Naar inhoud springen

Lijst van HTML-elementen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van HTML-elementen met een korte uitleg over hun betekenis.

Paginastructuur[bewerken | brontekst bewerken]

<!DOCTYPE html>
betekent dat het een HTML5-document is
<html>
bevat alle andere elementen
<head>
bevat metadata en (links naar) CSS en scripts die nodig zijn voor de webpagina
<body>
bevat de inhoud van de pagina
<frame>
definieert een deelvenster (frame) van de pagina
<frameset>
definieert een groep van frames
<noframes>
wat getoond wordt als de webbrowser geen frames ondersteunt

Headelementen[bewerken | brontekst bewerken]

Elementen die binnen het <head>-element kunnen staan:

<base>
relatieve hyperlinks in de <body> zullen relatief zijn ten opzichte van deze absolute of relatieve URI
<link>
koppelen van CSS-bestanden
<meta>
meta-informatie
<title>
paginatitel in het browservenster
<script>
koppelen van scripts of het inline definiëren van scripts, wordt geladen vóór de inhoud (<body>)
<style>
definieert inline CSS-regels

Pagina-elementen[bewerken | brontekst bewerken]

Elementen die binnen het <body>-element kunnen staan:

<a>
hyperlinks
<abbr>
afkorting
<acronym>
acroniem
<address>
adres
<applet>
Java-applet
<area>
oppervlak in een afbeelding
<b>
vet
<basefont>
informatie over het standaardlettertype voor de pagina (verouderd)
<bdo>
tekstrichting
<big>
groter lettertype
<blockquote>
voor lange citaten, zal als één blok getoond worden
<br>
breekt de lijn af
<button>
drukknop
<caption>
onderschrift van een tabel
<center>
tekst centreren (verouderd)
<cite>
citaat
<code>
weergave als computercode
<col>
bevat informatie voor een tabelkolom
<colgroup>
groepeert kolommen die dezelfde opmaak krijgen
<dd>
beschrijving van een term in een definitielijst
<del>
stuk verwijderde tekst (↔ <ins>)
<dfn>
definitie van een term
<dir>
lijst met mappen
<div>
sectie of divisie
<dl>
definitielijst
<dt>
term in definitielijst
<em>
nadruk op tekst (in de praktijk gelijk aan <i>)
<fieldset>
groepeert en omlijnt elementen in formulieren
<font>
beschrijft het lettertype (verouderd)
<form>
formulier
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>
kopjes van niveau 1 tot en met 6
<hr>
horizontale lijn
<i>
cursief
<iframe>
definieert een iframe, een pagina binnen de pagina
<img>
afbeelding
<input>
invoerveld in een formulier
<ins>
stuk ingevoegde tekst (↔ <del>)
<isindex>
tekstinvoerveld in een formulier (verouderd)
<kbd>
geeft tekst aan die moet ingevoerd worden door de bezoeker
<label>
label voor een invoerveld in een formulier
<legend>
een opschrift voor een <fieldset>-element
<li>
element uit een lijst
<map>
maakt een kaart van een afbeelding met aanklikbare <area>-elementen
<menu>
menulijst (verouderd)
<noscript>
wat wordt getoond als de webbrowser geen scripts (in <script>-elementen) ondersteunt
<ol>
geordende lijst
<object>
definieert een extern object of bestand; werkt enkel in Internet Explorer
<optgroup>
groepeert <option>-elementen
<option>
optie in een keuzemenu (<select>)
<p>
alinea
<param>
definieert parameters voor <object>-elementen
<pre>
vooraf geformatteerde tekst, witruimtes (tabs, spaties) en regeleindes weergegeven zoals getypt
<q>
een kort citaat
<ruby>
tekst met hulpweergave over uitspraak, zie ook Furigana
<s>
doorgehaalde tekst (hetzelfde als <strike>) (verouderd)
<samp>
voor voorbeelduitvoer van computercode
<script>
koppelen van scripts of het inline definiëren van scripts, wordt geladen tijdens het inlezen van de inhoud
<select>
keuzemenu
<small>
kleiner lettertype
<span>
omhult een inline element, wordt vooral bedoeld om een stuk een andere opmaak te geven met behulp van CSS
<strike>
doorgehaalde tekst (hetzelfde als <s>) (verouderd)
<strong>
versterkte tekst (in de praktijk gelijk aan <b>)
<sub>
onderschrift
<sup>
bovenschrift
<table>
tabel
<tbody>
tabelbody, bevat de inhoud van de tabel
<td>
tabelcel
<textarea>
invoerveld voor tekst op meerdere regels in formulieren
<tfoot>
tabelfooter
<th>
tabelcel met titel
<thead>
tabelheader, bevat titels voor de kolommen
<tr>
tabelrij
<tt>
typemachinelettertype
<u>
onderlijnen (verouderd)
<ul>
ongeordende lijst
<var>
variabele of argument