Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Als u hier nieuw bent, of hierheen gekomen bent op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk u dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:Valhallasw-toolserver-botje). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> vanomheen het sjabloon wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 12/05; af te handelen vanaf 26/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/05: Deel 1[bewerken]

 • Deal Duel - wiu/ne -Arch Aanziende helm.svg (overleg) 12 mei 2016 09:00 (CEST)
  • Wanneer is een televisieprogramma niet E? Volgens mij worden alle radio- en televisieprogramma's beschreven, zo ook deze. ed0verleg 12 mei 2016 18:37 (CEST)
 • Henk Bosch van Drakestein - wiu - Verder bronloos, voldoet niet aan de conventies, mocht het relevant zijn. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 12 mei 2016 09:03 (CEST)
  • Doorgehaald, collega Dqfn13 heeft wikify uitgevoerd, heb er zelf een bescheiden bronnetje erbij gevoegd.Arch Aanziende helm.svg (overleg) 12 mei 2016 09:27 (CEST)
 • Islamitische wiskunde - hier wordt een regio vermengd met een geloof, en dat allemaal zonder bron. Zouden heidenen echt andere wiskunde aanhangen dan boeddhisten? Wellicht is een andere titel al voldoende om het te behouden, maar nu komt het (zonder bron dus) allemaal heel populistisch over op mij. ed0verleg 12 mei 2016 09:43 (CEST)
 • Iers republicanisme, - weg - zie toelichting in sjabloon, dit begint een beetje op een beweging te lijken, dat is niet de bedoeling van een NPOV-encyclopedie. Peter b (overleg) 12 mei 2016 13:23 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik kan al je bezwaren weerleggen.
1. "de term Iers republicanisme is buiten wikipedia [sic] in het Nederlands onbekend". Hij wordt lang niet vaak gebruikt als in het Engels, maar komt wel degelijk voor [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]. (Hint: vóór 2005 republikanisme nog met een k werd geschreven en als je ook op "Ierse" zoekt krijg je wat meer zoekresultaten). De term "Ierse republikeinen" is nog veel gangbaarder in het Nederlands [8].
2. "we zijn een encyclopedie, geen politieke beweging om het republikeinse gedachten goed [sic] te verspreiden". Ik ben niet het "republikeinse gedachtegoed aan het verspreiden", ik ben gewoon informatie over maatschappelijk relevante fenomenen aan het schrijven, hetgeen de missie van Wikipedia is. Je kunt de hele checklist van Wikipedia:Wat Wikipedia niet is#Een platform nagaan.
a. Iers republicanisme behoort zeker tot "de canon van de menselijke kennis", het artikel bestaat al in 16 andere talen.
b. "Een artikel kan wel melden wat de diverse opiniegroepen zeggen (bij controversiële onderwerpen kan dat zelfs noodzakelijk zijn), maar is niet in balans als je maar één van die groepen aanhaalt." Nou, je ziet in mijn kopje "Stromingen" dat Ierse republikeinen het onderling niet eens zijn en dat er ook veel groepen het niet met de Ierse republikeinen eens zijn. Dat komt verder ook terug in mijn verhaal onder "Geschiedenis".
c. Ik geef een beschrijving over een onderwerp dat grote internationale bekendheid geniet, zie ook de 16 andere Wikipedia's. Ik ben persoonlijk niet betrokken bij deze beweging (nergens lid van enige Iers republikeinse organisatie) en ik daag eenieder uit om ook maar enige partijdigheid in mijn artikel te ontdekken. Wie erin kan lezen wat mijn mening is over de toekomst van Noord-Ierland, wint 5 pakken stroopwafels! :p
d. Ik heb geen enkel product, bedrijf of organisatie aangeprezen, laat staan een externe link geplaatst. De enige nog bestaande organisaties heb ik niet eens bij naam genoemd, laat staan dat ik hun acties beoordeel.
3. "de IRA hebben we al". Ja nou en? Die omvatten niet het gehele Ierse republicanisme in het algemeen, alleen sommige paramilitaire organisaties binnen de beweging die hebben besloten geweld te gebruiken om hun doelen te bereiken. (Dat is alsof je zegt dat we geen lemma over islamisme moeten hebben omdat we Al Qaida al hebben, m.a.w. het is veel te generaliserend).
4. "om dan hier een lemma te beginnen met verwijzingen naar krantenartikelen is uit den boze". Misschien heb je gemist dat ik ook een boek heb aangehaald? Ik wil best meer literatuurverwijzingen toevoegen als je aandringt. Vooralsnog hebben we hier op de Nederlandstalige Wikipedia geen dwingende regel m.b.t. bronvermelding, het is geen vast reglement, reglement of richtlijn. Er zijn nog steeds talloze artikelen zonder enige vorm van bronvermelding, als dat je criterium is kun je veel beter ten strijde trekken tegen andere lemmata hier. Krantenartikelen gelden overigens als betrouwbare bron. NRC Handelsblad is niet bepaald obscuur en geeft bovendien een synthese van Britse en Ierse kranten die er verschillende meningen op nahouden m.b.t. dit onderwerp, dus is ook nog eens onpartijdig.
Je verwijdernominatie is dus geheel ongegrond. Met vriendelijke groet, Nederlandse Leeuw (overleg) 12 mei 2016 14:23 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen te selectief, niet neutraal. Effe zeggen 200 jaar republicanisme/onafhankelijksstreven afdekken met een boek dat slechts 10 jaar van een gedeelte van het land beschrijft is geen zinvolle bebronning. The Banner Overleg 12 mei 2016 16:20 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Ik heb het artikel inmiddels heel wat verbeterd met een hoop meer bronnen. Ik zou graag weten wat er precies "niet neutraal" aan zou zijn. Met vriendelijke groet, Nederlandse Leeuw (overleg) 15 mei 2016 16:29 (CEST)
   • Geen idee wat hier wijsheid is. Misschien willen Boh, Sir Iain en Gasthuis hun mening geven? Dan heeft de afhandelend mod wat meer houvast. Natuur12 (overleg) 27 mei 2016 13:49 (CEST)
  • Prima artikel, ik zie geen grond voor verwijdering. Dat er een artikel over een onderwerp is, wil niet zeggen dat Wikipedia het eens of oneens is met het gedachtengoed daarachter. Een vreemde grond om aan te dragen als grond voor verwijdering. Dat we al een artikel hebben over de IRA is mooi, maar juist in dit artikel kan een en ander neutraler uiteengezet worden. BoH (overleg) 27 mei 2016 15:47 (CEST)

Toegevoegd 12/05: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Sportsplatz Rheinwiese - weg - Eenzinner. Kan beter op FC Schaan ingevoerd worden. Kat(Zeg het maar) 12 mei 2016 13:27 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - voor samenvoegen van artikelen hebben we andere sjablonen en een andere pagina. ed0verleg 13 mei 2016 09:59 (CEST)
 • Dub Farm - gelegenheidsbandje - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 mei 2016 14:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - En lekker vaag ook, totaal geen duidelijke info. Pingel (overleg) 16 mei 2016 23:54 (CEST)
 • Michael Huijser - wiu - Hij "verdient" een artikel. Maar niet dit. Bovendien is hij per 1 juli 2016 directeur van het Scheepvaartmuseum. - Paul-MD (overleg) 12 mei 2016 14:48 (CEST)
  • In de verwijderde versie stond alleen de eerste zin. De tweede zin voegt niets toe. ErikvanB (overleg) 12 mei 2016 14:48 (CEST)
   • Inderdaad. Heb de aanmaker (overigens een notoire kliederaar) gevraagd om er een serieus artikel van te maken. Het zou me verbazen als die opeens naar aanleiding van mijn vraag aan het werk gaat. - Paul-MD (overleg) 12 mei 2016 14:56 (CEST)
 • N M Rothschild & Sons - lijkt me niet genoeg - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 mei 2016 22:13 (CEST)
 • Ninjas in Pyjamas - weg - Babelvertaling. ErikvanB (overleg) 12 mei 2016 22:21 (CEST)
 • Spoorlijn 52/Z - weg - onbestaande spoorlijn (waarschijnlijk wordt "52/2" bedoeld) Sonuwe () 12 mei 2016 23:03 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Eerder hernoemen naar spoorlijn 52/2 (zie doorverwijzing). Verdere bronnen te vinden op spoorlijn 61 en verder op het werk van Paul Kevers hier en hier. Norbert zeescouts (overleg) 13 mei 2016 06:19 (CEST)
  • Ik heb het hernoemd, mogelijk een typefout, op een Belgisch klavier zit de Z vlak onder de 2. ed0verleg 13 mei 2016 09:31 (CEST)

Toegevoegd 13/05; af te handelen vanaf 27/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/05: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Coöperatie Medisch Specialisten ZGT u.a. - NE - RonaldB (overleg) 13 mei 2016 00:50 (CEST)
  • Kan het wel invoelen, tegelijk zijn er wel veel bedrijven en instituten wel in Wikipedia vermeld. In hoeverre is het aangeven van een stukje informatie inclusief bronverwijzing vanuit NPOV niet encyclopedisch? Herman-I (overleg) 15 mei 2016 14:30 (CEST)
   • @Herman-I, de organisatie is niet van belang. Het gaat hier om een belangenvereniging gericht op één bedrijf. Althans, dat haal ik uit de tekst. Dat er één bron voor is, is ook erg weinig. Andere bedrijven, instellingen, instituten die hier beschreven zijn hebben meerdere bronnen, of zijn om andere redenen relevant. Denk aan: hoge leeftijd, uniek in de soort, geëerd met een koninklijke onderscheiding (Koninklijke of Hofleverancier), etc. Dqfn13 (overleg) 17 mei 2016 14:27 (CEST)
   • @Dqfn13Dank voor de opmerking. Herman-I (overleg) 21 mei 2016 08:16 (CEST)
 • Ploto - dit heeft geen bron, en afgaande op Google is dit onbekend, waardoor een hoax op de loer ligt. ed0verleg 13 mei 2016 09:18 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - op vragen naar de bron op Overleg:Ploto heeft de aanmaker geadviseerd het te verwijderen. Daarmee is het voor mij 99,99% zeker een hoax. ed0verleg 15 mei 2016 15:27 (CEST)
   • Ik zou verder geneigd zijn de gebruiker die die artikel gemaakt heeft, te blokkeren. Don Janssen (overleg) 16 mei 2016 14:44 (CEST)
    • Ik vind het inderdaad erg kwalijk dat er dergelijke hoaxen worden aangemaakt, die sterk suggereren waar te zijn en toch klinkklare verzinsels blijken. Dit is beschadigend voor de encyclopedie en daarom moet het artikel, nu het ontmaskerd is, meteen weg: ik heb er een nuweg op gezet. En ik heb op de OP van de aanmaker een waarschuwing gezet dat dit soort grapjes niet op prijs gesteld worden. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 18 mei 2016 19:24 (CEST)
 • Digital Receipts - ne, promo, pov - Arch Aanziende helm.svg (overleg) 13 mei 2016 10:42 (CEST)
 • Promo was zodanig expliciet, dat ik het genuwegd heb. De pagina was (in ongeveer dezelfde vorm) gisteren ook al aangemaakt en vanwege de promo genuwegd. CaAl (overleg) 13 mei 2016 11:35 (CEST)
 • Cap (hoofddeksel) - wb - Zeer mager "artikel" over een cap uit de paardensport. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 13 mei 2016 10:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen. Dit is een prima beginnetje. De populaire "je-stijl" heb ik verbeterd naar formelere stijl. Het artikel hernoemd naar paardrijhelm, omdat er een prima Nederlands woord voor dit voorwerp bestaat. Elly (overleg) 15 mei 2016 21:12 (CEST)
 • Het Overbosch - wiu - overgenomen van deze webpagina maar er is toestemming verleend via OTRS. Wel dient er nog een hoop schaafwerk verricht te worden en dienen er eigenlijk betere bronnen gebruikt te worden. Wie wil er wat aan doen deze twee weken? Natuur12 (overleg) 13 mei 2016 11:56 (CEST)
  • Tsja, het probleem is ook hier weer dat vrijgegeven teksten vaak niet geschikt zijn als encyclopedisch artikel, want voor een ander doel geschreven. Dit tenzij ze uitvoerig bewerkt worden, waar hier dan ook om gevraagd wordt. Fred (overleg) 13 mei 2016 13:21 (CEST)
   • Tsja Fred, het is dan ook een samenwerkingsproject. Zo ben ik al weken lang iedere dag bezig om jouw kerkjes van een Wikidata-item te voorzien (met de infoboxen ben ik wegens tijdgebrek gestopt, daarvoor is een derde samenwerker nodig).
    • Iets verbeterd en vooral gesnoeid. Maar het is wel een heel klein bosje... kleiner dan bijvoorbeeld het Brediuspark in Woerden, het Westerpark (Zoetermeer), het Amstelpark in Amsterdam... over de geschiedenis die wellicht interessant is, staat niets. Noch over eventueel bijzondere planten en bomen (behalve dat er nieuwe stinseplanten zijn aangeplant). Tja, moet het behouden blijven, ik weet het niet. Misschien later, als onderdeel van een artikel over de wildernis... Elly (overleg) 16 mei 2016 20:21 (CEST)
 • Mind games (sport) -wiu- Enige reserves zijn op hun plaats. Is dit een sport? Wat betekent de volgende zin: Bij mindgames wordt gebruikgemaakt van het tegenovergestelde en worden ‘hersengolven’ uitgedaagd. Hoe harder je je concentreert, hoe sneller je vooruitgang boekt. Hoe kunnen hersengolven worden "uitgedaagd"? Daar kan de gemiddelde lezer zich niets bij voorstellen, vrees ik. Tegenovergestelde van wát?? Direct aanspreken lezer bovendien. Is iets dat éénmaal in een TV-programma werd meegedeeld, encyclopedisch? Het zou een verzamelnaam van verschillende disciplines zijn. Wat een wezelzin! Wélke disciplines?? Fred (overleg) 13 mei 2016 13:19 (CEST)
 • Binky - onzin - Robb (overleg) 13 mei 2016 14:01 (CEST)

Toegevoegd 13/05: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Universal Monsters Cinematic Universe - wiu - Zeer slecht vertaald "artikel" boordevol sjabloonfouten. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 13 mei 2016 14:50 (CEST)
 • FeestDJRuud - weg - Onduidelijk waarom deze feest-dj een eigen artikel zou moeten hebben. - Paul-MD (overleg) 13 mei 2016 18:41 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Ik heb het artikel een klein beetje opgeknapt (i.e. Infobox toegevoegd). Al is er nog veel verbetering gewenst. Ik denk wel dat hij E is. Xxmarijnw (overleg) 13 mei 2016 20:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Hoewel ik wat verbeteringen heb aangebracht blijft hij NE vind ik. Gympetic (overleg) 13 mei 2016 21:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Krijgt landelijk radioaandacht, aankondiging om te stoppen is genoemd in Het Parool, twee grote afscheidsoptredens in de HMH, is niet zomaar een feest-dj. Yannick1 (overleg) 13 mei 2016 21:31 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen - Ik ben het eens met Yannick1. Ruud is zeker E, er zijn artikelen van mensen die veel minder relevant zijn. Ik zie ook dat het artikel nu al flink is opgeknapt. Xxmarijnw (overleg) 13 mei 2016 23:38 (CEST)
    • Het argument dat er artikelen zijn van mensen die veel minder relevant zijn, vind ik niet echt overtuigend. Maar je hebt gelijk: het artikel is behoorlijk opgeknapt. Vandaar dat ik deze nominatie doorstreep. - Paul-MD (overleg) 14 mei 2016 13:31 (CEST)
 • Surinaams nationalisme - ne/wiu - Bronloos verhaal waarvan niet duidelijk is of het zuiver een eigen versie, verhaal is, dan wel een geschiedkundig onderbouwde en erkende visie. Queeste (overleg) 13 mei 2016 20:15 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het verhaal op zich is correct, het onderwerp belangwekkend. Ik heb wel bij de auteur aangedrongen op spoedige bronnenvermelding. We El (overleg) 23 mei 2016 23:01 (CEST)
 • Marcel van Drunen - wiu. Queeste (overleg) 13 mei 2016 20:31 (CEST)
 • Zinita - ne - Een enkel zeiljach. Noch de ontwerper, noch de klasse (wordt hier type bedoelt?) heeft een artikel. Dqfn13 (overleg) 13 mei 2016 20:33 (CEST)
Leuke boot, maar het artikel lijkt wel erg veel op dit artikel. Stunteltje (overleg) 25 mei 2016 21:53 (CEST)
 • Livewithsjaak - ne/wiu - nauwelijks informatie, wat is het nu eigenlijk?, geen bronnen, ... Queeste (overleg) 13 mei 2016 20:45 (CEST)
 • Handreikingbaklijst -weg- Waar dit over gaat wordt niet duidelijk gemaakt. Zweemt naar NE en copyvio. Wiki is geen handleiding. Fred (overleg) 13 mei 2016 20:49 (CEST)

Toegevoegd 13/05: Deel 2A[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • 140° westerlengte - NE - lijkt me geen onderwerp voor een encyclopedie en uit artikel komt ook niet naar voren wat deze westerlengte zo uniek maakt. -Robotje (overleg) 13 mei 2016 22:02 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Over de relevantie heb ik ook mijn vraagtekens. Maar bijvoorbeeld 129° westerlengte en een aantal andere artikelen over lengtegraden bestaan al ruim vijf jaar, ook in andere talen. Pingel (overleg) 13 mei 2016 22:14 (CEST)
  • Ik was begonnen de reeks aan te vullen en was aan het aftellen wanneer dit zou volgen ... Ik weet niet wie onder u al leefde in de tijd dat er thuis echte encyclopedieën waren. Je begon bij een onderwerp en eindigde ergens helemaal anders. In die reeks past volgens mij perfect een overzicht van wat er allemaal op een meridiaan mekaar opvolgt. Toplemma? Uiteraard niet. Maar het is correct, verifieerbaar en ook niet zonder enige logische relevantie. Ik vind het wel bijzonder leerrijk en een mooie invalshoek. Heel wat andere belangrijkste Wikipedia taalversies ook. Gelukkig dat we ook een paar honderd lemma's hebben als FIFA-wereldranglijst augustus 2000... Wie heeft de ballen dat dan te nomineren? Niet dat ik perse iets wil wegvegen dat uitgewerkt is en verifieerbaar, zo ben ik niet, maar het is zo typisch voor de Nederlandstalige Wikipedia dat we van de Foeballertjes en lijsten afblijven en dat allerlei andere items om een mij onbekende reden op het kapblok moeten. Trouwens, die FIFA lijsten vinden we niet op anderstalige Wikipedia's, zo gek zijn ze daar ook niet. 94.224.104.29 13 mei 2016 22:19 (CEST)
   • Wie gaat er over de beestjesartikelen van 2 regels beginnen? Dan hebben we alles al weer gehad en kunnen we met echte argumenten komen. Dqfn13 (overleg) 13 mei 2016 22:26 (CEST)
     • Tja, inderdaad. Waar is een echt argument om dit niet relevant genoeg te vinden? (in het geheel van onze bijna 2 miljoen lemma's) Als je wilt lezen gaf ik hierboven wel argumenten, en staan er ook unieke en verifieerbare elementen gewoon in de tekst en de tabel van het genomineerde item. En goed dat je dan zelf de beestjes vermeldde, want iedereen weet wel dat we nog heel lang zullen moeten wachten tot dat miljoen lemma's ooit uitgewerkt worden met unieke kenmerken van de beestjes. 94.224.104.29 13 mei 2016 22:35 (CEST)
    • Leven-en-laten leven, inclusief de 14 taal-koppelingen. ed0verleg 13 mei 2016 22:32 (CEST)
     • Dank u, zo zie ik het ook 94.224.104.29 13 mei 2016 22:35 (CEST)
   • Ik zie de relatie tussen deze lengtegraad en Foeballertjes niet zo. Als ik een lemma aantref over een voetballer die niet voldoet aan onze relevantiecriteria nomineer ik die ook; geen enkel probleem mee. Ik heb trouwens nog steeds thuis zo'n papieren encyclopedie thuis. Afgezien van de nulmeridiaan zal ik daar vast geen artikel over een meridiaan aantreffen. Waar ze bij andere taalversies van Wikipedia de lat leggen voor NE moeten ze daar maar weten. Toen ik het artikel nomineerde was er niet een interwiki, intussen zijn het er ruim tien zodat er blijkbaar ook honderden Wikipedia-versies (zoals de Duitse en Italiaanse) waar dat artikel ontbreekt. Het valt trouwens op dat de overeenkomsten met het artikel 139° westerlengte zo groot is, dat het er wel erg op lijkt dat de ene een kopie is van de ander en daarna ietsje is aangepast. - Robotje (overleg) 13 mei 2016 22:40 (CEST)
    • Je moet ook willen lezen, ik maakte een punt over het van het ene naar het andere doorspringen in een encyclopedie. Uw en mijn encyclopedie thuis bevatten ook geen 2.000.000 lemma's, dus het is evident dat er nog wel wat verschillen zijn die maken dat je niet een op een kan vergelijken. "lijkt me geen onderwerp voor een encyclopedie" = POV, mij wel. "uit artikel komt ook niet naar voren wat deze westerlengte zo uniek maakt" (er is evenwel expliciet die scheidingslijn gebruikt door de National Weather Service vermeld) Is dat een zwaarwegend argument. Neen, maar die hebben de beestjes/voetballers/... natuurlijk ook niet. En nieuw "de ene een kopie is van de ander en daarna ietsje is aangepast" Don't get me started. Hoeveel WPNL lemma's kunnen dit schoentje niet passen? Franse gemeentes, Amerikaanse locaties, beestjes, ... Zou dit voor 15% van WPNL NIET van toepassing zijn? Leven en laten leven dus. 94.224.104.29 13 mei 2016 22:57 (CEST)
     • Natuurlijk, ook nog even over Franse gemeentes beginnen. Dat zijn artikelen die aangemaakt zijn door een bot NADAT de gemeenschap had ingestemd met een tekstvoorstel dat als template zou dienen. Waar heb jij jouw voorstel ter goedkeuring van de gemeenschap ingediend? - Robotje (overleg) 13 mei 2016 23:11 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Deze graden ooster- cq westerlengte zijn volstrekt willekeurige lijnen over de Aardbol. Waarom ook niet de boogminuten en de boogseconden? Waarom enkel de Greenwich-coördinaten en niet de alternatieve indelingen, zoals de Franse? Of de vele andere grids die in omloop zijn? Dan hebben we nog de grids op de diverse hemellichamen als Maan en Mars, Ceres, Mercurius, Pluto... Ik denk persoonlijk dat we artikelen over al die individuele lijntjes niet moeten willen. Natuurlijk wél artikelen over de grids als zodanig. Fred (overleg) 13 mei 2016 23:29 (CEST)
   • Er zijn heel veel volstrekt willekeurige indelingen die louter steunen op conventie, getal, aanname. Ja de lijnen zijn er, maar ze worden ook gebruikt. In meerdere van de lemma's kan al gelezen worden dat een aantal onder deze lijnen bepalend zijn voor o.a. staatsgrenzen en andere indelingen in zones, waaronder tijdzones. Ook dit is een reden waarom deze invalshoek interessant kan zijn. "Waarom enkel de Greenwich-coördinaten?" Tja, waarom hebben we dan jaarlemma's op basis van de gregoriaanse kalender of christelijke jaartelling en niet op basis van de islamitische kalender? Omdat dat nu eenmaal de gangbare jaartelling is, tiens. En omdat er nog niemand aan jaarpagina's op basis van de islamitische kalender is begonnen, wat vroeg of laat zeker wel eens zou kunnen gebeuren. 94.224.104.29 14 mei 2016 08:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - als (vm) landmeter vind ik het uitgangspunt om ze aan te maken interessant - het zijn er bovendien slechts 360, hoewel dat, ik weet het, geen argument is om ze aan te maken, maar toch... - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 mei 2016 00:04 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Door de eerder begonnen reeks verder te zetten is er al iemand die een redlink uit een van die lemma's heeft aangepakt, en hebben we Herscheleiland als bijkomend lemma gekregen. 94.224.104.29 14 mei 2016 08:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, kan interessant zijn om op te zoeken en dat is m.i. één van de redenen waarom mensen op Wikipedia gaan. Daka (overleg) 14 mei 2016 08:04 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - ik zie maar liefst 14 taalkoppelingen. Robotje kan zich misschien beter de vraag stellen of hijzelf wel op Wikipedia thuishoort. Wat mij betreft is het antwoord heel duidelijk. Sonuwe () 14 mei 2016 10:10 (CEST)
  • Dit lemma beschrijft door welke plaatsen deze lengtegraad loopt. Dat is vergelijkbaar met onze artikelen over snelwegen, die beschrijven door welke plaatsen een weg loopt. Met één verschil: je kan wel reizen via de A27 en willen weten waar je dan langs komt, maar niemand heeft de behoefte te reizen langs een lengtegraad. Wat lengtegraadartikelen nuttig zou kunnen maken, is dat je eraan zou kunnen zien in welke plaatsen het even laat is. Maar tijdzones zijn helaas niet precies afgebakend door lengtegraden. Je kan ook pagina's aanmaken die ons leren in welke plaatsen het gemiddeld even warm is. Die pagina's heten dan bijvoorbeeld "Gemiddelde jaartemperatuur 8,0 graden" en "Gemiddelde jaartemperatuur 8,1 graden". Ten slotte kan je ook de pagina 140° aanmaken, die ons leert dat 140° een hoek of temperatuur is die groter of hoger is dan 139° maar kleiner of lager dan 141°. Je kan daar ook vermelden welke stoffen smelten bij 140°. ErikvanB (overleg) 14 mei 2016 12:14 (CEST)
   • In het populaire Vlaamse televisieprogramma Iedereen Beroemd van één heeft in een van de voorbije seizoenen Lidewij Nuitten in de rubriek altijd rechtdoor Vlaanderen doorgestapt nauwgezet op het traject van 51° NB ... door de velden en de bossen, zwemmend door rivieren, stappend dwars door huizen en fabrieken heen, en klimmend over afsluitingen en muren. Er is dus een markt voor dit soort reizen. En daar waar het minder evident echt kan, kan je het nog altijd in je hoofd: reizend lezen om te leren :-) Meridianen kunnen mooi naast lemmas over de tijdzones staan, welkom aan pagina's over gemiddelde jaartemperaturen (hoewel daar de deviatie toch wel veel verschil kan betekenen), een pagina die én meetkundige hoeken én temperaturen samen voegt, lijkt me kandidaat voor via een dp aan te pakken. Als het relevante informatie bevat, en verifieerbaar is, let it be. 94.224.104.29 14 mei 2016 16:31 (CEST)
    •  :) Ach ja, je hebt eigenlijk wel gelijk dat een reis langs een meridiaan wel een leuk vakantie-idee is. Ik heb ook ooit eens alle straten willen fotograferen die Kerkstraat heten. Alleen maar omdat ze zo heten. Dus bedankt voor de tip! ErikvanB (overleg) 14 mei 2016 21:03 (CEST)
  • Landsgrenzen zijn soms ook puur toevallige lijnen, zeker in voormalige kolonieen (zie vele rechte lijnen in Afrika, dwars door een woestijn). Die landen verzamelen we ook niet in een artikel over het continent. ed0verleg 14 mei 2016 17:03 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik had eerst mijn twijfels over dit (en volgende vergelijkbare) artikelen over lengtegraden. Ik denk echter toch dat het zeker interessante en bruikbare overzichten zijn die passen in een moderne encyclopedie. Het artikel is zeker (nog) niet erg uitgebreid, maar wat mij betreft inhoudelijk voldoende uitgebreid bijvoorbeeld door de goede afbeelding. Ecritures (overleg) 15 mei 2016 11:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen. Deze lengtegraad is van belang voor de orkaanwaarschuwingssystemen. Ver van Nederland, maar wel van belang voor de landen rond de stille oceaan. Elly (overleg) 15 mei 2016 21:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, inhoudsloos geneuzel dat leuk is voor de eigen hobbysite maar geen enkele bijdrage levert aan de doelstelling van dit project. Peter b (overleg) 16 mei 2016 12:44 (CEST)
   • WIU, geen inhoudsloos geneuzel, want het artikel heeft wel enige relevantie: anders zou het niet in 14 talen beschreven zijn. Doch in deze vorm klopt het gewoon niet, want het artikel gaat er stilzwijgend van uit dat de nulmeridiaan die van Greenwich is, terwijl er ook systemen zijn met andere nulmeridianen: de meridianen van Warschau, Parijs, Amsterdam om maar wat te noemen. 140 graden westerlengte ligt bij al die systemen op een wezenlijk andere plek. Daarnaast zijn er nog kleine verschillen bij de keuze van het geodetisch datum voor een systeem dat gebruik maakt van de meridiaan van Greenwich als nulmeridiaan. Ook dat laat het artikel onvermeld. Er zal uit de titel of de kop duidelijk moeten worden welk geodetisch datum bedoeld wordt (WGS84?), dan kan het artikel w.m.b. behouden blijven. Bijzondere meridianen hebben immers een eigen lemma: evenaar, nulmeridiaan etc. De 140ste meridiaan west van Greenwich kan wat mij betreft aan dat rijtje worden toegevoegd, mits beschreven zoals op de Engelse wiki Also sprach Friedrich! (overleg) 18 mei 2016 10:09 (CEST)
 • Ik neig vrij sterk naar Voor Voor verwijderen omdat ik ten eerste begrepen heb dat een vergelijking met voetballers en beestjes nooit aan de orde is, een lemma wordt zelfstandig beoordeeld. Ten tweede, wie stelt zich ooit de vraag "de 140e lengtegraad, wat is dat voor iets? daar wil ik meer over lezen." Ik kan het me slecht indenken. Ten derde, dat het belangrijk is als scheidlijn voor de Hurricane Centers, dat zal dan in die lemma's moeten staan. Maar de scheidlijn zelf beschrijven en dan zeggen dat die belangrijk is voor de weerdiensten? Net of er iets in de volgorde niet klopt. We gaan ook niet een kronkelige landsgrens van 400 km lang beschrijven en dan vermelden dat ten westen daarvan Nederland ligt en ten oosten Duitsland. Dat hoop ik althans want de wereld kent veel grenzen. Ik hoop ten vierde dat niemand aan de breedtegraden begint, gelukkig zijn dat er de helft minder. (Kun je ook nog samenvatten, "De 81e t/m 90e breedtegraad zijn steeds kleiner wordende denkbeeldige cirkels op het poolijs.") Tenslotte beloof ik aan de wel erg anonieme schrijver van 140WL dat ik nog deze week een beestje zal nomineren. Koos van den beukel (overleg) 22 mei 2016 10:06 (CEST)
 • Lastige deze. Als deze pagina's verdwijnen dan vind ik wel dat er een grafische wereldkaart voor in de plaats moet komen, waarin alle lengte- en breedtegraden goed zichtbaar zijn. Pingel (overleg) 22 mei 2016 10:49 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Ik zie absoluut geen redenen om deze pagina te verwijderen. In een papieren encyclopedie zou zo'n lemma wegens de beperkte ruimte wellicht geen plaats hebben, maar in een internetencyclopedie moet dit toch gewoon kunnen? Netjes beschreven en verifieerbare info, dat is al heel wat... Als je deze artikelen verwijdert, betekent dit wellicht gewoon dat internauten anderstalige wiki's zullen raadplegen. Mooi is de wereld (overleg) 26 mei 2016 21:17 (CEST)

Toegevoegd 13/05: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • GoPro - wiu - wel relevant maar mag op het gebied van neutraliteit en POV-beweringen wel een flinke poets krijgen. - Agora (overleg) 13 mei 2016 22:38 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen - Bronnen toegevoegd. Artikel is gebaseerd op de Engelse wiki, dus ik nodig gebruiker Agora uit om duidelijk aan te geven waar hij meent dat het artikel niet neutraal is en waar er sprake is van POV-beweringen. Blijkbaar is gebruiker Agora een kenner, dus met zijn hulp kan het artikel eenvoudig worden aangepast. Ik wil dan ook oproepen om de dialoog hierover te voeren op de daartoe geëigende plek: de overlegpagina waar commentaar van gebruiker Agora helaas schittert door afwezigheid. Want waarom tijd en energie verspillen aan dit soort onnozele procedures, terwijl we ook gewoon overleg kunnen voeren op een overlegpagina om tot verbetering te komen?? Dat het onderwerp E is, staat buiten kijf als het onderwerp in 23 talen op wikipedia beschreven staat. Also sprach Friedrich! (overleg) 16 mei 2016 18:25 (CEST)
Tsja, de Engelse wiki. Juist daar blinkt het lemma nou ook niet bepaald uit in neutraliteit en lijkt wel helemaal een reclamefolder. En als dit uw manier van aanspreken is, dan sla ik de uitnodiging tot overleg elders maar al te graag af. - Agora (overleg) 17 mei 2016 13:22 (CEST)
Ik zou de collega's van de Engelstalige wiki niet in twijfel willen trekken: in 2013 is het Engelstalige artikel gereviseerd na opmerkingen dat het een advertisement zou zijn (zie het overleg aldaar, onder "Language"). Gelet op het uitzonderlijke succes van het bedrijf (vernieuwend product, beursgang op de NASDAQ in 12 jaar) kan ik me voorstellen dat daarover schrijven overkomt als zijnde niet-neutraal en reclamefolder-achtig, doch men zou m.i. het lemma te kort doen om dit achterwege te laten.
Overigens een opmerkelijk verschil tussen de Engelstalige wiki en de Nederlandse: op de Engelse wiki wordt niet meteen koud een verwijderprocedure gestart, maar gaat men de samenwerking aan om het artikel te verbeteren. Wie hecht aan juiste omgangsvormen zou hier eens een voorbeeld aan moeten nemen. Also sprach Friedrich! (overleg) 17 mei 2016 14:28 (CEST)
Inmiddels zijn er door Gebruiker Dqfn13 diverse aanpassingen gedaan, waardoor de tekst naar eigen zeggen neutraler is geworden. Also sprach Friedrich! (overleg) 18 mei 2016 10:17 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen - In ieder geval niet veredeld, zoals de nominator artikelen soms noemt. Onderwerp is wel relevant, betreffende de nieuwere technieken van fotografie met bijvoorbeeld drones. - Richard KiWi Overleg 26 mei 2016 18:34 (CEST)
 • Lodewijk Ekering - weg - Er onvoldoende. Een korte google leert dat onderwerp wel relevant is, alleen blijkt dat nu onvoldoende uit het lemma en is verder ook bronloos. Het zwaartepunt zou bij z'n rol als predikant moeten liggen, daarover wordt nu enkel vermeldt dat hij vooraanstaand was zonder waarom. Dat hij nationaal bekend werd als AVRO radio predikant ontbreekt bijvoorbeeld. Nu is het voornamelijk politiek, maar dat is weinig meer dan een korte periode gemeenteraadslid. - Agora (overleg) 13 mei 2016 22:48 (CEST)
  • Zouden al die punten verbeterd worden als we het weg gooien? ed0verleg 14 mei 2016 10:55 (CEST)
  • Dan worden ze inderdaad niet verbeterd maar het is natuurlijk de bedoeling dat de schrijver bovengenoemde kritiekpunten ter hand neemt en het artikel aanvult/verbetert.Koos van den beukel (overleg) 14 mei 2016 12:17 (CEST)
   • Want er wordt op twee fronten gestreden: het moet weg (daar is deze lijst voor), maar wat er staat is al wel voldoende, maar iemand wil graag nog veel meer verteld hebben, en hoopt dat dat gebeurt onder dreiging van het kapmes van deze lijst. Deze lijst is niet als dreigmiddel bedoeld voor artikelen die iemand qua balans niet leuk vindt. ed0verleg 14 mei 2016 16:47 (CEST)
    • Nee ed0, wat er stond was qua relevantie niet voldoende enkel het onderwerp zelf had wel genoeg mogelijkheden maar dat stond nog niet in het lemma. Ondertussen trouwens al redelijk verbeterd dus doorgehaald. - Agora (overleg) 16 mei 2016 15:51 (CEST)
  • Heb de bron die intussen was toegevoegd ook gebruikt om aan te vullen, en nog wat bijkomende punten gevonden onderbouwd met een bijkomende bron, en een andere referentie naar de eerste bron (het boek van Tijssen). Dat iets op TBP staat is OK, als iedereen daar nu gewoon wat items van aanpakt, krijgen we een betere WPNL en moeten we geen werk verliezen door verwijdering. 94.224.104.29 15 mei 2016 10:34 (CEST)
   • Als, als, als. Ik heb zo vaak WIU-artikelen hier verwijderd zien worden, gewoon omdat het kan. Daarmee helpen we het delen van kennis niet. ed0verleg 15 mei 2016 15:29 (CEST)
 • Huisopkoper - weg - Noem het een nieuw fenomeen, of noem het een verzamelnaam voor verkoopsites van woningen. Het is in ieder geval niet expliciet Belgisch, terwijl het met deze naam wel zo gebracht wordt. Door de sites expliciet te noemen is het ook verkapte reclame, zeker omdat een van de sites bijna gelijk is aan het "fenomeen". Dqfn13 (overleg) 13 mei 2016 22:50 (CEST)
  • Daarnaast ook erbarmelijk ge- en alles behalve zakelijk beschreven. Toth (overleg) 14 mei 2016 00:00 (CEST)
 • Bart Schram -weg- Een CV van een NE-persoon. Een dergelijk document hoort op LinkedIn thuis, maar niet in een encyclopedie. Fred (overleg) 13 mei 2016 23:24 (CEST)
 • Elianne Kuepers -wiu- In deze vorm een onopgemaakt CV aangaande een persoon waarvan de E-waarde op zijn minst twijfels oproept. Onafhankelijke bronnen zijn afwezig. Fred (overleg) 13 mei 2016 23:41 (CEST)
  • opmaak al aangepakt, bronvermelding nog niet 94.224.104.29 14 mei 2016 08:39 (CEST)
 • Johanna-Louise Verbiest - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 mei 2016 23:59 (CEST)
  • wiu aangepakt 94.224.104.29 14 mei 2016 08:39 (CEST)
  • en ik ook (+infobox). ed0verleg 14 mei 2016 17:39 (CEST)

