Ecologische economie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Natuurlijke hulpbronnen stromen door de economie en eindigen als afval en vervuiling.

Ecologische economie (EE) is een academisch onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met het onderzoeken van de invloed en de onderlinge verbondenheid van de ecologie, de zogenaamde biosfeer, en de economie. De ecologische economie brengt daarmee verschillende vakgebieden samen.

Algemeen[bewerken]

De academici die zich met dit vakgebied bezighouden zijn vaak ecologen of economen, maar ook vele anderen houden zich bezig met de huidige milieu- en ecologische problemen. Ecologische economie is gestart als een kritische beweging tegen de overheersende, niet ecologisch ingestelde economie.

Het grootste probleem binnen de ecologische economie is de schaal-puzzel. Dit is het probleem van hoe een werkende economie op te bouwen in een bepaald ecosysteem zonder dit ecosysteem te schaden.

Ecologische economie probeert langetermijnoplossingen te bedenken voor economische problemen, zonder hierbij het belang van het milieu uit het oog te verliezen. De studie gaat verder dan simpelweg rekening houden met het onderling verband tussen de mensheid en de ecologie maar bekijkt ook sociologische en politieke problemen bij het omgaan met natuurlijke rijkdommen.

Geschiedenis[bewerken]

Het eerste boek met de titel Ecological economics werd uitgegeven door Juanes Martinez-Alier (Blackwell, Oxford 1987). Dit werk is een uiteenzetting over ecologische kritieken op de economie tussen de jaren 1880 en 1950.

Verder zijn er nog werken van Nicholas Georgescu-Roegen, William Kapp (1944) en Karl Polanyi (1950), die invloed hadden op wat hedendaagse ecologische economie is. Verschillende sleutelbegrippen in dit vakgebied komen van E.F. Schumachers werk Small is Beautiful - A Study of Economics as if People Mattered (1973). Ook Herman Daly's werk Steady-state economics (1977) had veel invloed op de ecologische economie.

In Noord-Amerika werd het concept van ecologische economie geïntroduceerd door de economen Kenneth Boulding en Herman Daly, de ecologen C.S. Holling, H.T. Odum en Robert Costanza alsook de bioloog Gretchen Daily and fysicus Robert Ayres. Daly en Costanza hebben onder andere het ISEE (International Society for Ecological Economics) opgericht. Sindsdien is ecologische economie steeds populairder geworden en toegevoegd aan het curriculum van vele universiteiten.

Onderwerpen[bewerken]

Concept

EE is het raakpunt tussen economisch denken en biologisch milieubewustzijn. Het doel van EE is het verbeteren en behouden van het welzijn voor de mensheid zonder dat de biosfeer (het milieu) hieronder lijdt. Men probeert dit te bereiken door een beleid van duurzaamheid te voeren.

Grondstoffen

In de klassieke economie ligt de nadruk op het verwerven van grondstoffen in tegenstelling tot EE, waar de nadruk ligt op de schaal en de distributie van deze grondstoffen. Ook wordt er in EE een duidelijke scheiding tussen groei en ontwikkeling gemaakt, die in de klassieke economie niet duidelijk is.

Onder groei verstaat men in EE kwantitatieve vooruitgang en onder ontwikkeling kwalitatieve vooruitgang van een economie. Tevens wordt verondersteld dat het klassieke beeld van waarde toevoegen aan natuurlijke rijkdommen fout is en dat deze onderwaardering gevaarlijk is. Men zou eerder de levende wereld waar we deel van uitmaken meer moeten waarderen dan enkel de bruikbaarste delen.

Energie

Waar klassieke energie-economen zeggen dat een stijging in de energievoorraad rechtstreeks verband houdt met het welzijn, kijken ecologische economen tevens naar de biodiversiteit, creatieve en alternatieve energiebronnen. Zij geven de dingen behalve een economische ook een ecologische waarde. De ecologische waarde komt voort uit de stelling dat niet alles in strikt economische waarden kan worden bekeken maar dat er ook sociale waarden zijn.

Zie ook[bewerken]

Publicaties[bewerken]

 • McCauley, D. J. (2006) Selling out on nature. Nature 443(7): 27-28
 • Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Naeem, S., Limburg, K., Paruelo, J., O'Neill, R.V., Raskin, R., Sutton, P., and van den Belt, M. 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387: 253-260.
 • Daly, H. 1991. Steady-State Economics (2nd ed.). Washington, D.C.: Island Press.
 • Daily, G.C. 1997. Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. Washington, D.C.: Island Press.
 • Daly, H. and Farley, J. 2004. Ecological Economics: Principles and Applications. Washington: Island Press.
 • Jose Maria Figueres Olson (Foreword), Robert Costanza (Editor), Olman Segura (Editor), Juan Martinez-Alier (Editor), Juan Martinez Alier (Author) (1996) "Getting Down to Earth: Practical Applications Of Ecological Economics" (Intl Society for Ecological Economics) (Island Press)
 • Hawken, Paul (1994) "The Ecology of Commerce" (Collins)
 • Hawken, Paul; Amory and Hunter Lovins (2000) "Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution" (Back Bay Books)
 • Kapp, K. W. (1950) The Social Costs of Private Enterprise. New York: Shocken.
 • Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and Human Well-Being: Biodiversity Synthesis. Washington, D.C.: World Resources Institute.
 • Norgaard, R. B. (1994) Development Betrayed: The End of Progress and a Coevolutionary Revisioning of the Future. London: Routledge.
 • Norgaard, R.B. and Bode, C. 1998. Next, the value of God, and other reactions. Ecological Economics 25: 37-39.
 • Pearce, Fred "Blueprint for a Greener Economy"
 • Polanyi, K. (1944) The Great Transformation. New York/Toronto: Rinehart & Company Inc.
 • Georgescu-Roegen, N. 1971. The Entropy Law and the Economic Process. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Røpke, I. (2004) The early history of modern ecological economics. Ecological Economics 50(3-4): 293-314. Røpke, I. (2005) Trends in the development of ecological economics from the late 1980s to the early 2000s. Ecological Economics 55(2): 262-290.
 • Spash, C. L. (1999) The development of environmental thinking in economics. Environmental Values 8(4): 413-435.
 • Spash, C. L. (2007) The economics of climate change impacts à la Stern: Novel and nuanced or rhetorically restricted? Ecological Economics 63(4): 706-713
 • Schumacher, E.F. 1973. Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered. London: Blond and Briggs.