Overleg:Eduard Janssens (burgemeester)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Verzetsherdenkingskruis[bewerken]

Is er een gepubliceerde bron voor de toekenning van het verzetsherdenkirgskruis aan Janssens in 1984. Ik tref hem niet aan in het digitale register van het in 1985 gepubliceerde Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis waarin opgenomen register dragers verzetsherdenkingskruis. Gouwenaar (overleg) 2 dec 2017 13:29 (CET)

Dat Janssens onderwijzer was in Hooge Zwaluwe en actief was in het verzet is beschreven in diverse bronnen, zoals o.a. deze (zie ook Weekblad 't Carillon 22-01-2015, p.17). Dat hij dienstplichtig soldaat-schrijver op Fort Honswijk en officier van het Militair Gezag in Culemborg was lijken mij zaken die berusten op kennis binnen de familiekring. Hoewel er geen reden is om hieraan te twijfelen is het vermelden van zaken die niet berusten op gepubliceerde bronnen, maar slechts op wetenschap binnen de beperkte kring van familie en/of gezin strijdig met de richtlijn geen origineel onderzoek. Gouwenaar (overleg) 3 dec 2017 17:44 (CET)

Maar zijn functie in Geldermalsen (níét Culemborg) leidde rechstreeks naar zijn benoeming tot burgemeester.Is dus wel degelijk relevant. En niet álles is terug te vinden op het internet.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pieter Janssens (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 19:53‎

Met deze bewerking voegde u "Na afloop van de oorlog was hij enige tijd kapitein bij het Militair Gezag in Culemborg" (cursivering door mij) toe aan het artikel. Daarvoor is wel een onafhankelijke gepubliceerde bron noodzakelijk. Dat hoeft zeker niet in alle gevallen een op internet gepubliceerde bron te zijn. Dat kan ook een artikel in een historische blad of een krantenartikel zijn. Het gaat om de verifieerbaarheid en dat kan ook door boeken en/of artikelen elders te raadplegen. Hoewel geen richtlijn geeft dit overzicht wel een indicatie wat betrouwbare bronnen kunnen zijn.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Gouwenaar (overleg · bijdragen) 3 dec 2017 21:36‎

Ik heb deze bron gevonden: http://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=91&miadt=102&milang=nl&mizk_alle=militair%20gezag%20janssens&miview=ldt ik weet alleen niet hoe ik die kan invoegen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pieter Janssens (overleg · bijdragen) 4 dec 2017 12:36‎

Waarvoor dank. Melding van de bron op de overlegpagina is op zichzelf al voldoende, maar ik zal de verwijzing naar de Nieuwe Tielsche Courant toevoegen aan het artikel. Gouwenaar (overleg) 4 dec 2017 12:44 (CET)

heel hartelijk dank– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Pieter Janssens (overleg · bijdragen) 4 dec 2017 12:52‎

Schoolmeester in Herpen en Hooge Zwaluwe[bewerken]

Ik twijfel niet dat Janssens schoolmeester is geweest in Herpen, maar als dat niet nagegaan kan worden in een voor iedere lezer te verifiëren bron dan kan dat niet vermeld worden in Wikipedia op grond van - zoals hierboven al is aangegeven - de richtlijn geen origineel onderzoek. Voor zijn onderwijzerschap in Hooge Zwaluwe bestaan echter wel verifieerbare bronnen. Zie het artikel "Liberation Route in de regio" in het weekblad 't Carillon d.d. 22 januari 2015. Ook Paul de Schipper noemt in "Bij de bevrijding begon de oorlog" (p.95): "De geschrokken schoolmeester Eduard Jansen uit Hooge Zwaluwe ... enz". In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant d.d. 3 juli 1936 werd vermeld dat hij sedert 23 maart jl als tijdelijk onderwijzer werkzaam was in Hooge Zwaluwe. Gouwenaar (overleg) 6 dec 2017 19:12 (CET)

Na enig zoekwerk tref ik in de Udensche Courant d.d. 3 november 1928 een verslag van de raadsvergadering van Herpen aan met de volgende passage: "Aan den heer F.M. Bongaards wordt wegens zijne benoeming als hoofd der school te Escharen, met algemeene stemmen eervol ontslag verleend als onderwijzer bij het Vervolgonderwijs al hier, terwijl de heer E. Janssens onderwijzer aan de Bijzondere Jongensschool alhier als zodanig wordt benoemd". Als deze informatie juist is dan vervalt mijn bezwaar. Gouwenaar (overleg) 6 dec 2017 22:03 (CET)

Collator provisor van kasteel Croy[bewerken]

Ik heb de toevoeging "...en als zodanig collator provisor van kasteel Croy" verwijderd omdat hier nmm een grens van geen origineel onderzoek wordt overschreden. Hier is sprake van een synthese van gepubliceerd materiaal. In de verstrekte bron wordt Janssens niet genoemd. Beschreven wordt het ontstaan van de Stichting Geloof, Hoop en Liefde, Helmond. In het algemeen wordt gesproken over de testamentaire bepalingen en over de rol van collatoren-provisoren. Gevoegd bij de uit andere bronnen verkregen informatie over het burgemeesterschap van Janssens worden beide zaken samengevoegd. Als dit gegeven niet eerder gepubliceerd is in een onafhankelijke bron dan kan een dergelijke conclusie niet opgenomen worden in Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 7 dec 2017 22:05 (CET)

Rijksgecommitteerde[bewerken]

Met deze bewerking werd toegevoegd dat hij in de jaren ’50 en ’60 rijksgecommitteerde was bij de examens van het middelbaar onderwijs. Ik heb deze toevoeging om meerdere redenen verwijderd. In de eerste plaats was kon dit niet uit de bij deze toevoeging verstrekte bron opgemaakt worden. De bron vermeldde slechts dat hij in 1963 bij een school in Waalwijk gecommitteerde was. De rest berust dus op kennis die slechts in een beperkt kring bekend is. Zoals ook al eerder opgemerkt dienen de in een artikel te vermelden feiten voor iedere lezer verifieerbaar te zijn in onafhankelijke bronnen (zie geen origineel onderzoek). In de tweede plaats is Wikipedia een encyclopedie en geen cv en ook geen familiedocument. Het is niet de bedoeling om van beschreven personen allerlei nevenactiviteiten en/of nevenfuncties te gaan benoemen, die verder nergens vermeld worden. Als een bepaalde activiteit een doorslaggevend betekenis heeft gehad in het leven van een beschreven persoon dan dient dit te blijken uit een onafhankelijke publicatie waarin dit wordt beschreven. Natuurlijk zullen direct betrokkenen (vrienden, familie, collega's) zaken kunnen benoemen die in het persoonlijk leven van een beschreven persoon van belang zijn geweest, maar dat maakt dergelijke zaken - als ze al verifieerbaar zijn - nog niet relevant voor vermelding in een encyclopedisch artikel.Gouwenaar (overleg) 12 dec 2017 15:22 (CET)