Oxfam Novib

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Oxfam Novib op Lowlands 2007

Oxfam Novib, voorheen Novib, is een Nederlandse medefinancieringsorganisatie en niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Oxfam Novib is onderdeel van Oxfam International.

Geschiedenis[bewerken]

Als gevolg van de watersnood van 1953 veranderde in Nederland het politieke klimaat met betrekking tot internationale bijstand. Dit leidde tot de oprichting van Oxfam Novib op 23 maart 1956 onder de naam Novib. Pater Simon Jelsma, dominee Johannes Hugenholtz en Jan Tinbergen waren betrokken bij de oprichting en Prins Bernhard werd de voorzitter.

Novib was oorspronkelijk een afkorting van Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand. Later werd echter Nederlandse Organisatie voor Internationale Betrekkingen gebruikt als naam en nog later werd dit Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking.

In 1963 wordt de campagne Gast aan tafel gestart. Men wordt uitgenodigd om een bedrag aan Novib te doneren ter grootte van de kosten van een extra eter.

In 1994 trad de organisatie toe tot Oxfam International om onder andere op het gebied van internationale lobby en samenwerking de effectiviteit te vergroten. Dit leidde in 2006 tot een naamswijziging van Novib naar Oxfam Novib.

Gedurende haar bestaan heeft Oxfam Novib verschillende slagzinnen gehanteerd. Zo lanceerde ze in de jaren negentig De Novib-methode werkt. Dit werd later veranderd in Hoe groot is jouw wereld?. Toen in maart 2006 Novib haar naam wijzigde in Oxfam Novib werd ook een nieuwe slagzin geïntroduceerd, namelijk Rechtvaardige Wereld. Zonder Armoede., met punten. Anno 2010 is de slagzin Ambassadeurs van het zelfdoen om het belang van eigen ontwikkeling te onderstrepen.

Werkwijze[bewerken]

Het doel van Oxfam Novib is dat iedereen een zelfstandig bestaan zonder armoede kan opbouwen. Ze is daarom vooral actief op het gebied van armoedebestrijding en gelijke rechten, oftewel een rechtvaardige wereld, zonder armoede. Om haar doel te bereiken, werkt Novib samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden, voert ze campagne in Nederland om mensen bewust te maken van de armoede en onrechtvaardigheid in de wereld en probeert ze het beleid van overheden en bedrijven te beïnvloeden door te lobbyen, zowel op nationaal als internationaal niveau.

Steun in ontwikkelingslanden wordt geboden door lokale ontwikkelingsorganisaties en -projecten te steunen. Oxfam Novib zendt zelf geen werknemers of vrijwilligers uit naar het buitenland. Dit wordt gedaan omdat lokale organisaties vaak het best op de hoogte zijn van de behoeften in een gebied. De genoemde steun bestaat uit financiële steun en advies. Oxfam Novib probeert zo veel mogelijk structurele, duurzame hulp te bieden, de bekende hengel in plaats van de vis.

Oxfam Novib biedt gebieden getroffen door een ramp ook noodhulp aan. Dit bestaat bijvoorbeeld uit extra hulp aan lokale partnerorganisaties en het voorzien in eerste basisbehoeften bij rampen. Bij deze activiteiten wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de activiteiten van andere Oxfam International leden en de Samenwerkende Hulporganisaties.

Verder kent Oxfam Novib een uitgebreid vrijwilligersnetwerk onder de naam Doenersnet. Hierbij richt men zich niet alleen op initiatieven vanuit Novib zelf, maar biedt men de vrijwilligers ook een platform om eigen initiatieven te ontplooien. Zowel de initiatieven vanuit Oxfam Novib als vanuit haar vrijwilligers zijn voornamelijk gericht op bewustwording in Nederland. Zo worden vrijwilligers ingezet bij campagnes op festivals en waren zij actief bij de Groene Sint-campagne. De vrijwilligers hebben zelf onder meer acties opgezet rond eerlijk bankieren (BeterGeld) en eerlijk winkelen en hebben daarnaast een tweetal benefietconcerten (Oxjam) georganiseerd.

Organisatie[bewerken]

Oxfam Novib is een non-gouvernementele organisatie met ongeveer 350 werknemers. Het hoogste bestuursorgaan van de stichting is een algemene vergadering. Van deze algemene vergadering zijn onder andere verschillende andere maatschappelijke organisaties lid, zoals Amnesty International, maar ook politieke partijen als de Partij van de Arbeid en GroenLinks en milieuorganisaties zoals Milieudefensie.

Hieronder staat het stichtingsbestuur dat als kerntaak toezicht houdt op de directie. Deze laatste is het dagelijks bestuur van de organisatie en houdt zich bezig met het voorbereiden van en het uitvoeren van beleid. Op 1 juni 2007 volgde Joris Voorhoeve (ex-VVD[1] & D66), Ella Vogelaar (PvdA) op als voorzitter van de raad van toezicht. In februari 2008 volgde Farah Karimi (GroenLinks) Sylvia Borren op als algemeen directeur. Na de zomer van 2009 trad Tom van der Lee aan als campagne directeur.

Samenwerking[bewerken]

Internationaal[bewerken]

Oxfam Novib neemt deel aan zowel de Samenwerkende Hulporganisaties als Oxfam International. Daarnaast is er sprake van samenwerking met scholen, denk aan lespakketten en dergelijke, particuliere organisaties en het bedrijfsleven. De samenwerking met bedrijven geldt enkel voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Oxfam Novib werkt ook samen met andere organisaties aan bepaalde campagnes.

In 2006 nam Oxfam Novib naast organisaties als ICCO en XminY deel aan het jaarlijks evenement voor andersglobalisme, het Wereld Sociaal Forum.

