Overleg sjabloon:Navigatie gemeente Nijmegen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waarom is de indeling van het sjabloon gewijzigd? Het is er niet mooier op geworden--robbtj 1 jan 2006 20:09 (CET).Reageren[reageer]

Nijmegen is geen stad met drie overige kernen[brontekst bewerken]

Lent, Oosterhout en Ressen zijn geen "overige kernen", maar wijken van de gemeente Nijmegen. De "ongedeelde" stad Nijmegen telt 44 wijken. De woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen is geen kern, maar een nieuwbouwwijk van de gemeente Nijmegen. Het dorp Oosterhout ligt in de gemeente Overbetuwe. Het gehucht Ressen ligt in de gemeente Lingewaard. Dorp Lent (Raadsbesluit d.d. 15 december 1999) is één van de 12 buurten in de woonplaats Lent gemeente Nijmegen. De woonplaats Lent gemeente Nijmegen is veel meer dan alleen Dorp Lent. De woonplaats Lent gemeente Nijmegen komt wél overeen met de wijk Lent (Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006).
Woonplaatsnamen zijn authentieke gegevens. In het verleden zijn drie woonplaatsnamen door de Nijmeegse gemeenteraad vastgesteld (Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995). Na de inwerkingtreding van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen moet iedere gemeenteraad het gehele grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen indelen (het wetsontwerp ligt inmiddels bij de Eerste Kamer).
De wijzigingen die bij herhaling door Bramvr zijn aangebracht in de Sjabloon:Gemeente Nijmegen doen geen recht aan de feitelijke situatie. Buurtschappen, dorpen, gehuchten, kernen et cetera zijn subjectieve aanduidingen die verwarring alleen maar groter maken. Wat wel/niet onder de stad Nijmegen verstaan, is evenmin duidelijk. "De Stad" is de oude benaming van Sectie C van de kadastrale gemeente Nijmegen. De andere secties en de gehele kadastrale gemeenten Hatert en Neerbosch liggen daarbuiten. Het stadsdeel Nijmegen-Noord (Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006) maakt daarentegen wél deel uit van de "ongedeelde" stad Nijmegen.
Kortom: Nijmegen is geen stad met drie overige kernen, maar één gemeente die op dit moment nog uit vier verschillende woonplaatsen bestaat!
--- Rob Essers 15 okt 2007 19:35 (CEST
Om verdere discussies met jouw te voorkomen: aangepast naar stadsdelen. Naar aanleiding van jouw argumentatie: ik denk erover zoals ik het heb verwoord op mijn OP. Nijmegen is histroisch gezien stad vanwege verleende stadsrechten, maar wordt hiertoe ook gerekend, door o.a. het CBS, op basis van bepaalde criteria als inwonertal, bevolkingsdichtheid, voorzieningenniveau, enz. Daar doen raadsbesluiten der gemeenteraad over woonplaatsaanduidingen niks aan af. Wat is subjectief en objectief in deze? Besluiten door een Gemeenteraad? Hoe een buurt/wijk/dorp/vlek/stad wordt ingedeeld op basis van door bepaalde overheidsinstanties gehanteerde criteria? Historie? Kadastrale gemeenten? Alles zou ik (of iemand anders) in een bestuurlijke indeling wel subjectief kunnen noemen, maar waarin de ander een objectieve indeling of een objectieve bron ziet.
Om nog even een ander Raadsbesluit aan te halen: De gemeenteraad heeft de gemeente Nijmegen met ingang van 1 januari 2007 onderverdeeld in 9 stadsdelen (CBS-wijken), die weer bestaan uit 44 wijken (CBS-buurten), dus waar zijn de woonplaatsen gebleven????
Bij andere gemeenten wordt wel onderscheid gemaakt tussen steden, hoofdplaatsen, dorpen en buurtschappen/gehuchten. Is dat nu ineens ook allemaal subjectief? Ik denk het niet. Einde discussie met jouw. - Bramvr 16 okt 2007 12:12 (CEST)Reageren[reageer]
De gemeente Nijmegen kan op verschillende manieren worden onderverdeeld in:
a) woonplaatsen (Sjabloon:Gemeente_Nijmegen);
b) stadsdelen en wijken (Sjabloon:WijkenVanNijmegen).
Aan beide indelingen liggen verschillende raadsbesluiten ten grondslag. Je kunt beide indelingen naast elkaar gebruiken, maar je moet ze niet door elkaar halen.
Het CBS gebruikt een indeling in wijken en buurten die gelijk is aan de gemeentelijke indeling in stadsdelen en wijken. Statistische gegevens hebben zelden betrekking op een woonplaats, tenzij het grondgebied toevallig overeenkomt met een gemeente, wijk of buurt. Na de invoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen komt hierin ongetwijfeld verandering. Iedere gemeenteraad moet voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer woonplaatsnamen vaststellen.
