Overleg gebruiker:Wutsje

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

 • Ik ben onregelmatig online, dus een reactie kan even duren.
 • Bijdragen aan deze pagina kunnen direct na lezing worden gearchiveerd.
Archief

Als.....[bewerken]

Als je af en toe nog maar wat van je laat zien dan vind ik alles best. xxx --Nuvola apps kmoon.png Maan Meis 14 jun 2014 14:11 (CEST)

Steun Steun, al heb ik geen idee waar dit over gaat. ErikvanB (overleg) 14 jun 2014 23:14 (CEST)
Steun Steun eens met beide collegae, de heldere zienswijze en redeneertrant van Wutsje worden node gemist wanneer afwezig nu alweer bijna een maand. Help!  Klaas|Z4␟V:  9 jul 2014 10:49 (CEST)

Een ding.[bewerken]

Ik mag van veel mensen niet veel zeggen, maar in dit geval, eindelijk, eindelijk iemand die er nog blijk van geeft over een normaal verstand te beschikken. For old times' sake (overleg) 23 jul 2014 17:12 (CEST)

Blokverzoek RJB[bewerken]

In een woord... Bravo! Bravissimo, als ik zo vrij mag zijn dat er aan toe te voegen. <neemt met diepe buiging de hoed af> Kleuske (overleg) 23 jul 2014 18:41 (CEST)

Commons[bewerken]

Dag Wutsje, in het auteursrechtencafé heb ik een vraag gesteld over het "blurren" van deze foto van mijn hand File:EYE en toren Overhoeks Amsterdam.jpg. Gelet op jouw ervaring, zowel met Commons als met dit type foto's (stadsgezichten), stel ik een eventuele reactie/advies daar zeer op prijs. Met vr. groet, Gouwenaar (overleg) 3 aug 2014 19:46 (CEST)

Wat een absurde actie. Heb aldaar gereageerd. Groet, Wutsje 3 aug 2014 20:52 (CEST)
Dank, ben benieuwd naar de reactie van Engelfriet. Gouwenaar (overleg) 3 aug 2014 22:29 (CEST)
Al gezien dat hij inmiddels daar zelf ook een bijdrage aan de discussie heeft geleverd? Wutsje 13 aug 2014 18:39 (CEST)

Rijks- en gemeentelijke monumenten[bewerken]

Worden aangemerkt als bouwwerken en daaronder gecategoriseerd.

Zie Categorie:Rijksmonument en Categorie:Gemeentelijk monument. Wwikix (overleg) 13 aug 2014 14:08 (CEST)

Niet elk beschermd monument is een bouwwerk. Daarover is ook al uitvoerig gesproken, zie o.m. hier, hier en hier. Dan is het niet de bedoeling dat u desondanks toch opnieuw uw zin komt doordrijven. Gelieve mijn bezwaren daartegen op te vatten als bezwaren zoals bedoeld in deze ArbCom-uitspraak. Wutsje 13 aug 2014 14:17 (CEST)

Het is mij opgevallen dat praktisch alle rijksmonumenten bouwwerken zijn. Het lijkt me daarom wel zo praktisch om ze ook als zodanig te categoriseren. Wwikix (overleg) 13 aug 2014 14:30 (CEST)

Het lijkt me wel zo praktisch als je gewoon helemaal niet meer categoriseert met zulke opmerkingen en die op je eigen OP waaruit blijkt dat je geen enkel idee hebt waarmee je bezig bent. --Meerdervoort (overleg) 13 aug 2014 14:33 (CEST)

Als rijks- en gemeentelijke monumenten niet in alle gevallen bouwwerken zijn dan horen ze daar niet onder te worden gecategoriseerd. Dat is echter wel gebeurd, zie de categorieverwijzingen die ik hierboven plaatste. Dan is het logisch dat ze vervolgens ook onder gemeentelijke bouwwerkcategorieën worden geplaatst. Wwikix (overleg) 13 aug 2014 14:48 (CEST)

(na bwc) Het doel van categoriseren is het ten behoeve van de lezer ontsluiten van de op dit project aanwezige artikelen. Bij dat categoriseren dient de waarneembare werkelijkheid uitgangspunt te zijn en zeker niet wat u praktisch lijkt. Nogmaals: lang niet elk beschermd monument is een bouwwerk, dat misverstand dient Wikipedia niet te voeden. Gelieve uw mening hierover verder op bijvoorbeeld één van de hierboven aangehaalde overlegpagina's aan de orde te stellen, niet hier. Wutsje 13 aug 2014 14:49 (CEST)

