15 apr 2017 15:48 (CEST)

Toegevoegd 15/04: Deel 2[bewerken]

 • Martha's bankje - wollig verhaal over een bankje op Texel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 apr 2017 16:46 (CEST)
  • Gezien anaam aanmaker, mogelijk een familielid. Nuvola apps bug.pngalgont overleg 15 apr 2017 16:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - bronloos en onencyclopedisch artikel vol POV dat lijkt te zijn geschreven door nauw betrokkenen bij het onderwerp. Paul Brussel (overleg) 15 apr 2017 17:06 (CEST)
  • Nuweg van gemaakt: 3 Googlehits: deze pagina, TBP en Wikiscan. Ook Martha Greiner levert slechts 9 hits op, en 48 likes op Facebook. Wikiwerner (overleg) 15 apr 2017 18:36 (CEST)
 • Sophie kassies Sophie Kassies - wiu - In deze vorm nog niet geschikt, 6 exlinks in lopende tekst, geen opmaak, Anaam zonder kapitaal. etc. Nuvola apps bug.pngalgont overleg 15 apr 2017 16:47 (CEST)
  • Artikel verbeterd, hopelijk nu wel wikiwaardig? De Anaam van Calvijn in de titel van het toneelstuk ik, calvijn is bewust zonder hoofdletter. Ook in de boekuitgave van het stuk is de titel zonder hoofdletters. Wikisoofie (overleg) 15 apr 2017 22:09 (CEST)
   • In navolging van iemand anders die de verwijzing naar Louki van Oven aangepast had, heb ik de bronvermeldingen verbeterd. Wikisoofie (overleg) 16 apr 2017 17:42 (CEST)
 • Russische voetbalbeker 2016/17 - 8 maart aangemaakt met {{meebezig}} - sindsdien niet meer dan één zijn - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 apr 2017 16:57 (CEST)

Toegevoegd 15/04: Deel 3[bewerken]

 • Brittany Anne Pirtle - NE - actrice heeft tot nu toe alleen in een paar Power Rangers-films gespeeld en is verder onbekend. Er zijn nauwelijks bronnen over haar te vinden. Misschien is ze over een paar jaar bekend genoeg om een artikel over haar te schrijven. — gpvos 15 apr 2017 18:57 (CEST)
  • Van alles mis mee. Ook nogal Babelachtige vertaling. ErikvanB (overleg) 15 apr 2017 19:29 (CEST)
  • Nou, dat weten we dan toch mooi ook weer: Brittany Anne Pirtle woont in een wijk in Los Angeles, Californië en die heet Van Nuys. GeeJee (overleg) 15 apr 2017 23:31 (CEST)
  • Vertaald van Enwiki, waarna het een redirect werd naar en:Power Rangers Samurai, 2 weken later bij hun beoordelingssessie.
 • Daisy Cutter (ontsteking) - weg - Volgens de en-wiki is het geen brandbom. De MOAB is ook geen brandbom. De interwiki's verwijzen verkeerd, namelijk naar een type ontsteking. Verder is het artikel ook niet echt veel zo. Michielderoo (overleg) 16 apr 2017 10:28 (CEST)
In plaats van 5 woorden aan te passen in het lemma zodat het wel goed is worden liever 50 woorden geschreven om het helemaal te verwjderen. Is heel E, alle info buiten één woord klopt. Woord is nu gewist, links aangepast en cat toegevoegd. Is nu nog enkel een beginnetje en dat is geen criterium om te verwijderen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 18 apr 2017 11:53 (CEST)
Opgeknapt, dus heb ik de nominatie doorgehaald. Michielderoo (overleg) 18 apr 2017 18:26 (CEST)

Toegevoegd 16/04; af te handelen vanaf 30/04[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 16/04[bewerken]

 • Victor Kinon - weg - twijfel aan E-waarde The Banner Overleg 16 apr 2017 12:26 (CEST)
 • Ways of Yore - is wat kort - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 apr 2017 12:27 (CEST)
 • The lifelovers - NE-bandje - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 apr 2017 12:40 (CEST)
  • Hun website staat niet bij de 6 Googlehits (Nederlandstalig, als exacte frase), dus zo'n fenomeen zal het wel niet zijn. Wikiwerner (overleg) 16 apr 2017 15:49 (CEST)
 • Jannes Van Houtven - wiu - In deze vorm nog niet geschikt, is dit wel E? Nuvola apps bug.pngalgont overleg 16 apr 2017 17:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De groep is zelf nauwelijks E, maar de afzonderlijke leden zijn zeker (nog) niet E.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 24 apr 2017 10:38 (CEST)
 • Stadswacht (band) -reclame- Aanmaker noemt zichzelf bij name in zijn artikel als zijnde ex-bassist van de groep. Twitter-accounts en dergelijke zijn uiteraard geen valide bronnen. Onafhankelijke bronnen ontbreken hier echter en die zijn voor een ZP-lemma als dit uiteraard heel erg noodzakelijk. Fred (overleg) 16 apr 2017 20:56 (CEST)
 • Wegwijs (beurs) - weg - twijfel aan E-waarde The Banner Overleg 16 apr 2017 23:11 (CEST)
  • In de tekst staat dat deze beurs een "bijzonder en afwijkend" karakter zou hebben. Er wordt niet vermeld waarom. Er wordt ook niet vermeld wat de handelswaar is die op deze beurs gepropageerd wordt. VanBuren (overleg) 17 apr 2017 09:04 (CEST)
  • Inderdaad roept dit stukje veel meer vragen op dan het beantwoordt. De laatste editie was volgens het artikel in februari 2016; kan ik daaruit opmaken dat ze opgehouden zijn die beurzen te organiseren? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 apr 2017 09:37 (CEST)
   • Neen ook in 2017, zie Officiële site (bij zoekopdracht bovenaan). Een andere beurs de Huishoudbeurs meldt helemaal niets over aantallen en jaartallen. Misschien ook gestopt te organiseren? Wellicht heeft lemma alleen een poets nodig.Ldhank (overleg) 17 apr 2017 09:56 (CEST)
    • De twijfel is niet alleen over de inhoud, maar ook over de bekendheid. Ik zie nu een reformatorische beurs ondersteund met reformatorische bronnen die eigenlijk alleen wat zeggen over de bezoekersaantallen. Opknappen en toevoegen van meer inhoudelijke informatie alsmede van onafhankelijke bronnen van niet-reformatorische huize kan mogelijk mijn twijfel wegnemen. The Banner Overleg 17 apr 2017 11:31 (CEST)

Toegevoegd 17/04; af te handelen vanaf 01/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 17/04: Deel 1[bewerken]

 • Lidia Ganeva - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 apr 2017 10:16 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen 11-jarig meisje. Privacyschending minderjarige. Fred (overleg) 17 apr 2017 11:19 (CEST)
   • Privacyschending van iemand die internationaal op TV geweest is? The Banner Overleg 17 apr 2017 14:55 (CEST)
 • Laurens Raveel - wiu - In deze vorm nog niet geschikt, is dit wel E-persoon? Nuvola apps bug.pngalgont overleg 17 apr 2017 11:35 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De groep is zelf nauwelijks E, maar de afzonderlijke leden zijn zeker (nog) niet E.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 24 apr 2017 10:39 (CEST)
 • De kikker langzaam opwarmen - hoort dit thuis in een encyclopedie? - hier wordt een (misschien niet zo goede) metafoor letterlijk genomen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 apr 2017 11:48 (CEST)
  • Het Engelse artikel is voor de helft vertaald, naar de rest worden we met een link onderaan verwezen. Heb redactioneel wat aangepast want de vertaling kon beter. Maar het is dus niet af. Koos van den beukel (overleg) 17 apr 2017 12:06 (CEST)
  • de titel is m.i. ook niet logisch - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 apr 2017 13:26 (CEST)
  • Nog een leuk onderwerp misschien: "iemand in zijn eigen sop laten gaarkoken". ;-) ErikvanB (overleg) 17 apr 2017 13:40 (CEST)
 • Veurse bierbrouwerij - ne - Voldoet niet aan conventies. Een lijst van bieren die werden verkocht. Mogelijke relevantie blijkt niet uit het lemma. Xxmarijnw overleg 17 apr 2017 13:05 (CEST)
  • Er zijn meer huisbrouwerijen opgenomen, w.m.b. voordeel van de twijfel. Hanhil (overleg) 17 apr 2017 22:25 (CEST)
  • Het artikel zegt het zelf al: kleinschalig gebrouwen en lokaal verkocht dus volgens de regels niet relevant m.a.w. Voor Voor verwijderen. KroySquare.jpgDirkVE overleg 19 apr 2017 09:30 (CEST)
 • Warne (North Carolina) - opknappen - halve babelvertaling met infobox. In deze vorm niet nuttig. The Banner Overleg 17 apr 2017 15:15 (CEST)
 • Josylvio - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 apr 2017 15:26 (CEST)
 • Madonna del cardellino - wiu - Kattenkruid (overleg) 17 apr 2017 15:46 (CEST)
 • Vlinders (boek) - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 apr 2017 16:53 (CEST)
 • Thijs Overpelt - wiu - Xxmarijnw overleg 17 apr 2017 20:31 (CEST)
  • Ik twijfel ook aan de relevantie. Heeft 1 keer een stem ingesproken en doet mee aan een televisietalentenjacht (en het is nog niet eens zeker dat hij wint). Mbch331 (Overleg) 17 apr 2017 20:38 (CEST)

Toegevoegd 17/04: Deel 2[bewerken]

 • A*** G****** -NE- Zó NE dat dit ook wel weg kan. Een willekeurig persoon, meer niet. Fred (overleg) 17 apr 2017 20:43 (CEST)
  • Googelen levert 26 hits: bijna allemaal sociale media en zijn afstudeerscriptie van een halfjaar geleden. Nuweg van gemaakt. Wikiwerner (overleg) 17 apr 2017 21:26 (CEST)
   • O, al gebeurd zo te zien. Ik moest het sjabloon nog plaatsen. Wikiwerner (overleg) 17 apr 2017 21:28 (CEST)
 • De Mol 2017 - het artikel is duidelijk onaf - aangemaakt op 6 april met 'n {{meebezig}} - de aanmaker heeft sindsdien niets meer gedaan - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 17 apr 2017 21:29 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Uiterst gedetailleerde fancruft. Fred (overleg) 17 apr 2017 22:18 (CEST)
 • Jim Jansen -NE- De E-waarde van deze persoon is zeer twijfelachtig. Met name de functie van woordvoerder van de Nederlandse Flipper Vereniging doet wat vreemd aan. Ook ontbreken bronnen omtrent deze nog in leven zijnde persoon. Fred (overleg) 17 apr 2017 22:16 (CEST)

Toegevoegd 18/04; af te handelen vanaf 02/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 18/04: Deel 1[bewerken]

