Naar inhoud springen

Fasor

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Voorbeeld van een RLC-kring met bijbehorend fasordiagram

In de natuurkunde, in het bijzonder in de complexe wisselstroomrekening is een fasor, van fasevector, een voorstelling van een sinusoïde waarvan de amplitude , de hoekfrequentie en de fase constant zijn, dus in de tijd niet veranderen. De fasor is een complex getal, dus in poolcoördinaten met lengte en argument .

Met behulp van fasors kan de afhankelijkheid van , en in drie aparte factoren worden gescheiden. Dit is in het bijzonder nuttig wanneer de factor met de hoekfrequentie, die de tijdsafhankelijkheid beschrijft, voor alle termen in een lineaire combinatie van sinusvormige functies dezelfde is, zodat deze factor kan worden uitgedeeld en alleen de factoren met en overblijven. Het resultaat is dat goniometrische betrekkingen en lineaire differentiaalvergelijkingen in algebraïsche vergelijkingen overgaan. Om deze reden wordt wel alleen het complexe getal als fasor aangeduid.

De fasor met de poolcoördinaten en wordt wel genoteerd als een paar gescheiden door het symbool voor hoek. Deze notatie wordt ook de grootte/hoeknotatie of fasornotatie genoemd.