Overleg:Natuurkunde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Moet hier het onderwerp "Geschiedenis van de natuurkunde" niet aan toegevoegd worden?

Natuurlijk, ga je gang Ad. Afhankelijk van de lengte van het verhaal kun je er al of niet een aparte pagina van maken. (Overigens heb ik op je website gezien dat we met jou een veelzijdige nestor in huis hebben. Ik hoop echt dat je met veel plezier en tot genoegen van velen hier je kennis wilt blijven planten. Ons clubje is nog klein, dat heb je wel gezien, maar goede artikelen zullen ook weer andere kenners aantrekken, daar ben ik van overtuigd). --tk


De pagina is geheel herzien. Omdat Natuurkunde direkt via de hoofdpagina bereikbaar is, is het nog meer dan op de andere wiki pagina's van belang dat het een goed leesbare pagina is. Daarom zijn alle vraagteken en rode links naar onderen verbannen! Worden ze opgevuld, dan passen ze vast wel ergens in de lopende tekst bovenaan. Elly 03:18 8 feb 2003 (CET)


Ziet er netjes uit Ellywa! Jcwf 03:56 8 feb 2003 (CET)


Onzin terugveranderd. Elektromagnetische straling is iets heel anders dan Elektromagnetisme. Straling is al 2x gelinkt vanaf deze pagina. Ooit komt er hopelijk iemand die het lemma elektromagnetisme goed kan invullen. Elly 23 jun 2003 22:06 (CEST)

Het lemma elektromagnetisme is ingevuld. Het is inderdaad iets helemaal anders dan elektromagnetische straling. [[Gebruiker:David|David Da Vit]] 1 nov 2004 21:45 (CET)

--- Jammer dat ek in Afrikaans hier skryf maar ek is bietjie verward. Ek het begin om my Afrikaanse artikel vanaf die Nederlandse artikel te vertaal en toe agtergekom dat die Nederlandse artikel eerder die ekwivalent van Fisika is en nie dieselfde is as wat in Engels "Natural science" heet nie. Word natuurkunde dan met ander woorde nie in die nederlandse taal as die oorkoepelende beskrywing van vakgebiede gesien soos Fisika, Aardrykskunde, Geologie ens. nie? Watter woord is dan ekwivalent aan "Natural Science"? --Renier 12 nov 2004 08:16 (CET)

Ek dink ek het sopas my eie vraag beantwoord. Ek sien in my woordeboek word Natuurkunde word as alternatief vir fisika aangegee en natuurwetenskap is dan Natural science. --Renier 12 nov 2004 08:35 (CET)

Afbakening Hoofdrubriek NATUURKUNDE[brontekst bewerken]

De omschrijving van de hoofdrubriek NATUURKUNDE vind ik niet bevredigend (en is ook niet te wijzigen???): Het onderscheid tussen "levende" en "niet levende" natuur is niet relevant: natuurwetten gelden voor zoewel levende als niet-levende systemen (wat is leven trouwens?). Ouderwets onderscheid dus: nog vroeger sprak men van de "bezielde" resp. "onbezielde" natuur. Ook de verwijzingen naar "materie" is nodeloos beperkend en misleidend(ondanks de verdere uitleg). Alternatief: Onderscheid Natuurwetenschap en Techniek: natuurwetenschappen onderzoeken natuurlijke systemen, techniek kunstmatige systemen. De natuurwetenschappen onderscheiden zich vnm. door de SCHAAL van de onderzochte systemen: Natuurkunde: subatomaire en submoleculaire wisselwerkingen Scheikunde: moleculaire wisselwerkingen Biologie: complexere "levende" systemen Milieu: complexe sytemen op "omgevings-schaal" Geologie/fysische geografie: systemen op "aarde-schaal" Astronomie: extraterrestriale schaal Het typische is dat alles wat op de kleinste schaal geldt ook geldt op grotere schalen, waarbij er dan telkens nieuwe dingen bijkomen. Wie reageert?

