Jan Dumolyn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Jan Dumolyn (Brugge, 25 augustus 1974) is een Belgisch historicus en hoogleraar.

Biografie[bewerken | brontekst bewerken]

Dumolyn groeide op in een traditioneel socialistische familie. Hij werd in zijn jeugd betrokken bij maatschappelijke en politieke activiteiten en was actief bij de Brugse Jongeren tegen Racisme. Hij liep school in het Koninklijk Atheneum in Brugge II in Sint-Michiels.

In 1995 werd Dumolyn licentiaat in de wijsbegeerte en letteren, vakgroep geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent, met een scriptie over De Brugse opstand van 1436-1438. In oktober van dat jaar ging hij aan de slag als onderzoeker op het departement middeleeuwse geschiedenis. In 2001 behaalde hij zijn doctoraat in de geschiedenis met een proefschrift over Het hogere personeel van de hertogen van Bourgondië in het graafschap Vlaanderen (1419-1477). Hij bleef aan de universiteit werken als postdoctoraal onderzoeksassistent en werd gastdocent aan de Universiteit Antwerpen (2003-2004) en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2005). In oktober 2008 werd hij benoemd tot docent aan de Universiteit Gent en in 2011 tot hoofddocent.

Hij is syndicaal afgevaardigde van het ACOD Onderwijs voor het academisch personeel van de UGent en een van de initiatiefnemers van Onderzoekers in Actie, een groep onderzoekers die pleit voor meer middelen voor wetenschap en innovatie.

Daarnaast nam hij ook volgende engagementen op:

 • Secretaris van de Vlaamse Vereniging van Mediëvisten (2002-2005)
 • Bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge (2008-heden)
 • Lid van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking aan de Gentse universiteit (2008-heden)
 • Ondervoorzitter van het Instituut Henri Pirenne voor Middeleeuwse Studies, Universiteit Gent (2009-heden)
 • Voorzitter van het Centrum voor Turkse studies (Türkiye Araştırmaları Merkezi), Universiteit Gent (2010-heden)
 • Lid van de Adviesraad voor Etnische en Culturele minderheden aan de Universiteit Gent (2010-heden)
 • Lid van de Commissie voor Wetenschapsbeleid van de Vlaamse Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (2011-heden)

In 2012 en 2018 stond hij bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van de PVDA in Gent. Hij is voorzitter van Instituut voor Maatschappijkritische Actie, Vorming en Onderzoek en was redactielid van het Vlaams Marxistisch Tijdschrift. De PVDA droeg Dumolyn in 2019 voor als expert in het autonome gemeentebedrijf Erfgoed van Gent.

Erkenning[bewerken | brontekst bewerken]

 • Voor zijn licentiaatsverhandeling ontving Dumolyn de Prijs voor geschiedenis van de Provincie West-Vlaanderen, voor de beste monografie over de geschiedenis van Vlaanderen (1998).
 • Voor zijn doctoraal proefschrift ontving hij de Prijs voor geschiedenis van Dexiabank, voor de beste monografie over de geschiedenis van Vlaanderen (2002).
 • Oktober - november 2006: Visiting Researcher, Corpus Christi College, Universiteit van Oxford.
 • Oktober - december 2007: Visiting Fellow, Universiteit van St Andrews.
 • Augustus - september 2008: Visiting Fellow, Universiteit van Glasgow.
 • April 2010: Research Fellowship van het Belgisch Historisch Instituut in Rome (Academia Belgica).
 • Oktober – december 2011: Visiting Scholar, Corpus Christi College, Oxford.
 • Oktober 2013: vijfjaarlijkse prijs van het Levend Archief Brugge.

Bibliografie[bewerken | brontekst bewerken]

Boeken[bewerken | brontekst bewerken]

 • De Brugse opstand van 1436-1438, Heule, 1997 (UGA, Standen en Landen, CI)
 • De Raad van Vlaanderen en de Rekenkamer van Rijsel. Gewestelijke overheidsinstellingen als instrumenten van de centralisatie (1419-1477), Brussel, 2002 (Algemeen Rijksarchief, Studia, 94)
 • (met David Dessers en Peter Tom Jones) Ya basta! Globalisering van onderop, Gent, 2002 (Academia Press)
 • Staatsvorming en vorstelijke ambtenaren in het graafschap Vlaanderen (1419-1477), Antwerpen, 2003 (Garant – IUAP-series)

