Oost-Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Kaartje
Bevolkingspiramide

Het landsdeel Oost-Nederland is een Nederlandse NUTS 1-regio. Deze landsdeel heeft omstreeks 3.763.152 inwoners, ongeveer 22% van de Nederlandse bevolking. Behalve voor statistische doeleinden hebben deze regio's geen enkele betekenis, anders dan dat ze globaal volgens de vier windstreken zijn ingedeeld.

Deze NUTS 1-regio is weer onderverdeeld in meerdere NUTS 2-regio's, die gelijk zijn aan verschillende provincies. De NUTS 2-regio's worden op hun beurt onderverdeeld in NUTS 3-regio's (COROP-gebieden).