 • Alphen aan den Rijn (gemeente)/Wethouders - NE: wethouders van dergelijke gemeenten worden NE geacht; lijsten van hen, die honderden namen van NE personen omvatten zijn m.m. dus ook NE. Paul Brussel (overleg) 18 apr 2017 00:09 (CEST)
   • Bij hoeveel inwoners zijn wethouders van een gemeente E? Deze gemeente heeft meer dan 100.000 inwoners. Geldt het alleen voor gemeentes van meer dan 1 miljoen inwoners (dan zou zelfs Amsterdam niet voldoen)? Someone Not Awful (overleg) 18 apr 2017 12:52 (CEST)
  • WP:PUNT nomimatie. Deze info is allemaal uit de geschiedenis van het artikel Alphen aan den Rijn (gemeente), gehaald, waar het wel "E" was. Maar dat kon niet in dat artikel blijven staan van het bovenstaande mysogiene betwetertje. Dezelfde die de bronloze flauwekul schrijft dat Albanianae "nederzetting aan het witte water" zou betekenen, terwijl de betekenis niet bekend is. Dezelfde die vind dat kritiek op het boek Extaze niet in dat artikel mag staan. Dezelfde die mij stalkt en op de huid zit bij alles wat ik doe. Elly (overleg) 18 apr 2017 00:23 (CEST)
   • "Dezelfde die de bronloze flauwekul schrijft dat Albanianae "nederzetting aan het witte water" zou betekenen": dat is niet van mij afkomstig. Paul Brussel (overleg) 18 apr 2017 00:33 (CEST)
    • Oké, je hebt het niet geschreven inderdaad. Door mijn bloeddoorlopen ogen vanwege jouw geklier zag ik het verkeerd. Maar in elk geval heb je de flauwekul laten staan, toen je de sectie geschiedenis van het artikel herzag. Elly (overleg) 18 apr 2017 00:41 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Ellywa zet 'informatie' weer terug ["waar het wel "E" was"? wie beweert dat?] in het lemma zonder ook maar te overleggen, zoals ik aldaar aangekaart heb. Van een WP:PUNT-nominatie is dan ook bepaald geen sprake. Paul Brussel (overleg) 18 apr 2017 00:36 (CEST)
   • Als je enig fatsoen en adeldom in je pink had, zou je eerst wachten op de uitslag van het overleg, voordat je mijn bijdrage zou verwijderen. Idem Extaze. Idem veel meer. Ca. 5%-10% van jouw bijdragen in de hoofdnaamruimte zijn reverts van anderen. Gewoon dingen die jou niet zinnen. Elly (overleg) 18 apr 2017 00:43 (CEST)
  • Met de hoed in de hand komt men door het ganse land: Enige terughoudendheid, cq iets maar parlementair formuleren zou de discucianten niet misstaan. Voor het overige ben ik van mening dat de inhoud van het lemma zich prima leent voor een Lijst van .... . T.vanschaik (overleg) 18 apr 2017 10:49 (CEST)
   • Wat is de zin van een lijst , die nu nog volslagen incompleet is, van 120 personen die zo goed als allen NE zijn? Paul Brussel (overleg) 18 apr 2017 11:21 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen als lijsten merendeels NE namen bevatten dan hoeft er ook geen lijst te komen. De huidige zijn enkl relevant in het kader van de gemeente (kopje politiek) maar niet zelfstandig. Misschien daar een inklapsjabloon maken, maar niet als apart (sub)lemma. - Agora (overleg) 18 apr 2017 12:49 (CEST)
   • Dan doe ik dat, aangezien daar nu naast mij, twee personen voorstander van zijn. Elly (overleg) 18 apr 2017 15:02 (CEST)
   • @Agora: en wat is de zin van een inklapsjabloon dat evenzeer de namen van circa 120 NE personen bevat [intussen gaat het trouwens om een fractie daarvan!]? Ook dat blijft dan toch gewoon NE? Paul Brussel (overleg) 18 apr 2017 15:20 (CEST)
  • Voor mij blijft het vreemd dat een personage uit GTST een zeer uitgebreid artikel krijgt, waar een wethouder wordt weggezet als onbelangrijk individu. Je hoeft elkaar niet alles te gunnen, maar soms is er ook sprake van misgunnen. ed0verleg 18 apr 2017 16:22 (CEST)
  • Geen inklapsjablonen gebruiken, en geen NE namen vermelden. — Zanaq (?) 18 apr 2017 17:32 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen Wikipedia is tenslotte geen databank, maar een encyclopedie. Overigens zou Elly wel iets minder op de persoon mogen spelen, niet alleen hierboven, waar ze Paul Brussel een 'mysogien betwetertje' noemt (en dus en passant haar vrouwzijn misbruikt om zich immuun te maken voor zijn kritiek), maar ook hier in haar bejegening van Gouwenaar. Marrakech (overleg) 18 apr 2017 21:43 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er is ooit eens een discussie geweest waarbij de consensus was dat wethouders van kleine gemeenten NE waren. Alphen aan den Rijn is echter bepaald geen kleine gemeente. Dat maakt een lijst (waarvoor andere maatstaven gelden dan voor de individuele wethouders) zinvol. The Banner Overleg 19 apr 2017 01:57 (CEST)
   • In grootte is Alphen slechts de 26e gemeente. Dat wethouders van de vier grote gemeenten E kunnen zijn, kan ik me nog voorstellen, niet die van een gemeente als deze (van de circa 20 in de lijst genoemde wethouders van de afgelopen 14 jaar heeft er dan ook maar een een lemma, en dat is niet vanwege die functie maar omdat hij Tweede Kamerlid was). Paul Brussel (overleg) 19 apr 2017 10:45 (CEST)
    • Jouw argumentatie zegt wat over de E-waarde van de wethouders zelf, maar slaat voor de genomineerde lijst volledig de plank mis. The Banner Overleg 19 apr 2017 11:11 (CEST)
     • De genomineerde lijst dient geen enkel (encyclopedisch) nut: ze geeft geen informatie, noch links, is volstrekt onvolledig, geeft geen portefeuilles, zou moeten uitgroeien tot een lijst van minstens 120 personen, zo goed als allen zonder links. Ik acht dat non-informatie. Wil men echt weten wie op een gegeven moment wethouder was, dan duikt men maar de archieven van de gemeente in, of klopt aan bij de plaatselijke historische vereniging. Paul Brussel (overleg) 19 apr 2017 14:27 (CEST)
      • En jong overleden kindertjes van adellijke personen moeten wel behouden blijven vanwege de compleetheid, maar vooraanstaande burgers met een belangrijke positie zijn niet van belang? Wat een bijzondere redenatie. The Banner Overleg 19 apr 2017 21:19 (CEST)
       • Volgens mij weet je heel goed dat ik van dat laatste helemaal geen voorstander ben, integendeel. Paul Brussel (overleg) 20 apr 2017 17:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Een dergelijke lijst heeft geen enkele toegevoegde waarde. Wikipedia is een encyclopedie en geen databank voor gemeentelijke bestuurders. Er zijn vele duizenden wethouders geweest alleen al in Nederland en België. In dit specifieke geval — Alphen aan den Rijn — zijn er zeker wethouders geweest die een rol van betekenis hebben gespeeld voor de ontwikkeling van de gemeente. Hun rol kan heel goed in de tekst van het artikel worden belicht. Maar het vermelden van personen die een blauwe maandag wethouder zijn geweest of van personen die geen rol van betekenis hebben gespeeld voegt geen inhoudelijke kennis toe. Of wethouders het vermelden waard zijn in een artikel en/of lijst (en daarbij doet het er niet toe of het om een grote of een kleine gemeente gaat) hangt af van wat zij inhoudelijk tot stand hebben gebracht. Sommige zijn zeker een vermelding waard, de meesten waarschijnlijk niet (voor een eerdere peiling over dit onderwerp, zie hier). Gouwenaar (overleg) 19 apr 2017 14:04 (CEST)
   • Aanvulling: Er is nog een ander zwaarwegend argument tegen deze lijst. De huidige gemeente Alphen aan den Rijn bestaat pas sinds 1 januari 2014. Op die datum fuseerden de oude gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Door de lijst al te laten aanvangen voor de datum van de fusie lijkt het alsof uitsluitend het vermelden van de wethouders van slechts één van de samenstellende delen relevant gevonden wordt en de wethouders van de beide andere delen (en hun voorgangers) er niet toe doen (ook Boskoop en Rijnwoude zijn een essentieel deel van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn). Gouwenaar (overleg) 20 apr 2017 15:12 (CEST)
 • Eredivisie 2017/18 (mannenvoetbal) - weg of naar een kladblok - De helft van de clubs is pas bekend, en het is nog lang niet zeker dat de trainers die nu vermeld staan ook werkelijk volgend seizoen nog trainer zijn van dezelfde club. ARVER (overleg) 18 apr 2017 07:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is niet nodig om het te verwijderen omdat er elke week al steeds meer bekend word m.b.t. het volgende seizoen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Dennisg (overleg · bijdragen) 18 apr 2017 13:50‎ (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: alles moet nog plaatsvinden, maar ondertussen is wel al van alles ingevuld. Gele kaarten, rode kaarten, nieuwe trainers, assists, doelpunten, etc. Er is nog helemaal niks bekend gemaakt voor het nieuwe seizoen op een paar deelnemers na. Dit is een pagina dat op een kladblok aangemaakt hoort te worden en pas aan het begin van het seizoen in de hoofdnaamruimte geplaatst hoort te worden. Dqfn13 (overleg) 19 apr 2017 10:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dit incomplete verhaal is een typisch geval van WP:TEVROEG. Maar vernietiging lijkt mij niet nuttig. Verplaatsing naar de kladruimte van de auteur lijkt mij veel beter zodat er rustig aan verder gewerkt kan worden. Kort voor de start van de competitie (dwz, tijdens de voorbereiding) kan dan een terugplaatsverzoek ingdiend worden. The Banner Overleg 19 apr 2017 11:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Hetgeen wat er wel aan informatie staat is in sommige gevallen ook nog is incorrect of onzeker. Dat de recordhouder voor het seizoen 2017/2018 25x kampioen is geweest is voorbarig, dit kan ook 26x zijn. Daarnaast klopt volgens mij ook niet het feit dat de kampioen zich direct plaatst voor de champions league. Al met al is het huidige artikel echt iets voor een kladblok. MatthijsWiki (overleg) 20 apr 2017 14:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ieder seizoen weer dit gezeur. Het lijkt me voorbarig om nu al een pagina aan te maken, maar helemaal verwijderen is niet nodig. Binnen nu en een paar weken zal alles bekend zijn. Moet er dan weer een hele nieuwe pagina gebouwd worden? Nou weet ik dat er enkele gebruikers zijn die dat zien zitten, omdat ze dan zelf met de eer kunnen strijken, maar laat deze pagina nou gewoon staan! Fawiki (overleg) 24 apr 2017 14:30 (CEST)
 • Best Belgian Female Football Player - ne - Titel levert niet meer dan 17 googletreffers op en heeft als enige bron de website van de organisatie zelf. Marrakech (overleg) 18 apr 2017 13:52 (CEST)
En zonder vzw [4] levert hij er 1.700.000. Bijzonder gezochte geformuleerd om gelijk te bewijzen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 18 apr 2017 14:48 (CEST)
Als je dat zo, zonder aanhalingstekens, aan google voert, krijg je uiteraard miljoenen treffers. Maar als je wel aanhalingstekens gebruikt en doorklikt, kom je niet verder dan 20 treffers. Dus hoezo 'bijzonder gezocht'? Marrakech (overleg) 18 apr 2017 15:21 (CEST)
Wat betreft het ophouden van resultaten bij doorklikken, dat is bij alle zoektermen het geval. Zelfs bij zoekopdrachten als "Democratie" of "Nederlandstalige wikipedia" houden de resultaten na een aantal pagina's al op. Dat heeft meer te maken met de manier waarop Google werkt dan met het aantal beschikbare resultaten. Wat betreft de aanhalingstekens heb je natuurlijk gelijk. mvg, Michielderoo (overleg) 18 apr 2017 22:16 (CEST)
Dat is nieuw voor me! Reden genoeg om de nominatie in te trekken. Marrakech (overleg) 21 apr 2017 16:28 (CEST)
Andere bronnen toegevoegd zoals voor de naam en de edities om tegemoet te komen aan het correcte argument van het gebrek aan onafhankelijke bronnen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 18 apr 2017 15:10 (CEST)
Voor Voor verwijderen zoekende op "Best Belgian Female Football Player" kom ik uit op 828 hits maar doorklikken reduceert dat aantal tot 18 hits. Onvoldoende onafhankelijke bronnen om de E-waarde aan te tonen. The Banner Overleg 18 apr 2017 15:12 (CEST)
Van bepaalde onderwerpen hebben we maar één bron (bvb naslagwerk met betrekking tot adel) en is dat voldoende. Hier worden na enkele sites over vrouwenvoetbal ook 2 nationale tijdschriften opgevoerd EN de nationale staatszender. Tegen Tegen verwijderen dus. Vdkdaan (Gif mo sjette) 18 apr 2017 18:51 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen. De uitreiking van deze prijs heeft er eindelijk voor gezorgd dat er sinds dit jaar ook een Gouden Schoen voor vrouwen werd uitgereikt. Over de titel van het topic zou ik nog een boompje kunnen opzetten, omdat je bvb met Sparkle vrouwenvoetbal veel meer bronnen over de relevantie kan terugvinden. Rembert vragen? 18 apr 2017 16:41 (CEST)

Toegevoegd 18/04: Deel 2[bewerken]

 • Johan Veugelers - wiu - misschien wel E. Rembert vragen? 18 apr 2017 16:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen als je binnen een uur het werkstuk van een beginner veroordeelt, kun je nauwelijks iets beters dan wat er stond verwachten. Ik heb het wikificeren op me genomem en dat was een fluitje van een cent. Zeker relevant lijkt me. Te snel nomineren begint epidemische vormen aan te nemen helaas.  Klaas `Z4␟` V:  21 apr 2017 15:51 (CEST)
   • Dit was louter een terechte nominatie. Ik wou een toetsing van de E-waarde en het artikel was ook gewoon wiu en is naast het "binnen het uur" nog 75 uur in de betrokken vorm blijven staan. Daarvoor dient deze lijst. Nominatie doorhaald. Rembert vragen? 24 apr 2017 09:30 (CEST)
 • A***** n******* - wiu - Mogelijk wel E-waardig. Xxmarijnw overleg 18 apr 2017 16:41 (CEST)
  • Of misschien niet. Geen enkele indicatie tot nu toe in elk geval. En The Post Online, kan daar niet iedereen aan meedoen? Zolang het niet gedrukt wordt, vertrouw ik het nooit helemaal. ErikvanB (overleg) 18 apr 2017 16:45 (CEST)
  • direct (is niet de eerste keer) verwijderd i.v.m. persoonsbeschadiging en schending WP:BLP. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 apr 2017 16:49 (CEST)
   • Ja, je hebt gelijk, MoiraMoira. De tekst is eigenlijk heel erg. ErikvanB (overleg) 18 apr 2017 16:50 (CEST)
 • M***** W****** - weg - Geen idee wat de encyclopedische relevantie is van deze knul. Familieleden heb ik per WP:BIO uit het artikel verwijderd. Het lijkt erop dat dat ook met het onderwerp zelf zou moeten. Onafhankelijke bronnen ontbreken. RONN (overleg) 18 apr 2017 17:49 (CEST)
  • Dit kan nuweg, gefantaseerd verhaal over een 13-jarige. Sonty (overleg) 18 apr 2017 20:30 (CEST)
 • Queen + Adam Lambert Tour 2017 - NE: fancruft c.q. reclame. Tekstman (overleg) 18 apr 2017 20:19 (CEST)
  • Waarom deze tour ineens wel "fancruft" en alle andere tours op deze wiki niet? Jordyvandebunt (overleg) 19 apr 2017 10:35 (CEST)
   • Als ik er wel aan zou werken zou het pas echt fancruft zijn, ik ben tenslotte de 13e Nederlandse Queenfan (Dqfn13 = Dutch Queenfan 13). Dqfn13 (overleg) 19 apr 2017 10:40 (CEST)
    • Inderdaad zijn nog veel meer tournees pure fancruft, maar we hebben het nu over deze, die veel weg heeft van het commercieel uitmelken van een formule. Gecombineerd met het feit dat deze concerten pas in de loop van dit jaar moeten plaatsvinden is dit amper anders te zien dan als reclame, al zal dat de bedoeling wel niet zijn. @Dqfn13 dit argument moet jou toch aanspreken..? Tekstman (overleg) 19 apr 2017 12:29 (CEST)
     • Tja, dit artikel is niks anders dan een tourschema, daarmee is het niks anders dan reclame en mag van mij wel verwijderd worden. SMirC-cry.svg Dqfn13 (overleg) 19 apr 2017 12:35 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - als (sluik)reclame voor 13 november 2017. Paul Brussel (overleg) 19 apr 2017 12:37 (CEST)
   • Als we van elke tour een apart artikel zouden maken stijgen we binnen de kortste keren op de lijst van grootste WMF-sites. In principe opnemen bij de betreffende artiest(en) en alleen als de tour belangwekkend genoeg is dus Voor Voor verwijderen nadat een auteur het overgeheveld heeft naar Queen
 • Peet's Coffee & Tea - wiu - Los van het zwakke taalgebruik komt het feit dat het om een keten van 193 filialen gaat totaal niet uit de verf. Tekstman (overleg) 18 apr 2017 20:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen reclame voor koffie waar nog geen hond {overdrachtelijk, want honden drinken weinig koffie ;-)} hier ooit van heeft gehootd. Klaas `Z4␟` V:  21 apr 2017 16:04 (CEST)
   • We schrijven niet voor alleen het Nederlandstalig gebied, we schrijven ook voor Nederlands sprekenden in de VS. Deze keten is groot en bekend in de VS en dus is deze keten van encyclopedisch belang. Het artikel is echter van dermate slechte kwaliteit dat als het niet verbeterd wordt, dit artikel echt wel verwijderd moet worden. Dqfn13 (overleg) 21 apr 2017 16:24 (CEST)
 • Ambrozijn (tijdschrift) -auteur- De niet geheel neutrale en ook niet erg goed opgemaakte tekst lijkt verdacht veel op die van de eigen website, en hele passages zijn vrijwel identiek aan [5], ook al hebben dan een paar woordjes een ander synoniem gekregen. Fred (overleg) 18 apr 2017 23:44 (CEST)
  • Auteursrechtenschending is opgeheven, zie de overlegpagina bij het artikel. De opmaak is ook verbeterd. Op grond hiervan heb ik het sjabloon van het artikel verwijderd en bovenstaande nominatie doorgehaald. Elly (overleg) 22 apr 2017 09:55 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - dat de auteursrechtenschending is opgeheven is mooi, maar daarmee is nog niet tegemoetgekomen aan het andere bezwaar van de nominator nl. de niet geheel neutrale tekst en dat is tamelijk eufemistisch uitgedrukt, zie bijvoorbeeld een pretentieuze tekst als "Bovendien is het een tijdschrift dat ook getuigt van een grote tolerantie t.o.v. de vigerende ideologische en filosofische strekkingen in onze samenleving. Het is uitgegroeid tot een spreekbuis voor het jonge of beginnende artistieke en culturele talent in Vlaanderen en Nederland en draagt bij tot de bredere bekendmaking van het werk en de persoon van zowel beginnende kunstenaars als van “gevestigde waarden” (= inmiddels algemeen erkend talent)". Van een zin als "...zijn concrete initiatieven op het vlak van cultuur en kunst in Vlaanderen en Nederland die de auteurs ons levenslang bijblijven" kan ik geen chocola maken. Gouwenaar (overleg) 22 apr 2017 12:56 (CEST)
    • Het is overigens ook goed gebruik dat alleen nominatoren hun eigen nominatie doorhalen, niet iemand anders. Nominatie dus weer teruggezet. Paul Brussel (overleg) 22 apr 2017 13:03 (CEST)
     • Opmerking Opmerking - inmiddels is de door mij gewraakte zin gewijzigd, maar die is zo mogelijk nog pretentieuzer dan de eerder genoemde passage "... zijn concrete initiatieven op het vlak van cultuur en kunst in Vlaanderen én Nederland die de kunstzinnige mens eeuwigheid bieden" (cursivering door mij). Toe maar, dit soort teksten zijn goed voor bladpromotie, maar passen niet binnen het neutrale kader van een encyclopedisch artikel. Gouwenaar (overleg) 22 apr 2017 22:57 (CEST)