Boeken als uitgever en auteur[bewerken | brontekst bewerken]

 • Aan de rand van het relativisme. Geschiedenis en engagement (met bijdragen van Robert Brenner, Gita Deneckere, Jan Dumolyn, Erik Thoen, Eric Vanhaute en Immanuel Wallerstein), Brussels, 2003 (Imavo)
 • (met Peter Tom Jones) Esperanza! Praktische theorie voor de sociale bewegingen, Gent, 2003 (Academia Press)
 • (met Tjen Mampaey) België. Een geschiedenis van onderuit, Berchem, EPO, 2012

Artikels[bewerken | brontekst bewerken]

Bewerk Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.
 • De Brugse opstand van 1436-1438 en het prosopografisch onderzoek naar stedelijke groepen, in: Archiefleven, 4, 1996, pp. 4-6.
 • ‘Rebelheden ende vergaderinghen’. Twee Brugse documenten uit de grote opstand van 1436-1438, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 162, 1996, pp. 297-323.
 • Henri Goethals, doyen de Liège (†1433): un homme d'Eglise gantois au service des ducs de Bourgogne Jean sans Peur et Philippe le Bon (met Marc Boone), in: Publications du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes (XIVe - XVIe s.). Rencontres de Dijon - Dôle (25e au 28e septembre 1997) ‘Hommes d'Eglise et pouvoirs à l'époque bourguignonne (XIVe - XVIe s.), 38, 1998, pp. 89-106.
 • Population et structures professionelles à Bruges au XIVe et XVe siècles, in: Revue du Nord, 329, 1999, pp. 43-63.
 • Les officiers-créditeurs des ducs de Bourgogne dans l'ancien comté de Flandre: aspects financiers, politiques et sociaux (met Marc Boone), in: ‘Crédit et Société: les sources, les techniques et les hommes (XIVe-XVIe s.)’ Rencontres d’ Asti-Chambéry, 24-27/9/1998, Publications du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes 39, 1999, pp. 225-242 (reprinted in Jean-Marie Cauchies (ed.), Finances et financiers des princes et des villes à l’époque bourguignonne (Burgundica, VIII), Turnhout, 2004, pp. 63-77).
 • De Brugse opstand van 1436-1438, in: Brugge, geschiedenis van een Europese stad, Tielt, Lannoo, 1999, pp. 103-104.
 • De sociaal-economische positie van de laatmiddeleeuwse Vlaamse adel. Enkele trends (met F. van Tricht), in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 137, 2000, pp. 3-46.
 • The Legal Repression of Revolts in Late Medieval Flanders, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 68, 2000, pp. 479-521.
 • Adel en nobiliteringsprocessen in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen. Een status quaestionis’ (met F. van Tricht), in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis van de Nederlanden, 115, 2000, pp. 197-222.
 • Les conseillers flamands pendant l'époque bourguignonne. Rentiers du pouvoir, courtiers du pouvoir, in: R. Stein (ed.), Powerbrokers in the Late Middle Ages. The Burgundian Low Countries in a European context / Les courtiers du pouvoir au Bas Moyen-Age. Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte européen (Burgundica IV),Turnhout, Brepols, 2001, pp. 67-86.
 • De sociografie van laatmiddeleeuwse gerechtelijke instellingen. Het voorbeeld van Jan Wielant (†1473), griffier en raadsheer bij de Raad van Vlaanderen, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave van Oude Wetten en Verordeningen van België, 42, 2001, pp. 7-61.
 • De Vlaamse adel in de Late Middeleeuwen: staatsdienst en sociale mobiliteit, in: Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions. Cahiers, 16, Brussel, 2001, pp. 9-30.
 • Investeren in Sociaal Kapitaal. Netwerken en sociale transacties van Bourgondische ambtenaren, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 28, 2002, pp. 417-438.
 • Dominante klassen en elites in verandering in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 5, 2002, pp. 69-107.
 • De cruciale decennia in de geschiedenis van een Europese stad. Brugge tussen 1280 en 1302 (met Véronique Lambert), in: Paul Trio e.a. (ed.), Omtrent 1302, Leuven, University Press, 2002, pp. 65-79.
