Meester in de rechten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Meester in de rechten is de titel die iemand behaalt door het afronden van de masterstudie rechtsgeleerdheid aan een Belgische of Nederlandse universiteit. 'Meester in de rechten' wordt doorgaans afgekort tot mr. (met kleine letters en een punt). Mr. wordt als titel nooit voluit geschreven als meester. Deze meester moet niet verward worden met de onderwijzer, die ook wel met meester aangeduid wordt.

Bij meerdere meesters in de rechten wordt mrs. als aanduiding gebruikt: "Advocaten: mrs. De Vries en Jansen". Dit moet niet worden verward met het Engelstalige (en onder de invloed van Ms. steeds meer in onbruik geraakte) Mrs., de afkorting voor Mevrouw. De reden dat de titel meester in de rechten is, meervoud dus, stamt uit de middeleeuwen. In die tijd was een jurist iemand die zowel bekend was met het geldende canonieke recht, als het Romeinse recht. Deze titel geldt nu nog steeds.

Master of Laws[bewerken]

Master of Laws (afkorting: LLM of LL.M., Latijn: Legum Magister, vertaling: meester in de rechten) is een universitaire mastergraad in het bachelor-masterstelsel. De graad met toevoeging of Laws[1] wordt hier gebruikt om aan te geven dat de drager ervan aan een universiteit een eenjarige of tweejarige initiële masteropleiding heeft afgerond in de rechtsgeleerdheid. De dubbele 'L' is een afkorting van het Latijnse meervoud legum ("van de wetten"; Lat. lex, "wet"); In Latijnse afkortingen wordt de letter herhaald, indien het meervoud wordt bedoeld.

Deze masteropleiding kan worden gevolgd na afronding van een driejarige universitaire bacheloropleiding rechtsgeleerdheid, die leidt tot de titel Bachelor of Laws (LLB), of het behalen van de vierjarige opleiding rechtsgeleerdheid in het Hoger Beroepsonderwijs. De graad Master of Laws wordt internationaal erkend en is qua niveau vergelijkbaar met de Nederlandse titel meester in de rechten (mr.) en de voormalige Belgische titel licentiaat (lic.) in de rechten. Wegens de invoering van de Bachelor-masterstructuur zal de vertrouwde titel mr. wellicht steeds meer vervangen worden door de academische graad Master of Laws (LLM), die ook in het buitenland gangbaar is.

In de praktijk blijkt dat de graad Master of Laws nog weinig bekendheid geniet in Vlaanderen en Nederland. Dit betekent dat veel juristen aan wie de graad van Master of Laws (LLM) is toegekend, veelal toch de mr.-titel voeren. In het buitenland houden ze doorgaans de vermelding van de graad 'LLM' aan.

De titel LL.M of LLM wordt achter de achternaam geschreven, terwijl de titel mr. vóór de naam wordt geschreven.

Verband met promotie[bewerken]

Door het behalen van de meestertitel (tegenwoordig door het slagen voor het "master" examen) is (behoudens een speciale vrijstelling) voldaan aan één voorwaarde voor toelating tot een academische promotie (internationaal als "PhD" aangeduid), naast de succesvolle verdediging van een goedgekeurd academisch proefschrift. In Nederland is dit geen vervolgopleiding, maar een onderzoeksproject in een specifiek onderwerp, waarover een proefschrift wordt geschreven. Wettelijk heeft iemand die gepromoveerd is het recht de titel "dr." voor de naam te voeren, maar bij juristen is dat weinig gebruikelijk, omdat de "mr." titel op zichzelf al een soort doctoraat zou behelzen. Ook al is dit historisch achterhaald, en geldt de "dr." titel als veel zwaarder dan de "mr."-titel, de traditie blijft.


Bronnen, noten en/of referenties
  1. Toekenning van de toevoeging "of laws" is in Nederland geregeld in Regeling andere toevoeging aan wo-graden; in Vlaanderen is dit geregeld door artikel 25 Decreet 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (zoals gewijzigd bij Decreet van 1 juli 2011).