Hillsong

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hillsong logo.
Hoofdingang van Hillsong Church (Hills Campus, Sydney)
Binnen in de grote zaal van Hillsong Church (Hills Campus, Sydney)
Kerkzaal Nederlandse Hillsongdochtergemeente in Amsterdam

De Hillsong Church is een invloedrijke keten van pinkstergemeenten die haar oorsprong heeft in Sydney, Australië en lokale afdelingen heeft in meer dan twintig landen. De kerk werd vanaf de oprichting in 1983 tot 2022 vanuit Sydney geleid door oprichters en seniorpastors-echtpaar Brian en Bobbie Houston. Phil en Lucinda Dooley die eerder de Hillsong afdelingen in Zuid-Afrika op poten zette zijn na het aftreden van het echtpaar Houston, als interim senior pastors aangesteld.

Iedere week komen wereldwijd meer dan honderdduizend bezoekers naar de kerkdiensten van Hillsong op vele locaties. Daar wordt het Woord van God verkondigd en ervaren de mensen Gods aanwezigheid door aanbidding, met onder andere muziek van aanbiddingsleiders Joel Houston, Taya Smith, Brooke Ligertwood en Reuben Morgan. De diensten definiëren zich door een modern relevant karakter waarbij ze op alle terreinen (muziek, multimedia, presentatie, prediking, gastvrijheid) willen excelleren en zo de kerkdienst als een positieve beleving aanbieden zonder op leer of inhoud te willen inboeten.

Met bezoekersaantallen boven de tweeduizend man kan de kerk op veel locaties gedefinieerd worden als een megakerk. Hillsong Australië heeft een hoofdvestiging in Sydney (The Hills Campus), waar de grote samenkomsten zijn, maar ook twee andere Sydney-'campussen' (The City en South West), en ook in diverse andere Australische steden vanwaar kerkdiensten, kerkgerelateerde activiteiten en sociaal werk worden georganiseerd en gecoördineerd. Veel maar niet alle lokale afdelingen komen samen in nachtclubs, theaters, concertzalen en congrescentra.

Opvallend is dat Hillsong geen geregistreerd lidmaatschap voor kerkleden kent. Wie aanwezig is wordt meteen als deel van de gemeenschap gezien is de gedachtegang. Sinds 2010 is Hillsong ook in Nederland actief.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

In 1983 werd Hillsong opgericht als 'The Hills Christian Life Centre' door Brian Houston. Vanaf de eerste dienst op 14 februari 1983 met 45 bezoekers groeide de kerk door de "aansprekende manier" waarmee Houston de kerk leidde.[bron?] Nadat de Worship-cd’s van de kerk bekendheid kregen onder de naam Hillsong, werd de kerk omgedoopt tot de Hillsong Church.

In de jaren hierna bleef het aantal bezoekers in Sydney groeien tot 21.000 vaste bezoekers anno 2010. Op 3 november 2013 werd het 30-jarig bestaan van de gemeente gevierd met een themadienst die rechtstreeks op alle Australische Hillsong-locaties werd uitgezonden. Sinds 1999 is Hillsong ook wereldwijd nieuwe kerken in bekende metropolen gaan opzetten. In eerste instantie werden dochtergemeentes opgezet in Londen, Kaapstad en Kiev. Sinds 2010 is het aantal locaties in Australië, Zuid-Afrika, Europa en de Verenigde Staten en Zuid-Amerika snel gegroeid. Veel van deze lokale kerkgemeenschappen komen samen in theaters of nachtclubs. Naast de lokale kerkgemeenschappen organiseert Hillsong jaarlijks een aantal conferenties, geven ze muziek uit, touren ze met meerdere worshipbands over de wereld en hebben ze sinds 2016 een eigen televisiekanaal dat in een aantal landen uitzendt.

