Overleg:Binyomin Jacobs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

mischien is onderstaande text beter?[bewerken]

Opperrabbijn Binyomin (J.S.) Jacobs is geboren in 1949 te Amsterdam als zoon van Ashkenazisch Joodse ouders die beiden overlevenden zijn van WO II. Zijn grootouders komen uit Denekamp, Steenwijk, Groningen en Sneek. Na de gymnasium bèta opleiding heeft hij acht jaar gestudeerd aan Talmoed Hogescholen in Frankrijk, USA en Israël. Hij heeft zijn rabbinale bevoegdheid o.a. gehaald aan de Talmoed Hogeschool van Opperrabbijn Untermann, de toenmalige Opperrabbijn van Israël.

In 1975 in hij, inmiddels gehuwd met Blouma Raskin (Londen), telg uit een bekende chassidische familie, naar Nederland terug gekeerd in opdracht van de Lubavitcher Rebbe. Als lokale voorganger van de Joodse Gemeente Amersfoort, reizende leraar van het NIK, de federatie van Joodse Gemeenten, en geestelijk verzorger van het Joods psychiatrisch ziekenhuis het Sinai Centrum is hij zijn loopbaan begonnen. Rabbijn Jacobs heeft, met zijn geliefde leraar rabbijn ing. I Vorst, aan de bakermat gestaan van Jad Achat, het joods educatieve centrum van het NIK, het Ned. Israelietisch Kerkgenootschap. Als vicevoorzitter van het Cheider is hij al tientallen jaren een van de stuwende krachten van deze orthodox Joodse school. Tijdens het 25 jarig jubileum van het Sinai Centrum heeft Opperrabbijn E.Berlinger publiekelijk over hem gesproken als “mijn opvolger”.Na het overlijden van Opperrabbijn Berlinger heeft Jacobs zijn werkzaamheden automatisch overgenomen en heeft sindsdien de algehele Rabbinale leiding van het Interprovinciaal Opperrabbinaat. Sinds november 2008 is hij officieel benoemd tot Opperrabbijn. Vanaf de oprichting van het Rabbinaal College voor Nederland bekleedt hij het voorzitterschap. Hij is bestuurslid en een van de oprichters van de RCE, the Rabbinical Centre of Europe. In vele besturen van joodse en niet joodse organisaties op het gebied van educatie, cultuur, religie en gezondheidszorg heeft de rabbijn zitting. In april 2012 is hij door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, o.a. vanwege het slaan van bruggen met andere denominaties, speciaal met de PKN en RK gemeenschap, en vanwege zijn brede netwerk binnen de Nederlandse samenleving. Zijn hechte contact met Christenen voor Israël moge niet onvermeld blijven. De opperrabbijn is een veelgevraagd spreker o.a. bij uitreikingen van Jad Vashem door de Ambassade van Israël. Rabbijn Jacobs is sinds 1975 verbonden aan het enige Joods Psychiatrisch Centrum in Europa. Hij is de Rabbijn en (geregistreerd) Geestelijk Verzorger van het Centrum en is lid van het Management Beraad. Gedurende 13 jaar was hij lid van het Scheidsgerecht voor het Ziekenhuiswezen en tientallen jaren is hij voorzitter van de Joodse Sector van de VVGZ – de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in het Ziekenhuiswezen. Van deze beroepsvereniging heeft hij meer dan 15 jaar in het landelijke bestuur gezeten. In het Sinai Centrum zelf is de rabbijn voorzitter van de Ethische Commissie. Deze commissie is, gezien het een psychiatrisch ziekenhuis betreft, een zeer belangwekkende en invloedrijke commissie. Rabbijn Jacobs is een specialist op het gebied van pastorale zorg, speciaal binnen de psychiatrie, met grote ervaring met slachtoffers van oorlog en geweld. Hij is zondermeer een ervaringsdeskundige in het tot steun zijn van en een bijdrage leveren aan genezing van mensen met een psychiatrisch defect of verstandelijke handicap. Recentelijk houdt hij namens het Sinai Centrum ook in het buitenland lezingen over de rol van de geestelijk verzorger binnen de psychiatrie, waarbij de integratie van de geestelijk verzorger / rabbijn binnen de ziekenhuissetting voorop staat. Aan de universiteiten van Nijmegen en Leiden heeft hij gedoceerd voor de Vakgroep Godsdienstwetenschappen. Aan diverse vakinhoudelijke publicaties heeft hij belangrijke bijdragen geleverd, o.a. aan het “handboek voor geestelijke verzorging”. De rabbijn is de mening toegedaan, en vanuit

