Dipropylether

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dipropylether
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van dipropylether
Structuurformule van dipropylether
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H14O
IUPAC-naam 1-propoxypropaan
Andere namen di-n-propylether, dipropyloxide, n-propylether, 1,1'-oxybispropaan, 4-oxaheptaan, propoxypropaan
Molmassa 102,17476 g/mol
SMILES
O(CCC)CCC
InChI
1/C6H14O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
CAS-nummer 111-43-3
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H336
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261
Opslag Brandveilig en goed gesloten bewaren. Gescheiden van oxiderende stoffen.
EG-Index-nummer 603-045-00-X
VN-nummer 2384
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,75 g/cm³
Smeltpunt −122 °C
Kookpunt 88-90 °C
Vlampunt (gesloten vat) 21 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 188 °C
Dampdruk (bij 25°C) 8330 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 25°C) 4,9 g/l
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 2,03
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Dipropylether is een organische verbinding met als brutoformule C6H14O. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof, die slecht oplosbaar is in water. Dipropylether wordt gebruikt voor farmaceutische en pyrotechnische doeleinden.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof kan waarschijnlijk ontplofbare peroxiden vormen. Ze ontleedt bij verbranding, met vorming van giftige gassen en irriterende dampen.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Blootstelling aan een hoge dosis kan het bewustzijn verminderen.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]