Graafschap Forcalquier

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Forcalquier, tussen de mark Provence en het graafschap Provence

Het graafschap Forcalquier was een graafschap in de Provence rond de stad Forcalquier, oorspronkelijk ook genoemd naar de stad Sisteron, de hoofdplaats van het vorstendom (door de Romeinen Forum Nemnls genoemd, en in de middeleeuwen Forum Calcearium). Het omvatte de streek tussen de Durance, de Isère en de Alpen en kwam dus overeen met het grootste deel van Opper-Provence, of West-Provence. In 1054 werd het afgesplitst van het graafschap Provence door graaf Godfried ten voordele van zijn neven Willem-Bertrand (II) en Godfried (II). Beide broers regeerden gezamenlijk over het graafschap, maar vermoedelijk onderscheidden ze zich van elkaar, de ene door de titel van graaf van Nice en de andere door de titel van graaf van Forcalquier. Godfried van Forcalquier, die gehuwd was met Dulcia, stierf in 1098 zonder nakomelingen. Zijn broer Bertrand was al 4 jaar eerder overleden, en had met zijn echtgenote Adelheid, zuster van Gwijde van Cavenez, eerste graaf van Valpergue, een dochter, eveneens Adelheid geheten. Deze huwde met graaf Ermengald IV van Urgel. Hierdoor kwam het graafschap Forcalquier terecht bij het huis van deze laatste. Hij had één zoon, die Willem I van Forcalquier werd.

Willem II, zoon van Bertrand I van Forcalquier, kleinzoon van Willem I, raakt verwikkeld in een strijd met Alfons II van Aragón. Deze strijd mondde uit in een verdrag dat in 1198 werd afgesloten in Aix. Ter bezegeling van dit verdrag werd de kleindochter van Willem II, Gersindis, uitgehuwelijkt aan Alfons II van Provence, jongere zoon van koning Alfons II van Aragón, waarbij Gersindis het graafschap Forcalquier kreeg toegewezen. Willem zelf behield wel het vruchtgebruik. Willem raakte nadien in onmin met Alfons II van Provence, en schonk daarop aan Beatrix van Forcalquier, de jongere zuster van Gersindis, een groot deel van zijn graafschap, namelijk Gapenois en Embrunois. Zij was getrouwd Andreas van Bourgondië. Na Willems dood werd het graafschap Forcalquier ingelijfd bij Provence. Willem, een zoon van Guiraud van Sabran en zijn vrouw, Adelheid, de zus van Willem II, maakte nog aanspraken op het graafschap en nam de wapens op tegen de graaf van Provence. In een verdrag van 1220 werden Willem bepaalde gebieden toegewezen. Willem bleef vervolgens de titel van graaf van Forcalquier verder dragen.