---Rob Essers 16 okt 2007 14:28 (CEST)Reageren[reageer]
De kernen Lent, Ressen en Oosterhout behoren sinds januari 1998 tot de gemeente Nijmegen. [1]. Dan lijkt het me, als dit volgens iemand geen kernen zouden zijn, dat dat eerst even met Nijmegen geregeld wordt. Zolang de gemeente Nijmegen de Lent, Ressen en Oosterhout op haar eigen website benoemd als kernen, mogen (moeten) wij er vanuit gaan dat het kernen zijn. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 7 mei 2008 13:57 (CEST)Reageren[reageer]
Nogmaals...
De woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen behoort sinds 1 januari 1996 tot de gemeente Nijmegen, de woonplaats Ressen gemeente Nijmegen behoort sinds 1 januari 1997 tot de gemeente Nijmegen en de woonplaats Lent gemeente Nijmegen behoort sinds 1 januari 1998 tot de gemeente Nijmegen. De namen van de drie woonplaatsen zijn in 1995 door de gemeenteraad vastgesteld (Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995, raadsvoorstel 180/1995).
De wijknamen Oosterhout, Ressen en Lent bestaan pas sinds 1 januari 2007 (Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006, raadsvoorstel 133/2006). Deze drie wijken vallen samen met de woonplaatsen Oosterhout gemeente Nijmegen, Ressen gemeente Nijmegen en Lent gemeente Nijmegen.
De verkeerde informatie op een website komt niet in de plaats van een formeel raadsbesluit. Overigens omvat de woonplaats Lent gemeente Nijmegen meer dan alleen de kern Lent. De kernen Ressen en Oosterhout liggen niet eens op het grondgebied van de gemeente Nijmegen.
--- Rob Essers 10 mei 2008 19:00 (CEST)Reageren[reageer]
En wie zegt mij dat er niet een week (of welk moment dan ook) later een besluit is genomen dat dit allemaal een slip of the pen was en dat het weer anders geregeld wordt? Dit bewijst alleen dat het ooit zo geweest is. Wij moeten er van uit gaan dat de informatie die de gemeente verschaft correct is, of print even alle besluiten sinds 1995, alsjeblieft. Als je vind dat het anders is dan de gemeente voorstelt dan moet je daar er wat aan laten doen, niet hier. We gaan hier niet onwaarheden publiceren, zelfs niet als ze waar zijn. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 11 mei 2008 18:22 (CEST)Reageren[reageer]
Je mag er zonder meer van uitgaan dat mijn informatie in dezen correct is en de informatie op www.nijmegen.nl niet klopt. Ik ga ervan uit dat de gemeentelijke website binnenkort wordt aangepast. Zolang de gemeenteraad het Raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (raadsvoorstel 180/1995) niet wijzigt of intrekt, kent de gemeente Nijmegen vier verschillende woonplaatsen: Nijmegen, Oosterhout gemeente Nijmegen, Ressen gemeente Nijmegen en Lent gemeente Nijmegen.
--- Rob Essers 12 mei 2008 11:41 (CEST)Reageren[reageer]
Dank je dat dat 'mag'. Ik verwacht ook dat als het allemaal waar is (en dat zal wel, omdat je er in afgestudeerd bent, blijkbaar) zal het meteen hier veranderd moeten worden. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 12 mei 2008 13:39 (CEST)Reageren[reageer]
Er hoeft niets veranderd te worden als jij de juiste informatie niet keer op keer vervangt door onjuiste informatie!
Breng dan een weerlegging aan in plaats van te gaan schreeuwen! - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 12 mei 2008 19:42 (CEST)Reageren[reageer]
Oosterhout, Ressen en Lent zijn wijken in het stadsdeel Nijmegen-Noord (Raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006, raadsvoorstel 133/2006). Een sjabloon met één woonplaatsnaam en drie wijknamen is zinledig. De gemeente Nijmegen telt negen stadsdelen en 44 wijken (zie Sjabloon:WijkenVanNijmegen).
In het Adressenoverzicht (stratenlijst, sortering op straatdeel) van de Gemeente Nijmegen, afdeling Informatiebeheer [2] staat bij ieder adres de juiste wijknaam en de juiste woonplaatsnaam vermeld.
--- Rob Essers 12 mei 2008 17:48 (CEST)Reageren[reageer]
Kijk... Dat is een zinnige bron, daar hebben we wat aan! Dank je voor deze onderbouwing.
Moet dit sjabloon dan geen redirect worden naar dat sjaboon Sjabloon:Navigatie wijken van Nijmegen? (Of had je dat al een keer geopperd? Met deze onderbouwing kan ik daar in meegaan. - Tengwa osse.svgTengwa rómen.svgTengwa osse.svgTengwa óre.svg - (Gebruiker - Overleg) 12 mei 2008 19:42 (CEST)Reageren[reageer]


