Overleg:Deelgemeente (België)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
In België mogen steden met meer dan 100.000 inwoners hun deelgemeenten districten noemen

Klopt dit? Ik dacht dat enkel Antwerpen de uitzondering was. Als dit klopt zou bijvoorbeeld Gent haar deelgemeenten ook bevoegdheden kunnen geven?--Westermarck 30 jun 2007 19:07 (CEST)

Dit klopt. In praktijk mogen bv. Antwerpen, Gent, Brugge, Luik, Namen, Charleroi,... dat, maar zoals er staat, maakt enkel Antwerpen van dat recht gebruik. Wikifalcon 30 jun 2007 22:35 (CEST)
Zou een mooi idee zijn alhoewel de deelgemeenten van Gent wel maar een klein inwonertal hebben. Samenvoegen van deelgemeenten zoals in Antwerpen met Berendrecht-Zandvliet-Lillo is gebeurd? Norbert zeescouts 1 jul 2007 00:14 (CEST)
Wat bedoel je precies Norbert? Feit is dat gewoon alle gemeenten met +100.000 inwoners in België hun deelgemeenten districten mogen noemen en deze bevoegdheden mogen geven. In praktijk doet momenteel alleen Antwerpen dat. Gr, Wikifalcon 1 jul 2007 00:28 (CEST)
Uitgezonderd het noorderdistrict hebben de Antwerpse districten per district een groter inwonertal dan de Gentse districten. Norbert zeescouts 1 jul 2007 00:35 (CEST)
Ah, ja, dat kan wel zijn, maar dat doet hier niet veel terzake hé:-) Wikifalcon 1 jul 2007 00:38 (CEST)
Dit klopt inderdaad. De gemeentewet voorziet dat in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners de gemeenteraad kan overgaan tot de oprichting van districtsbesturen. De districten hoeven niet gelijk te zijn aan de deelgemeenten. Een district kan ook een samenvoeging van deelgemeenten zijn zoals met Berendrecht-Zandvliet-Lillo is gebeurd. In Luik was er ook een tijdje sprake om districten op te richten maar dit plan is blijkbaar een stille dood gestorven. Zonneschijn 1 jul 2007 00:42 (CEST)

deelgemeente foutieve term?[bewerken]

Beste

Ik vind het een merkwaardige redenering om - op basis van de definitie van Van Dale -de in België gebruikelijke term "deelgemeente" voor de voormalige gemeenten te verwerpen, omdat:

- Van Dale zelf dit Belgisch gebruik wel degelijk opneemt, en

- er in België een andere naam (district) wordt toegekend aan wat volgens u de juiste omchrijving van een deelgemeente is.

Het begrip deelgemeente wordt inderdaad niet wettelijk omschreven , maar wordt wel courant in officiële documenten gebruikt (beleidsplannen, gemeenteraadsbeslissingen,...)Jef antenne (overleg) 23 aug 2011 00:44 (CEST)

Ik vind de recente aanpassingen ook vreemd. Het artikel gaat volledig voorbij aan het daadwerkelijke gebruik van de term. Niet enkel door "de man op straat" maar ook overheidsinstanties hebben het regelmatig over de deelgemeentes als "grondgebied van de voormalige gemeente" ([1], [2]) . Verder dacht ik dat een deelgemeente officieel gedefinieerd stond als zijnde 'onafhankelijk voor 1 januari 1961' maar dat weet ik niet honderd procent zeker. Dat had ik ook maar van Wikipedia.--__ wester 23 aug 2011 13:56 (CEST)
Ook in wetteksten wordt de term deelgemeente gebruikt, bv. in dit staatsbladfragment waar in Hoofdstuk 1, punt 7 de term "deelgemeente" gedefinieerd wordt. Andries is hier toch wel kort door de bocht gegaan. Sonuwe () 23 aug 2011 14:48 (CEST)
Ik vraag u de tekst nog eens duideliujk te lezen en te overwegen.
Enerzijds is er de wettelijke toestand en die moet toch voorrang hebben. Die bestaat erin dat 'deelgemeente' in Vlaanderen alleen maar betrekking kan hebben op de districten in Antwerpen.
Alle overige gebruik, en ik denk dat ik dit duidelijk heb beschreven, en daar helemaal niet aan voorbij ga, bestaat natuurlijk wel, maar is 'doordeweeks' taalgebruik, met aanwenden van een woord dat geen juridische of wettelijke basis heeft.
Als het in officiële documenten wordt gebruikt en zelfs in een wettekst gedefinieerd, dan is dat helaas een gevolg van de taalslordigheid die ons kenmerkt. Daar hoeft een encyclopedie niet aan toe te geven, me dunkt, en moet het woord op zijn juiste plaats stellen. Men ziet maar, aan wat Zuydkamp meldt, dat wat op wikipedia staat als norm wordt aanvaard, ook als het verkeerd is, zoals die op niets slaande bewering die er stond dat een 'deelgemeente' betekende 'een gemeente die voor 1961 zelfstandig was'. Daarbij is de huidige beschrijving in overeenstemming met die over deelgemeente (Nederland) en dat is dan ook goed.
met hartelijke groeten,Andries Van den Abeele (overleg) 23 aug 2011 15:10 (CEST)
Dit gaat mijn petje te boven. Als ik in de officiële beleidsnota 2007-2012 van de Stad Brugge het woord deelgemeente maar liefst achtmaal zie staan, kunt U toch niet gaan beweren dat de term "deelgemeente" onterecht wordt gebruikt. Waarom gebruikt de stad dan de term "voormalige gemeente" niet? In het digitale Staatsblad tel ik duizenden maal het gebruik van het woord "deelgemeente", allemaal onterecht volgens U. Ook de Vlaamse minister van bestuurszaken gebruikt de term dan onterecht volgens U. Sonuwe () 23 aug 2011 15:46 (CEST)