Toegevoegd 19/04; af te handelen vanaf 03/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 19/04: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van hunebedden in Sachsen-Anhalt - wiu: vertaling die nog veel onvertaalde woorden bevat. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 19 apr 2017 00:20 (CEST)
  • Schrijver Encyacht heeft de laatste tijd meerdere van deze lijsten geproduceerd. Het zal een flinke klus zijn geweest, waarvoor respect. Mogelijk komen de andere lijsten ook voor controles in aanmerking, het lijkt me goed dat hij/zij dat zoveel mogelijk zelf probeert.Koos van den beukel (overleg) 19 apr 2017 17:24 (CEST)
  • Ik heb de woorden vertaald Encyacht (overleg) 19 apr 2017 20:58 (CEST)
 • Eindmaat - onbegrijpelijke tekst - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 apr 2017 00:31 (CEST)
  • Inderdaad. Ik heb er alvast de interwiki bij gezocht en een plaatje, zodat iemand die het wil opknappen tenminste een idee heeft waar dit over gaat. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 19 apr 2017 09:31 (CEST)
  • Ja, het voorwerp bestaat en is een artikel waard. Maar verbetering is dringend gewenst. Fred (overleg) 19 apr 2017 19:52 (CEST)
 • A.S.V. Taste - ne - Relevantie is onduidelijk: vooral bladvulling over disputen, niet relevante geschiedenis (locaties, activiteiten) en verbanden. Wel relevante geschiedenis ontbreekt: wat heeft de vereniging bereikt op nationaal niveau, of bij de twee opleidingsinstituten. Dqfn13 (overleg) 19 apr 2017 09:53 (CEST)
  • Ik heb zojuist twee relevante stukken aan het artikel toegevoegd uit de geschiedenis over Taste op nationaal niveau. Het stuk over verbanden vind ik wel interessant aangezien dit de basis is uit de cultuur van Taste. Ik zal de oprichtingsdata van de disputen nog toevoegen om het meer vorm te geven. Wat mist het artikel nog op thuis te horen op Wikipedia? GuusDubbink (overleg) 19 apr 2017 10:51 (CEST)
 • Brabants Debat Genootschap - NE - inhoudelijk erg mager, relevantie wordt zo ook niet duidelijk. - Agora (overleg) 19 apr 2017 11:51 (CEST)
 • Brabants Debat Toernooi - NE - bovenstaande was, met 2 reeds verwijderde clubs, ook nog mede-organisator van een toernooi waar zelf relevantie ook onvoldoende bij blijkt en in ieder geval een flinke NE-namenlijst bevat. - Agora (overleg) 19 apr 2017 11:54 (CEST)
  • Volgens mij hebben we die Tilburgse debatingclubs al wel eens eerder zien langskomen. Fred (overleg) 19 apr 2017 19:54 (CEST)
 • Bemiddelingsovereenkomst - Heb de links aangepast naar het Nederlandse BW, maar zou net zo goed de Belgische wettekst moeten zin. Dat dit artikel op een wettekst lijkt is tegelijk een bezwaar. vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 apr 2017 12:31 (CEST)
 • Podium grounds - reclame / ew onhelder. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 19 apr 2017 13:06 (CEST)

Toegevoegd 19/04: Deel 2[bewerken]

 • Jacob-Roelandslyceum - NE - gewone middelbare school. Paul Brussel (overleg) 19 apr 2017 14:34 (CEST)
  • Even een simpele query gedraaid: 'school' in de 'Category:Bouwwerk in Nederland' > 470 (!). Deze pagina's zijn dus meer E, maar obv welk criterium. Ldhank (overleg) 19 apr 2017 15:15 (CEST)
   • Enerzijds hebben allerlei scholen een eigen artikel dus waarom de ene wel en de andere niet. Bovendien, we hebben lange reeksen sportclubs, kerken etc. Volgens mij is dit meten met 2 maten. Flurp (overleg) 19 apr 2017 15:22 (CEST)
    • Sportclubs hebben een bovenregionaal belang doordat zij ook tegen sportclubs uit andere plaatsen in de provincie en soms zelfs uit andere delen van van het land spelen. Als er over een middelbare school niets anders dan het programmaboekje te vertellen valt, dan is zo'n school echt niet relevant. Op z'n minst moet er toch iets over het pand te vertellen zijn (monument, bekend kunstwerk, etc), of over de lange geschiedenis van de school (bij voorkeur een jaartje of 50 of langer). Dqfn13 (overleg) 19 apr 2017 17:51 (CEST)
     • Eens. Pleincollege_Nuenen, Horizon College, De Boog (school) of CSG Calvijn nog meer....? Het lemma is mogelijk wiu, maar benoem het dan ook zo. Ldhank (overleg) 19 apr 2017 18:05 (CEST)
      • Het Horizon College is een mbo-instelling en hoort dus sowieso niet in dit rijtje (ik kan dat als oud-deelnemer [leerling] blindelings bevestigen). In dit rijtje horen vestigingen/locaties, niet de hele scholengemeenschappen. Dus het Atlas College is prima, maar de locatie SG Newton of SG Copernicus wat mij betreft niet. Over die twee locaties is weinig anders te vertellen dan wat er in de boekjes zal staan. Dqfn13 (overleg) 19 apr 2017 18:24 (CEST)
       • Het lemma heeft een poets nodig, dat is duidelijk. Alleen dat was niet de nominatiereden, en daar ageer ik tegen. (bijv. mij is nog niet duidelijk wie Jacob Roeland is). De overig willekeurig getoonde scholen toonde ik, want die zijn qua inhoud netzo min of nog minder E.Ldhank (overleg) 19 apr 2017 18:34 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Middelbare scholen zijn zelden of nooit alleen lokaal. En wat mij betreft dus altijd E. Dat het gebouw interessant is of de school een geschiedenis heeft, is meegenomen, maar zijn extraatjes en niet essentieel. Sportclubs zijn doorgaans veel lokaler. Queeste (overleg) 19 apr 2017 18:22 (CEST)
   • Heb je voor die laatste bewering een bron Queeste? Ik kan je zo al vertellen, helaas zonder bron, dat er genoeg scholen zijn die echt niet meer bereik hebben dan een straal van 5 kilometer. Terwijl sportclubs met hun tegenstanders veel meer bereik hebben qua naam en soms ook qua sporters. Dqfn13 (overleg) 19 apr 2017 18:24 (CEST)
    • Ik denk dat iedereen wel de lokale tennis-, turn- enzovoort-clubs kent. Dat bereik qua naam en qua sporters ligt volgens mij ver, zeer ver beneden dat van de meeste middelbare scholen. De meeste middelbare scholen trekken over een aantal jaren vele duizenden leerlingen en zijn doorgaans bij een breed publiek gekend. Sportclubs (niet de enkele hele grote)?? Queeste (overleg) 19 apr 2017 20:16 (CEST)
     • Dan verschillen we daar duidelijk van inzicht. De meeste middelbare scholen die ik ken hebben een leerlingenbestand dat uit een gebied met een straal van hooguit 5 kilometer komt, de sportclubs die ik ken hebben een iets bestand van leden uit een gebied dat kleiner is, maar hebben tegenstanders uit een gebied dat vaak de hele provincie beslaat. Daar heb je dus een compleet ander bereik wat betreft bekendheid. Dqfn13 (overleg) 19 apr 2017 20:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Dit artikel bevat relevante informatie aangaande de geschiedenis van de school. Geschiedenis en dergelijke is niet iets extra's maar juist essentieel. Het bereik van de school doet er minder toe. School-artikelen worden gewoonlijk voorgedragen voor verwijdering als ze slechts studiegids-informatie en/of al dan niet verkapte reclame voor die school bevatten. Daarvan is in dit artikel geen sprake. Scholen kunnen weliswaar altijd E zijn, maar dán met een goed artikel, waar dit naar neigt. Fred (overleg) 19 apr 2017 20:24 (CEST)
 • Setanta Sports Cup 2009 - weg - opzetje uit 2009 maar nooit uitgewerkt tot een lemma. - Agora (overleg) 19 apr 2017 14:37 (CEST)
 • Het Hoogste Woord - NE - club zonder Ew info in lemma. - Agora (overleg) 19 apr 2017 15:07 (CEST)
  • "Voorafgaand wordt gezamenlijk gegeten en de avond wordt afgesloten met een borrel." Tja... Voor Voor verwijderen Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 19 apr 2017 15:20 (CEST)
  • Ook vanaf de website krijg ik de indruk dat het allemaal zeer kleinschalig is... Peije (overleg) 21 apr 2017 18:32 (CEST)
 • Atlantic 22 - Hebben plezierzeilbootjes E-waarde? Rembert vragen? 19 apr 2017 15:15 (CEST)
  • Jazeker wel! De Optimist is een van de bekendste. En die is nog een stuk kleiner. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 19 apr 2017 15:20 (CEST)
   • Maar is dit nou een type boot of is dit 1 enkele plezierboot. Dat blijkt in ieder geval niet uit het artikel. Ik vermoed het laatste en dan lijkt het mij niet E-waardig. Nietanoniem (overleg) 20 apr 2017 08:05 (CEST)
   • Dit is een bepaald type van 1 werf, geen bootklasse zoals de Optimist die Erik aanhaalt. Rembert vragen? 20 apr 2017 09:37 (CEST)
    • Aha, weer wat geleerd. Ik dacht dat alle Optimistjes ook van één bedrijf kwamen. (Maar ik heb meer verstand van kajaks dan van zeilboten.) Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 20 apr 2017 23:08 (CEST)
  • Zie de Duitse Wikipedia waar de grotere broer (Atlantic 23 S) is opgenomen de:Atlantic 23 S – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door CrazyWildBill (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
 • Arrows (Britse band) - wiu - Computervertaling of in elk geval geschreven door iemand die het maken van een behoorlijk lopende tekst niet machtig is. Tekstman (overleg) 19 apr 2017 15:43 (CEST)
  • Kijk naar de geschiedenis. Duidelijk gemaakt met de (naar mijn mening brakke) vertaaltool.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 19 apr 2017 21:47 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Niet alleen een gebrekkige vertaling, ook de opbouw van het artikel is niet fijn. Het lijkt wel een tekstdump met enkel een paar witregels toegevoegd. Nietanoniem (overleg) 20 apr 2017 08:03 (CEST)

Toegevoegd 19/04: Deel 3[bewerken]