Beschuldigingen subjectieve informatie[brontekst bewerken]

Beste Rob,

Zie het artikel woonplaats waar voorbeelden gegeven worden van vormen van woonplaatsen. Aan mijn herhaalde wijzigingen is volgens dit artikel dus niks subjectiefs in tegenstelling waar van jij mij beschuldigd van subjectieve toevoegingen. Alle wijzigingen derhalve teruggedraaid. Dan zouden in jouw visie dus ALLE sjablonen aangepast dienen te worden. Een woonplaats kan volgens het aangehaalde artikel een buurtschap, gehucht, vlek, stad of dorp zijn. Dus wat is daar subjectief aan? Mij hiervan beschuldigen is dus derhalve niet correct.

Ik ga bewust niet uit van kadastrale gemeenten omdat één gemeente juist uiit meerdere kadastrale gemeenten kan bestaan. Zoals jij aanhaalt.

Raadsbesluiten of geen raadsbesluiten, nogmaals een kern van 80 inwoners kan ik moeilijk een woonplaats noemen. En als ik zo je homepagina bekijk heb jij ook trubbels zat met "jouw" gemeente c.q gemeenteraad als zelfbenoemde criticaster van de gemeente Nijmegen - Bramvr 17 okt 2007 20:12 (CEST)Reageren[reageer]