@Andries Van den Abeele:

Als er wetteksten zijn die het begrip 'deelgemeente' omschrijven kan u er toch niet omheen dat het een officieel begrip is. Ik vind het dan nogal tendentieus als Wikipedia beweert dat het huidige gebruik van het begrip 'deelgemeente' eigenlijk foutief is, zich louter baserend op een woordenboekdefinitie. Daarbij vermoed ik dat Van Dale voor haar definitie vooral gekeken heeft naar de Nederlandse 'deelgemeenten' die inderdaad een eigen bestuur hebben.
Er zijn bronnen genoeg die het gebruik van de term deelgemeente op de wijze van 'grondgebied van de voormalige gemeente' bewijzen. De bewering dat een 'deelgemeente' 'een gemeente is die voor 1961 zelfstandig was' komt niet uit de lucht gevallen: er wordt verwezen naar de eenheidswet.
Moeilijker is dat de Vlaamse Regering blijkbaar een andere definitie hanteert. Tenminste volgens de tekst waar Sonuwe naar verwijst. Het is niet de eerste keer dat dit verschil me opvalt. Zoals hier, als men in het vakje 'gemeente' Evergem aanklikt kan men zien dat er in het menu 'deelgemeente' slechts 3 keuzemogelijkheden zijn. Wikipedia vermeldt echter vier deelgemeenten: de reden is dat Kluizen in 1961 wel nog een onafhankelijke gemeente was en in 1977 niet meer.
Wat betreft de Antwerpse districten: de grondwet heeft het over 'binnengemeentelijke territoriale organen'. In feite heeft dit weinig van doen met de 'deelgemeenten'. Sterker: als men de definitie strikt volgt beslaan de Antwerpse deelgemeenten en districten verscheidene gebieden.--__ wester 23 aug 2011 16:01 (CEST)


Allemaal goed, maar dat doet niets af aan de juridische toestand. Ik zal nu het probleem voorleggen aan de taalkundige dienst van de Vlaamse regering, die de teksten van de decreten naziet. Andries Van den Abeele (overleg) 23 aug 2011 17:04 (CEST)

Eindtermen lager onderwijs: kunnen begrippen zoals wijk, gehucht, dorp, deelgemeente, fusiegemeente, stad, provincie, gemeenschap, land en continent in een juiste context gebruiken bron. Jammer dat er geen definitie bij staat. Henxter (overleg) 23 aug 2011 17:26 (CEST)