Het bovenstaande is niet getekend en niet gedateerd, maar aangezien het hiernavolgende onderwerp " Correctie" al uit 2005 dateert, is het bovenstaande ook minstens een jaar of vier oud. Toch wil ik er op wijzen dat de hierboven voorgestelde afbakening wel aardig lijkt maar toch niet klopt. Natuurkunde houdt zich met alle schalen bezig: subatomair, atomair, moleculair, macroschaal ("alledaagse" schaal) en astronomische schaal. De begrenzing naar scheikunde is dat de natuurkunde zich niet bezighoudt met chemische reacties (verandering van de samenstelling van stoffen). De afbakening naar de biologie is dat de natuurkunde zich beperkt tot de "dode" materie. En ga zo maar door. De gangbare afbakeniningen, zoals ook in de intro van dit artikel kort weergegeven, zijn correct.
Wel wil ik nog opmerken dat deze indeling historisch gegroeid is. Het had ook anders gekund. En dat de afbakeningen niet "hard" zijn, blijkt al uit de tegenwoordig bestaande overgangsgebieden, zoals fysische chemie, biochemie, biofysica, astrofysica, etc., etc.
Tot slot is de opmerking dat "alles wat op de kleinste schaal geldt ook geldt op grotere schalen, waarbij er dan telkens nieuwe dingen bijkomen" ook discutabel is. Dat een atoom uit een kern bestaat waaromheen elektronen cirkelen (wat trouwens ook maar een "model", een voorstellingswijze, is!) en "dus" vergelijkbaar is met planeten doe om een zon heen cirkelen, is een sterk verouderd idee dat hooguit nog in popularisaties wordt aangehaald.
--HHahn (overleg) 2 sep 2009 12:35 (CEST)

Correctie[brontekst bewerken]

Leuke site. Ik zag echter een fout in de omschrijving van het vakgebied Atoomfysica. Hier wordt eigenlijk een vakgebied omschreven die verder niet word genoemd: Kernfysica. Atoomfysica is volgens mij het vakgebied dat kijkt naar gedragingen van het atoom in z'n geheel (Bohr, Planck). Kernfysica kijkt naar o.a. de kern van een atoom, de elementaire deeltjes en wisselwerkingen tussen deze deeltjes.

Dank u wel, ik zal dat corrigeren. U kunt overigens ook zelf elk artikel bewerken, door op bewerk te klikken en uw aanvullingen of correcties aan te brengen. Elly 15 apr 2005 11:32 (CEST)

Ik wil twee suggesties doen om te horen wat anderen hiervan vinden. (Ben niet beledigd als het niet doorgaat.)

  1. De spelling kwantummechanica, ingevoerd bij de laatste spellingswijziging, wordt door de meeste fysici niet serieus genomen. Men schrijft, in weerwil van het Groene Boekje, bijna altijd quantummechanica. Kunnen wij dat ook zo doen?
  2. Naast de 'inhoudelijke' onderverdeling in vakgebieden is er ook een 'bedrijfsmatige' onderverdeling, naar het soort natuurkunde dat je doet: technische (toegepaste) tegenover zuiver-wetenschappelijke, waarbij de laatste categorie is onderverdeeld in theoretische en experimentele. Ter verduidelijking van de tweedeling in de academische wereld (TU vs. Universiteit) zouden we dat ergens kunnen toevoegen. OK?

