Ahura Mazda

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Ahura Mazda geeft de Ring der Macht aan Ardashir I.

Ahura Mazda of Ahoera Mazda is de naam van de belangrijkste godheid in het zoroastrisme. Het betekent onder andere ook De ongeschapen Schepper oftewel een synoniem voor God.

Ahura Mazda, of Wijze Heer (ook bekend onder de naam Ohrmazd), vertegenwoordigt de goddelijke kracht van het goede en werd aanvankelijk beschouwd als de alomvattende hemelruimte. Tot ca. 1200 v.Chr. in de tijd van de grote hervormer Zoroaster vereerden de Iraniërs verschillende godheden. Maar Zoroaster ontkende hun bestaan en erkende alleen Ahura Mazda als de ware scheppergod. Hij staat voor licht en waarheid, en woont in de hemel met zijn zeven Anesja Spentar, de onsterfelijke heiligen. Ahura Mazda moet het opnemen tegen Angra Mainyu, ook bekend als Ahriman, de boze geest, de Heer van de Leugens die in de hel onder de aarde woont en zijn duivels erop uitzendt om de mensen te kwellen. Ahura Mazda schiep de Ameza Spentas en de Yazatas en is de schepper van de eerste sterveling Gayomard, van het vee, het vuur, de aarde, de lucht, water en de planten.

Zoroaster dacht dat Ahura Mazda het licht zichtbaar maakte, zodat de god vaak als de zon werd afgebeeld. In de grafkamer van de Perzische vorst Darius I is Ahura Mazda afgebeeld als een gevleugelde zonneschijf,
Soms worden zon en maan als de ogen van Ahura Mazda gezien. Hij kon duidelijk onderscheid maken tussen goed en kwaad door het vuur als zuiverende kracht te gebruiken. Hij kon het vuur, symbool van waarheid, bij zijn volgelingen bijbrengen.

In de tempels van de godheid wordt door de vuurpriester altijd een vlam brandend gehouden als symbool van zijn aanwezigheid.

Ahura

Onder de Achemeniden die van 558 tot 330 v.Chr. regeerden, werd Ahura aangenomen als patroon van het koningshuis. Hij werd afgebeeld in de vorm van een paar grote vleugels.

Gedurende de eeuwen na Zoroaster ontstond een tegenbeweging, het zurvanisme, waar men zowel Ahura Mazda als Angra Mainya beschouwde als nakomelingen van Zurvan Akarana (letterlijk Eindeloze Tijdruimte). Dit liet toe het probleem te omzeilen van het scheppen van het kwaad door de scheppergod, of dit althans te hebben toegelaten. Aan het einde der tijden, zo zei men, zou Ohrmazd regeren en alles doen voor zijn plezier.

Het woord ahura of asura betekent in het proto-Indisch duivel terwijl sura een goed hemelwezen is. Bij de Perzen verwisselden de betekenissen. Bij hen betekende het woord deva(s) (dios, deus, theos) duivel en dit woord kwam via de Semieten (Bijbel) terecht in het Westen.