Uit wat ik tot nu toe aan rijksmonumenten ben tegengekomen was er in alle gevallen sprake van een of ander bouwwerk. Verder en dat schreef ik hierboven al wordt de categorie rijksmonument ook onder de categorie bouwwerk gezet. Dan is het wel zo correct om een categorie rijksmonument in gemeente x ook onder de categorie bouwwerk in gemeente x te zetten, dat is in lijn met wat jij schrijft over het doel van categoriseren, namelijk het voor de lezer ontsluiten van artikelen. Wwikix (overleg) 13 aug 2014 14:58 (CEST)

Aangekaart in Wikipedia:Categoriecafé#Categorie:Rijksmonument en categorie:Gemeentelijk monument. Wwikix (overleg) 13 aug 2014 15:23 (CEST)

(na bwc) De onvermijdelijke conclusie is dat u kennelijk andermaal weer eens zonder al te veel inhoudelijke kennis aan het hercategoriseren bent geslagen en dat bovendien zonder u ook maar iets aan te trekken van eerder over dit onderwerp gevoerde discussies, waaraan u trouwens ook niet heeft deelgenomen. Het is heel simpel: de vraag of iets een bouwwerk is of niet heeft betrekking op een fysieke eigenschap, maar een eventuele monumentenstatus is een door mensen toegekend abstract predikaat (dat zo'n monument trouwens ook weer kan verliezen, terwijl het dan toch echt een bouwwerk, of een begraafplaats, of een siervaas, of een straatklok, of een boom blijft). Wat hier nodig is, is een categorietak Beschermd erfgoed o.i.d. Meer ga ik er niet over zeggen en daarom nogmaals: gelieve uw mening over dit onderwerp verder op bijvoorbeeld één van de genoemde overlegpagina's aan de orde te stellen, waar er al heel veel over is geschreven. Wutsje 13 aug 2014 15:26 (CEST)
  • Ik kom toevallig voorbij en heb wellicht een suggestie. Ga eens buurten bij de afgesloten discussie over de Erfgoedwet op www.internetconsultatie.nl Daar vind je een zwik definities. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 • archeologisch monument: terrein dat deel uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege de daar aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden, met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen;
 • archeologische vondst: overblijfsel, voorwerp of ander spoor van menselijke aanwezigheid in het verleden afkomstig van een archeologisch monument;
 • beschermd cultuurgoed: cultuurgoed dat:
a. als zodanig is aangewezen op grond van artikel 3.7, eerste lid;
b. voorkomt in een opsomming als bedoeld in artikel 3.7, derde lid;
c. in geval van de aanwijzing van een beschermde verzameling op grond van artikel 3.8, eerste lid, zolang nog geen opsomming voor die verzameling is vastgesteld, redelijkerwijs onder de algemene omschrijving van die beschermde verzameling valt.
 • beschermde verzameling: verzameling die is aangewezen op grond van artikel 3.7, tweede lid;
 • cultureel erfgoed: uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden;
 • cultuurgoed: roerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed;
 • kerkelijk monument: monument dat eigendom is van een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan, een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, of van een ander genootschap op geestelijke grondslag en dat uitsluitend of voor een overwegend deel wordt gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of levensovertuiging;
 • monument: onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed;
 • museaal cultuurgoed van de rijkscollectie: cultuurgoed van bijzonder belang dat eigendom is van de Staat of waarvan de zorg aan de Staat is toevertrouwd;
 • rijksmonument: monument of archeologisch monument dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • rijksmonumentenregister: register als bedoeld in artikel 3.3. Stunteltje (overleg) 14 aug 2014 12:53 (CEST)
Wutsje heeft deze kwestie meerdere malen aan de orde gebracht. De wijzigingen waarbij monumenten uit de categorie bouwwerk worden gehaald lijken me onhandig. Niet alle rijksmonumenten zijn een bouwwerk, denk aan een tuin. En misschien ook beelden, stoeppalen, banken, reclamezuilen (objecten die niet uit meerdere onderdelen samengesteld zijn). Mvg, Bas (o) 14 aug 2014 20:07 (CEST)