BvdG 3 mei 2005 18:18 (CEST)

Wat het eerste punt betreft, we hebben bij Wikipedia de algemene richtlijn om het groene boekje te volgen als uitgangspunt genomen, zie "Hoofdafspraak voor de spelling" op Wikipedia:Spellingsgids. Dus om die reden zou het kwantummechanica moeten blijven, al vinden sommigen dit lelijk. Als Google een maatstaf is, blijkt trouwens dat 24.500 sites de kw gebruiken, 9.970 sites de qu. Onder de eerstgenoemde zag ik na een snelle blik vele websites van universiteiten. Dus in elk geval de webmasters nemen de kwantumspelling wel serieus.
Wat het tweede punt betreft, daar lijkt me alle ruimte voor. Voel je vrij en ga je gang. Maar of de TU's en Universiteiten die tweedeling nog zo hard zien betwijfel ik. De laatste jaren is dat dacht ik zeer naar elkaar toe gegroeid. Elly 3 mei 2005 19:42 (CEST)

Sites[brontekst bewerken]

Zijn de externe links wel van enige toevoeging, ze zo verwijderen doe ik ook weer niet, maar ik denk niet dat ze hier thuishoren. Vincentsc 17 okt 2006 21:32 (CEST)

Gewenste artikelen[brontekst bewerken]

Op Gebruiker:Erwin/Natuurkunde heb ik een lijst gezet met artikelen die wij niet hebben, maar onze Duitse vrienden en vele anderen wel. Als je op zoek bent naar inspiratie kun je daar een kijkje nemen. Voel je vrij om de lijst te bewerken, zo moet Gebruiker:Erwin/Natuurkunde#Te controleren nog gecontroleerd worden zodat een juiste Nederlandstalige titel wordt vermeld. --Erwin(85) 19 okt 2007 10:56 (CEST)


Goedendag op de pagina staat het woord "gepostuleerd" ik begrijp dat woord al niet.

Zou iemand die weet of een idee heeft wat het woord betekend, het kunnen vervangen door een begrijpelijk woord?

Groet van Jaap Boomsma

Afbakening / Wiskunde[brontekst bewerken]

Geachte BertS,

Met uw wijziging dd. 19-8-2009 om 20.03 kan ik een heel eind meegaan. Toch heb ik enkele opmerkingen.

  • U gebruikt de letterlijke vertaling "wiskundige natuurkunde". Die klopt weliswaar, maar hij is wel zeer ongebruikelijk. De termen "mathematica" en (zeker) "fysica" zijn bij de gemiddelde lezer voldoende bekend. Bovendien is "mathematische fysica" ook de term die de gemiddelde wetenschapsredacteur van de betere kranten gebruiken zou.
  • Zoals u het nu beschrijft, zou ik de opmerling liever verplaatsen naar een nieuw punt "Mathematische Fysica" in de paragraaf Vakgebieden.

Tijdens mijn eigen studie (natuurkunde, TUE, 1975) viel me al op dat in een wiskundeonderdeel als vectoranalyse diverse centrale stellingen genoemd zijn naar fysici (vooral Gauss en Stokes schieten me te binnen, maar er waren en volgens mij nog enkele). Ook Fourier was eigenlijk fysicus (of, volgens sommigen, werktuigbouwer). Het is in de praktijk dus niet helemaal waar dat de natuurkunde geen nieuwe wiskunde ontwikkelt. Het is maar net hoe je iemand "indeelt". (In vooral Frankrijk scheen de wiskundeopleiding voor natuurwetenschappers dermate diepgaand te zijn dat de grens tussen "wiskundige" en "natuurkundige" niet altijd even duidelijk was.)

Newton was m.i. meer fysicus; hij heeft gewoon een stuk wiskunde ontwikkeld dat hij nodig had (vergelijkbaar dus met Stokes, Gauss, e.a.) (Misleidend is hier dat voor de oorlog mechanica vaak als wiskundeonderdeel werd gezien. In deze opvatting ga ik niet mee.) Ik meen dat Euler meer wiskundige was, en Lagrange bij mijn weten ook. Bij de genoemde voorbeelden zou ik dan ook zeker Fourier, Gauss, Stokes e.d. noemen. De invloeden van de kwantummechanica op de wiskunde lijken me eerder 'notatietechnisch' van aard.