Bram,
Het artikel woonplaats moet hoognodig herschreven worden! In de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de daarop berustende bepalingen wordt onder woonplaats verstaan: "door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen gedeelte van het grondgebied van de gemeente" (artikel 1, aanhef en :onderdeel r). Het is inderdaad verstandig om ALLE sjablonen hieraan aan te passen!
De woonplaats is een van de drie onderdelen van het adres. De andere onderdelen zijn de naam van een openbare ruimte (straatnaam) en een nummeraanduiding (huisnummer).
Hoewel de wet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden, is het begrip woonplaats niet nieuw. De Nijmeegse gemeenteraad heeft in 1995 al een woonplaatsbesluit genomen. De gemeente Nijmegen telt op dit moment nog vier woonplaatsen. Dat worden er binnenkort waarschijnlijk minder. Het gemeentelijk beleid gaat uit van de "ongedeelde" stad. Het begrip hoofdplaats is in dit geval misplaatst.
Of jij een kern van 80 inwoners wel/geen woonplaats kunt noemen, lijkt me niet relevant. De Raad van de gemeente Nijmegen heeft op 18 oktober 1995 onder meer de woonplaatsnaam Ressen gemeente Nijmegen vastgesteld. De inwoners van die woonplaats wonen vooralsnog in de woonplaats Ressen gemeente Nijmegen.
--- Rob Essers 17 okt 2007 22:57 (CEST)Reageren[reageer]
Rob,
Wat een (in dit geval de Nijmeegse) Gemeenteraad beslist is bij een andere overheidsinstantie (zoals het CBS) weer een subjectief begrip, en wat bij het CBS objectief begrip is voor "dorp" of "stad", kan voor de betreffende Gemeenteraad weer subjectief (omdat die hun eigen criteria bij woonplaatsaanduiding hanteren) zijn. Dus vandaar die verwarring, in ieder geval bij mij, en wellicht anderen!
Wellicht dat we kunnen opteren als er door herschikking nog maar één woonplaats in de gemeente Nijmegen bestaat (de ongedeelde stad) de sjablonen "Gemeente Nijmegen" en "WijkenvanNijmegen" deze twee te integreren in één (nieuw) sjabloon (zelf ben ik voorstander van minder, maar duidelijke, overzichtelijke en correcte sjablonen). Maar dat is op dit moment nog toekomstmuziek. Graag verneem ik je standpunt in deze. Wellicht dat dat dan ook kan bij andere gemeenten, dat weet ik niet, maar in eerste instantie zou ik dit voor Nijmegen vernemen.
Het lijkt mij zinvoller alle sjablonen pas te gaan aanpassen (botmatig of anderszins) als de door jouw genoemde Wet pas kracht wordt (verwachting die jij eerder hebt uitgesproken is 2008 of medio 2009). Dan kan er gesteld worden door de aanpasser: kijk maar naar de Wet.
Ik verwacht dat als jij, ik of iemand anders nu de sjablonen gaat wijzigen uitgaande van de voornoemde Wet, waarbij de huidige onderverdeling sneuvelt, die persoon best wel veel commentaar gaat krijgen, vanwege regionale/lokale sentimenten waarbij "stad" of "dorp" wordt gewijzigd in het begrip "woonplaats". Bij sommige mensen onder de Wikipedianen en gelegenheidsbijdragers kan dit héél erg gevoelig liggen. Vaak willen degene vasthouden aan (voor dorpen historisch verleende stads- of vrijheidsrechten hun dorp "stad" noemen, of anderen willen hun uit de kluiten gewassen dorp [zonder stads- of vrijheidsrechten] hun dorp "stad" noemen, en weer anderen willen hun middelgrote stad, omdat deze als groeikern is aangewezen door de Rijksoverheid, maar geen stads- of vrijheidsrechten kennen uit een soort beschutting nog steeds "dorp" noemen, als je mij nog kunt volgen).
