Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gtk-undo-ltr.svg Verzoekpagina voor terugplaatsingen van verwijderde artikelen
Klik hier om direct een verzoek tot terugplaatsing van een artikel te doen (verwijder geen tekst die er reeds staat!)
Zie WP:VP/T
Zie WP:TERUG
Wie van mening is dat een artikel of een afbeelding (dit geldt enkel voor afbeeldingen die vanaf juni 2006 verwijderd zijn) ten onrechte is verwijderd, kan hier een met redenen omkleed verzoek tot terugplaatsing doen. Een moderator kan dan indien nodig nadere toelichting geven en/of beslissen het artikel wel of niet terug te plaatsen. Een verzoek kan een week na afhandeling verwijderd worden, inclusief commentaren en overleg.
Wanneer een verzoek behandeld is, moet het onderaan het kopje Afgehandelde verzoeken worden geplaatst, zodat nieuwe verzoeken steeds gemakkelijk bovenaan te vinden zijn. Plaats uw nieuwe verzoek onderaan andere verzoeken in het kopje Nieuwe verzoeken, zodat de indiening chronologisch blijft.
Afgehandelde verzoeken mogen na acht dagen naar het archief verplaatst worden.
Gelieve te ondertekenen met vier tildes (~~~~)

Nieuwe verzoeken[bewerken]

Arnoud Engelfriet[bewerken]

Ging bij TBP 20191001 de bietenbrug op omdat de afhandelend moderator nogal graag met één maat wil meten en dat ophangt aan onafhankelijke bronnen. Aan de nominatiereden NE/reclame wordt hier echter geen invulling gegeven. Het tweede wordt niet benoemd en aan de relevantie wordt ook niet getwijfeld. WP:BLP wordt hier aangehaald, maar niet helemaal op een juiste manier. Het gaat om verificatie, een verplichting van (onafhankelijke) bronnen kent Wikipedia echter niet (al zijn ze uiteraard een goede manier hiervoor). Hier volstaat de naam in google gooien eigenlijk direct al qua verificatie van de relevantie. Ik stel daarom voor om het lemma terug te plaatsen, eventueel voorzien van een korte en concrete opdracht over wat er concreet echt een bron nodig zou hebben in het lemma. Agora (overleg) 6 nov 2019 12:51 (CET)

Hoezo zou hier aan de encyclopedische relevantie (iets anders dan persoonlijke/maatschappelijke relevantie) niet getwijfeld worden? Spreekt WP:REL - ja, geen officiële richtlijn maar wel op relevantie betrekking hebbend - niet ook gewoon over betrouwbare én onafhankelijke bronnen?
Ik zie niet direct waarom de naam in Google gooien zou volstaan, dat levert bij mij vrijwel uitsluitend niet-onafhankelijke sites op. Encycloon (overleg) 6 nov 2019 13:02 (CET)
NE wordt onderbouwd door de nominator met "NE/Reclame - Dit is een artikel over een persoon zonder bronnen (laat staan onafhankelijke) die de relevantie ervan aantonen er staat zelfs geen enkele bron in (enkel maar een verwijzing naar wat hij geschreven heeft in het kopje ". Neeroppie verduidelijkt de bronneneis verder door te stellen dat: maar in het kader van 1 lijn trekken: ook hier zouden dan die onafhankelijke, secundaire en betrouwbare bronnen toch nog wel moeten komen toch? Een verplichting voor het gebruik van bronnen kent Wikipedia wel. In GOO: Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is). Of NPOV: Een neutraal standpunt houdt in dat materiaal op een feitelijke (objectieve) wijze wordt gepresenteerd, zodat, ook als er een conflict zou zijn, zowel voor- als tegenstanders kunnen erkennen dat het een reële weergave is van wat er in de literatuur te vinden is. De bronneneis van onafhankelijke, betrouwbare secundaire bronnen geeft in een notedop neer wat de absolute randvoorwaarde is om aan GOO, NPOV en WP:NIET te kunnen voldoen. Natuur12 (overleg) 6 nov 2019 13:14 (CET)
(bwc) Het beeld bij Google Books is niettemin wel interessant: [1]. Helaas wordt Google wel steeds slechter in het geven van treffers waar de naam ook daadwerkelijk in voorkomt, dus het aantal treffers zegt niet echt veel. Maar als we dat in het achterhoofd houden, lijkt er genoeg te vinden om de relevantie te ondersteunen. Om te beginnen heeft deze persoon een aantal boeken geschreven, die ook gewoon in de handel verkrijgbaar zijn. Het bekendste daarvan is waarschijnlijk De wet op internet, waarvan de eerste editie uit 2008 dateert, en dat tien jaar later nog steeds in een geactualiseerde versie verkrijgbaar is. In landelijke dagbladen komen we deze naam zeer regelmatig tegen als 'deskundige': NRC, Volkskrant, Trouw. Dit hier duidt op een aanstelling als docent/onderzoeker aan de VU in Amsterdam: [2]. Hier een interview met hem in het Reformatorisch Dagblad: [3]. De inhoud daarvan is natuurlijk niet 'onafhankelijk' maar ik denk wel dat een uitgebreid interview in een landelijk dagblad de relevantie kan ondersteunen. Dat het artikel aanmerkelijk beter kon, is wel duidelijk nu ik de Google-cache gezien heb. Uit alle externe bronnen is vermoedelijk wel een redelijk artikel te destilleren waaruit ook voldoende relevantie blijkt. Maar misschien is het beter dat van de grond af op te bouwen. Paul B (overleg) 6 nov 2019 13:58 (CET)
Het verwijzen naar (een gebrek aan) bronnen is mijns inziens echter nog steeds geen onderbouwing van NE. Maar goed, dat kan een interpretatieverschil zijn. Ook die 'verplichting' van brongebruik wil ik toch nuanceren; hier wordt WP:GOO er bijgesleept waar inderdaad expliciet om bronnen gevraagd wordt. Echter gaat WP:GOO nadrukkelijk om nieuw materiaal waarover nog niet gepubliceerd is en niet enkel om relevantie te duiden. Een simpel biografielemma als dit valt daar helemaal niet onder want dat is al overal te vinden op het internet en als zodanig geen origineel onderzoek, hooguit passages of beweringen waarvoor een gerichte bronvraag volstaat. Bij de afhandeling werd wel BLP aangehaald, maar zoals al opgemerkt kent dat geen bronverplichting maar een verificatie-eis. NPOV (hooguit voor het getroll rond het lemma, maar dat is hier niet het punt) en NIET lijken mij hier sowieso geen rol te spelen. Wel VER waar over bronnen juist staat Om het makkelijk te maken de informatie in een artikel te verifiëren, kan gebruik gemaakt worden van bronvermelding door middel van verwijzingen. Bronvermeldingen of literatuurverwijzingen zijn niet verplicht, behalve voor materiaal dat omstreden is. Veel is immers algemeen bekend ("De hoofdstad van Frankrijk is Parijs.") of in heel veel publicaties op te zoeken ("de valversnelling op de maan is 1,6 m/s²"). En een literatuurlijst of notenapparaat kan ook afleidend zijn. Een nadrukkelijke ontkenning van een bronverplichting en waar mijns inziens hier juist het 'algemeen bekend' en in 'veel publicaties op te zoeken' een rol spelen (zie makkelijk te vinden met 1 korte google). De vraag blijft dan ook welke 1 lijn er nou getrokken wordt, want volgens mij is het helemaal niet zo zwart-wit. - Agora (overleg) 6 nov 2019 14:29 (CET)
Je haalt twee zaken door elkaar: het niet verplicht zijn van bronvermelding en het verplicht moeten gebruiken van betrouwbare bronnen. (Ja, eigenlijk is het te bizar voor woorden dat we mensen verplichtingen hun artikelen te baseren op betrouwbare bronnen zonder dat ze die bronnen hoeven te noemen in het artikel). Relevant = het is mogelijk om een artikel over het onderwerp te schrijven dat aan onze uitgangspunten voldoet. Dat is een super lage drempel. Maar als je de afhandelingen op TBP doorleest kan je zien dat onafhankelijke, betrouwbare bronnen bij het overgrote deel van de afhandelingen een doorslaggevende factor is. Natuur12 (overleg) 6 nov 2019 15:00 (CET)
ik was verbaasd door de nominatie en was van mening dat ik vlot met onafhankelijke bronnen aan zou kunnen komen. Maar tot mijn verrassing faalde ik daarin. Dus de verwijdering is mijns inziens correct geweest. En zonder die onafhankelijke bronnen die over het onderwerp schrijven lijkt terugplaatsing mij een heilloze weg. The Banner Overleg 6 nov 2019 15:37 (CET)
Hij is bekend, en zijn schrijfsels zijn bekend. Biografische gegevens zijn niet nodig: vertellen wie hij is en wat hij ongeveer doet gevolgd door een lijst publicaties is prima. Het is - wederom - nergens voor nodig dat er bronnen zijn die over hem gaan, het is slechts nodig dat er feiten over hem genoemd worden. Dit is vermoedelijk zo'n voorbeeld van een verwijdering waar wikipedia niet beter van wordt, en hem als NE bestempelen is mi onzinnig. Als onze richtlijnen deze verwijdering voorschrijven dan zijn de richtlijnen niet goed. Deze richtlijnen zijn er niet, maar een grote groep gebruikers is van mening dat dat wel zo is, en deze lijken nu de besluiten te nemen in het verwijderproces. En wederom: verwijder zaken alleen als NE als vrij vast staat dat het ook echt NE is, verwijder anders als "relevantie blijkt niet". — Zanaq (?) 13 nov 2019 21:11 (CET)

