Overleg:Lijst van Tilburgers

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tilburgers[brontekst bewerken]

verplaatst van overleg Elvenpath:

Dag Elvenpath, ik zag dat je de lijst van geboren Tilburgers wilde uitbreiden met mensen die in Tilburg hebben gewoond (of nog wonen). Dat valt echter buiten de opzet van de oorspronkelijke lijst. Misschien dat je een door jou bedoelde lijst als apart lemma kunt starten. Groeten - Paul-MD 1 jun 2009 11:20 (CEST)

Beste Paul, ik deed dit, omdat veel andere vergelijkbare lijsten ook personen bevatten die ergens gewoond hebben. De titel van de lijst in jouw opzet dekt de lading dan niet, want iemand kan ook Tilburger zijn zonder er geboren te zijn. Wellicht is het dan raadzaam de titel aan te passen? Elvenpath 1 jun 2009 11:34 (CEST)
Hallo Elvenpath, er zijn in Wikipedia twee soorten lijsten:
Zie verder de betreffende categorie Lijsten van personen naar plaats. Je ziet, ze hebben allemaal een vergelijkbare titel. Daar is blijkbaar indertijd voor gekozen. In de inleiding van het artikel wordt dan duidelijk gemaakt over wat voor soort lijst het gaat.
Overigens was mijn ingreep misschien net iets te kort door de bocht. De bestaande lijst kan immers alsnog een ander karakter krijgen door ook mensen op te nemen, die in Tilburg gewoond hebben, of er nog wonen. Maar dan zou mijn voorkeur ernaar uitgaan om dat grondig aan te pakken. Eén toevoeging lijkt me dan een beetje kaal en te weinig reden om de opzet van het artikel te verlaten. Wat vind jij? Groeten - Paul-MD 1 jun 2009 12:01 (CEST)
Met dat laatste ben ik het absoluut eens. Ik kom er nu alleen niet aan toe dat zo aan te pakken, helaas! Ik heb Lijst van Deurnenaren samengesteld, dat was al een klus en nog een kleine gemeente ook. Mocht jij ook geen tijd hebben, dan laten we het even zo. Elvenpath 1 jun 2009 12:05 (CEST)
Ja, laten we even aankijken wie van ons beiden tijd heeft/krijgt om het artikel uit te breiden. En misschien gaat er een derde mee vandoor; dat is natuurlijk ook een oplossing! Groeten - Paul-MD 1 jun 2009 15:37 (CEST)
Prima! Ik verplaats deze discussie even naar de overlegpagina van het lemma. Elvenpath 1 jun 2009 15:57 (CEST)

Eerste voorbeelden[brontekst bewerken]

Wie wel, wie niet is nog geen uitgemaakte zaak.

Paul-MD 2 jun 2009 18:49 (CEST)

Jaar van overlijden[brontekst bewerken]

Indertijd is hier doorgevoerd om het jaar van overlijden niet te vermelden. Vandaar dat op de bewerkingspagina wordt vermeld "Let op: ALLEEN GEBOREN IN DEZE STAD EN GEBOORTEJAAR VERMELDEN AUB" - Paul-MD (overleg) 29 okt 2018 13:27 (CET)

Nog op te nemen[brontekst bewerken]

De onderstaande personen kunnen opgenomen worden, als over hen een artikel(tje) is verschenen:

Nogmaals jaar van overlijden[brontekst bewerken]

gekopieerd vanaf de overlegpagina van De Jaren
Beste De Jaren, je ziet hier dat in 2014 de sterfjaren werden weggehaald. Vandaar dat op de bewerkingspagina wordt vermeld "Let op: ALLEEN GEBOREN IN DEZE STAD EN GEBOORTEJAAR VERMELDEN AUB". En vandaar dat in de aanvangsregels staat dat alleen het geboortejaar wordt gegeven. Voordeel van deze constructie is dat de lijst niet steeds geactualiseerd hoeft te worden, als er weer een Tilburger-van-geboorte overlijdt. Want geheid dat dat niet of slecht zal worden bijgehouden. Graag jouw mening. Hartelijke groet - Paul-MD (overleg) 29 jun 2020 17:48 (CEST)

