Overleg:Apocrief

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikischim,

Ik ga de verwijzing naar het Wikiwoordenboek opnieuw verwijderen. Meer in het algemeen vind ik dit soort verwijzingen naar andere Wikimediaprojecten alleen zinvol als de inhoud van dat thema op de betreffende Wiki zinvol is en wat toevoegt en bovenal betrouwbare informatie bevat. Dat is hier volstrekt niet het geval.

 • Nog steeds ontbreekt de oorspronkelijke betekenis van het woord apocrief.
 • Al rond het jaar 400 werd het woord apocrief ook in de betekenis van niet gezaghebbend gebruikt. Als het jaartal 1599 moet slaan op het eerste gebruik in het Nederlands dan is dat evident onjuist, ook al staat in dat de gegeven bron. ( Meer in het algemeen heb ik al tientallen, zo geen honderden onjuistheden op DBNL aangetroffen). Het woord apocrief in de betekenis van niet gezaghebbend staat al in de Nederlandse Geloofsbelijdenis van 1561. En ik wil niet uitsluiten dat het ook in het Nederlands al eerder in die betekenis gehanteerd werd.
 • Ik snap niet wat de relevantie is van de bewering Sommige mensen vinden de Bijbel een apocrief boek.
 • Jouw toevoeging niet langer deel uitmakend van de Bijbel is heel onhelder. Er zijn vele apocriefe boeken die helemaal nooit van welke Bijbel dan ook deel hebben uitgemaakt.
 • Jouw toevoeging Wanneer een verhaal ongeloofwaardig is maar wel bekend is omdat het al tijden rond gaat, wordt wel eens gezegd dat het om een ‘apocrief’ verhaal gaat steunt alleen op een slecht stukje tekst uit Historiek. Ik heb nog nooit een ongeloofwaardig verhaal dat blijft rondzingen, ( complottheorie, etc.) benoemd gezien als een apocrief verhaal. Ook in de tekst van Historiek is dus de bewering om boeken mee aan te duiden die vroeger onderdeel uitmaakten van de bijbel, maar tegenwoordig niet meer. Men spreekt dan van de apocriefe boeken niet correct.

Ik heb bij mijn verwijdering van de verwijzing naar Wikiwoordenboek destijds de fout gemaakt om de verwijzing naar Commons ook niet te verwijderen. De categorie op Commons bestaat uit 171 bestanden met alleen tekst. Dat voegt voor het artikel op Wikipedia helemaal niets toe. Ik zal dus mijn fout herstellen en die verwijzing ook verwijderen. Renevs (overleg) 13 jan 2020 22:22 (CET)

 • Uit deze reactie blijkt duidelijk dat je onbekend bent met de basisopzet van Wikiwoordenboek. Dat geeft op zich niet, maar ga je er dan ook niet mee bemoeien alsof jij daar geheel de kwaliteit bepaalt.
  Iets concreter dan: de voorbeeldzinnen die je aanhaalt zijn helemaal niet bedoeld om het onderwerp "apocrief" als zodanig inhoudelijk te adstrueren. Het gaat in het woordenboek puur om het lexicografische aspect, ofwel om het geven van voorbeelden van de tekstuele context waarin een bepaald begrip kan voorkomen (zie ook Corpuslinguïstiek). Overigens is ook daar een overlegpagina (wikt:Overleg:apocrief) die je desgewenst kunt gebruiken als je iets als dit zou willen aankaarten.
  Verder linken we zoals bekend standaard naar alle relevante zusterprojecten, een jaar of twee geleden is hier zelfs een "formele" peiling over geweest en de uitslag was toen duidelijk (Wikipedia:Opinielokaal/Links naar zusterprojecten#Uitslag). Het door jou op grond van persoonlijke afwegingen weghalen van sjabloon:Zusterprojecten is dus een "illegale" actie die ingaat tegen de consensus binnen de gemeenschap.
  P.S. Het zou wel opzienbarend zijn als je over bronnen beschikt dat het woord apocrief omstreeks 400 al in het Nederlands voorkwam, gezien het feit dat er van voor Hebban olla vogala nagenoeg niets in het Nederlands bewaard is gebleven. Misschien bedoel je dat het woord als zodanig toen al gebruikt werd (in Latijnse teksten of zo?), maar voor de beschrijving van het woord apocrief in het Nederlands is dat aspect geheel irrelevant. De Wikischim (overleg) 14 jan 2020 00:21 (CET)

Een kleine nuance inzake die peiling: het was mijn bedoeling te peilen of we wilden linken via een link in de linkerbalk (alliteratie?). Dat is toen helaas niet helemaal duidelijk uit de verf gekomen. Er is toen in ieder geval niet gepeild over "willen we via een sjabloon extra aandacht vragen voor een artikel in een zusterproject", dus ik vrees dat "mijn" peiling in dezen geen scheidsrechter kan zijn. Ik snap echter niet waarom er links geen linkje naar wikiwoordenboek staat in dit artikel. Weet jij dat, De Wikischim? Vinvlugt (overleg) 14 jan 2020 09:34 (CET)

