Lijst van pesticiden die door de Europese Unie zijn toegelaten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De volgende werkzame stoffen zijn door de Europese Commissie opgenomen in Bijlage I bij de Europese pesticidenrichtlijn 91/414/EEG[1] en de opvolger daarvan, Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 21 oktober 2009. Dit zijn de "voor gebruik in gewasbeschermingsmiddelen toegelaten werkzame stoffen". Dat kunnen pesticiden zijn (insecticiden, herbiciden, fungiciden, acariciden en dergelijke meer), maar ook groeiregulatoren of bewaarstoffen.

De toelatingen zijn beperkt in de tijd (maximaal 10 jaar, verlengbaar), en kunnen onderhevig zijn aan beperkingen of bijkomende voorwaarden, bijvoorbeeld wat betreft de wijze van gebruik. De lidstaten van de Europese Unie mogen producten met deze actieve stoffen op hun markt toelaten, mits aan deze bepalingen voldaan is.

Nieuwe stoffen worden onderzocht naar hun risico's voor mens en milieu door de Pesticide Risk Assessment Peer Review Unit (PRAPeR) van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).[2] Op basis daarvan kan de Europese Commissie een richtlijn of verordening uitvaardigen om de betreffende stof in de bijlage I op te nemen, of in voorkomend geval besluiten om de stof niet op te nemen (dus te verbieden).

 0-9 · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

0-9[bewerken | brontekst bewerken]

A[bewerken | brontekst bewerken]

B[bewerken | brontekst bewerken]

C[bewerken | brontekst bewerken]

D[bewerken | brontekst bewerken]

E[bewerken | brontekst bewerken]

F[bewerken | brontekst bewerken]

G[bewerken | brontekst bewerken]

H[bewerken | brontekst bewerken]

I[bewerken | brontekst bewerken]

J[bewerken | brontekst bewerken]

K[bewerken | brontekst bewerken]

L[bewerken | brontekst bewerken]

M[bewerken | brontekst bewerken]

N[bewerken | brontekst bewerken]

O[bewerken | brontekst bewerken]

P[bewerken | brontekst bewerken]

Q[bewerken | brontekst bewerken]

R[bewerken | brontekst bewerken]

S[bewerken | brontekst bewerken]

T[bewerken | brontekst bewerken]

U[bewerken | brontekst bewerken]

  • ureum (richtlijn 2008/127/EG van 18 december 2008)

V[bewerken | brontekst bewerken]

W[bewerken | brontekst bewerken]

X[bewerken | brontekst bewerken]

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Z[bewerken | brontekst bewerken]