Japans schrift

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Oorsprong van Hiragana

Het Japanse schrift is een verzameling schrijfmethoden waarmee een Japanse tekst geschreven kan worden.

Het volledige schrift bestaat uit de volgende schrijfmethoden:

  • Kanji, karakters of ideogrammen om begrippen aan te geven. In Japan worden ongeveer 13.000 van deze oorspronkelijk Chinese karakters gebruikt, ca. 3.000 daarvan zijn voor dagelijks gebruikt.
  • Hiragana, een fonetisch schrift, bestaande uit 48 karakters. Dit wordt vaak naast het Kanji gebruikt, omdat het simpeler te leren is. Bovendien worden grammaticale woorden en partikels, woorden die geen kanji hebben en uitgangen (okurigana) van werkwoorden en i-adjectiva in Hiragana geschreven.
  • Katakana, een lettergreepschrift bestaande uit 48 karakters. Het wordt vooral gebruikt voor niet-Japanse woorden.

Daarnaast kent men in Japan het Romaji, Japanse woorden omgezet in het westerse (Latijnse) schrift. Romaji is niet echt een onderdeel uit het schrift, het is een transcriptiemethode.

Schrijfrichting[bewerken]

De schrijfrichting van het Japans is van oudsher van boven naar beneden en van rechts naar links. Japanse boeken worden voor het gevoel van een westerling van achter naar voren gelezen.

Op computers, en dus ook op webpagina's, wordt Japanse tekst horizontaal van links naar rechts geschreven.

Combinatie van schriftsoorten[bewerken]

De schriftsoorten worden door elkaar gebruikt. Ter illustratie een voorbeeld van een Japanse zin waarin kanji, hiragana en katakana gebruikt worden:

私はコーヒーを飲みます。(watashi wa koohii wo nomimasu.) = "Ik drink koffie"

  • De tekens 私 (watashi = ik) en 飲 (no = drinken) zijn kanji.
  • コーヒー (koohii = koffie) is een leenwoord (uit het Nederlands) en wordt daarom in katakana geschreven.
  • De tekens は (wa, geeft het thema van de zin aan), を (wo, geeft het lijdend voorwerp van de zin aan) en みます (mimasu, uitgang van het werkwoord drinken) zijn hiragana.

Opvallend hierbij is de combinatie van kanji en hiragana in één enkel woord: 飲みます (nomimasu = drinken). Voor zover mogelijk wordt de onveranderlijke stam van het werkwoord met kanji geschreven (飲) en de veranderlijke uitgang met hiragana (みます). Hiragana die gebruikt worden om de uitgangen van een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord te schrijven worden okurigana (送り仮名) genoemd.

Furigana[bewerken]

Een volwassen Japanner wordt geacht circa 2000 kanji te beheersen. Er zijn echter nog duizenden andere kanji die in specialistische literatuur gebruikt kunnen worden en waarvan de schrijver niet kan veronderstellen dat zijn lezers weten hoe het uitgesproken dient te worden. Ook bij namen kunnen de kanji nog wel eens een afwijkende uitspraak vertonen. Om de lezer hierbij te helpen wordt de uitspraak met hiragana naast of boven de kanji geschreven:


of
かん

Hiragana die op deze manier gebruikt worden, worden furigana (振り仮名) genoemd.

Zie ook[bewerken]