De stelling dat de man NE zou zijn is m.i. onhoudbaar, alleen al gezien zijn publicaties en zijn regelmatig verschijnen als deskundige in serieuze media (zie ook de bijdrage van Paul B hierboven). Verder, wat betreft die preoccupatie met die vermeende verplicht onafhankelijke bronnen (en in aanvulling op Zanaq):

 • Op WP:BRON (geen richtlijn) komt het woord "onafhankelijk" niet voor.
 • Op WP:BVB (ook geen richtlijn) wordt het woord tweemaal genoemd, de eerste keer in de zin "Wikipedia-artikelen moeten gebaseerd worden op bronnen die gepubliceerd zijn door onafhankelijke uitgevers met een goede reputatie voor nauwkeurigheid en het controleren van feiten" (dat kunnen best uitgevers van kranten zijn) en de tweede keer in de zin "Beweringen omtrent (wijdverbreide) consensus - zoals bijvoorbeeld claims dat de meeste academici menen dat ... - dienen onderbouwd te worden vanuit onafhankelijke secundaire en tertiaire bronnen" (in dit verband irrelevant).
 • WP:BLP is dan wél een richtlijn, maar ook daarin komt het woord "onafhankelijk" niet voor.
 • Op WP:VER (dan weer geen richtlijn) komt het woord "onafhankelijk" slechts voor in de volgende alinea: "Het is niet altijd gemakkelijk om objectieve en onafhankelijke bronnen te vinden over personen die nog in het volle leven staan. Het is vaak pas bij iemands dood dat over hem publicaties ontstaan. Behalve te menen dat over belangrijke nog levende personen geen lemma's kunnen worden geproduceerd, moet men onvermijdelijk andere principes hanteren. Zo zijn bijvoorbeeld voor een academicus de triviale gegevens die over hem vermeld worden op de webstek van de universiteit waar hij doceert als betrouwbare informatie te beschouwen [vgl. ook deze hierboven al aangehaald pagina, noot W.] (...). Krantenartikels kunnen ook, mits voorzichtig gebruikt, als geloofwaardig worden aangenomen."

Ik denk dat het kind hier met het badwater is weggegooid. Wutsje 13 nov 2019 22:49 (CET)

het woordenspel lijkt weer eens op de wagen... Daar waar bij andere artikelen wel het toverwoord, want dat wordt het bijna, " niet onafhankelijk" direct ingezet wordt als argument bij afkeur van bronnen gaan we nu beleven dat de eis mbt onafhankelijke bronnen eigenlijk geen richtlijn is en dus puur willekeurig gebruikt cq aangevoerd kan worden. Nou..en dan vraagt de gemeenschap af hoe het komt dat er zoveel negativiteit is. Gelijke monniken gelijke kappen. Je kunt niet met 2 maten meten. Een tijdje geleden is artikel over een schrijfster verwijderd, zij heeft aantoonbaar boeken geschreven die te koop zijn, maar toch was het argument : niet voldoende onafhankelijke bronnen. Het is zo simpel in feite . Maak een keuze en richtlijn: Wel of geen onafhankelijke bronnen zijn noodzakelijk. Als die bronnen er niet zijn dan ook niet zeuren. Neeroppie (overleg) 13 nov 2019 23:06 (CET)
Mits je uit gaat van bronnen - wat verdedigbaar is, maar waar ook veel kanttekeningen bij zijn - is onafhankelijkheid wel erg belangrijk bij het bepalen van relevantie: het zijn mi de verdere eisen die een probleem vormen. (Zie ook Jedi Mind Trick, Claudine, Opblaasbaarheid.... Wie was de schrijfster?) — Zanaq (?) 13 nov 2019 23:20 (CET)
Wutsje, bij je opsomming mist de richtlijn WP:NPOV, terwijl die mi nu juist het meest van belang is. Voor een neutrale beschrijving (meer dan het noemen van een paar feitjes) van een onderwerp zijn eigenlijk per definitie onafhankelijke bronnen nodig. Lees anders ook de uitleg op enwiki eens door. (Ja, beleid op enwiki geldt niet automatisch ook hier maar de argumenten van daar kunnen natuurlijk wel gewoon gebruikt worden.)
Dat is een pragmatische voorstelling, maar ik zou de 'broneis' ook zo kunnen verwoorden: Wikipedia volgt geen eigen opvattingen over of een onderwerp beschrijvenswaardig is, en ook niet de opvattingen van betrokkenen, maar primair de opvattingen van neutrale derden. Encycloon (overleg) 14 nov 2019 00:06 (CET)
WP:NPOV gaat slechts indirect over (de kwaliteit van) bronvermeldingen: de strekking ervan is, dat het onderwerp van een artikel neutraal beschreven dient te worden, aan de hand van "betrouwbare publicaties", woorden die daar nota bene worden gelinkt aan WP:BVB. Met de neutraliteit van de beschrijving in het verwijderde artikel was niets mis en de afhandelend mod heeft daar ook niet naar verwezen.
Nogmaals: "Het is niet altijd gemakkelijk om objectieve en onafhankelijke bronnen te vinden over personen die nog in het volle leven staan. Het is vaak pas bij iemands dood dat over hem publicaties ontstaan. Behalve te menen dat over belangrijke nog levende personen geen lemma's kunnen worden geproduceerd, moet men onvermijdelijk andere principes hanteren. Zo zijn bijvoorbeeld voor een academicus de triviale gegevens die over hem vermeld worden op de webstek van de universiteit waar hij doceert als betrouwbare informatie te beschouwen [vgl. ook deze hierboven al aangehaalde pagina, noot W.]". Wutsje 14 nov 2019 00:55 (CET)
Ik zei: Voor een neutrale beschrijving (meer dan het noemen van een paar feitjes) van een onderwerp zijn eigenlijk per definitie onafhankelijke bronnen nodig. Neutraal beschrijven doe je mijns inziens niet door over te nemen wat niet-onafhankelijke bronnen belangrijk vonden aan de persoon maar wat onafhankelijke bronnen erover gemeld hebben. Uiteraard kun je tot op zekere hoogte wel betrouwbare trivialere gegevens vanuit eigen kanalen overnemen.
Al met al constateer ik dat WP:REL, hoewel geen richtlijn, nadrukkelijk spreekt over betrouwbare onafhankelijke bronnen en er verder nooit consensus bereikt is over een precieze richtlijn tav relevantie meten - hoewel op TBP tegenwoordig wel geregeld dezelfde bronnenlat gehanteerd wordt. Er zijn geen enigszins diepgaande betrouwbare onafhankelijke bronnen aangedragen (dit lijkt mij althans onvoldoende) om de conclusie van de afhandelende moderator te weerspreken, dus wat mij betreft wordt dit verzoek afgewezen. Zie overigens ook Neeroppie op 13 november. Encycloon (overleg)
Betrouwbare (hoe bepaal je dat?) onafhankelijke bronnen is één ding, maar diepgaande (over het onderwerp gaande) bronnen zijn iets anders wat WP:REL niet zegt en waar mi geen consensus is (maar hoe het verwijderproces helaas nu wel grotendeels afgehandeld wordt) en gaat te ver. Een artikel ís in de basis gewoon het noemen van wat feitjes. Als iets bekend is en verifieerbaar en geen promo is en in encyclopedische stijl is geschreven dan vind ik het al snel goed, en het zou mi de sfeer bevorderen als meer gebruikers er zo over zouden denken. (En inhoud en onderwerp moet men echt volkomen los van elkaar zien: dit wordt veel te vaak gemengd, ook in verwijderdiscussies en de uiteindelijke beslissing, waardoor niet weet waar je aan toe bent, en niet goed kan bepalen of het zinnig is moeite in het artikel te steken. Ik heb geen idee wat de inhoud van dit artikel was: dit alles gaat puur over het onderwerp. En nogmaals: nomineer en verwijder alleen zaken als NE als vrijwel vast staat dat het ook echt NE is: een verwijdering van dit artikel als "relevantie blijkt niet" was mogelijk beter te verdedigen geweest.) — Zanaq (?) 21 nov 2019 18:29 (CET)
Als je met 'in de basis gewoon het noemen van feitjes' op de inhoud van artikelen als Opblaasbaarheid en Voorwerp (ding) doelt ben ik het niet met je eens. Encycloon (overleg) 23 nov 2019 00:27 (CET)
Ik doel op alle artikelen inclusief die genoemde voorbeelden. Voorwerp (ding) was qua inhoud een twijfelgeval, maar mi prima. De inhoud van Opblaasbaarheid was geen twijfelgeval. Beide onderwerpen zijn zonder enige twijfel encyclopedisch relevant, los van de inhoud. — Zanaq (?) 23 nov 2019 09:58 (CET)

Als ik het goed begrijp vinden sommige mensen dat een persoon alleen in Wikipedia mag staan als er onafhankelijke bronnen zijn die aan de persoon zélf gewijd zijn. Liefst zeggen die bronnen ook nog iets als 'X is belangrijk'. Daarmee zouden andere, meer impliciete manieren om iemands relevantie aan te tonen, afvallen. Bijvoorbeeld dat iemand vaak als deskundige wordt geraadpleegd, of geciteerd wordt, of bronnen waarin daden van de persoon worden genoemd. Zo'n strikte opvatting van brongebruik is volgens mij niet in overeenstemming met hoe Wikipedia de afgelopen vijftien jaar is opgebouwd en het voert volgens mij veel te ver. Ik zou die opvatting zelfs willen betitelen als kokerzicht, zij het dat dit een akelige ziekte is, dus ik kan beter een andere term bedenken, daar zal ik nog over nadenken. Bever (overleg) 25 nov 2019 19:25 (CET)