Toegevoegd 14/05; af te handelen vanaf 28/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 14/05: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van grote Kirgizische steden, - wiu - Peter b (overleg) 14 mei 2016 00:25 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Een artikel waarvan er vele bestaan en die past binnen een encyclopedie. Alleen omdat er boven het artikel een aantal niet-Nederlandse tekens (Орто-Сай) staan wil nog niet zeggen dat het WIU is. De links staan verder naar beneden in het artikel. Weliswaar een aantal rode, maar bij het verwijderen van dit artikel wordt ook een deel van de informatie over die rode links verwijderd. Daka (overleg) 21 mei 2016 21:11 (CEST) P.S. Ik vraag me sterk af of Peter b wel naar beneden heeft gescrold?
 • Anne Elisabet Jensen, - wiu - Peter b (overleg) 14 mei 2016 00:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - dit is een onzinnominatie waarbij de nominerende gebruiker geen enkele moeite doet, behalve een sjabloon plakken voor iets wat hij zelf kan oplossen, of de aanmaker kan informeren, of tal van andere opties. Maar nee, in plaats daarvan kiest deze gebruiker de meest slechtst mogelijke optie. Deze nominatie slaat nergens op: een artikel nomineren omdat de tijdlijn (carrière) ondertussen onvolledig is geworden. Dit slaat echt nergens op en deze actie is niet uit te leggen. Dit artikel is bovendien totaal niet wiu en dat een artikel onvolledig is, is totaal geen reden om een artikel te nomineren ter verwijdering. (En mocht ik boos overkomen: na vele jaren van kritiek op je gedrag maak je nog steeds dezelfde blunders.) Romaine 14 mei 2016 08:32 (CEST)
   • Een blunder? Waar? Een lemma dat een momentopname van een parlementslid geeft zonder enige politieke voorgeschiedenis, een carrière die niet wordt bijgehouden terwijl de dame inmiddels ook geen lid meer was. Dat is wiu. Hoe hard jij ook schreeuwt dat dat niet zo is. Ik kan van alles op de overlegpagina schrijven, dat staat er dan vijf jaar en er gebeurt niets, een vermelding hier zorgt er voor dat er misschien iemand iets gaat doen. Dat jij dan weer met de bekende scheldpartij komt neem ik op de koop toe. Peter b (overleg) 15 mei 2016 23:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Dit is inderdaad geen goede reden om te nomineren. Ik heb het artikel inmiddels enigszins bijgewerkt, zodat wat mij betreft de nominatie kan worden doorgehaald. Oskardebot (overleg) 14 mei 2016 22:50 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Wat een onzin. Dan kan je 80% van wikipedia wel weggooien, Magalhães (overleg) 15 mei 2016 13:44 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen een CV in plaats van een biografisch artikel. Natuur12 (overleg) 15 mei 2016 14:08 (CEST)
  • Heeft WPNL regels wanneer iemand meerdere ongepaste nominaties op de verwijderlijst uitvoert? Een blokkage? 94.224.104.29 15 mei 2016 22:36 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Wikipedia heeft geen regels voor het meerdere keren plaatsen van ongepaste nominaties op de verwijderlijst, mocht die er wel zijn heb ik deze regels nog niet toegepast zien worden. Het zou fijn zijn als dergelijke regels er zouden komen er vanuit gaand dat deze regels er nog niet zijn. Mochten die regels er wel zijn, zou het prettig zijn dat ze dan ook toegepast gaan worden zodat men hopelijk twee keer gaat nadenken alvorens te nomineren voor verwijdering. Want er wordt wel erg snel genomineerd. En dan vaak ook nog op zaken die bij vele vergelijkbare lemmata (waarvan er heel wat bij zijn die er al jaren staan) wel hun goedkeuring krijgen. Je zou toch mogen aannemen, of het kan of het kan niet (maar niet van bij de accepteren we het en bij de ander niet)!? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 31 mei 2016 00:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik vind een politicus die in het EP heeft gezeten encyclopediewaardig: ook als het niet voldoende biografisch zou zijn. (al vind ik het lastig in te schatten welke biografische informatie er bij zou moeten) Ecritures (overleg) 18 mei 2016 15:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Per alle bovenstaande tegenstemmen. Geen idee wat hierachter zit, maar hoe dan ook heel erg vreemde nominatie. Ze heeft nota bene in het Europees Parlement gezeten maar is toch niet E-waardig? Sinds wanneer meten op individuele artikelen over politici met twee maten? De Wikischim (overleg) 18 mei 2016 17:37 (CEST)
 • Paul Auguste Alting von Geusau - NE. 's Mans militaire carrière is niet buitengewoon opmerkelijk. Hij zou als publicist misschien relevant kunnen zijn, maar "Indische warongpraatjes" geeft precies drie Googletreffers (waarvan er twee verband houden met dit Wikipedia-artikel en één met Menke, de auteur ervan). Het gedicht "Gevallen - zijn roeping vervuld" genoot rond 1900 inderdaad een zekere vermaardheid. Dat blijkt uit de veertien Googletreffers. Dit alles lijkt me onvoldoende voor een artikel. Verder heb ik het vermoeden dat behalve de letterlijke citaten nog wel meer uit het artikel letterlijk is overgeschreven uit oude bronnen; het is per slot van rekening een artikel van Menke. Wel is het een beetje jammer dat met het schrappen van dit artikel ook de kritiek op generaal Vetter verloren gaat, die in de byzantinistische pers uit die tijd steevast beschreven werd als een geniaal strateeg, geliefd bij zijn ondergeschikten. De brief van Alting von Geusau zou opgenomen kunnen worden in een echt goed artikel over Jacobus Augustinus Vetter als dat ooit nog eens geschreven wordt. Sijtze Reurich (overleg) 14 mei 2016 01:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - een in 1894 gesneuvelde tweede luitenant over wiens militaire loopbaan weinig meer valt te vermelden. Gouwenaar (overleg) 15 mei 2016 17:03 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Desnoods misschien iets voor deze wiki? Dan wel graag zonder auteursrechtenschendingen. De Wikischim (overleg) 18 mei 2016 17:40 (CEST)
   • Het is wel leuk om te weten dat op één na alle artikelen van Menke die ik de afgelopen twee maanden voor verwijdering heb voorgedragen, binnen een dag waren overgenomen door Wikisage. Daar vind je nu dus ook het artikel over Alting von Geusau. Sijtze Reurich (overleg) 18 mei 2016 22:31 (CEST)
    Wikisage-pagina's zijn niet goed vindbaar door de zoekmachine, dus erg veel schiet je daar niet mee op. Verder betreft het hier geloof ik merendeels teksten die gedigitaliseerd toch al elders online staan, maar dan zoals ze oorspronkelijk zijn verschenen. Veel is er dus hoe dan ook niet verloren, eigenlijk helemaal niets denk ik. De Wikischim (overleg) 18 mei 2016 23:08 (CEST)
 • Karma Depth - ne - Kattenkruid (overleg) 14 mei 2016 03:53 (CEST)
 • Piet Lammers - ne - Wat maakt het artikel nu encyclopedie waardig? Omdat het Piet was die als eerste brigade lid sneuvelde? Of omdat hij componist was van het brigade lied? Daarnaast is het verhaal wat warrig. In Engeland was hij onderkapelmeester, tijdens de invasie werd het hoofdkwartier beschoten (verplaatste dit hoofdkwartier zich?) en is Piet ineens iemand van de medische dienst? Arch Aanziende helm.svg (overleg) 14 mei 2016 11:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Uit het artikel wordt niet duidelijk, waarom deze persoon E zou zijn. Oskardebot (overleg) 14 mei 2016 11:51 (CEST)
 • Pieter van Lawick van Pabst - De E-waarde van deze militair spat nu niet direct van het artikel af, maar ook is het voor niet-ingewijden in de Lombok-expeditie tamelijk onbegrijpelijk. "Van Lawick van Pabst werd te Lombok benoemd tot commandant majoor van het negende bataljon infanterie en vertrok op 16 augustus 1894 naar Batoe Klian met de opdracht om de Balische versterking Kota Radja te doen slechten en de Balische krijgsbenden westwaarts te doen terugtrekken, zodat de Sasaks Batoe-Klian weer in bezit konden nemen." Balische krijgsbenden? Sasaks? Enige uitleg is toch wel gewenst. Bovendien vermoed ik dat deze passage, zoals gebruikelijk bij een artikel van Menke, letterlijk is overgenomen uit een oude bron, maar helaas zijn de als bron opgevoerde publicaties online niet te vinden. Ik had in eerste instantie het idee dat ik dit artikel zelf wel kon opknappen, maar bij nader inzien: waarom zou ik een hoop tijd steken in het corrigeren van andermans prutswerk? Ik wil echter niemand ontmoedigen; om met Boudewijn de Groot te spreken: "Wie het eens proberen wil, die mag." Sijtze Reurich (overleg) 14 mei 2016 11:18 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen de hierboven genoemde passage is vrijwel letterlijk overgenomen uit het verraad van Lombok van J.P. Schoemaker, waar de volgende passage staat: "Te dien einde vertrok de eerste colonne, onder luitenant-kolonel van Lawick van Pabst (9e bataljon infanterie), op den 16en naar Batoe-Klian, met opdracht tevens om de balische versterking Kota-Radja te doen slechten en de balische krijgsbenden westwaarts te doen terugtrekken, opdat de Sasaks Batoe-Klian weder in bezit konden nemen". Deze passage is met enig kunst- en vliegwerk wel in Googlebooks te vinden. Gouwenaar (overleg) 15 mei 2016 16:41 (CEST)
 • Typologiemodel - copyvio - zie: kennisdelen.org Arch Aanziende helm.svg (overleg) 14 mei 2016 11:56 (CEST)
Klopt, dus dan moet het toch nuweg? Apdency (overleg) 14 mei 2016 12:04 (CEST)
Staat daar (direct te verwijderen) al, dus dat gaat (als het goed is) spoedig verwijderd worden. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 14 mei 2016 12:06 (CEST)

Toegevoegd 14/05: Deel 2[bewerken]

 • Door jou - ne - Blijkbaar gewoon een nummer van een album. Geen single. Zijn alle nummers van alle albums E (ook zonder specifieke zaken die het nummer wel relevant kunnen maken)? Queeste (overleg) 14 mei 2016 15:53 (CEST)
  • Dat is natuurlijk een algemene vraag. Ik weet het antwoord niet (wel zal er ongetwijfeld vaker over gediscussieerd zijn), maar ik zie in "Cox schreef een nieuwe tekst bij 24 rozen, een romantisch liedje van Toon Hermans. Cox’ versie is een protestlied tegen de Vietnamoorlog. 24 Rozen is daarbij gewijzigd in Honderdduizend doden." wel specifieke informatie. Apdency (overleg) 14 mei 2016 16:05 (CEST)
  • Dat gaat gewoon over de inhoud van het nummer. Zoals de inhoud van alle nummers van alle albums kan beschreven worden, of er kan verwezen worden naar het oorspronkelijke nummer bij een cover of een nieuwe tekst op bestaande muziek. Dit soort toelichting verwacht ik dan mogelijk op de pagina over het album, waar ook weinig info staat en gerust plaats is voor wat meer toelichting. Queeste (overleg) 14 mei 2016 16:08 (CEST)
 • Luciano IJssalon - Ew? - eerder verwijderd maar later teruggeplaatst lemma. Twijfel over relevantie blijft: keten van 7 winkels en een paar prijzen die niet allemaal goed op relevantie of 'ons-noemt-ons' te duiden zijn. - Agora (overleg) 14 mei 2016 16:17 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Meer dan een losse, plaatselijke winkel. Je kunt die dus tegenkomen op meerdere plaatsen. Vergelijk dit artikel eens met het bovenstaande. Queeste (overleg) 14 mei 2016 16:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen per mijn argumentatie alhier. Waarom toch elke keer deze herhaling van zetten? Natuur12 (overleg) 14 mei 2016 22:11 (CEST)
   • Omdat je het sowieso na terugplaatsing wel een extra ronde TPB mee had mogen geven. Bij lemma's waar twijfel over is, en zeker qua relevantie/ reclame, is dat een goed gebruik wat diverse collega moderatoren ook toepassen. - Agora (overleg) 16 mei 2016 15:40 (CEST)
    • Sorry Agora maar dit is onzin. TBP + wp:TERUG = meer dan voldoende input voor een zorgvuldige afweging. Een derde keer dezelfde vraag voorleggen is meer een soort van werkverschaffing door mensen die kennelijk een soort van uberzekerheid nodig hebben. Natuur12 (overleg) 16 mei 2016 23:14 (CEST)
     • Helemaal geen onzin; twee totaal andere lijsten qua insteek en type afweging. Het staat je uiteraard vrij om dat zo voldoende te vinden, maar wees nou niet verbaasd dat daar ook anders over gedacht wordt. - Agora (overleg) 17 mei 2016 09:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Heeft wel onder meer het Algemeen Dagblad gehaald, dus heeft zeker 'een zekere bekendheid'. Wikiwerner (overleg) 14 mei 2016 23:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, een ijssalon met 7 vestigingen die een brancheprijs heeft gewonnen en in het AD heeft gestaan, tja, ik zie het niet. Hebben we ook de winnaars van de oliebollentest en ander AD-pareltjes? Die mogen van mij dan ook wel weg. Peter b (overleg) 15 mei 2016 23:36 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Argumenten waarom ik tegen ben had ik al genoemd (hier). Maar toch nog even een aanvulling, namelijk dat van de auto/boks/voetbal/wielrennerssport om er maar een paar te noemen, daarvan worden de prijzen die behaald zijn op Wikipedia vermeld (iets wat ik dan niet kan begrijpen)! Want er wordt dan wel gesproken over sport, maar de meeste hiervan zijn simpelweg duur betaalde banen die voor het vele geld wat men hiervoor krijgt vaak niet eens weten te presteren! Gezien deze dus vermeld worden, mag na mijn mening de ander zijn/haar prijzen behaald met het uitoefenen van een beroep dan toch ook vermeld zien op Wikipedia!? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 16 mei 2016 16:29 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Er wordt met drie(!) bronnen beweerd dat de winkel in Wassenaar in 2011 en 2012 uitgeroepen zou zijn tot "beste ijssalon", maar dat klopt niet. In 2011 was ijssalon Florence de beste ijssalon van het jaar. Luciano was 'slechts' een van de drie winnaars van de gouden ijscreatie 2011. Dat betekent dat de ijssalon slechts in het jaar 2012 uitgeroepen werd tot beste ijssalon van het jaar. Tja, met respect, maar dat geldt voor vele ambachtelijke branches. Er zijn tig slagerijen, bakkerijen, schoenmakerijen enz. enz. die zich in enig jaar de beste van Nederland mochten noemen. Gouwenaar (overleg) 16 mei 2016 17:03 (CEST)
   • Heb in ieder geval deze onjuistheid aangepast. Natuur12 (overleg) 27 mei 2016 15:48 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Per Natuur12 en Queeste. - Richard KiWi Overleg 26 mei 2016 19:04 (CEST)
 • Handleiding-wiki/Wat betekent wiki? - Was al gemarkeerd, maar past dit op Wikipedia? Paginanaam lijkt me ook ongewenst. Yannick1 (overleg) 14 mei 2016 17:07 (CEST)
  • Gedeeltes kunnen eventueel ingevoegd worden op Wiki. Wikiwerner (overleg) 14 mei 2016 17:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - aangemaakt door een inmiddels voor onbepaalde tijd geblokkeerde vandaal; titel is strijdig met de conventies en ik verwacht dat er geheel geen informatie in staat die niet al in de normale hulp-pagina's staat. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 15 mei 2016 09:16 (CEST)
  • Tekstgedeeltes bovendien afkomstig van hier en hier. Beide weliswaar CC-BY-SA en/of GFDL maar 1 op 1 kopiëren naar hier lijkt me niet zoveel toevoegen. 82.95.112.83 15 mei 2016 10:46 (CEST)
 • Am (Disney) en Si (Disney) - NE - Deze paar zinnen geven geen duidelijk beeld van relevantie. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 14 mei 2016 17:13 (CEST)
 • Adana (band) - NE - de wiki-sekteleden hebben een maand (oid) gekregen om te kalmeren. Benieuwd of ze nu wel tot ratio in staat zijn, of ze weer gewoon van alles uit hun onderbuik laten knallen. Band is ne, en de auteur van het artikel heeft lakt aan sektes Driehonderd (overleg) 14 mei 2016 17:18 (CEST)
  • Volgens mij is dit niet de eerste keer dat je een artikel van je eigen hand nomineert voor verwijdering. En waar je dat verhaal over sektes vandaan haalt is mij een raadsel. Ik (en niet alleen ik) vermoed dat het hier een WP:Punt-nominatie betreft. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 mei 2016 23:29 (CEST)
  • Ik ook. Wmb doorstrepen, net als de vorige keer. Wikiwerner (overleg) 14 mei 2016 23:39 (CEST)
  • Tegen Tegen, onterechte nominatie Bjelka (overleg) 15 mei 2016 12:22 (CEST)
  • Tegen Tegen - of ik daarmee bij een sekte hoor, dat laat ik aan de lezer over. ed0verleg 15 mei 2016 15:20 (CEST)
  • Per WP:SNEEUW en WP:NAR volstrekt kansloze en WP:Puntige nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 15 mei 2016 23:17 (CEST)
   • Misschien kan The Banner eens een maandje uitloggen, en zich afvragen waar hij mee bezig is. Projectverstorend gedrag The Banner iig ongedaan gemaakt. Bij herhaling volgt een blockverzoek. Voorts gaat dat compleet inhoudloze WP:PUNT-gescandeer wat vervelen. Driehonderd (overleg) 16 mei 2016 02:42 (CEST)
    • Opmerking Opmerking Gebruiker Driehonderd is ondermeer n.a.v. bovenstaande edit voor drie dagen het zwijgen opgelegd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 mei 2016 08:26 (CEST)
     • En toen die periode voorbij was, viel hij in herhaling, wat hem prompt een blok van 7 dagen opleverde. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 25 mei 2016 17:10 (CEST)
 • FC Zegelsem - WIU/NE - een oneliner. Een snelle zoekopdracht op Google leert me dat deze club actief is in de vierde provinciale van Oost-Vlaanderen. 2A02:1811:CC2C:1100:D582:2601:1554:8F22 14 mei 2016 19:24 (CEST)
 • Guardians of the Galaxy 2 - WIU - Oneliner. De ene zin die het artikel rijk is geeft aan dat het gaat over een vervolg op Guardians of the Galaxy. 2A02:1811:CC2C:1100:D582:2601:1554:8F22 14 mei 2016 19:46 (CEST)
 • Alpha Jet - WIU - artikel geeft geen bijzondere info over het onderwerp. Volgens mij kan het artikel uitgebreid worden op basis van anderstalige Wikipedia's. 2A02:1811:CC2C:1100:D582:2601:1554:8F22 14 mei 2016 20:03 (CEST)
 • Overgangsweerstand - wiu. Queeste (overleg) 14 mei 2016 20:08 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen – ik heb geprobeerd hier iets van te maken, maar het is een onbegrijpelijke brij, ik ga hier geen tijd aan spenderen. De aanmaker is een repeat offender op het gebied van onbegrijpelijke tekst. Het onderwerp is interessant, en onze Wikipedia kan goeie artikelen over de bouw echt gebruiken, maar deze auteur lijkt geen didactische vaardigheden te hebben en wil ook niet luisteren. –Frank Geerlings (overleg) 14 mei 2016 20:17 (CEST)
  • misschien is een redirect naar warmte-isolatie een beter idee? ed0verleg 14 mei 2016 21:03 (CEST)
   • Heb ik aan gedacht (ook thermische weerstand is als bestemming te overwegen) maar de lezer wordt op die bestemming(en) niet wijzer, want overgangsweerstand wordt daar niet met name genoemd. Beter iemand een nieuwe kans geven een goed artikeltje te schrijven. –Frank Geerlings (overleg) 14 mei 2016 21:09 (CEST)
  • Bij het zien van deze term dacht ik direct aan een elektrische weerstand, die je hebt op de plaats waar twee metalen delen elkaar raken (zoals bv. hier), en die overgangsweerstand wordt niet eens genoemd. Gezien de onbegrijpelijkheid van de tekst (zoals inderdaad steeds bij deze onverbeterlijke schrijver) pleit ik Voor Voor verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 mei 2016 23:08 (CEST)
   • Inmiddels heeft de aanmaker er een zinnetje over elektrische overgangsweerstand tussen geprutst, en het artikel daarmee nòg onbegrijpelijker weten te maken. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 mei 2016 08:54 (CEST)
 • Jean Lenert - WIU. Matige vertaling (zo is een "altiste" geen violist, maar een altviolist, en is "Nationale Orde van Verdienste" een betere vertaling voor "Ordre national du Mérite" dan "Nationale Order van Merit"). De man lijkt me overigens wel E-waardig. Een leuke opknapklus voor de liefhebber dus. Sijtze Reurich (overleg) 14 mei 2016 20:13 (CEST)

Toegevoegd 14/05: Deel 3[bewerken]

 • Kara Sevda - WIU - geschreven in een middelmatig Nederlands - 2A02:1811:CC2C:1100:D582:2601:1554:8F22 14 mei 2016 20:58 (CEST)
  • Taalgebruik verbeterd. Als iemand er nog een mooi TV-serie-sjabloon op wil zetten voldoet het naar mijn mening aan de standaard die wij voor dit soort artikelen hanteren. Hopelijk gaan Turkse Nederlanders het verder aanvullen. Elly (overleg) 26 mei 2016 01:19 (CEST)
 • Daders in de Tweede Wereldoorlog - weg - Betoog Kattenkruid (overleg) 14 mei 2016 21:12 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik vraag me af of het begrip 'betoog' hier van toepassing is. In elk geval is het geen encyclopedisch artikel. Oskardebot (overleg) 14 mei 2016 22:36 (CEST)
   • jan janman: het is niet bedoeld als betoog, misschien dat de inleidende woorden in het begin zo overkwamen, heb ik intussen apart hoofdstuk van gemaakt onder de titel 't.z.t. te verwijderen' (hopelijk niet tegelijk met de rest). Ik hoop er wel een artikel van te maken, dat encyclopedisch te noemen is. Het is m'n eerste bijdrage aan Wikipedia, dus voor mij is het vooral ook een leerproces.
  • Voor Voor verwijderen met Oskardebot eens, dit artikel lijkt me niet encyclopedisch. Wikidevnl (overleg) 14 mei 2016 22:54 (CEST)
   • jan janman: inderdaad, zeker in het begin was het dat nog duidelijk niet. Hopelijk intussen al wat meer.
   • Pagina lijkt aangemaakt om de stelling te onderbouwen/ondersteunen dat daders tevens zelf slachtoffers zijn, vandaar. In ieder geval geen encyclopedische informatie over het onderwerp. Kattenkruid (overleg) 14 mei 2016 23:33 (CEST)
    • jan janman: doel was duidelijk niet simpel te zeggen dader = slachtoffer. Wat het doel wel was wist ik ook nog niet. Waar ik nu op zit qua onderscheid: er is duidelijk een overlap tussen dader en slachtoffer, maar die hoef ik niet zo nodig uit te werken. Wat me wel van belang lijkt: kijken naar wat daders hebben gedaan, aangericht of bereikt, en dan terug kijkend welke andere mensen waren daar de dupe van dan wel werden ermee geholpen. Best lastig uitwerken dit, zal me ook maar zeer ten dele lukken.
  • Voor Voor verwijderen Niet encyclopedisch. Het gaat wel degelijk om een betoog, dan zal minstens duidelijk gemaakt moeten worden welke groepen deze mening hebben. Op Nationale Dodenherdenking staat: "sinds 1961 wordt officieel een ruimere definitie gehanteerd die alle oorlogsslachtoffers of omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omvat." Als sommige groepen vinden dat niet alle oorlogsslachtoffers of omgekomenen daarbij horen wijkt dat af van het algemene opvatting. In de huidige vorm IMO dus POV en NE.Arch Aanziende helm.svg (overleg) 15 mei 2016 11:22 (CEST)
   • jan janman, dit ging om het beginstukje over dat nat. comm. 4en5mei stelt 'wij herdenken geen daders'. Dat stukje heb ik intussen verwijderd uit dit artikel, staat nu alleen nog bij al bestaande artikel over dader, met intussen ook de goede referentie.
  • Hier kan je niets mee. Op zijn best hoort dit ding in de kladruimte van de aanmaker thuis The Banner Overleg 16 mei 2016 00:21 (CEST)
   • jan janman: Mee eens, met die conceptversie kan je nog niks. Ik heb in het begin wel gewerkt op alleen de pc hier, maar dat werkt toch niet zo makkelijk met het goed zetten van referenties en interne verwijzingen. Overigens, wat ik op je gebruikersruimte zie dat je in Wikipedia teleurgesteld bent kan ik me enigszins voorstellen, bij het artikel over nationale dodenherdenking trof ik nogal wat niet meer aanwezige pagina's aan bij de bronnen, terwijl ik zelf in mijn eerste bijdragen ook op dat vlak meteen werd afgeschoten zeg maar. Ben ik eerst maar eens begonnen met daar wat verwijzingen te actualiseren. Hoort er blijkbaar bij in een encyclopedie als dit.
  • Voor Voor verwijderen - bronloos artikel, kennelijk zijn dit eigen opvattingen van de schrijver. Advies aan Jan janman, verdiep je eerst eens in wat Wikipedia is en wat Wat Wikipedia niet is. Hier en elders probeer je steeds eigen opvattingen op Wikipedia te ventileren en dat is nu net niet de bedoeling. Wmb behoeft dit artikel niet twee weken ter discussie te staan, maar kan het beter zsm verwijderd worden. Gouwenaar (overleg) 16 mei 2016 20:44 (CEST)
   • ja, het valt me ook op, dat ik voor de nieuwe pagina eigenlijk alleen bezig ben om in Wikipedia zelf te kijken voor informatie. Ik gebruik soort van Wikipedia zelf als bron en dat zou op zich oké kunnen zijn had ik zo bedacht. Maar intussen begrijp ik dus dat dit ook valt onder 'origineel onderzoek', dat juist niet meteen zo in Wikipedia terecht hoort te komen. Verder had ik al even gekeken in wat Wikipedia is en zag ik iets staan over 'verbinden'. Eigenlijk dacht ik zo 'verbindend' bezig te kunnen zijn. Maar ja, ik ben intussen al aardig aan het vastlopen. Ik wil ook niet als zendelingetje te boek staan op Wikipedia. Jan janman (overleg) 16 mei 2016 22:42 (CEST)
  • dus: **Voor Voor verwijderen - artikel met als enige bron Wikipedia. bedoeld als een soort nuttig overzicht. Maar ja, daar lijkt het nu helemaal niet op en ik zie ook niet meer hoe ik het ervan moet maken. Jan janman (overleg) 16 mei 2016 22:42 (CEST)

Opmerking Opmerking: nu iedereen, inclusief de aanmaker, uiteindelijk dezelfde mening is toegedaan heb ik het artikel (wat er nog van over was – de inhoud was al vervangen door een {{weg}}-sjabloon – al vóór de normale termijn verstreken was verwijderd. Richard 17 mei 2016 15:33 (CEST)

 • Kortverhaal Carrousel - meer een werkstuk dan een artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 mei 2016 22:15 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen (na hopelijke verbetering) Dit is geschrapt uit het artikel Marylin Simons en zo te zien zonder opmaak in een nieuw artikel gezet. Eerder wiu dan NE of 'weg'. - Richard KiWi Overleg 15 mei 2016 00:47 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Op de pagina van Marylin Simons staat een link naar de volledige tekst van dit verhaal. Het enige wat de maker van deze pagina daar nog aan toe heeft gevoegd, is interpretatie ervan. Toth (overleg) 15 mei 2016 01:01 (CEST)
   • Ok, ik heb het in ieder geval wat verbeterd, of het wel of niet blijft staan ga ik verder niet volgen, het heeft mijn interesse niet. - Richard KiWi Overleg 15 mei 2016 01:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het gaat om een bekroond verhaal; de informatie is niet elders te vinden. Informatie stond overigens al langer in het artikel van Marylin Simons; mag van mij eventueel daar ook weer teruggezet worden. We El (overleg) 15 mei 2016 09:19 (CEST)
  • 1 voor, 2 tegen - als het blijft, zou de titel in ieder geval Carrousel (kortverhaal) of beter Carrousel (Simons) moeten worden - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 15 mei 2016 12:58 (CEST)
 • Imetlaa - ZP - geen duidelijke indeling. Bevat zelfs referenties en de tekst in op de geschiedenis pagina van het IP van de plaatser luidt "De berber muziekgroep in diaspora bij uitstek!" Wikidevnl (overleg) 14 mei 2016 22:50 (CEST)
  • Zoals het artikel nu is, is het weergaloze promo zonder opmaak. Gezien de activiteit van de band is er wellicht enige relevantie. Pingel (overleg) 16 mei 2016 23:48 (CEST)
 • Joop Goudswaard - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Kattenkruid (overleg) 14 mei 2016 22:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen buiten dat ook inderdaad gewoon NE Wikidevnl (overleg) 14 mei 2016 22:59 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen te weinig relevante info. Pingel (overleg) 16 mei 2016 23:48 (CEST)

Toegevoegd 15/05; af te handelen vanaf 29/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/05: Deel 1[bewerken]

 • Gideon Springer - wiu/ne. Geen bronnen, encyclopedische relevantie twijfelachtig. 82.95.112.83 15 mei 2016 10:49 (CEST)
 • Radarkompas - Nuweg - Evidente reclame. Take Mirrenberg (overleg) 15 mei 2016 12:35 (CEST)
 • GayLINC -reclame- Dit artikel lijkt, qua stijl en inhoud, eerder door Gaylinc geschreven dan dat het een neutraal, objectief en encyclopedisch artikel is dat door een buitenstaander over Gaylinc werd geschreven. De wervende tekst past dan ook uitstekend op de eigen website van Gaylinc. Fred (overleg) 15 mei 2016 13:06 (CEST)
 • Euroscoreboard -reclame- Direct aanspreken lezer: Dit kun je downloaden enz. Fred (overleg) 15 mei 2016 13:10 (CEST)
  • Hallo, ik snap hier niet echt veel van. Reclame? Ik zeg toch niet je moet het downloaden maar je KAN het downloaden! Maar ja, misschien moet ik de tekst nog maar eens aanpassen;) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 89.99.134.76 (overleg · bijdragen) op 17 mei 2016 19:23 (CEST)
   • Is het nu goed? Ik hoop het wel, want het onderwerp is niet groot dus zoveel tekst moet er niet inzitten!
 • Deurne Media Groep -Nuweg- Wil niet op Wikipedia staan. Kevin
  • Blijkbaar heeft de auteur op zijn donder gekregen van zijn baas nadat zijn enthousiasme niet gewaardeerd werd. Ik denk dat we de wens tot nuweg moet respecteren. (Naar mijn mening komt het artikel dicht bij reclame en is het ook NE) The Banner Overleg 15 mei 2016 16:35 (CEST)
   • Eens. Dit kunnen we best honoreren. Aanvraag aanmaker die de enige auteur is en genomineerd op de dag dat het artikel is aangemaakt. Natuur12 (overleg) 15 mei 2016 17:05 (CEST)
 • Spelers en speelsters van Olympia Hengelo in Oranje. NE, inhoud kan gemeld worden op een nog te starten pagina over Olympia Hengelo. Atsje (overleg) 15 mei 2016 17:55 (CEST)
  • door opsteller leeggemaakt → nuweg - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 mei 2016 22:31 (CEST)
 • PAINAD -wiu- In deze vorm nog niet geschikt voor de encyclopedie. Ergens van overgenomen? JanB46 (overleg) 15 mei 2016 18:01 (CEST)
  • Heel waarschijnlijk gekopieerd uit een andere bron gezien de zin " Bij alle patiënten die bij ons op de afdeling liggen is het belangrijk om" enz. Onduidelijk wat er in die zin met ons wordt bedoeld...Legenda kopalnia.svg Davv69 overleg 17 mei 2016 07:33 (CEST)
 • Tntropical -NE- Een nog geen jaar oud DJ-duo. Twitter en YouTube worden als "bron" opgevoerd. Verder staat er niet veel in het artikel, en in elk geval niets waaruit de E-waarde blijkt. Fred (overleg) 15 mei 2016 18:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Zeer laag aantal volgers en views op genoemde sociale media na 6 maanden tijd. Google heeft niets relevants te melden. Pingel (overleg) 16 mei 2016 23:24 (CEST)
 • Kenzo (bedrijf) -weg- Er staat niets in deze éénzinner. Wie het bedrijf wil beschrijven kan beter opnieuw beginnen. Fred (overleg) 15 mei 2016 19:10 (CEST)
 • Like a Virgin (single) -wiu- In deze vorm te mager. Fred (overleg) 15 mei 2016 20:55 (CEST)
 • Charles de Roy van Zuydewijn – wiu. Artikel uit het oeuvre van Menke. Hier is iets raars mee aan de hand. Het artikel staat vol met cursieve passages, die naar ik vermoed letterlijke citaten zullen zijn, maar het is volslagen onduidelijk waar de auteur ze vandaan heeft. Bij de bronnen worden acht krantenartikelen aangehaald, maar ik kan ze niet allemaal terugvinden op Delpher. De passage “in het vaste vertrouwen dat ieder ter gelegener tijd zijn taak zou kennen en vervullen en daarbij een betamelijke kameraadschap en de strengste discipline op de voorgrond zou stellen” is letterlijk overgenomen uit De Locomotief van 08-11-1873 en de passage “Alhoewel reeds tot het ambteloos leven teruggekeerd, zal zeer zeker het Indische leger in het afsterven een verlies te betreuren hebben, alsof de generaal nog tot de laatste dag van zijn leven in de gelederen was gebleven, zoals hij dit tevoren was - uitmakend een sieraad van de armée” uit De Locomotief van 30-09-1876. Maar in bijvoorbeeld De Locomotief van 23-03-1874 kan ik geen enkele vermelding van De Roy van Zuydewijn vinden, zodat de passage “Zoals u weet ... voet te verzetten” in de lucht hangt.
Ik ben niet erg gecharmeerd van deze manier van citeren. In de eerste plaats is het onderscheid tussen wat van Menke is (áls er in dit artikel iets is dat echt van Menke is...) en wat van een ander niet duidelijk genoeg. In de tweede plaats dient duidelijker te worden afgebakend wat precies uit welke bron komt. Een voetnoot plaatsen is niet voldoende, want dat hoeft geen letterlijk citaat te betekenen. Kortom: gaarne een beter artikel en anders moet dit maar weg. Sijtze Reurich (overleg) 15 mei 2016 22:44 (CEST)
  • O ja, bij dit artikel horen een overlegpagina en vier redirects: C.L. St. A.M. de Roij van Zuijdewijn, C.L. St. A.M. de Roy van Zuydewijn, Christiaan Roy van Zuydewijn, de en Christiaan de Roy van Zuydewijn. Bij verwijderen van dit artikel kunnen die vijf pagina’s ook weg. Sijtze Reurich (overleg) 15 mei 2016 23:19 (CEST)
   • Het is trouwens niet zo dat wat niet cursief is, van Menke zelf is. De passage "Een paar ogenblikken later, en nog voor de muziek gehoord werd, gaf hij aan zijn omgeving en aan kapitein Rochell met de eerste compagnie van het linkerhalf 14de bataljon het sein tot de aanval en riep voorwaarts, voorwaarts, wij moeten erin! en onder zijn voorbeeld en onder de uitroep leve de Koning! stormde de rechtervleugel tegen de linkervleugel van de vijand op." heeft ze vrijwel zeker overgeschreven, ik vermoed uit het boek van Borel (waarover ik helaas niet beschik). Maar alleen de aanvalskreten zijn gecursiveerd, de rest van het overschrijfwerk niet. (En dan nog die suffe link naar Willem III, die in dit verband totaal niet relevant is. Ja, die zal wel van haarzelf zijn.) Sijtze Reurich (overleg) 30 mei 2016 10:25 (CEST)
 • Sid (Ice Age) - wiu - Kattenkruid (overleg) 15 mei 2016 23:16 (CEST)

Toegevoegd 16/05; af te handelen vanaf 30/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 16/05: Deel 1[bewerken]

 • Elfen Lied - wiu - iemand heeft de achterkant van een DVD verward met een encyclopedie. Natuur12 (overleg) 16 mei 2016 01:08 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Het artikel is al lang geleden aangemaakt (2006) en nu pas is hier wiu van gemaakt?... Het is naar mijn mening te veel moeite om het artikel te herschrijven want na het doorlezen ervan zijn er veel fouten in gemaakt en is het ne geschreven. Daarom voorweg. Xxmarijnw (overleg) 16 mei 2016 14:13 (CEST)
 • Afrikän Protoköl - NE - de wiki-sekteleden hebben een maand (oid) gekregen om te kalmeren. Benieuwd of ze nu wel tot ratio in staat zijn, of ze weer gewoon van alles uit hun onderbuik laten knallen. Band is ne, en de auteur van het artikel heeft lakt aan sektes, en wil daarom zijn bijdragenverwijderd zien. Dat enkele sekteleden hierbij een aanval van buitenaf zien op hun godheid, is voorspelbaar sektegedrag en verde volstrekt negeerbaar. Driehonderd (overleg) 16 mei 2016 02:45 (CEST)
 • Nicotinamide riboside - wiu - Wel een E onderwerp, maar in de huidige vorm onopgemaakt, veel taal fou ten; onbebronde claims. Ik heb er maar vast de interwikilink bij gezocht. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 mei 2016 10:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik heb het artikel herschreven, er was veel informatie over te vinden maar dit was allemaal in het Engels en de termen die hierin werden gebruikt waren moeilijk te vertalen in het Nederlands. Heb een infobox toegevoegd. Er is nog wel verbetering gewenst. Xxmarijnw (overleg) 16 mei 2016 16:55 (CEST)
  • Ik heb het ook nog wat opgeknapt; o.a. de titel en veel woorden van onjuiste spaties ontdaan. Ik heb de verbeternominatie ingetrokken. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 mei 2016 18:16 (CEST)
 • Sterhuisconsulent (Sterfhuisconsulent) - NE, nauwelijks Google-hits. Sonty (overleg) 16 mei 2016 11:20 (CEST)
  • Zonder relevante bronvermelding kan dit stukje niet blijven, en uiteraard zeker niet met die typefout in de titel, de vele typefouten in het artikel zelf en het gebrek aan opmaak. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 mei 2016 22:12 (CEST)
  • Ik heb deze naar nuweg verplaatst, bevat copyvio van hier Arch Aanziende helm.svg (overleg) 21 mei 2016 10:27 (CEST)
 • Eeldert Christiaan van der Heijden - NE. Artikel uit de nalatenschap van Menke. Deze officier kreeg de Militaire Willems-Orde "voor zijn verrichtingen tijdens de Lombok-expeditie", maar het artikel gaat helemaal niet in op die verrichtingen. Wel wordt een uitgebreid citaat gewijd aan de uitreiking van de onderscheiding, compleet met geneuzel over wat zijn vader daar wel niet van gevonden moet hebben. 's Mans latere carrière is nauwelijks opmerkelijk te noemen. Kortom: uit het artikel blijkt niet waarom de man relevant genoeg is voor vermelding in een encyclopedie. Sijtze Reurich (overleg) 16 mei 2016 12:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - merkwaardig artikel, want Menke beweert dat Van der Heijden in 1866 in Muntok geboren zou zijn. Uit krantenberichten bleek echter dat in die periode zijn vader met verlof in Nederland was. Dat deze in gezelschap van zijn vrouw was bleek uit de geboorteberichten in de kranten van destijds. Op 6 oktober 1866 beviel Titia Henrica van der Heijden geb. Mensinga nl. in Arnhem van een zoon. Maar deze zoon heette niet Eeldert Christiaan zoals Menke beweert, maar Eduard Charles (zie zijn geboorteakte). Ik vond het al merkwaardig dat deze weinig voorkomende combinatie tweemaal voorkwam. Menke heeft gewoon bij haar knip- en plakwerk deze namen hergebruikt in dit artikel, weliswaar dezelfde initialen, maar wel andere namen. Gouwenaar (overleg) 16 mei 2016 13:22 (CEST) P.s. deze onzin staat dus al ruim vier jaar op Wikipedia en wordt daardoor weer verder verspreid. Dankzij de nominatie van Sijtze Reurich komt dit nu aan het licht. Reden te meer om al dit broddelwerk van Menke van Wikipedia te verwijderen. Gouwenaar (overleg) 16 mei 2016 15:23 (CEST)
 • Reinoud Bekkema - wiu - Artikel zegt niets over persoon in kwestie. Getuige volgend fragment uit het bijzonder korte artikel: ""Een deel van zijn tijd tekent hij in zijn tekenstudio in Hongerige Wolf, in Oost-Groningen, op een digitaal tekenblad. Soms werkt hij ook op locatie, bijvoorbeeld tijdens een feest of ander evenement, maar dan neemt hij vaak zijn ezel mee." 2A02:1811:CC2C:1100:C480:980B:B211:7D50 16 mei 2016 12:32 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Is doodgewone reclame, zie [9]. Aanmaakster is de naam van een op hetzelfde adres gevestigde onderneming, zie aangehaalde site. Fred (overleg) 16 mei 2016 12:36 (CEST)
 • Yes!Delft - wervend van toon - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 16 mei 2016 13:42 (CEST)
  • geneutraliseerd tot feiten, referenties toegevoegd. Wiki-bijdrage (overleg) 20 mei 2016 23:17 (CEST)
  • de relevantie voor een zelfstandig lemma zie ik eigenlijk ook niet. Het stikt tegenwoordig van die incubators, broedplaatsen, ... campussen etc. - Agora (overleg) 30 mei 2016 12:58 (CEST)
 • Diclonius - ne en wiu - iemand die naar aanleiding van het kijken van de serie en/of het lezen van de strips een niet geheel foutloos verhaal opgesteld waarin de persoonlijke opvattingen duidelijk doorschemeren. Verder is een ficties "ras" uit een serie van 13 afleveringen of een stripreeks van 12 boeken waarschijnlijk niet relevant. Natuur12 (overleg) 16 mei 2016 15:38 (CEST)
 • Blados - Ik kan niets vinden over het vermeende personage Blados uit de Griekse mythologie. Mocht hij wel echt of mythologisch hebben bestaan, dan is kan de pagina nog steeds een kritische blik gebruiken, met termen als 'er wordt beweerd' etc. Toth (overleg) 16 mei 2016 15:42 (CEST)
  • wiu - Bronloos verhaal met taalfouten en mogelijk POV. Koos van den beukel (overleg) 16 mei 2016 15:46 (CEST) Toth was me net voor.
  • Zou er een verband zijn met het eerder aangemaakte Ploto? ed0verleg 16 mei 2016 21:17 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen ~ Duidelijk verzonnen/flauwekul/hoax ... nuweg svp ~ Paulbe (overleg) 19 mei 2016 01:25 (CEST)

Toegevoegd 16/05: Deel 2[bewerken]

 • Eric Hennekam - Twijfel aan encyclopedische waarde; 'man met baan'. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 mei 2016 18:25 (CEST)
  • Hij is wel E naar mijn mening maar dit artikel leest als een CV. The Banner Overleg 16 mei 2016 20:05 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Hennekam is zeer gezaghebbend binnen de wereld van internetgeneaologie en -archieven. Zeker relevant voor een vermelding in Wikipedia, maar niet in deze vorm. Gouwenaar (overleg) 16 mei 2016 22:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Is pas één dag geleden geplaatst! Er moet inderdaad nog aan gesleuteld worden. Zo heb ik o.a. enkele cat en beginsjabloon toegevoegd JoostB (overleg) 17 mei 2016 18:10 (CEST)
   • Ook een artikel dat een dag geleden geplaatst is, is een artikel dat moet voldoen aan een bepaalde minimale standaard. En zo niet, dan krijgt het een beetje extra aandacht middels een eervolle vermelding op deze lijst. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 mei 2016 22:02 (CEST)
  • Inmiddels wat opgeknapt en nu zodanig dat ik overtuigd ben geraakt van de E waarde; nominatie ingetrokken. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 mei 2016 19:21 (CEST)
 • UPS Airlines-vlucht 6 -wiu- Nog niet gereed. JanB46 (overleg) 16 mei 2016 18:29 (CEST)
  • Doorgehaald, geen wiu meer. JanB46 (overleg) 19 mei 2016 21:06 (CEST)
 • Sjef Schotten - ne/wiu - Niet duidelijk wat hem E maakt, geen opmaak, ... Queeste (overleg) 16 mei 2016 20:14 (CEST)
 • Julie Zels - ne - Toch eventjes jullie oordeel over deze gymnaste. Werd 36ste in Zuid-Korea. 1700 Google-resultaten voor de naam (of circa 80 wanneer je naar het eind doorklikt), maar dat is waarschijnlijk deels te danken aan het feit dat ze deel uitmaakt van Forza Ritmica uit Gent en haar naam dus in dat verband wordt genoemd. (De aanmaker is in hetzelfde jaar geboren, denk ik.) ErikvanB (overleg) 16 mei 2016 22:37 (CEST)
Beste, Ik ben een turnliefhebber en ik vond dat er maar zeer weinig turners vermeld waren op wikipedia daar besloot ik een pagina aan te maken van Julie Zels omdat ze vorige week Belgisch Kampioen werd en echt al een indrukwekkend palmares heeft. Ik had graag ook nog meerdere pagina's gemaakt met gymnasten die toch redelijk bekend zijn in Belgie en ik ben daarom met Julie begonnen omdat ze voor haar deelname aan de pers is voorgesteld en toch ookal in de reclame gekend is. Maar als dit al een twijfelgeval is dan ga ik de andere over anderen niets maken want zij is toch wel één van de bekendste van Belgie.Ik ben nieuw hier sinds vandaag dus ik probeer wat te helpen maar het is natuurlijk aan jullie om ma hierin te sturen wwat kan en niet maar dit vond ik toch wel geschikt eigenlijk. Vriendelijke Groeten Soetkin – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Soetkin1997 (overleg · bijdragen)
Beste Soetkin1997, ik zou u iets meer richten op de sportprestaties zelf want reclame's en dergelijke wordt vooral als bijzaak gezien en niet wat de sporters relevant maakt. Belgisch kampioen? Op welke onderdelen en was dat bij de senioren? Agora (overleg) 29 mei 2016 15:10 (CEST)
Oke ja u heeft gelijk ik zal dat veranderen! Ja dat was in de categorie Senior A (de hoogste categorie dus) er zijn resultaten op website van gymfed te vinden en het staat ook op haar cv van gymfed dacht ik! Alvast bedankt voor de tips! groetjes Soetkin – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Soetkin1997 (overleg · bijdragen)