In de tekst waar Sonuwe naar verwijst, gebruikt de Vlaamse overheid de term deelgemeente in een iets ruimere betekenis dan gebruikelijk, hoewel het niet onverenigbaar is met de meeste reacties: de betekenis zou dan zijn: "een deelgemeente is een deel van een gemeente dat overeenstemt met het grondgebied van een voormalige zelfstandige gemeente". Daarbij kan ook het grondgebied van de "behouden" gemeentenaam na fusie een deelgemeente zijn. Nochtans wordt in veel gevallen de term gebruikt om net die "behouden" of "kern"-gemeente uit te sluiten. Men spreekt bij voorbeeld van "Diksmuide en zijn deelgemeenten" om duidelijk te maken dat het wel degelijk over het gehele grondgebied na fusie gaat, of over de "deelgemeenten van Oudenaarde" , net om het grondgebied vóór fusie van Oudenaarde uit te sluiten.
Mij lijkt de definitie "een deelgemeente is een deel van een gemeente dat overeenstemt met het grondgebied van een voormalige zelfstandige gemeente" de meest aannemelijke. Dat dit niet overeenstemt met de Nederlandse definitie doet daarbij niet echt terzake. Een "Commissaris van de Koningin"(Nederlend) en een "Koninklijk Commissaris" (België), zijn toch ook totaal verschillende functies?Jef antenne (overleg) 23 aug 2011 21:50 (CEST)
@ Jef: het klopt dat men (de volksmond?) het met 'deelgemeente' meestal heeft over een andere voormalige gemeente binnen een bepaalde gemeente dan de 'moedergemeente'. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook het grondgebied van bv. de voormalige gemeente Diksmuide een deelgemeente is van de huidige gemeente Diksmuide, maar om logische redenen door het gros van de mensen niet zo wordt genoemd... En daar ging het toch een beetje over: wat de wet bepaalt en wat door de volksmond wordt gezegd?
Ik heb alvast ook sterk mijn twijfels over de doorgevoerde wijzigingen. Gezien de vrij hoge graad van onenigheid lijkt het me dan ook aangewezen de wijzigingen in het artikel zelf voorlopig weer ongedaan te maken en de voorgestelde tekst eventueel hier op de OP te plaatsen en pas terug in het artikel te voegen wanneer een algemeen besluit genomen is... Le Fou (overleg) 23 aug 2011 22:12 (CEST)

Aanpassingen zijn inderdaad véél te kort door de bocht. De term bestaat, en ze wordt gewoon gebruikt zoals vroeger in het artikel stond. In de volksmond (die ook zijn plaats heeft op Wikipedia) EN op officiële documenten. Dat de term juridisch geen belang heeft, OK, dat mocht duidelijker in het artikel staan. Dat de term "onterecht" gebruikt wordt of "niet" gebruikt wordt, dat klopt dan ook gewoonweg niet. Ze wórdt gebruikt. Zie de links hierboven. Zie een willekeurige gemeente-website. Zie een Winkler Prins of andere encyclopedie. Zie een willekeurig Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Zie pakweg de VIOE-website en databank. Zie de eindtermen van het basisonderwijs. Zie de literatuur.... Wikipedia is nóch een Van Dale, nóch een wetboek. Wikipedia moet geen strikte beweringen doen a.d.h.v. een hollandse Van Dale-uitleg, noch aan de hand van het (ontbreken van) een wettekst. Wikipedia beschrijft de realiteit, en in die realiteit wordt de term gebruikt - van informeel, tot bij officiële instanties en officiële wetteksten - ongeacht of dit nu op papier gedefinieerd staat of niet. Gezien iedereen hierboven zoiets aangeeft draai ik het artikel terug naar zijn originele vorm, en probeer er al enkele nuances bij te zetten ter verduidelijking.--LimoWreck (overleg) 24 aug 2011 23:01 (CEST)

Uitgevoerd Uitgevoerd Ik heb het even teruggezet, maar de opmerkingen van de aanpassing van Andries er weer ingezet - want het originele artikel mocht inderdaad duidelijk aanhalen dat de term bestuurlijk niet veel ter zake doet (enige nuancering kan natuurlijk nog). Het artikel hoeft geen beweringen te doen over "onterecht" gebruik, de realiteit is dat de term gebruikt wórdt - door wie dan ook maakt niet uit, dus Wikipedia moet dat gebruik geven. Verder doorbomen over het feit dat een gemeente bestuurlijk 1 geheel is hoeft dan niet, dat wordt al voldoende gedekt door de duiding dat een deelgemeente geen administratieve entiteit is (districten te na gelaten). Maar er worden dan ook helemaal in het artikelen geen beweringen gedaan op dat gebied - en als het er niets staat, hoe je het ook niet te ontkrachten ;-) Kijk, termen als wijk, gehucht, straat, weg, berg, heuvel, streek, regio, ... staan dan misschien ook niet in wetteksten, maar dat betekent niet dat ze 'onterecht' gebruikt worden. Wikipedia beschrijft nu eenmaal hoe termen gedefinieerd en gebruikt worden in de dagelijkse realiteit ;-) --LimoWreck (overleg) 24 aug 2011 23:10 (CEST)
    • Als "aanstoker" van dit kopje, wil ik bij deze melden dat ik mij volledig kan vinden in de huidige versie, met dank aan LimoWreck. Ik hoop dan ook dat deze tekst behuden blijft. (Uitbreiden kan natuurlijk wel, dat spreekt voor zich - en voor WP)Jef antenne (overleg) 25 aug 2011 00:56 (CEST)