Mijn ervaring hier op Wikipedia is dat personen die (vaak) aan artikelen over gemeenten bijdragen òf uitgaan van historisch verleende stadsrechten (een "dorp" om deze reden kenschetsen als "stad") òf uitgaan van de eerder door mij aangehaalde CBS-criteria (waarvan ik eerder enkele voorbeelden heb aangehaald) om hun "dorp" op te kunnen waarderen tot "stad".
Overigens behoor ik tot de "categorie" personen die om historische redenen een (woon)plaats al dan niet tot het begrip "stad" kan worden gerekend
Hopelijk is nu alles een beetje duidelijk voor je, en no hard feelings naar je toe Rob!! - Met een vriendelijke groet, Bramvr 18 okt 2007 15:10 (CEST)Reageren[reageer]
Bram,
Jij gaat voorbij aan de grondwettelijke autonome bestuursbevoegdheid van de gemeenteraad. Gelukkig doet het Centraal Bureau voor de Statistiek dat niet! :-) Het CBS heeft mij expliciet toegezegd zich te zullen houden aan de indeling die de Nijmeegse gemeenteraad op 25 oktober 2006 heeft vastgesteld (per 1 januari 2007).
Evenals gemeente is woonplaats een objectief begrip. Dat geldt niet voor andere begrippen (stad, dorp, buurtschap, gehucht, kern et cetera). Iedere stukje van een gemeente moet in een of andere woonplaats liggen.
Het is aan het gemeentebestuur om te bepalen hoeveel verschillende woonplaatsen er in een gemeente zijn. In de gemeente Nijmegen zijn dat er op dit moment nog vier. De gemeente Amsterdam bestaat uit twee woonplaatsen; de gemeente Barneveld telt tien woonplaatsen. Ook de sjablonen voor deze gemeenten zijn onvolledig en/of onjuist. Bij gemeenten die maar uit één woonplaats bestaan, is een afzonderlijk sjaboon met de woonplaatsen niet alleen overbodig, maar ook ongewenst! Bij gemeenten met meer dan één woonplaats mag zo'n sjabloon daarentegen niet ontbreken.
In alle gevallen waarin één van de woonplaatsen dezelfde naam heeft als de gemeente, bestaat het gevaar dat de gegevens voor de woonplaats en de gemeente worden verwisseld of door elkaar gebruikt.
Er is niets tegen bijdragen over een stad of dorp, als de sjabloon maar duidelijk maakt hoe de huidige indelingen van de desbetreffende gemeente in elkaar zitten. De sjablonen Sjabloon:Gemeente Nijmegen en Sjabloon:WijkenVanNijmegen kunnen als voorbeeld dienen.
--- Rob Essers 18 okt 2007 16:51 (CEST)Reageren[reageer]
Rob,
Ik denk dat we op dit moment op twee verschillende zenders naar elkaar proberen te communiceren.
Ik probeer je duidelijk te maken dat een gemeente op basis van criteria (bijvoorbeeld inwonertal en voorzieningenniveau) onder andere door CBS, wordt ingedeeld in de "subjectieve" begrippen als stad en dorp. Tewrwijl hetzelfde CBS de bestuurlijke indeling van een gemeente laat afhangen van besluiten door een Raad (wellicht behoudens de term "verspreide huizen van xxxx"). Zie hiervoor de publicaties gemeentewijzer van het CBS.
Zo wordt de kern Uden door het CBS gerekend tot een middelgrote stad op basis van de bovenstaande criteria (terwijl de plaats historisch gezien een vlek is) en tevens wordt door hetzelfde CBS de bestuurlijke indeling van de gemeente Uden aangehouden.
Het heeft mij nog al wat kruim gekost om de term "stad" voor Uden te laten vervallen en dit door het neutraler klinkende "hoofdplaats" te vervangen. De overige woonkernen/plaatsen in Uden worden gerangschikt onder "dorpen" in het sjabloon betreffende de gemeente Uden, en hetzelfde geldt voor veel meer gemeenten. Nogmaals, veel plaatsen zijn op basis van de "subjectieve CBS-criteria" (dus inwonertal, voorzieningenniveau) ingedeeld en ik denk dat sommigen liever het begrip "stad" voor hun woonplaats zien dan woonplaats of woonkern.
Ik zou me zo kunnen voorstellen dat een sjabloon voor Nijmegen er zo kan gaan uitzien in de toekomst (hier gebruik ik even fictieve namen voor de wijken):
 