Dat is niet helemaal juist weergegeven. Het gaat bij deze opvatting om, zoals de Engelstaligen het noemen, significant coverage in betrouwbare onafhankelijke (secundaire) bronnen.
""Significant coverage" addresses the topic directly and in detail, so that no original research is needed to extract the content. Significant coverage is more than a trivial mention, but it does not need to be the main topic of the source material."
Op basis van interviews die iemand over een ander onderwerp gegeven heeft, kun je lastig een evenwichtig biografisch artikel schrijven (volgens mij ook niet in de afgelopen vijftien jaar - maar goed, daar was ik niet steeds bij). Het maakt bij dit bronnencriterium dus ook niet uit of een onderwerp wel of niet belangrijk genoemd wordt of dat 'wij' zelf die conclusie over een maatschappelijk belang trekken; als er onvoldoende enigszins diepgaand bronmateriaal is leent het onderwerp zich (mogelijk: 'nog') niet voor een encyclopedisch artikel. Encycloon (overleg) 25 nov 2019 20:48 (CET)
Wij hebben geen eis aangenomen mbt Significant coverage. Er is ook geen eis dat het een een evenwichtig biografisch artikel moet zijn. Simpelweg vertellen wat hij doet en een lijst publicaties en/of optredens is prima. — Zanaq (?) 1 dec 2019 00:44 (CET)

Links naar het artikel[bewerken]

De encyclopedie is overigens op dit moment van mening dat hij enigszins relevant is (gegeven dat links alleen naar encyclopedische onderwerpen verwijzen). — Zanaq (?) 21 nov 2019 19:08 (CET)
Dat is een drogredenering. Marrakech (overleg) 22 nov 2019 13:28 (CET)
Dat is niet-onderbouwde flauwekul. Wat ik zei is nu eenmaal een feit (wat diverse gebruikers weigeren te erkennen, ook zonder onderbouwing). Hoe je dat feit vervolgens interpreteert daar kunnen de meningen (nog) over verschillen. Er wordt op wikipedia veel te weinig van feiten uitgegaan, en waarom is het nodig de feiten die bekend zouden moeten zijn steeds te herhalen? "Niet linken naar ongewenste artikelen/zoekingangen" lijkt mij een oncontroversiele regel. "Alleen linken naar gewenste artikelen/zoekingangen" ook. "Een rode link is een uitnodiging tot het maken van een artikel/zoekingang" lijkt ook een orthodox standpunt. Als we alleen linken naar gewenste artikelen/zoekingangen, dan ís Arnoud Engelfriet een gewenst artikel/zoekingang. Dat is een feit. — Zanaq (?) 22 nov 2019 18:07 (CET)
Dat rode links alleen naar encyclopedische onderwerpen verwijzen is geen feit, maar een particuliere mening van Zanaq. Die het trouwens ook als enige steeds over zoekingangen, linkstructuren en wat dies meer zij heeft. Een encyclopedie is geen kluwen van onderling gekoppelde feitjes, maar een verzameling van kennis. Marrakech (overleg) 22 nov 2019 18:48 (CET)
Dat rode links alleen naar encyclopedische onderwerpen verwijzen heb ik dan ook nimmer beweerd. (Bepaald soort) kennis ís een kluwen van onderling gekoppelde feitjes. — Zanaq (?) 22 nov 2019 19:03 (CET)
Je hebt wel beweerd dat rode (en ook blauwe neem ik aan) links naar gewenste onderwerpen zouden moeten verwijzen en door hier het hier in te brengen wek je ook de indruk dat dit iets zou moeten zeggen over de relevantie van het onderwerp. Laat je je daarmee niet te veel leiden door willekeurige - in dit geval vermoedelijk nauwer betrokken - gebruikers die niet zo diep nadenken over links als jij, een standaard dp, aangemaakt door de aanmaker van het artikel over Arnoud Engelfriet] (hier ook een linktoevoeging door de aanmaker) en gebruikers die in dit geval mogelijk zien dat een artikel bestaat (sinds 2011) en het daarom elders linken?
Ik snap derhalve niet goed waarom je wilt wijzen op de links naar het artikel. gegeven dat links alleen naar encyclopedische onderwerpen verwijzen is een theoretische gedachte die op een vrij bewerkbare site volgens mij nooit praktijk zal worden en volgens mij dan ook irrelevant is in relevantiediscussies. Wikipedia is geen democratie en TBP geen stempagina, dus het lijkt me ook irrelevant in hoeverre een onderwerp 'gewenst' is op basis van de gelinktheidsgraad. Daarnaast zijn sommige onderwerpen nou eenmaal op meer pagina's te linken dan andere (probeer iemand als Aagt Germonts maar eens meer dan vijf links te 'geven'). Dat maakt ze niet noodzakelijkerwijs NE of ongewenst. Encycloon (overleg) 23 nov 2019 00:27 (CET)
Dat eerste is correct, de rest volgt daar grotendeels niet uit en/of is al bekend. Zoals al eerder uitgelegd: het zegt dat het onderwerp relevant is óf dat er een probleem is met de links. Het zegt niet dat onderwerpen zonder links irrelevant zijn en zegt niet dat onderwerpen met links relevant zijn. Het verwijderen van het artikel lost het probleem met de links niet op en kan iemand onterecht stimuleren tevergeefs moeite in het artikel te steken. Gewoon maar nomineren en verwijderen zonder naar de links te kijken is kortzichtig. We willen alleen correcte feiten, maar dat is een theoretische gedachte die op een vrij bewerkbare site nooit praktijk zal worden, maar dat is geen reden er niet naar te streven en geen reden de feiten niet op correctheid te beoordelen. Die links beoordelen (zoals je hierboven deed) is precies de ontbrekende stap die bij (voorafgaand aan) NE-nominaties zou moeten plaatsvinden, en dan de incorrecte/irrelevante/promotionele/... vermeldingen verwijderen. Als het onderwerp NE is zullen daarbij weinig links overblijven. Mochten de vermeldingen en links toch op hun plaats zijn, dan geeft dat mi aanleiding tot twijfel of het onderwerp echt wel NE is: als het onderwerp NE is én alle inkomende links zijn wel correct, dan is er iets heel erg raars aan de hand dat ik nog nooit gezien heb. Je hoeft mij ook niet te vertelen dat je de aantallen niet altijd met elkaar kan vergelijken: het is niet echt quantitatief maar vooral qualitatief. Ik zeg dat als het onderwerp NE is, dat die links en vermeldingen weggehaald moeten worden. Het is mijn mening (waar helaas geen consensus voor is) dat NE onderwerpen helemaal niet genoemd moeten worden in de encyclopedie, maar er is wel consensus dat NE onderwerpen niet gelinkt moeten worden. Gewoon maar verwijderen en de rest van de encyclopedie in chaos achterlaten met gaten in de structuur is mi zeer ongewenst: maar ik geef toe dat het bijna altijd zo gaat. Ik begrijp ook niet dat men vindbaarheid, linkbaarheid en de navigatiestructuur niet als belangrijk lijkt te beschouwen (en de nadruk daarop "bizar" noemt). — Zanaq (?) 23 nov 2019 09:58 (CET)
Maar in dit geval is het toch gewoon een kip-ei-verhaal? Neem die doorverwijspagina. Áls het onderwerp relevant is, en het artikel dus terecht bestaat, is de link correct aangebracht. Maar die relevantie en dat bestaan worden nu juist betwist. Idem voor een voetnoot waar Engelfriet als auteur in gelinkt wordt. Encycloon (overleg) 23 nov 2019 11:40 (CET)
Links op doorverwijspagina's zijn een verhaal apart en worden voor een groot deel veroorzaakt door andere links, laten we dat buiten beschouwing laten.
Zoals gezegd is mijn eerste opmerking een feit (maar zie "overigens" en "op dit moment"). Je kan dat feit ook interpreteren als dat het onderwerp irrelevant is en de links dus incorrect zijn en weggehaald moeten worden. Je kan mi niet zeggen dat het onderwerp NE is maar dat de links kunnen blijven staan. Het is dan ook niet direct een argument voor terugplaatsen maar wel om de links (ook) onder de loep te nemen. Het was mi een neutrale en feitelijke opmerking.
Bedankt voor het nalopen van de links: ik moet toegeven dat er uit deze links weinig relevantie blijkt, en dat als we het onderwerp inderdaad NE vinden, dat deze, op 1 a 2 na, zonder enig probleem ontlinkt kunnen (moeten) worden. — Zanaq (?) 23 nov 2019 12:36 (CET)
Ik denk dat De encyclopedie is overigens op dit moment van mening dat hij enigszins relevant is (gegeven dat links alleen naar encyclopedische onderwerpen verwijzen). zonder je verdere toelichting al snel door anderen wordt geïnterpreteerd als argument. Je oproep om de links na een NE-verwijdering (ook) onder de loep te nemen lijkt me zinnig. Encycloon (overleg) 23 nov 2019 12:44 (CET)
Het ís ook een argument. Of het een argument voor of tegen de relevantie is, weet je echter pas na het vergaren van meer informatie. Dat wordt mi te vaak nagelaten, en zou mi reeds meegenomen moeten worden bij een NE-nominatie. Het feit dat "de encyclopedie al dan niet terecht van mening is dat een onderwerp niet irrelevant is als er minstens 1 artikel heen linkt" (en dat "een onderwerp relevant ís als er minstens 1 artikel correct en terecht heen linkt") is mi een feit maar dat lijkt (nog) niet echt geaccepteerd (of duidelijk genoeg uitgelegd, net als onderwerp=zoekingang). — Zanaq (?) 23 nov 2019 13:09 (CET)
Maar of een link terecht en correct is hangt toch af van de relevantie die van externe - offwiki - factoren (bronnen en/of prestaties) afhangt? Encycloon (overleg) 23 nov 2019 15:54 (CET)
Of een link terecht en correct is hangt van diverse zaken af, niet iedereen vindt hetzelfde, en er is niet altijd consensus, wat ook geldt voor relevantie van een onderwerp dus dat is eigenlijk niets nieuws. — Zanaq (?) 24 nov 2019 11:36 (CET)
Die reactie volg ik niet helemaal. Om correct gelinkt te zijn, lijkt het me nog altijd een eerste vereiste dat het gelinkte onderwerp relevant is. (En daarnaast inderdaad mogelijk ook nog andere, subjectievere eisen.) Dat er over dat principe consensus is, had je hierboven zelf al vastgesteld toch? Encycloon (overleg) 24 nov 2019 15:48 (CET)
Dat is juist. Misschien heb ik de vraag niet begrepen. — Zanaq (?) 24 nov 2019 17:32 (CET)
Zou kunnen. Om deze verzoekpagina niet verder te belasten lijkt het me beter mijn twijfels over de relevantie van gelinktheid bij relevantiediscussies eventueel op een overlegpagina of kroeg te bespreken, laten we het hier maar bij houden nu je gezegd hebt dat uit de links naar Arnoud Engelfriet sowieso weinig relevantie blijkt. Encycloon (overleg) 24 nov 2019 20:15 (CET)