Theologie[bewerken | brontekst bewerken]

De Hillsong-gemeenten behoren tot de evangelische en pinkstergemeenten. Men gelooft dat de Bijbel Gods Woord is. Het is waar, gezaghebbend en toepasbaar in het dagelijks leven. Ze geloven dat Jezus Christus door God gezonden is en de enige verwekte Zoon van de Vader is, die de mensheid met God verbindt door zijn dood en opstanding. De kerk gelooft vergeving van de zonde. Binnen Hillsong gelooft men dat mensen, om een vruchtbaar christelijk leven te leiden, onder andere de doop in de Heilige Geest moeten zoeken en dat de Heilige Geest het gebruik van geestelijke gaven mogelijk maakt, waaronder, het spreken in tongen.

De standpunten van Hillsong over niet-centrale delen uit de geloofsleer zijn divers, hoewel individuen misschien een openbaar standpunt hebben ingenomen over veel actuele kwesties in het hedendaagse christendom, die in overeenstemming zijn met de gangbare pinksterbeweging - bijv. verzet tegen embryonaal stamcelonderzoek en abortus op basis van een overtuiging dat het menselijk leven begint bij de conceptie. Hillsong heeft ook zijn steun verklaard aan hetcreationisme en Intelligent Design. Het is ook van mening dat het praktiseren van homoseksualiteit in strijd is met Bijbelse leer, maar benadrukt dat het homoseksuelen niet veroordeelt.

Opmerkelijk is dat er geen verwijzingen op de website van Hillsong te vinden zijn naar de Apostolische geloofsbelijdenis of andere oude belijdenissen.

Invloed[bewerken | brontekst bewerken]

Hillsong werd in eerste instantie wereldwijd bekend vanwege zijn muziek die in veel kerken werd overgenomen.

Ook worden veel voorgangers van Hillsong op grote conferenties geboekt.

Hillsong onderhoudt sterke relaties met andere pinkstergemeentes met een soortgelijk karakter die Hillsong als direct voorbeeld zien. Dit netwerk noemen ze Hillsong Family. In Nederland zijn de kerken van City Life Church daar een voorbeeld van.

Daarnaast is er een breder netwerk voor kerken die geïnteresseerd zijn in de manier van werken van Hillsong maar minder sterk op Hillsong gericht zijn. Dit heet Hillsong Network.

Hillsong Music[bewerken | brontekst bewerken]

Hillsong is wereldwijd bekend om de Worship-cd's en -dvd's die jaarlijks uitkomen. In 1992 kwam het eerste album The power of Your love uit. Toen in 1995 het derde album People just like us - dat het lied "Shout to the Lord" bevatte - uitkwam, werd Hillsong Music invloedrijk over de hele wereld. Het lied van Darlene Zschech werd in Nederland vooral bekend, vertaald en in de opwekkingsliederenbundel opgenomen als "Mijn Jezus, mijn Redder" (Opw. nr. 461). In de jaren daarna zouden nog veel liederen die van Hillsong afkomstig zijn in de bundel opgenomen worden.

Eigen liederen worden aangeleverd door aanbiddingsleiders van Hillsong en een enkele keer wordt ook een lied van buiten de kerk binnengehaald en opgenomen. De populariteit van Hillsong nam eind jaren 90 toe toen het jongerenwerk van Hillsong, (toen) genaamd Hillsong United, hun gelijknamige band in 1998 hun eerste album liet opnemen dat wereldwijd onder christelijke jongeren aansloeg. Vijftien jaar later werd op dezelfde manier de volgende jongerenband Hillsong Young & Free gelanceerd.

Behalve de algemene Hillsong-albums die onder de naam Hillsong Live worden uitgegeven, worden ook de cd's en dvd's en (blad)muziekboeken van Hillsong United, Hillsong Young & Free, Hillsong London en Hillsong Kids (de kinderafdeling) door Hillsong Music uitgegeven.

Naast muziek worden er ook boeken en studies van onder anderen Brian en Bobbie Houston (voorgangersechtpaar van Hillsong) hier uitgegeven.

Schandalen[bewerken | brontekst bewerken]

Seksueel misbruik Frank Houston[bewerken | brontekst bewerken]

In 2000 dwong senior pastor Brian Houston, zijn vader Frank Houston, om zijn taken in diverse kerken neer te leggen. Dit gebeurde nadat bekend was geworden dat hij seksueel misbruik van een minderjarige 30 jaar daarvoor in Nieuw-Zeeland had toegegeven.