Gemeente Nijmegen
Flag of Nijmegen.svg
Woonplaats: Nijmegen (als het huidige artikel eventueel wordt gesplitst tussen de woonplaats Nijmegen en de gemeente Nijmegen, voor een voorbeeld zie Eindhoven en Eindhoven (gemeente))
Wijken: Eerste Wijk | Tweede Wijk | Derde Wijk | Tuinwijk
of zo:
 
Gemeente Nijmegen
Flag of Nijmegen.svg
Wijken: Eerste Wijk | Tweede Wijk | Derde Wijk | Tuinwijk
Een gesplistst artikel houdt in dat bij de woonplaats de nadruk ligt op geschiedenis (van de plaats zelf; dit hoeft niet noodzakelijkerwijs met een gemeente overeen te komen), musea, bekende inwoners, leuke weetjes, sport etc. etc. Bij de gemeente ligt dan juist de nadruk op bestuurlijke indeling, zetelverdeling gemeenteraad, college van B&W en de geschiedenis van de gemeente (over het ontstaan na een herindeling bijvoorbeeld).
- Bramvr 18 okt 2007 18:08 (CEST)Reageren[reageer]


Schoenmaker blijf bij je leest![brontekst bewerken]

Bram,
In plaats van foutieve sjablonen voor Nijmegen te bedenken, kun jij je beter met de sjablonen van Uden bezighouden.
 
Gemeente Uden
Flag of Uden.svg
Woonplaatsen: Uden | Odiliapeel | Volkel


In de Sjabloon:Wijken in Uden staat de Vliegbasis Volkel die niet in de woonplaats Uden ligt. Bij de andere woonplaatsen in de gemeente Uden wordt niet naar deze sjabloon verwezen. De indeling komt ook niet overeen met de CBS-indeling (Kerncijfers wijken en buurten 2003-2006) van de gemeente Uden:


 
Wijken en buurten in Uden
Flag of Uden.svg
Wijk 01 Uden Centrum, Bogerd-Vijfhuis, Moleneind-Groenewoud, Flatwijk, Blitswijk, Hoevenseveld, Schutveld, Buurtschap Hoeven, Hoeven, Melle, Raam, Sportpark Volkelseweg, Zoggel, Vluchtoord, Loopkant-Liessent-Goorkens, Hoenderbos-Velmolen, Eikenheuvel, Buitengebied Uden-Oost, Buitengebied Uden-Zuid, Buitengebied Uden-West, Buitengebied Maashorst
Wijk 02 Volkel Kom Volkel, Vliegbasis Volkel, Buitengebied-Volkel
Wijk 03 Odiliapeel  Odiliapeel, Buitengebied-Odiliapeel