Jay Bytebier[bewerken]

Beste. Een pagina genaamd Jay bytebier werd enkele dagen verwijderd omwille van de bronvermelding. De uitslagen van de renner zijn er wel en die werden erop geplaatst maar toch werd het verwijderd. Ik heb nu wel extra links die de uitslagen kunnen bevestigen. Ik heb het artikel Jay bytebier geschreven met account MTBxce – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door MTBXCE (overleg · bijdragen)

Beste MTBXCE, kun je die bronnen hieronder ook laten zien? Mvg, Encycloon (overleg) 13 nov 2019 21:07 (CET)
Het gaat hier niet om een lijst van uitslagen, het gaat om de meer persoonlijkere informatie. In het artikel stonden geboortedatum, geboorteplaats en woonplaats. Maar ook dat hij een zware val heeft gehad en welke disciplines hij in de jeugd beoefend heeft. WP:BLP laat zien dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met het plaatsen van dergelijke informatie. Voor juist deze persoonlijke informatie was geen bron beschikbaar en daarom heb ik het artikel verwijderd. MatthijsWiki (overleg) 14 nov 2019 08:00 (CET)

Bjørn Aris[bewerken]

Beste moderators, Ik zie dat de pagina van Bjørn Aris is verwijderd en ik zou graag een verzoek doen tot terugplaatsing. De reden voor de afwijzing was als volgt: "Ik zag bij beroep: oosterse gevechtskunstbeoefenaar en zen-beoefenaar en betwijfel of dit beroepen zijn. Vooral natuurlijk een managementtrainer, waarschijnlijk op zelfstandige basis werkend en alle promotie is welkom, onder andere via de uitgave van een aantal boeken en andere media (zoals nlwiki). Naar mijn mening niet encyclopedisch relevant." Hoewel 'oosterse gevechtskunstbeoefenaar' inderdaad wat vaag klinkt, is Aris wel degelijk rijkserkend leraar en topsporter op dit gebied. De afwijzing richt zich op de encyclopedische waarde van Bjørn Aris. Mijn argumenten voor terugplaatsing zijn als volgt: 1. Bjorn Aris behoorde 10 jaar tot de Europese top 3 Iaido en werd recentelijk nog derde op het EK Iaido, ter vergelijking: 'topsporter' Mustapha el Aamrani van Stormvogels/Telstar in 2005 heeft wel een vermelding. 2. Bjorn Aris acteert op een hoog niveau als managementtrainer en public speaker (bijv TedX, internationale bedrijven en Japanse ambassade). Vergelijkbare managementtrainers en public speakers als Ben Tiggelaar hebben ook een vermelding. 3. Uit de bronnen blijkt voldoende landelijke bekendheid als managementtrainer op hoog niveau (TEDX, Volkskrant, FD) en topportbekendheid (Nederlandse Federatie voor Krijgskunst). Bovendien heeft Aris boekpublicaties (niet alleen eigen beheer, ook door uitgeverij Ankh Hermes) en is hij ook wetenschappelijk relevant; hij ontving in 2012 een innovatieprijs voor zijn methode.

Als ik kijk naar de huidige vergelijkbare vermeldingen ben ik het daarom niet eens met de afwijzing, zowel als topsporter als public speaker. Graag wil ik jullie daarom vragen om terugplaatsing te overwegen. Ik denk zelf; hoe completer een encyclopedie, hoe beter. Hartelijk dank! Martinevdh (overleg) 20 nov 2019 19:22 (CET)

Deze argumenten heb je ook al gegeven op de Beoordelingslijst. De afhandelend moderator heeft deze dus meegenomen en toch besloten tot verwijdering. Als ik het me goed herinner, ging het artikel ook nauwelijks over zijn sportieve prestaties, maar veel meer over zijn managementtrainingen en activiteiten als spreker. Wikiwerner (overleg) 20 nov 2019 20:52 (CET)

Martin Sjardijn[bewerken]

Beste Moderators, Ik zie dat de wikipedia pagina van Martin Sjardijn is verwijderd omdat deze niet met voldoende bronnen zou worden ondersteund en/of niet belangrijk genoeg zou zijn voor wikipedia. Dit lijkt met vrij absurd gezien er meerdere keren in het NRC over hem geschreven is

Hij meerdere keren in andere wikipedia pagina's genoemd wordt als "bekende persoon"

en in het algemeen gerespecteerd wordt als een bekende haagse kunstenaar:

Volgens mij geeft dit voldoende redenen om de pagina terug te zetten Mvg, Diedsj80 (overleg) 24 nov 2019 22:34 (CET)

Zonder al een oordeel te willen vellen een paar opmerkingen:
Die twee artikelen lijken ook zo'n beetje alles wat over Sjardijn in de pers geschreven is (meer heb ik niet kunnen vinden tenminste). Dat is wel wat weinig om relevantie aan te tonen.
Het artikel op de Engelstalige Wikipedia vermeldt in een sjabloon dat het onderwerp mogelijk niet notable/relevant is. Dat er twee rode links op Wikipedia staan, kan ook betekenen dat die weggehaald zouden moeten worden.
Het RKD noemt dit biografische handboek als literatuur over Sjardijn. Als hij hier enigszins uitgebreid in behandeld wordt, is dat waarschijnlijk een bruikbaardere (en onafhankelijke) bron dan de sites die hier gelinkt zijn. Encycloon (overleg) 24 nov 2019 23:15 (CET)

In de pers is veel geschreven over Sjardijn. Alleen staan die artikelen veelal in archieven of achter betaal-muur. Hier een lijst met kranten artikelen over Sjardijn uit diverse archieven:

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Diedsj80 (overleg · bijdragen) 29 nov 2019 22:12 (CET)

Opmerking: wanneer ik in het krantenarchief van Delpher zoek op "Martin Sjardijn", dan duikt daar op dit moment 26x keer zijn naam op, telkens in artikelen en aankondigingen uit de periode 1972 en 1994, dus uit het pre-internettijdperk (link). Helemaal onbekend is hij dus niet. Wutsje 29 nov 2019 22:34 (CET)

Freedom Internet[bewerken]

Graag zou ik zien dat het artikel over Freedom Internet wordt teruggeplaatst. Want het is op dit moment verwijderd omdat het teveel over XS4ALL zou gaan. Echter is het bedrijf juist opgericht met als doel om een bedrijf te behouden dat onafhankelijk is van grote spelers op de internet markt dat XS4All ook was. En is daarna dan ook opgericht door voormalige medewerkers van XS4ALL het is dan ook logisch dat het artikel voor nu grootdeels over XS4ALL gaat, want dat is immers zijn voorgeschiedenis. Lijkt me beetje stug om het artikel om die reden dan maar te verwijderen terwijl er genoeg onafhankelijke bronnen over hebben gepubliceerd. Melvinvk (overleg) 26 nov 2019 10:25 (CET)

Uit je woorden haal ik dat de relevantie van Freedom Internet eigenlijk ligt in XS4All. Dan zou een toevoeging op het artikel van XS4All de juiste plek zijn en niet een eigen artikel. MatthijsWiki (overleg) 26 nov 2019 10:35 (CET)
Dat lijkt me niet helemaal gewenst, ten eerste zou dat het artikel rommeliger maken. Ten tweede zijn de hoofdzaken van het ontstaan van Freedom Internet op de pagina van XS4ALL voldoende vermeld. Ten derde diende dit artikel juist meer als diepgang op het bestaan van het bedrijf. Melvinvk (overleg) 26 nov 2019 12:54 (CET)
Beste Melvinvk, in de verwijderde vorm snap ik dat de afhandelende moderator er weinig meerwaarde inzag ten opzichte van wat er al op XS4ALL#Mogelijke opheffing te vinden is. De lezer krijgt de voorgeschiedenis te weten en dat er een crowdfundingsactie geweest is, maar wat Freedom Internet nou precies beoogt/karakteriseert/inhoudt blijft wat onduidelijk (ik zie dat bijvoorbeeld deze bron daar al wel wat over gemeld heeft). De inhoud zou in je kladblok gezet kunnen worden om dat aspect nader uit te werken. Encycloon (overleg) 2 dec 2019 14:18 (CET)
Ja graag zou ik het artikel dan naar mijn kladblok willen laten plaatsen. Zodat dit artikel bijgeschaafd kan worden en de intenties van dit bedrijf duidelijker worden. Melvinvk (overleg) 2 dec 2019 23:34 (CET)
Ik sta achter mening Melvinvk. Tijdens rechtszaak tegen KPN heeft Internet freedom al boven 10.000 internetgebruikers. In komende jaren zal er meer besproken over rechten van internetgebruikers. Verder heeft Internet freedom vrijwel waarden en doelen van xs4all blijven verdedigen. Ik verwees naar pleitnota van xs4all. Freedom internet is een andere rechtspersoon. het is los van Xs4all. Ik zou zeggen dat peren en appels worden vergelijken. Op FAQ is er gezegd dat Xs4all formeel geen banden met freedom Internet hebben. De mensen van KPN bestuurt Xs4all tegen zin van OR en klanten. Edwtie (overleg) 3 dec 2019 08:32 (CET)
Zie Gebruiker:Melvinvk/Freedom Internet. Dit verzoek laat ik nog maar even hier staan, mocht de opknapbeurt langer duren dan een week kan dit naar afgehandeld en kan de opknapper een nieuw verzoek doen. Encycloon (overleg) 3 dec 2019 10:36 (CET)