Dank voor deze suggesties. De eenvoudigste oplossing lijkt me echter dat de sinds 2010 bestaande categorie Cultureel erfgoed in Nederland wordt uitgebouwd met categorieën naar provincie/gemeente/plaats, waarin dan de rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten en al het andere erfgoed kunnen worden ondergebracht, ongeacht de fysieke eigenschappen daarvan. Overleg daarover kan denk ik echter beter op Overleg Wikipedia:Wikiproject/Erfgoed/Nederlandse Erfgoed Inventarisatie worden gevoerd. Wutsje 15 aug 2014 14:23 (CEST)

Niet correct[bewerken]

Ik vind het niet correct dat je mijn weerwoord op je beschuldigingen aan mijn adres hierboven weghaalt. Wwikix (overleg) 13 aug 2014 16:02 (CEST)

Daar zal ik niet wakker van liggen. Ik vind het niet correct dat u tot vijfmaal toe mijn verzoek om inhoudelijk overleg elders te voeren negeert. Wutsje 13 aug 2014 16:08 (CEST)

Vlaggetjes[bewerken]

Dag, Wutsje. Ik zag dat je je met de vlaggenparade bezighoudt en ook hier (én op alle andere jaren van de Bilderbergconferentie) is het feest. Het is in mijn ogen bovendien kolderiek om hier vijf keer een vlaggetje met een link naar Nederland te plaatsen, maar het is me te veel werk om er wat aan te doen. Op sommige jaren staan bovendien h3-koppen in plaats van h2-koppen, zoals hier. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 27 aug 2014 03:50 (CEST)

Hoi Erik, ik hou me zeker niet specifiek met al die vlaggetjes bezig, ik moet er niet aan denken: alleen in de infoboxen van artikelen over Nederlandse plaatsnamen vervang ik ze door wikilinks en dat slechts als bijproduct van wat ik werkelijk aan het doen ben (namelijk de commonscat met Rijksmonumenten places to be classified eindelijk eens wieden). In die topografische artikelen staan die vlaggetjes immers ook altijd al onderaan in de gemeente-navigatiesjablonen en ze dubbel tonen is niet alleen overbodig, maar sinds de WMF ons de Mediaviewer door de strot heeft gewurgd bovendien m.i. ook onwenselijk: wie met de scrollfunctie daarvan alle afbeeldingen in een artikel wil bekijken krijgt nu naast de zinvolle plaatjes ook een voor een ál die vlaggetjes te zien. Dat levert soms inderdaad een ware vlaggetjesparade op en ik kan me niet voorstellen dat de lezer daar werkelijk op zit te wachten. Maar wat mij betreft heb je gelijk: ook elders worden ze soms veel te overvloedig gebruikt. Dat van die koppen vind ik meer iets voor de Check Wikipedia-aficionado's, de lezer heeft daar niet echt last van. Groet, Wutsje 27 aug 2014 12:22 (CEST)
Wat een sterk argument in verband met die Mediaviewer. Daar had ik nog geen moment bij stilgestaan. Extra nuttig om de vlaggetjes te verwijderen dus. Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Groet, ErikvanB (overleg) 27 aug 2014 13:47 (CEST)

Hallo, Wutsje. Nog zoiets is het en masse dit en dit doen. Wat er stond was 100% correct (de nationaliteit van beiden is de Nederlandse), wat er nu staat is formeel onjuist (Nederland is geen nationaliteit). Ter vergelijking twee willekeurige andere biografieën openend, zag ik dat Elvis Presley en William Shakespeare helemaal geen vlaggetje hebben, terwijl daar nu juist wel om een "land" gevraagd wordt. Het gekste, trouwens, wat ik ooit iemand heb zien schrijven, is {{NL}}s. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 1 sep 2014 02:46 (CEST)

Tsja... Nog los van die MV is ook deze vorm van vlaggetjes plakken vragen om gedoe, niet alleen om de al door jou gesignaleerde reden, maar ook omdat ze soms blijken te zijn neergepleurd in infoboxen van artikelen over mensen die leefden vele eeuwen voordat het concept "nationaliteit" überhaupt was uitgedacht. Wat mij betreft worden die nationaliteitsvlaggetjes in alle infoboxen van artikelen over personen per bot vervangen door wikilinks. Groet, Wutsje 1 sep 2014 20:05 (CEST)