Verder is het de vraag of mathematische fysica zaken verklaart. Ik zou hier liever van beschrijven spreken.

Ik stel voor: Onder "Afbakening":

  • Wiskunde. Dit is het belangrijkste instrument om een beschijving van natuurkundige waarnemingen in de vorm van een samenhangende, kwantificerende en toetsbare theorie te gieten. Een enkele keer leidt fundamenteel onderzoek ook tot nieuwe inzichten in de zuivere wiskunde. Vooral in de 17e, 18e en 19e eeuw hebben fysici als Newton, Gauss, Stokes, Fourier aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe gebieden in de wiskunde, zoals vectoranalyse, potentiaaltheorie en Fourieranalyse (zie ook Mathematische fysica). Tegenwoordig gaan de ontwikkelingen in de wis- en natuurkunde echter minder hand in hand.

Onder "Vakgebieden" toevoegen:

  • Mathematische fysica. Deze houdt zich bezig met het toepassen van geavanceerde wiskundige methoden in de natuurkunde.

Verder heb ik de neiging om de term "mathemarische fysica" hier te vervangen door "theoretische natuurkunde", waar mathematische fysica in zekere zin een onderdeel van is. Maar dat vergt een geheel herindelen van deze paragraaf, daar ook snaartheorie e.d. eronder zouden moeten vallen, en eigenlijk kwantummechanica ook. Dat gaat me toch even te ver.

En, nu ik toch bezig ben, is medische fysica niet eerder een onderdeel van de toegepaste (= technische) natuurkunde?

--HHahn (overleg) 20 aug 2009 11:39 (CEST)

Nogmaals: Afbakening / Wiskunde[brontekst bewerken]

Geachte BertS,

Bedankt voor uw correcties en aanvullingen. Alleen vraag ik me af of in de huidige formulering niet onbedoeld wordt gesuggereerd dat differentiaalrekening, vectoranalyse, potentiaaltheorie en Fourieranalyse "naast" de wiskunde staan. Het zijn juist onderdelen van de wiskunde. Zou het niet beter zijn, het te herformuleren als:

"...in zowel de natuurkunde als de wiskunde (differentiaalrekening, vectoranalyse, potentiaaltheorie en Fourieranalyse; zie ook Mathematische fysica)."

Zo wordt m.i. duidelijker dat differentiaalrekening etc. hier genoemd worden als voorbeelden van wiskundegebieden waar door fysici veel inbreng in is geweest.

Verder jeuken mijn vingers om de genoemde deelgebieden van de natuurkunde te gaan hergroeperen in experimentele natuurkunde, theoretische natuurkunde en toegepaste natuurkunde. Mathematische fysica zou dan, samen met relativiteitstheorie, kwantummechanica, snaar- en M-theorie e.d. onder theoretische natuurkunde kimen te staan, Medische fysica zou ik dan onder toegepaste natuurlunde plaatsen (hoewel die verdeling natuurlijk nooit keihard is).

Ook overweeg ik om een groep "grensgebieden met andere wetenschappen" te maken, met daarin biofysica, astrofysica, geofysica e.d.

--HHahn (overleg) 31 aug 2009 10:00 (CEST)

Geachte HHahn,

je voorgestelde wijziging vind ik prima; met de herindeling heb ik ook geen moeite; je kunt hierdoor natuurlijk in aanvaring komen met andere kritische geesten, betweters en dergelijke. Succes, --BertS 31 aug 2009 14:36 (CEST)