In de landen waar Oxfam Novib actief is, werkt het samen met lokale organisaties en initiatieven. In totaal gaat het, in 2006, om ongeveer 900 lokale initiatieven en organisaties in meer dan 60 landen over de hele wereld.

Oxfam Novib werkt(e) samen met de Zuidaziatische Coalitie tegen Kinderslavernij (South Asian Coalition on Child Servitude/SACCS), in 1992 opgericht door de Indiër Kailash Satyarthi. SACCS was een initiatief van Bachpan Bachao Andolan.

Verder werkt de organisatie veel samen met de 17 andere organisaties binnen Oxfam International. Zo is in België de zusterorganisatie Oxfam in België actief.

Nederland[bewerken]

In Nederland heeft Oxfam Novib ook een samenwerkingsverband met diverse organisaties, onder andere met Nederland Bekent Kleur, de comités 'Stop de Oorlog', 'Genoeg is genoeg', 'Allemaal Anders, Allemaal Gelijk' en de omroep Llink.[2][3]

Oxfam Novib werkt sinds 1991 samen met ASN Bank, als renteschenkingspartner waarbij klanten van de bank de rente rechtstreeks kunnen schenken. In 1996 werd de ASN-Novib Fonds opgericht, dat gericht is op microkredieten en kleine leningen in ontwikkelingslanden. In juni 2008 konden (de klanten van) ASN-bank projecten van onder andere Oxfam Novib tegen kinderarbeid ondersteunen. Op 28 september 2009 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin de partijen toegezegd hebben om elkaar nog meer te ondersteunen op gebied van kennisuitwisseling en marketing.

Campagnes[bewerken]

Oxfam Novib werkt aan verschillende campagnes om haar doelen na te streven. Dit varieert van eigen campagnes met betrekking tot de eigen thema's tot internationale campagnes en campagnes met betrekking tot de millenniumdoelstellingen.

Een kind hoort in de klas[bewerken]

Oxfam Novib wil wereldleiders aan hun afspraken rond de millenniumdoelen houden. Één van die afspraken was om in 2015 alle kinderen wereldwijd naar school te laten gaan. Om dit te bereiken worden foto's verzameld van mensen die de actie steunen. Deze foto's worden aan het eind van de campagne aangeboden aan minister Bert Koenders.

Make Trade Fair[bewerken]

Make Trade Fair is een campagne van Oxfam International die de verkoop wil stimuleren van eerlijkehandelsproducten zoals Max Havelaar en afschaffing bepleit van subsidies (zoals Europese landbouwsubsidies) en importheffingen die een eerlijke handel belemmeren.

De Groene Sint[bewerken]

De Groene Sint is een onderdeel van de campagne Make Trade Fair en vraagt sinds 2006 aandacht voor Fair Trade-producten rond het Sinterklaasfeest.

Resultaten[bewerken]

Koninklijke Verkade verkoopt sinds oktober 2008 alleen nog maar chocolade gemaakt van zogenoemde "eerlijke" cacao. Daardoor verdienen nu ruim 50.000 cacaoboeren een beter inkomen. Dit resultaat is, naast de Groene Sint-campagne, mede bereikt door jarenlange gesprekken van Oxfam Novib en Max Havelaar met Verkade.

Op 4 maart 2010 ondertekenden demissionair minister Verburg van Landbouw, cacaohandelaren, chocoladefabrikanten, supermarkten en Oxfam Novib een intentieverklaring voor duurzame cacaoproductie. Ruim 100.000 Nederlanders hebben daaraan op de Groene Sint-website hun steun betuigd.

Op donderdag 28 januari 2010 kreeg de Groene Sint-campagne 2009 de Issue Award 2010 uitgereikt.[4] De Issue Award is een initiatief van een adviesbureau. In oktober 2010 is de Groene Sint-campagne van 2009 onderscheiden met de belangrijke Nederlandse communicatieprijs "Bronzen Effie" in de categorie bewustwordingscampagnes.[5]

HIER[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie HIER voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

HIER is een initiatief van 38 goede doelen, waaronder Oxfam Novib, die in Nederland en daarbuiten projecten uitvoeren om het klimaatprobleem aan te pakken.

Zorg voor Zorg[bewerken]

De Zorg voor Zorg-campagne van Oxfam Novib vestigt de aandacht op de toegankelijkheid van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Wereldwijd is er een tekort aan ruim 4 miljoen verplegers, doktoren en verloskundigen en ongeveer 1,3 miljard mensen hebben wereldwijd geen toegang tot basale gezondheidszorg.

Hug a Nurse[bewerken]

De campagne Hug a Nurse richtte zich eveneens op de toegankelijkheid van gezondheidszorg. Als verpleegkundige verklede acteurs gaven knuffels aan bezoekers van de festivals Pinkpop, Lowlands en Mysteryland. Iedere naar de daarbij gefotografeerde bezoeker opgestuurde foto telde mee als steunbetuiging.

Trailwalker[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Trailwalker voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Sinds 2009 organiseert Oxfam Novib op de Veluwe de zogenaamde Trailwalker. Dit jaarlijkse wandelevenement is een sponsorwandeling over een afstand van 100km georganiseerd in verschillende landen.

Budget[bewerken]

Oxfam Novib ontving van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de subsidieperiode 2007-2010 € 509.000.000; ongeveer 2,6% van het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking[6]. Hiernaast werkt Oxfam Novib ook samen met donateurs en (renteschenkings)partners. Oxfam Novib ontvangt 71 procent van haar inkomsten van overheden.[7]

Externe links[bewerken]