Ministerie van Economische Zaken (Nederland)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Het huidige gebouw van het ministerie EZ in Den Haag, op de plek van het voormalige ministerie van Landbouw
Koning opent vernieuwd ministerie van Economische Zaken
voormalige hoofdvestiging van het Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is een Nederlands ministerie. Het houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de Nederlandse economie, zoals handel, industrie, communicatie, energievoorziening, ondernemen, innovatie en consumentenzaken zoals product- en voedselveiligheid. Ook landbouw, inclusief het landbouwonderwijs, visserij, natuurbescherming en plattelandsbeleid vallen onder het ministerie.

Organisatie[bewerken]

Aan het hoofd van het ministerie staan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken. Het ambtelijk hoofd is de secretaris-generaal.

Het ministerie is opgedeeld in verschillende stafafdelingen, directoraten-generaal die zich bezighouden met de opstelling van beleid, diensten en agentschappen die zich met de uitvoering van het beleid bezighouden met volledige ministeriële verantwoordelijkheid en zelfstandige bestuursorganen die met meer zelfstandigheid en beperktere ministeriële verantwoordelijkheid het beleid uitvoeren. Door de fusie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2010 is het ministerie wat betreft het aantal afdelingen en verantwoordelijkheden sterk gegroeid.

Het ministerie is gevestigd op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Directoraten-generaal[bewerken]

  • Agro
  • Energie, Telecom en Mededinging
  • Bedrijfsleven en Innovatie
  • Internationale Betrekkingen
  • Natuur en Regio
  • Uitvoering

Inspectoraten-generaal[bewerken]

Diensten en agentschappen[bewerken]

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)[bewerken]

Geschiedenis[bewerken]

Het ministerie werd in 1905 ingesteld als Departement van Landbouw, Handel en Nijverheid. Daarna wijzigde de naam enkele keren, onder andere door afsplitsing van het beleidsterrein Landbouw.

In 1946 werd voor de huidige naam gekozen en vanaf 1950 werd er een staatssecretaris benoemd. Vanaf 1978 is aan de staatssecretaris onder meer de zorg voor de buitenlandse handel opgedragen.

Op 14 oktober 2010 is het ministerie van Economische Zaken samengegaan met het tweemaal grotere ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het tweede kabinet-Rutte besloot om voor dit ministerie per november 2012 de naam "Ministerie van Economische Zaken" te gebruiken. Tot 2010 was het ministerie van LNV op de Bezuidenhoutseweg 73 gevestigd en het ministerie van EZ op de Bezuidenhoutseweg 30 (B30). Het gefuseerde ministerie betrok het grotere gebouw van LNV. Het monumentale kleinere pand, dat in 1917 gebouwd was voor toen nog het departement van Landbouw, Handel en Nijverheid, werd verlaten.

Minister van Economische Zaken werd Henk Kamp (VVD), Co Verdaas (PvdA) staatssecretaris. Verdaas trad 6 december 2012 af vanwege een declaratie-affaire gedurende zijn lidmaatschap van de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Op 18 december 2012 werd Sharon Dijksma (PvdA) beëdigd als opvolger van Verdaas.

Op 1 maart 2015 is de rijksdienst Dienst Landelijk Gebied opgeheven. De taken van deze dienst zijn deels overgegaan naar de Provincies en deels naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]