Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Zie H:WVA
Zie H:WAV
Zie H:WAB

Op deze pagina treft u een lijst met veelgestelde vragen met betrekking tot een verwijdernominatie van een artikel.

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt altijd terecht bij onze Helpdesk.

Wordt mijn artikel nu direct verwijderd?[bewerken]

De verwijdernominatie betekent niet dat uw artikel direct verwijderd wordt. Het betekent dat is voorgesteld om het artikel te verwijderen om een reden die bij het artikel op de beoordelingslijst is aangegeven. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen uiterlijk twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met een nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Een pagina die genomineerd is ter verwijdering, is terug te vinden op de beoordelingslijst. Op de beoordelingslijst kunt u commentaar geven op de nominatie en uitleggen waarom het artikel volgens u niet verwijderd dient te worden. Bedenk dat de bewijslast bij u zelf ligt, niet bij de persoon die denkt een probleem met het artikel gevonden te hebben. Verwijdert u alstublieft niet het sjabloon van de pagina bij het artikel. Dat kan gezien worden als vandalisme.

Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst?[bewerken]

Op de beoordelingslijst staat achter de naam van het bestand de reden voor plaatsing op de lijst. Soms is deze afgekort (zie Help:Terminologie op Wikipedia voor meer afkortingen):

Afkorting Omschrijving
Aut Auteur, Auteursrechten, ook Copyvio – Degene die het artikel voorstelt voor verwijdering, is van mening dat het artikel een schending van het auteursrecht is. Zie Wikipedia:Auteursrechten voor meer informatie hierover. Wilt u uw artikel behouden, haal dan alle gekopieerde tekst uit het artikel. Mogelijk is de tekst wel gekopieerd, maar is dit geen auteursrechtenschending omdat uzelf de auteursrechten heeft of om een verwante reden. Op Wikipedia:OTRS/Mijn eigen tekst staat informatie die relevant is voor u.
Copyvio Copyright violation – Zie Aut (auteursrechten) elders in de tabel.
Ne Niet encyclopedisch – Degene die het artikel voorstelt voor verwijdering, is van mening dat het onderwerp niet geschikt is voor opname in Wikipedia. Bijvoorbeeld omdat het onderwerp te specialistisch is, of niet interessant genoeg om voor het nageslacht te bewaren. Of een bijdrage wel of niet niet encyclopedisch is, is vaak een subjectieve beoordeling. NE is iets anders dan "nog niet af" (zie: wiu). Zie Wikipedia:Relevantie voor een algemene indruk van relevantie criteria per onderwerp. Wilt u uw artikel behouden, toon dan met argumenten aan dat het artikel wel relevant is (uw argumenten aub op de beoordelingslijst zetten op de juiste plaats), u kunt hierbij Wikipedia:Relevantie als uitgangspunt gebruiken. Lees ook: Wat is relevantie?
NPOV Neutral point of view, Neutraal standpunt – Degene die het artikel voorstelt voor verwijdering, meent dat het artikel niet neutraal is. De inhoud van een artikel dient altijd neutraal te zijn. Probeer ideeën en feiten op een zodanige wijze te presenteren dat zowel voor- als tegenstanders ermee uit de voeten kunnen. Zie voor meer info Wikipedia:Neutraal standpunt. Wilt u uw artikel behouden, pas dan alle stukken die mogelijk niet neutraal zijn of overkomen aan. Overweeg om mogelijke stukken die zich teveel concentreren op een bepaald standpunt weg te halen als deze niet nodig zijn voor het artikel.
Nuweg Nuweg – Met deze nominatie wordt aangegeven dat een artikel onzin, vandalisme, of een zware versie van een van bovengenoemde nominatieredenen betreft, en daarom op de lijst voor onmiddellijk te verwijderen pagina's is gezet. Zie ook: Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Direct te verwijderen. Een nuwegnominatie wordt niet per se gehonoreerd door een moderator. Moderatoren volgen de relevante richtlijnen om te bepalen of een pagina direct wordt verwijderd. Mocht u het niet eens zijn dat uw artikel direct verwijderd is, vraag dan ofwel uitleg aan de moderator die het verwijderd heeft op diens overlegpagina, of dien een terugplaatsingsverzoek in.
Rec Reclame – Degene die het artikel voorstelt voor verwijdering, meent dat het artikel vooral reclame bevat. Zie Wikipedia:reclame voor meer uitleg over het standpunt van Wikipedia ten aanzien van reclame.
Wb Woordenboekdefinitie – Dit houdt in dat het artikel beter in een woordenboek past dan in een encyclopedie, omdat enkel de definitie of een korte omschrijving van het onderwerp gegeven wordt. Als u meer interessante informatie over het onderwerp hebt, voeg deze dan toe.
Wiu Werk in uitvoering – Deze nominatie houdt in dat de pagina in principe geschikt is voor Wikipedia, maar nog niet voldoet aan de minimumeisen voor opname. Hierbij kan gedacht worden aan opmaak, taalgebruik, etc. Zie Wikipedia:Snelcursus/Vormgeving voor hulp bij het schrijven van een artikel. Wilt u uw artikel behouden, verbeter dan het artikel binnen twee weken.
Zp Zelfpromotie – Het schrijven van, of bijdragen aan, een artikel over jezelf. Dit is niet verboden, maar wordt wel als ongewenst beschouwd omdat het op gespannen voet staat met het neutrale uitgangspunt. Zie voor meer info Wikipedia:Zelfpromotie. Wilt u uw artikel behouden, toon dan aan dat u geen baat heeft bij het schrijven van het artikel, benadruk dat het artikel volledig neutraal van inhoud is en laat zien dat het onderwerp van het artikel encyclopedisch relevant is. Verwijder alle stukken tekst die minder encyclopedisch relevant zijn, deze kunnen gezien worden als deel van de zelfpromotie.