 • Ploegendienst-slaap-waakstoornis - Een volgens mij onbestaande term. WP moet niet zelf woorden gaan verzinnen of technische termen zelf gaan vertalen, want dan leveren we origineel werk. Queeste (overleg) 19 apr 2017 18:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De volledige term is "circadianeritme-slaap-waakstoornis type ploegendienst" (ICD9-code 307.45) volgens de officiële Nederlandse vertaling van de Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5 (ISBN 9789089532237). Mij leek de hele term wat omslachtig als titel, maar ik hoor graag wat jij/anderen daarvan denken of hoe het artikel anders kan worden genoemd. Markie93 (overleg) 19 apr 2017 18:36 (CEST)
  • We moeten officiële termen gebruiken, zonder daarover te oordelen. Queeste (overleg) 19 apr 2017 18:38 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen "circadianeritme-slaap-wa..." is volgens mij inderdaad wat te lang, de huidige titel is duidelijk en begrijpelijk. Livenws (overleg) 20 apr 2017 00:43 (CEST)
  • Dat is net de reactie die we niet mogen hebben: wij kunnen vinden dat een bepaalde term niet goed genoeg is en beter kan. Maar het is niet aan Wikipedia om daarover te oordelen en dan maar een andere term te verzinnen. Wikipedia beschrijft wat reeds bestaat en beschreven is, eventueel zelfs inclusief schrijffouten (bv naam die tegen het Nederlands zondigt), onuitspreekbare namen, ... Er zal wel een reden zijn dat een andere, langere, ingewikkelde naam gekozen is, maar die reden hoeft er zelfs niet te zijn. Een van de basisprincipes is dat we geen origineel werk leveren. Queeste (overleg) 20 apr 2017 18:17 (CEST)
   • De Engelse, Italiaanse en Spaanse versie gebruiken net dezelfde term. Het is geen eigen uitvindsel, de term is gewoon vereenvoudigd ter verduidelijking. circadianeritme-slaap-waakstoornis type ploegendienst" (ICD9-code 307.45) is het wel heel erg ingewikkeld maken. De term voluit geschreven kan in het artikel worden opgenomen. Livenws (overleg) 20 apr 2017 19:47 (CEST)
    • De vraag blijft welke gezaghebbende bronnen de in de titel gebruikte vereenvoudigde Nederlandstalige term toepassen. JanB46 (overleg) 20 apr 2017 22:09 (CEST)
    • Het klopt dat de titel als zodanig niet wordt gebruikt als de naam van de stoornis, maar dat wil niet zeggen dat de stoornis niet bestaat. Zoals ik al aangaf is de stoornis in de DSM/ICD opgenomen. Dat is de reden dat ik het er niet mee eens ben dat het artikel is genomineerd voor verwijdering. Er is helaas geen "pakkende" naam voor de stoornis, anders dan de lange officiële term of een omschrijving in de trant van "slaapstoornis tgv ploegendiensten". Ik vraag me dus nog steeds af wat de titel van het artikel dan zou moeten zijn volgens de anderen. - Markie93 (overleg) 23 apr 2017 14:06 (CEST)
 • Caroline Nelissen - ne - Geen bronnen die relevantie aantonen en de inhoud geeft hierover evenmin uitsluitsel. Niet iedereen die een boek uitgeeft of een ander product op de markt brengt is automatisch E, leren we hier regelmatig. Queeste (overleg) 19 apr 2017 18:38 (CEST)
  • Exact. Voor Voor verwijderen in deze staat. ErikvanB (overleg) 19 apr 2017 18:55 (CEST)
   • Dat hele Wikipedia:GLAM/Wikipedia in het Eemhuis/Eemlandse schrijvers project werkt eigenlijk lemma's van een hoop minder relevante schrijvers in de hand en heeft ook wel wat van (zelf)promotie. Er staat ook al in de projecttekst De meeste "Eemlandse schrijvers" zijn minder bekend. Een aantal van hen heeft hun boeken zelf uitgegeven, of hebben hun boeken uitgegeven via een pod (printing on demand) uitgeverij. Dat is een categorie die meestal direct naar deze lijsten doorschuift. Hier nu wel 1 reguliere uitgave, maar erg neutraal is het lemma zeker niet. - Agora (overleg) 19 apr 2017 19:11 (CEST)
    • Als 1 reguliere uitgave volstaat (wat nu niet het geval is), zonder bronnen die bevestigen dat die uitgave wordt opgepikt, is dat voor mij ok, op voorwaarde dat zoiets dan voor alle producten geldt. Zoals meestal ben ik niet per se voor het verwijderen, wel voor consequent handelen, zonder voorkeursbehandeling voor de "culturele" sector. Queeste (overleg) 19 apr 2017 20:19 (CEST)
     • Caroline heeft twee boeken geschreven en is nu met een vlog (gesproken boek) begonnen. Wat mij betreft is dat een vernieuwende vorm van je verhaal presenteren. Verder: het is zeker nìet de bedoeling om elke Eemlandse schrijver in het project een eigen pagina te geven. Ik heb geprobeerd te kijken naar bv beschikbaarheid in andere bibliotheken en (waar mogelijk) ook andere werkzaamheden. Wat we wel willen gaan doen is in het lemma/project Eemlandse schrijvers lijsten aan te leggen. Per aangesloten gemeente hoop ik schrijvers ook in lijsten te gaan publiceren, soms onderverdeeld in categoriën. Karin Horst (overleg) 20 apr 2017 15:24 (CEST) (nb ik heb eigenlijk geen idee of ik nu goed reageer :-) Meestal kijk ik de kunst af.
 • Marjan van den Berg - ne - Hier heb ik ook al een paar dagen twijfels bij. Weliswaar meer dan één boek (er staan er elf, terwijl ik bij De Slegte zelfs 112 titels zie), maar het artikel heeft weinig inhoud en de boeken lijken allemaal van het genre doktersroman of "Jij bent een vrouw van je tijd", en als ik me niet vergis zijn er van zulke boeken miljarden geschreven die in de ramsj belanden. (Paul mee eens?) Betreft een eenmalige bijdrage uit 2007, en natuurlijk stond haar naam al eerder op een lijst dan dat het artikel er was. Namelijk tien minuten. ;-) ErikvanB (overleg) 19 apr 2017 19:09 (CEST)
 • Frexit - Sterk wiu. Werd, terwijl ik de nominatie plaatste, ook al voorgedragen voor "nuweg" wegens "toekomstmuziek" maar de term kan al gebruikt worden voordat er ooit sprake is van een uittreden van Frankrijk uit de EU. Is daarom misschien wel wat van te maken, maar dan met bronnen, en wat encyclopedischer beschreven dan "Nu nog afwachten wat de verkiezingsuitslagen in Frankrijk zullen brengen ..." WIKIKLAAS overleg 19 apr 2017 19:39 (CEST)
  • Wat mij betreft weg. Wat die (foutieve) opmerking over een nexit in het artikel doet verbaast me al helemaal, maar zolang van een frexit in het geheel geen sprake is vind ik dit allemaal erg voor de muziek uitlopen en geen artikel waard. Eerst maar eens de Franse verkiezingen en hun nasleep afwachten alvorens er een artikel aan te wijden. We zijn overigens geen nieuwsrapporteur, daartoe dienen de kranten, niet een encyclopedie. Gaan we straks ook artikelen over de grexit enz. krijgen? Fred (overleg) 19 apr 2017 19:59 (CEST)
  • Hoewel er sinds de nominatie enige verbetering is aangebracht, is het artikel in de huidige vorm nog ondermaats. Redigeren/herschrijven aan de hand van fatsoenlijke bronnen (en een blik in de bibliotheekcatalogus suggereert dat die bronnen zeker bestaan) zou dit artikel in een breder kader kunnen/moeten plaatsen dan de actualiteit van de Franse verkiezingen en de bijbehorende 'die zei dit' en 'die beloofde dat' sfeer. Machaerus (overleg) 19 apr 2017 21:09 (CEST)
  • Ziet eruit als een goed kort artikeltje. De Fransen Engelsen en Duitsen hebben er ook een artikel over. Ja, we hebben Grexit al. Jammer dat we Nexit nog niet hebben, maar bij de Duitsen en Engelsen is vast wel inspiratie te halen. Voldoende maatschappelijke relevantie voor al die Exits, ongeacht of ze plaatsvinden. — Zanaq (?) 19 apr 2017 21:23 (CEST)

Toegevoegd 19/04: Deel 4[bewerken]

 • Pleincollege Nuenen -wiu- Al wat ouder artikel, maar wie de directeur is is encyclopedisch niet interessant. Frases als in de afgelopen jaren, momenteel wordt gewerkt, op dit moment, op korte termijn maken het artikel al snel gedateerd. Geen woord over de geschiedenis van de school. Dat het gebouw vernieuwd wordt door nieuwbouw en renovatie is weinig verrassend en ook encyclopedisch niet boeiend. Fred (overleg) 19 apr 2017 20:29 (CEST)
  • De huidige inhoud is idd bijzonder tijdelijk en dus wiu. Queeste (overleg) 19 apr 2017 20:51 (CEST)
 • Yoeri Vanlangendonck - ne - Lijkt me verkapte promo voor de eigen galerie. De bronnen overtuigen niet en hebben een hoog WC-eend-gehalte. Queeste (overleg) 19 apr 2017 20:31 (CEST)

- Tegen verwijderen: na aanpassingen gaat deze bijdrage uitsluitend over een beroepsvereniging en een Antwerpse openbare kunstruimte? Is dit zo aanvaardbaar of zijn er meer aanpassingen nodig? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 109.133.52.64 (overleg · bijdragen) 21 apr 2017 14:46

 • Happn - wiu - weinig info, e niet aangetoond, reclameachtig, geen bronnen. Kattenkruid (overleg) 19 apr 2017 22:31 (CEST)
  • Ook op enwiki NE-sjabloon. Een van de drie miljoen apps (en het worden er nog veel meer), in dit geval een concurrent van Tinder om op geheel onromantische wijze iemand te lik[k]en (getver) en te hopen dat zij jou ook lik[e]t. We zouden de verkeersfile-app, de NOS-app, de RTL Nieuws-app, de parkeer-app, de KNMI-app, de fitness-app, de Wehkamp-app, de hoogwaterstanden-app en de Veteraneninstituut-app (ja heus) ook kunnen opnemen, maar ik zou het zelf niet doen. ErikvanB (overleg) 20 apr 2017 00:21 (CEST)
 • Horizon College -wiu- Nog een school waarover slechts studiegids-info wordt meegedeeld en bovendien de kale mission statements van de school, die meer op reclame dan op encyclopedische informatie lijken met als topper: Het Horizon College wil kennis, kunde en leervaardigheid overdragen. Dat geldt hopelijk voor elke school! En dat doen ze- verrassend eigenlijk- door het aanbieden van advies- en onderwijsactiviteiten. Afgezien van het sterk bureaucratisch taalgebruik (aanbieden van onderwijsactiviteiten is immers niets anders dan het geven van onderwijs) hoeven we toch niet te weten wat (de PR-afdeling van) de school over zichzelf denkt? Fred (overleg) 19 apr 2017 22:35 (CEST)
 • Lijst van lidstaten van de NAVO - weg - Geen enkele meerwaarde t.o.v. hoofdartikel JurriaanH (overleg) 19 apr 2017 22:49 (CEST)
 • Nexit -wiu- "hypothetische terugtreding van Nederland uit de Europese Unie"; speculaties verwoord in een bronloos artikel, niet encyclopedisch beschreven.Saschaporsche (overleg) 19 apr 2017 23:26 (CEST)
  • Geen speculatie te bekennen in het artikel. Uiteraard hypothetisch want het is zeer onwaarschijnlijk dat een Nexit zal plaatsvinden. De bronnen zijn naar goed gebruik niet meegenomen in de vertaling, maar zijn in het bronartikel te vinden. Encyclopedisch genoeg beschreven. — Zanaq (?) 20 apr 2017 00:21 (CEST)
  • Natuurlijk is dit artikel speculatief: het speculeert op de relevantie van de genoemde feitjes. Encyclopedisch zou een artikel over het Nederlandse lidmaatschap van de EU zijn, niet een samenvatting van één peilinkje en wat partijstandpunten. FNAS (overleg) 20 apr 2017 11:03 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - puur hypothetisch en het artikel gaat niet eens echt over het uittreden, de gevolgen ervan en waarom mensen wel of niet voor uittreden uit de EU zijn. Het enige wat direct er over gaat, is het opnemen van een referendum in het partijprogramma van de PVV. Dqfn13 (overleg) 20 apr 2017 11:05 (CEST)
  • Gezien alle hypothetische nexits, bexits en dexits, is een exit van dit artikel misschien het beste. ErikvanB (overleg) 20 apr 2017 15:44 (CEST)
  • Het onderwerp is bekend en verifieerbaar. Het wordt op diverse plaatsen genoemd in andere artikelen. Er is niets speculatiefs aan. En dat het artikel "speculeert op de relevantie van de genoemde feitjes" is een irrelevante meta-discussie die probeert de doelpalen te verzetten: zo lust ik er ook nog wel een paar. Voldoende bronnen, voldoende inhoud, voldoende neutraal, voldoende verifieerbaar. Dat er nooit een Nexit zal komen is volkomen irrelevant, en het artikel beweert ook niets over de feitelijkheid van een daadwerkelijke Nexit. Er is geen woord speculatie te ontdekken. Dit (en Frexit hierboven) is gewoon een WP:PUNT-nominatie, met WP:PUNT-reacties. — Zanaq (?) 20 apr 2017 19:56 (CEST)
   • Het lemma kent geen enkele bron, laat staan gezaghebbende die aantonen dat dit een serieus te nemen hypothese is die een lemma verdient. Paul Brussel (overleg) 20 apr 2017 22:25 (CEST)
    • Het artikel kent wel bronnen. De bronnen in het artikel vermelden is niet verplicht. De bronnen staan op de engelstalige pagina waar dit een vertaling van is. Bij vertalingen dient men de bronnen niet mee te nemen. Daar zitten best "gezaghebbende" bronnen bij, hoewel ik het concept "gezaghebbend" niet onderschrijf. Niemand beweert dat het een "serieus te nemen hypothese is", het is eerder een volkomen niet serieus te nemen hypothese. Maar wel een bekende en verifieerbare hypothese. — Zanaq (?) 21 apr 2017 18:16 (CEST)
    • Wijzen op het gebrek aan bronvermelding is flauw: de bronnen kunnen makkelijk overgenomen worden van de Engelstalige Wikipedia. WP:VERTALEN raadt trouwens aan om de andertalige Wikipedia als bron te vermelden, hetgeen me een minimum aan bronvermelding lijkt voor een artikel dat voornamelijk cijfers en opinies bevat. Wat betreft het serieus nemen van de hypothetische nexit, is er een rapport van de Rabobank verschenen over de mogelijke gevolgen, [6]. FNAS (overleg) 22 apr 2017 11:41 (CEST)
  • Nog wat aangevuld. Inmiddels vier gezaghebbende bronnen. — Zanaq (?) 23 apr 2017 20:36 (CEST)
 • Madaster - NE - relevantie onduidelijk, geen bronnen. Joris (overleg) 19 apr 2017 23:40 (CEST)