De Vliegbasis Volkel ligt kennelijk in Wijk 02 Volkel. Zo te zien komen de wijken in de gemeente Uden overeen met de woonplaatsen en en CBS-buurten met de wijken. De kop en de linker kolom kunnen aangepast worden aan de aan de plaatselijke benamingen, als de systematiek maar gehandhaafd blijft. Je boft dat ik mij beperk tot Nijmegen! :-)
--- Rob Essers 18 okt 2007 21:23 (CEST)Reageren[reageer]
Rob,
Niet verkeerd voor iemand die zich wil beperken tot Nijmegen, maar ik probeerde je in elk geval wat voorbeelden te geven voor uniforme sjablonen voor alle gemeenten (dus of woonplaatsen en wijken in één sjabloon of alleen de wijken (CBS buurten) in een sjabloon.
Misschien dat de voorbeelden die je gemaakt hebt voor Uden uiteindelijk de uniforme sjablonen kunnen worden voor de gemeente-artikelen in Wikipedia!
Nog even een aanvullende vraag: zie je mogelijkheden voor een "gesplitst" Nijmegenartikel of is dit in jouw optiek niet wenselijk? - Bramvr 19 okt 2007 16:49 (CEST)Reageren[reageer]
Bram,
De uitsplitsing in gemeente en plaats is zeker bij Nijmegen niet wenselijk. Dat leidt alleen maar tot meer verwarring. Ook bij de stadsdelen en wijken in Eindhoven (stad) staat de wijkindeling van de gemeente. Dergelijke fouten houden direct verband met de opslitsing.
Er is geen bezwaar tegen een apart artikel voor een specifiek onderdeel van een gemeente, maar dan moet wel zonder meer helder zijn waar dat artikel over gaat. Aan de uitsplitsing dienen objectieve criteria ten grondslag te liggen. Over wat er wel/niet onder Nijmegen (stad) verstaan moet worden, lopen de meningen echter uiteen. Alleen al daarom is een apart artikel ongewenst!
--- Rob Essers 19 okt 2007 19:17 (CEST)Reageren[reageer]
Wat, iemand die Nijmegen wil splitsen? Alsjeblieft, blijf er af. Dan krijg je pas een boel discussie, dat wil je niet weten :-( Bovendien heeft Rob gelijk, Bram. Je kunt wel persoonlijke aanvallen op hem loslaten dat 'ie een zelfbenoemde criticaster van het stadsbestuur is, maar keer op keer moet ik grijnzend constateren dat 'ie z'n huiswerk bijzonder goed gedaan heeft. ;-) --Brinkie 19 okt 2007 19:55 (CEST)Reageren[reageer]
Brinkie,
Ik ben in discussie met Rob. Ik wil niet splitsen, maar discussies/wijzigingen voorkomen die uittentreuren door iemand worden gemaakt en worden teruggedraaid door Rob (of Brinkie). Bovendien heb ik Rob naar zijn mening gevraagd, ik ga niet botweg in artikelen lopen schoffelen. Maar voor wat het waard is: bij Veghel was ik eveneens tegen opsplitsen en dat is toch gebeurd. Ik was hierop tegen omdat de gemeente Veghel te zeer vervlochten is naar mijn mening met de woonplaats/hoofdkern Veghel om een apart artikel (gemeente Veghel) te produceren. Zelf ben ik tegenstander van het splitsen van gemeente-artikelen waarbij de naam overeenkomt met de woonplaats/hoofdkern, een gemeente dient m.i. pas afzonderlijk artikel te krijgen als het òf niet overeenkomt met een bepaalde woonkern òf na herindeling vernoemd te zijn naar een kleine plaats om kift tussen de "grotere broers" (bijv. Moerdijk) te voorkomen. Mijn verwachting was dat veel personen op Wikipedia die Nijmegen als een groot artikel beschouwen, dit willen opsplitsen in gemeente en woonplaats.
Bovendien ik bezie "zelfbenoemd criticaster" niet als een persoonlijke aanval (omdat dit op zijn eigen webpagina vermeld staat). En een kenmerk van een criticaster is volgens mij dat hij/zij erg goed zijn huiswerk doet :-)) [om de andere grijnzend onderuit te schoffelen :-))]. Ik kan ook wel zeggen dat ik de aanduidingen ongewenste, subjectieve en misleidende info toegevoegd door Bramvr (die door Rob gemaakt zijn) ik opvat als persoonlijke aanvallen Brinkie, maar dat doe ik dus niet - Bramvr 20 okt 2007 10:21 (CEST)Reageren[reageer]
Ik wil je er graag op wijzen dat een overlegpagina bij een lemma (of een sjabloon zoals hier) geen privéchat is. ;-) Misschien is het je wel eens opgevallen dat ik aan diverse artikelen over Nijmegen gewerkt heb, dus ja, ik wil dat dit sjabloon er zowel netjes als feitelijk juist uitziet. Daarnaast wil tot elke prijs voorkomen dat van Nijmegen zo'n gedrocht wordt gemaakt als Leeuwarden, waarbij je op een doorverwijspagina uitkomt, ondanks dat gemeente slechts pakweg 10% groter is dan de stad. Maar goed, dat wil je gelukkig ook niet, dat lemma opsplitsen. --Brinkie 20 okt 2007 20:13 (CEST) (opgelucht)Reageren[reageer]

Nieuwe opzet en aanvulling[brontekst bewerken]

Ik heb een nieuwe opzet van het sjabloon gemaakt met een flinke aanvulling, [3]. Hierbij staan schuin voormalige dorpen en buurtschappen binnen de gemeentegrenzen van het huidige Nijmegen. Ik heb onder de stad Nijmegen de drie woonplaatsen benoemd (Lent / Oosterhout / Ressen gemeente Nijmegen). Ik heb het onderscheid woonplaats en dorp gemaakt omdat deze drie woonplaatsen als woonplaats door de gemeente Nijmegen benoemd zijn en niet specifiek als dorp of buurtschap en ze bestaan naast de gelijknamige dorpen. Daarvan heb ik het het dorp Lent als voormalig dorp gekenmerkt omdat het nu een wijk is binnen de woonplaats Lent. Bij de buurtschappen twijfel ik aan de status van de Lentse buurtschappen (die nog niet schuin staan) omdat met de oprukkende Waalsprong ze tzt wel geïncorporeerd zullen raken. Agora 14 nov 2010 19:19 (CET)Reageren[reageer]