Toegevoegd 16/05: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Lijst van omgekomen Nederlandse politiefunctionarissen - NE - Net zo min relevant als lijsten van omgekomen timmerlieden, vakkenvullers, boswachters, vuilnismannen, bibliothecarissen ... EvilFreD (overleg) 16 mei 2016 23:12 (CEST)
  • Die vergelijking gaat niet helemaal op, aangezien het inherent is aan het werken bij de politie dat de kans dat je een niet-natuurlijke dood sterft wat groter is dan normaal. Je doet het met deze nominatie voorkomen alsof de keuze voor politiefunctionarissen volstrekt willekeurig is. Los daarvan: Wikipedia is natuurlijk in de basis niet bedoeld als databank (al is het dat in de praktijk natuurlijk deels wel), dus wat dat betreft kun je je weer afvragen of iets als dit er nu echt in hoort. En het is natuurlijk ook weer het bekende neerlandocentrisme dat zo'n lijst er enkel is voor de Nederlandse politie. De Wikischim (overleg) 16 mei 2016 23:31 (CEST)
  • Aanvullend: ik stem toch maar Voor Voor verwijderen, alleen al omdat het volkomen inconsequent is om zo'n lijst alleen maar voor Nederland te hebben. Daarnaast zijn al die namen natuurlijk grotendeels geheel NE (en misschien is dit ook wel een soort privacyschending). Al met al geen serieus en/of geschikt onderwerp voor in een encyclopedie. De Wikischim (overleg) 18 mei 2016 14:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen er is hier toch echt wel sprake van - E - een politiefunctionaris is een dienstverlenende functie in de Nederlandse maatschappij, waarbij het respect naar hen toe zeker wel benoemd mag worden, daarbij wijs ik graag de volgende Engelse Wiki pagina als voorbeeld aan List of American police officers killed in the line of duty en ondanks dat we nooit moeten vergelijken met buitenlandse wikipedia pagina's, vindt ik toch dat er zeker wel een rode draad zou moeten zijn tussen de Nederlandse en de buitenlandse Wiki's. Te vaak zie ik dat er hier op de Nederlandse wikipedia veel niet geaccepteerd wordt, omdat het niet iets Nederlands is, terwijl dat wel bij de andere buitenlandse wikipedia het geval is. waarom zijn we anders aan het vertalen geslagen om pagina's die in heen andere taal staan te vertalen naar een Nederlandse versie. Ricodol74 ? 17 mei 2016 02:37 (CEST)
   • De Tuin van Bezinning is inderdaad wel degelijk E, maar daarom de lijst met namen nog niet. Die lijst van Amerikaanse politiefuntionarissen op enwiki heeft tenminste nog als afbakening "The list includes only individuals whose deaths received significant local, national, or international attention, and is not an inclusive list of all such officers killed." Bij de lijst van Nederlandse namen ontbreekt zo'n afbakening en dientengevolge bestaat ze dus grotendeels uit NE-namen. Zo de gehele pagina niet verwijderd wordt, dient ze in ieder geval ontdaan te worden van niet encyclopedisch relevante inhoud. N.B. één of enkele artikels in een dagblad (lokaal of nationaal) staat niet gelijk aan "significant attention". EvilFreD (overleg) 17 mei 2016 19:55 (CEST)
  • Een politie-agent heeft (in Nederland althans) een geweldsmonopolie, daarmee is het een van de weinige beroepen waar de kans op overlijden groter is dan bij de andere genoemde beroepen. Er valt wel eens een timmerman van het dak (oorzaak drank?) maar dat is nauwelijks een beroepsrisico te noemen. Het enige beroep waar de kans op overlijden groter is, is militair. Net als in de kroeg, is mijn stelling hetzelfde: over een paar jaar trek je dit soort lijstjes uit WikiData, dan zijn we van deze lijsten mogelijk af. Maar ze NE noemen omdat kamermeisjes ook dood gaan, dan zit je er naar mijn mening bij poitieagenten toch net naast. ed0verleg 17 mei 2016 07:21 (CEST)
   • @Edo, op je gebruikerspagina geef je je politieke voorkeur aan, ik zou daarom zeggen ga eens praten met Bob Ruers over de risico's op een bedrijfsongeval, jaarlijks een aantal met dodelijke afloop, die timmerlieden en andere handwerklieden in Nederland lopen, hopelijk haal je daarna zelf die opmerking over drank weg. Peter b (overleg) 17 mei 2016 08:33 (CEST)
    • Het begint een beetje zielig te worden, dat jij elke keer dat je mij spreekt, me aanvalt op mijn politieke voorkeur. ed0verleg 17 mei 2016 09:03 (CEST)
     • Ik val je niet aan op je politieke voorkeur, ik adviseer je enkel om, voordat je je overgeeft aan borrelpraat, eerst eens fatsoenlijk te informeren. En eerlijk gezegd, het impliciete oordeel dat het bij een timmerman wel zijn eigen schuld zal zijn, je hebt geen idee waar je het over hebt. In plaats van dat ruiterlijk toe te geven probeer je je er met een jijbak van af te maken. Triest. Peter b (overleg) 17 mei 2016 09:59 (CEST)
      • Iedere keer dat jij mij ergens op aanspreekt (begint te preken) begin je met mijn politieke voorkeur te hekelen. Dat je er dan steevast een trieste jijbak op terug krijgt, is natuurlijk geheel aan mijn politieke voorkeur te danken. Of een logische gevolgtrekking daarvan. Of een bewijs. Wat jij wilt. Ik vind het inderdaad ook heel triest. Ooit heb jij mij "berispt" omdat jij mijn "discussietechnieken" niet zuiver vond. Ik ben blij dat ik me er destijds geen zier van aangetrokken heb, want een goed voorbeeld ben je zelf ook nooit en te nimmer. Zo, weer ene jij-bak. ed0verleg 18 mei 2016 12:50 (CEST)
   • Edo, ik ben benieuwd hoe je deze lijst, met voornamelijk NE-personen zonder artikel, uit Wikidata gaat trekken. En je opmerking over timmerman is inderdaad wel heel erg ongeïnformeerd en laag bij de gronds. EvilFreD (overleg) 17 mei 2016 12:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen wegens slecht gedefinieerde opnamecriteria. De lijst bevat niet alleen agenten die tijdens het werk omgekomen zijn, ook juten die als verzetsstrijder zijn gefusilleerd of door het verzet zijn geliquideerd. Magere Hein (overleg) 17 mei 2016 07:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen. De lijst biedt onderdak aan een wel zeer gemêleerd gezelschap zoals in de inleiding trouwens netjes wordt aangegeven. In deze vorm niet houdbaar. JanB46 (overleg) 17 mei 2016 11:39 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De aangedragen argumenten voor het behoud snijden geen hout:
   • "respect" is geen reden voor opname en sterk POV, zou waarschijnlijk ook voor soldaten, brandweer etc moeten gelden, maar waarom niet voor (para)medici (denk aan ebola bestrijding), piloten, buschauffeurs enz.; hoe zit dat met respect voor "foute" politieambtenaren (WO II, voormalige kolonies etc)
   • Wikipdia is geen monument.
   • De sterfte in de beroepsgroep politie is kleiner dan anderen, zelfs in de VS (zie http://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cfch0006.pdf voorlaatste pagina: resp. 22 politie en 29 dakdekkers per 100.000).
   • Sterven is op zich geen reden voor E en zodoende vallen veel namen onder WP:PVD. Zwitser123 (overleg) 17 mei 2016 11:54 (CEST)
    • Saillant: het linkje dat je opgaf, staat in het artikel Biografieën van levende personen... Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 mei 2016 22:06 (CEST)
     • WP:BLP opent met Een artikel kan van invloed zijn op het leven van de beschreven persoon en dat van zijn naasten. Het belang hiervan kan niet worden overschat en heeft gevolgen voor biografische gegevens, in welk artikel deze ook staan. Het lijkt me duidelijk, dat die naasten misschien niet door vreemden willen worden aangesproken met "goh, heeft jouw vader zich door het hoofd geschoten met zijn dienstpistool - ik zag het op wikipedia" - ook dat is privacy. Zwitser123 (overleg) 17 mei 2016 22:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen na aanmaak van Lijst van omgekomen ambtenaren en daar deze als § opnemen. Waarom een ambtenaar anders behandelen als hij bij leven en welzijn bij de politie werkte en niet bij defensie, volksgezondheid enzovoort?  Klaas `Z4␟` V:  18 mei 2016 07:50 (CEST)
  • De denigrerende toon van de nominatie is nogal onnodig, het leidt ook gewoon af van de inhoudelijke discussie. Dit doet nog het meeste denken aan de discussie bij Lijst van Nederlandse militairen omgekomen tijdens een vredesmissie waar het uiteindelijk vooral over de afbakening ging. Die is ook hier moeilijk. Ik denk dat dergelijke lijsten toch het beste af zijn bij een externe bron waarna verwezen kan worden. - Agora (overleg) 29 mei 2016 15:18 (CEST)

Toegevoegd 17/05; af te handelen vanaf 31/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 17/05: Deel 1[bewerken]

 • Samuel Uljaki - wiu. Bij het lezen van dit artikel van Menke kreeg ik een déjà-vugevoel. "De drie meter hoge poort (aan de oostkant) was gedeeltelijk afgesloten door een bamboedoeri-afsluiting, die reeds was aangebracht bij het vertrek van de colonne naar het binnenland. Niets verdachts deed zich voor en zonder enig onraad te vermoeden trok de troep de poort binnen." Dat had ik al eerder gelezen. Dezelfde passage stond namelijk ook in de inmiddels verwijderde artikelen over Frederik Willem Cornelis van der Staay, Willem Gerardus Antonius Cornelis Christan en Charles Clement Musch. Bovendien heeft Menke dit niet zelf verzonnen, maar letterlijk overgenomen uit Het verraad van Lombok van Jan Prosper Schoemaker uit 1895. Verderop staan nog meer passages waarvan het me zeer onwaarschijnlijk lijkt dat ze van Menke zelf zijn: "Met grote kalmte wijdde Uljaki zich aan zijn plicht en werd trouw bijgestaan door de brave fuselier Loverink (stamboeknummer 22611)"; "Zij namen stelling in een ommuurde ruimte"; "Tot Sakar-Bala werd de troep door een sterke bende uitgeleide gedaan" (wie noemt er anno 2016 onze tegenstanders van 1894 een "bende"?). Uljaki was een interessante man, die wat mij betreft best een artikel verdient, maar niet een artikel dat is samengesteld door knip-en-plakwerk uit bronnen van rond 1900. Sijtze Reurich (overleg) 17 mei 2016 10:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Ook die passages zijn grotendeels overgeschreven uit "Het verraad van Lombok", zie daar: "Met groote kalmte en doodsverachting wijdde Ujlaki (sic!) zich aan zijn plicht en werd trouw bijgestaan door den braven fuselier Loverink (No 22611)" en "In een ommuurde ruimte, terzijde van den grooten weg, niet ver van de 1ste bocht, werd stelling genomen" en "Tot Sekar-Bala werd de troep door een sterke bende uitgeleide gedaan". De paragraaf "De insluiting" is vrijwel letterlijk overgeschreven uit "Het verraad van Lombok". Er wordt op geen enkele wijze gemarkeerd dat dit bestaande teksten (andermans werk) zijn, die hier geplagieerd worden. Bij de artikelen van Menke moet je maar raden wiens verhaal je voorgeschoteld krijgt, in ieder geval niet dat van Menke.Gouwenaar (overleg) 17 mei 2016 22:49 (CEST)
 • Royal Illusions - ne - Iooryz (overleg) 17 mei 2016 12:22 (CEST)
 • Koan Swarts - Niet-encyclopedisch - Vinvlugt (overleg) 17 mei 2016 12:58 (CEST)
 • Gang Green - WIU. Dusdanig achterhaald dat het in deze vorm niet op Wikipedia thuis hoort (mijn inziens). MatthijsWiki (overleg) 17 mei 2016 13:18 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen nooit een album onder deze naam uitgekomen van de artiest. - Agora (overleg) 17 mei 2016 13:40 (CEST)
  • (na bwc) Dat illustreert maar weer eens waarom je nooit dingen over de toekomst moet schrijven in een encyclopedie. In het artikel over de artiest zelf wordt er niets over geschreven, dus waarschijnlijk is het album nooit uitgekomen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 mei 2016 13:44 (CEST)
  • Er linken enkele pagina's naar deze pagina. Dat zou ook moeten worden aangepast. Kattenkruid (overleg) 17 mei 2016 15:54 (CEST)
   • Dat was er maar 1 en die heb ik al verwijderd. De overigen linken nu verkeerd en bedoelen een band en:Gang Green en kunnen een rode link blijven. - Agora (overleg) 17 mei 2016 16:20 (CEST)
 • Insuline toedienen - weg - Dit is geen encyclopedisch artikel maar een handleiding. De lezer wordt direct aangesproken, afwisselend met U en je. Het onderwerp wordt afdoende behandeld op pagina Insulinetherapie. Kattenkruid (overleg) 17 mei 2016 15:51 (CEST)
  • Verkapte reclame voor Freestyle Libre. Daarnaast kloppen een paar dingen niet en zijn er onvolkomenheden: er zijn meer dan twee soorten diabetes. Dqfn13 (overleg) 17 mei 2016 16:13 (CEST)
  • De schrijver van dit stuk was er duidelijk op gericht om reclame te maken en heeft geen moeite genomen om te kijken of de informatie misschien al lang op Wikipedia aanwezig was. Verder werd ook geen moeite gedaan om het artikel in te bedden middels links, want dan had de schrijver wel gemerkt dat het allemaal al beschreven was in Wikipedia. Voor Voor verwijderen dus. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 17 mei 2016 21:56 (CEST)
 • Vkmf Diepenbeek - Reclame en heel mager - Xxmarijnw (overleg) 17 mei 2016 19:37 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Ook twijfel ik of dit wel E is. Hoe dan ook, ik heb het artikel nog een beetje opgepoetst. - Xxmarijnw (overleg) 17 mei 2016 21:03 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Het is enkel mijn bedoeling VKMF Diepenbeek als Diepenbeekse sport vereniging nader toe te lichten, zeker niet om reclame te maken.Mistercool1972 (overleg) 17 mei 2016 22:44 (CEST)
   • Dat sluit ik ook zeker niet uit Gebruiker:Mistercool1972. Maar zoals het artikel er nu uitziet is het ook niet E (encyclopedisch) genoeg voor Wikipedia, wat is de relevantie van deze club? Xxmarijnw (overleg) 18 mei 2016 20:03 (CEST)
    • Relevantie is natuurlijk iets Subjectief. Het artikel hoeft geen pagina's lange uitleg te bevatten daarvoor is er inderdaad niet genoeg relevante info beschikbaar: Ik zou natuurlijk kunnen verwijzen naar onze overkoepelende organisatie en daarover uitweiden maar dan gaat het artikel meer over het VKMF en niet over deze club specifiek. Ook wil ik opletten dat het artikel geen reclame boodschap wordt en dus zuiver informatief blijft. Het is trouwens ook niet de eerste vechtsport club (Eens geen voetbalclub...) die een artikel krijgt in Wikipedia, er zijn voorbeelden genoeg van gelijkaardige pagina' bv: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kenamju. Het gaat er vooral om Vkmf Diepenbeek als Diepenbeekse sport vereniging te duiden en dat het nu nog redelijk onbekende Krav Maga Zijn intrede heeft gedaan in Diepenbeek op een bepaalde datum door deze club. Mistercool1972 (overleg) 19 mei 2016 21:55 (CEST)
     • Als U mij duidelijke en goede bronnen kan geven en het duidelijk kan maken waarom deze club een plekje verdient op een encyclopedie (relevantie), zal ik het sjabloon weghalen. - Xxmarijnw (overleg) 22 mei 2016 19:23 (CEST)
      • Ik zal u verklaren waarom ik het vermelden van deze club van encyclopedisch belang vind. Hoewel Krav Maga wereldwijd zeer bekend is, is dit in België tot op heden nog niet zo. Hierin begint echter snel verandering te komen. Spijtig genoeg ook door het toenemend gevoel van onveiligheid onder de mensen (De recente gebeurtenissen in Keulen , de aanslagen door I.S. , ...). Men zoekt naar een realistisch antwoord op een mogelijke agressie: Krav Maga. Hierdoor rijzen nu her en der Krav Maga clubs uit de grond die 1) Alleen op financieel gewin uit zijn en 2) Ondermaatse technieken aanleren die niet eigen zijn aan Krav Maga. Ik wil niet zeggen dat we het warm water uitgevonden hebben bij het VKMF, er zullen zeker nog clubs zijn waar men degelijke Krav getrouwe trainingen volgen kan maar ik ben een gepassioneerd lesgever en kan oprecht zeggen dat ik dit zeker niet doe om er snel rijk van te worden (De opbrengst gaat na aftrek van de infrastructuur kosten trouwens integraal naar de club.) Mijn motivatie ligt erin dat ik hoop dat dankzij onze trainingen 1 iemand zich kan redden uit een potentieel gevaarlijke situatie + dat men plezier in onze trainingen heeft. Maar goed ik ben wat off topic gegaan waarvoor mijn excuses maar zo weet u ook vanuit welke hoek ik kom. Ik zal onze sport dienst aanschrijven om het bewijs dat we de eerste Krav club in Diepenbeek zijn en zal u een copy van mijn trainers certificaat afgeleverd van het door Bloso erkende VKMF uploaden. Nog even dit ik zag op de Wiki pagina van Diepenbeek dat er een link stond naar de Wiki pagina van voetbalclub Sk Diepenbeek (welk een zeer kleine voetbalclub is hier, die zelfs ooit bijna opgedoekt werd als ik me niet vergis.) daarom vond ik dat wij als Diepenbeekse sportvereniging zeker ook het vermelden waard waren.Mistercool1972 (overleg) 23 mei 2016 00:37 (CEST)
       • Hier alvast een copy van mijn trainers certificaat: [10] , De sport dienst Diepenbeek is aangeschreven. Ik wacht nog op reactie. Daarna is de correctheid van het Wiki artikel bewezen denk ik.Mistercool1972 (overleg) 24 mei 2016 14:24 (CEST)
        • Ik vindt persoonlijk dat iedere sport zeker een plaatsje op Wikipedia verdient, en dus ook Krav Maga. Alleen moet uit het artikel Vkmf Diepenbeek duidelijk worden waarom deze club relevant is. Ik heb op internet wat bronnen proberen te vinden en dit viel zeker tegen. Zoals ik in mijn vorige bericht al zei, als u voldoende onafhankelijke bronnen kan vinden zal ik het sjabloon weghalen. Ook kon ik het artikel SK Diepenbeek niet op de Nederlandstalige Wikipedia vinden. Met vriendelijke groet, Xxmarijnw (overleg) 24 mei 2016 19:24 (CEST)
         • Inderdaad SK Diepenbeek is van naam veranderd en heet nu SK Rooierheide en staat ook vermeld op de pagina van Diepenbeek onder Sport. Onafhankelijke bronnen? Ik vrees dat ik niet helemaal begrijp wat je hiermee bedoeld. Ik dacht dat je bedoelde dat ik de juistheid van het artikel moest staven aan de hand van concrete bewijzen.Mistercool1972 (overleg) 24 mei 2016 22:06 (CEST)
          • Met onafhankelijke bronnen bedoel ik bronnen die niet door de vereniging of VKMF zelf zijn geschreven. Ik raad u aan om de conventies en relevantie te lezen. Ik hoop dat u hier mee verder kunt. Met vriendelijke groet, Xxmarijnw (overleg) 25 mei 2016 17:06 (CEST)

Toegevoegd 17/05: Deel 2[bewerken]

 • Demi Sec Discothèque -wiu/ne- Opmaak ontbreekt. Ook wordt de relevantie niet duidelijk. Googelen op de exacte frase in het Nederlands levert één hit (niet Wikipedia). Wikiwerner (overleg) 17 mei 2016 19:50 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Ook als je op 'Dancing de Kade' (zoals het nu zou heten) zoekt, krijg je niet de indruk dat het om een fenomeen gaat. Pingel (overleg) 17 mei 2016 21:27 (CEST)
 • Elien Crombez - wiu+ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 mei 2016 20:03 (CEST)
  • Wiu, maar getuige haar website heeft ze wel enkele keren in Het Nieuwsblad gestaan. Pingel (overleg) 17 mei 2016 21:27 (CEST)
  • Heeft wel een WTA en ITF-profiel. Dat garandeert geen E-waarde, maar is wel een begin. ed0verleg 17 mei 2016 22:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen komt bij lange na niet in de buurt van de top 300 tennissters. Nu rond plaats 50 enkel in België. Agora (overleg) 30 mei 2016 12:55 (CEST)
 • Sven van der Maaten - ne - volgens deze pagina nog 0 min. in Jupiler League gespeeld. - Robotje (overleg) 17 mei 2016 20:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het gaat hier schijnbaar wel om een profvoetballer die in het 1e eftal van een bekend team speelt. Ik heb het artikel ietwat opgepoetst. Pingel (overleg) 17 mei 2016 21:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen vooralsnog NE. Het begint inderdaad met het daadwerkelijk spelen op profniveau. - Agora (overleg) 18 mei 2016 13:36 (CEST)
 • Steenwijk'34 -wiu/ne- Waarschijnlijk alleen van plaatselijk belang.Koos van den beukel (overleg) 17 mei 2016 22:05 (CEST)
 • 40upradio -NE- Een internetradiostation dat ruim een half jaar bestaat. Kennelijk aangemaakt door het onderwerp zelf. Fred (overleg) 17 mei 2016 22:17 (CEST)
  • Lijkt me sterk dat "het onderwerp zelf" dit heeft aangemaakt, wie dat ook zijn mag. Ik heb wel twee degelijke bronnen gevonden. ed0verleg 17 mei 2016 22:46 (CEST)
   • De aanmaker is tot nu toe alleen maar bezig met het het onderwerp '40upradio'(zie [11]; elke edit heeft betrekking op 40upradio). Het lijkt me geen vreemd idee dat die gebruiker nauw betrokken is bij dat onderwerp maar zeker weten doen we dat niet natuurlijk. - Robotje (overleg) 18 mei 2016 00:01 (CEST)
  • Ik heb er gisteravond al wat bronnen bij gezocht, die de vraag "wie is de aanmaker" gelijk minder belangrijk maken. En aangezien de programmamakers allemaal BN-ers zijn, lijkt mij dit onderwerp daarmee ook relevant. ed0verleg 18 mei 2016 12:45 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen gloednieuw dus gewoon reclame voor naamsbekendheid en vooralsnog ook nog NE. - Agora (overleg) 18 mei 2016 13:35 (CEST)

Toegevoegd 18/05; af te handelen vanaf 01/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 18/05: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van ontvangers van het Bronzen Kruis - wiu - een onhandelbaar lange lijst die nog veel langer gaat worden. Auteur maakt er een langdurige klus van, waardoor verplaatsing naar de kladruimte meer voor de hand ligt. The Banner Overleg 18 mei 2016 01:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Als lijst op zichzelf is die bepaald onhandig te noemen. Stel je voor dat we een lijst krijgen van bijna 3500 namen, want zoveel dragers van deze onderscheiding zijn er wel. Het is vele malen beter om op de pagina Bronzen Kruis een verwijzing te plaatsen naar sites waar alle namen in staan. Staat alles keurig bij elkaar. Malinka1 (overleg) 19 mei 2016 19:52 (CEST)
   • Die lijsten zijn alfabetisch en onvolledig, zij worden nog steeds bijgevuld. Ze geven ook geen overzicht waarom die BK's werden uitgedeeld. Pvt pauline (overleg) 22 mei 2016 10:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE. Dit wordt een onhandelbare lijst (zoals ik ook al op Pvtpaulines overlegpagina heb aangegeven) zonder relevante info over deze personen. Online zijn bovendien onvoldoende betrouwbare recente gegevens te vinden (de databank dapperheidsonderscheidingen van Min Defensie gaat tot 1963, andere bronnen zijn twijfelachtig mbt betrouwbaarheid). Zodoende kent de lijst heel wat "eigen onderzoek" en daarmee voldoet ze niet aan de kwaliteitseisen van Wikipedia. De Geo (overleg) 20 mei 2016 17:05 (CEST)
   • Oeps, De Geo, vindt u de "Bronzen Leeuw Bronzen Kruis" van HG Meijer ineens geen betrouwbare bron??????????????? Ik geef toe dat er soms wat hardnekkige foutjes in staan, zoals Hr Ms Floris ipv Flores, maar er staat mooi bij alle namen waarom deze mensen het BK kregen.
    Hierboven staat bovendien al 1 van de beperkingen van de Defensielijst (tot 1963), en zelf vragen ze om aanvullingen op te sturen aan het NIHM, dus geven ze dus toe dat hij onvolledig is. Pvt pauline (overleg) 22 mei 2016 10:30 (CEST)
    • De goede lezer ziet dat ik het hierboven had over de online bronnen. Allerlei particuliere websites die gegevens verzamelen en op internet plaatsen vallen onder de noemer origineel onderzoek. Zoiets wordt door Wikipedia niet als betrouwbare bron beschouwd. De Geo (overleg) 22 mei 2016 14:59 (CEST)
   • vind u dit [12] een betrouwbare bron? Pvt pauline (overleg) 23 mei 2016 22:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - er staat al een tijd 'mee bezig', al voor de nominatie. Opmaak kan nog beter, vooral omdat het een lang artikel is, en iets meer bronnen, maar hoeft daarom nog niet weg. Kan bij hoge uitzondering in persoonlijke ruimte van Pvt Pauline geplaatst worden tot het klaar is, maar weg gaat mij te ver. Het gaat hier niet om een medaille voor een fietstocht, maar om een belangrijke onderscheiding en vooral aan wie die uitgereikt is. - Richard KiWi Overleg 27 mei 2016 15:39 (CEST)
   • Ik pleit dan ook niet voor vernietiging maar verplaatsing naar de kladruimte waar Pauline er ongestoord "mee bezig" kan zijn. The Banner Overleg 29 mei 2016 14:27 (CEST)
 • Oudstrijder (bier) - reclame/ZP, ook vermoedens NE. Sonty (overleg) 18 mei 2016 09:04 (CEST)
  • Beste critici, in plaats van deze pagina te merken als reclame, zou u me beter zeggen wat er dan als reclame kan worden aanzien?! Kritiek geven is makkelijk, maar raad geven zou mooier en vooralsnog handiger zijn. In mijn ogen is er geen reclame te bespeuren en louter objectieve nota's. Ik heb andere Wiki-pagina's van biermerken bestudeerd en die zijn mijns inziens niet afwijkend van de mijne. Ik ben overigens de eigenaar van dit bier Oudstrijder alsook BVBA KimLau.
  • Het artikel staat bol van de ophemelingen, reclamegeleuter en trivialiteiten. Hoofdzaken ontbreken en waarom dit bier in een encyclopedie niet misstaat is me ook de vraag. Lees verder WP:Zelfpromotie. Commentaar en opmerkingen geven kan tot slot het beste hier. Sonty (overleg) 18 mei 2016 10:11 (CEST) Gekopieerd van overlegpagina
  • Heeft u de correcties gelezen? Kan u me zeggen wat er dan nu nog aan "zelfpromotie" bij staat? Ik zie niets dat andere bieren wel werd toegestaan. En wat bedoelt u met uw zin "waarom dit bier in een encyclopedie niet misstaat is me ook de vraag"? Het is toch een Belgisch bier, dus waarom heeft dit geen encyclopedische waarde en andere bieren wel? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Oldstryder (overleg · bijdragen) 18 mei 2016 10:35‎
  • "Zelfpromotie" is inderdaad maar een woord. Leuk voor de opschrijver ervan, soms terecht gebruikt en soms niet, maar nuance heeft er vaak onder te lijden. En "NE" is een subjectieve term. Anderzijds klopt het wel dat de inhoudelijke discussie in principe op de hierboven gelinkte plek dient plaats te vinden. Apdency (overleg) 18 mei 2016 10:41 (CEST) Gekopieerd van overlegpagina
  • Wat dien ik dan nu nog te doen om de nominatie voor verwijdering ongedaan te maken? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Oldstryder (overleg · bijdragen)
  • De artikelversie waarop ik opmerkingen maakte was niet om aan te zien en klinklare reclame. Ik zie dat het nu meer een artikel begint te worden. Hoofdzaken die jij als ingewijde weet maar niet beschreven worden zijn zaken als hoeveelheid geproduceerd bier per jaar. Waarom dat niet vermelden maar wel binnenkomen met een hoop reclame voor een eigen brouwsel? En waarom moet ieder bier in de encyclopedie? Sonty (overleg) 18 mei 2016 11:19 (CEST)
Het lijkt mij juist een van de bestaansredenen van een encyclopedie om ook de minder bekende items zoals bijvoorbeeld dit bier op te nemen. Waar anders worden die gedocumenteerd dan in een allesomvattend werk als Wikipedia? (retorisch) Los daarvan, hoe geraak ik die banner kwijt met "Deze pagina is genomineerd voor verwijdering"? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Oldstryder (overleg · bijdragen) 18 mei 2016 11:33
  • Aan het feit dat een artikel genomineerd is kun jij niets doen, noch iemand anders die het er niet mee eens is. Genomineerd betekent dat er om een beoordeling door een moderator wordt gevraagd, en dat verzoek kan niet ongedaan worden gemaakt. De nominator gebruikt weliswaar subjectieve, onbewijsbare argumenten ("niet om aan te zien", "klinklare reclame") en ik hoop dat zijn verzoek niet wordt ingewilligd, maar het proces op zich moet wel worden gerespecteerd. Zou je overigens je bijdragen in een overleg willen afsluiten met vier tildes (~~~~)? Dan kan iedereen zien door wie en wanneer een bijdrage is geplaatst. Alvast dank. Apdency (overleg) 18 mei 2016 11:40 (CEST)
   • OK, bedankt Apdency, en zal ik doen. Kan ik dat "overleg" op de wiki-pagina ook laten verwijderen, want ik vind dat niet zo netjes staan en het bleek dus ook misplaatst...? Oldstryder (overleg) 18 mei 2016 11:45 (CEST)
  • Een regel uit het artikel Om een smaak te evenaren met een vooroorlogse puurheid, zonder vervuilende invloeden, wordt Oudstrijder biologisch gebrouwen. lijkt toch behoorlijk op reclame. Zeker omdat er geen enkele referentie staat waar deze kwalificatie (vooroorlogse puurheid, wat is dat eigenlijk?) onderbouwd wordt. Daarnaast mist ook het feit Het recept is exact zo oud is als België een objectieve bron. Ik hoop dat je wat hebt aan deze specifieke opmerkingen. MatthijsWiki (overleg) 18 mei 2016 11:49 (CEST)
  • Tja, als u wilt proberen dit artikel te laten behouden, kunt u het beste beginnen met het geven van onafhankelijke (niet op enige wijze aan de brouwerij, eigenaar of bier gerelateerd), betrouwbare (geen weblogs of sociale media), eerder gepubliceerde bronnen. Nu heeft u als eigenaar een direct belang bij dit artikel terwijl u helemaal niet duidelijk maakt of het bierin de grote buitenwereld wel van meer dan lokaal belang is. Vooral het nog te verschijnen bier Oudstrijder Blond lijkt heel sterk op reclame. The Banner Overleg 18 mei 2016 11:53 (CEST)
  • @Oldstryder: **Even een misverstandje weg: Wikipedia is geen allesomvattend werk maar er worden zaken in opgenomen die voldoende van belang zijn. Het commentaar op de overlegpagina slaat deels op teksten die je schreef als uniek nationaal overkoepelend en historisch bier, een gotspe natuurlijk. Sonty (overleg) 18 mei 2016 12:01 (CEST)
   • OK, allemaal bedankt voor de feedback en aanpassingen. @The Banner: Inmiddels is het geen streekbier meer maar wordt het ook geëxporteerd naar buitenland. @Sonty567: die "gotspe" is verwijderd. @MatthijsWiki: bedankt voor de aanpassingen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door ? (overleg · bijdragen) Oldstryder
    • Ondanks uw dank, zie ik nog steeds geen bronnen. The Banner Overleg 18 mei 2016 15:18 (CEST)
     • Inmiddels toch al een aantal referenties toegevoegd, die toch ok zijn, dacht ik. Dit terwijl ik bij Duvel, Grimbergen en Leffe checkte en een deel van hun referenties linken naar... niets. Of bedoelt u iets anders? Dank.Oldstryder (overleg) 18 mei 2016 16:06 (CEST)
      • Mja, de twee krantenberichten lezen als een persbericht maar vooruit. De derde bron noemde het bier in zijn geheel niet, de volgende twee zijn verwante bronnen/sociale media en de laatste, een forum, valt ook onder sociale media. Daarbij geeft het eerste krantenbericht pijnlijk duidelijk aan hoe klein het bier is met een oplaag van slechts 3000 liter. The Banner Overleg 18 mei 2016 16:43 (CEST)
       • Die 3000 liter betrof louter het eerste proefbrouwsel, inmiddels zijn er tal van grotere brouwsels gebrouwen en zijn we sinds twee maanden ook naar Nederland aan het exporteren. Temeer daar er naar 2018 en 100 jaar Wapenstilstand een stijgende vraag komt vanuit het buitenland. Hoe bedoelt u dat het bier op de derde referentie niet werd vernoemt? Heeft u gezocht op "Oud Strijder", want soms schrijft men de naam niet goed; en die winnaar bij die blindproeverij is toch een mooie referentie dacht ik? Waarom mag Ratebeer en Untappd overigens niet als referentie bij Oudstrijder (bier), terwijl men op Wikipedia bij Grimbergen (bier) bijvoorbeeld wel al tijden dit soort referentie toelaat, en er zelfs dode links staan, ook bij Duvel?Oldstryder (overleg) 18 mei 2016 16:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is altijd een moeilijke discussie. Ratebeer is wel degelijk een aanvaardbare bron: het gaat om een combinatie van informatie en internationale beoordelingen. Daar is niks mis mee, integendeel: die site is veel moeilijker manipuleerbaar dan veel andere bronnen. Het is wenselijk dat mensen op Wikipedia informatie kunnen vinden over alles wat ze kunnen tegenkomen, ook alle producten, bedrijven, ... We stoten hier op zeer subjectieve gevoeligheden: sommige commerciële producten moeten weinig of niets bewijzen, andere kunnen dan weer bijna niet genoeg bewijzen. Boeken moeten bijna niets aantonen, zie bv Relishow - schrijvers ook niet, zie bv Sterre Carron. Beide zijn even commercieel dan bier. Hetzelfde geldt soms nog sterker voor muziekalbums: gewoon het bestaan van een album van een zanger of groep volstaat om een artikel toe te laten. Alleen de informatie die op het hoesje staat (vergelijk met het etiket van een bier) volstaat. Geen enkele bronvereiste die meer aantoont. Ik heb daar niks tegen, integendeel, ik juich dit toe, maar heb een afschuw van twee maten en twee gewichten: analoog redeneren graag en consistent beoordelen. De oorspronkelijke versie van dit artikel was wel degelijk promo; de nominatie was zeer terecht. Echter niet meer in de huidige vorm. Queeste (overleg) 18 mei 2016 20:21 (CEST)
   • Ik beaam dat mijn eerste versie(s) uit onwetendheid voorzeker als reclame mogen worden bestempeld, als ik het herlees. Maar zoals je inderdaad aangeeft mag het wel stoppen met al die dubbele standaards. Dat andere bieren met veel minder verhaal en uniciteit inzake lagering, en gebrouwen door brouwerijen die absoluut geen generaties bestaan wel op Wikipedia worden toegelaten, zou voldoende reden mogen zijn om te besluiten in dit relaas. Oldstryder (overleg) 19 mei 2016 16:03 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Niks encyclopedisch aan. Gebrouwen in opdracht van een hobbybrouwer door een hobbybrouwerij. Geen serieuze poging om de encyclopedie te verrijken met encyclopedische informatie, maar slechts om deze te misbruiken voor het verkrijgen van een grotere naamsbekendheid. EvilFreD (overleg) 19 mei 2016 06:31 (CEST)
    • Aan de behandelende nominator. Hierboven staan leugens om eigen standpunten te promoten. EvilFreD bewijst door een bijna 200 jaar oude brouwerij met meer dan 50 bieren waarvan nu nog 30 gebrouwen met nationale verspreiding, te vermelden als hobbybrouwer dat hij geen jota van het onderwerp kent. Sterker door deze niet-neutrale opmerking zet hij zijn eigen als "beoordeler" in de wind. Vdkdaan (Gif mo sjette) 19 mei 2016 11:18 (CEST)
      • Mijn deskundigheid doet niet terzake en staat hier niet ter discussue. Sterker nog, die ziu zich verrijkt moeten weten aan de hand van artikelen hier op Wikipedia en die artikelen zouden dus ook de juiste informatie moeten bevatten om te achterhalen of een onderwerp aan de opnamecriteria voldoet. Dat is bij het merendeel van de biergerelateerde artikelen onvoldoendw het geval. Zo kan het zijn dat een artikel over een brouwerij die al ik weet niet hoe lang bestaat, de indruk wekt dat het om een lokale hobbybrouwerij gaat. In zo'n geval is mijn deskundigheid niet het probleem, maar de vaardigheid van de schrijver(s) van de artikelen. Dat is ook niet zo verwonderlijk, want inzake bier zit hier een aantal fanatici die van mening zijn dat louter bestaan een bier opnamewaardig maakt. EvilFreD (overleg) 19 mei 2016 17:32 (CEST)
       • Les excuses sont faites pour s'en servir. Een keertje mea culpa slaan, en u wat nederiger opstellen zou u sieren. Geen verwijt, eerder een raad. Tussen pot en pint, zal ik maar toepasselijk zeggen. Oldstryder (overleg) 19 mei 2016 18:00 (CEST)
        • Misschien vind jij het doodnormaal om binnen te stormen zonder je voeten te vegen, vervolgens wild om je heen te slaan en dan excuses te verlangen van de gastheer vanwege de te laag hangende lamp waar je je aan bezeerde, maar bij mij thuis vliegt zo iemand zonder pardon de straat op. Naamgrapjes brengen daar geen verandering in, wel integendeel. Zo ver zal het hier niet komen (al was het alleen maar omdat ik niet in de vereiste positie verkeer), maar je zult begrijpen dat je van mij geen excuses zult krijgen, zelfs al zou ik vinden dat ik ze je verschuldigd was. Daarnaast kan ik ook wel begrip opbrengen voor het feit dat je teleurgesteld en wat gefrustreerd geraakt bent, maar zoals ik al eerder zei: dat heb je geheel en al aan jezelf te danken. Met de beste wil van de wereld zul je mij er niet van overtuigen dat je intenties oprecht waren en dat je "slechts wenste te informeren". Je kwam hier uitsluitend om je product aan de man te brengen, en anders niets.
Dan nog maar eens over vakkundigheid: om een artikel te beoordelen is geen vakkundigheid vereist inzake het onderwerp. Wat nodig is, is vakkundigheid in het samenstellen van een encyclopedie. Dat is namelijk wat we hier aan het doen, een encyclopedie schrijven. Dat houdt dus in dat de onderwerpen die behandeld worden in Wikipedia, encyclopediewaardig dienen te zijn. Elk niet-encyclopediewaardig artikel (en er zijn er helaas al zoveel) brengt ons verder van de definitie van dit project. Het criterium dat iets encyclopedisch relevant moet zijn, is dan ook niet zomaar een lukraak gekozen norm, maar een noodzakelijke. Iets wat de bierlobby op dit project ook niet al te best begrepen heeft. Na een eerdere discussie hierover, stelde zij volledig eenzijdig enkele opnamecriteria samen aan de hand waarvan volgens hun biergerelateerde artikelen beoordeeld zouden moeten worden op hun opnamewaardigheid. Deze criteria vinden echter geen steun bij de rest van de gemeenschap, noch is er getracht deze te behalen. De Wikipediaanse bierlobby is trouwens ook een uiterst agressieve, dus wat dat betreft begin je je al goed aan te passen hier. EvilFreD (overleg) 19 mei 2016 19:21 (CEST)
U noemt zichzelf gastheer, zonder dit ook maar ergens te onderbouwen, laat staan u in uw schrijven aan mij zo te profileren. Verwijt u als pot hier niet de ketel van binnen te stormen? Is uw manier van mij als gastheer te informeren (lees: waarom mijn artikel niet goed zou zijn voor een encyclopedie) niet gebeurd in een jargon dat niet bepaald docerend, laat staan "onwild" was? Noemde u vervolgens de eigenaar van dit product niet een hobbybrouwer, terwijl dit totaal niet zo is? En noemde u vervolgens een brouwerij uit 1831 een hobbybrouwerij? Is uw objectiviteit m.a.w. als "gastheer" niet onderhevig aan de vereisten van een voorbeeldfunctie? Gaat u me hier niet een beetje teveel de les spellen inzake beleefdheidsregels die u zelf niet hanteert? Er zijn veel professionele antwoorden bij geweest hier die ook hard waren maar van een heel andere toon, en waar ik zeer veel aan heb gehad. Mijn intonatie naar u toe was u louter een spiegel voorhouden. Maar na dit epistel van u vraag ik me stellig af wat uw meerwaarde is in dit verhaal? Waar bent u constructief? Waarom werd u persoonlijk en beledigde u? En waarom krijg ik geen antwoord als ik u schreef dat ik ab initio oprechte intenties had en slechts wenste te informeren? Ik schreef u dat u dit kan afleiden uit het feit dat ik anders 2 jaar geleden wel hier was gekomen met dit artikel. Waarom neemt u niet aan dat het na talloze vragen van derden (zoals ik aangaf de overheden, zythologen op beurzen, enz.) was dat ik uiteindelijk tijd heb uitgetrokken om dit artikel te schrijven? U wilt het slechte blijkbaar in uw medemens zien, en wilt blijkbaar enkel geloven dat iemand hier komt om "uitsluitend om je product aan de man te brengen, en anders niets." Een spijtige cynische kijk, die u vast wel weer in de schoenen van de ander gaat schuiven, want "die" heeft u zo doen antwoorden, toch? U bent nooit fout. Of nee wacht, als u fout bent, dan verontschuldigt u zich niet, zo schreef u het. Kan u nog zeggen dat u uw naam geen eer aandoet, EvilFreD? Aan een betoog als "zelfs al zou ik vinden dat ik ze je verschuldigd was" is niets professioneel meer te bespeuren. Oldstryder (overleg) 19 mei 2016 20:08 (CEST)
Zoals ik al zei, geen land mee te bezeilen, die bierfanatici. Ze zullen je hier met open armen ontvangen. Het merendeel van de rest van de gemeenschap zal daar lichtelijk anders over denken.
En nog één naamgrapje en ik dien een blokverzoek in. EvilFreD (overleg) 19 mei 2016 22:16 (CEST)
... Spreekwoord... Tweede voorbeeld. Oldstryder (overleg) 19 mei 2016 22:43 (CEST)
   • Ik begin zo langzamerhand teleurgesteld te worden in de vakkundigheid van menig criticus hier; dit bier is ontstaan met steun van de Scheepvaart, de overheden, een brouwerij die zo oud is als het land zelf, en is absoluut geen hobbybrouwsel. Brouwerij Strubbe een hobbybrouwerij noemen is ronduit beledigend. En wie noemt u hier een hobbybrouwer? De eigenaar van de BVBA heeft niets met het brouwen te maken en verleende enkel om redenen een apart kanaal om dit bier op de markt te brengen. In plaats van uw negatieve argumentatie hier te verspreiden zou u beter veldonderzoek doen dat verder reikt dan de eerste hits op Google! Uw "constructieve" aliaskeuze spreekt boekdelen, zal ik maar zeggen. Oldstryder (overleg) 19 mei 2016 07:38 (CEST)
  • Het lemma veranderd nog al, maar qua relevantie blijft het niet erg duidelijk worden. Een oud verhaal/ verwijzing erbij is mooi, maar wat weten we nu eigenlijk over het bier zelf? Zo'n 2 jaar oud, steekbier, capaciteit gehuurd bij brouwer en verder niets over capaciteit, verspreiding, andere impact etc. - Agora (overleg) 19 mei 2016 10:55 (CEST)
   • U begrijpt dat ik over zaken als verspreiding, impact e.d. naar pagina's zoals Facebook, Ratebeer, Untappd en consorten kan refereren en zodoende kan aantonen dat het bier inmiddels naar Nederland wordt geëxporteerd en in België een goede verspreiding kent. Gesprekken met exporteurs naar andere landen zijn gaande en van een eerder zakelijke kant die hier (nog) niet relevant zijn. Een greep uit de meeste bieren op Wikipedia en als voorbeeld meteen het eerste bij de spreekwoordelijke lurven vattende, zie ik bij Aardmonnik ook weinig van hetgeen waarnaar u vraagt. Momenteel ben ik uiterst terughoudend geworden om iets te durven bijplaatsen bij dit artikel, can you blame me? Ik had deze overrompeling niet verwacht als Wiki-leek. Oldstryder (overleg) 19 mei 2016 11:07 (CEST)
    • Per Agora. Toch kan ik deze versie [13] aanzien als reclame vrij en zou er geen probleem mee hebben als het behouden wordt. Vdkdaan (Gif mo sjette) 19 mei 2016 11:18 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, sympathiek idee, maar zie niet wat dit bier E zou maken. Of de brouwer nou wel/niet professioneel is maakt daarbij niet echt uit, het gaat om de vraag of dit bier voldoende bijzonder is om beschreven te worden, het lijkt nu toch wel heel erg op product-placement en dat is niet onze functie. Peter b (overleg) 19 mei 2016 16:11 (CEST)
   • Mag ik u dan vragen om alle bieren uit de Lijst van Belgische bieren eens te checken en dan te constateren dat meer dan 25% van de bieren op Wikipedia veel minder waarde en uniciteit kent dan Oudstrijder, dat niet alleen een unieke lagering heeft, maar tevens een veel minder commercieel product is dan vele andere bieren waar ik u niet over zie vragen voor verwijdering. Zoals eerder aangegeven: hierdoor meet u met twee maten en twee gewichten. Graag analoog redeneren en dan ook consistent vragen om minstens 25% van de andere bieren te laten verwijderen. Oldstryder (overleg) 19 mei 2016 16:46 (CEST)
Rustig blijven, Oldstryder. We zien wel hoe het verder loopt. Agora stelt hier vragen die NOOIT gesteld worden bij andere onderwerpen: al een boek, album of wat dan ook tegengekomen waar de vraag gesteld werd hoeveel er geproduceerd werden, hoeveel verkocht, wat de impact is, ...? Jamais. Dit is zeker interessante informatie, maar heeft niets met relevantie te maken. Wat Peter b schrijft is puur pov en dus verwaarloosbaar. Ieder artikel over een boek of album kan dan als productplacement bestempeld worden. Dat zijn geen argumenten, maar stempels waar je niks mee kunt. Producten die enige tijd bestaan (wat mij betreft 2 jaar) en die je ruimer dan enkel lokaal tegen kunt komen, verdienen een plaats als er bronnen zijn. Queeste (overleg) 19 mei 2016 20:02 (CEST)
Inderdaad ook weer zoiets, ja. Individuele (strip-)verhalen in boek-/albumvorm zijn (tenminste zeker als ze Nederlandstalig zijn) in principe altijd wel E-waardig, de vraag hoeveel exemplaren er verkocht zijn e.d. wordt bij dat soort onderwerpen eigenlijk nooit ter discussie gesteld. Bij het onderwerp bier is men daarentegen dan weer veel strenger, zoals nu hier bijv. blijkt. Nu heb ik zelf geen mening of een biermerk als dit echt E-waardig genoeg is, maar hoe dan ook kan het nooit de bedoeling zijn om bij hetzelfde onderwerp met twee maten te meten. Dus als dit bierartikel per se weg moet, dan een heleboel vergelijkbare pagina's ook, of anders alles gewoon het voordeel van de twijfel gunnen en dus behouden (dat laatste lijkt me de simpelste en misschien uiteindelijk ook maar de beste oplossing). De Wikischim (overleg) 19 mei 2016 20:31 (CEST)
Overigens lijkt me deze pagina nu op zich al beter dan sommige vergelijkbare artikelen die al een paar jaar bestaan. Jammer verder dat voor de zoveelste keer een nieuwe bijdrager hier op de traditionele onvriendelijke manier wordt benaderd door velen omdat hij natuurlijk nog niet meteen alle regels hier doorheeft. Het lijkt wel een soort volkstraditie. De Wikischim (overleg) 19 mei 2016 20:40 (CEST)
Inderdaad Wikischim, en sommigen zijn daar maar wat trots op. Apdency (overleg) 22 mei 2016 15:19 (CEST)
@Oldstryder - Misschien is dat inderdaad nodig. Het staat u vrij om ook die te nomineren voor verwijdering. Wikipedia is een vrijwilligersproject. Iedereen doet waar diegene voldoening uit haalt. Er is geen management dat ervoor zorgt dat er geen taken blijven liggen. Daardoor kan de door u genoemde situatie ontstaan. Wikiwerner (overleg) 19 mei 2016 20:36 (CEST)
Bedankt voor de suggestie. Maar als ik iets heb geleerd hier, dan is het wel dat iemand al te snel voor verwijdering nomineren misschien verleidelijk mag lijken, helaas heeft het m.i. een averechts effect op diens leercurve. En het zou mij in dat geval net zo min constructief maken. Mijn korte virtuele legerdienst hier heeft mijn zin voor zelfreflectie en relativering nog niet helemaal aangetast, en ik hou het daarom voorlopig bij mijn kruistocht om dit artikel tot zijn recht te laten komen. Anderen koeioneren is iets uit een vervlogen puberteit. Oldstryder (overleg) 19 mei 2016 21:34 (CEST)
Het is gewoon simpel: begin niet als producent op een encyclopedie met het aanmaken van een artikel dat werkelijk stijf staat van de reclame. Een nominatie tot verwijdering kan anders niet snel genoeg zijn. Sonty (overleg) 22 mei 2016 15:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen ik zie in de huidige versie geen enkele reclame (meer), en het is informatief om te lezen hoe het bier aan zijn naam komt. Pvt pauline (overleg) 22 mei 2016 10:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Geen probleem met de inhoud.Koos van den beukel (overleg) 27 mei 2016 11:23 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - uit het artikel blijkt geen relevantie: hoeveel hectoliters worden er gebrouwen? Is het internationaal te verkrijgen, of alleen lokaal (binnen de provincie)? Uit tekst blijkt alleen dat er eerlijke handel speelt, dat past prima op de eigen website, niet op Wikipedia. De bronnen gaan over de "lancering", niet over het huidige bier. Dqfn13 (overleg) 27 mei 2016 11:33 (CEST)
   • Het is nationaal verkrijgbaar in veel horecazaken en drankhandels. Verdeling gebeurt door diverse distributiebedrijven zoals Biosano NV, Prik&Tik CVBA, enz. Er stonden referenties bij de Wikipedia-pagina die in zekere zin antwoorden op uw sceptische woorden, maar die zijn verwijderd, o.m. Untapped.com en RateBeer.com waarop te zien is dat het bier internationaal wordt gedronken in horeca-zaken en dus dito verkrijgbaar is, evenals bij drankhandels als bij biowinkels. Kijk bijvoorbeeld op Biobierwinkel in Arnhem of dergelijke regio's waar veel oorlogsgerelateerde gebeurtenissen zijn. Aantal hectoliters zie ik ook niet van andere bieren en is mijns inziens boekhoudkundige relevant maar encyclopedisch niet echt. Oldstryder (overleg) 29 mei 2016 20:59 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen - Dit lemma lijkt me E en geen reclame en past mijns inziens prima in deze encyclopedie. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Richardkiwi (overleg · bijdragen) 27 mei 12:30 (CEST) - sri, de tildeknop werkt niet en het teken ook niet.

