Overleg:Ida Fourier

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opmerkingen[bewerken]

Bestaan er inzienbare archiefstukken over het cruciale overleg tussen de echtgenoten Vanswijgenhove-Fourier en Pastoor Triest ( en Kanunik Dedecker) in de archieven van de stad Sint-Truiden, bij de Zusters van Liefde te Gent... of elders ? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ludoke (overleg · bijdragen) 23 jul 2009 08:18

Beste Ludoke, dit soort vragen kun je het beste (ook) op de Helpdesk of eventueel de Informatiebalie stellen. Ook de drukbezochte Wikipedia:De kroeg is een geschikt punt. De kans om antwoord te krijgen is daar vele malen groter dan hier. Voor dergelijke gespecialiseerde vragen zul je overigens meestal zelf aan de slag moeten. Met vriendelijke groet, b222 ?!bertux 24 jul 2009 07:30 (CEST)

De conventionerende druk door de moderatoren is eerst ergerlijk, maar na mijn eerste "geklieder" in 2006 lijk ik nu,na 3 jaarinactiviteit, beter te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen... ?Ludoke 24 jul 2009 10:22 (CEST)

Ik heb het nog wat proberen te verbeteren. Wel heb ik nog de volgende vragen;
  • Namen worden begonnen met de achternaam, bijvoorbeeld Vanschoenwinkel Maria Barbara. Voor zover ik weet wordt ik wikipedia die schrijfwijze niet gebruikt. Zie bijvoorbeeld Pieter de Decker, In het artikel wordt voornaam achternaam gebruikt, alleen in het begin staat de volledige naam, maar ook daar staat de achternaam achteraan. Kan dit hier aangepast worden?
    • Beste Wimmel , ik heb alle voornamen vooraan geplaatst.
    • Het Bogaardengoed= de Begarden (mannelijke begijnen) hadden hun klooster, kerk en een weide van 2 ha naast de Abdij van Sint Trudo. Alle Bogaardenstraten in Belgie en Nederland zijn afkomstig van die grote orde, die meer en meer als ketters werd gekleineerd door Rome. Op dit domein liet Ida dus een groot opvangtehuis bouwen door de Zusters van E.H. Triest.
  • Klopt het dat de Bisschoppelijk Seminarie ook door de schenking van Ida werd betaald?
    • Ik zeg dit niet zo. Ik vind het wel opmerkelijk dat juist nadien het Bisdom Luik de grote Abdij-ruine herbouwd met dezelfde architect Roelandt. Dit alles kort na de Grote Regeling van de scheiding der beide Limburgen. Dit wijst erop dat er boven-regionale spelers meebeslisten.
Ik heb enige zaken verwijderd die niet direct verband houden met Ida zelf. Bijvoorbeeld wat er met haar vader gebeurde voordat zij geboren werd. ∼ Wimmel 26 jul 2009 22:06 (CEST)
    • Hier haal je echt het zout uit de soep. Het meisje Ida schijnt volgens u geen enkele hinder ondervonden te hebben van de doodvonnissen in haar familie en het verlies van hun geld ( afkoop gratie). Het schijnt een detail te zijn dat in Wellen, haar buurt, vol zat met arme weduwen en wezen . Twee Bokkenrijderskinderen waren gek geworden en werden reeds verzorgd bij de Broeders van Liefde in Sint-Truiden. Dit is de clou van de geschiedenis. Dit is ontegensprekelijk het motief van de slimme Ida, die klaar kreeg wat een smekend Stadsbestuur tussen 1830 en 1838 niet klaar kreeg : Zusters van Liefde uit Gent in Sint Truiden krijgen.

En... je moet weten : wellicht vermoordde Ida die "Rechtersfamilie", maar gezien er werkelijk veel archief (1840) verdwenen is ga ik niet zover. Ik heb dus het zout terug in de soep gedaan. Een propere, new-speak-versie van Caritas kan je altijd lezen op de site van "Sancta Maria Sint -Truiden" Ludoke 27 jul 2009 13:09 (CEST)