Toegevoegd 20/04; af te handelen vanaf 04/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 20/04: Deel 1[bewerken]

 • Stichting Bekeerling - ne - Niet-aangetoonde relevantie. Ik heb het de hele dag aangekeken, maar voor het straks drie weken gratis reclame wordt, nomineer ik maar. Zie hier voor meer informatie. ErikvanB (overleg) 20 apr 2017 00:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Aangaande de neutraliteit van de "informatie" die deze stichting zegt te bieden heb ik zo mijn twijfels, evenals aan de neutraliteit van de bronnen en bovendien aan de E-waarde van deze stichting. Fred (overleg) 21 apr 2017 00:06 (CEST)
 • Paul Bangura - weg - voetballer zonder profdebuut - ARVER (overleg) 20 apr 2017 08:24 (CEST)
 • Aerie Is goedgekeurd (hoe kan dit?) Expliciete reclame - Amossamuel (overleg) 20 apr 2017 14:14 (CEST)
  • dat heb ik gedaan - vind het vrij neutraal van toon (niet wervend) - bovendien is het geen Europees merk, dus kun je nauwelijks van reclame spreken voor de Nedelandse/Vlaamse markt - dus: Tegen Tegen verwijderen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 apr 2017 16:30 (CEST)
  • zo had ik het nog niet bekeken, maar vond vooral de laatste zin nogal reclame-achtig Amossamuel (overleg) 20 apr 2017 17:08 (CEST)
  • de laatste zin zegt iets over de modellen, niet over het bedrijf - het zou mogelijk zelfs als anti-raclame kunnen worden gezien - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 apr 2017 20:31 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: ik zie hier geen reclame in; wmb een terecht goedgekeurd artikel. Ecritures (overleg) 20 apr 2017 17:45 (CEST)
  • Smile - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 apr 2017 23:27 (CEST)
 • Astropolis is in deze vorm erg reclame en zeer toekomstgericht.T.vanschaik (overleg) 20 apr 2017 16:24 (CEST)
 • Krant van de Aarde - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 apr 2017 16:26 (CEST)
  • heb er een doorverwijzing van gemaakt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 apr 2017 16:34 (CEST)
 • Stichting Dag van de Aarde - wiu - NE? reclame, geen bronnen. Kattenkruid (overleg) 20 apr 2017 16:29 (CEST)
  • ook REDIRECT gemaakt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 apr 2017 16:36 (CEST)
 • Lijst van de militaire rangen en insignes van de Italiaanse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog - wiu Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 20 apr 2017 19:25 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: het artikel was nog niet klaar. Ik heb het zelf in de verkeerde ruimte geplaatst. Ik was er zelf nog niet uit of ik uberhaupt het artikel wou plaatsten. Jammer van The DragonHunter, iets te snel gereageerd. Maddriver371 (overleg) 20 apr 2017 22:33 (CEST)
   • Zoiets vermoedde ik al, maar het werd later door een moderator in de hoofdnaamruimte gezet. Nu ja, nominatie doorgehaald.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 20 apr 2017 22:58 (CEST)
 • Gebruiker:OhReally - Mijn eigen gebruikerspagina; verwijderen zodat automatisch mijn gebruikerspagina op meta.wikimedia.org getoond wordt. OhReally (overleg) 20 apr 2017 19:49 (CEST)
  • Pagina's in je eigen gebruikersnaamruimte mag je direct laten verwijderen met {{nuweg}}. Wikiwerner (overleg) 20 apr 2017 21:01 (CEST)

Toegevoegd 20/04: Deel 2[bewerken]

 • Ouasside - ne - spreekt eigenlijk voor zich en zou nuweg kunnen zijn: geen bronnen, artiest zonder platen, zeer POV geschreven, etc. AnarchistiCookie Overleg 20 apr 2017 19:41 (CEST)
  • Idd pure reclame, daarom nuweg van gemaakt. Queeste (overleg) 20 apr 2017 20:05 (CEST)
 • Lijn 50 Syntus Utrecht -NE- Eénzinner over een buslijn waarvan de E-waarde niet duidelijk is. Ook is niet duidelijk wanneer deze buslijn is begonnen te rijden. Buslijnnummers en -routes veranderen namelijk nogal eens bij jaarlijkse dienstregelingwijzigingen. Ook het materieel waarmee deze lijn wordt uitgevoerd blijft door de jaren heen niet hetzelfde. Fred (overleg) 20 apr 2017 23:16 (CEST)
  • Als die mag blijven dan moet die hernoemd worden naar Buslijn 50 (Utrecht-Wageningen). Want ik weet dat deze lijn minstens 15 jaar bestaat. ARVER (overleg) 21 apr 2017 07:28 (CEST)
   • Buslijn met rijke geschiedenis dus zeker E, eenzinner uitgebreid, gewikificeerd en bronvermelding geplaatst.Bijwyks (overleg) 22 apr 2017 11:39 (CEST)

Toegevoegd 21/04; af te handelen vanaf 05/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/04: Deel 1[bewerken]

 • Lollapalooza Berlijn - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 apr 2017 08:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Voor de goede orde de hoofdpagina Lollapalooza is er in 25 talen. Waar zit hier de reclame? Indien de line-up 2017 verwijder die dan, maar dan ook hier en:List of Lollapalooza lineups by year Ldhank (overleg) 21 apr 2017 11:56 (CEST)
   • Voor de goede orde: de 25 talen zijn er voor Lollapalooza, niet voor de editie Lollapalooza Berlijn. ErikvanB (overleg) 21 apr 2017 19:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Men kan het taalgebruik van dit artikel eerder wervend dan encyclopedisch noemen. Soms wordt de lezer direct aangesproken. Leesbaar is de tekst allerminst (zie de zin: In het korte bestaan heeft de organisatie onder meer Muse, Radiohead, Kings of Leon, Macklemore & Ryan Lewis, Martin Garrix, Major Lazer, The Libertines, Dimitri Vegas & Like Mike, The Chainsmokers, Years & Years, Bastille, Tame Impala, Sam Smith, Kygo, Martin Solveig, Zedd, James Blake, Milky Chance, G-Eazy en Fatboy Slim weten te strikken) en ze bevat tal van trivia die voor een encyclopedie niet ter zake doen. Wat die andere 25 talen doen is hun zaak, wij kijken naar onze eigen Wiki en naar het onderhavige artikel. Fred (overleg) 21 apr 2017 13:09 (CEST)
  • De tekst is hier en daar iets te enthousiast. En wie is moeder editie? Kattenkruid (overleg) 21 apr 2017 13:14 (CEST)
   • Het taalvoutje is aangepast door eenmalig backspace. Ldhank (overleg) 21 apr 2017 14:49 (CEST)
    • Tegen Tegen verwijderen, voor verbeteren schrijfstijl. Bjelka (overleg) 22 apr 2017 02:10 (CEST)
 • Brussels Jazz Weekend - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 apr 2017 11:15 (CEST)
  • Opgelost, revert naar versie van ErikvanB. De versie van Gebruiker:Stevenpalmaers was inderdaad te pov geformuleerd en dus niet encyclopedisch aanvaardbaar. Het internationaal bekend evenement zelf bestaat al meer dan 20 jaar en is dus uiteraard wel E-waardig. J.G.G. (overleg) 21 apr 2017 12:09 (CEST)
  • ehm... geen onafhankelijke bronnen en "een van de populairste" en "volledig gratis"? Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 apr 2017 12:49 (CEST)
   • Gratis" is natuurlijk geen pov of reclame, is gewoon feitelijk zo; "populairste" - tja, het trekt jaarlijks tussen de 300.000 en de 350.000 bezoekers. Bronnen kan ik wel toevoegen.J.G.G. (overleg) 21 apr 2017 12:57 (CEST)
    • Wat is het verschil tussen gratis en volledig gratis? Fred (overleg) 21 apr 2017 13:49 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen, wel verbeteren en uitbreiden graag, bv. met een (selectieve) line-up van artiesten.Bjelka (overleg) 22 apr 2017 02:10 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen nu vrij neutraal artikel Flurp (overleg) 22 apr 2017 12:47 (CEST)
 • Kledingbibliotheek -reclame- Een enthousiast wervende tekst. Fred (overleg) 21 apr 2017 13:50 (CEST)
  • Neutraler gemaakt en bronnen toegevoegd. Elly (overleg) 23 apr 2017 11:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen In deze aangepaste vorm lijkt het me in deze tijd van recycling etc relevant genoemd om hier te noemen.Peije (overleg) 23 apr 2017 12:40 (CEST)
 • Henk Schaaf - volgens MoiraMoira weg - en daar kan ik inkomen want dit is iemand die over zichzelf schrijft (ZP) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 21 apr 2017 13:57 (CEST)
  • dank voor het hier plaatsen. Was ff lunchen en had het nog niet gedaan. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 apr 2017 14:06 (CEST)
 • Carlosmomentjes - wervend geschreven (lezer wordt aangesproken) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 21 apr 2017 14:01 (CEST)
  • zeer persistente persoonspromo dus wederom verwijderd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 apr 2017 14:06 (CEST)
 • Grenssmering - wiu - Geen opmaak, bronloos. Verdel (overleg) 21 apr 2017 14:10 (CEST)
  • Kan eventueel ingevoegd worden in Smering. Dan kunnen tevens de verschillen tussen de aldaar genoemde soorten smering beter worden uitgelegd. Wikiwerner (overleg) 21 apr 2017 19:35 (CEST)
  • Inhoud van het artikel is samengevoegd met Smering, en er is een doorverwijspagina van gemaakt. Bedankt voor je hulp. Verdel (overleg) 22 apr 2017 19:33 (CEST)

Toegevoegd 21/04: Deel 2[bewerken]