Taaladvies Vlaanderen[bewerken]

Ik heb aan de afdeling van de Vlaamse regering het probleem voorgelegd als volgt:

In Nederland betekent 'deelgemeente' de laagste bestuurslaag (die alleen bestaat in Amsterdam en Rotterdam). In België (Vlaanderen) zou dit ook hetzelfde moeten betekenen en zou in dit geval slechts toepasselijk zijn op de districten in Antwerpen.

Men is echter meer en meer als ‘deelgemeente’ beginnen betitelen de vroegere gemeenten die in een fusie betrokken werden. Daar waar dit volgens mij zou moeten zijn, ofwel ‘voormalige gemeente’ ofwel ‘gemeenteafdeling’.

Omdat ‘deelgemeente’ nergens in de gemeentewet voorkomt, en geen enkele juridische of administratieve draagkracht of betekenis heeft, zou het woord eigenlijk niet mogen gebruikt worden in de betekenis van een ‘gemeenteafdeling’. Toch gebeurt dit, niet alleen door gemeentebesturen, maar ook in ministeriële teksten. Voorbeelden:

1 JULI 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

27 NOVEMBER 2009. - Ministerieel besluit tot bepaling van classificatienormen inzake comfort voor een vergund toeristisch logies Ik heb gepoogd om op de elektronische encyclopedie Wikipedia een juiste weergave te doen van wat een deelgemeente juist is.

Sommigen zijn van oordeel dat men in deze de volksmond moet volgen die het woord vaak gebruikt in de (volgens mij onjuiste) betekenis van vroegere gemeente die in een fusie betrokken is geweest.

Zorgvuldig woordgebruik lijkt me in deze, zoals in alles, wenselijk. Als men werkelijk zou aannemen dat een ‘deelgemeente’ een vroegere zelfstandige gemeente is die gefusioneerd werd, dan zou dit moeten kunnen in de gemeentewet worden ingeschreven, met opgave van de voorwaarden waar de erkenning van zo een deelgemeente moet voldoen.

Zo niet zou dit woord niet moeten gebruikt worden, zeker niet in officiële documenten. Men zou dan immers vroeg of laat een juridisch probleem kunnen hebben bij disputen voor de Raad van State betreffende een gebiedsomschrijving die eigenlijk juridisch niet bestaat.

Ik zou het zeer op prijs stellen moest u me kunnen berichten wat hierover uw oordeel is.Andries Van den Abeele (overleg) 23 aug 2011 23:43 (CEST)

Met de term gemeenteafdeling begeeft u zich ook op glad ijs. Immers de "reglementering op de bewaring van het kadaster" (meerdere K.B.'s) voorziet in de term "afdeling van gemeente". Dit is inderdaad een deel van het grondgebied van een gemeente, en honderden afdelingen stemmen inderdaad overeen met vroegere gemeente-grondgebieden. Er bestaan evenwel ook heel wat afdelingen die nooit zelfstandige gemeenten geweest zijn: opdelingen van steden (zo bestaat de gemeente Harelbeke volgens haar oospronkelijk grondgebied uit 3 afdelingen) of soms ook delen van gemeenten die uit een andere werden overgeheveld (Loppem-> Brugge bvb.)Jef antenne (overleg) 25 aug 2011 01:04 (CEST)

NIS code[bewerken]

Statbel heeft ook een code per deelgemeente : [3] (deze excel-tabel is te vinden via [4]).

De NIS code voor een (fusie)gemeente wordt namelijk verder aangevuld met een letter voor een deelgemeente en die deelgemeentecode kan dan weer verder aangevuld worden voor de code van een [statistische sector]. Dit wordt al uitgelegd bij statistische sector, maar wellicht is deze uitleg + een verwijzing naar de excel-tabel ook hier interessant?----Bancki (overleg) 17 apr 2014 11:26 (CEST)