Haags Montessori Lyceum

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Haags Montessori Lyceum (HML) is een Montessorischool voor voortgezet onderwijs aan de Nassau Bredastraat in Den Haag. Het HML is gebouwd op de plek waar voorheen de Haagse Dierentuin stond.

Algemeen[bewerken]

Op het HML worden de richtingen vmbo, havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium) gegeven. In het leerjaar 2011-2012 heeft het HML 910 leerlingen en 118 medewerkers. Het aantal leerlingen schommelt de afgelopen jaren rond de 850. Het bestuur van de school is in handen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden.

De helft van de leerlingen woont buiten Den Haag, sommige leerlingen reizen een uur of langer om op school te komen. Dit komt niet zo zeer door de onbereikbaarheid, maar door de onderwijsvorm van de school vervult deze een regiofunctie.

Lesmanieren[bewerken]

Tussen de uren gaat er geen schoolbel, zodat leerlingen zelf 'de tijd bewaken/besteden' en daarmee zelfstandigheid ontwikkelen. Er zijn gedurende de dag 7 les- of begeleidingsuren van 60 minuten. In de begeleidingsuren kan een leerling zelf bepalen welke les bij welke docent hij of zij volgt.

Het lesjaar is opgedeeld in 4 perioden van elk 8 weken. Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Dit rapport bestaat uit opmerkingen van de docent en (in plaats van cijfers) letters ter beoordeling. In de bovenbouw is sinds 2004 een test met een soort verslag wat het hele jaar door geschreven wordt door leerling en docent samen.

Leerlingen kunnen vanaf de 1e klas kiezen om Latijn te doen. Vanaf de 2e klas kan men dan ook Grieks doen.

Projecten[bewerken]

Op het HML wordt veel gewerkt met projecten, die als doel hebben leerlingen te ondersteunen en aan te moedigen zelf op onderzoek te gaan en zo de lesstof te verrijken. Een paar bijzondere projecten staan hieronder beschreven.

Het Sint-Petersburgproject is een groot project met als kern een uitwisseling met School 204 uit Sint-Petersburg en loopt sinds 1988. Hieromheen hangen verschillende kleine projecten zoals een over politieke prenten, een met virtuele werelden (zie hieronder voor meer informatie) en een nieuw project over maatschappelijke verschillen en overeenkomsten.

De schoolwebsite wordt sinds 1998 gemaakt en onderhouden door een aantal bovenbouwleerlingen. Inmiddels zijn sommigen al van school. De website was voor het profielwerkstuk van een van de leerlingen. De website bevat onder andere absentenregistratie, leerlingencolumns, een digitaal verslag, een discussieforum en fotoreportages.

Het virtuelewereldenproject is een door leerlingen opgezet project dat alle jaarlagen en niveaus doorbreekt. Er wordt gewerkt met een stuk software (Active Worlds) waarmee zelf virtuele werelden ingericht kunnen worden. Het wordt vaak gebruikt voor kunsttentoonstellingen. Een groep leerlingen van het HML en het Praedinius Gymnasium hebben in 2004 een eigen stichting opgericht waarmee ze andere scholen ondersteunen in het maken van deze virtuele werelden.

Ook is er een computerbedrijf opgezet met steun van de school. Het is opgericht door leerlingen, destijds onderbouwleerlingen (1e-3e klas). CTS Redhead is het bedrijf waar ze onder andere computers repareren, websites maken en servers beheren. Betaalde opdrachten voor zowel docenten en projecten op school als voor externe bedrijven.

In het schooljaar 2005-2006 zijn de kunst-, sport- en scienceklas van start gegaan. Deze klassen zijn er om leerlingen die een speciale interesse hebben in de kunst, sport of respectievelijk bètavakken meer in die richting te kunnen bieden.

Samenwerking[bewerken]

Het HML werkt veel samen met andere scholen, hieronder staat een beknopt lijstje.

Inspectie en slagingspercentages[bewerken]

De Onderwijsinspectie was in haar laatste rapport positief over de projecten op het HML, met name over het Digitaal verslag waarbij leerlingen samen met de docent hun eigen verslag schrijven. In 2004 waren de slagingspercentages als volgt: mavo 90%, havo 97%, vwo 83%.

De inspectie maakt zich er zorgen over dat de school structureel te weinig onderwijstijd aanbiedt. Verder laat de didactische variatie in de onderbouw te wensen over, faalt de registratie van de eigen opbrengsten waardoor de school onvoldoende zicht heeft op de eigen kwaliteit en niet goed verantwoording kan afleggen. Meer in het algemeen is het kwaliteitsbeleid te weinig tot ontwikkeling gekomen.

De inspectie heeft kritiek op de leslokalen, deze zijn 'vrij klein en soms te klein in verhouding tot de grootte van de klassen'. Daarbij werd wel opgemerkt dat er ook gewerkt kan worden in verschillende studieruimtes. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de klaslokalen waar mogelijk te vergroten.

In het nieuws[bewerken]

Het Hamel Magazine, de schoolkrant van het HML, is uitgeroepen tot de beste schoolkrant van Nederland 2008 tijdens de twaalfde editie van de Nationale Schoolkrantdag.

Het winnende blad is volgens de jury "een zeer verzorgd en rijk geïllustreerd schoolblad met een gevarieerde inhoud en een prachtige afwisseling tussen schoolse en buitenschoolse onderwerpen. Serieuze onderwerpen komen aan bod, maar ook humor en human interest. Kenmerkend zijn ook de brutale interviews".[1]

Ook in 2011 wist het Hamel Magazine de prijs voor 'Beste schoolkrant van Nederland' binnen te slepen. In de 'Den Haag Editie' stonden interviews met bekende Hagenezen zoals Dennis Weening, Jennifer Ewbank, Dick Vierling en Marnix Rueb.

In november 2006 ontstond ophef over vermeend seksueel misbruik van een 16-jarige leerlinge in 2004 door een docent. Deze affaire haalde de voorpagina van de Telegraaf op 17 november 2006. Toen de affaire aan het licht kwam, kreeg de leraar toen hij moest opstappen een door de kantonrechter vastgesteld bedrag van 20.000 euro mee. Door de Telegraaf wordt het bedrag als gouden handdruk bestempeld, maar de school meldt dat het gaat om een outplacementtraject, wat gangbaar is voor vertrekkende werknemers. Het Bureau Onderwijsinspectie stelt in de krant dat sprake is van seksueel misbruik, ook al stemde het meisje zelf in met de verhouding.

In een verklaring geeft de directie van de school aan dat volgens de geldende richtlijnen is gehandeld; de betreffende leraar is direct op non-actief geplaatst en er is, in tegenstelling tot wat in het krantenbericht wordt beweerd, wel degelijk aangifte gedaan bij de politie.

Bekende oud-leerlingen[bewerken]

Externe links[bewerken]