Lodewijk Asscher

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Lodewijk Asscher
Lodewijk Asscher 2013-1.jpg
Algemene informatie
Volledige naam Lodewijk Frans Asscher
Geboren 27 september 1974 in Amsterdam
Functie minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier
Sinds 5 november 2012
Partij Partij van de Arbeid
Titulatuur mr. dr.
Politieke functies
2002-2006, 2010 lid gemeenteraad van Amsterdam
2006-2012 wethouder in Amsterdam
2010 waarnemend burgemeester van Amsterdam
2012-heden vicepremier
2012-heden minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parlement & Politiek - biografie
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Lodewijk Frans Asscher (Amsterdam, 27 september 1974) is een Nederlands politicus. Na een carrière in de Amsterdamse politiek is hij sinds 2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier in het kabinet-Rutte II.

Asscher is lid van de Partij van de Arbeid. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2002 (rechtsgeleerdheid). Datzelfde jaar werd hij lid van de gemeenteraad van Amsterdam. In 2006 verruilde hij het raadslidmaatschap voor het wethouderschap in de hoofdstad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2010 was hij namens zijn partij lijsttrekker in Amsterdam. Van maart tot juli 2010 was Asscher enige tijd waarnemend burgemeester van de gemeente Amsterdam, van het aftreden van Job Cohen tot de benoeming van diens opvolger, Eberhard van der Laan.

Op 5 november 2012 werd de jurist Asscher beëdigd als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II. Hij is tevens vicepremier.

Biografie[bewerken]

Studie en start loopbaan[bewerken]

Asscher studeerde na het Gymnasium Sorghvliet psychologie en rechten aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 promoveerde hij op het proefschrift Communicatiegrondrechten. Een onderzoek naar de grondwettelijke bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving. Tot 1 januari 2006 was Asscher universitair docent Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2006 heeft hij buitengewoon verlof om zich geheel aan zijn politieke loopbaan te kunnen wijden.

Asscher kwam na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002, waarbij hij als achtste geplaatst was op de kandidatenlijst van de PvdA, in de Amsterdamse raad. In april 2004 werd hij fractievoorzitter, als opvolger van de teruggetreden Tjalling Halbertsma. Naast zijn fractievoorzitterschap hield Asscher zich bezig met de commissie Algemene Zaken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ging de PvdA in Amsterdam onder zijn lijsttrekkerschap van 15 naar 20 zetels. Vier jaar later, bij de verkiezingen in 2010, kwam de partij weer uit op 15 zetels.

Een aardige bijzonderheid is dat Asscher op dezelfde lagere school heeft gezeten als Mark Rutte, Instituut Wolters in Den Haag. Gezien het leeftijdsverschil van zeven jaar zullen zij elkaar daar echter niet hebben ontmoet.

Wethouderschap[bewerken]

Op 26 april 2006 werd Asscher geïnstalleerd als wethouder van Financiën, Economische Zaken, Onderwijs, Inburgering en Jeugd. In zijn eerste maanden als wethouder kwam Asscher lijnrecht tegenover minister van Financiën Gerrit Zalm te staan, toen deze het aandelenbelang van het Rijk in de luchthaven Schiphol wilde terugbrengen van 75,8 naar 50 procent.[1] Zalm was van plan een deel van de aandelen naar de beurs te brengen. Met een aandeel van 21,8 procent beschikte Amsterdam echter over een vetorecht over de noodzakelijke statutenwijziging. Asscher bood Zalm aan om 29 procent van de aandelen van het rijk over te nemen voor 200 miljoen euro, hetgeen de minister weigerde. Hierop stemde Amsterdam tegen de statutenwijziging. Enkele dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 vernietigde Zalm het besluit van Amsterdam. Asscher tekende hiertegen een hoger beroep aan bij de Raad van State. Voordat deze tot een uitspraak kon komen, trok Wouter Bos, die in februari 2007 Zalm was opgevolgd als minister van Financiën, het vernietigingsbesluit van Zalm echter in.

Asscher zette zich als wethouder in om de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs en jeugdzorg te verbeteren. met zijn initiatief Kinderen eerst, waarvoor hij reeds tijdens de verkiezingscampagne in 2006 had gepleit, regelde hij opvoedingsondersteuning voor ieder die hier behoefte aan had. Hij voerde de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters in, een norm met betrekking tot het aantal woorden die kinderen aan het eind van groep 2 van het basisonderwijs moeten kennen. De maatregel werd genomen omdat uit onderzoek was gebleken dat met name kleuters met een Marokkaanse en Turkse achtergrond over een te beperkte woordenschat uit de Nederlandse taal bleken te beschikken.

In november 2009 gaf Asscher de resultaten van alle Amsterdamse basisscholen vrij, zodat ouders beter in staat worden gesteld om zich te informeren over de kwaliteit van de scholen. Bij het opstellen van kwaliteitseisen hanteerde hij een strengere norm dan de Nederlandse onderwijsinspectie. Een aantal schoolbesturen verzette zich tegen de publicatie en de zogenaamde Asschernorm. Zij beriepen zich op bijzondere omstandigheden zoals de ligging van de school of achtergrond van de leerlingen. Het ministerie van Onderwijs zag echter geen problemen in het opleggen van hogere ambities.[2] Toen de islamitische school As-Siddieq in gebreke bleef om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zegde Asscher het schoolbestuur de wacht aan. Na publicaties in het Parool, waarin beschreven werd hoe de school integratie van de leerlingen tegenwerkte, besloot hij de subsidie aan de school op te schorten. Asscher kreeg hierin bijval van staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma.[3]

In 2007 gaf Asscher leiding aan Operatie Frankenstein. Doel hiervan was een betere besteding van de 270 miljoen euro aan subsidies die Amsterdam verstrekte voor welzijnswerk. Asscher was niet tevreden over de geboekte resultaten en de versnippering in het welzijnswerk, waardoor soms wel honderd organisaties langs elkaar werkten. De welzijnsorganisaties die zich richtten op jongeren werden verplicht inzichtelijk te maken welke resultaten zij boekten met de subsidies die zij kregen.