In de jaren na Frank Houstons dood in 2004 kwamen nog eens vijf gevallen van kindermisbruik door Frank Houston boven water. In zijn boek Live Love Lead schrijft Brian Houston daarover dat het eerste geval voor hem uit het niets kwam, en de ergste crisis in zijn leven veroorzaakte. In 2013 werd Houston als gevolg van deze crisis (waarin hij het beeld van zijn held, zijn vader moest bijstellen naar dat van een pedofiel die de verschrikkelijkste dingen had gedaan) behandeld voor posttraumatische stressstoornis.

Ook moest Brian Houston in 2015 getuigen over de zaak bij door de Australische overheid uitgevoerde hoorzittingen over seksueel misbruik in kerken en andere organisaties. Daarbij kwam naar voren dat Hillsong het eerste slachtoffer bij het bekend worden van het misbruik onmiddellijk een bedrag heeft betaald om kosten van psychische zorg te vergoeden. Aan die betaling is geen enkele voorwaarde gesteld en die mag dus ook niet als een afkoopsom of zwijggeld gezien worden aldus Houston. Het slachtoffer wilde anoniem blijven maar is daar nooit toe verplicht.

Brian Houston heeft in een interview met Channel 9 gezegd niet te weten hoeveel slachtoffers zijn vader daadwerkelijk heeft gemaakt. Hij kent er zes maar denkt dat het er veel meer kunnen zijn.[1]

In oktober 2021 werd Brian Houston in staat van beschuldiging gesteld voor het niet melden van het misbruik aan de politie. In de aanloop naar de rechtszaak trad Houston op 30 januari 2022 terug als voorganger; aanvankelijk was dat voor de duur van twaalf maanden.[2] Hij had enkele maanden eerder al zijn andere taken bij Hillsong al neergelegd. Bobbie Houston hield het merendeel van haar taken wel aan. Phil en Lucinda Dooley, voorgangers van Hillsong in Zuid-Afrika zijn daarop als interimvoorgangers voor de duur van een jaar aangesteld.

In april 2022 meldde Geoff Bullock, Hillsong’s eerste muziek-pastor, dat Houston al begin jaren 1990 op de hoogte was van Frank Houstons seksueel overschrijdend gedrag, maar dat dit toentertijd onder de pet werd gehouden.[3]

Healer[bewerken | brontekst bewerken]

In 2008 kwam Hillsong in opspraak nadat op hun album This is our God het lied "Healer" was opgenomen. De schrijver en zanger van dit lied - Michael Guglielmucci - over genezing, had doen voorkomen dat hij terminale longkanker had en ging sterven tenzij God ingreep. Nadat het album af was bleek dat hij helemaal geen kanker had maar Münchhausensyndroom, een psychische ziekte waarbij een ziekte zo "goed" wordt gefantaseerd dat het voor zowel patiënt als de rest van de wereld voor waar aangenomen wordt. Het album was al in de verkoop. In volgende persingen stond dit lied niet meer op de cd.

Hillsong Campus Brisbane[bewerken | brontekst bewerken]

In 2009 kwam Hillsong negatief in het nieuws nadat ze de op dat moment al 3000 leden tellende Garden City Christian Church in Brisbane hadden overgenomen. Hiervoor moest toenmalig voorganger van deze kerk Bruce Hills na acht jaar zijn ontslag nemen. Dit viel niet bij iedereen, onder wie Bruce Hills zelf, even goed.[4]

Ontslag Carl Lentz en Darnell Barrett, sluiting Hillsong Dallas[bewerken | brontekst bewerken]

In november 2020 ontsloeg Hillsong Carl Lentz, de populaire voorganger van Hillsong East Coast (eerder Hillsong New York) nadat hij zijn vrouw ontrouw was geweest. Hillsong huurde daarop een extern bureau in om een onafhankelijk onderzoek naar het interne functioneren van de leiding van de East Coast-afdeling te laten doen. Onder Carl Lentz zou onder medewerkers een angstcultuur zijn ontstaan.

