Eandis

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Eandis is een Belgische werkmaatschappij van het distributienet voor elektriciteit en aardgas die actief is in 239 gemeenten in Vlaanderen. Het bedrijf telt ruim 4250 medewerkers.

De aandeelhouders van Eandis zijn de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, met name Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. 79% van de aandelen van Eandis zijn eigendom van de gemeenten. De overige 21% zijn momenteel nog eigendom van het privé-bedrijf Electrabel. Volgens het Vlaams decreet op de intergemeentelijke samenwerking zou Electrabel tegen 2018 volledig uit het kapitaal van Eandis moeten getreden zijn.

De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en dus ook Eandis worden gereguleerd door twee instanties: de Vlaamse regulator VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en de Belgische federale regulator CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas).

De tegenhanger van Eandis in het Brussels Hoofdstedelijk gewest is Sibelga, de Waalse tegenhanger is Ores.

Geschiedenis[bewerken]

Eandis is ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige operatoren GeDIS, Electrabel Netten Vlaanderen (optredend onder de naam Netmanagement) en het Vlaams platform van Indexis. GeDIS bereidde alle strategische en vertrouwelijke aangelegenheden van de gemengde distributienetbeheerders voor. Verder coördineerde het alle activiteiten rond rationeel energiegebruik (REG) en de sociale openbaredienstverplichtingen die de Vlaamse overheid aan de distributienetbeheerders oplegt. Electrabel Netten Vlaanderen, dat optrad onder de naam Netmanagement, exploiteerde, onderhield en ontwikkelde distributienetten voor elektriciteit en aardgas, in opdracht van distributienetbeheerders. Indexis (Vlaams platform) beheerde de verbruiksgegevens de eindklanten.

Deze opdeling in drie structuren was in het leven geroepen om te voldoen aan de wettelijke eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid die werden opgelegd aan de distributienetbeheerders. Daarbij werd gesteld dat bepaalde activiteiten van het distributienetbeheer door eigen personeel moesten worden uitgevoerd.

Activiteiten[bewerken]

Eandis heeft een aantal verschillende activiteiten:

 • Werken aan distributienetten - Instaan voor de aanleg en de dagelijkse exploitatie van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting.
 • Werken aan aansluitingen - Nieuwe aansluitingen maken, bestaande aansluitingen aanpassen, meters plaatsen of verzwaren, problemen met de energievoorziening oplossen.
 • Storingen en defecten oplossen - De controlecentra bewaken de distributienetten om storingen, defecten en gaslekken te herstellen.
 • Meterstanden opnemen en verbruiksgegevens beheren - Eandis neemt de meterstanden op en beheert de verbruiksgegevens.
 • Sociale openbaredienstverplichtingen uitvoeren - Plaatsen van budgetmeters bij huishoudelijke klanten die hun verbruiksfacturen niet kunnen betalen en door hun energieleverancier worden opgezegd. Met een budgetmeter betalen klanten het verbruik vooraf en beschikken ze over het volle elektrische vermogen.
 • Rationeel energiegebruik bevorderen - Organiseren van acties om rationeel energiegebruik te bevorderen en advies geven om zuinig om te springen met energie. Eandis verstrekt ook premies voor investeringen in energiezuinige toepassingen.
 • Het toegangsregister beheren - Eandis houdt de gegevens van zo'n vier miljoen aansluitingen bij in het zogeheten toegangsregister. In dat register noteren ze de technische gegevens van elke aansluiting en de administratieve gegevens van de klant en zijn energieleverancier.

Het logo en de naam[bewerken]

Het letterwoord 'ean' is samengesteld uit de beginletters van elektriciteit, aardgas en netten. Het is ook de afkorting van Europese artikelnummering, ofwel de EAN-code die is verbonden aan het leveringspunt. Het achtervoegsel 'dis' verwijst naar de activiteit distributie, en dus naar de distributienetbeheerders zelf.

Het blauwe spanningsveld rond 'ean' in het logo betekent dat Eandis actief is op het grondgebied van acht Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. Het punt op de 'i' en de breder wordende groene lijn symboliseren de distributie van energie.

Kerncijfers[bewerken]

Eandis voert haar activiteiten uit in tien infrastructuurgebieden, verdeeld over vijf provincies:

Aardgas:

 • 33 546 km aardgasnetten
 • 28 138 km lagedruknet
 • 6 845 km middendruknet
 • 1 405 394 aansluitingspunten
 • 30 123 klanten als sociale leverancier
 • 3 204 gascabines

Elektriciteit:

 • 82 994 km elektriciteitsnetten
 • 53 580 km laagspanningsnet
 • 30 709 km middenspanningsnet
 • 2 401 412 aansluitingspunten elektriciteit laagspanning
 • 15 202 aansluitingspunten middenspanning
 • 40 497 klanten als sociale leverancier
 • 29 440 opgestelde budgetmeters
 • 42 754 elektriciteitscabines
 • 769 360 lampen openbare verlichting

Externe links[bewerken]

Officiële webstek