Toegevoegd 18/05: Deel 2[bewerken]

 • Hendrik Philippus Willemstijn - weg. Artikel van Menke, dat bij enig onderzoek via Google Books voor het grootste deel blijkt te zijn overgenomen uit het boek van Schoemaker, dat overigens niet De Lombok-expeditie heet, zoals in de bronnen staat, maar Het verraad van Lombok. Er zitten wel meer slordigheidsfoutjes in het artikel; zo wordt kapitein Christan op een paar plaatsen Christian genoemd. Menke had duidelijk de tekst niet digitaal, maar heeft hem zitten overtypen. Nergens geeft ze aan dat dit niet haar tekst is, maar die van Schoemaker. Dit is niet acceptabel. Sijtze Reurich (overleg) 18 mei 2016 09:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - het overschrijven van gekleurde 19e eeuwse teksten tast in hoge mate de betrouwbaarheid van Wikipedia aan. Gouwenaar (overleg) 18 mei 2016 22:09 (CEST)
 • Tweede Atjehexpeditie - wiu - weer een prachtartikel over de heldhaftige Nederlandsers die de onmenselijke inlanders durfde te bestrijden. Natuur12 (overleg) 18 mei 2016 12:55 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen. Nogal een POV-verhaal. Ik weet inmiddels ook wel hoe dat komt. Er waren wat de aanpak van Atjeh betreft in Nederland twee stromingen: een die uitging van het idee "Wees lief voor de vijand, dan is hij het misschien ook wel tegen ons" onder leiding van generaal Van Swieten en een die redeneerde: "Hak er maar flink op los, dan krijgt de vijand wel respect voor ons" onder leiding van generaal Van der Heijden. Menke schreef haar stukjes bij voorkeur over van de aanhangers van Van der Heijden, zoals de in de bronnen genoemde G.F.W. Borel. Een interessante vraag is: deed ze dat uit onbenulligheid of stond ze echt achter Van der Heijden? Maar dat hoeft ons verder niet bezig te houden. We willen gewoon geen POV. Sijtze Reurich (overleg) 18 mei 2016 13:29 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen - het overschrijven van gekleurde 19e eeuwse teksten tast in hoge mate de betrouwbaarheid van Wikipedia aan. Gouwenaar (overleg) 18 mei 2016 22:09 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen - Per bovenstaanden. De Wikischim (overleg) 19 mei 2016 20:33 (CEST)
   • Nu ook nog de Eerste Atjehexpeditie nomineren? En dan opnieuw beginnen met deze serie artikelen? Het onderwerp is tenslotte E. Anders is het alleen nog op de Engelse en Bahasa Indonesia versies van Wikipedia te vinden. Indonesische geschiedschrijving is in de afgelopen 70 jaar ook niet ongekleurd geweest. De Geo (overleg) 22 mei 2016 15:05 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen De laatste alinea moet volgens mij anders. Termen als "niet zo fraai" "desastreus" en "buitengewone moed" zijn POV. Misschien die hele alinea weglaten. Verder heb ik er geen problemen mee al heb ik wel ergens het woord vijand gewijzigd in verdedigers.Koos van den beukel (overleg) 27 mei 2016 11:45 (CEST)
   • Een minpunt is dat de Zie ook link niet werkt omdat dat artikel nog niet bestaat en het gaat wel alleen over de expeditie, maar ja dat is ook de titel. Het perspectief vanuit de Atjeh-bewoners ontbreekt.Koos van den beukel (overleg) 27 mei 2016 11:57 (CEST)
 • Royal Illusions - NE - een muziekbandje dat op moment van nominatie precies 1 dag bestond. Relevantie niet aangetoond. Volgens Google werd een artikel over dit onderwerp direct verwijderd op de Engelstalige Wikipedia. 2A02:1811:CC2C:1100:B49F:818B:9B9F:E8DE 18 mei 2016 15:24 (CEST)
  • Het artikel was gisteren ook al verwijderd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 18 mei 2016 17:14 (CEST)
 • Gstaad palace - PROMO - lijkt regelrecht uit een reclamefolder te komen. Artikel somt de hotelvoorzieningen op, geeft aan wie er allemaal heeft geresideerd... Verdere opmerkingen: zie sjabloon op pagina. 2A02:1811:CC2C:1100:1942:F583:2B07:3F1B 18 mei 2016 17:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen En de enige bron dekt niet de lading die het suggereert te dekken (geen info over de personeelskamers, hetgeen mij ook een idioot hoog aantal lijkt) The Banner Overleg 18 mei 2016 23:27 (CEST)
 • Freerunning - POV/Kort BerendWorst (overleg) 18 mei 2016 17:36 (CEST)
 • Witte Ginger - ne - YouTuber. Kattenkruid (overleg) 18 mei 2016 18:14 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Eerder voorgedragen voor nuweg, maar sjabloon weggehaald door gebruiker. Ik vraag me af in welke mate er toelating is gegeven om de profielfoto van de Youtuber op Youtube te gebruiken op deze wiki. 2A02:1811:CC2C:1100:1942:F583:2B07:3F1B 18 mei 2016 18:20 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Artikel opnieuw gemarkeerd als nuweg. Expliciete reclame, privacyschending. Het is een klein YouTube kanaaltje met rond de 13000 abbonees, niet erg E. Xxmarijnw (overleg) 18 mei 2016 19:53 (CEST)
  • Uiteraard is het ook zelfpromotie. De foto's heb ik op commons al genomineerd voor (spoed)verwijdering. - Agora (overleg) 18 mei 2016 20:01 (CEST)
  • En toch weer de nuweg eraf gehaald, deze voldoet volgens mij niet aan de voorwaarden voor nuweg. MatthijsWiki (overleg) 18 mei 2016 20:12 (CEST)
   • expliciete reclame en BLP (NE privépersoon), daar valt het volgens mij best onder te schuiven. - Agora (overleg) 18 mei 2016 20:14 (CEST)

Toegevoegd 18/05: Deel 3[bewerken]

 • DJ MitchL - wiu - Dj die iets heeft gelanceerd en te bewonderen is. Relevantie wordt niet duidelijk. Kattenkruid (overleg) 18 mei 2016 18:22 (CEST)
 • Vincent von Plate - NE - relevantie blijkt niet uit artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 18 mei 2016 19:37 (CEST)
 • Joseph Johan Mattijs Sterkenburg - NE. Marineofficier, omgekomen door oorlogshandelingen. Artikel noemt verder geen belangrijke wapenfeiten. Daarmee niet veel meer dan "man met baan" bij de marine. De Geo (overleg) 18 mei 2016 19:45 (CEST)
  • Ik krijg ook een beetje de kriebels van die tweede bron. Zijn daar geen betrouwbare alternatieven voor te vinden? The Banner Overleg 18 mei 2016 21:59 (CEST)
   • Dit is inderdaad geen betrouwbare bron, maar het familieverhaal. De aanmaakster is helaas verzot op dit soort 'bronnen' (ze gebruikt ze zelfs in mondelinge vorm). Oskardebot (overleg) 19 mei 2016 09:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het simpele feit dat hij door gevechtshandelingen is overleden, maakt een militair nog niet E. In de Tweede Wereldoorlog zijn zo'n 12.500 Nederlandse militairen gestorven (bron: Verzetsmuseum). Dat Sterkenburg commandant was van een kanonneerboot maakt hem niet automatisch meer E dan een soldaat die op de Grebbeberg is gesneuveld. Oskardebot (overleg) 19 mei 2016 09:38 (CEST)
  • Voor het geval dat het artikel tóch behouden zou blijven, dient de titel gewijzigd te worden. De derde voornaam van Sterkenburg wordt met een h geschreven: Matthijs dus. Oskardebot (overleg) 19 mei 2016 09:48 (CEST)
  • Dat de man de Bronzen Leeuw kreeg, maakt hem E, lijkt me. Pvt pauline (overleg) 20 mei 2016 07:00 (CEST)
 • Social media vrees - weg - Te weinig onafhankelijke en relevante bronnen. Term komt over als een recent bedacht woord, met 13 resultaten na een Google-zoekactie komt het in ieder geval over als niet bekend. Dqfn13 (overleg) 18 mei 2016 19:49 (CEST)
 • Van die resultaten bestaat ook nog eens een aanzienlijk deel uit documenten met de zin "Neen, mijn familieleden zijn niet zo into social media vrees ik" :) Apdency (overleg) 18 mei 2016 19:55 (CEST)
 • Jesajas Pongoh - wiu/ne - levensverhaal van een van de vele bestrijders der inlanders die met de Willemsorde bekroond is maar waarom deze sergeant relevant is wordt maar niet duidelijk. Verder is het nogal POV. Natuur12 (overleg) 18 mei 2016 21:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - nagenoeg geheel overgenomen uit het Soerabajasch Handelsblad d.d. 11 oktober 1934, hier en daar wat aangepast aan het huidige taalgebruik. Zo werd "Op 16 Augustus 1907 kreeg hij bij de vermeestering der rotsversterking Tlmongai (Tomorie, Celebes) een steenworp in de maagstreek" veranderd in "Op 16 augustus 1907 kreeg hij bij de verovering van de rotsversterking Timongai (Celebes) een steen in de maag geworpen", maar verder zie ik nagenoeg geen verschil. Kritiekloos overpennen van oude krantenberichten leidt niet tot een betrouwbaar encyclopedisch artikel, ook maakt dit niet duidelijk waarom deze sergeant relevant is voor een encyclopedische vermelding. Gouwenaar (overleg) 18 mei 2016 22:28 (CEST)
  • relevant is hij met een Willemsorde natuurlijk wel, maar verder een lemma uit deze verder zeer problematische serie met genoemde problemen. - Agora (overleg) 18 mei 2016 23:25 (CEST)
  • Relevantie blijkt uit onafhankelijke bronnen en niet uit het hebben van een onderscheiding. Als ik het lemma over de onderscheiding mag geloven wordt een derde klas-orde (of hoe schrijf je dat?) uitgereikt aan zegevierende bevelhebbers. (265 in de Nederlands-Indië-periode aldus ons eigen lemma en de vierde klas waren er wel 3543. Die onderscheiding werd toen niet zo spaarzaam uitgedeeld als nu.) Natuur12 (overleg) 19 mei 2016 09:28 (CEST)
   • Het is een Menke lemma en alleen al daarom mag het weg. In dit geval zou overigens de WMO, ook al is het derde klasse, de man wel E kunnen maken, als inlander was sergeant ws de hoogst bereikbare rang en die orde werd vrees ik aan inlanders ook niet in een hogere klasse verleend. Peter b (overleg) 19 mei 2016 16:14 (CEST)
 • Pieter Laurens Mol - WIU - Over de relevantie spreek ik mij hier niet uit, maar de artikelopmaak is nog niet in orde en de tekst leest naar mijn mening onvoldoende neutraal. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 18 mei 2016 22:57 (CEST)

Toegevoegd 19/05; af te handelen vanaf 02/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 19/05: Deel 1[bewerken]

 • Nattenhaasdonk - auteur - pagina 5 hier en hier: De 16e eeuw bracht voor Nattenhaasdonk veel tegenspoed ... werden vanaf 1599 desservitor te Nattenhaasdonk en Het was de overstroming van 1825 {gewijzigd in Het was de stormvloed van 1825) ... die voorheen patrones van Nattenhaasdonk was. Kattenkruid (overleg) 19 mei 2016 04:17 (CEST)
 • Enjoi - weg. Geen relevantie en een vaag verhaal. MatthijsWiki (overleg) 19 mei 2016 08:55 (CEST)
 • Geschiedenis van het voetbal in Tibet en de diaspora - weg - zie ook TBP 20160506 bij Khams voetbalelftal waar dit lemma grotendeels aan opgehangen is maar wat een hoax zou zijn. Verder vrij onsamenhangend aan historische gebeurtenissen gekoppeld, maar enkel de recente geschiedenis valt te verifiëren en daarvoor volstaat Tibetaans voetbalelftal wel. - Agora (overleg) 19 mei 2016 11:04 (CEST)
 • Channah - ne - Albums zijn in eigen beheer uitgegeven en hebben geen hitnotering. Uit tekst blijkt vooral dat Van 't Riet hard aan de weg timmert, maar encyclopedische relevantie ontbreekt. Met het grote aantal van 646 hits bij Google ben ik ook daar niet van onder de indruk. Dqfn13 (overleg) 19 mei 2016 11:19 (CEST)
  • Beste Dqfn13, aangezien Channah haar achternaam niet gebruikt binnen haar werkzaamheden maar alleen haar artiestennaam, levert de genoemde zoekterm inderdaad weinig hits op. Zoekt men echter op 'channah+muziek', dan levert Google 20.300 hits op. Ook noem je dat de albums in eigen beheer zijn uitgebracht, dit is niet correct. De laatste twee albums zijn uitgebracht door het label Bula Music, uitgegeven door The Missing Sync, distributie door PIAS. Dan blijft alleen je argument over het ontbreken van hitnoteringen over: echter, er staan meer artiesten zonder hitnoteringen in de Wikipedia-encyclopedie. BooksandBourbon 19 mei 2016 15:25 (CEST)
   • Beste BooksandBOurbon, als op de artiestennaam (en wie heeft die niet, tegenwoordig), geen hits te vinden zijn, waarom maakt u dan een lemma aan met de -blijkbaar onbekende- artiestennaam als titel en niet, zoals logischer zou zijn, met de werkelijke naam. Fred (overleg) 20 mei 2016 00:13 (CEST)
  • Ik heb op de overlegpagina van de aanmaker naar bronnen gevraagd, want ik denk dat die het meeste missen, voor een "artiest met zo'n lang verhaal". ed0verleg 20 mei 2016 13:34 (CEST)
   • Beste Fred, het lemma heeft de artiestennaam als titel (voornaam zangeres), die zij gebruikt in de media en goed te vinden is op Google. Beste ed0, bronnen zijn toegevoegd! Volgens mij zijn er nu geen 'vaagheden' meer te vinden, maar mocht het nodig zijn, voeg ik graag meer bronnen toe. BooksandBourbon 26 mei 2016 17:10 (CEST)
    • Het zal wel aan mij liggen, maar ik zie de relevantie nog altijd niet. Er staan ook erg veel dingen in die om een bron schreeuwen: trad ze echt op voor Anouk? Is het echt belangrijk te vermelden dat ze met haar studies is gestopt? Hoeveel optredens zijn er veel? Wat is divers? Dit artikel schreeuwt naar mij dat iemand iets te nauw betrokken is bij Channah, of in ieder geval niet objectief genoeg is. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2016 19:26 (CEST)

Toegevoegd 19/05: Deel 2[bewerken]

 • Simonnet - reclame - Kattenkruid (overleg) 19 mei 2016 12:15 (CEST)
  • voorgedragen voor directe verwijdering vanwege copyrightschending - Iooryz (overleg) 19 mei 2016 12:41 (CEST)
 • Mediation Netwerk Midden Nederland - wiu/ne- In elk geval nog niet volgens conventies. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 19 mei 2016 15:19 (CEST)
  • was reeds eerder geplaatst en na sessie als ne verwijderd. Aanmaker uitleg gegeven over deze directe verwijdering. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 19 mei 2016 16:43 (CEST)
 • Borneo-expeditie 1893-1894 - wiu - Vooralsnog drie zinnen en wat kopjes. Kattenkruid (overleg) 19 mei 2016 16:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Na de toevoeging van 27 mei is het wel in orde. Koos van den beukel (overleg) 27 mei 2016 21:22 (CEST)
  • Mee eens. Daarom de nominatie verwijderd. Wel mis ik in het artikel nog de wetenschappelijke resultaten van de expeditie; daarover wordt geen woord gerept. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 mei 2016 13:14 (CEST)
 • Sir John Moore Barracks, - NE - lemma slecht vertaald en daarom voorzien van sjabloon, maar daarnaast raadsel wat er nou E is aan een doorsnee kazerne van dat leger. Peter b (overleg) 19 mei 2016 16:07 (CEST)
  • Daarom dat het ook op WP:AD staat. De bedoeling is dat iemand met het artikel aan de slag gaat, de vertaling gaat verbeteren en daarbij ook merkt dat het voorheen een vliegbasis was die in 1919 in gebruik genomen werd. (en:RAF Flowerdown. NE is het mijns inziens niet, wel een heel slecht artikel. The Banner Overleg 19 mei 2016 18:17 (CEST)
  • Opmerking Opmerking bij NE kun je vraagtekens zetten. Er zijn meer kazernes die een klein eigen artikeltje hebben, zie bv. Prinses Margrietkazerne. Een kazerne heeft n.m.m. een vergelijkbare relevantie als bv. een school of een molen. Ook daarvan hebben er tientallen een eigen artikel. Woudloper overleg 19 mei 2016 18:29 (CEST)
   • Kan iemand met meer achtergrond nog eens in de archieven duiken? Ik heb er in het verleden al eens aan gepoetst en toen wat verder uitgeplozen. Het kan nog steeds fout zijn. Als onderwerp niks mis mee, de tekst is iets anders. --Stunteltje (overleg) 25 mei 2016 21:29 (CEST)
 • Ebzv - NE/ zp - Agora (overleg) 19 mei 2016 16:16 (CEST)
 • Nick Velderman - NE - lokale/ regionale dj - Agora (overleg) 19 mei 2016 16:26 (CEST)
  • aanhoudende persistente persoonspromo; direct verwijderd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 19 mei 2016 16:37 (CEST)
 • Anoûl Hendriks - vind het wat mager - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 mei 2016 16:46 (CEST)

Toegevoegd 19/05: Deel 3[bewerken]

 • Mike Havekotte - NE, doelman van voetbalclub - Xxmarijnw (overleg) 19 mei 2016 18:01 (CEST)
  • Bronloos en zo te zien nog niet gedebuteerd in het eerste elftal. Jammer maar Voor Voor verwijderen The Banner Overleg 19 mei 2016 19:02 (CEST)
 • Sanderdome - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 19 mei 2016 19:30 (CEST)
 • Arvid de kleijn - wiu - Kattenkruid (overleg) 19 mei 2016 20:31 (CEST)
 • Nick Velderman - ne / reclame - Beginnende radio-dj met alleen lokale ervaring. Naast twijfel aan relevantie heb ik ook mijn twijfels aan de bedoelingen van de auteur, want vanaf 3 juni hoor je Nick in de nacht bij WilfFM. Dqfn13 (overleg) 19 mei 2016 22:35 (CEST)
  • Zie ook Deel 2. Misschien wil MoiraMoira nogmaals kijken? Wikiwerner (overleg) 19 mei 2016 23:09 (CEST)
  • Direct verwijderd. Was al dikwijls eerder verwijderd. Steeds opnieuw plaatsen zonder verder verzoek of onderbouwing is niet de oplossing. MatthijsWiki (overleg) 20 mei 2016 14:28 (CEST)
 • Carmelcollege Gouda -reclame- Een handige manier om in het hoofdstuk "missie" een expliciet reclamepraatje in te voegen. Fred (overleg) 19 mei 2016 23:33 (CEST)
  • Van de weeromstuit werd het reclamepraatje verwijderd, maar het onderwerp is ook NE, want biedt geen encyclopedische informatie. Is bovendien onderdeel van. Fred (overleg) 20 mei 2016 00:16 (CEST)
   • beetje uitleg kan behulpzaam zijn... The Banner Overleg 20 mei 2016 00:37 (CEST)
   • Welke informatie zou je er graag bij zien? Ik merk aan de overlegpagina van je eigen profiel dat je een handje hebt van pagina's markeren voor verwijdering zonder daar zinnige feedback op te geven. 20 mei 2016 01:56 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.85.106.110 (overleg · bijdragen)
    • Zeer geachte anonymus, ik wil U er op wijzen dat ik nergens een handje van heb, dat ik, indien relevant, wel degelijk zinnige feedback geef, dat reclame gewoon reclame is, en dat U zeer goed weet om welke informatie het gaat, aangezien ik van U mag verwachten dat U terdege het verschil kent tussen een encyclopedie en een reclamefolder. Met vriendelijke groet, Fred (overleg) 20 mei 2016 10:16 (CEST)

Toegevoegd 20/05; af te handelen vanaf 03/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 20/05: Deel 1[bewerken]

 • De Meander -NE- Onderdeel van een scholengemeenschap, waarover niets encyclopedisch wordt meegedeeld behalve de NE-persoon die directeur is. De scholengemeenschap op haar beurt is één van de 12 scholengemeenschappen waarover weer een stichting gaat. Fred (overleg) 20 mei 2016 00:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen kansloos ~ het is formeel niet eens een school, maar onderdeel van een school en er wordt niet relevants vermeld dat deze vestiging E zou kunnen maken. Paulbe (overleg) 21 mei 2016 00:48 (CEST)
  • Bovendien zijn er nog vele, vele andere scholen, bedrijven, zwembaden etc. die zo heten. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 mei 2016 14:57 (CEST)
 • ADR (Orgaandonatie) - wiu/ne- over een wetsvoorstel Arch Aanziende helm.svg (overleg) 20 mei 2016 10:27 (CEST)
 • TC - wiu - mist opmaak e.d. Pompidom (overleg) 20 mei 2016 10:41 (CEST)
  • Mist tevens bronnen, mr. Terrific is ook niet te traceren, vandaar eerder genuwegd. Mogelijk hoax. Atsje (overleg) 20 mei 2016 10:48 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Nominatiesjabloon was van het artikel verwijderd, maar door mij zonet teruggeplaatst. Ik veronderstel dat de nominatie nog loopt? Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 24 mei 2016 16:49 (CEST)
   • Is de software voldoende bekend? Ik ken de applicatie niet. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 25 mei 2016 19:33 (CEST)
 • Baylys Beach - beetje vaag verhaal - een strand dat toegang geeft (de toegangspoort is) tot een ander strand - wat is rijklaar of een schipbreuk relikwie? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 mei 2016 10:46 (CEST)
Voor Voor verwijderen ~ erg vaag zelfs ... Ook locatie onduidelijk, het is in Nieuw-Zeeland, meer mogen we niet weten ... is het in (of bij?) het Noorder- of het Zuidereiland van NZ ? zelfs dat is geheim. --Paulbe (overleg) 21 mei 2016 00:54 (CEST)

Toegevoegd 20/05: Deel 2[bewerken]

 • Toomler - reclame - Het woord beschrijven is nog tot daar aan toe, waarom het dan weer een Engelse verklaring moet krijgen snap ik niet, maar het stuk over het café in Amsterdam is pure reclame. Dqfn13 (overleg) 20 mei 2016 16:22 (CEST)
  • Dat stuk over het café, dat is nu juist waar het artikel over hoort te gaan. Die beschrijving behoort dus ook geen intro te zijn. Toomler is een standup-comedy gelegenheid, dat is net zo weinig reclame als de Heineken Music Hall reclame is. ed0verleg 20 mei 2016 22:23 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen (in huidige vorm) ~ Nee, stop eens even, waar gaat het nou over ... Het lemma begint over een term/woord/idioom in het New-Yorkse Jiddisj, dat zou relevant/E kunnen zijn (dan wel graag met bronnen en/of interwikilinks!), maar dan is het artikel niet relevant door een café en/of standup-comedy-gelegenheid die ernaar is vernoemd. De sug "Toomler" is waarschijnlijk relevant/E, maar een lemma daarover begint niet met "Toomler (spreek uit toemler) is de Jiddische term voor 'creator of comic tumult'". Paulbe (overleg) 21 mei 2016 01:18 (CEST)
   • @ed0, dan mag het wel heel wat neutraler. Wat er nu staat is pure reclame: de club is uitgegroeid tot broedplaats... dat vind jij neutraal? Het geheel is ook nog eens bronloos, wat maar al te vaak met reclame-artikelen gebeurd. Dqfn13 (overleg) 21 mei 2016 12:04 (CEST)
    • Daar zou inderdaad een bron bij horen, bij zo'n bewering. Ik weet niet waar ik Toomler van ken, voor mijn gevoel kom ik het om de dag wel ergens tegen, dat het me verbaast dat het zo'n krom artikel krijgt (alsof Toomler een bekend Joods woord zou zijn, en het cafe een toevallig iets). Volgens mij is het inderdaad zo dat zonder Toomler er bijna geen standup-comedy meer in Nederland bestaat, maar het is niet speciaal mijn vakgebied, dus wellicht zit ik er toch net naast, maar deze tent verdient een beter artikel, en ik vermoed dat er ook voldoende bronnen moeten bestaan. ed0verleg 21 mei 2016 12:26 (CEST)
     • Misschien heb je wel gelijk. Aangezien het in het geheel niet mijn vakgebied is, kan ik helaas niet helpen met enige verbeteringen anders dan taalkundig e.d. Ik zou niet eens weten wat (redelijk) goede bronnen in deze zouden kunnen zijn. Dqfn13 (overleg) 21 mei 2016 13:53 (CEST)
      • Zwarte Kat is volgens mij de enige autoriteit op comedyvlak in Nederland, en verders de reguliere media natuurlijk. Ik zal eens kijken, want de website van Zwarte Kat meldt wel het een en ander. Eerst checken dat Zwarte Kat niet zelf "deelnemer" in Toomler is, want het lijkt een soort cooperatie te zijn, met daardoor ook heel veel "belanghebbenden". ed0verleg 22 mei 2016 11:39 (CEST)
      • Ik heb er nu 3 bronnen bij gezocht, en een ander intro geschreven. Dat het stukje met broedplaats wervend gelezen kan worden klopt aan de ene kant, maar aan de andere kant zou dat weghalen de indruk wekken dat Toomler gewoon een commercieel theater is, en dat is het niet. Misschien moet het allemaal iets anders worden verwoord, zodat dat broedplaats met andere woorden omschreven wordt, maar de strekking verandert niet. Het is opgericht als plek om Nederlandse standup-comedians een plek te geven om hun ding te doen, ervaring te krijgen, dingen uit te proberen, en te zorgen dat er voor de liefhebber een vaste plek is. Waar de grote namen in Nederland (als Hans Sibbel) een try-out-toer door kleine plaatsen zoals hier in Woerden maken, moeten de aankomende talenten zelf een plek regelen, en dit is dan de eerste plek. ed0verleg 22 mei 2016 11:59 (CEST)

Toegevoegd 20/05: Deel 3[bewerken]

 • Francesco Piemontesi -wiu- Dit is zowel qua opmaak als qua inhoud geen encyclopedisch artikel. Het bestaat namelijk voor het overgrote deel uit namesdropping. Fred (overleg) 20 mei 2016 20:31 (CEST)
  • De opmaak is bijgewerkt. Die namesdropping is wat kort door de bocht lijkt me. Een pianist wordt naar waarde geschat door de prijzen die hij/zij eventueel won en de orkesten waarmee hij/zij als solist mocht samenwerken. De opleiding van een pianist is veelal ook het werk van een aantal andere vermaarde pianisten. De namen zie ik ook terug opduiken in de andere taalversies van dit lemma, dus dat lijkt me wel OK. 94.224.104.29 20 mei 2016 22:24 (CEST)
   • Toch zou het ook vermeldenswaard zijn wat voor soort muziek hij bij voorkeur speelt (modern? klassiek? jazz? modern-klassiek?) en of er CD's van hem zijn uitgegeven. Fred (overleg) 20 mei 2016 22:55 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen @Fred, Het is toch duidelijk welke muziek hij speelt, bij de lezing van zijn CV, van de orkesten met wie hij optrad en van zijn discografie? Andries Van den Abeele (overleg) 29 mei 2016 16:03 (CEST)
 • Sportpark De Sprunck -NE- Een voetbalveldje van een amateurclub. Er valt wellicht niets encyclopedisch over te melden, daarom is er ook slechts een infobox en verder geen tekst. Fred (overleg) 20 mei 2016 21:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen ~ Geen tekst, geen categorie, slechts een infobox, zonder teken van relevantie. Kan dit niet "nuweg" wegens gebrek aan zinvolle inhoud ? Paulbe (overleg) 21 mei 2016 01:27 (CEST)
   • Eigenlijk wel. Een infobox is geen artikel, en bijgevolg dient dit artikel als inhoudsloos beschouwd te worden. Maar wat dacht je van een samenvoeging en een doorverwijzing? Aan de terreinen van amateurvoetbalclubs gaan we natuurlijk geen zelfstandige artikelen wijden. EvilFreD (overleg) 21 mei 2016 06:17 (CEST)
Ja, goede oplossing zo. heb het artikel RKAVC nog wat bijgewerkt, met juiste naam van Sportpark De Sprunk (zonder "c"!). Paulbe (overleg) 21 mei 2016 11:33 (CEST)
 • Avondonderwijs - wb - Te kort door de bocht en te belgocentrisch. Avondonderwijs bestaat immers ook in andere landen. Op deze wijze beschrijft het niet een fenomeen, maar een (Vlaams) woord en is het aldus een woordenboekdefinitie (de lengte (en de inhoud) van het artikel correspondeert daarmee). EvilFreD (overleg) 20 mei 2016 22:18 (CEST)
 • Grand Prix Formule 1 van Monaco 2016 - wiu - Als het niet beter kan dan dit, dan laat het. EvilFreD (overleg) 20 mei 2016 22:49 (CEST)
  • Lemma wordt waarschijnlijk binnen een paar dagen helemaal ingevuld Gebruiker:Jordyvandebunt doet dat meestal keurig! Nominatie doorgestreept aangezien die weinig nut heeft. vr groet Saschaporsche (overleg) 20 mei 2016 23:08 (CEST)
  • Hier wordt niets doorgestreept. EvilFreD (overleg) 20 mei 2016 23:14 (CEST)
  • Mag ik de collega's attent maken op het VOLLEDIG ONNODIG nomineren van een artikel dat ( zoals hierboven uitgelegd) normaal gesproken binnen korte tijd wordt ingevuld/aangevuld. Deze nominatie is daarom volkomen zinloos en een demonstratie van het compleet tegendraadse gedrag van EvilFred. Schandalig dat je niet het fatsoen hebt om in te zien dat iets weinig nut heeft maar gewoon stug volhouden op het ingeslagen pad. Wat voor bord voor de kop heb jij? Saschaporsche (overleg) 20 mei 2016 23:31 (CEST)
  • Zie voor een toonbeeld van fatsoen de bijdrage van Saschaporsche hier direct boven. EvilFreD (overleg) 20 mei 2016 23:35 (CEST)
  • Ter info, lemma netjes aangevuld zoals dat altijd gebeurd voordat de GP gereden wordt. Misschien dat de verwijdernominatie nu wel doorgehaald kan worden? Saschaporsche (overleg) 21 mei 2016 00:17 (CEST)
  • Neutraal Neutraal over dit lemma ~ Maar, het optreden van Saschaporsche hierboven vind ik niet in orde. Inspringen heb ik alvast aangevuld, het overzichtelijk houden voor anderen is ook een kwestie van fatsoen. Paulbe (overleg) 21 mei 2016 01:36 (CEST)
 • Opmerking Opmerking Vanwege de self fulfilling prophecy alsnog doorgestreept. Al zie ik niet graag dat een artikel bij aanmaak van tevoren wordt voorzien van lege tabellen.Die hadden er wat mij betreft ook gewoon uitgelaten kunnen worden, en dan was het ook in orde geweest. EvilFreD (overleg) 21 mei 2016 06:10 (CEST)

Toegevoegd 21/05; af te handelen vanaf 04/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/05: Deel 1[bewerken]