 
De nieuwe opzet kan mijn toets der kritiek niet doorstaan! De gemeente Nijmegen telt op dit moment twee woonplaatsen: Nijmegen en Lent. De wijken Oosterhout en Ressen liggen in de woonplaats Nijmegen. De dorpen Oosterhout en Ressen hebben nooit binnen de grenzen van de gemeente Nijmegen gelegen.
De huidige woonplaats Lent valt ook niet samen met het dorp Lent, de buurt Dorp Lent of de kadastrale gemeente Lent. Een opsomming van historische namen zonder de bijbehorende begrenzing en tijdvak is zinloos. Het wordt volstrekt onbegrijpelijk als verdwenen namen op een hoop geveegd worden met de huidige indeling in een sjabloon met de kop 'woonplaatsen in de gemeente Nijmegen'.
Verdwenen buurtschappen uit de gemeente Elst of Bemmel horen in ieder geval niet thuis in een sjabloon met de woonplaatsen in de gemeente Nijmegen. Doornik ligt nu trouwens in de woonplaats Bemmel in de gemeente Lingewaard.
--- Rob Essers 14 nov 2010 23:48 (CET)Reageren[reageer]
Dan kan het hele sjabloon weg: dubbel met en inhoudelijk niets toevoegen aan sjabloon:Navigatie wijken Nijmegen. Vraag me dan wel af hoe het dan zit met de huidige Ressen gemeente Nijmegen en Oosterhout gemeente Nijmegen. Uit bovenstaande discussie leidde ik juist af dat het als woonplaatst gezien wordt maar niet als dorp. De historische namen vond ik juist een toevoeging (suggesties voor een betere sjabloon titel kan uiteraard) om die ook een plekje te geven in de navigatie. Maar goed, nu een niets toevoegend sjabloon wat binnenkort voor verwijdering genomineerd gaat worden. Doornik (Nederland) wordt in het lemma ook beide gemeenten toegeschreven en 't Zand (Nijmegen) is recent aangemaakt. Agora 15 nov 2010 07:53 (CET)Reageren[reageer]
 
In de sjabloon sjabloon:Navigatie wijken Nijmegen staan de woonplaatsen niet vermeld. De gemeente Nijmegen (woonplaatsen Nijmegen en Lent) is opgedeeld in negen stadsdelen en 44 wijken. De woonplaats Lent is een onderdeel van het stadsdeel Nijmegen-Noord. De woonplaats Lent valt samen met de wijk Lent die onderverdeeld is in 12 buurten, waaronder de buurt Dorp Lent.
Het "huidige" Ressen gemeente Nijmegen en Oosterhout gemeente Nijmegen bestaan sinds 1 januari 2010 niet meer. Deze voormalige woonplaatsen liggen nu in de woonplaats Nijmegen. De wijk Oosterhout is overigens kleiner dan de voormalige woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen, terwijl de wijk Ressen juist groter is dan de voormalige woonplaats Ressen gemeente Nijmegen. De wijken Oosterhout, Ressen en Lent vormen samen het stadsdeel Nijmegen-Noord dat in twee verschillende woonplaatsen in de gemeente Nijmegen ligt.
Doornik was in 1830 de benaming van sectie B van de kadastrale gemeente Ressen, ten oosten van de Weg van Lenth naar Bemmel (= Vossenpelssestraat, Lent / Vossenpels - Zandsestraat, Bemmel). Die weg is nog altijd de gemeentegrens.
---Rob Essers 15 nov 2010 10:56 (CET)Reageren[reageer]