 • Lijst van termen in de constructieleer, oftewel (voordat Maiella de titel mijns inziens nodeloos wijzigde) Lijst van termen uit de constructieleer - weg? - Is dit summiere lijstje uit 2005 wel erg zinvol? ErikvanB (overleg) 21 apr 2017 15:53 (CEST) — Ik heb de term 'Hoogte' uit de lijst verwijderd. 'Oppervlak' lijkt me ook tamelijk overbodig.
  • Neutraal Neutraal - het ligt ook aan de opmaak - heb geprobeerd het wat eenvoudiger te maken - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 apr 2017 12:21 (CEST)
  • Voorlopig Tegen Tegen verwijderen - Summier is subjectief, een korte lijst kan meer zinvol zijn dan een lange afhankelijk van context. Ik mis ook onderbouwing waarom deze lijst niet zinvol zou zijn; mij lijkt dat een student hier wel iets aan zou kunnen hebben - of wanneer een leek even snel wil weten welke onderwerpen er allemaal in constructieleer zitten. Kun je aangeven waardoor de lijst niet zinvol lijkt te zijn voor jou? Bvd, BlueKnight 22 apr 2017 14:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Heeft totaal niets met een encyclopedisch artikel te maken. Iets als dit zou eventueel nog kunnen op Wikibooks, daarheen overzetten is dus wellicht een optie. @Blueknight: het gaat er helemaal niet om of iets zinvol is, maar of het qua vorm in een encyclopedie past. Ter vergelijking: recepten zijn van zichzelf absoluut zinvol, maar hebben hier in de encyclopedie niets te zoeken. De Wikischim (overleg) 23 apr 2017 11:43 (CEST)
 • Stremio - wiu/ne - Xxmarijnw overleg 21 apr 2017 18:05 (CEST)
 • Marjolein Spijkers - NE. Paul Brussel (overleg) 21 apr 2017 19:59 (CEST)
 • Daniel Rutherford - wiu of anders weg: ondermaats, gemakkelijk aangemaakt 'artikeltje'. Paul Brussel (overleg) 21 apr 2017 20:04 (CEST)
  • Daarom schrijf ikzelf ook zo weinig artikelen. Het kost me weken. ErikvanB (overleg) 21 apr 2017 21:46 (CEST)
   • Tegelijkertijd vind ik een kort beginnetje van een belangrijk wetenschapper te verkiezen boven een ontbrekend artikel - dat geeft mogelijkheden tot verbetering. Vandaar mijn aanzet. Flurp (overleg) 21 apr 2017 21:52 (CEST)
    • Heb je wel een beetje gelijk in. ErikvanB (overleg) 21 apr 2017 22:17 (CEST)
    • Daar heb je geen gelijk in want je maakt aan de lopende band flutartikelen aan, zonder maar enig vooronderzoek te doen, kortom: een verre van encyclopedische werkwijze: aanmaken voor het aanmaken, en kwaliteit doet er niet toe, en verder kijk je er niet meer naar om en laat anderen het echte werk doen. Deze Rutherford is niet gediend met dit Flurpartikel. Paul Brussel (overleg) 21 apr 2017 22:21 (CEST6)
     • Wat boft WP:NL toch met constructieve medewerkers als Paul Brussel! Flurp (overleg) 21 apr 2017 22:44 (CEST)
     • Paul, voor je eigen bestwil, pas op met Flurpartikel en geflurp, want met geprummel kreeg je ook last. ErikvanB (overleg) 21 apr 2017 22:45 (CEST)
      • Flurpartikel is een normale aanduiding voor artikelen aangemaakt door Flurp: bij Prummel kreeg ik problemen omdat ik zijn werkwijze aanduidde als "geprummel". en @ Flurp: ja: WP mag blij zijn met kritische volgers als ik. Paul Brussel (overleg) 21 apr 2017 22:53 (CEST)
       • C'est le ton qui fait la musique - je had dit alles ook op een normaler manier kunnen communiceren. Maar goed, ieder vogeltje... Flurp (overleg) 21 apr 2017 23:01 (CEST)
        • Ieder vogeltje Brusselt zoals het gebekt is? Glimlach The Banner Overleg 22 apr 2017 03:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Niks mis met dit artikel. Goede opmaak. Voldoende inhoud. Geen reden voor verwijderen. Verwijdering leidt niet automatisch tot een beter artikel. Als we eenzelfde kort artikel hadden voor de 100 miljoen missende onderwerpen dan was dat een verbetering. Dit artikel is 1 stap in de goede richting (hoewel ik graag bronvermelding zie als minimum, is dit geen vereiste momenteel). Taketa (overleg) 21 apr 2017 22:04 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik snap echt niet wat er mis is met dit artikel. Uitbreiding uiteraard gewenst, maar daarom moet dit artikel echt nog niet weg. Fred (overleg) 22 apr 2017 00:25 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, voor uitbreiding van artikel.Bjelka (overleg) 22 apr 2017 02:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen net beginnetje The Banner Overleg 22 apr 2017 03:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen @Paul Brussel; Wist je dat je artikelen hier ook zelf kunt uitbreiden? Ik meen dat je intussen toch al een aantal jaar meedraait hier.De Wikischim (overleg) 23 apr 2017 10:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb het artikeltje wat uitgebreid met info van de engelstalige versie hiervan. Peije (overleg) 23 apr 2017 12:36 (CEST)
 • NSDV Trivium - wiu/ Ew? - Agora (overleg) 21 apr 2017 20:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Volkomen NE studentenclubje dat reclame voor zichzelf maakt en bol staat van de trivia. Zinnen als: Het naborrelen vindt plaats in Café Piecken zeggen voldoende. Fred (overleg) 22 apr 2017 00:27 (CEST)
 • Kaartje2go - NE - Teruggeplaatst naar aanleiding van verzoek. Artikel was direct verwijderd ivm eerdere verwijdering ivm promotie/NE in 2007. Ondertussen 10 jaar geleden. Dit betreft een nieuw artikel. Mogelijk zijn er nieuwe redenen voor relevantie. Naar aanleiding van feedback op de verzoekpagina en helpdesk is er een voorkeur voor twee weken extra beoordelingstijd alhier. -- Taketa (overleg) 21 apr 2017 20:41 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Reclame. Zinnen als: Eind 2008 test de Consumentenbond twaalf Nederlandse kaartenservices; Kaartje2go komt als beste uit de test zijn alles anders dan encyclopedisch relevant. Moet deze gratis reclame écht 2 weken blijven staan? Fred (overleg) 22 apr 2017 00:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen nog steeds reclame met een te zware afhankelijkheid van eigen informatie en persberichten The Banner Overleg 22 apr 2017 02:58 (CEST)
  • Dankjewel Taketa voor het terugplaatsen. Fred, zou ik jou mogen vragen om het artikel nogmaals te bekijken; naar aanleiding van feedback van Wikiklaas had ik in mijn kladblok het artikel reeds aangepast, en die versie heb ik om 2.26 (toen ik de melding kreeg dat het artikel teruggeplaatst was) geplaatst.
Het verschil tussen het bedrijf in 2007 en het bedrijf nu ligt in de ontwikkeling die destijds is doorgemaakt; het bedrijf is in 2006 opgericht en in het artikel van 2007 zal niet veel meer te melden zijn geweest dan het winnen van de Utrechtse Start. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende in de sector, of 'gezichtsbepalend' zoals de Wikipedia-criteria voor artikelen over bedrijven het noemen. Het gezichtsbepalende blijkt uit de consequent hoge scores in consumentenonderzoeken, het aantal verstuurde kaarten, de ontwikkeling van innovatieve technologie. Wat consumentenonderzoeken betreft heb ik de laatst uitgevoerde onderzoeken van de bekendste consumentenorganisaties/-belangenbehartigers gepakt. Er zijn recentere kleinere meldingen in de media (alle positief; negatieve heb ik niet kunnen vinden); ik heb deze niet opgenomen omdat deze niet iets toevoegen ten opzichte van de genoemde onderzoeken, en ik het juist niet een halleluja-verhaal wou laten zijn. Positieve en negatieve vermeldingen van de Consumentenbond worden regelmatig in Wikipedia-artikelen van bedrijven gebruikt (in vergelijkbare woorden als wat ik gebruikt heb); in dat opzicht begrijp ik de opmerking van Fred niet goed.
Als het artikel toch te promotioneel leest ontvang ik daarop graag feedback; ik heb kritische bronnen over dit bedrijf proberen te vinden maar dat is me eenvoudigweg niet gelukt.
IMirjamI (overleg) 22 apr 2017 10:23 (CEST)
 • Voor Voor verwijderen voornamelijk een reclameuiting. Artikel hoort mijns inziens grondig gesnoeid te worden. Ik twijfel sterk of de schrijfster niet een veel te grote betrokkenheid heeft bij het onderwerp, waardoor ze niet inziet dat de tekst veel te wervend is en niet geschikt voor opname in de encyclopedie. Saschaporsche (overleg) 22 apr 2017 18:42 (CEST)
Sascha, je blijft zeggen dat ik het zelf niet zie, maar als ik vraag wat er dan zo wervend is, krijg ik geen antwoord. Ik heb die vraag inmiddels op meerdere plekken gesteld, en krijg geen enkele concrete reactie. Wie kan mij concreet feedback geven op wat er zo wervend is aan het artikel? Wat is er niet feitelijk? IMirjamI (overleg) 23 apr 2017 09:42 (CEST)
Haal zoveel mogelijk weg. In de intro hoort niks te staan wat niet in de tekst staat. Oprichters moeten ook beschreven worden in de geschiedenis. De getallen moeten weg uit de intro. Ik mis de bedrijfscijfers die essentieel zijn voor elk artikel over een bedrijf, namelijk omzet en aantal werknemers. Alle referentie aan "klanten" en "aanbod" weghalen, dat is promotioneel taalgebruik. Kort in tot de essentie. "De kaarten worden door de klant online opgesteld, vervolgens gedrukt en per post verzonden." kan beter iets zijn als "Men kan online een kaart bestellen die per post wordt verzonden.". "een aanbod van 10.000 kaarten" moet natuurlijk zijn "er zijn 10.000 kaarten". Wees niet bang om volledige zinnen te verwijderen. Bijvoorbeeld "Met deze binnen het bedrijf ontwikkelde technologische innovatie[2] had het bedrijf naar eigen zeggen de wereldprimeur." volledig weg ("innovatie" en "wereldprimeur" promotioneel taalgebruik). Kopje geschiedenis moet beginnen met de zin "Het bedrijf werd opgericht in 2006." En niet met de zin "won deze prijs in 2006". Het winnen van prijzen of waardering heeft niks te maken met de geschiedenis van het bedrijf. Als het al gemeld moet, dan in een kopje dat hiervoor is bedoeld en liefst een opsomming, geen volzinnen eraan besteden. Zoiets als dit:
 • 2008 Consumentenbond, best geteste kaartenservices
 • 2012 Deloitte Technology Fast 50, vijfde plaats
 • 2015: Tros Radar, Warme Douche
"In 2017 bestaat het assortiment uit ruim 40.000 kaarten van zo'n 260 verschillende ontwerpers" wordt "In 2017 waren er meer dan 40.000 kaarten." of iets soortgelijks. De ontwerpers is niet belangrijk. Eigenlijk alles weg in "geschiedenis" behalve de eerste en laatste zin, en zoals gezegd die beide zinnen aanpassen. Kopje "Maatschappelijke bijdrage" is niet neutraal, ik vond de vorige naam beter. Bijvoorbeeld in artikel Rabobank wordt het "sponsoring" genoemd. De zin "Kaartje2go steunt landelijke en regionale goede doelen..." moet korter "Kaartje2go verkoopt kaarten van goede doelen, zoals Clini Clowns, een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel". "Daarnaast organiseerde Kaartje2go acties gericht op een bepaald individu" zin weg, benoem de specifieke situaties en haal deze introductiezin weg. Veel succes, Taketa (overleg) 23 apr 2017 10:54 (CEST)
Top. Dankjewel Taketa, ik ga er mee aan de slag. IMirjamI (overleg) 23 apr 2017 20:43 (CEST)
Feedback verwerkt. Ik hoop dat ik met de wijzigingen niet andere moderatoren voor het hoofd stoot, want een aantal zaken die ik op aangeven van anderen geplaatst heb, is er nu weer uitgehaald. Sorry... IMirjamI (overleg) 23 apr 2017 21:44 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen - Gezien de ledenaantallen, erkenning en aandacht in de media mijns inziens voldoende relevant. Ta.v. de opmerking van The Banner over de bronvermelding; In de bronvermelding zie ik o.a. AD, ANP, Telegraaf en AVRO. Wat mij betreft voldoende. Er is flink gesnoeid en het is nu redelijk geschreven. @IMirjamI: overigens voeren de moderatoren enkel uit wat de gebruikers aangeven (op basis van argumenten). Je moet dus niet een moderator overtuigen, maar alle gebruikers. Mvg, Taketa (overleg) 24 apr 2017 09:22 (CEST)
Dankjewel Taketa voor je feedback. Mijn opmerking over moderatoren was gericht aan degenen op wiens verzoek ik zaken aangepast had maar nu weer (deels) teruggedraaid; dat waren dacht ik alleen moderatoren (maar daarin kan ik me vergissen); je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat deze discussie voor iedereen is. IMirjamI (overleg) 24 apr 2017 20:11 (CEST)
 • Céline Vandenbroucke - NE. Speelde niet op hoogste niveau. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 apr 2017 22:28 (CEST)
 • Linde Maertens - NE. Speelde niet op hoogste niveau. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 apr 2017 22:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Bjelka (overleg) 22 apr 2017 02:16 (CEST)
  • Volgens mij terechte nominaties: gewoon (sport)vrouwen met baan. Queeste (overleg) 22 apr 2017 13:24 (CEST)
  • Over het algemeen wordt bij team-sporters als "hoogste niveau" het hoogst geplaatste team van de vereniging bedoelt. Op dat punt zouden beide dames wel voldoen. Maar zijn het beroepssporters? Hebben ze - behalve de reguliere competities - nog meer prijzen gewonnen, zoals nationale bekers? Hebben ze in het nationaal team gespeeld? Zijn er meer onafhankelijke bronnen over hun carrière? Er is zeker nog ruimte voor verbetering... The Banner Overleg 22 apr 2017 18:42 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen - dit is al het derde artikel (zie ook Lauren Verrelst) die aangemaakt wordt over speelsters van volleybalclub Lendelede. Dit is geen professioneel circuit in België, men zou beter eerst het clubartikel aanmaken. Rembert vragen? 24 apr 2017 09:39 (CEST)

Toegevoegd 21/04: Deel 3[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 22/04; af te handelen vanaf 06/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 22/04: Deel 1[bewerken]