Denmark (kunstenaar)[bewerken]

Beste moderators, Na verschillende serieuze pogingen (en ééntje uit frustratie) om een artikel gepubliceerd te krijgen hebben we uiteindelijk onze tekst laten nalezen door coach Dqfn13 ([[4]]). Na verschillende opmerkingen zijn we dus nu zover dat het artikel opnieuw gepubliceerd zou kunnen worden. Alleen wenst de coach dat het langs deze weg wordt gedaan zodat andere personen dit ook nog eens kunnen beoordelen. Het nieuwe artikel staat op mijn kladblok dus ik hoop dat jullie dit daar kunnen nalezen. InOpdrachtVanJan (overleg) 30 nov 2019 20:42 (CET)

De tekst staat op deze pagina. Ik heb wat twijfels, maar kan mij hier niet op de zere plek leggen en drugs liever nog de mening van een of meer meelezers (al dan niet moderatoren) hoor. Dqfn13 (overleg) 1 dec 2019 16:39 (CET)
Ik heb me kort in deze problematiek verdiept en daarbij het volgende geconstateerd:
 • Om te beginnen plaatst de gebruikersnaam InOpdrachtVanJan ons voor een moreel dilemma. Als je dat letterlijk neemt, werk je in opdracht of wil je reclame maken voor jezelf als broodschrijver, en dat dien je hier openbaar te maken.
 • Als je de huidige opzet vergelijkt met de eerdere opzet, zie hier op Wikisage, dan blijk dat het meer van hetzelfde is, dat eerder hier diverse malen is verwijderd.
 • Die huidige en nieuwe opzet bestaan vooral uit enige ellenlange opsommingen, en daar is niets encyclopedisch aan. Je geeft er alleen maar blijk van dat je zelf niet instaat bent onderscheid te maken.
Ik zie hier een gebruiker die met een verwarrende nieuwe gebruikersnaam een doodlopende weg wil vervolgen. Hier is echt niemand bij gebaat. Dit verzoek mag per direct afgewezen worden. -- Mdd (overleg) 2 dec 2019 00:08 (CET)

Beste Mdd (waarom moet die gebruikersnaam zo kort?) Ik heb mij steeds onthouden van zelf commentaar te schrijven maar bij deze doe ik het nu eens wel. Ik verklaar hierbij plechtig dat ik de handjes lever voor een in Belgie zeer gerespecteerd organisator van maandelijkse boeken- en kunsttentoonstellingen, schrijver is van boeken... maar jammer genoeg een computeranalfabeet is, dus ja ik beken... ik werk in opdracht van Jan (heb je hem?). We spreken hier over een login (in godsnaam) en dit is mijn eerste en enige login, dus het is geen nieuwe. Ikzelf ben werkend in de softwarewereld en dus ken ik de gevaren van uw echte naam overal te publiceren. Dus ja ik beken, ik ben daar heel zuinig mee. Ik word voor dit wiki-werk ook jammer genoeg niet betaald want voor mijn broer Jan doe ik al eens wat gratis. En zoals je hopelijk hebt gelezen in eerdere commentaren/reacties is dit het eerste artikel van een reeks. Dat hebben we ook zo beloofd aan de coach opdat hij zijn werk niet in één artikel moet steken. En kent mijn broer de kunstenaar persoonlijk? Ja. Als je een eerste artikel schrijft voor Wikipedia neem je een onderwerp dat je kent. De informatie die hierin wordt gegeven lijken voor mij (geen kunstkenner) zeer relevant te zijn en ik zie dergelijke opsommingen ook bij andere pagina's gepubliceerd staan (bijv. [5]). Dus wat is het verschil (te weinig engels in de nederlandstalige pagina?)? Als buitenstaander heb ik nu sterk de indruk dat Wikipedia niet is geïnteresseerd in een volledig artikel over een kunstenaar. Eenmaal je de tag 'verwijderd artikel' hebt grijpt iedereen daarnaar terug zonder dat ze het artikel zelf lezen. We hebben nu verschillende pogingen achter de rug. We hebben lokaal mensen gecontacteerd (persoonlijke emails) die zich met wiki bezig houden maar geen antwoord. We hebben de hulp van een coach ingeroepen en daarop hebben we samen geprobeerd van een objectief artikel te schrijven. En ik begrijp dat je nu zegt dat de coach zijn werk niet goed heeft gedaan. Hij zal het graag horen. InOpdrachtVanJan (overleg) 4 dec 2019 09:10 (CET)

Ik ben het grotendeels eens met Mdd. Bovendien is de beschrijving van Denmarks werk en werkwijze zowel verwarrend als nogal hoogdravend. Bijvoorbeeld:
"Tijdens die studie werd hij geconfronteerd met een grote hoeveelheid tekstmateriaal, die hem dwong tot synthese. Het schrappen en omwerken van die teksten vormde een rituele handeling die aan de grondslag ligt van zijn beeldend oeuvre."
Wat is er ritueel aan het schrappen en omwerken van teksten. En ligt dat nu ten grondslag aan zijn oeuvre, of vormt het er de essentie van?
"Het overaanbod aan informatie belemmert zijn zinvol denken en leidt tot misleiding, indoctrinatie, oppervlakkigheid en afstomping. In die filosofische context wil Denmark de essentie nastreven."
Wat is er filosofisch aan die context? En waarvan wil Denmark precies de essentie nastreven?
Zijn motto ‘Multum, non multa’, vertaald als ‘Veel, niet velerlei’ is de verkorte vorm van het adagium van Plinius de Jongere ‘Multum legendum esse, non multa’ (‘Veel moet men lezen, niet velerlei’).
Wat betekent dat motto precies? Wil Denmark veel van hetzelfde in plaats van veel verschillende dingen?
"Denmark verwerkt en transformeert het gecontesteerde leesvoer waarbij hij het materiaal onleesbaar maakt om zodoende achterhaalde informatiedragers een nieuwe betekenis te geven."
Vertaling: Denmark knutselt met bedrukt papier. Dat het daardoor van vorm verandert begrijp ik, maar welke nieuwe betekenis krijgt het dan?
Marrakech (overleg) 4 dec 2019 09:55 (CET)
Het is dan ook vrij duidelijk promo. Het wordt dan ook - zelfs met een coach - zeer sterk afgeraden dat men schrijft over zichzelf of onderwerpen waar men beroepsmatig of persoonlijk nauw bij betrokken is, zie WP:NIET en WP:ZP. Als het onderwerp echt encyclopedisch relevant is, dan zal iemand anders er vanzelf over gaan schrijven. — Zanaq (?) 4 dec 2019 15:18 (CET)

Afgehandelde verzoeken[bewerken]

Peroxisoom[bewerken]

<Mijn vertaling voor de pagina over de peroxisoom is verwijderd omdat er zogenaamd te veel gelijkenis zou zijn met de Engelse. Aangezien het een onderwerp betreft in de biologie/biochemie ben ik het niet eens met deze uitspraak, in wetenschap wordt namelijk met de Engelse termen gecommuniceerd. Graag opnieuw bekijken en uploaden als Nederlandse vertaling. Bedankt.> Wikimiratje (overleg) 19 nov 2019 15:33 (CET)

Hoi Wikimiratje, hoe ben je tot deze vertaling gekomen? En heb je zelf ook al gecontroleerd wat je had geplaatst? MatthijsWiki (overleg) 19 nov 2019 15:45 (CET)
Voor de andere lezers, het gaat om deze versie.
Als ik die versie bekijk zie ik diverse links naar de Engelstalige Wikipedia, iets dat we niet gewoon zijn om te doen op de Nederlandstalige Wikipedia. Verder zie ik diverse taal- en spelfouten, lange zinnen die vaak moeilijk leesbaar zijn en sjablonen die niet in bekend zijn op de Nederlandstalige Wikipedia. Al met al snap ik wel waarom je bewerking weer teruggedraaid is. MatthijsWiki (overleg) 19 nov 2019 15:50 (CET)
Er is niks verwijderd: de vertaalde versie is nog beschikbaar via de bewerkingsgeschiedenis. Hier is dus geen moderatoractie nodig. Wikiwerner (overleg) 20 nov 2019 20:42 (CET)

Brol Tour[bewerken]

Gebruiker:Alessio Vervaeke/Kladblok : deze pagina werd vorig jaar verwijderd. Nu heb ik ze beter gemaakt en aangevuld met betrouwbare bronnen en informatie. Enkel het tourschema moet nog aangevuld worden. Is deze nu wel geschikt voor Wikipedia? Alessio Vervaeke (overleg) 29 sep 2019 11:47 (CEST)