die benadering oefent hij zijn ambt uit, dat psychiater, klinisch psycholoog, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger (rabbijn) ieder vanuit zijn eigen vakgebied met zijn eigen instrumentarium een bijdrage levert aan het welzijn van de patiënt. Uiteraard is kennis van elkaars vakgebied een must, maar met behoud van de “eigen identiteit” en de eigen specifieke benadering.


Binyomin Han Jacobs[bewerken]

De voornaam Han van rabbijn Jacobs is o.a. in dit artikel over zijn benoeming vermeld. Verder zijn de gemeenten en de dorpen en steden die hier onder vallen, relevant met betrekking tot de functie zelve. Graag eerst overleg voordat tekst wordt verwijderd. Vr gr, Metzujan 16 mei 2012 21:28 (CEST)

beste metzujan, Het ziet er sterk naar uit dat jij de rabbijn zwart probeert te maken. De Rabbijn gaat vandaag de dag niet door het leven met die naam, en heeft daar zijn persoonlijke redenen voor. Ik begrijp niet waarom jij dat niet kunt respecteren??? Het heeft geen enkele toegevoegde waarde. Ook wat is het belang om ieder klein dorpje te vermelden, het betreft regio's. we gaan ook niet ieder dorpje vermelden die wel onder het IPOR vallen. Het ziet er naar uit dat u een conflict heeft met de rabbijn, en dat hier op wikipedia uit. Uw bent onpartijdig, als we de hele geschiedenis van deze pagina, en andere er bij gaan halen, is er duidelijk te zien dat uw bijdragen een agenda hebben. STOP hiermee!!!! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 173.220.28.227 (overleg · bijdragen)

Beste Meshulam, ik heb reeds op mijn overlegpagina gereageerd op je valselijke aantijgingen. Daar wil ik het bij laten.

 • Inhoudelijk, ten eerste je maakt bezwaar tegen de vermelding van Han omdat de rabbijn vandaag de dag wegens persoonlijke redenen deze naam niet meer zou hanteren? Waar baseer je dit op? In het hierboven aangehaalde artikel wordt zijn naam als Benjamin (Han) Jacobs, weergegeven, weliswaar andere uitspraak/spelling van de naam Benjamin, maar aangevuld met zijn kennelijk formele naam. Heeft hij sindsdien zijn voornaam gewijzigd? Of hanteert hij slechts als roepnaam Bejamin/Binyomin?
 • Ten tweede met betrekking tot de functie van opperrabbijn: het viel mij al in 2008 op, dat je dit lemma door kennelijke persoonlijke betrokkenheid niet objectief hebt weergegeven. De hoeveelheid van het vermelden van de titel in het lemma is een sterke indicatie hiervan.
 • Met betrekking tot de titel opperrabijn de benoeming was voornamelijk een symbolische benoeming, zijn takenpakket is er niet op veranderd: om in de woorden van het IPOR te spreken die hem heeft benoemd, het kan worden beschouwd als een uiting van waardering voor het werk dat hij voor joods Nederland heeft gedaan (zie bv Trouw). Hij is rabbijn van de zgn medienegemeenschappen die onder IPOR vallen met louter kleine, en zeer kleine gemeenschappen, met hooguit paar honderd leden in totaal. Dat Amsterdam en de grootste medienegemeenschap hier niet onder valt, is een belangrijk objectief gegeven. De voetnoot te dezen verschaft feitelijke informatie, ter verduidelijking. Metzujan 17 mei 2012 10:01 (CEST)

--Avics (overleg) 20 mei 2012 21:57 (CEST)

 • Opperrabbijn Jacobs hanteert al jaren niet meer de voornaam 'Han'. Overal waar je zoek zal je altijd de naam 'Binyomin' zien niet niet 'Han' of 'Benjamin'. Het artikel dat je aanhaalt is een artikel uit 1975. Hij gebruikt zijn Joodse naam Binyomin ver voor zijn jeshive tijd. Ik heb dit persoonlijk van Opperrabbijn Jacobs vernomen. Daarnaast is het onjuist om deze naam te hanteren aangezien de naam 'Han' niet zijn formele naam is.