Een reïncarnatie?[bewerken]

komt bekend voor? Peter b (overleg) 16 sep 2014 21:13 (CEST)

Mij wel. Maar ik zeg niks. Wutsje 16 sep 2014 21:40 (CEST)
Uit het Zuiden deslands, zo zeiden ze dat vroeger geloof ik. Peter b (overleg) 16 sep 2014 22:10 (CEST)
Ah Peter b nu je hier toch bent neem even een kijkje op de op van voornoemd artikel ipv zo te lopen zeuren her en der. Dank - Bramvr (overleg) 16 sep 2014 22:12 (CEST)

Boarnsterhim / Boornsterhem[bewerken]

Wutsje allereerst excuus voor mijn uitbarsting. Dat iemand loopt te verkondigen dat de gemeente Boornsterhem nooit heeft bestaan ... gaat er bij mij niet in. Helaas zijn we op de Nederlandstalige Wikipedia gebonden aan een zeer omstreden richtlijn: Nederlandse benamingen gebruiken voor Friestalige namen. Zoals je bij de verzoekpagina voor beveiliging hebt gezien: ik ben er niet gelukkig mee, maar hou me er wel aan. Als anders besloten wordt door de gemeenschap zal ik daaraan uiteraard aan meewerken. Wat mij betreft volgen we de richtlijn: Officiële benaming = benaming binnen de Nederlandstalige Wikipedia. Al weet ik dat mensen die nog al Stalinistisch daar aan vast houden dat we dan ineens MOCBA moeten gaan schrijven voor Moskou. Daarvoor heb je dan nog iets dat transliteratie heet ;)

Volgens deze bron, wellicht bij je bekend, blijkt dat de gemeente Boarnsterhim is opgericht door fusie van Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel (helaas is de bron onvolledig: een klein deel van de gemeente Utingeradeel is toegekend aan de nieuwe gemeente Scharsterland). Beide gemeenten hebben iets langer dan één jaar bestaan (resp. op 3-1-1985 en 1-3-1985 is de naam door een besluit van de Gemeenteraad gewijzigd). De gemeenten hebben vrij vlug na instelling van de gemeente in 1984 het besluit genomen de naam te wijzigen. Daarna duurt het minimaal een jaar voordat de naamswijziging geëffectueerd wordt.

Ik verwacht dat dit voor Boarnsterhim/Boornsterhem heeft gegolden dat het besluit is gevallen in de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, omdat de naamswijziging al per 3-1-1985 van kracht werd. Helaas ontbreekt mij voor deze bewering de belangrijkste schriftelijke bron: de notulen van de vergadering c.q. het raadsbesluit. Dus excuus als ik nu onzin loop te verkondigen.

Ik begrijp vrij goed dat Friestaligen graag de officiële versie van de gemeentenaam gebruiken en dat Nederlands/Fries bij hun erg gevoelig ligt. Dus verzoek me SVP niet, me goed te informeren - in te lezen in de materie.

Helaas is het zo dat door aanname van de herindelingswet zoals behandeld door de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Eerste Kamer der Staten-Generaal de officiële Nederlandstalige naam is vastgesteld. De raad kan autonoom besluiten hiervan af te wijken en die positie van autonomie onderschrijf ik - Bramvr (overleg) 16 sep 2014 21:24 (CEST)

Ik heb niet verkondigd "dat Boornsterhem nooit heeft bestaan". Die richtlijn waar u het over heeft is WP:BENOEM en die gaat enkel over de titels van pagina's, niet over de lopende tekst in artikelen. De titel van de pagina is conform WP:BENOEM, maar er is geen reden om in de lopende tekst iets wat goed is te wijzigen in iets anders dat ook goed is. Dat heeft overigens geen klap met mijn Friese achtergrond te maken, maar alles met WP:BTNI. En ik heb u niet verzocht u "in te lezen in de materie", maar om eerst de discussie op de overlegpagina van het artikel te lezen. Wutsje 16 sep 2014 21:39 (CEST)
Wutsje excuus dat ik dat verondersteld heb. Ik neem nu de moeite om op de overlegpagina een genuanceerd voorstel neer te zetten en ik hoop dat je daar naar wil kijken om te komen tot een oplossing van dit terugkerend probleem. - Bramvr (overleg) 16 sep 2014 21:49 (CEST)