Waar vind ik de beoordelingslijst?[bewerken]

De beoordelingslijst is te vinden op Wikipedia:Te beoordelen pagina's.

Meer uitleg over hoe de beoordelingslijst werkt vindt u hieronder onder het kopje Hoe kan ik commentaar geven op de nominatie?

Wat kan ik doen om mijn artikel te behouden?[bewerken]

 • Geef commentaar op de verwijdernominatie: Genomineerde pagina's zijn terug te vinden op de beoordelingslijst voor artikels. Op de beoordelingslijst kunt u commentaar geven op de nominatie en uitleggen waarom het artikel volgens u niet verwijderd dient te worden. Bedenk dat de bewijslast bij u zelf ligt, niet bij de persoon die denkt een probleem met het artikel gevonden te hebben.
 • Pas het artikel aan: Tijdens de twee weken dat een artikel genomineerd staat, is het artikel vrij te bewerken. Er staat u dan ook niets in de weg om iets te doen met het commentaar van medegebruikers bij de nominatie en het artikel aan te passen. Let wel, verwijdert u alstublieft niet het sjabloon van de pagina bij het artikel. Dat kan gezien worden als vandalisme. Afhankelijk van de nominatie is wat u kunt doen verschillend. Zie hierboven bij het kopje Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst? voor een algemeen overzicht van de redenen die er zijn om een artikel te nomineren en kijk even welke op uw artikel van toepassing is. Aldaar staan ook relevante paginas die u verder kunnen helpen.
 • Verplaats inhoud naar een zusterproject: soms is de inhoud van een artikel niet geschikt voor Wikipedia maar wel voor één van de zusterprojecten, zie: overzicht van Wikimedia-projecten. Verplaats de inhoud naar een zusterproject als je meent het daar beter binnen de projectdoelstellingen valt.

Ik heb het artikel verbeterd, wat nu?[bewerken]

Indien u een artikel voldoende hebt aangepast kun u dit aangeven op de beoordelingslijst. Op de beoordelingslijst kunt u commentaar geven op de nominatie en uitleggen dat het artikel aangepast is. Bedenk dat de bewijslast bij u zelf ligt, niet bij de persoon die denkt een probleem met het artikel gevonden te hebben.

Dat u een artikel hebt aangepast betekent niet per se dat het nu reeds in orde is. Kijk nogmaals goed naar de redenen die zijn opgegeven bij de nominatie en naar commentaar van andere gebruikers. Verzeker u ervan dat u geen commentaar hebt gemist en echt alles hebt verbeterd.