Beste Paul-MD,
Om te beginnen: het weghalen van de sterfjaren in een overzicht van degenen die in de betrokken plaats geboren zijn, vind ik persoonlijk een slecht idee.
Zo zag ik vandaag nog - bij toeval - een Nederlandse kunstenares van wie op twee plaatsen alleen het geboortejaar (1914 meen ik) vermeld werd. Volgens haar geboortedatum zou ze nu 105 zijn - maar ze had niet het label van Nederlands honderdplusser; dat kan al een indicatie zijn dat er iets niet klopt. In zo'n geval probeer ik altijd verder te zoeken, want het kan natuurlijk zijn dat die persoon wel gestorven is, maar dat dit eenvoudig nooit verwerkt is. (Dat kun je o.a. hebben bij mensen die ooit naar het buitenland vertrokken zijn en die sindsdien niet meer traceerbaar zijn.) In zo'n geval vind ik dat er in het desbetreffende artikel ten minste (bijvoorbeeld op de Overlegpagina) een opmerking over gemaakt moet worden.
Zo kwam ik laatst iemand - nota bene een oud-burgemeester, zij het uit een nogal ver verleden - tegen van wie alleen het geboortejaar - als ik mij niet vergis was dat 1885 - vermeld was. Ik heb op de Overlegpagina van dat artikel toen een ironisch stukje geschreven ("Een burgervader van 135 jaar??"), en zowaar kwam daar snel een reactie op, en kon de sterfdatum van de man (ik meen ergens in de jaren '70) worden aangevuld. (Dit soort omissies, zoals ook het ontbreken van een (volledige) geboortedatum, verbaast me altijd bij mensen die een openbare, en zeker politieke, functie hebben vervuld: de gegevens van zo'n functionaris moeten toch in brede kring bekend zijn (geweest)?
Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat a) de wikipedia een project van nog geen 20 jaar is (zelf ben ik sinds 2010 actief) en b) dat er veel jonge(re) bewerkers zijn wier geheugen eenvoudig niet verder dan 10 of 20 jaar teruggaat (hierdoor kan ik als 66-jarige nog wel eens wat aanvullende informatie leveren), al zijn er natuurlijk ook genoeg jongere bewerkers die de nodige handigheid hebben in het via het internet - met name ook buiten de wikipedia - boven water halen van gegevens.
Maar ik dwaal af. Zelf heb ik inderdaad ook geconstateerd dat de (meestal ook allesbehalve complete) overzichten met de mensen die in een bepaalde plaats geboren zijn, nogal wat fouten bevatten - alleen de, natuurlijk behoorlijk uitgebreide, Lijst van Amsterdammers is hiervan een goed - lees: nogal slecht - voorbeeld; tussen de bedrijven door heb ik dan ook al heel wat personen en gegevens aan deze lijst toegevoegd. (Blijkbaar moet je er een soort hobby in hebben om hier serieus werk van te maken - maar ook als voor een plaats als Tilburg zo'n "hobbyist" zich nog niet gemeld heeft, lijkt het mij een zwaktebod om dan maar helemaal geen sterfjaren meer te vermelden - een conclusie die voor zover mij bekend voor andere plaatsen in NL niet getrokken is).
Dan nog een stukje ter toelichting van mijn werkwijze. Als vrijwel dagelijks actieve wikipediaan begin ik vaak met de lijst van degenen die in een bepaalde maand overleden zijn - momenteel de Lijst van personen overleden in juni 2020. Als ik in de datum- en jaarlijsten de sterfjaren aanvul, maak ik tegenwoordig gewoonlijk ook een uitstapje naar de plaats - in binnen- of buitenland - waar de betrokken overledene geboren is. Daarbij tref ik (bijvoorbeeld ook vandaag nog) soms mensen aan van wie het sterfjaar wel in de wikipedia, maar nog niet bij hun geboorteplaats staat. Dat vul ik dan met (meestal) een volgende mutatie aan. Natuurlijk loop je daarvoor meestal, behalve misschien bij kleine plaatsen met maar enkele vermeldingen, niet de hele lijst door, maat wel bijvoorbeeld de range van personen geboren tussen bijvoorbeeld 1910 en 1940 - bij grotere plaatsen vaak alleen (een deel van) de mensen met dezelfde beginletter van hun achternaam. En daarbij vind ik: wat de ene keer niet wordt verbeterd of aangevuld, komt een volgende keer wel aan de beurt, de wikipedia is per definitie immers een nooit voltooid project.
Maar om nu op het concrete geval, de Lijst van Tilburgers in te gaan: eigenlijk zou iemand, bij voorkeur uit (de buurt van) Tilburg, die lijst moeten adopteren, dat wil zeggen het op zich moeten nemen om die lijst zo volledig, actueel en accuraat mogelijk te houden.(Wat natuurlijk niet betekent dat die persoon speciale rechten kan doen gelden op deze pagina. Zo ben ik de lijst van Tilburgers, net als die van veel andere (grotere) plaatsen in Nederland en het buitenland, al herhaaldelijk tegengekomen en doe dan wat ik meen te moeten doen. Aan ooit gemaakte afspraken die blijkbaar alleen voor de Tilburgse lijst gelden - sommige andere plaatselijke lijsten vermelden zelfs alleen maar namen, dus zelf geen geboortejaren of beroepen - laat ik me daarbij niet zo veel gelegen liggen. Als "men" mijn bewerkingen meent te moeten terugdraaien, dan zij dat zo (al heb ik dat, behalve ingeval van evidente fouten, gelukkig tot nu toe maar weinig meegemaakt). Maar als het om principiële zaken zoals deze gaat, ga ik graag de strijd aan!
Met hartelijke groet,
De Jaren (overleg) 29 jun 2020 22:57 (CEST)
P.S.: Mogelijk vul ik dit verhaal nog aan met enkele voorbeelden, maar dat lukt niet meer vanavond.
P.P.S.: Reacties van medewikipedianen op dit betoog zijn uiteraard welkom!