Ik heb geprobeert het artikel te redden van de verwijderlijst door alles waarvan niet uit het artikel blijkt dat het relevant is, te verwijderen. Of Ida hinder heeft ondervonden van de doodvonnissen in haar familie weet ik niet. Maar dat stond in ieder geval niet in de tekst. Als dat het geval is, moet dat toegevoegd worden. En omdat dat geen hard feit is, graag ook met referentie. Zelf die conclusie trekken mag namelijk niet op wikipedia. Maar als een historicus dat onderzocht heeft, en gepubliceerd in een boek, zou het prima zijn. Het zou dan op zo'n manier omschreven kunnen worden: Historicus De Witte is van mening dat Ida .... [1]
Dat de afkoop van de gratie geld kost snap ik wel, maar ik heb totaal geen idee om welk bedrag het gaat in verhouding met een normaal jaarinkomen destijds. Dus ik kan ook niet bepalen wat de gevolgen zijn. Als het gezin maar met moeite rond kon komen, kan zoiets in de tekst toegevoegd worden. Je krijgt dan ook een beter samenhangend verhaal, uit de tekst blijkt dan ook waarom die eerdere zaken relevant zijn. Ik vind het niet goed om dingen aan de fantasie van de lezer over te laten.
Er staat nu wel dat een tehuis voor ellendige vrouwen en wezen werd gebouwd, maar het staat niet zo duidelijk in de tekst dat dat tehuis Sancta Maria is.
De regels Deze was al dan niet terecht ziek tijdens het Proces inzake Lambrechts. Bij tientallen andere doodvonnissen tegen Bokkenrijders bleef hij kerngezond. zijn suggestief. Wikipedia is bedoelt voor feiten, op wikibooks zou zoiets overigens een minder groot probleem zijn.
Het artikel is toegevoegd aan de Categorie:Belgisch revolutionair. Uit de tekst blijkt wel dat haar familie revolutionair is, maar niet echt dat ze zelf ook zo genoemd kan worden.
Dit zijn zo maar wat zaken die volgens mij verbeterd kunnen worden. En ik had dat dus eerder geprobeerd door zaken te verwijderen. Gewoon omdat ik geen boeken heb met de aanvullende informatie. Maar ik zal nu van de tekst afblijven. ∼ Wimmel 28 jul 2009 22:27 (CEST)

Warrig[bewerken]

Ik vind het ook zoals het artikel nu is, ik heb alleen enkele hoofdletters weggehaald en blijkbaar is prins-bisschop in de laatste spelling met een koppelteken, weinig encyclopedisch. Het is te warrig, in die zin dat het in enkele zinnen te veel vertelt en van alles als gekend veronderstelt. De bron zou op zijn minst een ISBN-nummer moeten hebben, wat wel op te zoeken is. Als Gentenaar zou ik es langs kunnen lopen bij een afdeling van de Broeders van Liefde in de hoop enige correcte info te vinden. Ik hou jullie op de hoogte. Als Ludoke ook hier de enige bron blijft, vrees ik toch dat het artikel verwijderd moet worden. Want intussen wordt deze nogal krukkige informatie overgenomen door een site met "ondernemen" in de url.--RobSchop [geef een gil!] 26 aug 2009 21:31 (CEST) ++++ In het boek "150 jaar Zusters van Liefde"( oa. blz. 62) beschrijft Notaris Aumann, historicus, de hoofdrol van "Ida Fourier, geboren in Wellen" in de stichting van Sancta Maria. Hij beschrijft ook de toch opmerkelijke overlijdens van de Heren de Bellefroid.

Ik ben van Wellen en tot mijn verbazing kwam ik meer te weten over dit dametje : zij bleek pa te moeten zeggen tegen een revolutionair en nonk tegen een Bokkenrijder. Bovendien waren de Heren Bellefroid de vonnisvellende rechters geweest.

Dat Fourier de stichtster is weet ik dus enkel uit één boek van (de Broeders) de Zusters van Liefde zelf. Maar meestal ontbreekt die info in hun verder talrijke brosjures. In het archief te Gent wordt de opmerkelijke genealogie van Ida Fourier weggewimpeld om onbekende redenen. Het Bokkenrijdersthema is echter niet(meer) weg te branden uit haar levensgeschiedenis en plaatst sommige gebeurtenissen ( thans zouden 3 overlijdens in een familie wellicht onderzocht worden...) in een opmerkelijk en "te interpreteren daglicht. Weggommen van die bijkomende gegevens ( ze zijn inderdaad niet prettig) is vervalsing.

Er is in beide Limburgen geen enkele reactie van familieleden bekend op de honderden executies van dorpelingen. Ik denk dat Ida toch speciaal haar best heeft gedaan om te Zorgen voor "ellendige weduwen en wezen".

Ik ga die ISBN n° toch maar eens afschrijven in de Bib van Sint Truiden...Ludoke 29 aug 2009 15:59 (CEST)