 • Anna-Astrid van Oostenrijk-Este - weg - Genomineerd voor nuweg wegens "Baby van drie dagen oud". Inhoud is echter geen onzin en Anna-Astrid is zevende in de Lijn van de Belgische troonopvolging. Is ze daarmee E? RONN (overleg) 21 mei 2016 00:11 (CEST)
  • E genoeg om op de pagina van haar vader te worden genoemd als 'dochter van' (zoals is gebeurd). Een eigen pagina voor een drie dagen oude baby is in mijn ogen waanzin. Toth (overleg) 21 mei 2016 00:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een anoniem had die info toegevoegd, heb het maar van een bron voorzien. Hoewel ik zoiets volledig NE vind (mijn pov) een lemma, nee mag wat mij betreft een nuweg zijn. Of het nu een kind is van ee persoon van koninklijke bloede, of Jan met de korte Achternaam, een persoon moet eerst maar eens E waarde verwerven door daden, niet een titel. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 21 mei 2016 08:43 (CEST)
   • Het is mij om het even of het blijft staan, alleen een vermelding bij pa vind ik ook prima (met een doorverwijzing vanaf haar naam om heraanmaak te voorkomen). Nuweg mag maar in een paar gevallen en daar viel deze m.i. niet onder. Gr. RONN (overleg) 21 mei 2016 10:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik begrijp de argumenten, maar het kind is wel zevende in lijn voor troonopvolging, voor o.a. Laurent. Bovendien is de lijst gelimiteerd tot vijftien personen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Lijn van de Britse troonopvolging, waarin duizenden namen staan), dus mag wat mij betreft elke persoon in die lijst ook een artikel krijgen. Takk (overleg) 21 mei 2016 11:41 (CEST)
  • Dat we drie dagen te laat dit hebben aangemaakt, is geen verwijderreden. ed0verleg 21 mei 2016 12:01 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, de jonge dame is vergelijkbaar met de kinderen van Friso in Nederland, vader heeft geen toestemming voor zijn huwelijk gevraagd, dan verliest hij, en daarmee ook zijn kinderen, het recht op de troon. Dat een later KB de Grondwet aan de kant kan schuiven lijkt mij zelfs voor België uitgesloten, maar goed, dat is mijn leken mening. Peter b (overleg) 21 mei 2016 14:54 (CEST)
   • Sommigen betwisten inderdaad dat het Koninklijk Besluit rechtsgeldig is, maar de regering is van mening dat dit wel het geval is, en het kind is dus wel degelijk onderdeel van de troonsopvolginglijst. Takk (overleg) 21 mei 2016 16:01 (CEST)
  • Twijfel Onderwerp heeft inderdaad nog niets gepresteerd dat haar E maakt maar ik kan mij ook iets voorstellen bij het argument dat de Top 10 Troonopvolgers van een land als E gezien worden aangezien zij een realistische kans hebben ook daadwerkelijk op de troon te komen. The Banner Overleg 21 mei 2016 20:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - 7de in de lijst van troonsopvolgers, net als de Nederlandse Leonore van Oranje-Nassau van Amsberg die blijkbaar wel een artikel heeft verdiend. Waarom voor Belgische artikels de lat steeds hoger blijkt te liggen dan voor de Nederlandse equivalenten is mij na 11 jaar Wikipedia nog steeds een raadsel. Sonuwe () 21 mei 2016 22:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Behouden is evident in de lijn dat adel en adellijke geslachten als dusdanig encyclopedisch relevant geacht worden. Dan documenteer je ook dit geslacht, en krijgt deze persoon als troonopvolger een pagina. Nu een baby van enkele dagen, maar dat verandert snel, en dus zal de info ook groeien. 94.224.104.29 22 mei 2016 12:19 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - ik denk wel dat die hele stamboom in het kopje kwartierstaat dat naderhand is toegevoegd er weer uit moet. Dat heeft niets met deze persoon te maken, en is volgens mij ook niet gebruikelijk om zo te doen bij een troonopvolger. ed0verleg 22 mei 2016 18:23 (CEST)
  • --- Ik heb deze pagina aangemaakt, ik ben hier sinds kort. Wist niet hoe je de bronvermelding erbij moest zetten, maar ik heb het van de officiële facebookpagina van de Belgische Monarchie. Zag dat het door anderen verder is bewerkt. Ik heb de pagina aangemaakt omdat ik een groot fan ben van de koningshuizen in de wereld. Ik snap niet goed dat, dat deze pagina weg moet. Willemijn Vendrig (overleg) 22 mei 2016 18:30 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Moet de titel dan niet Anna Astrid van België zijn. Akadunzio (overleg) 22 mei 2016 22:41 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen Zie argumentatie van Sonuwe. Hopelijk dringt diens argumentatie (eindelijk) door tot op het niveau van RONN en andere moderatoren. Bouwmaar (overleg) 23 mei 2016 09:33 (CEST)
    • Als je mijn naam wilt gebruiken, lees je dan eerst even goed in. Ik ben niet degene die heeft gesteld dat de pagina verwijderd moet worden. RONN (overleg) 23 mei 2016 15:31 (CEST)
   • -- Voor een nieuwe gebruiker is het wel even schrikken als je bijdrage meteen op een verwijderlijst vermeld staat, dat kwam bij mij niet echt goed over. Misschien is het beter als jullie dat de volgende keer beter uitleggen waarom deze op een verwijderlijst staat. Bepaalde dingen neem ik als slechthorende heel letterlijk en ik heb dit als een aanval op mij gezien, vandaar dat ik jou naam op noemde Ronn. Willemijn Vendrig (overleg) 24 mei 2016 21:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Idem Sonuwe. Politeios (overleg) 23 mei 2016 19:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Dit aartshertoginnetje is het eerste lid van onze koninklijke familie dat geen prins of prinses van Belgie is. Sinds het nieuwe KB van koning Filip- dit is een unicum in de geschiendenis van het koningshuis. Confratorio (overleg) 23 mei 2016 21:17 (CEST)
 • Azealia Banks - E, maar in deze vorm een bronloze, onopgemaakte en letterlijke vertaling van de inleiding van en:Azealia Banks. Wutsje 21 mei 2016 01:22 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Een en ander aangevuld. Weet alleen even niet hoe tracklist op volgende regels te krijgen, dus als iemand dat kan aanpassen, dan graag. Norman42 (overleg) 21 mei 2016 15:56 (CEST)
 • Jan-Baptist Victoor - wiu - Bronloos verhaal enigszins over een weldoener. Qua taal lijkt het zo overgeschreven uit een 18e eeuws boek, dan wel een slechte vertaling Arch Aanziende helm.svg (overleg) 21 mei 2016 08:39 (CEST)
 • Kylie Jenner - wiu - Wel erg mager. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 21 mei 2016 08:50 (CEST)
  • In de huidige vorm zeker voor weg, een tv-persoonlijkheid die voortvloeide uit, is dat een variant op een biologische conceptie? Peter b (overleg) 21 mei 2016 14:57 (CEST)
  • In elke vorm Voor Voor verwijderen. De enige reden waarom zij bekendheid geniet is omdat ze op tv verscheen zonder reden. En ze is niet eens een van de spraakmakende figuren uit het programma. Doorverwijzen naar Keeping Up with the Kardashians. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 22 mei 2016 13:47 (CEST)


Toegevoegd 21/05: Deel 2[bewerken]

 • Brihang - wiu/ew?/cv/bronloos. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 mei 2016 14:20 (CEST)
  • Is op zn FB al trots op 15000 views op een Youtubefilmpje. Dus duidelijk NE Norman42 (overleg) 21 mei 2016 19:29 (CEST)
   • Vlg FB zijn de aanmaker en het onderwerp ook goede vrienden, dus overduidelijk een promotieactie. Norman42 (overleg) 21 mei 2016 19:33 (CEST)
 • Jean-Paul_Heck - zp/ne/pov Norman42 (overleg) 21 mei 2016 15:41 (CEST)
 • Blue Gender - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 mei 2016 16:16 (CEST)
 • Daphne Gere - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 mei 2016 16:22 (CEST)
 • Vessel - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 21 mei 2016 16:27 (CEST)
 • Johan Rudolf Jacobs – Wiu. Artikel van Menke, dat, zoals bij haar gebruikelijk, het Nederlandse kolonialistische standpunt van rond 1900 weergeeft: “waar hij het plan opvatte om de moedige daden van gewezen Indische militairen te beschrijven”; “over de heldendaden van het Indische leger”. Bovendien zit het artikel vol slordigheidsfouten. “In december 1876 werd hij overgeplaatst naar het tiende, het dertiende en vervolgens naar het veertiende bataljon.” Allemaal binnen één maand? Als het waar is, moet dat toch worden toegelicht? Het artikel “Een belangwekkend stuk krijgsgeschiedenis” in het Nieuws van den Dag van 3 december 1891 (in te zien via Delpher) gaat niet over de expeditie naar Bali in 1868, maar over schermutselingen op Celebes in dat jaar. Het boek Nederlands driekleur in Nederlands Indië door Neerlands dapperen bewaakt heet in werkelijkheid Neerlands driekleur in Neerlandsch-Indië, door Neerlands dapperen bewaakt. Kleine verschillen, maar we zijn een encyclopedie en de titel hoort correct te zijn. Sijtze Reurich (overleg) 21 mei 2016 17:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - in deze vorm niet acceptabel en inderdaad vol slordigheden. Zo vonden de door Sijtze Reurich genoemde overplaatsingen niet plaats binnen een en dezelfde maand, maar binnen de periode van een jaar/ In december 1875 van het 6e bataljon naar het 10e, in november 1876 van het 10e naar het 13e bataljon en in december 1876 van het 13e naar het 14e bataljon. Omdat dit artikel gebaseerd is op sterk gekleurde en verouderde bronnen is de kans op het verspreiden van nog meer fouten levensgroot aanwezig. Gouwenaar (overleg) 21 mei 2016 22:08 (CEST)
 • De tien maagden - wiu - Tja... Of dit past binnen Wikipedia? Opmaak in elk geval niet in orde. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 21 mei 2016 18:04 (CEST)
 • Mokke bier - reclame - Arch Aanziende helm.svg (overleg) 21 mei 2016 18:40 (CEST)
  • Wat er nu staat is inderdaad puur promo. Queeste (overleg) 21 mei 2016 18:47 (CEST)
   • account is ook aangemaakt puur ter promotie hiervan. Wat mij betreft meteen weg. Norman42 (overleg) 21 mei 2016 19:26 (CEST)
  • Voor Nuweg Na de inleindende zin staat er: Onze blonde Mokke is een bier van 6,5%, dat werd gebrouwen om van de eerste slok tot de laatste afdronk uw smaakpapillen te verrassen. U wordt door onze Mokke ontvangen in een boterzoete omgeving, waarna ze u krachtig door de kruidentuin leidt, om af te sluiten met die befaamde frisse zuurtjes. Onze blonde Mokke is dan ook het perfect bier om u ‘s avonds te begeleiden tijdens een fijne café-ervaring, dewelke “beleefd” zal worden als nooit tevoren. en vervolgens nog hun website. Wikiwerner (overleg) 22 mei 2016 20:19 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Behalve reclame ook geen spoor van relevantie. Zelfs niet op de eigen website. EvilFreD (overleg) 22 mei 2016 20:33 (CEST)
  • nuwegPeter b (overleg) 22 mei 2016 20:35 (CEST)
 • Supreme Leader Snoke - Is er meer te vertellen dan dat hij de leider van de slechterikken is? Zo niet, dan is het te mager voor een zelfstandig artikel. Mbch331 (Overleg) 21 mei 2016 18:51 (CEST)
  • We komen uit SW:TFA eigenlijk niets méér te weten dan dat. Er zal vast veel gespeculeerd worden op blogs en vlogs, maar daar is dit dan weer niet de juiste plaats voor. Tenzij er ergens meer achtergrond is gegeven door de scenarioschrijvers, gaat dit geen bruikbaar artikel worden, vrees ik. Paul B (overleg) 21 mei 2016 19:56 (CEST)
 • Meningomyelocele - Het gaat meer over Spina Bifida dan over Meningomyelocele. Mbch331 (Overleg) 21 mei 2016 19:36 (CEST)
  • Volgens mij hetzelfde als Open rug, daarom heb ik er een samenvoeg-sjabloon opgezet. Ook Wikidata vermoed dit zo. Als ik er naast zit mag iemand het sjabloon weer weghalen. ed0verleg 21 mei 2016 22:04 (CEST)
   • @Ed0: Als je er een dergelijk sjabloon op zet, wil je het dan ook HIER melden? Dan kan daar de discussie over de samenvoegnominatie worden gevoerd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 24 mei 2016 22:34 (CEST)
 • Sv650 cup - Een of andere motorwedstrijd, maar niet veel informatie bekend op dit moment (behalve het type motoren) Mbch331 (Overleg) 21 mei 2016 19:42 (CEST)
 • Hendrik Willem Reintjes van Veerssen - NE of WIU. Chaotisch artikel van Menke. Het begint al met een verhaal dat Reintjes van Veerssen (RvV) geschreven zou hebben over zijn verre verwant Hermanus Reintjes. Dat verhaal hoort in diens artikel thuis, maar daar staat het niet. Dan lezen we dat RvV heeft deelgenomen aan de veldtocht van Napoleon naar Rusland. Alles wijst erop dat hij toen aan de zijde van Napoleon vocht. Maar in 1818 kreeg hij de Militaire Willems-Orde; dat was voor zijn verrichtingen tijdens de Slag bij Waterloo. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij toen nog aan de zijde van Napoleon vocht; hij zal wel beloond zijn voor zijn vechten tegen Napoleon. Nergens staat wanneer RvV dan is overgelopen. Dan lezen we nog dat hij zich onheus behandeld voelde door Frederik Carel List en baden nam om zijn geschokte lichaamsgestel genezing te bieden. Wat had List hem aangedaan en wat mankeerde hem precies? We komen het niet te weten. Kortom, gaarne een beter artikel en anders moet dit maar weg. Sijtze Reurich (overleg) 21 mei 2016 20:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Ook de bronvermelding is tamelijk slordig. Zo werd de door Menke genoemde bron de Noord-Brabander uitgegeven in de periode 1829-1849. Alleen de vermelding d.d. 13 mei 1841 is uit die krant afkomstig en betreft een verwijzing naar een door Reintjes van Veerssen geschreven brief. De andere vermeldingen komen uit de Noord-Brabanter. Ook deze bronnen zijn allerminst betrouwbaar en gezaghebbend. De vermelding uit 1862 is een ingezonden stuk van een oud-wachtmeester en de vermeldingen uit 1851 en 1859 zijn ingezonden brieven van Reintjes van Veerssen zelf. Gouwenaar (overleg) 23 mei 2016 13:18 (CEST) P.s. het artikel over zijn naamgenoot Hermanus Reintjes heeft Menke voor een groot deel overgeschreven uit een artikel van de historicus Jaap Haag, gepubliceerd in het jaarboek 2008 van de vereniging Oud Monnickendam. Gouwenaar (overleg) 23 mei 2016 15:37 (CEST)
 • Kamiel van Ophem - Erg mager artikel, maar niet mager genoeg voor nuweg. Mbch331 (Overleg) 21 mei 2016 20:33 (CEST)

Toegevoegd 21/05: Deel 3[bewerken]

 • Adana - per eerdere nominatie. Dat sommigen hysterisch worden omdat ondergetekende zijn bijdragen verwijderd wil zien is geen reden om de nominatie te doorstrepen (en is overigens ook geen reden om hysterisch te worden). Ondergetekende heeft overigens meermaals herhaald dat dit geen WP:PUNT actie, omdat er immers helemaal geen punt mee bereikt wil worden... Dat zou zo stilaan ook mogen doordringen bij de onderbuik van zo'n CaAl Driehonderd (overleg) 21 mei 2016 20:48 (CEST)
  • Zolang je geen zinnige reden voor verzoek van verwijdering kunt geven, is dit wel een WP:PUNT, zeker voor mij. Tegen Tegen verwijderen. ed0verleg 21 mei 2016 20:58 (CEST)
  • Dit artikel is, door dezelfde gebruiker en met dezelfde flutmotivering, al eerder genomineerd, te weten op 8 april en 14 mei j.l. - en het is beide keren behouden. Daarmee is deze derde nominatie overduidelijk een WP:PUNT-actie. Doorgestreept (door The Banner). Voor de vierde keer nomineren zal met honderd procent zekerheid een blokkade wegens verstoring van de werksfeer opleveren. Wutsje 21 mei 2016 21:19 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, gewoon verwijderen, waarom zou je hier nu een principieel gevecht over voeren? Tis niks en geen mens die het zal missen. Peter b (overleg) 21 mei 2016 23:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, gewoon laten staan, waarom zou je hier nu een principieel gevecht over voeren? 't staat geen mens in de weg, en wie weet heeft iemand er wat aan. NB Gemiddeld 2 bezoeken per dag in de afgelopen 3 maanden, dus er is behoefte aan. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 22 mei 2016 00:39 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Dit is geen band maar een album. Ik heb het aangepast maar het was wel slordig. Kattenkruid (overleg) 22 mei 2016 04:31 (CEST)
 • Afrikän Protoköl - per eerdere nominatie. Dat zo'n Kukkie het niet eens is met de reden voor nominatie, betekent niet dat zo'n Kukkie zo'n nominatie moet doorstrepen. De planeet zal heus niet ontploffen door de nominatie zijn normale weg te laten afleggen. Driehonderd (overleg) 21 mei 2016 20:57 (CEST)
  • Zolang je geen zinnige reden voor verzoek van verwijdering kunt geven, is dit wel een WP:PUNT, zeker voor mij. Tegen Tegen verwijderen. ed0verleg 21 mei 2016 20:58 (CEST)
  • Per WP:PUNT, WP:NAR en WP:SNEEUW kansloze nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 21 mei 2016 22:18 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Dit is de zoveelste keer dat Driehonderd een door hemzelf aangemaakt artikel zonder overtuigende motivatie voor verwijdering voordraagt. Het leverde hem op 16 mei een blok voor drie dagen op waarna hij de draad dus weer vrolijk oppakte. Gevolg is dat we nu een hele week van zijn bijdragen verlost zijn. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 mei 2016 22:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, gewoon verwijderen, waarom zou je hier nu een principieel gevecht over voeren? Tis niks en geen mens die het zal missen. Peter b (overleg) 21 mei 2016 23:29 (CEST)
  • Tegen Tegen Bjelka (overleg) 22 mei 2016 02:56 (CEST)
 • Hans van kampen - mag ook nuweg - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 21 mei 2016 22:03 (CEST)
  • Lijkt me geen nuweg-geval, maar desondanks vind ik het artikel wel NE. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 mei 2016 22:53 (CEST)
  • Neutraal Neutraal Heeft boeken geschreven, daarmee E. Maar over de persoon zelf kan ik zo gauw niks vinden. Artikeltje aangevuld met meer titels. Na eventueel behoud hernoemen naar Hans van Kampen. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 22 mei 2016 15:18 (CEST)
 • Verbonden ramen - wiu? Voor mij roept dit artikel in de huidige vorm meer vragen op dan dat het beantwoordt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 21 mei 2016 22:43 (CEST)
  • Bij mij roept dit artikel vooral het verlangen op om zelf ook eens beglaasd te worden. Maar duidelijk is het inderdaad niet. ErikvanB (overleg) 21 mei 2016 23:55 (CEST)
  • Ik heb ook geen goed idee waar dit onderwerp over gaat. Sonty (overleg) 22 mei 2016 15:18 (CEST)

Toegevoegd 22/05; af te handelen vanaf 05/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 22/05: Deel 1[bewerken]

 • Philip Franz Laging Tobias - weg. Wie dit artikel leest, krijgt de indruk dat Wikipedia van mening is dat Nederland zo'n 135 jaar geleden in Atjeh een grove fout heeft gemaakt door een slappe burger als Pruijs van der Hoeven als gouverneur van Atjeh aan te stellen, terwijl het gebied een krachtige militair als Van der Heijden nodig had. We zullen weinig artikelen hebben waarin zo duidelijk een standpunt wordt uitgedragen. En dan ook nog eens een standpunt dat tegenwoordig nog maar door weinigen wordt gedeeld - misschien alleen nog door Menke, de auteur van dit verhaal. Sijtze Reurich (overleg) 22 mei 2016 01:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Menke heeft hier delen overgeschreven uit het werk van George Lodewijk Kepper uit 1901: "Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indische Legger voor het Nederlandsche volk beschreven", zonder dit werk te vermelden. Zo vermeldt deze bron: "Laging Tobias was een man, die den soldaat een goed hart toedroeg en een te practisch inzicht had om aan algemeene erkenning van ons gezag door hoofden en bevolking te gelooven" (blz. 425). Gouwenaar (overleg) 23 mei 2016 10:16 (CEST)
 • Jimmy Dumbbell en redirect Jimmy Dumbbell (band) - weg - Het eerste album wordt (of werd) in 2014 verwacht, het recentste Facebookbericht is van 10 november 2014, aldaar slechts 431 vind-ik-leuks, de website is overleden. Kattenkruid (overleg) 22 mei 2016 02:08 (CEST)
 • Judikje Kiers - wiu - driezinnig cv. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2016 08:28 (CEST)
  • Uitgebreid. #Gendergap. De andere moeten de talloze mannen hier maar doen. Elly (overleg) 31 mei 2016 00:32 (CEST)
 • Michiel Buchel - wiu; tweezinnen cv. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2016 08:31 (CEST)
 • Björn Stenvers - wiu; drie zinnen cv. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2016 08:37 (CEST)
 • Axel Ruger - Deze mag er ook bij, hoewel langer. Was voorgedragen voor nuweg. ErikvanB (overleg) 22 mei 2016 11:37 (CEST)
 • Lorenz Weiremans - NE - Tim vermeer (overleg) 22 mei 2016 11:06 (CEST)
  • Gelukkig wordt er verder niet heel veel aangestormd op Wikipedia. ;-) ErikvanB (overleg) 22 mei 2016 12:41 (CEST)
  • Ik kan geen zwemmer vinden met deze naam. NE staat dit maal mogelijk voor "Not Existing". ed0verleg 27 mei 2016 22:36 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - niet te snel concluderen dat iemand niet zou bestaan, alleen zijn naam wordt in de eerste zin verkeerd gespeld, maar dat is geen reden om te veronderstellen dat dit een non-existent persoon zou zijn. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2016 22:53 (CEST)
 • Coralie porrovecchio - ne/wiu - Eerder deze maand verwijderd vanwege de onzakelijke schrijfstijl en mogelijk ook de E-waarde (dat heeft de moderator van dienst niet gespecificeerd). "Een hoog Story&Privé-gehalte", zo schreef de nominator. De tekst bevat POV-achtige en andere vreemde constructies. ErikvanB (overleg) 22 mei 2016 11:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Ik was de vorige nominator. Ik vind niet dat het artikel verbeterd is ten opzichte van (wat ik mij herinner van) de vorige versie. Sijtze Reurich (overleg) 22 mei 2016 11:46 (CEST)
 • Antecaridina Artikel bevat slecht 1 beestje zonder beschrijving. Dezelfde gegevens staan ook in het World Register of Marine Species, er wordt niets toegevoegd, er ontstaat geen informatie. Belangstellenden kunnen de weg naar dat Register zonder wiki ook vinden. Ben benieuwd naar de mening van de gemeenschap, zelf ben ik geen bioloog en ken de Wikipedia-normen nog niet goed genoeg.Koos van den beukel (overleg) 22 mei 2016 11:56 (CEST)
  • Zouden dergelijke lemma's niet een betere plek hebben op wiki species? (vergelijkbaar met woordenboekdefinities die ook hier niet thuishoren en worden geplaatst in het wikiwoordenboek) Ecritures (overleg) 22 mei 2016 22:02 (CEST)
  • Uiteraard staan deze gegevens ook elders. Wikipedia genereert geen kennis, ze beschrijft kennis van elders. En 1 artikel beschrijft altijd 1 beestje. Er bestaan zo al 1 miljoen taxons, hoewel sommigen natuurlijk wel uitgebreider beschreven worden (zoals giraf, poes, guppie, etc). ed0verleg 22 mei 2016 23:19 (CEST)
   • Uiteraard staat de info ook ergens anders. Mijn vraag is (iets specifieker) of dergelijke lemma's met Latijnse soort- en geslachtsnamen e.d. niet eerder een betere plek hebben in Wiki species (misschien op basis van voortschrijdend inzicht.) Ik denk dat anderen (dan ik) beter kunnen beoordelen of de inzichten, invulling van wikipedia misschien zijn gewijzigd sinds besloten werd deze zeer korte artikelen hier wél op te nemen. Groet, Ecritures (overleg) 22 mei 2016 23:46 (CEST)
    • Dit zou idd. nuttige info zijn voor Wikispecies als daar een nl-versie van was, maar dat laatste is niet zo. Dus dan kan het in feite alleen maar hier staan. Met een encyclopedisch artikel heeft iets als dit natuurlijk verder zeer weinig (om niet te zeggen niets) te maken. Ecritures heeft hier dus beslist wel een punt, de nominator misschien tot op zekere hoogte ook (al lijkt me deze nominatie op zich op dit moment geheel kansloos). Maar ja, er is ooit (impliciet) afgesproken dat Wikipedia behalve een encyclopedie ook een taxonomische database is. (Wel duidelijk is dat er bij verschillende onderwerpen wat betreft het toekennen van E-waarde totaal uiteenlopende normen gehanteerd worden). De Wikischim (overleg) 23 mei 2016 12:25 (CEST)
 • Atyaephyra Dit artikel bevat 7 diertjes, verder als boven.Koos van den beukel (overleg) 22 mei 2016 12:00 (CEST)
 • Aaleniella Dit artikel noemt 5 uitgestorven kreeftachtigen. Ik heb willekeurig de bovenste van die lijst gepakt, is toevallig weer van dezelfde schrijver. Het gaat niet om deze persoon, ik veronderstel goede bedoelingen. Argumentatie: zie Antecaridina.Koos van den beukel (overleg) 22 mei 2016 12:04 (CEST)
  • Wat bedoel je? Dat het artikel Dinosauriërs verwijderd moet worden omdat ze uitgestorven zijn? Of Julius Caesar omdat hij dood is? ErikvanB (overleg) 22 mei 2016 12:35 (CEST)
  • Nee natuurlijk niet, dinosauriërs en Caesar zijn van een ander gehalte dan garnalen enzo.Koos van den beukel (overleg) 22 mei 2016 16:23 (CEST)
  • Kansloze nominaties. Deze discussie is al talloze keren gevoerd, en we gaan echt niet al die paarhonderdduizend artikelen over dieren en planten verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 22 mei 2016 13:11 (CEST)
  • Die talloze keren, daar was ik nog niet bij. Misschien lastig voor de oude garde maar iedere nieuwe lichting gebruikers stelt weer vragen.Koos van den beukel (overleg) 22 mei 2016 16:23 (CEST)
  • Ben benieuwd naar de mening van de gemeenschap, zelf ben ik geen bioloog en ken de Wikipedia-normen nog niet goed genoeg. -> tja, dan moet je z'n nominatie ook niet doen. Overigens creëert Wikipedia geen informatie maar vat ze kennis samen. Informatie creëren doe je wanneer je bezig bent met het schrijven van primaire en secundaire literatuur. Natuur12 (overleg) 22 mei 2016 15:03 (CEST)
  • Ik zie regelmatig dat artikelen worden genomineerd door iemand die op dat vlak niet heeft doorgeleerd. En vragen stellen (hoort dit artikel hier thuis?) mag iedereen. Ik zit nog verlegen om een antwoord op mijn opmerking over het WRoMS waar je precies dezelfde gegevens/informatie kunt vinden.Koos van den beukel (overleg) 22 mei 2016 16:23 (CEST)
  • Doorgeleerd hebben is geen vereiste maar iets nomineren terwijl je de normen niet kent is wel een probleem. Maar het artikel bevat voldoende feiten, geeft een redelijke samenvatting van de essentie van het onderwerp en er hebben genoeg auteurs over deze onderwerpen gepubliceerd. Natuur12 (overleg) 22 mei 2016 16:50 (CEST)
   • De nominator heeft natuurlijk groot gelijk, al deze lemmaatjes zijn niet meer dan een woordenboekdefinitie waarvan ook eigenlijk niemand nou weet of die klopt of niet. Op geen enkele wijze voldoen deze aan een minimale eis die aan een lemma in een encyclopedie gesteld moet worden, er wordt zelfs geen poging toe gedaan. De lezer schiet er helemaal niets mee op, een andere presentatie zou nog iets kunnen helpen, maar ja dan raken we een miljoen (inhoudsloze) lemma's kwijt en dan zijn we opeens niet meer groot. Inhoudelijke argumenten om dit te behouden heeft tot nu toe nog nooit iemand kunnen of willen geven. Peter b (overleg) 22 mei 2016 20:27 (CEST)
    • Niet kunnen of willen geven of ben je het er niet mee eens? Natuur12 (overleg) 22 mei 2016 20:54 (CEST)
     • Met De lezer schiet er helemaal niets mee op ben ik het niet eens. Het gaat er hier primair om wat voor soort info je redelijkerwijs in een encyclopedie mag verwachten en wat bijv. in andere naslagwerken zoals een database, woordenboek e.d. hoort. Ook informatie die qua vorm niet in een encyclopedie past kan van zichzelf heel nuttig voor de lezer zijn, maar daarvoor is in dit geval dus oorspronkelijk Wikispecies bedacht. Dat is de plek binnen WMF waar dit soort gegevens op hun plek zijn, en van zichzelf is ook Species natuurlijk een heel nuttig project. Maar ja, Species is alleen (nog) in het Engels en we zetten er natuurlijk geen nl-versie van op, zodat alle taxonomische databasegegevens onder het mom van "encyclopedische artikelen" tot in de eeuwigheid hier kunnen blijven staan. De Wikischim (overleg) 23 mei 2016 12:33 (CEST)
     • Aanvullend: dat Wikispecies nu al in 131 talen zou bestaan (zoals het artikel Wikispecies meldt) is in feite onzin. Hiermee is enkel bedoeld dat de hoofdpagina in al deze talen is vertaald. De daadwerkelijke inhoud van Wikispecies is alleen maar in het Engels, de interwiki's zijn dan ook allemaal naar Wikipedia. De Wikischim (overleg) 23 mei 2016 13:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Al deze soorten zijn net zo E als de zebravink, het landkaartje of de Nothosaurus winterswijkensis. Je kunt er desnoods een beginnetje-sjabloon opplakken of het artikel direct aanvullen met meer info. De Geo (overleg) 22 mei 2016 22:06 (CEST)
  • Dit laatste heeft ook mijn voorkeur, vaak is 1 alinea al genoeg. Op de overlegpagina van der Bels heb ik vermeld: "ik geef de voorkeur aan één insect met een korte beschrijving dan 10 zonder beschrijving". Zelf kan ik er geen bijdrage aan leveren, van sommige garnalen weet ik alleen hoe ze smaken. Maar de megaklus die iemand heeft gepresteerd, 20.000 artikelen, moet er niet zomaar afgekieperd als we geen wikispecies hebben. Ik gun mezelf het recht in dat opzicht tweeslachtig te zijn.Koos van den beukel (overleg) 23 mei 2016 13:04 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De informatie is relevant en onderbouwd. Inderdaad beperkt, maar wat dan nog. Beter iets (over relevante onderwerpen) dan niets. De aanmaker zet bovendien een prachtige reeks van intussen honderden van dergelijke artikels op een zeer systematische manier neer; dit verdient alleen maar een pluim. Queeste (overleg) 23 mei 2016 18:52 (CEST)
  • Het is inderdaad systematisch, daar mankeert niets aan, en wat hier het zwaarst weegt is volgens mij de afspraak die Wikischim ergens hierboven heeft genoemd al was die impliciet, daar moeten schrijvers op kunnen vertrouwen. Dat moet leiden tot doorhalen van de nominaties ook omdat de reacties globaal dezelfde kant uitgaan al zit er variatie in. (=toepassing sneeuwbalclausule).
   Als ik overigens de normen beter had gekend, zou ik ook hebben genomineerd. Het zogenaamde E-karakter blijkt een rekbaar begrip aldus Wikischim en dat E-karakter zag ik hier niet helemaal zitten. Ook las ik iets over het negeren van regels als dat je weerhoudt om W. te verbeteren. Ik denk dat W beter wordt als een éénregelig lemma er een paar zinnen bijkrijgt. Ook achtte ik de kans op een onverwachte uitkomst groter dan nihil, dus hier ook een beroep op de sneeuwbalclausule als ik die tenminste goed uitleg. Ik hoop dat nog meer wordt gestimuleerd om één-zins lemma's iets aan te vullen, maar hoe? Het is niet afdwingbaar. Koos van den beukel (overleg) 25 mei 2016 17:26 (CEST)
   • Het lijkt me het beste om gewoon dapper aan de slag te gaan en de artikelen stuk voor stuk wat meer body te geven. Voorlopig genoeg te doen dus. Maar gelukkig heeft Wikipedia geen deadline. En je mag uiteraard zelf kiezen met welke beestjes je begint. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 26 mei 2016 00:07 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 2[bewerken]

 • Castro Marim Golfe and Country Club - wiu - Kattenkruid (overleg) 22 mei 2016 12:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen riekt naar reclame! De Geo (overleg) 22 mei 2016 22:08 (CEST)
 • Experience marketing - wiu/ne? - Op dit moment niet meer dan een woordenboek definitie. E-waarde?? Arch Aanziende helm.svg (overleg) 22 mei 2016 12:34 (CEST)
 • Donyell Malen - NE - voetballer zonder professioneel optreden. TimGiesbers (overleg) 22 mei 2016 12:56 (CEST)
  • Ik betwijfel dat Arsenal U18 bij de amateurs spelen. ed0verleg 22 mei 2016 21:49 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen jeugdspeler die ook dit seizoen z\n debuut niet meer gaat maken. - Agora (overleg) 23 mei 2016 01:24 (CEST)
  • Ik heb geen verstand van voetbal, hoor, maar "prachtig solo doelpunt" is toch niet helemaal de zakelijke stijl die we hier verlangen? Sijtze Reurich (overleg) 23 mei 2016 01:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Jeugdspeler zonder een minuut als prof in de benen, dus volgens de richtlijn weg. Dan heeft de pagina verder verbeteren ook geen zin meer. Toth (overleg) 23 mei 2016 01:36 (CEST)
 • Jorge Donn - NE - Lijkt mij NE. Het is artikel (Van 4 zinnen) over een danser die aan aids is overleden, zonder enige bronvermelding. Naar mijn mening niet encyclopedisch. Mvg Tim vermeer (overleg) 22 mei 2016 14:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Zeker wat mager vergeleken met de artikelen op diverse anderstalige wiki's over deze persoon, maar voldoet toch ruim aan het criterium voor een beginnetje. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 22 mei 2016 14:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Heb het wat verder bijgewerkt. Was wiu, maar nooit NE. 94.224.104.29 22 mei 2016 14:44 (CEST)
 • Peter Chilvers Genomineerd als nuweg, maar uit interwiki en bronnen lijkt dit wel E en echt te zijn. Kan echter wel een stuk beter (adhv interwiki bijvoorbeeld.) Milliped (overleg) 22 mei 2016 14:19 (CEST)
 • Simbelmynë Iemand heeft per ongeluk de nuweg-onzin knop in z'n bot aangezet lijkt het. Voldoet niet aan nuweg-criteria, maar is nog niet goed. Zie hier voor de entry op en-wiki. Milliped (overleg) 22 mei 2016 14:21 (CEST)
 • Joren Carels Als hierboven. Geen nuweg, wel WIU. Milliped (overleg) 22 mei 2016 14:23 (CEST)
 • Heilige Geestcollege, wiu-genomineerd door collega Wikidevnl, hier niet gemeld. Ik gooide er intussen zelf de (m.i. NE) studentenactiviteiten uit die erin vermeld stonden. MichielDMNZoo icon.svg (overleg) 22 mei 2016 14:40 (CEST)
 • Up quark - wiu - Zeer mager artikel Arch Aanziende helm.svg (overleg) 22 mei 2016 14:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb het artikel een opknapbeurt gegeven. Daarbij heb ik mij voornamelijk gebaseerd op de Engelstalige Wikipedia. 2A02:1811:CC2C:1100:718F:E868:903A:B4B0 22 mei 2016 20:54 (CEST)
  • Mee eens, doorgehaald wiu is er beslist af, bedankt! Arch Aanziende helm.svg (overleg) 22 mei 2016 21:04 (CEST)
 • Feest In 't Park - omschrijving van het onderwerp ondermaats, meer voor op een VVV-site. Sonty (overleg) 22 mei 2016 17:12 (CEST)
  • In deze staat puur een folder ter promo Toth (overleg) 22 mei 2016 17:31 (CEST)
  • Ik heb geprobeerd om de info wat duidelijker te maken maar ik hou het liever bondig. Als ik vergelijk met andere festivalpagina's is die heel vergelijkbaar. het is de eerste keer dat ik een pagina toevoeg op Wikipedia dus m'n excuses als ik fouten maak. Bertjeuh (overleg) 22 mei 2016 21:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zie dat Maarten alle POV en PROMO eruit geschreven heeft (klasse!) het zie er nu uitstekend uit. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 22 mei 2016 21:53 (CEST)
   • Daarop mijn nominatie hier ingetrokken. Sonty (overleg) 22 mei 2016 22:29 (CEST)
 • Hotel Hungaria - wiu, ne? - Karig begin van (n)iets? Arch Aanziende helm.svg (overleg) 22 mei 2016 17:16 (CEST)
  • herplaatste ne-bedrijfspromo; was reeds bij sessie beoordeeld. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2016 20:45 (CEST)
  • Er staat geen sjabloon op dit artikel. Klopt dat? Fred (overleg) 22 mei 2016 22:19 (CEST)
  • Hij was verwijderd Fred, is klaarblijkelijk weer opnieuw aangemaakt. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 22 mei 2016 22:21 (CEST)
  • Wellicht dan toch maar weer van een sjabloon voorzien? Fred (overleg) 22 mei 2016 23:12 (CEST)
  • Dit is Kafka. De nominatie van een versie van dit lemma wordt om 17:16 geplaatst. MoiraMoira verwijdert het lemma (een wiu zonder discussie) ineens als nuweg op basis van eerdere nominaties en stelt dat het lemma identiek was aan vorige plaatsingen (wat in het verwijderlogboek waar steeds de eerste regel zichtbaar is, duidelijk te zien was dat dit niet het geval is). Ik beklaag me hierover op de OP van MM. Gegeven de relevantie van dit productiehuis maak ik zelf een andere versie met volledig andere inhoud (ik was niet bij eerdere versies betrokken als ik goed herinner, zeker niet als aanmaker). Die versie wordt pas om 21:24 geplaatst. Het enige logische lijkt me deze nominatie te doorstrepen gezien de nominatie, en de reactie van MM hierboven niet slaan op deze versie van het lemma. Uiteraard kan iemand het lemma nomineren, maar dan wel liefst als een aparte nominatie met een eigen motivatie en reacties. 94.224.104.29 23 mei 2016 06:07 (CEST)
   • De versie die direct was verwijderd bevatte minder inhoud dan de versie die enkele maanden geleden was verwijderd, vandaar het verschil in beginregel. De info die nu in die verwijderde versie stond was verder niet nieuw en stond ook al in het al eerder verwijderde artikel. Wat mij betreft terecht gelijk verwijderd. De nieuwe versie die er nu staat is duidelijk beter. MatthijsWiki (overleg) 23 mei 2016 08:40 (CEST)
  • Mee eens. Toen ik de nominatie plaatste zag ik twee regels zonder wikify: wiu dus met twijfel over E waarde. Nu zie ik een volwaardig artikel, waar niets op lijkt aan te merken. Ik heb de nominatie doorgehaald. -NB- Ik heb daarom ook die automatische botmelding ongedaan gemaakt omdat het niet van toepassing is. Inderdaad, mocht iemand aan de E-waarde twijfelen, dat kan er opnieuw een procedure gestart worden. -PS- Dank voor de opheldering Matthijs, wat mij betreft "case closed" ;) Groetjes Arch Aanziende helm.svg (overleg) 23 mei 2016 08:22 (CEST)
 • Junun (album) - wiu. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2016 19:16 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 3[bewerken]

 • Istvan Tövis - wiu - Sterke beweringen over banden met de maffia en een moeder als prostituee maar zonder bronnen. Daarnaast kan ik zelf niks vinden over een Istvan Tövis als voetballer. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 22 mei 2016 21:23 (CEST)
  • Zeer sterk vermoeden dat dit gewoon verzonnen is. ed0verleg 22 mei 2016 23:23 (CEST)
  • Hoax. Verwijderd. Wutsje 23 mei 2016 02:09 (CEST)
 • Johanneke van Kooten -wiu- Anderhalf mager zinnetje waaruit we niets te weten komen en ook de E-waarde niet blijkt. Fred (overleg) 22 mei 2016 22:21 (CEST)
  • Beetje bijgewerkt, nu in ieder geval een wat duidelijker beginnetje. - Agora (overleg) 23 mei 2016 01:31 (CEST)
 • Brandstadl - wiu - Een in matige schrijfstijl opgesteld bronloos stukje promo over een willekeurige skiberg in Oostenrijk. Geen inhoud bovendien, zelfs de hoogte wordt niet vermeld. Onze Duitstalige zusterwiki heeft er ook geen lemma over. Alleen te behouden na stevige snoei, inhoudelijke upgrade en wikify. Ik heb anonieme aanmaker gewezen op voorbeelden in Categorie:Berg_in_Tirol. Take Mirrenberg (overleg) 22 mei 2016 22:26 (CEST)
 • Pelle - is dit genoeg - heb overigens twijfel over de laatste zijn, betreffende de bijnaam - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 mei 2016 22:51 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 3a: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard zonder enig nader onderzoek te doen. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar netjes naar te verwijzen maar daar werd toen minder zwaar aan getild (helaas). Ik ben nu bezig de nalooplijsten na te lopen en daar waar mogelijk de verwijzingen of bronnen toe te voegen. De artikelen waar dat niet lukte, komen hier op de lijst. Met de huidige status van onbetrouwbaar en/of copyvio kunnen ze niet blijven tenzij opgeknapt. Dat is geheel conform het principe van de wiu-nominatie: opknappen of opkrassen. Noot: ik geef de voorkeur aan normaal Nederlands boven jargon en omschrijf een wiu-nominatie in de samenvatting daarom als opknapnominatie. P.S. Ik controleer in principe alleen de originele versie van Februari, zelden wat er daarna mee gebeurd is. Genummerd vanwege het maximale aantal van 100 nominaties per week. The Banner Overleg 22 mei 2016 14:07 (CEST)

 1. Stefan Brecht - vermoedelijk overgenomen van ENWP maar durf dat niet met zekerheid te stellen
 2. Stefanie van Hohenzollern-Sigmaringen

Toegevoegd 23/05; af te handelen vanaf 06/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 23/05: Deel 1[bewerken]