 • Jumbo Shipping - wiu. Mogelijk wel E maar nu vooral een reclametekst Flurp (overleg) 22 apr 2017 00:25 (CEST)
  • Nou, als dat zo is, dan is het niet de eerste keer. - ErikvanB (overleg) 22 apr 2017 04:51 (CEST)
  • Jammer, zo'n luie nominatie. Schrap drie zinnen en er is niets meer aan de hand. BoH (overleg) 23 apr 2017 08:22 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen - Ik heb het artikel gewikificeerd en aangevuld. Belangrijke rederij in dit marktsegment. Stunteltje (overleg) 23 apr 2017 22:55 (CEST)
 • Vlaardingse Bierbrouwerij - E? - Nu slechts een excuus om het webadres te tonen. JanB46 (overleg) 22 apr 2017 09:34 (CEST)
 • BelBoek.com - wiu- niemandalletje zonder wezenlijke inhoud. Saschaporsche (overleg) 22 apr 2017 10:18 (CEST)
  • BoekTrust had in 2008 natuurlijk als OG geblokkeerd moeten worden. ErikvanB (overleg) 22 apr 2017 12:46 (CEST)
  • Kleine aantekening voor de administratie: gebruiker BoekTrust = gebruiker Frans Cladder (maar waarschijnlijk niet Flashheart of(tewel) Tarkon1). ErikvanB (overleg) 22 apr 2017 16:09 (CEST)
 • Julie Coussens - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 apr 2017 10:21 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - zie eerdere nominaties van speelsters van volleybalclub Lendelede. Rembert vragen? 24 apr 2017 09:41 (CEST)
 • Magda Janssens Hoedenspeld - Artikel was eerder na een beoordelingssessie verwijderd. Reden was toen dat het bronloos was. Er is nu een nieuwe versie aangemaakt, en op verzoek zijn de oude versies aan de geschiedenis toegevoegd. Daarom nu op formele gronden ook weer op deze lijst. Ik heb zelf geen mening. WIKIKLAAS overleg 22 apr 2017 11:15 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - wat mij betreft een goed artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 apr 2017 11:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - prima artikel - Flurp (overleg) 22 apr 2017 11:33 (CEST)
  • Dank jullie alledrie. Op de teruggezette versie stond een anekdote, waarvoor ik een onafhankelijke bron heb gevonden, zodat dit teruggezet kon worden op het artikel. Elly (overleg) 22 apr 2017 12:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - de 'werkende' bronnen zijn een wiki (theaterencyclopedie) en de website van actrice Nel Kars. Dat vind ik niet kunnen en te mager. Nodig zijn onafhankelijke secundaire bronnen van enig gezag waarin uitgebreid op de prijs wordt ingegaan. Marrakech (overleg) 22 apr 2017 19:11 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen nog een "onafhankelijke secundaire bron van enig gezag" toegevoegd en een niet-werkende link herstelt. The Banner Overleg 22 apr 2017 20:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Kwaliteit van de opgegeven bronnen is uiteraard een relevant criterium, maar niet objectief te bepalen (zoals de reactie hierboven van Marrakech suggereert). Als bron staat nu o.a. het KNAW genoemd. De Wikischim (overleg) 22 apr 2017 21:29 (CEST)
 • William Dandridge Peck - Ernstige twijfels aan het artikel, minimaal wiu, maar misschien ook wel helemaal weg. ARVER (overleg) 22 apr 2017 11:17 (CEST)
 • Chiba Takusaburō - er is iets met dit artikel - het is een vertaling van het Engelse artikel en af en toe vliegt het uit de bocht - zo wordt Spiritual Crisis vertaald met Zwerver en is de bij deze paragraaf horende foto (een duidelijk Europesche kerk) een geheel andere dan die in het Engelse artikel (een zwart-wit foto van een Russische bisschop) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 apr 2017 11:43 (CEST)
  • Aangepast. 'Wanderer seeking truth' werd zwerver. De bedoelde foto staat niet in commons, alleen op en.wp (Nikolaijapan.jpg ipv nikolai.jpg) Ldhank (overleg) 22 apr 2017 13:40 (CEST)
  • Opmerking Opmerking vrijwel zeker een product van het klassenopdracht waardoor ook Modan Gāru en Gotō Shōjirō werden aangemaakt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 22 apr 2017 13:48 (CEST)
 • College van het Eucharistisch Hart - NE - RonaldB (overleg) 22 apr 2017 16:06 (CEST)
  • School is E, maar artikel wiu. Queeste (overleg) 22 apr 2017 17:06 (CEST)
   • De geschiedenis is wel érg fragmentarisch, van een priesteropleiding met internaat door paters (van welke congregatie?) uit 1911 springt men onmiddellijk naar de opening van een sporthal in 1982 (niet een erg belangrijk encyclopedisch feit) en het 100-jarig jubileum dat -ook al geen verrassing- 100 jaar na de oprichtingsdatum wordt gevierd. Wanneer de opleiding een meer seculier karakter krijgt en wanneer het internaa werd opgeheven wordt dan weer niet vermeld. Fred (overleg) 22 apr 2017 23:28 (CEST)
  • Intussen gaf ik al een eerste aanzet met aan te vullen. Zonder twijfel E, maar er is meer over te vertellen, ook na de reeds toegevoegde informatie... Op zoek naar bronnen ... 2A02:1811:426:A00:88E8:C206:8C93:1577 22 apr 2017 23:51 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen In deze vorm is het artikel behoudenswaard. Fred (overleg) 23 apr 2017 20:16 (CEST)

Toegevoegd 22/04: Deel 2[bewerken]

 • Eerste divisie 2017/18 - weg - Weer 1 die nog niet kan wachten, zelfde verhaal als eerder met de Eredivisie 2017/18 (mannenvoetbal) die op de TBP van de 18e staat. Mijn idee, pas aanmaken op zijn vroegst na einde van de nacompetitie. ARVER (overleg) 22 apr 2017 16:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Weer hetzelfde gezeur. De informatie druppelt binnen. Waarom een pagina verwijderen als hij een paar weken later gegarandeerd terugkeert? Fawiki (overleg) 24 apr 2017 23:06 (CEST)
 • Jelle de Boon - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 apr 2017 17:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Raadselachtig is het een hij of een zij? (...) is een Nederlands zangeres en (...) vervolgens Hij werd bij het grote publiek bekend (..). Tja, als aanmaker denkt dat dit een E-artikel is? Nee dus. Nuvola apps bug.pngalgont overleg 22 apr 2017 17:17 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Misschien is de band E maar deze knul zeker niet. The Banner Overleg 22 apr 2017 20:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De groep is zelf nauwelijks E, maar de afzonderlijke leden zijn zeker (nog) niet E.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vraagje? 24 apr 2017 10:40 (CEST)
 • Lijst van vrouwelijke wetenschappers - weg - In theorie een kolossale lijst. Als deze kan, dan ook de tegenhanger "lijst van mannelijke wetenschappers". Niet aan te beginnen. Er bestaan al deellijsten per wetenschap. Het is de vraag of deze moeten opgesplitst worden in mannelijke en vrouwelijke biologen, natuurkundigen, enz. Queeste (overleg) 22 apr 2017 17:12 (CEST)
  • Ik ben ervoor deze nagenoeg geheel rode lijst op basis van sekse te verwijderen. ErikvanB (overleg) 22 apr 2017 18:57 (CEST)
   • Er is een technisch probleem (kip en het ei) -- Persoonlijk hou ik meer van categorieën i.p.v. lijsten, maar als je met veel red links zit kan je geen categorieën gebruiken (wegens niet bestaande artikels). Mijns inziens nodigen lijsten met red links uit om artikels aan te maken. Geertivp (overleg) 22 apr 2017 20:08 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Helemaal voor vanwege hierboven genoemde argumenten. Bovendien zeer incomplete lijst. Veel rode links, terwijl voor de hand liggende vermeldingen ontbreken (Beatrice de Graaf en Rianne Letschert en Anita Elberse om maar snel een paar van de bekendere Nederlandse vrouwelijke wetenschappers te noemen).
   • Lijst werd aangemaakt op basis van Wikidata Query. Wikidata is niet noodzakelijk compleet. Overigens worden bovenvermelde personen in Wikidata vermeld als hoogleraar, econoom, historicus, onderzoeker en niet als wetenschapper, vandaar dat Wikidata Query deze personen niet vindt... Geertivp (overleg) 22 apr 2017 20:08 (CEST)
    • Voor Voor verwijderen zomaar Wikidata leegplukken en alles in een artikel dumpen, compleet met fouten, omissies (en mogelijk items zonder artikel) is zinloos. The Banner Overleg 22 apr 2017 21:58 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er bestaan nog andere lijst van vrouwelijke... Geertivp (overleg) 22 apr 2017 20:47 (CEST)
   • die kun je beter ook alle zeven samen gaan (laten?) voegen (met een bot?) onder het motto: sekseneutraliteit  Klaas `Z4␟` V:  24 apr 2017 11:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het is ondoenlijk om alle personenlijsten op te splitsen in twee of drie, want dan moet je zoals nominator aangeeft ook de tegenhangers mannelijk/onzijdig/hermafroditisch/onbekend aanmaken en dat voor voetballers, korfballers, advocaten, rechters, schilders, beeldhouwers (mannelijke secretaresses) enz. niet te onderhouden en dan nog: we zouden toch geslachtsneutraal moeten (gaan) schrijven? Bovendien is dit meer iets voor categorieën tenzij je een flink aantal rode links toestaat, maar die kunnen juist goed in de geslachtsneutrale lijsten.  Klaas `Z4␟` V:  24 apr 2017 11:21 (CEST)
 • Letselschade advocaat - wiu - Dit is meer een (reclame)praatje over de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), dan een objectief encyclopedisch artikel over (het werk van) de letselschadeadvocaat. Voegt in deze vorm niets toe aan wat al in Letselschade (Nederland) staat. RONN (overleg) 22 apr 2017 17:36 (CEST)
  • Mag ik de advocaten aanbevelen dit woord op de eigen website als letselschadeadvocaat te spellen? Ik stuur geen factuur voor dit gratis consult. ErikvanB (overleg) 22 apr 2017 19:00 (CEST)
   • Als @Ronn. Advocaten worden opgeleid om in alle juridische vakgebieden hun brood te kunnen verdienen, dus het loont niet de moeite daar een vakgebied uit te lichten met een apart artikel voor een vereniging die in de naam zich het vakgebied toeeigent. Stunteltje (overleg) 24 apr 2017 16:19 (CEST)
 • Plombina Wisseltrofee - ne - Lijkt kleine prijs zonder veel weerklank (nauwelijks bronnen te vinden). Queeste (overleg) 22 apr 2017 17:44 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - 'klein' is hier het aantal prijsdragers - ik verkeer niet in de beroepsgroep, maar ik kan mij voorstellen dat het erbinnen juist als groot wordt ervaren - de prijs kan worden vergeleken met bijv. de Theo Mann-Bouwmeesterring, die nauwelijks meer dragers kent en zonder twijfels E is - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 apr 2017 19:08 (CEST)
  • Net als de hoedenspeld hierboven lijkt het iets marginaals en mogelijk een parodie op zo'n 'echt' eerbewijs als de Bouwmeesterring. De instelster maakt er op haar website zelfs geen melding van. JanB46 (overleg) 22 apr 2017 19:48 (CEST)
  • zelfs als de prijs een pastiche is, lijkt het me noemenswaardig - vergelijk de 'patafysica - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 apr 2017 22:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - er is geen enkele aanwijzing dat er ooit in een onafhankelijke gezaghebbende bron aandacht is besteed aan de uitreiking van deze prijs. Gouwenaar (overleg) 22 apr 2017 22:46 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - ne is wat voorbarig. Weliswaar is er een bron, maar deze lijkt me primair (of een blogachtige verzamelsite die niet eens meer bestaat). De inhoud is vrijwel letterlijk overgenomen. Kortom w.m.b. wiu/promotie totdat een secundaire bron er is en eigen woorden worden gebruikt. Klaas `Z4␟` V:  24 apr 2017 11:12 (CEST)
 • DJ Mike Williams / Mike Williams (dj) - ne. Queeste (overleg) 22 apr 2017 18:53 (CEST)
  • Heeft sinds gisteren een radioshow bij Slam!, dus is mogelijk E. Dat stond echter nog niet in het artikel. Wikiwerner (overleg) 22 apr 2017 21:34 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Mike heeft een profiel op discogs en partyflock. Dit houd meestal wel in dat iemand e relevant is. Tevens heb ik ook zijn site toegevoegd. Gympetic (overleg) 22 apr 2017 22:37 (CEST)
 • Uri Martins - wiu - Een wielrenner. ARVER (overleg) 22 apr 2017 19:07 (CEST)
  • Uitgebreid. Yannick1 (overleg) 22 apr 2017 19:44 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Nominatie doorgehaald, voldoende verbeterd. ARVER (overleg) 23 apr 2017 09:41 (CEST)
 • Infinity (film) - letterlijk gekopiëerd en vertaald vanuit Engelse wiki. Pingel (overleg) 22 apr 2017 20:56 (CEST)

Toegevoegd 23/04; af te handelen vanaf 07/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 23/04: Deel 1[bewerken]

Toegevoegd 23/04: Deel 2[bewerken]

 • Kledingreparatie - weg - Omschrijving lijkt me niet correct, tenzij dit een typisch Nederlandse term is (en in Vlaanderen als dusdanig onbekend). Reparatie is het repareren, maar wordt hier tot een winkel bevorderd. Bovendien strikt Neerlandocentrisch en zonder bronnen, waardoor het op eigen ideeën uit de losse pols lijkt. Queeste (overleg) 23 apr 2017 20:54 (CEST)
  • Heet dat -ook in Nederland- niet gewoon: kledingherstel? En is degene die dat beroepsmatig uitvoert niet gewoon een kleermaker (heel vroeger: snijder)? Overigens is ook het woord: kledingatelier wel in gebruik (voor vervaardiging, vermaken en herstel van kleding). En, natuurlijk, is een kledingreparatie geen winkel, net zo min als een autoreparatie hetzelfde is als een garage. Fred (overleg) 23 apr 2017 21:08 (CEST)
  • Zie kleermaker? Wikiwerner (overleg) 23 apr 2017 21:19 (CEST)
   • Ja, daar hoort het thuis. Een kledingreparatie bestaat niet in mijn vocabulaire en is dus ook geen winkel. Het woord staat hooguit op de gevel. ErikvanB (overleg) 23 apr 2017 22:14 (CEST)
 • Virtual assistant - weg / wiu - Nieuwe functie waar in dit artikel alles behalve neutraal over geschreven wordt. Mogelijk is deze nieuwe functie wel relevant, maar dan hoort daar neutraal over geschreven te worden en dan horen er ook onafhankelijke bronnen over aangevoerd te worden. Dqfn13 (overleg) 23 apr 2017 22:48 (CEST)
 • DGLV - wb - Er wordt alleen verteld wat het is en wat het doet, dat is niet veel meer dan een woordenboekdefinitie. Waarom de titel niet voluit is geschreven is overigens ook apart. Dqfn13 (overleg) 23 apr 2017 22:51 (CEST)
 • Lijst van wethouders van Berkelland - weg / ne - Incomplete lijst van wethouders waarvan het gros geen encyclopedische relevantie heeft (en daarmee deze lijst dus ook niet), welke portefeuille zij hadden wordt niet eens genoemd. De enige twee op deze lijst die wel relevantie hebben, hebben dat omdat zij gedeputeerden van Gelderland zijn (geweest). Dqfn13 (overleg) 23 apr 2017 22:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen E-waarde is niet erfelijk, dus de E-waarde van de in de lijst opgenomen personen heeft geen invloed op de E-waarde van de lijst. En een lijst van wethouders lijkt mij terdege wel relevant. The Banner Overleg 23 apr 2017 23:55 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wethouders van een gemeente als Berkelland zijn NE, en een lijst van deze NE-personen dus ook. Fred (overleg) 24 apr 2017 13:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Hier de maker van de lijst... Als aanverwant artikel bij het artikel over Berkelland (Berkellandse politiek) is het volgens mij relevant. Zeker naarmate de jaren verstrijken. Zeker voor mensen uit Berkelland en de regio. De lijst is niet minder relevant dan bv. Burgemeesters van Berkelland, Gedeputeerden van Gelderland of de veelvuldig voorkomende categorie "wethouder van de gemeente ...". Dat laatste levert pas incomplete lijsten op. En volgens mij is mijn lijst niet incompleet w.b. namen. Meer info kan worden toegevoegd met de tijd (maar ik was al blij dat ik een tabel kon maken). groet, Stefan80 Stefan80 (overleg) 24 apr 2017 23:33 (CEST)
 • Pierre Celis - weg - twijfel aan E-waarde The Banner Overleg 23 apr 2017 23:48 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Is waarschijnlijk de bekendste brouwer van België geweest. Queeste (overleg) 24 apr 2017 08:17 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Pierre Celis is een monument voor het Belgisch bier. Als je deze verwijdert, mag je alle brouwers verwijderen. Gorhendad (overleg) 24 apr 2017 21:34 (CEST)
 • Geosite Goudberg - NE? The Banner Overleg 23 apr 2017 23:51 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Unieke vindplaats die bovendien opengesteld is. Queeste (overleg) 24 apr 2017 08:17 (CEST)
   • Succes dan met het verbeteren van het artikel. Google geeft trouwens slechts 130 hits effectief. The Banner Overleg 24 apr 2017 11:02 (CEST)
    • Ergerlijke nominaties, The Banner. Verdiep je dan tenminste heel even in de materie. Om mijn goede wil te tonen heb ik enkele bronnen toegevoegd bij dit artikel. Ben niet van plan er veel tijd aan te besteden omdat het best ok is en de Ne-nominatie te gek om los te lopen. Queeste (overleg) 24 apr 2017 20:27 (CEST)
 • De Tuinen van Hoegaarden - weg - NE The Banner Overleg 23 apr 2017 23:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Drie bijzonder vreemde nominaties. Ik weet niet wat de bedoeling is, maar dit is niet ok. Deze tuinen zijn in heel België gekend. Het artikel is wat magertjes, maar dat is hier niet eens de reden - zou dan wiu moeten zijn. Voldoet minstens al als beginnetje. Bronnen zijn trouwens genoeg te vinden. Queeste (overleg) 24 apr 2017 08:17 (CEST)
   • Succes dan met het verbeteren van het artikel. Google geeft trouwens slechts 91 hits effectief. The Banner Overleg 24 apr 2017 11:00 (CEST)
    • Ierland geeft slechts 150 hits "effectief". Wil je die ook voor verwijdering nomineren dan? Kun je de Nederlandstalige Wikipedia gelijk meenemen. [7]. mvg, Michielderoo (overleg) 24 apr 2017 11:44 (CEST) i.e. Elke zoekopdracht geeft een beperkt aantal resultaten als je doorklikt naar de laatste pagina. Dat zegt dus helemaal niks.
     • Zeg dan gewoon dat je alle rommel op Wikipedia toe wilt laten... The Banner Overleg 24 apr 2017 20:52 (CEST)
      • Bijzonder groffe opmerking, zeer ongewenst, zeker mbt dit artikel. Het gaat om een beschermd dorpsgezicht. Zoals hoger gemeld: stop dit soort onzin. Queeste (overleg) 24 apr 2017 21:35 (CEST)