In 2021 nam voorganger Darnell Barrett van Hillsong East Coast ontslag nadat hij pikante foto's van zichzelf via Instagram had verspreid.[5]

Ook werd de in 2019 opgerichte afdeling in Dallas na twee jaar alweer gesloten omdat het lokale voorgangersechtpaar Bogard onjuist met geld van de kerk waren omgesprongen. Door de pandemie lukte het Hillsong niet om vervangers te regelen.[6]

Ongepast gedrag Brian Houston[bewerken | brontekst bewerken]

Op 18 maart 2022, bijna twee maanden nadat Brian Houston tijdelijk was teruggetreden in verband met een aanstaande rechtszaak tegen hem, maakte interim senior-pastor Phil Dooley bekend dat Brian Houston in de voorgaande tien jaar ongepast gedrag jegens twee vrouwen had vertoond. Hij onder invloed van slaappillen had ongepaste berichten naar een naaste medewerkster gestuurd die daarop ontslag nam. Houston bood meteen zijn excuses aan, gaf intern zijn fout toe en betaalde haar door tot ze een nieuwe baan had. In 2019 was hij tijdens een conferentie onder invloed van drank, en een overdosering angstremmers gedurende 40 minuten gedesoriënteerd in de verkeerde hotelkamer bij een vrouw. Er zou geen sprake van seks zijn geweest maar het was wel tegen de gedragscode van de kerk. Houston legde daarop zijn taken voor drie maanden neer beloofde geen alcohol meer te drinken. Achteraf bleek Houston in die periode toch nog drie maal te hebben gepreekt en niet van de drank af te zijn gebleven.[7] Op 23 maart nam hij definitief ontslag.[8]

Na deze onthulling besloot pastor Sam Collier die in Atlanta een Hillsongkerk aan het oprichten was zich los te maken van het door schandalen geplaagde Hillsong. Het werd voor hem moeilijk zijn taak uit te voeren terwijl de reeks schandalen hun stempel op zijn werk bleven drukken. Ook Hillsong kerken in Phoenix en Kansas maakte zich los van Hillsong. De lokale voorganger in Phoenix, Terry Crist, vroeg om een onderzoek naar de raad die volgens hem bescherming van "het merk Hillsong" prioriteerde boven bescherming van mensen met als gevolg een gebrek aan transparantie.[9]

Phil Dooley bood de zondag na Houstons ontslag in een emotioneel betoog zijn excuses aan en weten dat hij met de raad op vijf punten de statuten heeft gewijzigd om de verantwoordelijkheden van het leiderschap beter te verdelen, waarbij de raad meer verantwoordelijkheden krijgt en de senior pastor door de raad wordt aangesteld en gemonitord. Het onderzoek naar alle gebeurtenissen loopt nog en verdere aanpassingen in de kerkelijke structuur voor meer veiligheid en transparantie worden verwacht.[10]

Discografie (albums) "Hillsong Live"[bewerken | brontekst bewerken]

 • The power of Your love (1992)
 • Stone's been rolled away (1993)
 • People just like us (1994)
 • Friends in high places (1995)
 • God is in the house (1996)
 • All things are possible (1997)
 • Touching heaven changing earth (1998)
 • By your side (1999)
 • For this cause (2000)
 • You are my world (2001)
 • Blessed (2002)
 • Hope (2003)
 • For all You've done (2004)
 • God He reigns (2005)
 • Mighty to save (2006)
 • Saviour king (2007)
 • This is our God (2008)
 • Faith + Hope + Love (2009)
 • A beautiful exchange (2010)
 • Hillsong Chapel - Yahweh (2010)
 • God is able (2011)
 • Cornerstone (2012)
 • Glorius Ruins (2013)
 • No Other Name (2014)
 • OPEN HEAVEN / River wild (2015)
 • Let There Be Light (2016)
 • Christmas: The Peace Project (2017)
 • There is more (2018)
 • Awake (2019)
 • Take Heart (Again) (2020)
 • These Same Skies (2021)

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]