Beste Alessio Vervaeke, de vermelde bronnen zijn grotendeels 'WC-Eend over WC-Eend'; oftewel niet onafhankelijk. Dat er optredens door de zangeres worden aangekondigd is doorgaans eigenlijk niet zo spannend, Wikipedia is meer geïnteresseerd in wat (onafhankelijke) anderen erover gezegd/geschreven hebben.
Welke betrouwbare onafhankelijke bronnen hebben het fenomeen 'Brol Tour' beschreven en tonen daarmee aan dat deze tournee naast Angèle Van Laeken#2017–heden: Debuutalbum & Brol Tour en Brol ook relevant is om in een zelfstandig artikel te behandelen? Mvg, Encycloon (overleg) 29 sep 2019 12:00 (CEST)
Hey. Een mogelijke oplossing kan zijn om de pagina van Angèle wat te 'kuisen' omdat veel informatie dan al op de Brol Tour pagina staat. Veel grote tournees hebben een eigen pagina, dus waarom ook niet deze. Er is veel over geschreven op nieuwssites. Wel vooral recensies en aankondigingen maar daar staat ook voldoende info op vind ik. Mvg Alessio Vervaeke (overleg) 29 sep 2019 12:07 (CEST)
@Alessio Vervaeke: recensies zijn op zich prima, maar kun je ook wat meer voorbeelden geven van onafhankelijke bronnen die deze tour beschreven hebben? Uit je kladblok artikel blijkt het bestaan van dergelijk bronmateriaal naar mijn mening nog onvoldoende. Mvg, Encycloon (overleg) 7 okt 2019 22:40 (CEST)
Artikel staat inmiddels alweer sinds 7 november in de hoofdnaamruimte. Dus opnieuw terugplaatsen is niet meer van toepassing. MatthijsWiki (overleg) 21 nov 2019 08:11 (CET)

De Amerikaan[bewerken]

Ik weet niet hoe dit allemaal werkt met terugplaatsingsverzoeken, maar zou De Amerikaan teruggeplaatst kunnen worden. Het betreft informatie over een boek. Destijds werd de pagina geweigerd omdat het boek toen nog niet verschenen was en het als reclame werd gezien. Inmiddels is het boek allang geleden verschenen. Overigens valt me op dat op de Engelstalige Wikipedia boeken (literatuur) al maanden van te voren gewoon worden aangekondigd. Vanwaar dit verschil in beleid tussen de Nederlandse en bijv. Amerikaanse Wikipedia? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Dag Susuhaila, als het goed is geldt zowel op de Engels- als op de Nederlandstalige Wikipedia dat een boek beschreven moet zijn in betrouwbare onafhankelijke bronnen. Zijn hier recensies/artikelen over geschreven door niet-belanghebbenden? Mvg, Encycloon (overleg) 7 nov 2019 12:21 (CET)

Ja natuurlijk. Google het boek maar even en dan kom je van alles tegen op internet. Inmiddels verschillende recensies verschenen. etc etc. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Zou je voorbeelden kunnen geven? Zelf kom ik vooral verkoopsites tegen met een standaardtekst over het boek. Mvg, Encycloon (overleg) 7 nov 2019 14:57 (CET)

Kijk eens op https://deleesclubvanalles.nl/recensie/de-amerikaan/ of https://www.hebban.nl/boek/de-amerikaan-gerrit-brand of http://www.nobelman.nl/nieuws/recensie-in-dagblad-van-het-noorden-over-het-boek-de-amerikaan. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Susuhaila (overleg · bijdragen)

Dat zijn geen serieuze kritieken of evaluaties van een boek. Dat zijn juichverhalen, waarschijnlijk als resultaat van persberichten uitgezonden door de uitgever of een erg betrokken werknemer. Ik wijs er ook even op dat Susuhaila al jaren bezig is de merken "Gerrit Brand" en "Nobelman" op wikipedia te pushen (zie mijn bijdrage hier [6]). Ze houdt zich op wikipedia alleen bezig met deze twee onderwerpen. Een schoolvoorbeeld van directe betrokkenheid bij het wikipediaonderwerp. Iets wat normaliter sterk afgeraden wordt. Van deze reclameartikelenpusher heeft Wikipedia niets beters te verwachten anders dan wat we nu al zien.
Ook een aanwijzing is de bedrijfsnaam van deze persoon, Susuhaila Brand (bovenaan de site) die duidt op een mogelijke familieband met de schrijver. Verdere aanwijzingen zijn eenzelfde zakelijk adres van zowel het bedrijf Susuhaila Brand als van het bedrijf Nobelman. En, oeps, volgens deze laatste link zijn Gerrit Brand en Susuhaila werknemers bij Nobelman. Blijkbaar uitgever boeken in eigen beheer dus.
In het verleden zijn er incidenten geweest waar werd ontdekt dat er bedrijven zijn die zich specialiseren in het tegen betaling schrijven van artikelen voor Wikipedia. Er is geen twijfel dat hier iets dergelijks aan de hand is. VanBuren (overleg) 8 nov 2019 14:14 (CET)
Nou ja, die recensie in Dagblad van het Noorden lijkt me onafhankelijk genoeg, maar bij Hebban zie ik geen gezaghebbende recensie staan en van https://deleesclubvanalles.nl/recensie/de-amerikaan/ is het inderdaad wat onduidelijk of de recensent onafhankelijk of afhankelijk positief is.
Bij betaalde bijdragen is het verplicht hier openheid over te geven. Encycloon (overleg) 8 nov 2019 14:21 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. Het oorspronkelijke artikel was bronloos en werd de relevantie niet duidelijk. De hier gegeven links zijn ook niet overtuigend genoeg om de relevantie aan te tonen. De LCVA is niet gezaghebbend als het om recensies gaat, Hebban toont aan dat het boek door 2 mensen is gelezen maar dat zegt dan meer iets over hoe relevant het onderwerp dus juist niet is. De laatste link gaat naar de website van Nobelman, de uitgever en dus niet onafhankelijk. Daarom wordt het artikel niet teruggeplaatst. MatthijsWiki (overleg) 21 nov 2019 08:20 (CET)


Matthias Dobbelaere-Welvaert[bewerken]

Goedemiddag! De pagina werd verwijderd door moderator DirkVE omwille van promotie van een juristenkantoor. Dit klopt echter niet: de aanvullende informatie werd gegeven in bio omwille van de (ook terechte) feedback van gebruiker Agora, omdat het lemma anders teveel over de rechtszaak tegen de vingerafdrukken ging. De persoon in kwestie is al een hele tijd weg bij het kantoor (wat ook in de aanvullende links en tekst stond), van promotie is geen sprake hier. Kan de verwijdering worden teruggedraaid? Dank. RedonaU (overleg) 19 nov 2019 14:11 (CET)

Het gedeelte over het bedrijf is letterlijk overgenomen vanaf hier (schijnbaar zonder toestemming) en lijkt me ook iets te uitvoerig waardoor het het artikel uit balans trekt. Voorts begint het artikel met het vingerafdrukkenincident waardoor het niet goed chronologisch is opgebouwd; in het verdere biografische deel (beginnend voor die 'lopende zaak') wordt niets over de rol van activist gezegd.
Wat mij betreft zou het als werk in uitvoering naar de gebruikersnaamruimte van RedonaU mogen en na iets verdere opknap (gedeelte over bedrijf zal sowieso in eigen woorden moeten) mogelijk via deze verzoekpagina weer terug naar de hoofdnaamruimte, maar ik hoor ook graag wat DirkVE hierover te zeggen heeft. Mvg, Encycloon (overleg) 20 nov 2019 23:12 (CET)
Van mij mag dit best in de gebruikersnaamruimte van RedonaU geplaatst worden hoewel ik nog steeds twijfel over de relevantie, maar dat kan dan door een andere moderator bekeken en beslist worden. KroySquare.jpgDirkVE overleg 21 nov 2019 12:46 (CET)
Niet als er geen correcte licentie is gebleken voor de overgenomen tekst: ook in de eigen naamruimte is het niet toegestaan zomaar materiaal te kopiëren. — Zanaq (?) 21 nov 2019 19:56 (CET)
Uitgevoerd Uitgevoerd, zie Gebruiker:RedonaU/Matthias Dobbelaere-Welvaert (auteursrechtenschendend gedeelte verwijderd en verborgen). Encycloon (overleg) 21 nov 2019 22:27 (CET)

Ahmad Joudeh[bewerken]

Vorige week werd het lemma Ahmad Joudeh verwijderd. NE, enkel 'bekend' van een vijftien minuten durende documentaire en verder bronloos artikel. Nu de documentaire een International Emmy Award heeft gekregen, zullen bronnen ook wel voorhanden zijn. Misschien wil iemand er nog eens naar kijken. Lidewij (overleg) 26 nov 2019 07:45 (CET)

 • Dit is nog geen verzoek voor moderatoren. Er is een vraag of iemand (dat kan iedereen zijn) om op zoek te gaan naar nieuwe bronnen. Als die bronnen er zijn dan kan met behulp van die bronnen hier een verzoek worden ingediend. Daarom voor nu Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. MatthijsWiki (overleg) 26 nov 2019 08:02 (CET)
  • Ik had voor ogen het lemma nogmaals op de TBP te zetten. Dit had ik beter ook kunnen vermelden. Lidewij (overleg) 26 nov 2019 08:16 (CET)
   • Het heeft al op de TBP gestaan en toen is niet de moeite genomen om het te verbeteren. Opnieuw op de TBP plaatsen in de hoop dat iemand het nu wel verbeterd lijkt me niet de oplossing. Zou je hier aan kunnen geven welke bronnen er nu voor handen zijn die er eerst niet waren? MatthijsWiki (overleg) 26 nov 2019 08:26 (CET)
    • MatthijsWiki, ik doe er een link bij dat de bewuste documentaire vannacht de International Emmy Award heeft gekregen. Dit is een rede dat alle kranten hier in kleine en grote artikelen aandacht aanbesteden. Dus verwacht dat er nu wel de moeite zal worden genomen het lemma te verbeteren. Lidewij (overleg) 26 nov 2019 08:37 (CET)
     • Maar waarom de verwachting dat iemand anders het doet? Waarom niet gewoon de toezegging dat je zelf het artikel gaat aanpassen? MatthijsWiki (overleg) 26 nov 2019 09:31 (CET)
      • Na deze International Emmy Award, was ik niet in de gelegenheid binnen een bepaalde tijd aan het lemma te werken. Er is een actie ondernomen. Lidewij (overleg) 2 dec 2019 00:33 (CET)