Leraar Frans die zichzelf heeft uitgeroepen tot ambassadeur, lees ik. Lijkt me niet iets wat je rijp maakt voor opname in Wikipedia. Toth (overleg) 23 mei 2016 00:51 (CEST)
De aanmaker heeft ook nog een deel tekst teruggetrokken maar dat was ook NE. Kattenkruid (overleg) 23 mei 2016 01:35 (CEST)
Voor Voor verwijderen zelfpromotie van een voor de encyclopedie niet relevante leraar Frans die zich misschien beter op LinkedIn kan gaan profileren ipv op Wikipedia. - Agora (overleg) 23 mei 2016 10:01 (CEST)
Voor Voor verwijderen Sinds 2015 pleit Marco Hanekamp ervoor, om 'l'imparfait du subjonctif' (weer) in te voeren in de Franse taal. Ik pleit ook wel eens ergens voor. Verder een doodgewone leraar. Moet dit 2 weken blijven staan? Wikiwerner (overleg) 23 mei 2016 21:25 (CEST)
nuweg misschien kan Marco nog iets betekenen voor zijn leerlingen, maar hier mag hij per ijsbal. Peter b (overleg) 23 mei 2016 22:45 (CEST)
 • De dag der dagen - E, maar ernstig wiu - In deze vorm bestaat dit boekartikel uit weinig meer dan de melding dat het om een "futuristische dystopie" gaat, een veel te lang uittreksel en een zieookje naar Amerikaanse literatuur. Over thema's en achtergronden, opbouw en stijl, de plaats van het boek in het oeuvre van Levin, de overeenkomsten en verschillen met vergelijkbare boeken, de ontvangst door critici en lezers, eventuele verfilmingen: geen woord erover. Zelfs een titelverklaring ontbreekt. Dit kan echt heel veel beter. WP is geen uittrekselboek. Wutsje 23 mei 2016 01:58 (CEST)
 • Radio Paradijs (Utrecht) - wiu - Verwarrend verhaal met veel technische details over zender en antenne en vage zinnen als Deze frequentie is met ingang van 1 juni 2003 uitgegeven aan Hot Radio dat nu pas na ruim vier jaar gerekend vanaf deze datum, de datum dat dit radiostation de vergunning om op de 1332 kHz (225 m) te gaan uitzenden verkreeg, via Ruud Poeze op deze frequentie laat testen. Kattenkruid (overleg) 23 mei 2016 02:22 (CEST)
 • Miauw - grappig, dat wel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 mei 2016 09:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Wel een leuk artikel, inderdaad... Mag van mij wel blijven. Glimlach. Fred (overleg) 23 mei 2016 17:36 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik zie dat Gebruiker:Kattenkruid het artikel flink heeft opgeknapt. Mag wat mij betreft wel blijven. - Xxmarijnw (overleg) 23 mei 2016 16:00 (CEST)
  • Kat in het bakkie. Kattenkruid (overleg) 23 mei 2016 16:54 (CEST)
 • Henry Demmeni - wiu. Dit is geen biografie, maar een hagiografie. Menke (wie anders...) heeft dit artikel dan ook grotendeels overgeschreven uit het "in memoriam" in het blad Eigen Haard, jaargang 1887, dat in het notenapparaat is genoemd en daar via een link ook is te bekijken. Dus gaarne een neutraler verhaal dat niet letterlijk is overgenomen uit een 19e-eeuwse bron. Sijtze Reurich (overleg) 23 mei 2016 09:10 (CEST)
  • Iets nauwkeuriger: dit is oorspronkelijk een artikel van Robert Prummel, dat op 5 augustus 2011 door Menke is uitgebreid met stukken uit Eigen Haard. Sijtze Reurich (overleg) 23 mei 2016 09:33 (CEST)
  • Voor Voor Terugzetten naar de versie [14] (17 juni 2008) van voor Menke's bemoeienis. Agora (overleg) 23 mei 2016 10:05 (CEST)
   • Ik heb het zelf maar aangepakt en het artikel compleet herschreven. Hopelijk zijn alle sporen van het ronkende proza in Eigen Haard hiermee uitgewist. Alleen jammer dat er geen recente bronnen over de man zijn. Het blijft behelpen met bronnen van rond 1900. Wel trof ik in De Atjeh-oorlog van Paul van 't Veer uit 1969 (dat op het internet te vinden is) een aardige beschrijving van de problemen met het schip Nisero aan. Ik heb ernaar verwezen, hoewel de naam Demmeni erin niet voorkomt. Sijtze Reurich (overleg) 23 mei 2016 21:58 (CEST)
 • Erik Scherder - wiu - lemma heeft een flinke poets nodig met name op het gebied van neutraliteit en POV. En wat ondersteunende onafhankelijke bronnen bij de gemaakte claims zijn hierbij ook wenselijk. Agora (overleg) 23 mei 2016 10:15 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Bronverwijzingen in het gedeelte Wetenschappelijke aandachtsgebieden zijn inderdaad wenselijk. Dat moet toch niet zo'n probleem zijn voor iemand die zowel qua spelling als zinsbouw goed kan schrijven. Verder interessante materie. Je zou het ook nog om kunnen gooien door van de titel te maken "Beweging en...." waarmee de persoon Scherder meer secundair wordt.Koos van den beukel (overleg) 26 mei 2016 12:03 (CEST)
  • Bedankt voor de suggesties, ik zal bronverwijzingen toevoegen. Ik hou de pagina echter wel liever over de persoon Scherder, dat moet geen probleem zijn toch? Een pagina over iemand die bekend is van tv en boeken schrijft is wel relevant leek mij. MichelleBot (overleg) 30 mei 2016 15:40 (CEST)
 • Song Joong-ki - wiu - Acteur waarover niets verteld wordt, slechts een lijstje films. Kattenkruid (overleg) 23 mei 2016 11:43 (CEST)
 • BOREK - reclame - Arch Aanziende helm.svg (overleg) 23 mei 2016 13:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Bevat tal van superlatieven die niet door onafhankelijke bronnen worden waargemaakt. Niet-encyclopedisch, marketing-achtig taalgebruik (maakte de move). Bovendien een NE-bedrijf, want ze produceren blijkbaar niets. Ze kopen enkel in en verkopen dat weer. En waarom die schreeuwerige HOOFDLETTERS in de titel, terwijl in de tekst weer gewone kleine letters worden gebruikt? Fred (overleg) 23 mei 2016 14:16 (CEST)
  • nuweg richt zich op het hogere segment, nou dan ga je maar adverteren maar niet ons lastig vallen, flauwekul allemaal. Peter b (overleg) 23 mei 2016 22:47 (CEST)
  • Dat ze die naam mogen voeren! w:de:Richard Borek Unternehmensgruppe is een groot postorderbedrijf in Duitsland. Of zou dit een dochteronderneming zijn? Sijtze Reurich (overleg) 26 mei 2016 09:56 (CEST)
 • Naucrate - wiu - Technisch gezien een beginnetje. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 23 mei 2016 13:26 (CEST)
 • Tineke Van Hemeldonck - reclame - zp in afwisselende ik- en zij-vorm. Kattenkruid (overleg) 23 mei 2016 13:49 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Bestaat voornamelijk uit reclame. Gebruikersnaam is hetzelfde als persoon in artikel (pov) - Xxmarijnw (overleg) 23 mei 2016 15:53 (CEST)
 • Startduik - wiu - Handleiding Kattenkruid (overleg) 23 mei 2016 14:01 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Mag van mij in beknopter vorm terugkomen op Zwemsport, kopje 'Zwemtechniek'. Pingel (overleg) 23 mei 2016 14:18 (CEST)

Toegevoegd 23/05: Deel 2[bewerken]

 • Timpanes - weg - Onbekend begrip. Geen Google hits. Volgens mij worden hier gewoon timbales bedoeld. Deze worden soms ook gebruikt in drumbands. - ArjanHoverleg 23 mei 2016 16:14 (CEST)
  • Tympanum (meervoud tympana) is het Latijnse woord voor trommel; misschien is deze term hier vaag van afgeleid. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 23 mei 2016 17:50 (CEST)
  • Op Enwiki bestaat het lemma Timpani, wat gelinkt is aan Pauk. Wordt dit bedoeld? Wikiwerner (overleg) 23 mei 2016 20:41 (CEST)
   • Pauken worden hier zeker niet bedoeld. Als het geen timbales zijn, dan misschien tom-toms om mee te marcheren of een variant op de Timp toms. - ArjanHoverleg 24 mei 2016 09:12 (CEST)
 • Pipelight -auteur- Een vrijwel letterlijke vertaling van een paar regeltjes van de website van Pipelight. Overigens voor de leek volstrekt onleesbaar en onbegrijpelijk. Fred (overleg) 23 mei 2016 16:39 (CEST)
  • Is dit niet meer geschikt voor nuweg? - Xxmarijnw (overleg) 23 mei 2016 16:42 (CEST)
   • Ik zal er niet om treuren... Waarschijnlijk is het ook nog als reclame bedoeld. Fred (overleg) 23 mei 2016 17:37 (CEST)
  • Artikel herschreven.Johan Wijnker (overleg) 24 mei 2016 11:57 (CEST)
   • ...Maar sjabloon laten staan svp. Artikel oogt nog steeds als een reclamefolder. Fred (overleg) 24 mei 2016 12:18 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Artikel (opnieuw) herschreven. - Xxmarijnw (overleg) 24 mei 2016 19:47 (CEST)
 • Leonardo López Luján - wiu/cv/crosswiki persoonspromo. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 mei 2016 18:02 (CEST)
 • Huehuetl - wiu - Arch Aanziende helm.svg (overleg) 23 mei 2016 18:13 (CEST)
  • Verduidelijking nodig. Onder meer: De tijd van de slaven? De Griekse slaven, de Christenslaven, de Russische slaven? En welke tijd? 500 v.Chr.? Fred (overleg) 23 mei 2016 18:25 (CEST)
   • Volgens mij is het artikel nu zodanig herschreven dat het kan blijven. Het instrument stamt dus van de Azteken, niet van de slaven, wat de naam ervan ook al deed vermoeden. Fred (overleg) 24 mei 2016 12:22 (CEST)
 • Laadklep (vrachtauto) - wiu - Vooral wikify en opmaak, verder al een leuk begin. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 23 mei 2016 18:16 (CEST)
  • De firma Dhollandia toont op haar website een paar fraaie laadkleppen. Het artikel zou de verschillende typen moeten beschrijven. Ik ben helaas geen specialist. Fred (overleg) 23 mei 2016 18:30 (CEST)
   • Volgens mij inhoudelijk niet helemaal juist, en zijn er ook kleppen die dubbelgevouwen worden en horizontaal onder de vrachtwagen hangen tijdens het rijden, in plaats van verticaal tegen de achterkant. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 23 mei 2016 21:28 (CEST)
    • Klopt, ja, want Googelen levert een interessante variatie aan laadkleppen op. Er zijn heel wat typen van. Fred (overleg) 23 mei 2016 22:09 (CEST)
 • Synthetisch licht -- ne -- term "in het leven geroepen door een groep onafhankelijke lichtontwerpers (Human Lights Watch) om het soort licht dat van spaarlampen en Led's afkomt te benoemen". Om onduidelijke redenen ooit behouden. Enige bron is deze "Human Lights Watch". Verder nooit meer wat van gehoord. Wordt ook vanaf nergens gelinkt. --Joostik (overleg) 23 mei 2016 18:46 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De enige bron is een opiniestuk (sic!)... Dat riekt dus naar POV. Want ook dit artikel leest als een opiniestuk. Fred (overleg) 23 mei 2016 18:51 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - inderdaad een nogal dubieus verhaal. Als er iemand roept dat een spaarlamp huidziekten zou kunnen veroorzaken, en dan ook nog zonder een bron te noemen of te beschrijven over welke ziekten dat dan zou gaan, dan gaan bij mij de haren rechtop staan. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 23 mei 2016 22:48 (CEST)
  • Bovendien heet zo iets volgens mij kunstlicht, waarover we helaas nog geen artikel hebben (het is nu een niet zo correcte redirect). Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 25 mei 2016 14:48 (CEST)
 • Katrijn Govaert - wiu. Queeste (overleg) 23 mei 2016 19:51 (CEST)
 • Kodai Ichihara - NE - Deze Japanse golfprofessional heeft nog nooit een toernooi gewonnen en de toernooien in Japan zijn qua sterkte in het geheel niet vergelijkbaar met de Europese ,laat staan de Amerikaanse Tour. Volledig NE dus. Malinka1 (overleg) 23 mei 2016 20:16 (CEST)

Toegevoegd 23/05: Deel 3[bewerken]

 • Vinyl FM - WIU - Zeer vage beschrijving in een matig Nederlands 2A02:1811:CC2C:1100:2D6F:CBD0:820D:52EE 23 mei 2016 20:32 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wat is: geeigerd? En wat is er encyclopedisch aan een Zweeds radiokanaal (waarover verder geen nadere mededelingen worden gedaan?) Fred (overleg) 23 mei 2016 20:36 (CEST)
  • betrof computervertaling geplaatst door zweedse gebruiker. Die uitleg gegeven en verwezen naar pagina voor vertaalverzoeken. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 mei 2016 20:48 (CEST)
 • Chanah milner - WIU - Een artikel dat nog ontdaan moet worden van verzoeken en overbodige links. Gelet op de opmaak en de taal die soms gebruikt wordt, heb ik de indruk dat het wel eens om een computervertaling zou kunnen gaan, maar ben hier niet zeker van. 2A02:1811:CC2C:1100:2D6F:CBD0:820D:52EE 23 mei 2016 21:38 (CEST)
  • Artikel is te vroeg in de hoofdnaamruimte terechtgekomen, zie hier. Opnieuw verwijderd. Wutsje 23 mei 2016 21:43 (CEST)
 • Issa Plijev -wiu- Dit is teveel een opsomming. Het moet beter kunnen. Er bestaan biografiën van deze persoon, maar die zijn zo te zien in het Russisch of Tsjechisch. Fred (overleg) 23 mei 2016 23:04 (CEST)
  • Was hij commando of commandant? Groot verschil. En het lijkt me sterk dat de USSR Engelstalige namen gebruikte voor hun militaire districten.Koos van den beukel (overleg) 26 mei 2016 14:21 (CEST)

Toegevoegd 24/05; af te handelen vanaf 07/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 24/05: Deel 1[bewerken]

 • Bond tegen Leenwoorden - ne - Vrijwel geen externe bronnen te vinden, relevantie blijkt nergens echt uit. Paul B (overleg) 24 mei 2016 02:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - het moet in de eerste plaats in de verleden tijd worden geschreven - in de tweede plaats is het goed voorbeeld van een groepje dat denkt dat met het oprichten van een bond het natuurlijke verloop van gebeurtenissen kan worden veranderd - het zou zomaar worden genoemd in De Encyclopedie van de Domheid - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 mei 2016 12:25 (CEST)
  • Maar, met alle respect, een 'willekeurig' voorbeeld van zo'n groepje is toch op geen enkele manier automatisch relevant? Misschien is het een bruikbare illustratie op een artikel als purisme of taalactivisme, maar ook daar is het al gauw te marginaal voor, naar mijn idee. Paul B (overleg) 24 mei 2016 12:31 (CEST)
  • Volgens de website taalhelden.org (de jongerensite van de Taalunie) is deze vereniging niet meer actief. De naam ervan door Google prakken levert buiten wp momenteel niet meer dan 807 hits op. Voor een in 1994 opgericht clubje is dat nagenoeg niets. Over hun website, die het speerpunt van hun activiteiten zou vormen, zegt Alexa: We don't have enough data to rank this website. Meer dan een voetnoot op taalpurisme zie ik er niet in. Wutsje 24 mei 2016 21:23 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het artikel is zowel taalhistorisch als maatschappelijk relevant. Salilus (overleg) 25 mei 2016 08:55 (CEST)
 • Anglofobie - wiu - Artikel grossiert in niet-onderbouwde beweringen die niet eenvoudig terug te vinden zijn in de literatuur. Het directe verband tussen Engelse leenwoorden en anglofobie is niet te vinden. Het stuk 'Oorzaken' is gebrekkig geformuleerd, en de specifieke aandacht voor de voormalige Britse kolonies in hun algemeenheid lijkt niet direct terug te vinden in de literatuur. Daarentegen ontbreekt een bespreking van de Duitse anglofobie voorafgaande aan en tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar juist veel over lijkt te zijn gepubliceerd. In besprekingen van anglofobie in de VS die in de literatuur zijn te vinden, wordt de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking niet of nauwelijks genoemd. Wel een hele rist aan andere oorzaken, die in dit artikel dan weer niet worden genoemd. Paul B (overleg) 24 mei 2016 03:10 (CEST)
  • Yes, en ook de nazi-propaganda uit de Tweede Wereldoorlog liet zich ten aanzien van anglofobie bepaald niet onbetuigd. Het tegengaan van oprukkend Engels in commerciële uitingen en dergelijke heeft uiteraard met anglofobie niets van doen. Fred (overleg) 24 mei 2016 23:11 (CEST)
 • Norton Commando - wiu. Nu behoorlijk mager, sterker, in het artikel Norton (motorfiets) staat veel meer informatie over deze motoren. Een redirect lijkt me nu daarom beter op z'n plaats. MatthijsWiki (overleg) 24 mei 2016 09:27 (CEST)
 • Jong Vitesse - NE - lager team van club, gaat ook niet in volledige profcompetitie spelen. Kort behandelen in hoofdlemma.- Agora (overleg) 24 mei 2016 10:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De Tweede Divisie is een divisie waarin licentie-eisen van kracht zijn. Dat houdt o.a. in dat Jong Vitesse een eigen selectie dient te hebben en een hoofdtrainer die in het bezit is van een diploma voor het profvoetbal en ook diverse eisen m.b.t. het wedstrijdterrein die amateurs niet hebben. Daarnaast heeft het eveneens in de Tweede Divisie uitkomende Jong Twente ook een eigen pagina vanwege dit feit. Ook is de KNVB-Bekergeschiedenis van Jong Vitesse nergens anders echt terug te vinden en zou verwarrend kunnen zijn als dit tussen de wedstrijden van het 'grote' Vitesse vermeld zou worden. Als laatst worden spelers die bij zulke 2e teams die in de normale voetbalpiramide spelen ook door veel bronnen (denk aan Voetbal International, maar ook Wikipedia zelf) ook gezien als gespeeld hebben voor dat 2e team, waar dat voor 'normale' lagere teams niet geldt. Dit soort teams worden in alle opzichten dus over het algemeen behandeld als een vrij op zichzelf staand team. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 195.169.204.15 (overleg · bijdragen) 24 mei 2016 23:04‎
  • Heraanmaak zonder terugplaatsverzoek, bronloos The Banner Overleg 24 mei 2016 23:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het blijft het 2e elftal van een club en zie niet in waarom een 2e elftal een eigen artikel zou moeten krijgen zonder dat het nog iets bijzonders gedaan heeft. ARVER (overleg) 25 mei 2016 16:52 (CEST)
  • Verwijderd gezien eerdere beslissing na nominatie. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 25 mei 2016 19:31 (CEST)
 • Marco Di Meco - NE - crosswiki promo [15] met onduidelijke relevantie en niet geheel neutraal ook. - Agora (overleg) 24 mei 2016 10:29 (CEST)
 • Jan Renders (vakbondsbestuurder) - wiu. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 24 mei 2016 11:47 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Oogt als een CV, met een Sovjet-Russisch aandoende monsterscore van 97%.... Fred (overleg) 24 mei 2016 15:17 (CEST)
   • Huh??? Waar gaat dit allemaal over, en waar slaat het allemaal op? ed0verleg 24 mei 2016 23:36 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Intussen bronnen toegevoegd en enkele zaken verwijderd. Mag aangevuld worden, maar voldoet al ruimschoots. Boekvermelding heeft niets met promo te maken (wordt voor sommige personen zelfs als vereiste of voldoende reden beschouwd om E te zijn - nu stellen dat dit weg zou moeten, slaat nergens op). Queeste (overleg) 24 mei 2016 20:35 (CEST)
   • Ha, het monster is er al uit... Fred (overleg) 24 mei 2016 23:10 (CEST)
 • Castiliaanse stelsel - Hoe moet ik dit nu lezen? Volgens Nederlandse Grondwet is het in 1963 ingevoerd, volgens dit artikel heeft alleen Spanje het nog. - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 mei 2016 11:48 (CEST)
  • Het artikel is knudde, omdat het geen context geeft, bijvoorbeeld welk stelsel het verving in 1963 en hoe het nu zit. Sinds 1983 bepaalt Artikel 25 GW dat het oudste kind(m/v) erft, dus dat Spanje de enig overgebleven is kan best. Hoeft niet, natuurlijk, ik heb geen idee hoe dat in andere monarchieën zit. Magere Hein (overleg) 24 mei 2016 12:13 (CEST)
 • Cloak & Dagger (Marvel) - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 mei 2016 11:50 (CEST)
 • Hello internet - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 24 mei 2016 11:59 (CEST)

Toegevoegd 24/05: Deel 2[bewerken]

 • Aukje Niemeijer - ne - Uit het artikel blijkt geen relevantie voor opname in de encyclopedie- Iooryz (overleg) 24 mei 2016 12:03 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Aanmaker (man van Aukje?) is zeer nauw bij het onderwerp betrokken. Dat blijkt ook wel uit het gebrek tot afstand van het onderwerp, en de niet-encyclopedische stijl van het artikel. Fred (overleg) 24 mei 2016 12:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Geen RKD profiel Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 12:56 (CEST)
  • auteursrechtenschending van http://aukje-niemeijer.nl/intro_nl.html, maar wellicht hier geplaatst door dezelfde persoon die dat schreef... lijkt mij ook NE. mijn eigen definitie voor een E kunstenaar is als het werk in een openbare collectie (lees museum) is opgenomen, of als er een prijs gewonnen is. Dat lijkt hier niet het geval te zijn. Elly (overleg) 25 mei 2016 01:32 (CEST)
 • SG Copernicus -NE- In het gehele artikel valt geen enkel encyclopedisch feit te bespeuren. Het neerzetten van Copernicus als een wiskundige die zich voornamelijk met de ruimte bezighield is nogal kort door de bocht. Fred (overleg) 24 mei 2016 12:36 (CEST)
  • De school is volledig nieuwbouw, op het dak staat een sculptuur van de gemeente Hoorn. De school zelf is geloof ik in de jaren 1970 opgericht. Overigens heeft het vorige (tijdelijke) pand er ruim 20 jaar gestaan. De school is in mijn optiek niet encyclopediewaardig, dat zeg ik overigens als oud-leerling. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2016 12:39 (CEST)
Voor Voor verwijderen - E waarde blijkt niet uit de inhoud. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 12:44 (CEST)
 • Arthur veldhoen - wiu - Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 12:48 (CEST)
  • Wat opgepoetst. Mislukt talent klinkt nogal wreed, maar zonder glansrijke carrière. Erg E is i niet. Magere Hein (overleg) 24 mei 2016 13:32 (CEST)
  • Iemand met wat sportkennis kan er misschien nog iets mee, het begin is er, bedankt! Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 13:35 (CEST)
 • Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) - wiu/ne- Erg mager nog, twijfel over relevantie. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 13:35 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het sjabloon was reeds weggegoocheld door aanmaker. De magische unie heeft al een artikel. Dit is één van de zeer vele regionale afdelingen van deze Unie, en op zich volstrekt niet encyclopedisch interessant. Fred (overleg) 24 mei 2016 13:45 (CEST)
  • Haha, weggegoocheld! Hoe kom je erop Glimlach Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 13:48 (CEST)
  • De Nederlandse Magische Unie (NMU) is voor goochelaars wat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is voor voetballers. De Magische Kring Centraal Nederland (MKCN) is dan een Ajax of PSV. Het is in ieder geval een van de oudste en grootste goochelclubs van Nederland.
  • Opmerking Opmerking De wiu is er wel zo'n beetje vanaf, echter qua relevantie is het wat lastiger, ik kan geen deskundige publicaties (zelfs geen nieuwsberichten) vinden over het onderwerp, behalve van belanghebbenden of direct betrokkenen. Dat maakt het lastig om E-waarde te bepalen, maar ook om de inhoud te kunnen beoordelen op de inhoud. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 27 mei 2016 23:45 (CEST)
  • Er zijn verschillende bronnen toegevoegd.
 • Rob Hyman -NE- Weer een onverzorgd stukje over iemand die best bekend is. Spaties in overvloed, ook waar ze volstrekt niet thuishoren. Wat een regelaar is, (en wat de E-waarde daarvan zou kunnen zijn) wordt niet duidelijk gemaakt. De E-waarde wordt echter in het geheel niet duidelijk gemaakt. De rock band waarvan hij onderdeel (?) was heeft niet eens een artikel. Fred (overleg) 24 mei 2016 13:40 (CEST)
  • In de huidige vorm voorweg, het was gekopieerd van en.wiki en slecht vertaald, alle koppelingen waren op de Engelse wiki gericht. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 13:46 (CEST)
 • Arturo Brizio Carter - wiu of ne - Computervertaling van artikel in en.wiki, dus slecht vertaald. Grootste verdienste van de man: veel rode en gele kaarten uitdelen bij voetbal. - Paul-MD (overleg) 24 mei 2016 14:51 (CEST)
 • Stijn van Vliet - ne- Relevantie niet duidelijk uit de inhoud. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 15:05 (CEST)
 • Communicatie & Multimedia Design - ne - Riekt naar reclame/promo ondanks ontbreken externe link Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 15:07 (CEST)
 • Henk Zeelenberg - wiu - Dit is wel een héél mager artikel. De relevantie (net als enige opmaak en zelfs bronnen) zijn blijkbaar zoek. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 24 mei 2016 16:47 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen relevantie wordt niet duidelijk in dit warrige verhaal. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 18:07 (CEST)

Toegevoegd 24/05: Deel 3[bewerken]

 • Pink sheep - Ne - Een personage uit een YouTube serie is niet encyclopedisch wat mij betreft - Xxmarijnw (overleg) 24 mei 2016 17:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Mee eens, daarnaast doorspekt met reclame. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 24 mei 2016 18:06 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Misschien toch beter als nuweg? - Xxmarijnw (overleg) 24 mei 2016 20:36 (CEST)
   • Voldoet niet aan de nuwegcriterea als: expliciete reclame, onzin, cyberpesten en het is in het Nederlands geschreven. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2016 21:36 (CEST)
 • Nassir El Aissati - NE - voetballer nog zonder profdebuut - Agora (overleg) 24 mei 2016 19:32 (CEST)
 • Tobias Adema - wiu/weg - Een soort experimenteerpagina. Hij is 16, begrijp ik? ErikvanB (overleg) 24 mei 2016 19:37 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een opsomming, bestaande uit nietszeggende kreten. 16-jarig dj-tje. Privacyschending minderjarige, wellicht. Fred (overleg) 24 mei 2016 23:20 (CEST)
 • SIMS (Structured Inventory of Malingered Symptomatology) - wiu - Moet veel beter, is ondermaatse computervertaling. Queeste (overleg) 24 mei 2016 20:41 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dit is beneden de maat en volstrekt onbegrijpelijk voor de lezer. Fred (overleg) 24 mei 2016 23:19 (CEST)
 • CaixaForum - ne - Twee Nederlandse toeristensites schrijven over deze galerie (dus geen galerij). Het is nadrukkelijk geen museum (geen winstoogmerk en juist wel een eigen collectie). De encyclopedische relevantie blijkt onvoldoende uit twee promotionele sites die de bedoeling hebben om toeristen te trekken. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2016 22:35 (CEST)
  • Waarschijnlijk heb je gelijk. Ik ben hier nieuw. Dit wil zeggen dat ik nog veel heb te leren over allerlei regels. Ik ben net terug uit Barcelona. En ben nu bezig om de info die ik had te vergelijken met de info die ik terug vind op wikipedia. Voornamelijk baseer ik me hier op de engelstalige wikipedia. Aangevuld met wat ik op toeristische sites vind. Hopelijk verbeterd mijn stijl en mijn inbreng. Daar ik dit als een museum terug vond op de hoofdpagina van Barcelona heb ik niet dadelijk het onderscheid gemaakt dat dit geen museum was. Ook de Engelstalige wikipedia heeft over Caixaforum een pagina. Wevisitus (overleg) 24 mei 2016 23:41 (CEST)
 • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona -reclame- Niet-neutraal en vaak marketing-achtig taalgebruik en POV: veel bezocht, belangrijk, Zijn succes dankt het aan de kwaliteit, zijn gerichtheid op een breed publiek en de manier waarop de academische wereld aan het brede publiek word gelinkt, Verdere uitbreidingen zitten nog in de pijplijn. Daarnaast rare zinnen, als: De samenwerking tussen de stad en de provincie Barcelona werd in 1988 opgericht. Dat armenhuis komt tweemaal aan de orde. Het onderwerp is zeker encyclopedisch, maar dan met een objectief, afstandelijk artikel. Fred (overleg) 24 mei 2016 23:07 (CEST)
  • Waarschijnlijk heb je gelijk. Ik ben hier nieuw. Dit wil zeggen dat ik nog veel heb te leren over allerlei regels. Ik ben net terug uit Barcelona. En ben nu bezig om de info die ik had te vergelijken met de info die ik terug vind op wikipedia. Voornamelijk baseer ik me hier op de engelstalige wikipedia. Aangevuld met wat ik op toeristische sites vind. Hopelijk verbeterd mijn stijl en mijn inbreng.Wevisitus (overleg) 24 mei 2016 23:26 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Het is echter wel E. ErikvanB (overleg) 28 mei 2016 15:51 (CEST)

Toegevoegd 24/05: Deel 4: Februari[bewerken]

 • Columbinus. Onbetrouwbaar artikel. Heilige zou in 680 overleden zijn, maar zou tegelijk de heilige Columbanus in 585 vergezeld hebben op zijn reis. Stel dat Columbinus 15 jaar was in 585, dan zou hij bij overlijden 110 jaar oud zijn geweest. Verder geen enkele vermelding gevonden op het web. Elly (overleg) 25 mei 2016 12:10 (CEST)
  • Lijkt me inderdaad een merkwaardige leeftijd, zeker rond die tijd. Daarnaast is het artikel ook zeer kort (2 regeltjes) en levert vrijwel geen informatie. Vraag me af wat het precies toevoegt. 195.204.15, 26 mei 2016 20:57 (CEST)

Toegevoegd 25/05; af te handelen vanaf 08/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 25/05: Deel 1[bewerken]

 • Gemeenschapscentrum Den Dam -reclame- Hoort in deze vorm in de gemeentegids thuis, compleet met e-mailadres.... Fred (overleg) 25 mei 2016 00:01 (CEST)
 • Marcel De Marco -wiu- Nietszeggende eenzinner. Encyclopediciteit blijkt niet uit dit bronloze regeltje tekst. Fred (overleg) 25 mei 2016 00:04 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Er blijkt geen enkele E-waarde uit de magere "inhoud".Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 13:27 (CEST)
 • Ziggy Moens - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 25 mei 2016 08:21 (CEST)
  • Tja. Het is nog geen Willem Nijholt natuurlijk, die ik ooit een rol beter zag vertolken dan zijn Britse tegenhanger in hetzelfde toneelstuk in Londen op dat moment (ik zag beide stukken samen met hem). Ik lees ook weinig over Moens in het artikel. Er valt waarschijnlijk ook niet veel over hem te vertellen. Waarom worden mensen niet eerst gewoon volwassen? Of is hij al 18? Nou, misschien net. ErikvanB (overleg) 25 mei 2016 15:11 (CEST)
  • Speelt toch al sinds 2012 mee in de Vlaamse serie Familie. ed0verleg 25 mei 2016 18:50 (CEST)
   • Was een verhaallijn van 36 afleveringen in de loop van 11 weken eind 2012 begin 2013. Dat is uiteraard meer dan figuratie, maar men kan niet stellen "sinds 2012 meespelen..." 94.224.104.29 25 mei 2016 21:44 (CEST)
    • Klopt, en blijkbaar heeft de aanmaker netjes gewacht tot de acteur 18 was, zoals dat blijkbaar per se moet. ed0verleg 25 mei 2016 21:49 (CEST)
  • Heeft ook enkele films en series gedaan die goed scoorde bij het publiek en ook zijn er acteurs die nog minder bekend zijn en ook een plaatsje verdienen op deze site. Kleine acteurs kunnen ook belangrijk een mooi werk verichten he. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 78.21.133.3 (overleg · bijdragen) 25 mei 2016 20:40
  • Tegen Tegen verwijderen - Voldoet mijns inziens net aan het E-criterium, het artikel is inmiddels ook wat verbeterd e.d. door verschillende gebruikers. - Richard KiWi Overleg 26 mei 2016 00:11 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen status rollen blijft onduidelijk maar aan de beschrijving te zien gaat het meestens om (kleine) bijrollen en (edel)figuratie. - Agora (overleg) 26 mei 2016 16:23 (CEST)
 • Halden (producer) - ne in huidige vorm. Relevantie blijkt niet uit het artikel. Verder ook geen bronnen waaruit de relevantie kan blijken. MatthijsWiki (overleg) 25 mei 2016 09:17 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, eerste productie in 2016, het lijkt me dat deze "producer" nog zijn sporen moet verdienen om relevant te zijn. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 10:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, op dit moment meer een ééndagsvlieg, relevantie en E waardigheid is er op dit moment zeker nog niet. Ricodol74 ? 25 mei 2016 15:24 (CEST)
 • Agnes van Oostenrijk (1111-1157) - wiu - het was al niet veel maar na deze ingreep is het helemaal niks. De naam in de inleiding klopte al niet maar nu wordt ook heel stellig de datum van overlijden opgehangen een een onbetrouwbare bron waar eerst enige slag om de arm was. Het lemma was al enkel genealogische informatie en nu is dat nog meer en die nieuwe informatie wordt enkel ondersteund door een onbetrouwbare bron. Gelet dat en-wiki een slag om de arm neemt bij de geboortedatum en dit in dit artikel niet gebeurt doet me twijfelen aan de betrouwbaarheid. Ook de regeerperiode op NL en EN komen niet overeen. Hier mag een ter zaken kundige nog eens goed naar kijken, het artikel corrigeren en wat meer body geven. Natuur12 (overleg) 25 mei 2016 09:53 (CEST)
 • Blaffen - Woordenboek definitie - Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 10:44 (CEST)
  • Over het onderwerp valt best wat te vertellen (wolven kunnen niet blaffen, bijvoorbeeld). In dit artikel wordt echter niets verteld over de oorsprong en de betekenis van de blaf. Als er toch taalkundige vondsten worden vermeld, waarom dan niet: iemand afblaffen en blaffende honden bijten niet? Fred (overleg) 25 mei 2016 11:05 (CEST)
  • Ik heb er voor de geïnterresseerden een interwiki bij geplaatst; vergelijk bijvoorbeeld Bellen op de Duitstalige wiki hoe uitgebreid zoiets beschreven kan worden ;) Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 11:10 (CEST)
 • Camila cabello - wiu/ne? - Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 10:46 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen De groep is alweer heel bekend, maar dan moet het toch niet moeilijk zijn om daar onafhankelijke en objectieve bronnen bij te vinden? Verder vooral veel gebabbel over zussen, verhuizingen en wat al niet, plus een nietszeggend lijstje van tournees. Fred (overleg) 25 mei 2016 11:07 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Fifth Harmony is zeker behoorlijk gekend. Dit artikel is duidelijk door een goedwillende tiener geschreven, waardoor de structuur nu nog mist. ed0verleg 25 mei 2016 13:59 (CEST)
 • Chloe Bennet - wiu/ne? - Wapenfeit: "Bennet heeft een relatie met Austin Nichols, die ook verscheen in Marvel's serie als 'hacker'-vriend Miles in seizoen 1 episode 5." Meer iets voor in de Privé dan op een encyclopedie. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 10:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een (mager) verhaal(tje) voor de Privé of de Story. Fred (overleg) 25 mei 2016 11:06 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - is gewoon een actrice/zangeres, met een carriere in China en de US. Ik zie niet in wat de Story of Privé daar mee van doen zou hebben. ed0verleg 25 mei 2016 15:42 (CEST)

Toegevoegd 25/05: Deel 2[bewerken]

 • Schreeuwen - wb/wiu - Geen bronnen, lijkt vooral op enkele eigen ideeën. Vanwaar de oertijd erbij komt, is niet duidelijk. Queeste (overleg) 25 mei 2016 13:09 (CEST)
 • Blue Cat Blues - weg/NE. Dit is een bekende hoax. Guppie (overleg) 25 mei 2016 13:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik kan me nog herinneren dat ik deze als kind keek. Hier kan je 'm kijken. Het lijkt me geen hoax. Pingel (overleg) 25 mei 2016 22:17 (CEST)
 • Oom Donald - weg, nutteloze doorverwijzing - KroySquare.jpgDirkVE overleg 25 mei 2016 13:23 (CEST)
  • Waarom nutteloos? Kwik, kwek en kwak noemen hem zo geregeld dus kan me voorstellen dat gebruikers Oom Donald invoeren als zoekterm wanneer ze wat willen weten over het personage Donald Duck. Heb de RDR wel naar het personage laten lopen en niet naar de DP. Natuur12 (overleg) 25 mei 2016 13:42 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - als het echt nutteloos was, was deze lijst leeg. ed0verleg 25 mei 2016 14:01 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Eens met Natuur12 Sijtze Reurich (overleg) 25 mei 2016 15:54 (CEST)
  • Nominatie ingetrokken aangaande bovengenoemde opmerkingen, bedankt voor de feedback. KroySquare.jpgDirkVE overleg 26 mei 2016 10:39 (CEST)
 • Chanah Milner - wiu - Dit artikel is grotendeels gebaseerd op origineel onderzoek van de oorspronkelijke auteur Jelle Nauta (zie overlegpagina), waar hij verwijst naar de door hem gevoerde gesprekken met o.a. Mirjam Krieg en de door hem gevoerde gesprekken met de beschreven persoon. Desgevraagd naar onafhankelijke, gezaghebbende en verifieerbare bronnen verwijst hij daarbij naar zichzelf.Gouwenaar (overleg) 25 mei 2016 13:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen. Artikel heeft ruim voldoende bronnen en er is geen reden om aan de juistheid te twijfelen. Het gedeelte dat gebaseerd was op een mondelinge mededeling van mw. Krieg is door Gouwenaar zelf al verwijderd, zie deze edits. Elly (overleg) 25 mei 2016 22:28 (CEST)
 1. Is materiaal verkregen uit gesprekken en briefwisselingen met de beschreven persoon en mensen uit haar directe omgeving een onafhankelijke, gezaghebbend en verifieerbare bron voor Wikipedia?
 2. Zijn interviews met de beschreven persoon en mensen uit haar directe omgeving (Nieuw Israelietisch Weekblad d.d. 18 december 1981 en De Telegraaf d.d. 9 oktober 1971) onafhankelijke en gezaghebbende bronnen voor Wikipedia?
 3. Is het componeren van een biografie op basis van deze van de beschreven persoon en mensen uit haar omgeving verkregen informatie een vorm van origineel onderzoek?
 4. Uit de bijdrage van de aanmaker van het artikel valt op te maken, dat hij een verzoek om onafhankelijke en gezaghebbende bronnen niet nodig acht, vanwege zijn deskundigheid op dit terrein en dat dit biografisch artikel bedoeld is als een vorm van eerbetoon voor de beschreven persoon, wier verdiensten aldus de aanmaker "bijzonder groot zijn"; hij "voelt zich geroepen om een kleine biografie over haar VERDIENSTEN te schrijven". Voor Wikipedia is een beroep op de eigen deskundigheid niet voldoende als het gaat om de verifieerbaarheid van de verstrekte informatie. Het heeft er bovendien alle schijn van dat de aanmaker een hagiografie van Milner heeft willen plaatsen en daar is Wikipedia niet voor bedoeld. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2016 12:55 (CEST)
Tot slot het accepteren dat een biografisch artikel wordt samengesteld op basis van de informatie die de beschreven persoon en/of haar naaste verwanten zelf op de één of andere manier hebben verstrekt is imo geheel in strijd met onze uitgangspunten. Voor mij staat de relevantie van de beschreven persoon niet ter discussie, maar als er geen onafhankelijke en gezaghebbende bronnen aangeleverd kunnen worden voor het biografisch deel van dit artikel, dan dient dit deel nmm verwijderd te worden. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2016 12:55 (CEST)
   • Reactie Jelle Nauta: CHANAH MILNER (door mij hierheen gekopieerd HenriDuvent 27 mei 2016 23:44 (CEST)):

- Het onderstaande is complete onzin.

Genomineerd: Verbetering nodig Verbetering gevraagd! Help mee dit artikel te verbeteren, zodat het voldoet aan de conventies van Wikipedia. Na een evaluatieperiode van twee weken wordt beslist of dit artikel behouden kan worden of wordt verwijderd. Je kunt hier de beoordelingslijst bekijken. De hiervoor opgegeven reden is: Dit artikel is grotendeels gebaseerd op origineel onderzoek van de oorspronkelijke auteur Jelle Nauta (zie overlegpagina), waar hij verwijst naar de door hem gevoerde gesprekken met o.a. Mirjam Krieg en de door hem gevoerde gesprekken met de beschreven persoon. Desgevraagd naar onafhankelijke, gezaghebbende en verifieerbare bronnen verwijst hij daarbij naar zichzelf. Dit is geheel in strijd met de uitgangspunten van Wikipedia: "Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is)"

Als de lezer van de CH.M.-site even de moeite neemt om de aangedragen musici op te zoeken op hun sites, dan wordt de naam van CHM genoemd bij Shura Lipovsky, bij Lija Hirsch, bij Donemus wegens de compositie van Antoon Maessen, op de achterzijde van de uitgaven van Servire en Bert Bakker/Daamen, bij de inleiding van uitgever De Walburpers, en heel recent door de eindredacteur van de combinatie Joodse Omroep/Evangelische Omroep, de heer A.E.: Geachte heer Nauta, (22-5-2016 20:26) Dank voor uw bericht met hierbij gevoegd de concepttekst voor Wikipedia. Het is goed dat u dit doet opdat Chanah Milner niet in de vergetelheid geraakt.