 • Aan de zijlijnen van een conflict? Gent en het Gentse in 1302 (met Peter Stabel), in: P. Trio e.a. (ed.), Omtrent 1302, Leuven, University Press, 2002, pp. 37-63.
 • Distinctie en memorie. Symbolische investeringen in de eeuwigheid door laatmiddeleeuwse hoge ambtenaren in het graafschap Vlaanderen (met Katrien Moermans), in Tijdschrift voor Geschiedenis, 116, 2003, pp. 332.
 • CNN en co: de oorlog als hyperrealiteit, in: J.P. Everaerts & L. De Brabander (ed.), De media en de golfoorlog. Journalistiek in tijden van oorlog en manipulatie, Gent, Academia Press, 2003, pp. 28-39.
 • Het einde van het proletariaat? De ‘arbeidersklasse’ vroeger en nu’ (met Peter Tom Jones en André Mommen), in: J. Dumolyn & P.T. Jones (ed.), Esperanza. Praktische theorie voor de sociale bewegingen, Gent, Academia Press, 2003, pp. 398-431.
 • Dialectiek. Een bewegende en tegenstrijdige werkelijkheid, in: J. Dumolyn & P.T. Jones (ed.), Esperanza. Praktische theorie voor de sociale bewegingen, Gent, Academia Press, 2003, pp. 34-65.
 • Proloog. To open a crack in history, (met Peter Tom Jones), in: J. Dumolyn & P.T. Jones (ed.), Esperanza. Praktische theorie voor de sociale bewegingen, Gent, Academia Press, 2003, pp. 8-32.
 • Patriarchaal patrimonialisme. De vrouw als object in sociale transacties in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen: familiale strategieën en genderposities, in: Verslagen van het Centrum voor Genderstudies-UGent, 12, 2003, pp. 1-28.
 • 'Postmoderne’ geschiedschrijving, kritisch-realisme en emancipatorische praxis, in: J. Dumolyn (ed.), Aan de rand van het relativisme. Geschiedenis en engagement, Brussel, IMAVO, 2003, pp. 43-77.
 • Sociale geschiedenis tussen engagement en postmodern relativisme. Een inleiding op de problematiek, in: J. Dumolyn (ed.), Aan de rand van het relativisme. Geschiedenis en engagement, Brussel, IMAVO, 2003, pp. 5-10.
 • Het kind en het badwater’? Het kritisch-realisme als post-positivistische filosofie voor historici’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 34, 2004, pp. 133-155.
 • Een typologie van de carrières van het hogere personeel van de hertogen van Bourgondië in het graafschap Vlaanderen (1419-1477), in: Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal, Letterkunde en Geschiedenis, 27, 2004, pp. 251-270.
 • Organische intellectuelen in het politieke lichaam. De staatsideologie van de laatmiddeleeuwse Bourgondische ambtenaren, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 83, 2005, pp. 1077-1102.
 • Marginalen of radicalen? Het vertoog over de ‘roepers en krijsers’ tijdens stedelijke opstanden, voornamelijk in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen’, in: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 2, 2005, pp. 29-53.
 • Patterns of Urban Rebellion in Medieval Flanders (with Jelle Haemers), in: Journal of Medieval History, 31, 2005, pp. 369-393.
 • Nobles, Patricians and Officers. The Making of a Regional Political Elite in Late Medieval Flanders, in: Journal of Social History, 2006, 40/2, 2006, pp. 431-452.
 • Les réseaux politiques locaux en Flandre sous la domination bourguignonne: les exemples de Gand et de Lille, in: Revue du Nord, 88, 2006, pp. 309-330.
 • Justice, Equity and the Common Good. The State Ideology of the Councillors of the Burgundian Dukes, in: J. Veenstra & D. Boulton (ed.), The Ideology of Burgundy, Leiden-Boston, 2006, pp. 1-20.
 • ‘Vivre Noblement’. The Material and Immaterial Construction of Elite-Identity in Late-Medieval Flanders: the case of Peter Bladelin and William Hugonet (with W. De Clercq and J. Haemers), in: The Journal of Interdisciplinary History, 38/1, 2007, pp. 1-31.
 • A Short Manual to the Art of Prosopography (met Koen Verboven en Myriam Carlier), in: Prosopography. Approaches and Applications (Oxford Prosopography Centre), Oxford, 2007, pp. 35-69.
 • De sociale en politieke communicatie tussen de stad en het hof in het Bourgondische Brugge, in: B. Hillewaert (ed.), Het Prinsenhof te Brugge, Brugge: Raakvlak, 2007, pp. 51-56.
