Naar inhoud springen

Vermogensrecht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Met het hieronder behandelde vermogensrecht als rechtsgebied moet niet verward worden een vermogensrecht in de zin van een niet-stoffelijk goed.

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Twee grote gebieden in het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht.

Het vermogensrecht geeft onder meer regels voor het verkrijgen en verlies van eigendom, bijvoorbeeld het verkrijgen van de eigendom van een woonhuis door middel van het sluiten van een koopovereenkomst, het vasthouden daarvan bij notariële akte en inschrijving van de akte in de registers van het Kadaster, maar ook de regels voor het aangaan van schulden, het sluiten van een overeenkomst van lening bijvoorbeeld.

Het vermogensrecht is vastgelegd in de Boeken 3, 4, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het erfrecht behoort ook tot het vermogensrecht, niet tot het personen- en familierecht zoals wel wordt gedacht, het heeft een aparte regeling gekregen in Boek 4 BW. Voor meer bijzondere bepalingen, zie onder Goederenrecht en Verbintenissenrecht.

Schema Nederlands vermogensrecht
(excl. erfrecht, Boek 4 BW)
ABSOLUTE OF EXCLUSIEVE RECHTEN :

(gelden jegens allen)
RELATIEVE OF PERSOONLIJKE RECHTEN :
(vorderingsrechten)
(gelden slechts jegens wederpartij)
GOEDERENRECHT RECHTEN op VOORTBRENGSELEN VAN DE MENSELIJKE GEEST
(gepland voor
Boek 9 BW)

auteursrecht, octrooirecht, enz.
VERBINTENISSENRECHT
(Boek 6 en 7 BW)
Zakelijke rechten
(Boek 5 BW)
Rechten op (absolute en relatieve) vermogensrechten

Dit kunnen ook rechten zijn op vorderingsrechten!

aandeel, enz.
Verbintenisscheppende
overeenkomsten
Verbintenissen
uit de wet
Volledig recht op een zaak

eigendom
Beperkt recht
op een zaak

erfpacht, mandeligheid, opstal, enz.
Eenzijdige overeenkomst

schenking, enz.
Meerzijdige overeenkomst

ruil, koop, huur, enz.
Onrechtmatige daad
(Boek 6 BW, titel 3)
Rechtmatige daad

zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking,
onverschuldigde betaling

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek

[bewerken | brontekst bewerken]

Enkele onderdelen van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek[1] zijn bijvoorbeeld:

In het Belgische recht is het vermogensrecht ingedeeld in het zakenrecht of goederenrecht, het erfrecht, de schenkingen en testamenten, het huwelijksgoederenrecht, het verbintenissenrecht, de contracten, de zakelijke zekerheden en het handelsrecht.