De tekst is niet gebaseerd op origineel onderzoek van de auteur ( =JN dus):

Alweer grote onzin, want de auteur Jelle Nauta heeft alleen een resumé gemaakt over de beschikbare feiten en gegevens, omdat hij daarvan, landelijk en binnen de joodse wereld, de meeste kennis bezit. Deze feitenkennis is door een andere WP-moderator welwillend geordend en volgens de WP regels tot een site gemaakt, omdat JN daarin niet zo goed is. Zij heeft kennis genomen van de feiten en geconstateerd, dat alle aangedragen feiten klopten. Ik vind de oproep boven de Milner site bijzonder tendentieus en in deze conceptie verwerpelijk. Bovendien wordt er aan mijn deskundigheid en integriteit als musicus en joodse muziekkenner openlijk binnen de WP context getwijfeld. Natuurlijk verwijs ik niet naar mijzelf als bron, maar naar de juistheid van de door mij aangevoerde bronnen. Er wordt dus aan de juistheid van mijn bronnen getwijfeld die ik noem, nl. de nog levende musici en vertolkers. Ik ervaar deze verdachtmakingen als zeer beledigend. Anderzijds sta ik daar ook weer niet van te kijken, want bij mijn eerste onderwerp - Hans Krieg - werd er door sommigen van de "WP-hulpverleners" ook van alles naar mijn hoofd geslingerd. Binnen de joodse wereld is iedereen heel blij met het boekje van de niet-joodse Hans Kooger zl.: Joods Leven in Dieren, Rheden, en Velp. (De familie van mijn vaders kant komt er vandaan). Deze man heeft in zijn eentje onderzoek gedaan, mensen ondervraagd en bibliotheken, synagoges en andere gebouwen bezocht. Niemand heeft gevraagd aan de uitgever De Walburgpers: heeft deze Kooger wel onafhankelijke bronnen geraadpleegd? en Wie kan bevestigen, dat hij de waarheid heeft geschreven? Degenen die op deze wijze hardwerkende deskundigen proberen onderuit te halen - hier dus Jelle Nauta - zijn verkeerd bezig en maken zich in feite belachelijk. Daar hebben onze oosterburen een mooi gezegde voor: "Was schert es die Eiche, wenn das Schwein sich daran scheuert....!? De volgende is nog leuker en daar sluit ik mee af. ALBERT EINSTEIN zei ooit: Er zijn maar twee dingen oneindig, het heelal en de domheid van de mensen; alleen van het eerste, het heelal, ben ik niet zeker. Jelle Nauta.Jelle Nauta (overleg) 27 mei 2016 12:54 (CEST)

Opmerking Opmerking - Wat Nauta hier beschrijft is precies wat bedoeld wordt met origineel onderzoek nl. "ongepubliceerde feiten, termen, argumenten, concepten, stellingen of theorieën, of ieder andere vorm van niet-gepubliceerde analyse of synthese van gepubliceerd materiaal" of je dat nu zo wil noemen of niet. Het onderuithalen van wie dan ook is hier niet aan de orde. Het gaat hier om de beoordeling van een aan Wikipedia toegevoegd artikel en niet om een beoordeling van de schrijver ervan. De rest van het verhaal neem ik maar met een korrel zout, maar ik ben wel benieuwd naar welke moderator hiervoor groen licht zou hebben gegeven. Ik kan me dat niet voorstellen gelet op de strijdigheid met de uitgangspunten en richtlijnen van Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 28 mei 2016 13:58 (CEST)
 • Slag om Baasrode - bevat o.a. POV, NE, OO, in huidige vorm niet volgens de conventies. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 13:45 (CEST)
 • Dennis van den Driessche - ne - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 mei 2016 15:01 (CEST)
 • Tijd/Ruimte een twee-assen stelsel - Geen origineel onderzoek - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 mei 2016 15:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een onbebrond opiniestuk dat -zonder veel kennis van de natuurkunde- een nieuwe theorie tracht te verkonden. Zinsneden als: Exacte wetenschap is dus alleen mogelijk als (onbekende) tijd(ruimte) geen invloed kan hebben op de waarneming. Dat is fysiek alleen mogelijk in creativiteit en min of meer in (collectief) bewustzijn. (inclusief afgeleiden als emotie, evolutie en deformatie.) Daarover meer in het artikel Bewustzijn versus wetenschap geven de ene opinie na de andere weer, maar zijn soms tevens -ook voor de natuurkundigen onder ons- volstrekt onbegrijpelijk. Fred (overleg) 25 mei 2016 18:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het heeft er sowieso geen schijn van dat deze 'theorie' breed gedragen wordt in bepaalde alternatieve kringen. Verder onduidelijk geschreven. Pingel (overleg) 25 mei 2016 22:52 (CEST)
De volledige Wikipedia-historie van de aanmaker van deze pagina bestaat uit het op allerlei plaatsen verkondigen van eigen gedachten en aandacht vragen voor de plekken waarop hij die neerzet. Als dit twee weken blijft staan, vind ik het veel eer. Toth (overleg) 26 mei 2016 02:41 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Bezwaar Bezwaar :tijd en mankracht nodig.
Het lijkt een opiniestuk, maar dat is schijn.
Het is uitwerking van het dilemma, dat elke stelling min of meer bewezen wordt door voorkeur in keuze van beschouwde (f)actoren. Onverwacht kunnen uitgesloten factoren grote invloed uitoefenen.
En de factor tijd is wat dat betreft een grote onbekende! Bijvoorbeeld de wijze van meting bepaald of licht een golf of fotonenstroom is.
Als onervaren autheur heb ik inmiddels het artikel iets meer structuur gegeven. Moet echter nog veel leren. Het onderwerp is zo breed als het leven zelf. Omdat ik mijn levensovertuiging wil uitsluiten, hoop ik op spiegeling aan bronnen zoals gekromde ruimte, 4e as in Euclidische ruimte = 2e as in signaalanalyse enz. Dat is alleen mogelijk als een groot aantal redacteuren binnen dit kader aan de slag willen gaan. Een link waar bovenliggend onderwerp (bestaat objectieve wetenschap?) objectief beschreven wordt heb ik niet gevonden. Maar die fundering leggen kost meer tijd dan een fysiek mensenleven. Daarom graag samen gericht zoeken naar bouwstenen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Marcono4d (overleg · bijdragen) 26 mei 2016 13:40
 • Nou weet ik heel wat van natuurkunde, maar hier valt echt geen touw aan vast te knopen. Wartaal; klok horen luiden maar de klepel is zoek. Bovendien is dit geen encyclopedisch artikel maar een (soort van) betoog. Voor Voor verwijderen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 26 mei 2016 16:20 (CEST)

Toegevoegd 25/05: Deel 3[bewerken]

 • Sa Pa (district) -wiu- Behoeft nog verbetering en uitbreiding. Fred (overleg) 25 mei 2016 19:22 (CEST)
  • voldoende verbeterd. ed0verleg 25 mei 2016 21:51 (CEST)
   • En nominatie (uiteraard) verwijderd. Fred (overleg) 25 mei 2016 22:26 (CEST)
 • ZVC Nothing Toulouse - wiu - Heeft nog uitbreiding nodig. (Twijfel ook over E) - Xxmarijnw (overleg) 25 mei 2016 20:33 (CEST)
  • aangesloten bij de AVZA, maar ik krijg niet achterhaald wat die AVZA is, maar het lijkt iets lokaals voor Aalst. Daarmee is deze club blijkbaar een sub-club, en dan is dit inderdaad niets voor een encyclopedie. ed0verleg 25 mei 2016 21:57 (CEST)
 • Toontje Poland - weg - Dit artikel is ontleend aan Toontje Poland, voorafgegaan door enige Indische typen van Willem Adriaan van Rees uit 1867. Wie weet nog wat de letterlijk van Van Rees overgenomen zin betekent: Poland werd ingedeeld bij de tweede bak der grootmarsgasten. Van Rees fantaseerde er bovendien lustig op los. Niet gehinderd door feitenkennis verzon hij zelf de feiten om hiaten in het verhaal op te vullen en om een smeuïg verhaal op te kunnen dissen (voor een uitgebreide toelichting zie de overlegpagina). De auteur van dit artikel heeft kritiekloos de verhalen van Van Rees overgenomen. In juli vorig jaar verzocht ik om een onderbouwing op basis van betrouwbare bronnen. Die zijn tot nu toe niet gegeven. Er is meer dan genoeg tijd geweest om het artikel op te kalefateren. Gouwenaar (overleg) 25 mei 2016 20:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Als er twijfel is of de feiten in het artikel wel kloppen, kunnen we weinig anders doen dat het verwijderen. Ook als het om een artikel over een beroemdheid gaat. Sijtze Reurich (overleg) 26 mei 2016 10:19 (CEST)
   • De zin "Poland werd ingedeeld bij de tweede bak der grootmarsgasten" is marinejargon. Op eem schip eet men nu eenmaal "baksgewijs". Aardig om dan met de zeemansterm "opkalefateren" te komen! Robert Prummel (overleg) 26 mei 2016 21:14 (CEST)
 • Down-quark - wiu - De zinsbouw van sommige slecht vertaalde zinnen moet echt beter. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 25 mei 2016 21:50 (CEST)
 • Gustave Marie Verspyck (1822-1909) – in deze vorm niet acceptabel. Aan dit artikel hebben heel veel mensen gewerkt, onder wie Menke. En dat laatste is te merken: “In 1854 had de bevolking aan de westkust van Borneo veel last van de Tjai-Kong-Chinezen, die de bevolking plunderden en vrouwen en kinderen roofden.” “Onder leiding van luitenant-kolonel Andresen marcheerde een legermacht van 1700 bajonetten naar Singkawang.” (Deze zin doet wat potsierlijk aan, inderdaad.) “Gedurende die veldtocht kreeg Verspyck bevel de vijand, die zich in de bergen bij Montrado had verschanst, aan te vallen.” “De Chinezen konden niet missen, zo dicht stonden de Hollanders bij hun tjonto's, lilla's en geweren.” “...het was een schrikbewind, dat de bevolking door schrik en doodsangst in zijn macht wilde krijgen en de dertig Chinezen aan het hoofd waren moordenaars; moord, diefstal en brand waren aan de orde van de dag. maar eindelijk gelukte het Verspyck om in het centrum van het doolhof van verraad te komen.” “...en werden talloze Nederlanders wreed vermoord. Een van de dapperste tochten van de vele die Verspyck in deze oorlog ondernam...” Deze zinnen zijn overgeschreven, dat kan haast niet anders. Ik vermoed uit Booms, Nederlands krijgsroem in Insulinde of de Beknopte Encyclopedie van Nederlandsch-Indië; in een oudere versie van het artikel wordt gemeld dat het “grotendeels gebaseerd is” op dat boek. Bovendien is het artikel nogal ... eh ... pro-Nederlands. Kortom: graag een artikel zonder overschrijfwerk en met wat meer aandacht voor de standpunten van de vijand – pardon: de tegenpartij. Sijtze Reurich (overleg) 25 mei 2016 22:37 (CEST)~
  • Ja Sijtze, dat is al met al wel erg 19e eeuws en niet modern encyclopaedisch beschreven. De feiten in de 19e eeuwse literatuur over 's-generaals leven en wapenfeiten deugen wel, maar ze zijn niet neutraal beschreven terwijl Wikipedia neutraal is. Robert Prummel (overleg) 26 mei 2016 14:47 (CEST)
  • Ik heb dit artikel indertijd aangemaakt wegen Verspycks geschil met Van Swieten. Ik stel voor het artikel te reverten tot deze versie, dat is de versie voordat Menke zich ermee ging bemoeien. Deze versie kan vervolgens worden uitgebreid zonder Menkiaanse overschrijverij. Muijz (overleg) 26 mei 2016 19:57 (CEST)
   • Dan is het artikel erg kort geworden en we zijn de illustraties kwijt, maar het is een begaanbare weg. Uiteindelijk is Muijz ooit begonnen met schrijven over deze generaal!Robert Prummel (overleg) 26 mei 2016 21:04 (CEST)
    • Het lijkt me geen gek idee. Beter een kort artikel dan een lang artikel vol plagiaat en met een subjectieve weergave van de feiten. Zal ik het morgen doen of doe jij het, Muijz? Ik ben nu met een eigen artikel bezig (toevallig ook over een generaal, maar dan een Estische) en dat maak ik liever eerst af. Sijtze Reurich (overleg) 26 mei 2016 21:57 (CEST)
 • Beautynezz - wiu - Youtuber, pagina voldoet niet aan de conventies. E waarde? Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 22:42 (CEST)
  • Eerder verwijderde minderjarige. ErikvanB (overleg) 26 mei 2016 10:43 (CEST)
   • Voldoet niet aan de nuwegcriteria. We kunnen het er gewoon op TBP over hebben of dit artikel wel of niet moet blijven. Natuur12 (overleg) 27 mei 2016 10:42 (CEST)
 • Museu Egipci - wiu - Arch Aanziende helm.svg (overleg) 25 mei 2016 22:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is toch een heel net begin van een artikel? Uitbreiden met info over de collectie etcetera kan altijd nog. Robert Prummel (overleg) 26 mei 2016 21:10 (CEST)
  • De wiu is er inderdaad af nu, dankzij gebruiker 94.224.104.29, wederom compliment voor je inzet! Streep erdoor. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 27 mei 2016 23:49 (CEST)

Toegevoegd 26/05; af te handelen vanaf 09/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 26/05: Deel 1[bewerken]

 • Buffalo Bay Point - Er is geen betrouwbare publicatie naar de naam "Buffalo Bay Point" te bevestigen. De enige link in het artikel gebruikt geen naam. Dit onderwerp is niet relevant en niet encyclopediewaardig. Ibadibam (overleg) 26 mei 2016 00:10 (CEST)
 • Augustus Johannes Andresen – dient herschreven te worden. Artikel is zogenaamd van Menke, maar in werkelijkheid vrijwel geheel overgeschreven uit het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (1911-1937), waarvan de betrouwbaarheid door kenners niet hoog wordt aangeslagen. Bovendien is de toonzetting allesbehalve neutraal: “Na terugkomst in Indië (1859) werd hij, als gouvernements-commissaris, gezonden naar de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, waar, vooral ten gevolge van verkeerde regeringsmaatregelen, een opstand was uitgebroken. Weer liet hij hier zijn helder inzicht en beleid zien, maar de Indische regering, voorbarig oordelend, riep hem aan het einde van dat jaar terug. Hij wist zich uitstekend te rechtvaardigen, ...” Dus: gaarne een artikel zonder overschrijfwerk en zonder ophemeling van de gebiografeerde. Sijtze Reurich (overleg) 26 mei 2016 09:18 (CEST)
  • Artikel is ordinair overgeschreven van het door Egbert Broer Kielstra in 1911 geschreven artikel. Weliswaar wordt dit werk als bron bij het artikel vermeld, maar nergens wordt aangegeven dat dit artikel praktisch in zijn geheel is overgeschreven en dat de gegeven waardeoordelen geheel voor rekening van Kielstra komen. Weer wordt de lezer op het verkeerde been gezet, die mag verwachten dat een artikel op Wikipedia is geschreven vanuit een neutraal standpunt en dat als er een persoonlijke mening wordt weergegeven vermeld wordt wiens mening dat is. Bij het citeren van bestaande teksten dien ook netjes gemarkeerd te worden welke delen voor rekening komen van de geciteerde persoon en welke niet. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2016 13:30 (CEST) P.s. een probleem bij het overnemen van dit soort oude biografieën is dat de schrijvers niet altijd even nauwkeurig waren bij het natrekken van hun gegevens. Kielstra vermeldt als geboortedatum van Andresen 22 november 1808, hij verwart hier doop- en geboortedatum. Het rk-doopboek van Zutphen vermeldt slechts dat hij op 22 november als Augustus Joes werd gedoopt. Ook zijn overlijdensdatum blijkt niet correct te zijn, zie overlijdensakte. Dat de betrouwbaarheid niet hoog wordt aangeslagen, zoals Sijtze Reurich hierboven aangeeft blijkt geen onterecht oordeel. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2016 21:22 (CEST)
   • Dezelfde Kielstra had al 40 jaar eerder een hagiografie over Andresen geschreven, waar hij dezelfde kritiekloze bewondering voor Andresen verwoordt, merkwaardigerwijze was in die dagen de exacte overlijdensdatum van Andresen wel bekend, maar ook toen al ging hij de fout in en maakte veerig jaar later dezelfde fouten. Het is volstrekt onduidelijk aan welke bronnen hij zijn informatie ontleende. Gouwenaar (overleg) 28 mei 2016 12:28 (CEST)
 • Vererving van kleur en tekening bij het huishoen - ne - Veel te specifiek, dit gaat zo diep op de materie in dat het niet meer bedoelt is voor een encyclopedie, maar voor een lesboek voor (beginnende) genetici. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2016 09:24 (CEST)
  • Over de vraag welke informatie algemeen genoeg en welke informatie te specifiek is voor een encyclopedie, kan men altijd discussiëren. Ik lever hier drie pro-argumenten voor dit artikel:
 1. Op het gebied van de kippenfokkerij zijn de Nederlanders buitengewoon actief. Meerdere tienduizenden ringen voor jonge kippen worden per jaar door de KLN verkocht. Er worden bovendien per jaar in Nederland 500 miljoen kippeneieren industrieel uitgebroed. De erfelijksleer van huishoenders speelt bij de fokkerij een grote rol, zodat we het hier over voor de Nederlandstalige wikipedia zeer relevant thema hebben.
 2. Crawfords standaardwerk over de genetica van huishoenders bevat meer dan 1000 pagina's. Dit artikeltje kan daarom nauwelijks als "diepgaand" betiteld worden.
 3. De Engelstalige wikipedia herbergt twee zeer uitgebreide artikelen over de velkleur van paarden en de vererving daarvan (Equine coat color en Equine coat color genetics). Tegen een vertaling van deze artikelen in het Nederlands heeft waarschijnlijk niemand bezwaar. Ik waag het te beweren dat het aantal kippenfokkers in Nederland duidelijk groter is dan het aantal paardenfokkers.........Opzwartbeek 26 mei 2016 15:00 (CEST) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.> Reactie op PS: ik onderteken altijd met vier tildes; op één of andere manier verschijnt de link naar mijn overlegpagina daarbij niet.
  • Het zou inderdaad consequent zijn soortgelijke artikelen over erfelijkheid toe te laten, als dit artikel toegestaan wordt. Zoals gezegd, over de vraag naar de grenzen van de encyclopedische relevantie kan men strijden. Ik geloof persoonlijk dat wikipedia een universele bron van informatie moet zijn en dat zij deze rol in de moderne tijd feitelijk al ingenomen heeft. Daarom heb ik weinig schroom om ook minder algemene thema's in de Nederlandstalige wikipedia op te nemen, zover zij aan de bekende kwaliteitscriteria voldoen.Opzwartbeek 26 mei 2016 21:00 (CEST)
 • Amersfoortsche Voetbalclub - Ernstige twijfel aan het bestaan van deze club. Kan via Databank Sport geen voetbalclub achterhalen met deze naam of oprichtingsjaar. Tevens voldoet het artikel niet aan de Wiki-eisen. ARVER (overleg) 26 mei 2016 10:33 (CEST)
  • Delpher biedt meer informatie. Maar uit een ander artikel op Delpher krijg ik de indruk dat de club in 1931 al ter ziele was. The Banner Overleg 27 mei 2016 02:45 (CEST)
  • Ik denk dat ik gisteren teveel nadacht bij het jaartal. Want op databank staat bij Amersfoortsche FC dat de club ook wel Amersfoortsche Voetbal-club genoemd werd. Probleem is nu: Het oprichtingsjaar en de ondergang van de club. Heb nu 3 getallen voor de oprichting: 1892, 1890 en 1888 aldus rsssf.com - ARVER (overleg) 27 mei 2016 07:02 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - Heb het artikel wat aangepast en herbenoemd naar Amersfoortsche FC, nominatie doorgehaald. ARVER (overleg) 28 mei 2016 13:47 (CEST)
 • Max va D***** - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2016 11:18 (CEST)
  • Even googlen levert een jongen van vijftien op die in een voetbalteam lokaal speelt dus als privacyschending direct verwijderd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 26 mei 2016 11:29 (CEST)
 • Oude man cactus - ziet eruit als tekstdump (IP = school) - foute titel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2016 11:27 (CEST)
  • Het ziet er uit als een computervertaling, in deze vorm kan het niet blijven. ed0verleg 26 mei 2016 12:08 (CEST)
   • Helaas kan ik op Wikidata niet de link bewerken, anders had ik het nieuw door MoiraMoira geschreven Cephalocereus senilis daar geplaatst. Dit genomineerde artikel is hoe dan ook fout, het zou dan oude man(nen)cactus moeten zijn.Dqfn13 (overleg) 26 mei 2016 12:17 (CEST)
   • Klopt. Was tekstdumpvertaling van een amerikaanse kwekerijpagina. Heb nieuw artikeltje met bronnen geschreven nu. De volksnaam is gek genoeg wel "oude man cactus" Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 26 mei 2016 12:26 (CEST)
 • YTD - wb - Engelse afkorting voor "vanaf begin dit jaar" (dus het lopende boekjaar). Hoort eigenlijk in een woordenboek thuis, niet zozeer in een encyclopedie. ErikvanB (overleg) 26 mei 2016 11:45 (CEST)
  • Er is genoeg uitleg bij om te kunnen blijven, en is een zeer gangbaar begrip in o.a. de boekhouding. ed0verleg 26 mei 2016 12:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen – in de huidige vorm staat er teveel voor in een woordenboek. Het is inderdaad een gangbare term die duidelijk wordt uitgelegd. –Frank Geerlings (overleg) 26 mei 2016 18:31 (CEST)
 • FYI (afkorting) - wb - Engelse afkorting voor "te uwer informatie" (meer is het niet). Hoort in een woordenboek thuis. ErikvanB (overleg) 26 mei 2016 11:46 (CEST)
  • Deze twee afkortingen kunnen eventueel op een lijst van afkortingen worden vermeld. ErikvanB (overleg) 26 mei 2016 11:47 (CEST)
  • Als de moderator van dienst de pagina's wil behouden, is het dan ook oké om D.w.z., M.a.w. enzovoort aan te maken? ErikvanB (overleg) 26 mei 2016 11:50 (CEST)
   • Als jij er dan ook maar net zoveel context bij weet te krijgen, en niet alleen de volledig uitgeschreven afkorting vertelt. Want beide pagina's vertellen net iets meer dan dat. ed0verleg 26 mei 2016 12:30 (CEST)
  • Het is geen woordenboekdefinitie in de zin van Wikipedia:Woordenboekdefinitie. Niettemin is het een woordenboekdefinitie: er wordt wel wat context gegeven, maar dat is vrij mager en zou in een daadwerkelijk woordenboek niet misstaan (herkomst, betekenis, gebruik). Paul B (overleg) 28 mei 2016 19:28 (CEST)
 • Wet hergebruik overheidsinformatie - uit het artikel wordt niet duidelijk wat de wet inhoudt - ik verwacht tenminste één voorbeeld - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2016 11:51 (CEST)

Toegevoegd 26/05: Deel 2[bewerken]

 • Radboud Droog - ne - Twee boeken, maar geen onafhankelijke bronnen die iets over deze man schrijven. Werken bij een culturele organisatie of bij een krant maakt iemand niet automatisch relevant voor een encyclopedie. Dit stukje past dus beter op LinkedIn. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2016 11:56 (CEST)
 • Oscar en oma Rozerood - wiu - Wikipedia is niet bedoelt als website voor boeksamenvattingen, wat dit artikel wel is. Artikel is reeds eerder beoordeeld en toen behouden, het moest toen nog gewikificeerd worden. Bij de huidige nominatie gaat het niet om het wikificeren, maar om het uitbreiden van een boeksamenvatting tot een encyclopediewaardig artikel. Even kort vermelden dat het het boek X uit serie Y is, is onvoldoende. Ik mis de context in de serie, uitgever en een verdieping. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2016 12:09 (CEST)
 • Myrthe UAV - ne - Schoolproject, dat is dus niet relevant voor een internationale encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2016 12:19 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Latere toevoegingen hebben het er niet beter op gemaakt. YewBowman (overleg) 28 mei 2016 16:55 (CEST)
 • Radicalisering (Edit: doorgestreept omdat de huidige versie van de pagina is geplaatst op 29 mei 2016 14:48‎ en dus niet kan worden afgehandeld bij deze dagpagina. Kattenkruid (overleg) 29 mei 2016 15:23 (CEST)) - eerder 2 maal verwijderd - laatstelijk op 23 mei 2016 - reden WP:GOO - nu weer? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2016 13:22 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Eigen onderzoek, nog steeds gericht op het hier en nu. Onbegrijpelijk is dat meebezig-sjabloon, terwijl er al vele weken tijd is geweest om er iets goeds van te maken, wat het nog steeds niet is. Eerst maar eens in de zandbak proberen er iets goeds van te maken. Met dat sjabloon claimt aanmaker opnieuw twee weken expositietijd, wat gezien de voorgeschiedenis van dit artikel niet terecht is.
  • Uitgevoerd Uitgevoerd gebruiker:R0486878 Fred (overleg) 26 mei 2016 14:02 (CEST)
   • Aanmaker heeft mijn hulp ingeroepen om het af te maken. Ben bang dat het dus nog wel even duurt... vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2016 17:32 (CEST)
  • Artikel ziet er heel goed uit! Goede bronnen, voor mij mag het artikel blijven – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 37.230.122.177 (overleg · bijdragen)
  • Opmerking Opmerking: voor directe verwijdering voorgedragen, was overgenomen van verschillende websites. Woody|(?) 27 mei 2016 20:01 (CEST)
 • Charlotte Bakker - wiu - er blijkt nog geen relevantie uit het huidige artikel - Iooryz (overleg) 26 mei 2016 14:31 (CEST)
 • Wereldschildpaddendag - ne - ik kom wel een paar schildpadden organisaties tegen die er iets over melden, maar het lijkt geen algemeen bekende dag - Iooryz (overleg) 26 mei 2016 14:40 (CEST)
 • María Belón - wiu - Een erg kort artikel over een persoon die wel E is. - Xxmarijnw (overleg) 26 mei 2016 14:59 (CEST)
  • Wat heeft zij gedaan om relevant te zijn dan? Ze heeft de vloedgolf overleefd... net als miljoenen anderen. Dat zij de mazzel/pech heeft (doorhalen wat niet van toepassing is) dat er een film over is gemaakt met haar in de hoofdrol maakt ook nog niet direct relevant. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2016 15:17 (CEST)
 • Jaap de Man (en redirect Wielrenner Jaap de Man) - NE - Geen profwielrenner, geen officiële overwinningen. De titel is ook niet zoals het hoort, al is dat gemakkelijk op te lossen. Yannick1 (overleg) 26 mei 2016 15:51 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Pagina werd leeggehaald door originele auteur, ik heb de pagina aangepast. Deze is nu qua vorm overeenkomstig met andere wielrenners. Nominatiereden is nog wel hetzelfde. Yannick1 (overleg) 26 mei 2016 16:03 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen 3M is in ieder geval een professionele ploeg actief als continentale wielerploeg, zie Lijst van wielerploegen/2015. Deze jonge knul heeft in ieder geval een profcontract. The Banner Overleg 27 mei 2016 02:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen geen overwinningen klinkt voor mij als een voetballer nomineren omdat die nog nooit het winnende doelpunt heeft gescoord. Deze renner rijdt al minstens drie jaar voor een gekende ploeg en staat ook enkele malen vermeldt in uitslagen hier op nl-wiki. ed0verleg 27 mei 2016 08:20 (CEST)
 • Uitgeverij overamstel - wiu - Relevantie wordt uit het artikel niet duidelijk. Xxmarijnw (overleg) 26 mei 2016 16:09 (CEST)

Toegevoegd 26/05: Deel 3[bewerken]

 • Les Trois Comtes - foldertekst, waardoor sowieso niet te achterhalen is of dit relevantie zal hebben. ed0verleg 26 mei 2016 16:23 (CEST)
  • Gelijk gepromoveerd tot nuweg, want het is van elders overgenomen. ed0verleg 26 mei 2016 16:28 (CEST)
 • B-ware Business Software - Lijkt verdacht veel op reclame. - Xxmarijnw (overleg) 26 mei 2016 16:35 (CEST)
 • Paul Dxxxx - een zanger - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2016 17:47 (CEST)
  • geen zanger, een jongen van 13 die zichzelf en zijn vriendje poogt hier te plaatsen dus verwijderd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 26 mei 2016 18:05 (CEST)
 • Human being management - wiu - Niet neutraal en relevantie wordt niet duidelijk. Kattenkruid (overleg) 26 mei 2016 18:29 (CEST)
 • Jackblocksysteem - weg - Eigen onderzoek en reclame. De term was onvindbaar op Google en Yahoo. - Xxmarijnw (overleg) 26 mei 2016 19:48 (CEST)
  • Is voor zover ik het overzie een bepaalde, bijzondere bouwmethode waarmee in het verleden een klein aantal gebouwen in NL zijn gebouwd, waaronder Westraven (kantoorgebouw) (1976). Zie bijv. dit boek of de website van het Rijksvastgoedbedrijf waarin de bouwmethode wordt genoemd. Verder niet direct reclame of OO kunnen ontdekken(?) Sonty (overleg) 26 mei 2016 21:42 (CEST)
   • Eea verder onder de loep genomen en herschreven. Methode schijnt als bakermat Engeland te hebben. Sonty (overleg) 27 mei 2016 12:03 (CEST)
   • Ik kan me de publiciteit omtrent dit systeem nog wel herinneren. Men begint met de bovenste verdieping, die dan opgevijzeld wordt waarop men de op een na hoogste verdieping bouwt, meen ik me te herinneren. Zeker een E-waardig onderwerp. Ik geloof dat krantendatabases (en ik geloof ook Polytechnisch Tijdschrift of De Ingenieur) er verslag van uitbrachten. Fred (overleg) 27 mei 2016 00:18 (CEST)
  • Omdat Gebruiker:Sonty567 het artikel zodanig verbeterd heeft, heb ik het sjabloon weggehaald. - Xxmarijnw (overleg) 27 mei 2016 17:23 (CEST)
 • Tp4y - wiu - Relevantie wordt uit het artikel niet duidelijk. - Xxmarijnw (overleg) 26 mei 2016 21:10 (CEST)
  • Nuweg van gemaakt. Was eerder ook al verwijderd. Xxmarijnw (overleg) 26 mei 2016 21:21 (CEST)
 • Alain_Claes Geen relevante informatie, niet publicatiewaardig en geen enkele bron ts vinden waarop de jnfo is gebaseerd...Davidloncke 26 mei 2016 18:58 (CEST)

Toegevoegd 11/05: Deel 3a: Februari[bewerken]

De artikelen van Februari zijn stelselmatig onbetrouwbaar en/of copyvio verklaard zonder enig nader onderzoek te doen. Velen zijn echter gewoon overgenomen van andere taalversies van Wikipedia zonder daar netjes naar te verwijzen maar daar werd toen minder zwaar aan getild (helaas). Ik ben nu bezig de nalooplijsten na te lopen en daar waar mogelijk de verwijzingen of bronnen toe te voegen. De artikelen waar dat niet lukte, komen hier op de lijst. Met de huidige status van onbetrouwbaar en/of copyvio kunnen ze niet blijven tenzij opgeknapt. Dat is geheel conform het principe van de wiu-nominatie: opknappen of opkrassen. Noot: ik geef de voorkeur aan normaal Nederlands boven jargon en omschrijf een wiu-nominatie in de samenvatting daarom als opknapnominatie. P.S. Ik controleer in principe alleen de originele versie van Februari, zelden wat er daarna mee gebeurd is. Genummerd vanwege het maximale aantal van 100 nominaties per week. The Banner Overleg 26 mei 2016 11:24 (CEST)

 1. Steffie Sidney-Splaver
  Lijkt inhoudelijk consistent met het Duitse artikel, dat wel van bronnen is voorzien. Paul B (overleg) 29 mei 2016 15:54 (CEST)

Toegevoegd 27/05; af te handelen vanaf 10/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 27/05: Deel 1[bewerken]

 • Tim Senders -NE- Weer iemand die bekend werd, maar in werkelijkheid niet echt zo bekend is. Heeft wel veel samengewerkt met (namesdropping, dus). Bronnen ontbreken. Fred (overleg) 27 mei 2016 00:12 (CEST)
 • Jasper Demollin -NE- Nog iemand die bekend werd, maar ook al niet zo'n encyclopedie-waardige staat van dienst heeft. Fred (overleg) 27 mei 2016 00:14 (CEST)
  • Zijn programma is genomineerd voor een televizierring, daarvoor heb ik een bron opgegeven. Lijkt me daarom zeker wel E. ed0verleg 28 mei 2016 11:31 (CEST)
 • Syndroom van Rotor -wiu- In deze (uiterst beknopte) vorm tamelijk onbegrijpelijk proza. Fred (overleg) 27 mei 2016 12:08 (CEST)
  • Hopelijk heb ik het nu iets begrijpelijker kunnen maken. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 27 mei 2016 19:32 (CEST)
  • Inmiddels zonder meer behoudbaar; nominatie doorgehaald. - B.E. Moeial 27 mei 2016 22:31 (CEST)
   • Mag eigenlijk niet, maar ik vind het artikel in deze vorm nu ook behoudbaar. Fred (overleg) 28 mei 2016 00:06 (CEST)
    • Mag zeker wel! Staat zelfs uitdrukkelijk in het sjabloon: "Verwijder dit sjabloon alleen wanneer dit artikel zodanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past." Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 28 mei 2016 08:45 (CEST)
 • Aukje Niemeijer -weg- POV-verhaal omtrent een NE-kunstenares zonder hoofdletter in haar familienaam, geschreven door haar man. Is dit onlangs al niet eerder langsgekomen en toen verwijderd? Fred (overleg) 27 mei 2016 12:28 (CEST)
 • Aukje niemeijer -weg- Nu weer zo'n verhaal. Fred (overleg) 27 mei 2016 12:29 (CEST)
  • Opmerking: Ik tik het in met familienaam zonder hoofdletter, zoals Aukje's man het presenteert. Computer maakt er automatisch een hoofdletter van en zegt dat het verwijderd werd, maar het is er nog! Hoe kan dat! Fred (overleg) 27 mei 2016 12:31 (CEST)
  • Een nieuw lemma is aangemaakt met kleine letter. Ik heb dit hernoemd naar bovenstaande. Wikiwerner (overleg) 27 mei 2016 18:17 (CEST)
 • Casper Ketting - NE - lemma stelt dat speler in twee bekerwedstrijden gespeeld zou hebben, kan daar echter niets over vinden en volgens [17] gaat het om twee oefenwedstrijden en geen profdebuut gemaakt heeft. - Agora (overleg) 27 mei 2016 12:30 (CEST)
 • Oxypas -reclame- Een reclame voor een merk met innovatieve en trendy collecties. Fred (overleg) 27 mei 2016 12:35 (CEST)
 • Myrthe UAV (doorgehaald, want staat al op deze beoordelingspagina) - NE en inhoud lijkt sterk op een schoolkrant - YewBowman (overleg) 27 mei 2016 12:36 (CEST)
 • Christiana Bohorquez - Ew? - relevantie wordt nog onvoldoende duidelijk gemaakt in lemma. - Agora (overleg) 27 mei 2016 12:39 (CEST)
  • Heb nu drie relevante links toegevoegd. Bohorquez is gewoon een van de vele artiesten die Nederland rijk is. Ze heeft enkele platen uitgebracht. Op Wikipedia staan veel kleinere en onbekendere band/artiesten.Fosburyflop (overleg) 27 mei 2016 14:20 (CEST)
    • onafhankelijke bronnen zijn altijd welkom! Wat er verder nog op Wikipedia staat doet hier nu niet ter zake, hier gaat het over dit lemma. Inhoudelijk blijkt de relevantie nog niet, ook niet met de links. Een voorprogramma, eigen muziekschool, ambassadeur van iets en deelname aan een paar talentenjachten komt nog lang niet in de buurt. De status van de uitgaven wordt verder niet duidelijk en het tweede album blijkt een EP te zijn. - Agora (overleg) 27 mei 2016 15:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - juist voor dit soort artiesten heb ik een encyclopedie nodig. ed0verleg 27 mei 2016 15:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - wat er verder op wikipedia staat, doet natuurlijk wel ter zake: dat is de concretisering van wat wij als schrijvers blijkbaar wikipedia-waardig achten. Dit lemma past prima op wikipedia. Fosburyflop (overleg) 30 mei 2016 15:58 (CEST)
 • Ger Copper - Ew? / wiu - wordt de nodige faam geclaimd maar is geheel bronloos. - Agora (overleg) 27 mei 2016 12:58 (CEST)
  • Er zijn verschillende bronnen toegevoegd.