Verwijdert u alstublieft niet zelf het sjabloon van de pagina bij het artikel. Dat kan gezien worden als vandalisme.

Hoe kan ik commentaar geven op de nominatie?[bewerken]

Genomineerde pagina's zijn terug te vinden op de beoordelingslijst. Op de beoordelingslijst kunt u commentaar geven op de nominatie en uitleggen waarom het artikel volgens u niet verwijderd dient te worden. Bedenk dat de bewijslast bij u zelf ligt, niet bij de persoon die denkt een probleem met het artikel gevonden te hebben.

Ga naar de beoordelingslijst. Kijk allereerst even hoe alles er uit ziet en maak uzelf bekend met de pagina. Op de beoordelingslijst treft u een grote pagina aan met bovenaan allereerst een korte algemene uitleg. Hieronder treft u een lange lijst van artikelnamen aan die is ingedeeld per dag en dagdeel. Zoals te zien staat achter de naam van elk artikel een korte tekst met uitleg over de nominatie. Hierachter staat de naam van degene die het artikel heeft genomineerd. Hieronder staat commentaar van andere gebruikers, soms met voor de duidelijkheid Voor Voor verwijderen en Tegen Tegen verwijderen erbij.

Zoek in deze lijst allereerst de naam van uw artikel. Dit kan gemakkelijk door de knoppen Ctrl en F tegelijk in te houden en in het zoekvenster dat verschijnt de naam van uw artikel in te voeren.

Vervolgens wilt u het artikel bewerken om uw commentaar te kunnen plaatsen. Aan de rechterkant van de pagina staan knopjes met de naam bewerken. Klik op de knop bewerken direct boven de naam van uw artikel. (Weet u niet hoe u een pagina kunt bewerken, kijk dan even op Wikipedia:Snelcursus/Bewerken.) U bevindt zich nu op een bewerkingspagina. Zoek wederom de naam van uw artikel en kijk even hoe andere mensen geantwoord hebben. U kunt door {{tegenweg}} of {{voorweg}} te plaatsen aangeven of u voor of tegen het verwijderen van een artikel bent. Vul hierachter uw tekst in. Een nominatie met antwoord zal er als volgt uitzien:

*[[naam artikel]] - reden voor nominatie - naam nominator
**{{tegenweg}} - commentaar tegen de nominatie - ~~~~

of

*[[naam artikel]] - reden voor nominatie - naam nominator
**{{voorweg}} - commentaar voor de nominatie - ~~~~

Graag overleg-bijdragen ondertekenen met vier tildes (~~~~). Uw tekst wordt dan ondertekend met uw gebruikersnaam en de datum. Let wel: Het betreft geen stemronde waarbij het aantal "voors en tegens" van belang is. De beslissing om het artikel al dan niet te verwijderen, wordt genomen op grond van de gegeven argumenten.

Op de beoordelingslijst krijg ik al een poosje geen reacties meer, wat nu?[bewerken]

Geef altijd eerst zelf commentaar en probeer het artikel te verbeteren. Nadat u commentaar heeft gegeven op de beoordelingslijst is het niet afwijkend als u een poosje moet wachten op antwoord. De lijst is groot en mogelijk ontgaat uw artikel aan de aandacht van medegebruikers. Denk eraan dat u twee weken de tijd heeft. Een dag wachten is niet ongewoon en is niet nadelig voor de kansen van uw artikel om behouden te worden. U kunt op de volgende manieren aandacht vragen voor uw artikel:

 • U kunt de nominator aanspreken op diens overlegpagina. (Weet u niet wat een overlegpagina is, kijk dan op Wikipedia:Overlegpagina.) U kunt de nominator vragen om verdere uitleg of om het artikel opnieuw te beoordelen. Denk eraan dat u vriendelijk blijft. De nominator heeft niets persoonlijks tegen u of uw artikel en de kans dat u een vriendelijke reactie krijgt met opbouwende kritiek is het grootst als u vriendelijk blijft. Denk eraan bij het bericht te melden welk artikel u wilt bespreken en uw bijdragen te ondertekenen met vier tildes (~~~~). Uw tekst wordt dan ondertekend met uw gebruikersnaam en de datum. Wees niet teleurgesteld als de reactie niet volledig voldoet aan uw verwachtingen.
 • U kunt andere gebruikers aanspreken op hun overlegpagina. (Weet u niet wat een overlegpagina is, kijk dan op Wikipedia:Overlegpagina.) Op de beoordelingslijst ziet u waarschijnlijk genoeg mensen commentaar geven. Mogelijk zijn deze mensen best bereid om ook uw artikel even te bekijken en commentaar te leveren. Denk eraan dat u vriendelijk blijft. De kans dat u een vriendelijke reactie krijgt met opbouwende kritiek is het grootst als u vriendelijk blijft. Denk eraan bij het bericht te melden welk artikel u wilt bespreken en uw bijdragen te ondertekenen met vier tildes (~~~~). Uw tekst wordt dan ondertekend met uw gebruikersnaam en de datum. Wees niet teleurgesteld als de reactie niet volledig voldoet aan uw verwachtingen.
 • U kunt hulp vragen op onze helpdesk, hier komen genoeg welwillende gebruikers langs die altijd bereid zijn u te helpen. Geef duidelijk aan welk artikel u wilt behandelen en wat uw vraag is. Zie Helpdesk.

Ik heb het artikel verbeterd, kan het artikel niet direct van de beoordelingslijst af?[bewerken]

Dat u het artikel heeft aangepast betekent niet automatisch dat het nu wel voldoet aan de conventies van Wikipedia. Iemand heeft het artikel genomineerd. Zolang deze nominator van mening is dat het artikel niet voldoet aan de conventies van Wikipedia zal het artikel de volle twee weken op de beoordelingslijst moeten blijven staan.

Wat u wel kunt doen is de nominator aanspreken op diens overlegpagina. (Weet u niet wat een overlegpagina is, kijk dan op Wikipedia:Overlegpagina.) U kunt de nominator vragen om het artikel opnieuw te beoordelen. Denk eraan dat u vriendelijk blijft. De nominator heeft niets persoonlijks tegen u of uw artikel. De kans dat u een vriendelijke reactie krijgt met opbouwende kritiek is het grootst als u vriendelijk blijft. Denk eraan bij het bericht te melden welk artikel u wilt bespreken en uw bijdragen te ondertekenen met vier tildes (~~~~). Uw tekst wordt dan ondertekend met uw gebruikersnaam en de datum. Wees niet teleurgesteld als de reactie niet volledig voldoet aan uw verwachtingen.

Wanneer kan het nominatiesjabloon weg?[bewerken]

Het nominatiesjabloon blijft staan op een artikel zolang dit artikel op de beoordelingslijst staat. Verwijdert u alstublieft niet zelf het sjabloon van de pagina bij het artikel. Dat kan gezien worden als vandalisme. Indien besloten wordt het artikel te behouden zal de moderator van dienst het sjabloon weghalen.

Hoe kan ik zien of het artikel behouden is?[bewerken]

Een genomineerd artikel blijft twee weken beschikbaar voor verbetering en feedback voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Na deze twee weken gebeurt het volgende:

 • Indien besloten is het artikel te behouden zal de moderator van dienst het nominatiesjabloon van het artikel weghalen. U merkt dit als volgt:
  • Het artikel is na twee weken niet verwijderd.
  • Er staat geen nominatiesjabloon meer op het artikel.
 • Indien besloten is het artikel niet te behouden zal de moderator van dienst het artikel verwijderen. U merkt dit als volgt:
  • De inhoud van het artikel is niet meer zichtbaar.
  • U krijgt in plaats van het artikel een tekst te zien die bevestigt dat het artikel is verwijderd.

Zodra een volledige dag van de beoordelingslijst is behandeld wordt dit door de moderator van dienst aangegeven door de beoordelingslijst van die dag groen te kleuren.

 • Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd?

Mijn vraag staat er niet bij[bewerken]

Staat uw vraag er niet tussen? U kunt altijd terecht bij onze Helpdesk.

Zie ook[bewerken]