Toegevoegd 24/04; af te handelen vanaf 08/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 24/04: Deel 1[bewerken]

 • The Haigs - wiu - nog niet gereed, relevantie wordt ook niet helemaal duidelijk. Joris (overleg) 24 apr 2017 01:22 (CEST)
 • De mannentester (serie) - weg/ reclame - programma-aankondiging, niet bepaald neutraal en reclame - Agora (overleg) 24 apr 2017 10:45 (CEST)
 • GC De Kroon - NE - lokaal gemeenschapscentrum waar cursussen gegeven worden en zalen gehuurd kunnen worden. Daar zijn er blijkbaar 22 van aldus Gemeenschapscentrum (Brussel) wat ook al niet erg neutraal is. - Agora (overleg) 24 apr 2017 11:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er zijn inderdaad 22 gemeenschapscentra. De bedoeling is dat er op termijn voor alle 22 een lemma komt. In het kader van de Brusselse schrijfweek hebben 2 van de 22 al een artikel gekregen. Wat precies vind je niet neutraal, Agora? Beireke1 (overleg) 24 apr 2017 17:03 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - zeker wel E. Als je het belangrijkste aspect van een onderwerp weglaat bij het nomineren kun je zowat ieder onderwerp NE "maken". Het is niet simpelweg een gemeenschapshuis zoals dat in Nederland bestaat, maar gemeenschapscentra zijn belangrijke plekken waar theatervoorstellingen plaatsvinden, evenementen plaatsvinden, enzovoorts. Ze zijn de centrale plek in de gemeenten waar al dat soort activiteiten gecombineerd worden. Brussel wordt in de wereld gezien als de hoofdstad van de dans. Dat is zij onder andere als gevolg van dit soort hotspots, geen kleine buurthuis ofzo, maar juist een grote concentratie van culturele activiteit. Als je dan bekijkt hoe belachelijk weinig artikelen we hebben op Wikipedia over dat stuk cultuur, een onderwerp wat bovendien niet erg eenvoudig te beschrijven valt door de aard van het onderwerp (culturele vormen zoals dans zijn in het algemeen een stuk lastiger te beschrijven), dan is deze poging tot dit artikel niet de beste, maar zeker ook niet de slechtste. Ik denk dat de E-waardigheid zeker beter beschreven had mogen worden (we willen immers in het artikel kunnen lezen waarom het relevant is, hoe lastig dat ook is), maar dat maakt het onderwerp niet minder E. Daarnaast is dit een van de officieel erkende centra in Brussel, een erkenning van het belang voor cultuur in de stad. Romaine 24 apr 2017 17:06 (CEST)
   • Dan mag dat cultureel belangwekkende ook wel duidelijker uit het lemma blijken want dan daar is uiteraard niets mis mee. Maar nu lijkt het om een soort wijkcentra te gaan waar (gecoördineerd) ook aan (culturele) vorming gedaan wordt op zeer lokaal niveau. Agora (overleg) 24 apr 2017 19:27 (CEST)
    • Zit de veronderstelling dat het om een wijkcentrum gaat in je eigen interpretatie, of valt die ergens af te leiden uit het lemma? Als ik een lemma over een voetballer lees, lijkt me dat een volstrekt belangeloos persoon die deelneemt aan een groepssport, veelal weinig individueel belang heeft voor het behaalde groepsresultaat, zelden de lokale bekendheid overstijgt, soms louter mee op het veld staat voor intimidatie, uitschakelen van tegenstanders en ander minder fraais, en dus geen plaats heeft in WPNL, maar ik besef wel dat dit een eigen interpretatie is. 2A02:1811:426:A00:88E8:C206:8C93:1577 25 apr 2017 00:25 (CEST)
     • Het is toch niet zo dat alles wat wordt geproduceerd in het kader van die dubbele schrijfweek Brussel ook automatisch geaccepteerd moet worden? Ook bij zo'n smeekbede om artikelen kunnen gebruikers onderwerpen kiezen die volstrekt irrelevant zijn, of artikelen schrijven waarin het belang volstrekt onduidelijk blijft. Als er werkelijk 22 wijkcentra zijn waarover een artikel moet komen, was het dan bij voorbaat niet beter geweest één artikel te maken waarin de algemene kenmerken worden besproken, met 22 paragrafen waarin per centrum het adres wordt vermeld, en zo nodig nog iets kenmerkends? Dit loopt anders uit de hand. WIKIKLAAS overleg 25 apr 2017 00:36 (CEST)
      • Moet alles wat geschreven wordt in het kader van de dubbele schrijfweek geaccepteerd worden? Zeker niet. Ieder onderwerp moet op zich beoordeeld worden. Wel is het zo dat ervaren gebruikers gewerkt hebben aan een lijst van relevante onderwerpen die nog ontbreken op Wikipedia. Bovendien hebben we moeten constateren dat het met het onderwerpengebied van dans, maar ook de ruimere culturele sector en Brussel meer algemeen, best droevig gesteld is op Wikipedia. Het aantal bestaande artikelen over deze onderwerpen is dermate laag in verhouding tot de hoeveelheid wat er in de dagelijkse praktijk aanwezig is.
       Hierboven is al duidelijk aangegeven dat de typering van deze centra als simpelweg "wijkcentra" of "buurthuis" onjuist is, dit opnieuw hier suggereren geeft enkel aan dat het niet begrepen wordt of er niet gelezen is. Dit zijn niet simpelweg wijkcentra, dus iedere gedachte die daaruit voortvloeit is incorrect. Ieder van deze centra hebben een uitgebreide staat van dienst met een eigen ontwikkeling. Eén artikel voor al deze centra samen is alsof we alle rivieren uit de Maas-Rijn-delta in één enkel artikel zouden samenvatten en zouden suggereren dat er niets over te vertellen valt en het uit de hand zou lopen als we mini stukjes water uit deze delta een eigen artikel zouden geven. Nederland staat wereldwijd bekend om haar waterwerken, van Beemster, Amer tot Oosterscheldekering, terwijl Brussel in de wereld bekend staat als de hoofdstad van de dans met een uitgebreide culture sector. Nederland kent dit soort centra niet, ik ben ze althans nooit tegengekomen. Kijkende vanuit de bril van Nederland en wat bekend is vanuit Nederland kan dat erg makkelijk leiden tot aannames in plaats van feiten. Onterechte beeldvorming omdat de door de politiek gehavende culturele sector in Nederland in schril contrast staat tot de rijke situatie in Brussel en België. En ja, als we niet serieus naar dit onderwerp kijken, zonder een gekleurde oranje bril, dan loopt het inderdaad uit de hand, dan wordt de gap tussen het minimale wat op Wikipedia beschreven wordt en de rijke culturele sector in de praktijk, een als maar groter en groter gapend gat van onderwerpen die ontbreken. Pas op, onbekend maakt onbemind. Romaine 25 apr 2017 01:41 (CEST)
    • @Agora: Ja, dat wil ik ook graag meer terug zien en zou ook te lezen moeten zijn in het artikel. Ik begrijp je nominatie, maar omdat ik iets meer de achtergrond ken ben ik het er wel mee oneens. Als ik de artikelen lees lijkt het voor mij alsof de huidige Amerikaanse president in essentie wordt beschreven als iemand die veel golft, vliegt, handtekeningen zet, en ook al doet ie dat allemaal, dat is niet de essentie van waarom die man relevant voor Wikipedia is. Dat zie ik ook met deze artikelen, ik mis het grotere geheel en hun rol in de culturele sector, die rol is er in de praktijk, maar ontbreekt te veel in deze twee artikelen. Romaine 25 apr 2017 01:41 (CEST)
 • Viander - weg - E-waarde blijkt niet uit artikel The Banner Overleg 24 apr 2017 12:52 (CEST)
 • GC Den Dam - NE - zie 2 hierboven - Agora (overleg) 24 apr 2017 15:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - zeker wel E. Als je het belangrijkste aspect van een onderwerp weglaat bij het nomineren kun je zowat ieder onderwerp NE "maken". Het is niet simpelweg een gemeenschapshuis zoals dat in Nederland bestaat, maar gemeenschapscentra zijn belangrijke plekken waar theatervoorstellingen plaatsvinden, evenementen plaatsvinden, enzovoorts. Ze zijn de centrale plek in de gemeenten waar al dat soort activiteiten gecombineerd worden. Brussel wordt in de wereld gezien als de hoofdstad van de dans. Dat is zij onder andere als gevolg van dit soort hotspots, geen kleine buurthuis ofzo, maar juist een grote concentratie van culturele activiteit. Als je dan bekijkt hoe belachelijk weinig artikelen we hebben op Wikipedia over dat stuk cultuur, een onderwerp wat bovendien niet erg eenvoudig te beschrijven valt door de aard van het onderwerp (culturele vormen zoals dans zijn in het algemeen een stuk lastiger te beschrijven), dan is deze poging tot dit artikel niet de beste, maar zeker ook niet de slechtste. Ik denk dat de E-waardigheid zeker beter beschreven had mogen worden (we willen immers in het artikel kunnen lezen waarom het relevant is, hoe lastig dat ook is), maar dat maakt het onderwerp niet minder E. Daarnaast is dit een van de officieel erkende centra in Brussel, een erkenning van het belang voor cultuur in de stad. Romaine 24 apr 2017 17:06 (CEST)
 • Hans Roodenburg - NE - RonaldB (overleg) 24 apr 2017 16:24 (CEST)
 • Bloedbroeders (boek) - wiu - Noodzaak voor eigen artikel blijkt niet uit deze oneliner. Graag uitbreiden. Verdel (overleg) 24 apr 2017 19:54 (CEST)
  • Ik vrees voor je dat de aanmaker die noodzaak zelf ook niet weet. ;-) ErikvanB (overleg) 24 apr 2017 20:34 (CEST)
  • Zal ik het artikel dan nomineren voor verwijdering? Of nog even laten staan de komende dagen? Verdel (overleg) 24 apr 2017 23:03 (CEST)

Toegevoegd 24/04: Deel 2[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 24/04: Deel 3[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 25/04; af te handelen vanaf 09/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 25/04: Deel 1[bewerken]

 • N279 Entertainment - NE - RonaldB (overleg) 25 apr 2017 03:06 (CEST)
 • Topdokters - wiu - Is het normaal dat een artikel, in hoogte gemeten, voor 3% uit tekst bestaat en voor 97% uit lijst? En dan wat voor tekst: "De serie wisselt beelden van de geneesheren-specialisten aan het werk af met gesprekken met de betrokkenen, en toont wat hen drijft, waar hun sterktes en zwaktes liggen en waar ze het moeilijk mee hebben." Ik denk dat meneer Woestijnvis het zelf geschreven heeft. Zou allemaal niet erg zijn, als er tenminste in drie jaar tijd nog wat diepgang was bijgekomen. ErikvanB (overleg) 25 apr 2017 04:43 (CEST)

Toegevoegd 25/04: Deel 2[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 25/04: Deel 3[bewerken]

 • ...

Uitleg[bewerken]

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]

 • ...