Nationaal Landschap Laag Holland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Nationaal Landschap Laag Holland is sinds 2004 een van de twintig door het Nederlandse Ministerie van LNV aangewezen Nationale Landschappen. Het heeft een oppervlakte van 51.400 ha en er wonen 110.000 mensen.

Dit Nationaal Landschap bevindt zich in Noord-Holland en is zowel vanuit natuur- als cultuurhistorisch oogpunt buitengewoon belangwekkend. Men vindt er droogmakerijen, veenweidegebieden, de UNESCO-Werelderfgoederen de Beemster en de Stelling van Amsterdam, en tal van wateren die aantrekkelijk zijn voor watervogels. Vanwege de vele weilanden is het symbool van dit Nationaal Landschap een koe. Broek in Waterland, Middenbeemster en Westzaan en een deel van Oostzaan zijn voorbeelden van beschermde dorpsgezichten. Ook het eiland Marken vormt een zeer belangrijk cultuurgoed binnen het gebied.

Laag Holland bevindt zich nabij en in sterk onder verstedelijkingsdruk staand gebied: Het wordt begrensd door de kernen van Amsterdam en Zaanstad, de zich uitbreidende stad Purmerend ligt er in, en ook Volendam heeft zich afgelopen decennia aanzienlijk uitgebreid. Ook de gemeente Oostzaan als zeer oude en zelfstandige Zaanse gemeente bevindt zich in dit gebied. Daarom moet dit Nationaal Landschap ook gewaardeerd worden als bufferzone waarin de stedelingen rust kunnen vinden.

Begrenzing[bewerken]

De begrenzing van het landschap is in 2006 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en omvat het landelijk gebied van Amsterdam-Noord, Waterland, de veenweidegebieden Oostzanerveld gelegen in Oostzaan, het Ilperveld, het dorp Westzaan en de gebieden aan weerszijden, de Beemster, het gebied Zeevang, de Schermer, en het gebied rond Akersloot, Limmen en Castricum. In deze kaart valt het gebied van de Purmer, de te bouwen wijk Saendelft en de omgeving van Uitgeest buiten de begrenzing. Het betreft dus vrijwel het gehele landelijke gebied van de kop van Noord-Holland dat doorloopt tot aan de grens met West-Friesland en met uitzondering van het duingebied.

Kerngegevens[bewerken]

Totale oppervlakte: 51.400 ha, waarvan:

  • Veenweidegebieden: 26.000 ha
  • Droogmakerijen: 13.800 ha
  • Stedelijk gebied: 2.300 ha
  • Natuurreservaten: 6.600 ha

Organisatievorm[bewerken]

Laag Holland is een verband waarin de Provincie Noord-Holland, gemeenten, het waterschap, boerenorganisaties en natuurbeschermingsorganisaties samenwerken.

Behoud[bewerken]

Een probleem bij het behoud van het kenmerkende landschap van Laag Holland is, dat het een cultuurlandschap betreft dat ontstaan is door een bepaald beheer door de mensen, met name de boeren. Op vele plaatsen is de deze beheersmethode vanuit zuiver agrarisch gezichtspunt gezien niet meer rendabel. Zowel intensivering van het beheer als het stopzetten van het agrarisch gebruik zou het unieke karakter van het gebied tenietdoen. Vooral het behoud van weidevogels speelt een belangrijke rol. Deze zouden verdwijnen als het beheer sterk van karakter zou veranderen. Daarom zullen agrarische activiteiten moeten worden ondersteund teneinde het open karakter van het landschap te behouden.

Ook het onderhouden en beter zichtbaar maken van de unieke cultuurhistorische erfenis is van groot belang. Dit betreft vooral de waterstaatsgeschiedenis, de industriële ontwikkeling in de Gouden Eeuw, en de militaire geschiedenis. Ook de archeologische objecten zoals veenterpen en de verkavelingsstructuren moeten beschermd worden.

Een derde activiteit betreft een betere toegankelijkheid van het gebied, door aanleg van wandel- en fietspaden, kanoroutes en dergelijke.

Toerisme[bewerken]

In dit gebied zijn veel interessante zaken te ontdekken, wat te voet, per fiets of per boot kan. In dit gebied is een fietsroutenetwerk aangelegd, terwijl er ook allerlei andere fietsroutes zijn, zoals de Pontjesroute. Ook zijn er lange-afstandswandelpaden door het gebied aangelegd.

Omdat het gebied erg waterrijk is, kan men er ook mooie boottochten maken. Het Uitgeester Meer en het Alkmaarder Meer zijn uitgestrekte plassen waar men kan zeilen. Onder andere het Wormer- en Jisperveld is ook heel geschikt om te roeien. In Oostzaan, worden geregeld dagen gehouden waarop men met een gids van Staatsbosbeheer het Oostzanerveld in kan, en daar zowel varend als lopend worden rondgeleid.

Externe link[bewerken]