Papias

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Papias (Grieks: Παπίας Ιεραπόλεως/ο Ιεραπολίτης) (ca. 65 - ca. 130 n.Chr.) was een vroege bisschop van Hiërapolis in Phrygië (Klein-Azië). Hij was een belangrijke getuige uit de apostolische traditie en wordt daarom tot de Apostolische Vaders gerekend. Papias was een tijdgenoot en vriend van Polycarpus en heeft vermoedelijk net als deze de apostel Johannes nog gekend. Volgens Papias werd het Evangelie volgens Matteüs oorspronkelijk in het Aramees geschreven.[1]

Papias schreef een boek in vijf delen met als titel Uitleg van de Logia van de Heer of Verklaring van de woorden des Heren, waarvan echter slechts fragmenten bekend zijn. Korte gedeelten zijn onder andere bewaard gebleven in Tegen de ketters van Irenaeus van Lyon en de Kerkelijke geschiedenis van Eusebius.

In zijn boek verzamelde Papias niet alleen gegevens over het leven en de prediking van Jezus Christus, maar ook over de apostelen en de eerste christenen. Deze informatie kreeg hij van mensen die een generatie ouder waren dan hijzelf en die de apostelen gekend moeten hebben. Hij is de eerste die Matteüs en Marcus als schrijvers van een evangelie noemt. Ook lijkt hij onderscheid te maken tussen de evangelist Johannes en een gelijknamige oudste. Latere geleerden vermoeden daarom dat deze oudste de drie Brieven van Johannes geschreven zou hebben. De verschillende samenvattingen van zijn woorden zijn echter niet duidelijk en spreken elkaar gedeeltelijk tegen.

Het werk van Papias raakte in de vergetelheid, vooral omdat hem werd verweten dat hij geloofde dat bij de wederkomst van Jezus een Duizendjarig vrederijk zou aanbreken zoals door Johannes beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Wel zijn citaten uit het werk van Papias overgeleverd bij latere kerkvaders, met name Ireneüs en Eusebius, welke laatste overigens negatief over Papias spreekt omdat Eusebius niet in een letterlijk Duizendjarig rijk gelooft.

Zijn feestdag is in de rooms-katholieke kerk en orthodoxe kerken op 22 februari.

Externe link[bewerken]