Toegevoegd 27/05: Deel 2[bewerken]

 • Poppodium Duycker - wiu/ne? - Reeds eerder aangemaakt en nadien verwijderd. Niet geheel volgens conventies, bevat onder ander nog wat POV/promo "Het café van Duycker is dé ontmoetingsplaats voor iedereen die zich op een of andere manier binnen de popscene beweegt of met vrienden wat wil drinken en/of eten." Arch Aanziende helm.svg (overleg) 27 mei 2016 15:13 (CEST)
 • Raesisme - stukje dat in oncyclopaedia had moeten staan. Als totale onzin kan worden aangetoond, lijkt het me zelfs rijp voor nuweg. ed0verleg 27 mei 2016 15:18 (CEST)
 • Golf Murcia - wervende tekst - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 27 mei 2016 16:52 (CEST)
  • Nuweg erop gezet: tekst was wervend en is leeggehaald door de aanmaker. Wikiwerner (overleg) 27 mei 2016 18:13 (CEST)
   • Mogelijk zijn de gebruiker die de pagina leeghaalde en de anoniem die het artikel gestart is dezelfde, maar daar is geen onomstotelijk bewijs van, dus gewoon reguliere beoordeling. Mbch331 (Overleg) 27 mei 2016 18:35 (CEST)
    • Uiteindelijk wel alvast verwijderd. De tekst was overduidelijk een reclame-uiting. MatthijsWiki (overleg) 27 mei 2016 21:17 (CEST)
 • Jawed Karim -wiu- Stond op nuweg, maar de man is wel E. Ik heb interwiki's aangelegd. Wikiwerner (overleg) 27 mei 2016 18:10 (CEST)
  • Ik heb het artikel wat aangevuld. - Xxmarijnw (overleg) 27 mei 2016 19:05 (CEST)
 • Kwinsie grooten - bronloos verhaal waaruit geen relevantie blijkt. ed0verleg 27 mei 2016 20:04 (CEST)
 • Groot (Marvel) - wiu, in huidige toestand nog te mager Pingel (overleg) 27 mei 2016 20:13 (CEST)
 • Bloody Mary (folklore) - wiu. Het equivalent op de Engelse wiki vertelt een heel ander verhaal. En dat heeft wél bronnen. Sijtze Reurich (overleg) 27 mei 2016 22:54 (CEST)
 • Zabih Etemadi - wiu/reclame - jubelverhaal over niet relevante advocaat die ook gevoetbald heeft. Op en:wiki werd al duidelijk dat het zelfpromotie betreft. Agora (overleg) 27 mei 2016 23:27 (CEST)

Toegevoegd 28/05; af te handelen vanaf 11/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 28/05: Deel 1[bewerken]

 • Bluesrock - wiu - Eenzinner met een paar namen als voorbeeld. Ik weet best dat het zo mag van ed0 (iets is beter dan niets), maar vergelijk één zinnetje eens met dit. Zelfs de Vietnamezen weten meer te vertellen. ErikvanB (overleg) 28 mei 2016 03:26 (CEST)
  • Oh, ben ik nu de personificatie van het kwaad? ed0verleg 28 mei 2016 18:38 (CEST)
  • Absoluut niet, deze nominatie van Erik was onnodig en zijn opmerking over jou had hij al helemaal achterwege kunnen laten. Niet elk artikel hoeft je uren leesvoer te geven, en ook hier was het voldoende om met een paar zinnen even op de hoogte gebracht te worden over bluesrock. Ik heb er niettemin nog een stukje aan toegevoegd. Tegen Tegen verwijderen Ymnes (overleg) 28 mei 2016 19:07 (CEST)
  • Ik heb er ook een paar zinnen aan toegevoegd. Het lijkt me al een aardig artikel op zich. AnarchistiCookie (overleg) 28 mei 2016 22:54 (CEST)
 • Wim Goes - cv. Zie ook hier. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 28 mei 2016 10:25 (CEST)
 • Liaisonpsychiatrie - wiu - In deze vorm is het artikel naar mijn mening nog niet geschikt voor Wikipedia. Het is wel een E onderwerp, maar onduidelijk geschreven. - Xxmarijnw (overleg) 28 mei 2016 11:13 (CEST)
 • Badge of Military Merit - wiu - Taal en grammatica zijn niet in orde, bronnen ontbreken. Vertaling van de inleiding van het Engelstalige artikel. Dqfn13 (overleg) 28 mei 2016 12:42 (CEST)
 • Georges Wasterlain - Dit is een vertaling van een mager artikel op frwiki. De relevantie wordt niet echt duidelijk uit dit artikel. Maar mogelijk dat iemand het artikel kan aanvullen. Mbch331 (Overleg) 28 mei 2016 12:57 (CEST)
 • Adventureland - Waarom behoeft dit een apart artikel? Het is zo mager dat het beter opgenomen kan worden in de artikelen over de 4 parken. Mbch331 (Overleg) 28 mei 2016 13:03 (CEST)
 • Randstad Pro Team – weg - Is niet waar, bestaat niet, hoax. Ik weet niet of dit voldoet aan de nuweg-criteria, maar van mij mag dit meteen weg. Yannick1 (overleg) 28 mei 2016 13:48 (CEST)
  • Is inderdaad hoax. Verwijderd. Wutsje 28 mei 2016 15:15 (CEST)

Toegevoegd 28/05: Deel 2[bewerken]

 • BV De Graafschap in het seizoen 2016/17 - wiu - Voetbal is niet mijn ding, maar dit artikel heeft duidelijk een poetsbeurt nodig. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 28 mei 2016 13:49 (CEST)
  • Het seizoen moet nog beginnen, dus het artikel zal de komende weken/maanden vanzelf steeds meer worden uitgebreid. ed0verleg 28 mei 2016 18:40 (CEST)
   • Het gaat me niet per se om de vulling. Dat komt inderdaad heus wel goed. Maar het leest gewoon niet lekker. "Dit is de pagina van...", "door niet af te kunnen rekenen", geen lemma. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 28 mei 2016 22:19 (CEST)
 • De ruimte van Sokolov - E, maar in deze vorm veel te kort. Over dit boek is genoeg te vertellen (zie bv. hier). Wutsje 28 mei 2016 14:13 (CEST)
 • Kiek Stam - wiu - Man bestaat, claim is waar, maar geen artikel zo. Magere Hein (overleg) 28 mei 2016 14:39 (CEST)
 • Julian*** - NE - is "sinds Maart 2016 bezig met YouTube." "Julian is op dit moment al redelijk bekend." Magere Hein (overleg) 28 mei 2016 14:58 (CEST)
  • Gevonden op YouTube en het aantal abonnees is dusdanig laag dat dit gewoon als privacyschending gezien kan worden. Daarom per direct verwijderd. Mbch331 (Overleg) 28 mei 2016 15:06 (CEST)
 • Nikon d3200 - wiu - Dit past in deze vorm meer op een verkoopwebsite. - Xxmarijnw (overleg) 28 mei 2016 15:53 (CEST)
 • Pete Shelley (punkzanger) - redirect met geen binnenkomende links.[18] Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren ook, het is veel logischer om gewoon direct al naar Pete Shelley te linken. AnarchistiCookie (overleg) 28 mei 2016 17:15 (CEST)
 • Pete Shelley (punker) - Idem als bovenstaande. Wikiwerner (overleg) 28 mei 2016 19:10 (CEST)
 • Archeologisch Museum van Catalonië - wiu - Erg vreemde opmaak, lijkt meer op iets wat je in de zandbox kan vinden. Ook zitten er veel spelling- en taalfouten in. - Xxmarijnw (overleg) 28 mei 2016 17:30 (CEST)
  • Dit is de vertaling van de engelstalige wikipedia. Wevisitus (overleg) 28 mei 2016 17:40 (CEST)
 • Marianne Stevens - Was genomineerd voor nuweg als onzin, maar Marianne Stevens is directeur van het CJK. Vraag is alleen of dat haar E maakt, maar dan is het geen nuweg meer. Mbch331 (Overleg) 28 mei 2016 19:00 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - De rede waarom ik het had gemarkeerd als nuweg was omdat er op Google alleen een LinkedIn profiel naarboven kwam. Het leek erg op zelfpromotie. - Xxmarijnw (overleg) 28 mei 2016 19:04 (CEST)
   • Dan moet je het geen onzin noemen in je nominatiereden. Mbch331 (Overleg) 28 mei 2016 19:05 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen E-waarde wordt uit artikel allerminst duidelijk. Onafhankelijke bronnen worden niet gegeven. Lijkt op promo voor kunstenaar. Met name ook de bewering dat zij katalysator was wordt niet door degelijk bronnenmateriaal onderbouwd. Fred (overleg) 28 mei 2016 20:23 (CEST)

Toegevoegd 28/05: Deel 3[bewerken]

 • QuirónSalud - wiu, reclame - Enkele onderdelen van het artikel klinken onvoldoende neutraal. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 28 mei 2016 19:50 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dit lijkt vooral bedoeld als een reclame voor de door deze firma (een nieuwe, jonge, Spaanse en private ziekenhuisketen...) zo gewenste en in het artikel expliciet genoemde medisch toeristen. Fred (overleg) 28 mei 2016 20:19 (CEST)
   • De nominatie voor verwijdering van de Wikipedia-pagina QuirónSalud lijkt te berusten op argumenten op basis van persoonlijke rancune van de voordrager voor nominatie voor verwijdering van de pagina ten opzichte van de schrijver van het Wikipedia-artikel, namelijk Marccostablanca. Wikipedia-gebruiker Dinosaur918 heeft diverse moderaties en wijzigingen aangebracht aan het Wikipedia-artikel QuirónSalud.Daarnaast heeft deze Wikipedia-gebruiker de categorie-indeling Ziekenhuisketen in Spanje genomineerd voor verwijdering. Wikipediagebruiker Dinosaur918 heeft een persoonlijke overleg en discussie gevoerd met Wikipedia-gebruiker Marccostablanca over de nominatie voor verwijdering van de categorie Ziekenhuisketen in Spanje. In deze discussie/overleg kwam Wikipedia-gebruiker Dinosaur918 steeds met nieuwe onterechte argumenten en onderwerpen, zoals spelling, die niet goed zou zijn in het betreffende Wikipedia-artikel. De schrijver van het Wikipedia-artikel QuirónSalud, namelijk Marccostablanca heeft een objectief artikel geschreven en heeft geen relationele banden of zakelijke verbanden met QuirónSalud. Moderaties en wijzigingen door Wikipedia-gebruiker Dinosaur918 zijn daarom teruggedraaid door de schrijver van het Wikipedia-artikel, namelijk Marccostablanca op basis van gebrek aan goede beargumentatie. Marccostablanca is gewoon woonachtig in Nederland. Het Wikipedia-artikel QuirónSalud is dan ook volledig objectief geschreven. Er is geen sprake van belangenverstrengeling en ieder concreet bewijs hiervoor ontbreekt.De reden van nominatie voor verwijdering van Wikipedia-artikel QuirónSalud is dan ook volledig ongegrond en lijkt te berusten op gronden van persoonlijke rancune door Wikipedia-gebruiker Dinosaur918. Dinosaur918 dient dan ook met gegronde argumenten en bewijs voor gebrek aan neutraliteit te komen voor nominatie voor verwijdering van deze Wikipedia-pagina. Marccostablanca 24 mei 2016 20.35 (CEST)
    • Deze opmerkingen aangaande persoonlijke rancune zijn gelukkig niet aan mij besteed, want ik ken deze affaire tussen jou en Dinosaur918 helemaal niet. Als de keten E dan kan een geneutraliseerd en bebrond artikel uitkomst bieden. Fred (overleg) 28 mei 2016 21:28 (CEST)
     • Eigenlijk is er geen "persoonlijke rancune" waar ik bij betrokken ben. Echter is gebruiker Marccostablanca dat zo te zien wel van mening. Ik snap eerlijk gezegd niet waar hij/zij dat vandaan haalt, maar WP:GUVGW. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 28 mei 2016 21:49 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Leest inderdaad als reclame. Uitgezonderd de fusie is het hele artikel bronloos. Op deze wijze hoort het niet in de encyclopedie thuis. The Banner Overleg 29 mei 2016 14:32 (CEST)
 • Lars Boele -weg- Onverzorgde eénzinner die geen basis vormt voor een artikel. Mocht de persoon E zijn, wat uit artikel niet blijkt, dan is een fris nieuw begin aan te raden. Fred (overleg) 28 mei 2016 20:17 (CEST)
 • De bende van teiresias wiu/ne - Artikeltje dat ontaardt in een onbegrijpelijke opeenstapeling van woorden. Of de boekenserie E is, weet ik niet. - Paul-MD (overleg) 28 mei 2016 21:14 (CEST)
 • DanTDM -weg- Rommelig en onleesbaar artikel aangaande iemand die twee YouTube-vrienden heeft. Bronnen die beweringen aangaande enorme aantal abonnees staven worden niet gegeven. Fred (overleg) 28 mei 2016 21:30 (CEST)
 • Wereldmileuorganisatie - wiu, reclame - artikel geschreven door de oprichter van de organisatie. Uit artikel blijkt nauwelijks wat de organisatie doet. Lijkt alleen te bestaan uit een website en Facebookgroep. Evert100 28 mei 2016 22:38 (CEST)
  • Dit ziet er inderdaad nog niet erg serieus uit. Het is volstrekt onduidelijk wat de status en de relevantie (op dit moment) van deze club is. Paul B (overleg) 28 mei 2016 22:50 (CEST)
 • Janine Smeers - ne - Erg kort artikel over een persoon die onvindbaar was op Google. - Xxmarijnw (overleg) 28 mei 2016 23:06 (CEST)

Toegevoegd 29/05; af te handelen vanaf 12/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 29/05: Deel 1[bewerken]

 • Ronnie Overgoor - NE, een zzp'er - RonaldB (overleg) 29 mei 2016 00:44 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - promo, lijkt wel een CV. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 23:27 (CEST)
 • Ellen van Loon - NE, mogelijk promo - RonaldB (overleg) 29 mei 2016 00:47 (CEST)
 • Balkan-Gagaoezisch Turks - weg - RonaldB (overleg) 29 mei 2016 00:50 (CEST)
  • Waarom zou dit weg moeten? Het is een door linguïsten erkende taal en het artikel bevat niet-onzinnige inhoud. Paulbe (overleg) 30 mei 2016 14:58 (CEST)
 • Habib Abdoe'r Rahman Alzahier - Artikel van Menke, dat naar ik vermoed grotendeels is overgeschreven van de enige bron die wordt genoemd: een artikel uit de jaargang 1880 van het maandblad De Indische gids. Deze jaargang is via Google Books fragmentarisch in te zien en een paar steekproeven bevestigen mijn vermoeden. Vergelijk "...werd nu opnieuw tot hoofd van den godsdienst en van de groote moskee, alsmede tot hoofd van Tjat Poetoe aangesteld. Niet lang daarna benoemde de sultan hem tot zijn wazir." met "...de sultan stelde hem, op basis van die brieven, weer aan als hoofd van de godsdienst en van de Grote Moskee alsmede als hoofd van Tjat Poetoe. Niet lang hierna benoemde de sultan hem tot zijn wazir." Of: "Habib nam de opdracht aan, reisde andermaal naar Europa en bezocht Konstantinopel en Parijs, waar hij vergeefsche pogingen aanwendde om de gouvernementen te bewegen aan Atjeh hun bijstand te verleenen. Alleen de Porte beloofde zedelijken steun. Zij zou den Koning van Nederland ten gunste der Atjehers schrijven." met " Hij nam de opdracht aan, reisde andermaal naar Europa en bezocht Constantinopel en Parijs, waar hij vergeefse pogingen aanwendde om de gouvernementen te bewegen aan Atjeh hun bijstand te verlenen. Alleen de Porte beloofde zedelijke steun; zij zou de koning van Nederland ten gunste van de Atjehnezen schrijven." Bovendien is het artikel voor mensen zonder Indische achtergrond, zoals ik, op veel plaatsen onbegrijpelijk. Waarom was die functie van hoofd van de Grote Moskee zo belangrijk? Wat is een toenkoe? Wat is een wazir? Wat zijn Moekims? Gewoon een paar vragen die bij mij opkomen bij lezing van het artikel. Uitleg krijg ik niet. Sijtze Reurich (overleg) 29 mei 2016 01:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - daar komt nog bij dat deze overgeschreven bron allerminst gezaghebbend en betrouwbaar is, het is een levensschets naar "zijn eigen opgaven samengesteld". We presenteren hier dus een encyclopedisch artikel waarvan de inhoud overgeschreven is uit een in 1880 geschreven artikel, waarvan de gegevens zijn aangeleverd door de betrokken persoon zelf. Wat dat voor de betrouwbaarheid van Wikipedia doet laat zich niet moeilijk raden. Gouwenaar (overleg) 29 mei 2016 10:02 (CEST)
 • Microsoft Tech Scam - ne/handleiding Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 29 mei 2016 07:38 (CEST)
  • Vandaag enkele wijzigingen gedaan zodat het artikel niet meer louter op een handleiding lijkt, maar aan de voorwaarden van een volwaardig artikel voldoet. Hopelijk voldoet dit aan de voorwaarden. Met vriendelijke groeten, Otoko Suki.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Otoko Suki (overleg · bijdragen)
 • Wet Eindtoetsing Primair Onderwijs - wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 29 mei 2016 08:41 (CEST)
  • Dit artikel is in de categorie Nederlandse Wet geplaatst, maar het was niet mijn bedoeling om het wetboek te beschrijven. Dit is geschreven vanuit onderwijskundig perspectief, en niet vanuit een juridisch perspectief. Misschien is het een mogelijkheid om de titel te veranderen in "Eindtoetsing Primair Onderwijs". (HesthervG)
 • Gijsbert Brand Hooijer – op z’n minst wiu. Weer een stukje overschrijfwerk van Menke. Zo is de passage “Van der Heijden vloog naar buiten en eer Hooijer van zijn paard was gestegen hoorde de generaal dat Habib Abdoe'r Rahman 's morgens om 7 uur met gevolg te Anak Galoeng was aangekomen en tussen 1 en 2 uur te Kota Radja zou zijn. Tranen kwamen uit het enige oog van de generaal; hij greep Hooijer bij de hand en riep: is het waarachtig waar, heeft Habib zich onderworpen?” afkomstig uit het in de bronnen genoemde artikel uit De Tijd van 3-12-1878 (die krant heeft het tussen twee haakjes op zijn beurt overgenomen uit de Arnhemsche Courant van 26-10-1878). De paragraaf “Koloniaal Instituut” vinden we hier terug, en dat is ernstiger. Als ik het goed zie (wil iemand dat nog even controleren?), dateert deze tekst uit 1999, en is de tekst van Menke jonger. In dat geval is dit artikel auteursrechtenschending en moet het meteen weg. Sijtze Reurich (overleg) 29 mei 2016 11:42 (CEST)
  • Wat dat laatste betreft denk ik dat je gelijk hebt. Het is een toelichting van het museum bij een prent van Hooijer. De rechten op deze toelichting liggen, volgens deze website, bij het Nationaal Museum van Wereldculturen. N.b. dezelfde tekst wordt ook gebruikt in de bestandsbeschrijving van de afbeelding op Wikimedia Commons. Ook daar zal actie ondernomen moeten worden. De afbeelding zelf is rechtenvrij, maar dat geldt natuurlijk niet voor een later door het museum geschreven toelichting, die dit n.b. duidelijk op de site aangeeft. Gouwenaar (overleg) 29 mei 2016 13:49 (CEST)
   • Verrassing! De bewuste paragraaf is niet geplaatst door Menke, maar door Gebruiker:Soenan, die hier inmiddels niet meer actief is (in december 2011). De afbeelding op Commons is geplaatst door een zekere KITbot. Sijtze Reurich (overleg) 29 mei 2016 14:14 (CEST)
    • Niet zo verrassend, zie Auteursrechtschending op o.a. Dodenspoorlijn, naar aanleiding van de daar gevoerde discussie zijn de artikelen van Soenan toegevoegd onderaan de bekende lijst van Menkeartikelen. De afbeelding is door de bot van Multichill op Commons geplaatst, waarschijnlijk was dit een verhuizing van Wikipedia.nl naar Commons. Gouwenaar (overleg) 29 mei 2016 14:39 (CEST)
     • KITbot heeft in de jaren 2009 en 2010 een groot aantal afbeeldingen uit de collectie van het Tropenmuseum op Commons gezet, inclusief de letterlijke bijschriften. Ik denk dat dit niet zonder toestemming van het Tropenmuseum is gebeurd, maar ik zal het museum een mailtje sturen om te vragen of dat klopt. In dat geval staat de tekst daar niet illegaal. Dan is het ook niet illegaal om dezelfde tekst over te nemen op Wikipedia, al kan ik weinig waardering opbrengen voor het feit dat dit letterlijk gebeurt. Het lijkt er dus op dat er geen auteursrechtenschending heeft plaatsgevonden, maar daarmee is het artikel nog niet goed. Ik zoek nog even verder naar feilen. Sijtze Reurich (overleg) 29 mei 2016 15:32 (CEST)
      • Volgens het geboorteregister van Zaltbommel heette de man Gijsbert Brandt Hooijer in plaats van Gijsbert Brand Hooijer (Gouwenaar heeft daar trouwens elders al op gewezen). Volgens zijn overlijdensadvertenties in het Algemeen Handelsblad van 19- en 20-2-1934 (in te zien via Delpher) heette hij Gijsbert Brandt Hooyer en overleed hij op 15-2-1934 in plaats van op 16-2-1934, zoals het artikel beweert. Bij die alinea die is overgenomen van het Tropenmuseum zou het overnemen op z'n minst vermeld moeten worden. Verder ontbreekt een bron voor zijn loopbaan van 1880 tot 1893. Sijtze Reurich (overleg) 29 mei 2016 18:38 (CEST)
       • Zijn gegevens worden correct vermeld door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (zie ook geboorteakte). Dit is typisch weer zo'n veel voorkomende fout bij de artikelen van Menke, door het klakkeloos overschrijven van verouderde en niet altijd even betrouwbare bronnen worden ook alle fouten hieruit overgenomen en via Wikipedia weer verder verspreid. Gouwenaar (overleg) 29 mei 2016 19:59 (CEST)
 • Duinendecreet - denk dat hier nog wel wat bij kan - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 mei 2016 11:51 (CEST)

Toegevoegd 29/05: Deel 2[bewerken]

 • Professor Nicolai en Dr Beckand - wiu - Veel te kort. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 29 mei 2016 13:26 (CEST)
 • Jan-Jaap Heij - ne - CV van journalist met geld als kapstok voor reclame voor z'n nieuwe toko. Aanvulling: zou het IP-adres waarmee dit, overigens keurig verzorgde, artikel gepost is een open proxy kunnen zijn? Magere Hein (overleg) 29 mei 2016 14:10 (CEST)
 • Sanmeigaku - weg - Op Google was de term moeilijk vindbaar. Er zijn ook veel spelling-, taal- en opmaakfouten gemaakt. - Xxmarijnw (overleg) 29 mei 2016 14:08 (CEST)
 • Veteraanboom - wiu - Betoog, met al dan niet verhulde meningen. Het artikel leest erg positief en is ook bronloos. Er worden vermoedens geuit, maar er staat niet bij wie het vermoed. Op de overlegpagina van de auteur heb ik al kritiek geuit, maar daar is niks mee gedaan. Ik vermoed ook dat de term hier geïntroduceerd wordt, want als ik google op de term kom ik alleen de genoemde boeken (of verwijzingen daarnaar) tegen. In het vakgebied zal het wel al een geaccepteerde term zijn, maar de term dient algemeen geaccpeteerd te zijn. Dqfn13 (overleg) 29 mei 2016 16:03 (CEST)
  • Sinds wanneer mogen vaktermen niet meer alhier zetten. (Los van de andere nominatieredenen is dat absoluut geen reden) Vdkdaan (Gif mo sjette) 30 mei 2016 08:52 (CEST)
   • De vakterm komt over als net een paar jaar oud en binnen een selecte groep als term in gebruik. Daar ligt mijn bezwaar. Ik had het wel beter kunnen verwoorden. Dqfn13 (overleg) 30 mei 2016 12:42 (CEST)
 • Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam ~ weg ~ Onzinnige quasi-officiële nep-naam voor de Universiteit van Amsterdam (UvA). Gemeentelijke Universiteit (Amsterdam) voldoet als doorverwijzer. "Gemeentelijke Universiteit" is een oude, inmiddels in onbruik geraakte, bijnaam voor de UvA. Met het "te" wordt te veel gesuggereerd dat het een (ooit) officiële naam betreft. Paulbe (overleg) 29 mei 2016 17:00 (CEST)
  • Voor bronnen voor de naam Universiteit van Amsterdam (sinds 1877), zie de door mij nu net toegevoegde refs bij Athenaeum Illustre (Amsterdam). --Paulbe (overleg) 29 mei 2016 17:35 (CEST)
  • Als omschrijvende naam (maar dan doorgaans zonder hoofdletters, dus 'gemeentelijke universiteit te Amsterdam') was dit nochtans wel enigszins tot behoorlijk gangbaar, zie Google Books en vooral Delpher: [19]. Quasi-officiële nep-naam of niet, hij werd wel gebruikt. Niettemin dient deze specifieke redirect niet echt een doel, maar dat geldt evenzeer voor de nieuwe naam van de redirect (er is ook al een redirect Gemeentelijke Universiteit). Paul B (overleg) 29 mei 2016 18:57 (CEST)
  • Ook al was die hoofdletter G dan formeel niet terecht, deze kwam en komt wel degelijk regelmatig voor. In het gebruik van de voorzetsels 'van' of 'te' was natuurlijk variatie.
   In principe ben ik tegen het verwijderen van redirects, behalve als er een zeer goede reden voor is, en die zie ik hier niet. Een redirect zegt op zich niets over de status van de betreffende naamsvariant, het is een hulpmiddel voor navigatie. Bever (overleg)
  • Tegen Tegen verwijderen officieel of niet is niet de vraag bij redirects. De vraag is of het een zinvol hulp is voor de lezers. En naar mijn mening is dat het geval. The Banner Overleg 30 mei 2016 09:05 (CEST)
 • Rakketax wiu Te veel citaten. Kattenkruid (overleg) 29 mei 2016 17:24 (CEST)
 • Ben Lesterhuis - wiu - Voldoet niet aan de conventies. Was al twee keer eerder als copyvio aangemaakt en verwijderd, schrijver title=Overleg_gebruiker:JPBroekhoven&diff=46804202&oldid=46804061 meldt bezig te zijn met OTRS en heeft voor de 3e keer de pagina aangemaakt. Los van de OTRS afhandeling (waarvan ik denk dat het wel goed zit) voldoet de huidige tekst echter niet aan de conventies, met name taalgebruik en neutraliteit. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 17:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Hier moet uiteraard het nodige aan gebeuren, maar deze atleet hoort hier zeker thuis, gezien zijn staat van dienst. Komt wel goed. Piet.Wijker (overleg) 30 mei 2016 10:34 (CEST)
 • Ademhaling (algemeen, mens) weg: deze merkwaardige en overbodige redirect bleek niet te voldoen aan de nuwegcriteria; dan maar een gewone weg-nominatie. Geen enkele link vanuit de hoofdnaamruimte (alleen één uit een lijstje in de gebruikersruimte); ik verwacht niet dat iemand ooit bedenkt om deze zoekterm in te tikken. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 mei 2016 17:29 (CEST)
  • Deze voldeed inderdaad niet aan de nuwegcriteria. Redirects met een zekere leeftijd gaan best altijd via TBP omdat ze vaak niet voldoen aan de nuwegcriteria (er staat niets vermeld over redirects). De reden waarom deze doorverwijzing verwijderd zou moeten worden, lijkt mij geen goede motivatie. Het zou slechts om een "opruimnominatie" gaan. Vergeet echter niet dat zo'n opruimoperaties ook invloed hebben op websites buiten Wikipedia, die rechtstreeks linken naar redirects. Daarom gaat het niet alleen over intikken, maar ook over links volgen vanuit andere webpagina's (en dat zijn niet alleen interne links). Redirects die niet in de weg staan zouden eigenlijk altijd behouden moeten worden om zoveel mogelijk dode links (binnen en buiten Wikipedia) te vermijden. Hoewel het mogelijk is dat er geen rechtstreekse links naar deze pagina staan, is dit betoog ook van toepassing op alle andere redirects. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 29 mei 2016 20:26 (CEST)
   • Ik kan het maar ten dele eens zijn met deze redenering. Ten eerste blijkt uit deze statistiek totaal niet dat deze redirect bezocht wordt, dus ook niet vanuit andere websites. Er is dit jaar (voor mijn nominatie) één hit geweest, op 14 mei. Het zou natuurlijk heel wat anders zijn geweest als er jaarlijks tientallen hits zouden zijn; dan hadden we zeker een kans op een extern linkende bron gehad, maar nu niet. Wat er tegen pleit om al deze 'rommel' te behouden, is dat die mee gaat lopen in de zoeksuggesties, en zodoende juist valse hits aantrekt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 mei 2016 06:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, voldoet niet aan de richtlijnen van WP:BENOEM. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 30 mei 2016 07:47 (CEST)
 • Starkiller base - wiu - Kattenkruid (overleg) 29 mei 2016 17:30 (CEST)
 • Gabi goslar - zusje van de vriendin van - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 mei 2016 17:34 (CEST)

Toegevoegd 29/05: Deel 3[bewerken]

 • Trage tochten - weg - NE en WIU in een warrig verhaal Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 17:44 (CEST)
 • Eline - weg - Dp ten behoeve van een NE bevonden personage: Eline (Thuis). Dp verwijderen en dan Eline (voornaam) hernoemen naar Eline. ErikvanB (overleg) 29 mei 2016 18:51 (CEST)
  • Inderdaad een overbodige doorverwijspagina, tenzij iemand een alternatieve betekenis bedenkt die niet gewoon in het lijstje naamdragers op de pagina over de voornaam past. Waarom is die pagina eigenlijk ooit van titel gewijzigd, botmatig nog wel? Bever (overleg) 30 mei 2016 04:43 (CEST)
 • Armand Salomon. Een basketbalcoach (en niet een basketbal coach, zoals het magere artikel stelt). Wel moet het volgende worden vermeld: Naast basketbal coach is Armand eigenaar van het managementbureau Equilibre uit Rotterdam. Dit doet op zijn minst vermoeden wie het geschreven heeft en waarom het geschreven is. Fred (overleg) 29 mei 2016 18:53 (CEST)
  • Dat deze meneer een managementbureau heeft, is hier te vinden. Het kan best zijn dat de informatie van die site is overgenomen. Aanmaker hoeft dus niet per se Salomon zelf te zijn. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 29 mei 2016 18:56 (CEST)
 • Tele-Romeo Tour - wiu - Op z'n zachtst gezegd. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 18:53 (CEST)
  • nu niet meer, en Tegen Tegen verwijderen 94.224.104.29 29 mei 2016 23:38 (CEST)
  • Inderdaad! Doorgehaald, wiu is er af. Bedankt 94.224.104.29, top! :) Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 23:43 (CEST)
 • Elongatie (transcriptie) - weg - Deze paar regels zijn afkomstig van Transcriptie (biologie)#Elongatie. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 29 mei 2016 18:56 (CEST)
  • Eventueel redirecten en daar uitbreiden. Wikiwerner (overleg) 29 mei 2016 20:56 (CEST)
 • Hypoactiviteit - ne/wiu - Zeer mager lemma, zeker als ik het vergelijk met de definitie van gezondheid.me: "Hypoactiviteit is een leerstoornis die het vermogen van een individu om te verwerken en te reageren op informatie of situaties in een geschikte kwestie beïnvloedt. Het is nauw verwant aan ADHD.".Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 19:01 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Als het een mager lemma is, dan moet er staan dat het een uitnodiging is om verder aan te vullen en te verbeteren. Niet om te verwijderen. U geeft zelf een definitie die u gevonden heeft op gezondheid.net, maar mag ik u eraan herinneren dat we hier op Wikipedia niet aan copy-pasten doen? De definitie is trouwens een voorbeeld van wat er allemaal aan vast kan hangen. Bij wat er op de Wikipediapagina staat is er een simpele woordverklaring gegeven zodat andere mensen makkelijk kunnen terugvinden wat Hypoactiviteit is als ze het tegenkomen in een andere Wikipedia-artikel of dit nodig hebben voor persoonlijke doeleinden. Mensen zijn dan vaak niet gediend met een verklaring waarin een hele hoop voorbeelden worden gegeven. Het artikel moet verder aangevuld en verbeterd worden, maar er is totaal geen enkele reden om het artikel van Wikipedia te verwijderen. Mvg, Simon.bryon (overleg)
   • Als het alleen de betekenis is van een woord hoort het thuis op Wikiwoordenboek en niet op Wikipedia. Werk in uitvoering (wiu) is een uitnodiging om het artikel uit te breiden. - Xxmarijnw (overleg) 29 mei 2016 19:35 (CEST)
  • Ik heb het lemma herschreven. - Xxmarijnw (overleg) 29 mei 2016 19:51 (CEST)
  • Simon.bryon, zoals je "artikel" er stond was het zwaar onder de maat, eerder een woordenboek definitie, onbegrijpelijk. Je hoeft me trouwens niet te herinneren aan wat gangbaar is op Wikipedia, het voorbeeld hier is a) een citaat keurig mét bron b) in een overlegruimte, niet de hoofdnaamruimte. "Mager lemma" was overigens nog een diplomatieke opmerking over je "artikel". Een makkelijke verklaring bieden? Dit is een encyclopedie, geen woordenboek. Nog een vriendelijk verzoek, als iemand jou werk als NE bestempeld, ga dat dan niet op eigen houtje veranderen in WIU, zo'n sjabloon blijft staan, tot na de afhandeling. Dankzij het herschrijven van Xxmarijnw is er geen reden (meer) tot verwijderen, de wiu is er in elk geval af, bedankt daarvoor Xxmarijnw. Groetjes Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 22:53 (CEST)
 • Doctor Doometo - weg - Ik twijfelde voor een nuweg... Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 19:04 (CEST)
 • Toveren Tour - wiu - Alleen een klein verhaaltje en een tracklist - Xxmarijnw (overleg) 29 mei 2016 19:23 (CEST)
  • Stukje van het "verhaal" kan verhuizen naar het artikel over K3. Voor de rest hoeft geen apart artikel in stand gehouden te worden. - Paul-MD (overleg) 29 mei 2016 23:45 (CEST)
  • nu niet meer, en Tegen Tegen verwijderen. Waarom van deze tour (die op dvd uitkwam en meerdere weken de meest verkochte muziekdvd was) geen apart artikel "in stand gehouden dient te worden" is me niet duidelijk. Dit is irrelevante POV. De encyclopedische waarde van deze tour in vergelijking met soortgelijke lemma's over andere tournees is moeilijker in twijfel te trekken. 94.224.104.29 29 mei 2016 23:57 (CEST)
 • John Nieland - ne/wiu - niet duidelijk wat deze man encyclopedisch relevant maakt - verder is de inhoud teveel pov, geen onafhandelijke bronnen los, categorie, ... Queeste (overleg) 29 mei 2016 19:37 (CEST)
 • Vatulu - Lijkt zelfverzonnen te zijn, niks te vinden op google en op geen enkele andere WP. Queeste (overleg) 29 mei 2016 20:09 (CEST)
  • Voor Nuweg Lijkt mij ook, want ook op Google Maps is het niet te vinden, net als de vermeende hoofdstad Dapun. Wikiwerner (overleg) 29 mei 2016 20:28 (CEST)
 • Gérard Collomb - Man blijkt daadwerkelijk een Franse burgemeester te zijn (ook al schreef de aanmaker burgemeester van Frankrijk). Alvast iets beter artikel van gemaakt, maar moet nog een heel stuk beter. Mbch331 (Overleg) 29 mei 2016 20:35 (CEST)
 • Henk Poorte - Vorige versie is verwijderd wegens copyvio, dit keer lijkt de aanmaker het in eigen woorden geschreven te hebben, maar het is nog geen artikel. Mbch331 (Overleg) 29 mei 2016 20:40 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Nominatiesjabloon werd door de aanmaker van het artikel gehaald, maar door mij zonet teruggeplaatst. Ik veronderstel dat de nominatie nog loopt? Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 30 mei 2016 21:30 (CEST)
   • Even vlug gespiekt hoe het artikel er nu bij staat en ik zie absoluut geen reden om de nominatie in te trekken. Mbch331 (Overleg) 30 mei 2016 21:55 (CEST)
 • Dan TDM - weg - Een raar artikel met veel spelling-, opmaak- en taalfouten. Ook is er al een artikel over deze persoon. (Zie Daniel Middleton). - Xxmarijnw (overleg) 29 mei 2016 21:37 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Misschien zelfs goed voor Nuweg. - Xxmarijnw (overleg) 29 mei 2016 21:39 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het gebabbel is oeverloos. Lijkt meer op een dagboek dan op een encyclopedisch artikel. Fred (overleg) 29 mei 2016 21:48 (CEST)
   • Ik zou zeggen bruikbare informatie overhevelen naar Daniel Middleton en daarna hiervan een redirect maken. 1 artikel over 1 persoon is wel genoeg. Mbch331 (Overleg) 29 mei 2016 22:09 (CEST)
  • Rare claim: Dan TDM/Wikipedia all rights reserved to Wikipedia and DanTDM Dan TDM the complex file about DanTDM. Kattenkruid (overleg) 30 mei 2016 00:46 (CEST)
   • Ik heb de claim weggehaalt. De maker dacht waarschijnlijk dat dat professioneel stond. Gezicht met tong uit de mond - Xxmarijnw (overleg) 30 mei 2016 14:01 (CEST)

Toegevoegd 29/05: Deel 4[bewerken]

 • Melina Havelock - NE - Personage met een bijrol in de film For Your Eyes Only, dat al voldoende beschreven wordt in het artikel over die film. Relevantie van het personage is onvoldoende om een eigen artikel te rechtvaardigen en bovendien voegt het artikel niets toe aan de uitgebreidere beschrijving van het personage in het artikel over de film. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 29 mei 2016 22:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Zo kunnen we alle personages uit bekende films of soaps verwijderen. Er is zelfs een pagina over James Bondpersonages. PS Geen bijrol, maar is de bondgirl Davinho (overleg) 30 mei 2016 13:04 (CEST)
   • Wat een flauwekulargument. Nee, we hoeven niet alle personages uit bekende films of soaps te verwijderen omdat dit personage NE blijkt te zijn. Dat het een bondgirl is, is geen reden voor behoud. Niet iedere bondgirl krijgt automatisch een eigen artikel, waarom niet? Omdat ze vaak een beperkte bijrol hebben. Als die rol niet noodzakelijk is voor de belangrijkste verhaallijn, als die rol al uitgebreid in het artikel over de film beschreven wordt, als het personage alleen in deze film voorkomt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Q of M) en er verder ook weinig informatie is, dan is er geen reden voor een apart artikel. En een lijst van personages wil ook niet automatisch betekenen dat alle personages in die lijst relevant genoeg zijn voor een eigen artikel. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 30 mei 2016 23:39 (CEST)
 • Doorkijk kikker - Geen hoax. Zie bijvoorbeeld hier. Het beestje bestaat zelfs al een tijdje (gekweekt in 2007). Maar het artikel is mager. Op de Engelse Wiki is "See-through frog" een redirect naar w:en:Japanese brown frog, waarover we hier nog geen artikel hebben. Sijtze Reurich (overleg) 29 mei 2016 22:18 (CEST)
  • Transparante kikkers komen in de natuur voor (Glaskikkers), die hadden nooit gefokt hoeven te worden. De inhoud van het lemma lijkt me deels een broodje aap verhaal, als er een kern van waarheid in zit, zou die info uit dat lemma (mits van deugdelijke bronnen voorzien) misschien beter ingevoegd kunnen worden onder het kopje medisch op het lemma Kikkers. Een "doorkijkkikker" is geen soort. Komt het woord überhaubt wel voor in het woordenboek? Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 22:41 (CEST)
   • Geen aparte soort, wel een kweekvariant van de Japanse bruine kikker (heet die zo in het Nederlands?). Het artikel op de Engelse Wiki heeft een aparte paragraaf over de doorkijkkikker. Sijtze Reurich (overleg) 29 mei 2016 22:47 (CEST)
 • Hof van Wallega - wiu - Bestaat grotendeels uit genealogische info.Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 22:28 (CEST)
 • VROUW 2016 - reclame - wervende inhoud - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 mei 2016 22:32 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Relame. A propos, wat is een fair? Ik ken slechts de fancy fair, maar die is voor kinderen. Dit mede gezien het feit dat we hier een Nederlandstalge Wiki hebben. Fred (overleg) 29 mei 2016 22:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, een "fair (evenement)" is tegenwoordig een hip woord voor een soort braderie/beurs cq markt. Dit soort evenementen worden er 13 van in een dozijn georganiseerd, totaal NE na zo'n eerste editie "waarvan het niet zeker is of het evenement doorgezet wordt".Arch Aanziende helm.svg (overleg) 29 mei 2016 23:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen gezien de kleinschaligheid, desondanks herschreven zodat het in ieder geval geen reclame meer is. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 30 mei 2016 00:17 (CEST)
 • NH Dierendokter - wiu - De helft van de pagina gaat niet over het onderwerp en lijkt erbij te zijn gehaald om eea interessanter te laten lijken. Is het onderwerp E? Kattenkruid (overleg) 29 mei 2016 23:44 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een programma van een regionale omroep. Dat is toch NE. Fred (overleg) 30 mei 2016 13:01 (CEST)

Toegevoegd 30/05; af te handelen vanaf 13/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 30/05: Deel 1[bewerken]

 • .lol - NE een een te mager lemma. Simon.bryon (overleg)
  • Tegen Tegen verwijderen - past prima in de serie/categorie. ed0verleg 30 mei 2016 20:48 (CEST)
   • Er is te weinig informatie gegeven. Zo kan de pagina zeker niet encyclopisch beschouwd worden. Simon.bryon (overleg)
 • Thèta-golven - wiu - er wordt niet uitgelegd wát Thèta-golven nu precies zijn, alleen bij wie ze voorkomen. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 30 mei 2016 10:54 (CEST)
  • Redirect van gemaakt; net als bij de andere hersengolven het geval was. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 31 mei 2016 08:04 (CEST)
 • e-dubble - ne - althans zo komt het bij mij over door de fancruft - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 mei 2016 11:37 (CEST)
 • Willem Christiaan Nieuwenhuijzen - Menke had een artikel aangemaakt onder deze naam. Met het artikel is naar mijn idee weinig mis; het mag blijven, behalve dan dat de goede man volgens zowel zijn overlijdensadvertentie als zijn overlijdensakte Wilhelm Christiaan Nieuwenhuijzen heette. Dus Wilhelm in plaats van Willem. Ik heb het artikel hernoemd en nu zitten we dus met deze foute naam als redirect. Wat doen we ermee? Verwijderen of laten staan? Sijtze Reurich (overleg) 30 mei 2016 13:15 (CEST)
 • Gewichtenregeling - wiu - Welk land? Wat houdt "gewicht" in? Artikel lijkt geschreven te zijn voor mensen die al weten wat dit systeem inhoudt, Wikipedia is echter ook bedoelt voor mensen die er nog niks van weten. Opmaak voldoet nog niet. Dqfn13 (overleg) 30 mei 2016 13:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - al jaren een belangrijk instrument in het Nederlandse onderwijsbeleid (Nederlands toegevoegd, want terecht wordt gewezen op het ontbreken hiervan). Wat 'gewichten' in dit verband betekent wordt in de inleiding uitgelegd (bepaalde leerlingen tellen bij het bepalen van het schoolbudget zwaarder dan andere leerlingen). In het vervolg wordt uitgelegd dat er in de loop der tijd meerdere criteria zijn gebruikt voor het bepalen van dit 'gewicht'. De huidige regeling houdt alleen nog rekening met het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers. Voor mij als niet bij het onderwijs betrokkene is het vrij helder. Misschien wordt wel te gedetailleerd uitgelegd hoe de feitelijke berekening plaatsvindt. Wmb zou dat compacter kunnen. Gouwenaar (overleg) 30 mei 2016 22:21 (CEST)
 • FleetRepair - Reclame - Xxmarijnw (overleg) 30 mei 2016 15:24 (CEST)
  • Herplaatste expliciete reclame; verwijderd en heraanmaker uitleg verschaft. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 30 mei 2016 15:34 (CEST)
 • AMAB -NE- Bedrijf is slechts van lokaal belang. Los daarvan is het in deze vorm nauwelijks één jaar oud. Die doelstellingen bevatten vooral veel wervende POV. Fred (overleg) 30 mei 2016 15:55 (CEST)

Toegevoegd 30/05: Deel 2[bewerken]

 • Argentiniërs - ne - Die mensen heten Argentijnen. Onderwerp wordt al in het lemma Argentinië behandeld. Bovendien bevat dit artikel ook nog eens feitelijke fouten. Marrakech (overleg) 30 mei 2016 15:58 (CEST)
  • Uit het in mijn ogen prima Engelstalige artikel en:Argentines blijkt dat het onderwerp op zich wel E is, alleen moet het dan natuurlijk hernoemd worden en aanzienlijk worden verbeterd. En dan zou er bovenaan het paragraafje Argentinië#Demografie een verwijzing naar dat hoofdartikel kunnen komen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 mei 2016 19:40 (CEST)
 • De Verffabriek -reclame- Een NE-bedrijf dat van alles aanbiedt, zelfs speciale maatwerkoplossingen, en dat dan ook goed gekend is in de ruime regio. Hoe oud, hoe groot, het staat allemaal niet in het artikel. Fred (overleg) 30 mei 2016 16:01 (CEST)
 • Samsung Galaxy S7 - wiu - Een encyclopedisch artikel maar het heeft nog wat uitbreiding nodig. - Xxmarijnw (overleg) 30 mei 2016 17:00 (CEST)
 • Growthhacking - wiu - Lijkt meer op iets wat je op een blog zou vinden. Wel een encyclopedisch onderwerp. - Xxmarijnw (overleg) 30 mei 2016 17:32 (CEST)
 • Talos (uitvinder) -wiu- kan wat uitbreiding gebruiken Arch Aanziende helm.svg (overleg) 30 mei 2016 18:18 (CEST)
 • Wouter ter Maat - wiu - voldoet (nog) niet aan de conventies. Arch Aanziende helm.svg (overleg) 30 mei 2016 18:21 (CEST)
 • Gerard Jimmink - weg - Xxmarijnw (overleg) 30 mei 2016 18:22 (CEST)
  • Artikel compleet herschreven, en nu mag het zeker niet meer weg. ed0verleg 30 mei 2016 21:22 (CEST)
 • Magdola wiu/deels onjuist Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 30 mei 2016 18:30 (CEST)

Toegevoegd 30/05: Deel 3[bewerken]

 • Bevrijding van Izmir (1922)- Verbetering gevraagd- Ruim 2/3 deel van het artikel handelt niet over dit onderwerp. Dat de ruim 40.000 slachtoffers vrijwel alleen Grieken en Armeniërs waren had wel even vermeld mogen worden. In de natuurlijk niet gelezen tweede bron staat notabene op pag. 285. It is reckoned that some 40.000 Christian man and women from Smyrna and Melisa were slaughtered during the first days of the catastrophe ( The arrival of the Kemalist armies in Smyrna) . Dit onderwerp kan anno 2016 niet meer in een encyclopedie zonder wat nu het standaardwerk over dit onderwerp is geraadpleegd te hebben, Paradise lost Renevs (overleg) 30 mei 2016 22:22 (CEST)
 • Donauring - dit kan beter - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 mei 2016 22:53 (CEST)
 • Maatwerkbedrijf - weg - Als het hetzelfde is als een soiale werkplaats, dan moet het daarin behandeld worden, of dat artikel moet hernoemd worden. Een nieuw artikel over exact hetzelfde onderwerp is overbodig. Dqfn13 (overleg) 30 mei 2016 23:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen. Niet meer dan een pr-term. JanB46 (overleg) 30 mei 2016 23:32 (CEST)

Toegevoegd 31/05; af te handelen vanaf 14/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 31/05: Deel 1[bewerken]

Toegevoegd 31/05: Deel 2[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 31/05: Deel 3[bewerken]

 • ...

Uitleg[bewerken]

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikelverplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]

 • ...