Omvolking[bewerken]

Deze opmerking op youtube (zelfs zo taboe, dat de wiki-pagina is verwijderd) triggerde mij naar het begrip omvolking, In 2017 uitvoerig op TBP besproken, maar het heeft wikipedia niet heeft gehaald. Gelukkig is het begrip nog te vinden op wikisage. Na lezing zie ik het probleem niet echt. Let wel, voor mij hoeft de pagina niet terug, maar misschien is het goed om deze nominatie nog eens te bezien, aangezien het begrip toch vaak imo gebezigd wordt door fvd enzo. Mijn idee is wel, dat de aanmaker een neutraal artikel geschreven heeft met goede bronnen. Daarbij is het verwant aan russificatie en Sinificatie (Misschien is het begrip in Nederland meer verwant aan de:Überfremdung) Ldhank (overleg) 25 nov 2019 13:39 (CET)

Het begrip staat centraal in een samenzweringstheorie waarbij (extreem-rechtse) mensen denken dat immigratie doelbewust wordt bevorderd door de machthebbers om zo de oude bevolking te vervangen. Deze ideeën en daarmee het woord 'omvolking' staan sinds o.a. de aanslagen in Christchurch ook sterk in de belangstelling van reguliere media. Het is daarmee dus relevant geworden, ook al is die theorie onzin. Ik heb het woord zelf opgenomen in het artikel over Renaud Camus, die soms als bedenker van deze theorie wordt genoemd.
Er zou wel al in het begin van het artikel moeten staan dat het begrip vrijwel alleen door aanhangers van die theorie wordt gebruikt, en vanzelfsprekend door mensen die óver die aanhangers schrijven. Verder is het opvallend dat het artikel op Wikisage vooral kijkt naar verschijnselen als russificatie als pendant. Ik zou zelf eerder denken aan landen als Australië en de VS waar de inheemse bevolking gedwongen heeft plaatsgemaakt voor Europese immigranten. Dat maakt die ideeën van bijv. de dader in Chrischurch (een Australiër) en de 'you will not replace us' roepende demonstranten in Charlottesville extra wrang. Bever (overleg) 25 nov 2019 19:13 (CET)
Ik heb het artikel gelezen en de bronnen bekeken, maar ik vind het niet voldoende om terug te plaatsen. Er zijn uiteindelijk maar 2 bronnen die echt over het onderwerp zelf gaan (Omvolken) en dan zijn het geen bronnen die het onderwerp beschrijven, maar waar alleen de term gebruikt wordt. De rest van het artikel is gevuld met voorbeelden (Duitsland, Rusland, China en Soedan). Maar voorbeelden zijn pas nuttig als de basis van het artikel op orde is, en dat is niet het geval omdat er te weinig is uitgegaan van onafhankelijke en gezaghebbende bronnen. Daarom dit verzoek Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd. MatthijsWiki (overleg) 26 nov 2019 08:11 (CET)
Er is geen consensus aangetoond dat "bronnen die echt over het onderwerp zelf gaan" vereist zijn." — Zanaq (?) 26 nov 2019 18:15 (CET)
Het naar Wikisage verplaatste artikel beweert dat de samenzweringstheorie zou voortkomen uit plannen van de IOM van omstreeks 2016, terwijl het boek van R. Camus al uit 2011 is. Het gebruik van het woord 'massa-immigratie' vind ik ook suspect. Het is niet helemaal duidelijk wat het besluit van MatthijsWiki behelst. Je kunt immers op basis van een matig artikel niet besluiten dat een onderwerp niet-relevant is, hooguit dat het artikel dat onderwerp niet goed beschrijft. Het artikel zou wel kunnen worden teruggeplaatst met een wiu-nominatie erop, maar dat geeft meteen een deadline van twee weken. Bever (overleg) 26 nov 2019 18:52 (CET)
Terzijde en voor wat het waard is: Renaud Camus is zeer beslist niet de bedenker van het woord "omvolking", noch de eerste die het in een vergelijkbare zin gebruikte. In het boekenarchief van Delpher duikt de term al in 1782 op in een boek van ene Joseph de La Porte, genaamd De nieuwe reisiger; of beschryving van de oude en nieuwe waerelt. Daarin schrijft hij in een sectie die volgens de inhoudsopgave Omvolking van Rome heet, na vastgesteld te hebben dat de bevolking van die stad flink is teruggelopen, over wat hij denkt dat daarvan de oorzaak is: Het natuurlijke is niet veranderd; het is in het zedelijke dat men de oorzaek van deze ontzagchelijke verminderinge moet zoeken. Niet in het huwelijk, maer in den kerkelijken ongehuwden staet, bevordert men hier zijne welvaert, en geraekt tot ampten en waerdigheden. Niet in het huwelijk, maer in de kloosteren vindt men een zacht en gemakkelijk leven; maer niettegenstaende de onvruchtbaerheid van zoo vele monniken en nonnen, van zoo vele kerkelijken en gesnedenen, wordt Rome in zijne tegenwoordige bevolking onderhouden, en zal daerin onderhouden worden door de aenkomst der vreemdelingen van allerlei landaerten, die, door de zachtheid der Regeringe, de schoonheid der luchtstreke, den lagen prijs der eetwaren, de aelmoesen der gasthuizen en alle de hulpmiddelen der luiheid, dit verblijf voor dat van hun vaderland verkiezen, zich aldaer komen nederzetten, en nieuwe huisgezinnen aenleggen. (link, link).
In Delphers krantenarchief wordt het woord "omvolking" momenteel overigens exact één keer vermeld (in een artikel in Trouw uit 1993, zie hier), maar dat zegt uiteraard weinig over het gebruik van dit begrip in de afgelopen jaren. Wutsje 26 nov 2019 19:55 (CET)
Bij al die links naar achttiende- en negentiende-eeuwse boeken in Delpher lijkt er sprake van een OCR-foutje, want in die boeken zelf staat 'ontvolking' etc. Zo oud als het woord 'boreaal' lijkt het woord dus toch nog niet te zijn. GlimlachMatroos Vos (overleg) 26 nov 2019 21:28 (CET)
Ik dacht zelfs in de pdf toch echt een m te lezen. /me gaat naar opticien... Wutsje 26 nov 2019 21:33 (CET)
Ach, dat kan de beste gebeuren. Toevallig las ik vandaag dit artikeltje, waaruit maar weer eens pijnlijk duidelijk blijkt dat wat onze ogen menen te zien, vaak wordt ingevuld door ons brein. Of zoals Martinus Nijhoff reeds zeide: Lees maar, er staat niet waterstaat.Matroos Vos (overleg) 26 nov 2019 22:04 (CET)
Ik ben het overigens geheel met Bever eens: op het verwijderde artikel valt wel het een en ander aan te merken, maar het onderwerp zelf lijkt me absoluut e-waardig. Het begrip 'om­vol­king' staat nota bene inmiddels alweer een dikke drie jaar, om precies te zijn sinds oktober 2016, in de Dikke Van Dale, en wordt daar omschreven als "ge­or­kes­treer­de ver­van­ging van de au­toch­to­ne be­vol­king door nieu­we be­wo­ners, bv. door sti­mu­le­ring van volks­ver­hui­zing of massa-immigratie", met daaraan toegevoegd dat het woord ontleend is aan het Duitse Umvolkung en vooral in zwang zou zijn "bij antimulticulturalisten". Ook in de online versie van Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands is het woord gewoon te vinden, met een gelijksoortige verklaring, te weten: "demografisch proces waarbij de oorspronkelijke bevolking wordt vervangen of verdrongen door immigranten", en de toevoeging: "negatief; m.n. bij tegenstanders van multiculturalisme".
In de serieuze pers komt het onderwerp ruimschoots aan bod. Zo stond er afgelopen zomer zowel in de Volkskrant als in De Morgen een uitstekend interview met de Oostenrijks-Engelse extreemrechts-onderzoeker Julia Ebner, waarin de omvolkingstheorie, ook wel bekend als de 'Grote Vervangingstheorie', helder wordt uitgelegd. Haar recente rapport, ‘The Great Replacement’: The Violent Consequences of Mainstreamed Extremism, is hier te lezen. In Nederland houdt o.a. de Leidse hoogleraar Leo Lucassen zich met dit onderwerp bezig (zie bijvoorbeeld dit interview en dit opiniestuk). En ook in dit uitgebreide artikel in De Groene Amsterdammer over alt-light en alt-right in Nederland speelt deze samenzweringstheorie, met termen als 'witte genocide' en Baudets 'homeopathische verdunning', een belangrijke rol. In een recent artikel in De Morgen is te lezen dat de Hongaarse premier Viktor Orbán heilig gelooft in de omvolkingstheorie en de hoofdredacteur van diezelfde krant wijdde een paar weken geleden nog een commentaar aan het doordringen van deze "toxische extreemrechtse" theorie "in de hoofden van mainstreampolitici". En last but not least, het lemma van onze Engelstalige collega's over de Great Replacement-theorie heeft as we speak maar liefst 145 referenties, en lijkt dan ook, in tegenstelling tot en:Umvolkung, het echte lemma over dit onderwerp te zijn. Afijn, voor wie tijd en zin heeft om zich op dit onderwerp te storten zijn er echt meer dan genoeg serieuze bronnen te vinden.
En dan nog dit. Ik heb net die TBP-discussie van juni 2017 gelezen en die staat – sorry dat ik het zeggen moet – echt vol tenenkrommende, feitenvrije onzin, vooral van de kant van de luidkeels aanwezige nominator. Het begint al met de stellige, meermaals herhaalde opmerking dat 'omvolking' "een neologisme [is] dat in de Nederlandse taal niet gebruikelijk is en dan ook in geen enkel woordenboek te vinden is", terwijl het woord op dat moment dus al een maand of acht in de Dikke Van Dale stond. Ook de stelling dat 'omvolking' eigenlijk een ander woord zou zijn voor 'kolonisatie', en dus geen eigen lemma nodig heeft, raakt kant nog wal. Kolonisatie is het ves­ti­gen van ne­der­zet­tin­gen buiten het eigen gebied, waarbij de oorspronkelijke bevolking van dat gebied weliswaar vaak onderdrukt wordt, maar waarbij zeker geen sprake is van een ge­or­kes­treer­de ver­van­ging van de au­toch­to­ne be­vol­king door nieu­we be­wo­ners, althans, niet per definitie. Ik kan alleen maar hopen dat het lemma destijds niet om die redenen verwijderd is. — Matroos Vos (overleg) 27 nov 2019 07:06 (CET)
Ik heb die TBP-discussie ook gelezen en heb me ook verbaasd over diverse commentaren. Ik heb verder ook geen verdere uitleg kunnen vinden over de verwijderreden, dus dat zou verder alleen maar gissen zijn. Hetgeen nu wel gedaan kan worden is kijken of het artikel teruggeplaatst kan worden in deze vorm. Blijkbaar is mijn vorige motivatie niet duidelijk genoeg geweest, maar het komt er op neer dat ik vooral een artikel zie dat op basis van eigen onderzoek is samengesteld en niet dat de inhoud, met name wat direct over het onderwerp zelf gaat, uit gezaghebbende bronnen komt. Daarmee doe ik geen uitspraak over de relevantie, die is er mogelijk wel.
Als die bronnen er dus wel zijn (en er zijn in deze discussie al enkele bronnen toegevoegd) en die bronnen gebruikt kunnen worden om het artikel te maken dan heeft het onderwerp mogelijk wel een plek in de encyclopedie. Als ik het artikel terug plaats, is er dan iemand bereid om met de hier genoemde bronnen het artikel te verbeteren/aan te vullen? MatthijsWiki (overleg) 27 nov 2019 07:47 (CET)
Met "bronnen" bedoel je vermoedelijk "diepgaande deskundige (¿onafhankelijke?) bronnen die echt over het onderwerp gaan"? — Zanaq (?) 27 nov 2019 07:49 (CET)
Ja. MatthijsWiki (overleg) 27 nov 2019 07:59 (CET)
Uitstekend, bedankt. Ik had jouw recente afwijzing inderdaad niet gelezen als een afwijzing van het onderwerp an sich, doch slechts als een afwijzing van het artikel in zijn toenmalige vorm, en hoopte dus al op een dergelijke oplossing. Zelf heb ik helaas geen tijd om het artikel grondig aan te pakken, maar hopelijk leest er iemand mee die deze interessante klus wil klaren. Met de bronnen die ik inmiddels heb aangedragen moet je toch al een heel eind kunnen komen, en er zullen genoeg lezers op zoek zijn naar betrouwbare achtergrondinformatie over dit actuele onderwerp, dus een dankbare klus is het zeker. — Matroos Vos (overleg) 27 nov 2019 16:50 (CET)

