Ethion

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Ethion
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van ethion
Structuurformule van ethion
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C9H22O4P2S4
IUPAC-naam O,O,O',O'-tetraethyl-S,S'-methyleenbis(fosfordithioaat)
Andere namen diethion
Molmassa 384,5 g/mol
SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
CAS-nummer 563-12-2
EG-nummer 209-242-3
PubChem 3286
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ToxischMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H312 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273 - P280 - P301+P310 - P501
EG-Index-nummer 015-047-00-2
LD50 (ratten) (oraal) 208[1] mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Dichtheid 1,2 g/cm³
Smeltpunt −12 °C
Kookpunt 165 °C
Oplosbaarheid in water 0,001 g/l
Goed oplosbaar in ethanol, methanol
Matig oplosbaar in aceton, chloroform, methylnaftaleen, benzeen, xyleen
Slecht oplosbaar in water
log(Pow) 5,073
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Ethion of diethion is een organofosforverbinding, meer bepaald een thiofosfaat-ester, gebruikt als acaricide en insecticide. Het is in de land- en tuinbouw toegepast op een brede waaier van oogsten, zowel voedingsgewassen als sierplanten of grasvelden. Ook wordt vee ermee behandeld.

De stof werd in 1959 gepatenteerd door FMC Corp. en kwam begin van de jaren '60 van de 20e eeuw op de markt.[2][3]

Regelgeving[bewerken]

In de Europese Unie is de stof niet meer toegelaten; alle erkenningen moesten op 25 juli 2003 ingetrokken zijn, behalve in Frankrijk waarvoor een uitzondering gold tot ten laatste 30 juni 2007.[4]

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

Organothiofosfaatinsecticiden verstoren de werking van het enzym acetylcholinesterase, dat essentieel is voor de goede werking van het zenuwstelsel, zowel bij insecten als bij mensen. Ethion is dus een neurotoxine en is toxisch bij inademing, inslikken of door contact met de huid. De stof kan via de huid opgenomen worden. Ernstige blootstelling kan leiden tot bewusteloosheid, coma of dood.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]