 • The Political and Symbolic Economy of State Feudalism. The Case of Late Medieval Flanders’, in: Historical Materialism, 15/2, 2007, pp. 105-131.
 • The Terrible Wednesday of Pentecost: Confronting Urban and Princely Discourses in the Bruges Rebellion of 1436-1438, in: History, 92/1, 2007, pp. 3-20.
 • Jan van den Driessche / Jehan de la Driesche, un fonctionnaire flamand au service de Louis XI, in: Revue Historique, 641, 2007, pp. 71-90.
 • De adel ingelijst. Zes adelslijsten voor het graafschap Vlaanderen in de veertiende en vijftiende eeuw (met Frédéric Buylaert, E. Balthau, Pieter Donche en Hervé Douxchamps), in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 173, 2007, pp. 47-187.
 • L’idéologie d’État des conseillers des duc de Bourgogne, in: J.-Ph. Genet (ed.), La Société politique à la fin du XVe siècle dans les royaumes ibériques et en Europe occidentale, Paris/ Valladolid, Publications de la Sorbonne/ Universidad de Valladolid, 2007, pp. 145-163.
 • Middeleeuwse opstanden in Vlaanderen (met Jelle Haemers), in: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 41, 2007, pp. 65-80.
 • Pouvoir d’Etat et enrichissement personnel: investissements et stratégies d’accumulation mis en oeuvre par les officiers des ducs de Bourgogne en Flandre, in: Le Moyen Age, 113, 2008, pp. 67-92.
 • Henri Pirenne en het particularisme van de laatmiddeleeuwse Vlaamse steden: een deconstructie, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 86, 2008, pp. 709-732.
 • Beeldvorming over adel en ridderschap bij Froissart en de Bourgondische kroniekschrijvers (met F. Buylaert), in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis van de Nederlanden, 123/4, 2008, pp. 609-632.
 • Privileges and Novelties: The Political Discourse of the Flemish Cities and Rural Districts in Their Negotiations with the Dukes of Burgundy (1384-1506), in: Urban History, 35/1, 2008, pp. 5-23.
 • De opstand van Kassel-Ambacht (1427-1431) (met K. Papin), in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 145/2, 2008, pp. 219-254.
 • La signification politique, sociale et culturelle de la haute noblesse dans les pays Habsburgo-Bourguignons (ca. 1475-1525): un état de la question’ (met Frederik Buylaert), in: J. Haemers, C. Van Hoorebecke & H. Wijsman (ed.), Entre la ville, la noblesse et l’Etat. Philippe de Clèves: homme politique et bibliophile (1456-1528), Turnhout, 2008.
 • Criers and Shouters. The Discourse on Radical Urban Rebels in Late Medieval Flanders, in: Journal of Social History, Societies and Cultures, 42, 2008, pp. 111-136.
 • Le povre peuple estoit moult opprimé: Elite Discourses on ‘the People’ in the Burgundian Netherlands (Fourteenth to Fifteenth Centuries), in: French History 23/2, 2009, pp. 171-192.
 • La révolte paysanne de Cassel, 1427-1431 (met K. Papin), in: G. Brunel & S. Brunet (ed.) Les luttes anti-seigneuriales dans l’Europe médiévale te moderne, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2009, 79-92.
 • Historisch adelsonderzoek over de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode in België en Nederland: een momentopname (met T. de Hemptinne) in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis van de Nederlanden, 123/4, 2009, pp. 481-489.
 • ‘Les ‘Sept Portes de Bruges’ dans le manuscrit Gruuthuse (début du 15e siècle). Une idéologie urbaine ‘bricolée’, in: Revue Belge de Philologie et Histoire, 88, 2010, pp. 1039-1084.
 • De Brugse ambachtsbesturen tijdens de late middeleeuwen: enkele institutionele en rechtshistorische aspecten, in : Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 147, 2010, pp. 309-327.
 • 'Our Land is only founded on Trade and Industry’. Economic Discourses in Fifteenth-Century Bruges, in: Journal of Medieval History, 36, 2010, pp. 374-389.