Als zijn paspoortnaam vermeld moet worden doe het dan zo Binyomin (J.S.)

 • De titel 'opperrabbijn' is niet ‘een voornamelijk symbolisch'. Sinds het overlijden in 1985 van Opperrabbijn Berlinger heeft Opperrabbijn Jacobs zijn taken overgenomen en zijn dus wel degelijk zijn takenpakket veranderd sinds zijn benoeming in 1975. Zie oa hier: http://www.nik.nl/dit-is-het-nik/rabbinaten/interprovinciaal-opperrabbinaat-ipor/
 • Verder is het ledenaantal van de gemeenten onder het IPOR vallen niet 'hooguit een paar honderd leden' maar loopt dat meer in de richting van 1500 leden. Overigens werken de rabbijnen van het IPOR voor alle Joden in de medine ook diegenen die niet lid zijn van een gemeenschap. Het totaal aantal Joden wat valt onder de resorten van het IPOR versus de totaal aantal Joden in het resort Amsterdam (dus zowel leden als niet-leden) ontloopt elkaar niet. De kwalificatie van 'verre weg de grootste' of 'zeer kleine' gemeenschappen is dus feitelijk onjuist omdat zowel de rabbijnen van het IPOR, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam ook werken met niet-leden.
 • Twente valt gewoon onder het IPOR en niet daar buiten. Verder is het onzinnig om tav Rotterdam en Den Haag een lijst van gemeenten te noemen die onder deze resorten vallen als ook niet een uitgebreide lijst van de gemeentes van het het IPOR opgenoemd worden. Zo'n lijst is niet zo relevant, dit zou beter passen op een andere wiki pagina.
 • Ik zie geen enkele reden waarom zonder opgaaf van reden het ontvangen van de koninklijke onderscheiding verwijderd is. Ga dan niet zonder opgaaf van gegronde rede de tekst terugzetten.
 1. Wat betreft de naam Han dat dit niet zijn formele naam was, bedoel je dat dit zijn roepnaam was, maar thans niet meer? Ik heb overigens geen bezwaar tegen verwijdering: je hebt van hem persoonlijk vernomen dat hij dit niet zou willen? We proberen zo volledig mogelijk te zijn.
 2. Dat de titel voornamelijk symbolisch is, blijkt uit de verklaring van het IPOR-bestuur die zegt dat de benoeming tot opperrabbijn kan worden beschouwd, en ik citeer letterlijk .."als uiting van waardering voor het vele goede werk dat Binyomin Jacobs al tientallen jaren doet ten bate van Joods Nederland". Hiervoor fungeerde hij als hoofdrabbijn, en zijn takenpakket is met de benoeming niet veranderd.
 3. Het blijft een bijzonder klein gedeelte in vergelijking tot Amsterdam, en bv Amstelveen. Amstelveen, zonder verder overleg verwijderd - herbergt vele malen meer joden dan de gehele mediene, dus in die context zeer relevant. Het staat verder in een voetnoot, dus niet prominent in tekst aanweizg. Bizar dat dit gewoon wordt verwijderd terwijl het er al ongestoord twee jaar vermeld staat.
 4. Twente is door een derde persoon toegevoegd, ik zal dit verwijderen want feitelijk klopt dit inderdaad niet.
 5. Met betrekking tot de koninklijke onderscheiding, uw laatste bewerking stamt uit februari 2012 toen de lintjes nog niet waren vergeven, en verder zie ik ook nergens dat iemand deze tekst heeft toegevoegd, en al helemaal niet dat iemand deze tekst heeft verwijderd. Hoe kom je hierbij? Metzujan 23 mei 2012 20:12 (CEST)

Mischien is de onderstaande text beter:

Bewerkingsoorlog[bewerken]

In verband met een bwo is dit lemma voor een week beveiligd. U kunt hier overleggen en naar consensus streven. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 16 mei 2012 22:48 (CEST)

Bewerkingsoorlog (2)[bewerken]

In verband met een bwo is dit lemma voor een week beveiligd. U kunt hier overleggen en naar consensus streven. –bdijkstra (overleg) 16 mei 2018 22:48 (CEST)