Onder leiding van Asscher bond de gemeente Amsterdam tevens de strijd aan met de criminaliteit en de prostitutie. In zijn boek Nieuw Amsterdam had Asscher in 2005 al gepleit voor ontmoediging van raamprostitutie en het aanpakken van vrouwenhandel, loverboys en illegaliteit in de prostitutie.[4] Met Strategienota Coalitieproject 1012 nam hij het initiatief tot opschoning van het prostitutiegebied De Wallen. In verschillende delen van het centrum moeten volgens de plannen prostitutieramen verdwijnen. Bedrijven die een link hebben met gedwongen prostitutie, vrouwenhandel of andere vormen van criminaliteit worden geweerd. De bekende seksclub Yab Yum werd gesloten. Casa Rosso mocht echter open blijven. Hierbij maakte Amsterdam gebruik van de wet Bibob. In de binnenstad werden door de gemeente panden opgekocht waar voorheen prostitutiebedrijven en coffeeshops in waren gevestigd.[5] De gemeente kocht niet alleen panden in het wallengebied op maar ook in het zogenaamde Singelgebied. In deze panden werkten voornamelijk oudere prostituees en was er van vrouwenhandel totaal geen sprake. Deze prostituees moesten voortaan maar een ander heenkomen zoeken, maar deze maatregelen droegen wel bij aan het opschonen van de grachtengordel.

Een ander onderdeel van Coalitieproject 1012 was de verbetering van de entree van de stad. Het Damrak, de Dam en het Rokin worden in de plannen gesaneerd. Malafide bedrijven moeten er verdwijnen. Volgens de gemeente maken hotels, coffeeshops en souvenirwinkels soms deel uit van maffia-achtige structuren.[6][7]

Medio 2009 kwam Asscher in opspraak naar aanleiding van een onderzoek van RTL 4 waaruit bleek dat hij onterecht declaraties had ingediend. Wethouders ontvangen in Amsterdam een maandelijkse toelage van ongeveer 600 euro waarvan zij onkosten kunnen bekostigen. Wethouder Asscher declareerde onder andere een ansichtkaart van 1,79 euro en enkele babyrompertjes die hij cadeau had gedaan aan politieke relaties.

Waarnemend burgemeesterschap[bewerken]

Op vrijdag 12 maart 2010 stelde zittend burgemeester Job Cohen zich tijdens een persconferentie officieel kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Hij stelde dat Asscher bereid was bevonden om als waarnemend burgemeester op te treden. Waarnemend Commissaris van de Koningin Elisabeth Post was niet blij met deze voortvarendheid, zij stelde dat de provincie gaat over de benoeming van de waarnemend burgemeester. Omdat bijna de gehele gemeenteraad achter Asscher stond ging zij een week later toch akkoord.[8]Alleen de fractie van D66 was tegen de benoeming. D66-fractievoorzitter Ageeth Telleman verweet de PvdA "op regenteske wijze het eigen belang" na te streven. D66 trok zich daarom ook terug uit de onderhandelingen over een nieuw college.[9]

Vicepremier en minister[bewerken]

Op 29 oktober 2012 maakte PvdA-leider Diederik Samsom bekend dat Asscher is gevraagd om als vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het Kabinet-Rutte II toe te treden.[10] Op 5 november werd hij beëdigd door koningin Beatrix.

Persoonlijk[bewerken]

Asscher komt uit een Joodse familie van juristen en diamantairs uit de Amsterdamse wijk De Pijp. Zijn overgrootvader Abraham Asscher was een van de voorzitters van de Joodsche Raad. Vader Bram Asscher is een jurist en moeder Irene Asscher-Vonk is een voormalig hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Een broer van zijn moeder is de in 2004 overleden dirigent Hans Vonk. Een broer van zijn vader is Edward Asscher, de president-directeur van het familiebedrijf Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij en namens de VVD voormalig lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Asscher trouwde in 2005 met Jildau Piena en heeft drie kinderen.

Publicaties[bewerken]

  • Nieuw Amsterdam (2005)
  • De ontsluierde stad (2010)

Externe links[bewerken]

Wikiquote Wikiquote heeft een of meer citaten gerelateerd aan Lodewijk Asscher.
Voorganger:
R.H. (Rob) Oudkerk (2002)
Lijsttrekker PvdA Amsterdam
2006 en 2010
Opvolger:
-
Voorganger:
M.J. (Job) Cohen
Burgemeester van Amsterdam (wnd.)
23 maart 2010 - 7 juli 2010
Opvolger:
E.E. (Eberhard) van der Laan
Voorganger:
H.G.J. (Henk) Kamp
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
2012-heden
Opvolger:
-
Voorganger:
M.J.M. (Maxime) Verhagen
Vicepremier
2012-heden
Opvolger:
-