Is gebeurd (de wijziging, bedoelik; de aanvaring (nog) niet...).
Jammer overigens dat er geen pagina "mathematische fysica" is, maar wel een "wiskundige natuurkunde". Dat laatste lijkt meer een lekenterm. Ik ken het uit mijn studie niet anders dan als mathematische fysica. Er bleken enkele tientallen pagina's naar "wiskundige natuurkunde" te verwijzen, teveel dus om die pagina even te hernoemen. (Of zijn er bots die dat doen?) Ik zal maar vast even een doorverwijspagina 'mathematische fysica' maken. En wie weet, zet ik die WN toch nog even gauw om in MF...
--HHahn (overleg) 31 aug 2009 20:10 (CEST)
Heb doorverwijspagina 'mathematische fysica' aangemaakt, maar er toch maar van afgezien om 'wiskundige natuurkunde' te hernoemen naar 'mathematische fysica'. Het eerste schijnt de in Vlaanderen gebruikelijke term te zijn, en dat moeten we de Vlamingen toch maar gunnen. Per slot van rekening is het ook nog eens beter Nederlands.
--HHahn (overleg) 31 aug 2009 20:20 (CEST)

Toepassingen[brontekst bewerken]

Onder het kopje "Toepassingen" staat dat de natuurkunde zijn toepassingen vindt in "in exacte en andere wetenschappen en in de techniek".

Wat hier met "andere" wetenschappen wordt bedoeld, is niet duidelijk, maar zou wellicht interessant zijn om te vermelden. Wellicht psychologie?, of sociologie?. of...? Verder wordt "techniek" genoemd. Maar het lemma Exacte wetenschap rekent "technische wetenschappen" terecht tot de exacte wetenschappen.

Ergo, zoals de zin er nu staat, is het de vraag of hij wel klopt. Ik stel voor:

"De natuurkunde vindt toepassingen in allerlei andere wetenschapsgebieden, waaronder – maar zeker niet in de laatste plaats – de natuur- en technishe wetenschappen.

Als hier geen tegenwerpingen tegen komen, zal ik het binnenkort aanpassen.

--HHahn (overleg) 15 sep 2009 13:34 (CEST)

Filosofie uit de kop[brontekst bewerken]

Heb deze passage uit de kop weggehaald:

Formeel is de natuurkunde een beschrijvende en niet een verklarende wetenschap. Daarin verschilt het van de door de oude Grieken ontwikkelde natuurfilosofie, die nauwelijks empirisch en meer speculatief en beschouwend van aard was. Er wordt echter wel gezocht naar samenhang tussen verschillende verschijnselen en naar herleiding van zo veel mogelijk verschijnselen tot zo weinig mogelijk natuurwetten.

Is interessant, maar zet lezer meteen al op het verkeerde been. Kan misschien ergens anders in het artikel. Groet, Hansmuller (overleg) 19 feb 2013 13:39 (CET)

Helderheid[brontekst bewerken]

Zou iemand even naar de tweede alinea onder het kopje 'afbakening' willen kijken? Hoe verhouden zich onzekerheidsmarge en (kansverdeling van de) foutenmarge? En onzekerheidsmarge en meetonzekerheid? En behalve meetfouten kunnen er ook nog rekenfouten optreden. Zou iemand daar een coherent en voor de (geïnteresseerde) leek begrijpelijk geheel van kunnen maken? Eventueel pas ik de tekst daarna nog wel aan op leesbaarheid. Bij voorbaat dank! Piotrpavel (overleg) 8 mrt 2018 22:14 (CET)

Econofysica[brontekst bewerken]

Ik denk niet dat econofysica rechtmatig als een tak van de natuurkunde mag worden beschouwd. Oscar Zariski (overleg) 3 mei 2021 22:42 (CEST)

Eens, daarom heb ik onderstaande zin uit het artikel verwijderd. Groet, Elly (overleg) 3 mei 2021 22:50 (CEST)
  • Econofysica onderzoekt wetmatigheden in de economie en gaat anders dan de gangbare economie, niet uit van evenwicht.
Ok bedankt voor de snelle respons! Ik heb een subkopje "interdisciplinaire studiegebieden" aangemaakt, maar zelfs dan zou ik niet geneigd zijn econofysica eraan toe te voegen. Oscar Zariski (overleg) 3 mei 2021 23:04 (CEST)