 • Patterns of Urban Rebellion in Medieval Flanders (met Jelle Haemers), in: K. De Vries ed., Medieval Warfare 1300-1450 (The International Library of Essays on Military History), Aldershot, 2010, pp. 373-396.
 • Le bien commun en Flandre médiévale. La lutte discursive entre princes et sujets (met Elodie Lecuppre-Desjardin), in: E. Lecuppre-Desjardin & A.-L. Van Bruaene (eds), De Bono Communi. The discourse and practice of the Common Good in the European City (13th – 16th Centuries), Turnhout: Brepols, 2010, pp. 253-266.
 • Facties in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen (met Frederik Buylaert, Jonas Braekevelt en Jelle Haemers, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 123, 2010, pp. 208-225.
 • The Representation of Nobility and Chivalry in Burgundian Historiography: a Social Perspective (met F. Buylaert), in: The Fifteenth Century, 9, 2010, pp. 59-84.
 • Sumptuary Legislation, Material Culture and the Social Semiotics of Vivre Noblement in Late Medieval Flanders (met Frederik Buylaert and Wim De Clercq), in: Social History, 36, 2011, pp. 393-417.
 • The Politics of Factional Conflict in Medieval Flanders (met Frederik Buylaert, Jonas Braekevelt and Jelle Haemers)’ in: Historical Research, 2011, pp. 13-31.
 • Un intellectual orgánico y la construcción del estado moderno, in: J.A. Solorzano Telechea ed., ‘Liber de regno dividendo et quando primogenitura sit licita’ de Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470). Obra inédita latina en la biblioteca apostólica vaticana, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 9-13.
 • Urban Ideologies in Later Medieval Flanders: Towards a Grid of Analysis in: J.-Ph. Genet and A. Gamberini eds., Political Languages in Medieval Europe, Milaan: Viella, 2011, pp. 69-96.
 • Les bonnes causes pour le peuple pour se révolter. Le contrat politique en Flandre médiévale d’aprés Guillaume Zoete (1488) (met Jelle Haemers), in: F. Foronda (ed.), Le contrat politique dans l’Occident médiéval, XIIIe-XVe siècles, Paris, 2011, pp. 327-346.
 • Parole d'État et mémoire "collective" dans les Pays-Bas bourguignons: les discours prononcés devant des assemblées représentatives (XVe - XVIe siècles) (met Graeme Small), in: Publications du Centre Européen d’Études Bourguignonnes, 52, 2012, pp. 15-28.
 • Political Communication and Political Power in the Middle Ages: A conceptual Journey, in: Edad Media. Revista de Historia, 12, 2012, pp. 33-55.
 • Diplomatique et discours politiques. Une analyse quantitative et qualitative des ordonnances de Philippe le Bon pour la Flandre (1419-1467) (met Jonas Braekevelt), in: Revue Historique, 662, 2012, pp. 323-356.
 • 'A Bad Chicken was Brooding.’ Subversive Speech in Late Medieval Flanders (met Jelle Haemers), in: Past and Present, 214, 2012, pp. 45-86.
 • Les Mémoires de Philippe de Commynes et les pratiques et discours politiques en Flandre médiévale; in: J. Blanchard ed., Droit, écriture et la construction de la souveraineté chez Commynes, Genève : Droz, 2012, pp. 33-55.
 • Stedelijkheid in harmonie en conflict. Gemeenschap, spanningsvelden en sociale controlemechanismen in de stad (met Peter Stabel), in: E. Taverne, L. de Klerk, B. Ramakers & S. Dembski eds., Nederland stedenland. Continuïteit en vernieuwing, Rotterdam : naio10 uitgevers, 2012, pp. 57-72.
 • Economic Development, Social Space and Political Power in Bruges, c. 1127-1302, in: H. Skoda, P. Lantschner & R.L.J. Shaw eds., Contact and Exchange in Later Medieval Europe. Essays in Honour of Malcolm Vale, Woodbridge: The Boydell Press, 2012, pp. 33-57.
 • Henri Pirenne and Particularism in Late Medieval Flemish Cities: an Intellectual Genealogy, in: D. Nicholas, B.S. Bachrach & J. M. Murray eds., Comparative Perspectives on History and Historinas. Essays in Memory of Bryce Lyon (1920-2007), Kalamazoo: University of Western Michigan Press, 2012, pp. 119-148.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Voorganger:
?
Voorzitter van het IMAVO
? - heden