Hier is de bron, met ook daarbinnen verwijzingen. Bij deze bewerkingssamenvatting was al gevraagd waarom weg? Daar is tot nu toe geen antwoord op gekomen. Kronkelwilg (overleg) 21 mei 2018 23:22 (CEST)
Daar is wel een antwoord op gekomen, in de bewerkingssamenvatting van DavidBrl: "U doet een beschuldiging die nergens staat. ook niet in de bron die u aanhaalt." En inderdaad, de bron beweert niet dat hij betrokken is bij het schandaal, alleen dat dit vermeend is. –bdijkstra (overleg) 23 mei 2018 20:20 (CEST)
Het woord 'betrokken' is misschien wat beladen, maar hij wist ervan en was als opperrabbijn in zijn functie binnen het bestuur wel verantwoordelijk. Jacobs wilde geen aangifte doen maar dit 'intern' volgens de joodse wet afhandelen, maar werd daarvoor onder druk gezet. Aangifte deed hij pas nadat de betreffende docent naar het buitenland was verdwenen. In maart 2018 werd bekend dat hij weigerde om daarover met de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS)in gesprek te gaan, op grond waarvan de contacten met hem en met de rabbinale overlegorganen, waar Jacobs in zit, zijn opgeschort.
De aangepaste tekst zou dan luiden: In maart 2018 werd bekend dat Jacobs in die functie sinds 2012 op de hoogte was van een misbruikschandaal op die school. Hij werd onder druk gezet om aangifte te doen, maar voerde als verweer aan dat hij het misbruik 'intern' wilde oplossen. Aangifte deed hij uiteindelijk nadat de betreffende docent naar Israël was vertrokken. Vanwege zijn weigering om daarover in gesprek te gaan met de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) zijn de contacten met hem en met de rabbinale overlegorganen, waar Jacobs in zit, opgeschort.
Met als referenties:[1] en [2] Kronkelwilg (overleg) 24 mei 2018 21:08 (CEST)
Als aanvrager van de beveiliging vind ik het fijn om te lezen dat er constructief wordt gewerkt aan iets dat mijzelf e-waardig leek. De reden voor de blokkade was primair de edit-war, maar het suggestieve karaker van een enkele woordkeuze leek een oplossing in de weg te staan. Het woord "betrokken" vond ikzelf bijvoorbeeld onhandig. Los van de letterlijke betekenis: het wordt (te) vaak als eufemisme gebruikt voor "medeplichtig" (als in de familie van de dader was eveneens betrokken).
Relevant lijkt me verder door wie Jacobs onder druk is gezet. Ouders en kinderen zijn hier in juridische zin belanghebbend. Het OM is verantwoordelijk voor vervolging zonder klacht (minderjarig slachtoffer zedendelict = geen klachtdelict). Opmerkelijk en misschien e-waardig dat de druk dan werd uitgeoefend door de Minister van Onderwijs. En tot slot: misschien moet dit niet onder het kopje nevenfuncties. Omdat śchandaal meteen een waardeoordeel over een niet veroordeelde suggereert is een kopje In opspraak misschien te rechtvaardigen zonder groot bezwaar. Jasper Kloekmoed  [!?]  27 mei 2018 21:13 (CEST)
 • Dat kopje "In opspraak" kan dan als laatste kopje in dit lemma geplaatst worden, met het volgende tekstvoorstel: In maart 2018 werd bekend dat Jacobs in zijn functie als voorzitter van het bestuur van de Cheiderschool in Amsterdam sinds 2012 op de hoogte was van een misbruikschandaal op die school. Ouders waren door Jacobs onder druk gezet om geen aangifte te doen, waarbij hij aanvoerde dat hij het misbruik 'intern' wilde oplossen, volgens "Joodse wetten". Aangifte deed hij uiteindelijk na druk van het Ministerie van Onderwijs. De betreffende docent was intussen naar Israël vertrokken.[a 1] en [a 2] Vanwege Jacob's weigering om er met de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) over in gesprek te gaan zijn de contacten met hem en met de rabbinale overlegorganen waarin Jacobs zit opgeschort.[a 3]
 • En onder het kopje "Zie ook": Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR).
Kronkelwilg (overleg) 28 mei 2018 22:47 (CEST)