1-amino-2-propanol

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
1-amino-2-propanol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 1-amino-2-propanol
Structuurformule van 1-amino-2-propanol
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C3H9NO
IUPAC-naam 1-amino-2-propanol
Andere namen isopropanolamine, threamine, MIPA
Molmassa 75,10966 g/mol
SMILES
CC(CN)O
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
CAS-nummer 78-96-6
EG-nummer 201-162-7
PubChem 4
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Corrosief
Gevaar
H-zinnen H314
EUH-zinnen geen
P-zinnen P280 - P305+P351+P338 - P310
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen, voeding en voedingsmiddelen. Goed gesloten en in een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 603-082-00-1
ADR-klasse Gevarenklasse 8
LD50 (ratten) (oraal) 1715 mg/kg
LD50 (konijnen) (huid) 1640 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,973 g/cm³
Smeltpunt −2 °C
Kookpunt 159,5 °C
Vlampunt 77 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 374 °C
Dampdruk (bij 20°C) 190 Pa
Matig oplosbaar in water
log(Pow) −1,0
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

1-amino-2-propanol of isopropanolamine is een organische verbinding met als brutoformule C3H9NO. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een ammoniakachtige geur, die mengbaar is met water.

Synthese[bewerken]

1-amino-2-propanol kan worden bereid door middel van additie van een waterige ammoniakoplossing aan propeenoxide:

Toepassingen[bewerken]

1-amino-2-propanol wordt gebruikt bij een groot aantal syntheses van kleurstoffen en geneesmiddelen. Het is de basisbouwsteen van het opioïde methadon.

Verder wordt het nog gebruikt als stabilisator in wassen en oplosmiddelen, als corrosie-inhibitor en bij de enantioselectieve methylering van cyclohexanon.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

1-amino-2-propanol vormt bij verbranding stikstofoxiden. De stof reageert met sterk oxiderende stoffen.

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van de dampen kan longoedeem veroorzaken.

Externe links[bewerken]