Ja, dat komt doordat Wikiwoordenboek niet via een bepaalde Wikidata-pagina aan de andere zusterprojecten wordt gekoppeld; het woordenboek heeft in dit opzicht dus een status aparte t.o.v. de overige Wikimedia-projecten. Het eruit slopen van de Wikiwoordenboek-link – zoals hier is gebeurd – leidt er zodoende toe dat elke koppeling tussen Wikipedia en het woordenboek hier nu is verdwenen. De Wikischim (overleg) 14 jan 2020 10:27 (CET)
Aha, dat wist ik niet. Ik moet me even verdiepen in de inhoudelijke argumenten van Renevs, want die vind ik op het eerste gezicht wel plausibel klinken. Kom ik op terug! Vinvlugt (overleg) 14 jan 2020 10:29 (CET)
Dit betreft dus wel in de eerste plaats de pagina op Wikiwoordenboek, hier gaat het alleen maar over de wenselijkheid van het linken daarheen. Eigenlijk kun je de discussie daarover dus nog het beste daar voeren, zodat degenen die structureel op Wikiwoordenboek actief zijn er beter kennis van kunnen nemen. Hierboven had ik gisteravond al een link naar een (nog lege) OP op Wikiwoordenboek gegeven. De Wikischim (overleg) 14 jan 2020 10:34 (CET)
Het gaat hier om de wenselijkheid om ergens naar te linken, dus de discussie kan prima hier plaatsvinden. Vinvlugt (overleg) 14 jan 2020 10:36 (CET)
Het kan natuurlijk nooit zo zijn, dat er hier op Wikipedia een verplichting zou zijn te linken naar pagina’s op andere Wikimediaprojecten die essentiële informatie missen, waarin uiterst verwarrende en zeer ongelukkig gekozen voorbeelden van dat lexicografische aspect voorkomen en daarnaast ook nog aperte onjuistheden bevatten. Er kan niet zoiets als een verplichting zijn een lezer opzettelijk onjuist te informeren door het moeten linken naar een dergelijke pagina. Renevs (overleg) 14 jan 2020 13:41 (CET)
Helaas denken hele volksstammen hier anders over. Maar blijkbaar is Wikiwoordenboek een soort van uitzondering, terwijl dat project over het algemeen een redelijke kwaliteit heeft (dit zal me op een opmerking komen te staan dat ik dat als niet-bijdrager aan diverse zusterprojecten helemaal niet kan beoordelen). Via een koppeling via wikidata linken we naar allerlei ondermaatse shit op Wikivoyage, maar daar is blijkbaar niets aan te doen. Sorry voor deze ergernis en zijweg, laten we het over jouw bezwaren over deze concrete link hebben. Ik zal me er morgen even in verdiepen. Vinvlugt (overleg) 14 jan 2020 23:26 (CET)
Zowel Wikipedia als WikiWoordenboek worden door mensen gemaakt. Dat betekent dat de inhoud altijd voor verbetering vatbaar is. De oplossing voor ontbrekende of onjuiste informatie is aanvullen en verbeteren. Vanuit die gedachte heb ik bovenstaande opmerkingen van @Renevs: maar opgevat als een wat onbeholpen verzoek om weer eens naar het lemma op WikiWoordenboek te kijken.
Naast overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen WikiWoordenboek en Wikipedia. Wikipedia beschrijft onderwerpen en gebruikt woorden als titel waaronder die onderwerpen worden beschreven. De discussies over de naamgeving van artikelen tonen aan dat de relatie tussen onderwerp en titel niet vanzelfsprekend is. WikiWoordenboek beschrijft woorden: spelling, uitspraak, afbreking, herkomst, flexie, afgeleide vormen en betekenissen met voorbeelden, vindplaatsen, vertalingen en collocaties. Voor meer informatie over een bepaalde betekenis die niet van belang is voor het gebruik van het woord vanuit taalkundig opzicht, moet je natuurlijk niet in een woordenboek zijn. Voor dat doel bevat WikiWoordenboek tienduizenden links naar Wikipedia. Betekenisomschrijvingen, voorbeeldzinnen en vindplaatsen op WikiWoordenboek zijn geen quasi-Wikipedia-artikelen en moeten dus ook niet naar die maatstaven worden beoordeeld, maar naar lexicografische. Over het algemeen zal een omschrijving op WikiWoordenboek wat beknopter, ruimer en eenvoudiger gesteld zijn, want dat is waarvoor mensen woordenboeken gebruiken.
Het is denkbaar dat de lezer van dit Wikipedia-artikel wil weten hoe je het woord uitspreekt of afbreekt. Belangrijker lijkt me dat in hedendaagse publicaties de meer uitgebreide betekenis veel vaker voorkomt dan de oorspronkelijke. Allemaal voorbeelden van informatie die wat mij betreft terecht niet in dit artikel staan, maar wel in het lemma op WikiWoordenboek, compleet met bronvermeldingen.
Mijn voorstel zou daarom zijn de link naar WikiWoordenboek weer aan te brengen, maar aangezien @Vinvlugt: hier ook naar zou kijken wacht ik nog een paar dagen af hoe de reacties zijn. --MarcoSwart (overleg) 19 jan 2020 11:59 (CET)