Gebruiker:Maartenschrijft/Kerbal Space Program naar Kerbal Space Program[bewerken]

Verzoek gekopieerd vanaf Wikipedia:Artikel verplaatsen:

Op 22 augustus heb ik verzocht de toen recentste versie van het verwijderde artikel Kerbal Space Program in mijn naamruimte te zetten zodat ik eraan kon werken. Hoewel het artikel nog wel een flinke uitbreiding kan gebruiken, ben ik van mening dat deze versie voldoende is voor plaatsing in de hoofdnaamruimte. Graag wil ik het artikel hiervoor aandragen. Ik wil de afhandelend moderator vragen om, indien daadwerkelijk teruggeplaatst wordt, {{Noindex}} te verwijderen (eerste regel) en de categorieën zichtbaar te maken. Bij het plaatsen van dit verzoek kon ik kiezen tussen WP:TERUG en deze pagina. Excuus als ik net de verkeerde gekozen heb. maarten|wpbe|mp 29 nov 2019 23:35 (CET)

Uitgevoerd Uitgevoerd - Het artikel was destijds genomineerd vanwege relevantie onhelder, geen encyclopedische tekst, direct aanspreken lezer, geen bronnen. Mijns inziens zijn al deze bezwaren verholpen (de inhoud is dan ook drastisch op de schop gegaan). Encycloon (overleg) 30 nov 2019 22:57 (CET)

Literair Dispuut Flanor[bewerken]

Beste moderators, Eerder werd deze pagina op de 'te beoordelen-pagina' geplaatst omdat de bronnenverwijzingen niet voldoende zouden zijn. In het verstrek van enkele weken werd hier door meerdere partijen aan gewerkt: met meerdere archiefpagina's en boekbronnen was de pagina sterk verbeterd, en lijkt duidelijk te zijn dat Literair Dispuut Flanor een belangrijke positie aanneemt in de literaire wereld van Groningen. Deze pagina werd vervolgens alsnog verwijderd, met de redenatie dat deze 'Encyclopedisch niet relevant is, een van de zovele studentenverenigingen'. Ik vraag mij echter ten zeerste af of verwijdering op die grond gerechtvaardigd kan worden. Er zijn tientallen pagina's over studentenverenigingen te vinden op Wikipedia, en de meeste daarvan zijn beduidend minder sterk onderbouwd. Ik vraag mij toch af waarom F.F.J. Bernlef, GSBV De Groene Uilen of SSV The Blue Toes wel een wikipedia-pagina waardig worden geacht, met nauwelijks een relevante bronverwijzing op de pagina, terwijl Flanor dat klaarblijkelijk niet is. Dat terwijl Flanor een merkbare invloed heeft op de culturele wereld in Groningen, die ook buiten het studentenleven om voelbaar is. Daarbuiten vraag ik me echt af waarom studentenverenigingen als te irrelevant worden gezien voor wikipedia: zij vormen immers een duidelijk onderdeel van de Nederlandse cultuur, en spelen een belangrijke rol in het leven van veel studenten, en Nederlanders in het algemeen. Alleen al op het gebied van biermerken, modeltreinfabrikanten of Baantjer-boeken zijn tientallen Wikipedia-pagina's aanwezig: waarom zou een studentenvereniging daarbij minder relevant zijn? In verband met deze vragen heb ik besloten een verzoek in te dienen om de pagina terug te plaatsen. Secondmaomao (overleg) 22 nov 2019 13:14 (CET)

Beste Secondmaomao, hoewel ik niet de beoordelend moderator was en dus mogelijk iets andere nadrukken leg, zal ik wel ongeveer het antwoord kunnen geven op je vragen (want dergelijke - op zich begrijpelijke - vragen worden vaker gesteld).
Allereerst het argument 'waarom zij wel?' Dat een pagina bestaat betekent niet per se dat dat terecht is. Wikipedia kent geen standaard controle vooraf en ook niet altijd een even strenge controle (gebruikers zijn vrijwilligers, niet iedereen oordeelt even streng - zeker niet in de begintijd van Wikipedia). Daarnaast is bronvermelding in principe niet verplicht, slechts als er getwijfeld wordt aan relevantie van het onderwerp of verifieerbaarheid van bepaalde gegevens is het van belang bronnen aan te dragen.
Qua relevantie gaat het niet om 'merkbare invloed' of vergelijkingen met andere onderwerpen, maar om de aanwezigheid van betrouwbare, onafhankelijke bronnen die het onderwerp voldoende beschreven hebben. Ik merk op dat het boek Herman Sandman, Arcadia der Poëten : het literaire leven in Groningen, 1945-2005. Uitgeverij Passage (2008). vermeld is voor de bewering In 2019 is Flanor de enige onafhankelijke literaire studentenvereniging in Nederland. dekt - overigens lijkt me dat opmerkelijk gezien het publicatiejaar en de behandelde periode. Als dat het enige is, is die bron niet diepgaand genoeg om relevantie aan te tonen. Deze bron noemt Flanor slechts terzijde en dekt ook niet de bewering en in 2018 besloot men tenslotte dat het Literaire cafe De Graanrepubliek beter bij de huidige doelgroep aansloot. Zo is ook dit een te triviale vermelding om een encyclopedisch artikel op te baseren. Dan zie ik nog een blog (niet echt gezaghebbend/betrouwbaar) en een drietal krantenberichten. Daar blijkt mijns inziens onvoldoende uit dat dit onderwerp, hoe sympathiek ook, zich leent voor een evenwichtig encyclopedisch artikel.
Mvg, Encycloon (overleg) 22 nov 2019 14:17 (CET)
Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd - Geen nieuwe argumenten aangedragen die de conclusie van afhandelende moderator kunnen weerleggen. Encycloon (overleg) 2 dec 2019 14:23 (CET)