Seksuele intimidatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een aanraking van een vrouw door een man die als ongewenste intimiteit ervaren kan worden

Seksuele intimidatie of ongewenste intimiteit is seksueel getint gedrag dat door de persoon aan wie het gericht is als ongewenst wordt ervaren. Het kan daarbij zijn dat degene die ervan beschuldigd wordt zich van geen kwaad bewust is. Indien de seksuele intimidatie hinderlijk betasten is kan men ook spreken van aanranding. Een voorbeeld hiervan is het in billen knijpen van collega's.

Voorbeelden van seksuele intimidatie kunnen zijn: Nafluiten of sissen op straat, een aanraking, het maken van seksuele opmerkingen of het stellen van intieme vragen op het werk. Vooral op de werkvloer zorgt seksuele intimidatie vaak voor problemen. Jonge medewerkers die door een superieur worden lastig gevallen kunnen of durven hier vaak met niemand over te praten. Ze vrezen dat ze hun baan zullen verliezen als ze een klacht indienen tegen hun baas.

Seksuele intimidatie kan door zowel mannen als vrouwen gebezigd worden. De dader is echter meestal man en het slachtoffer meestal een vrouw. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom een man denkt dat zijn gedrag geoorloofd is. Voorbeelden zijn: Hij is zich er niet van bewust dat wat hij doet vervelend is voor het slachtoffer, hij komt uit een cultuur waarin dergelijk gedrag geoorloofd is (denk aan een studentencorps waarin aanranding, vernedering en intimidatie mogelijk gewoon wordt gevonden) of hij is seksueel aangetrokken tot de vrouw en meent dat intimidatie een vorm van flirten is. Het kan ook zijn dat iemand meent dat hij vanwege zijn status, positie of rijkdom een vrijbrief heeft om anderen seksueel te intimideren.

Nafluiten en vrouwen seksueel getinte vragen stellen op straat wordt door mannelijke daders vaak gezien als een vorm van flirten. Ook sommige vrouwen die dit gedrag ondervinden op straat menen dat het enkel complimenten zijn en vinden het gedrag niet storend of intimiderend.

Bij een auditie of training van een acteur is er bij het verlangen van naaktheid en seksuele handelingen soms een dunne grens tussen functioneel zijn voor het werk (waaronder het beoordelen of trainen van het overwinnen van gène) en verlangd worden voor het persoonlijke gerief van de beoordelaar/coach, vooral als er geen anderen bij zijn.

Tussen seksuele intimidatie en pesten bestaat een zekere overlap daar het in beide gevallen gaat om gedrag dat een ander als ongewenst en onaangenaam beschouwt. Seksuele intimidatie zou men zelfs als een vorm van pesten kunnen beschouwen. Veel bedrijven hanteren een protocol tegen zowel pesten als seksuele intimidatie, en in veel landen kunnen beiden op dezelfde manier juridisch aangepakt worden. Een groot verschil is dat een enkel seksueel incident al als seksuele intimidatie kan gelden, terwijl om van pesten te spreken een enkel incident onvoldoende is. Ook loopt men bij seksuele intimidatie sneller tegen bewijsproblemen aan, daar de seksuele ongewenste gedragingen vaak slechts in aanwezigheid van de dader en het slachtoffer plaatsvinden.

Strafbaarheid in Nederland[bewerken]

In Nederland was seksuele intimidatie op straat niet strafbaar. Ahmed Marcouch heeft op 15 februari 2017 een concept-wetsvoorstel gepresenteerd.[1][2] Voorgesteld wordt een nieuw artikel 429ter in het Wetboek van Strafrecht:

Hij die zich mondeling of door gebaren op seksuele wijze uit jegens een persoon en hierdoor die persoon in een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie brengt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de derde categorie."

Het oordeel van de Nederlandse Orde van Advocaten hierover was zeer negatief.[3]

In Rotterdam zijn er in 2017 plannen tot wijziging van de APV om seksuele intimidatie op straat strafbaar te stellen. Een speciaal handhavingsteam zal dan in Rotterdam toezien op naleving. Per 1 januari 2018 kunnen overtreders dan een maximale straf krijgen van 3 maanden gevangenisstraf of 4100 euro boete.[4]

In Amsterdam kunnen handhavers en politie volgens de Algemene Plaatselijke Verordening bij bepaalde vormen van ongewenst gedrag op straat vanaf 1 januari 2018 een boete opleggen.[5]

Externe links met meer informatie[bewerken]