Hartelijk dank voor je uitvoerige reactie. Indertijd heb ik me behoorlijk geërgerd aan een eenmensactie waarbij, zonder overleg, de sterfjaren werden geschrapt. Later kon ik wel enig begrip opbrengen voor de kennelijke gedachte erachter: voor wat betreft de lijst kijk je immers alleen naar het moment van geboorte. Speelt dat moment zich af in Tilburg, dan kan de betrokkene in de lijst opgenomen worden. Ook wanneer hij of zij de volgende dag verhuisde naar een andere plaats. Iemand die elders is geboren, maar vervolgens, desnoods de dag daarna, naar Tilburg verhuisde, komt derhalve niet op de lijst.
(Overigens heb ik indertijd een soort alternatief bedacht: vermeld de sterfjaren, maar ook de plaats van overlijden als dat buiten Tilburg plaats heeft gevonden. Dit om aan te geven dat er allerlei mogelijkheden zijn, als die maar herkenbaar en eenduidig zijn voor degenen die een bijdrage aan het artikel willen leveren.)
Hoe dan ook, er zijn argumenten om het sterfjaar niet te vermelden, wat momenteel ondervangen wordt door de zin Alleen het geboortejaar wordt gegeven, waarbij steeds in het lemma van de betrokkene bekeken kan worden of hij of zij al is overleden. En er zijn argumenten om het overlijdensjaar wél op te nemen. Ik ben benieuwd of er collega's zijn die hun visie op dit onderwerp met ons willen delen.
Nog een klein puntje: ik ga liever niet de strijd met je aan, dat klinkt me te martiaal. Volgens mij moeten we al dan niet tot een eensluidende conclusie komen op basis van het wegen van argumenten. Hartelijke groet - Paul-MD (overleg) 30 jun 2020 11:10 (CEST)