Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Opgericht 27 juni 1985
Voorzitter Caroline Copers
Hoofdkantoor Wetstraat 34-36
1040 Brussel
Verantwoordelijke minister Vlaams minister-president
Website www.serv.be
Portaal  Portaalicoon   Economie

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviesorgaan van de verschillende Vlaamse sociale partners.

Missie[bewerken]

De SERV adviseert het Vlaams parlement en de Vlaamse regering. Hij doet dat op eigen initiatief, op verzoek van het Vlaams parlement of van (een lid van) de Vlaamse regering. Alle aangelegenheden met een sociaal-economische inslag, waarvoor Vlaanderen bevoegd is, komen daarbij aan bod.

Door de representatieve samenstelling hecht men veel belang aan de adviezen van de SERV. Elk advies van de SERV wordt voorbereid door een werkgroep met deskundigen van de sociale partners. De werkgroep krijgt ondersteuning van de studiedienst van de SERV, die vertakt is in verschillende domeinen.

Eén van de kerntaken van de SERV is het opvolgen van het fiscale beleid. Andere thema's zijn onder andere: begroting, werkgelegenheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, milieu, economie en mobiliteit.

De SERV is ook belast met het secretariaat van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). In het VESOC heeft het overleg tussen overheid, vakbonden en werkgevers plaats. De Vlaamse regering verbindt zich ertoe alle voorstellen uit te voeren waarover binnen het VESOC consensus bestaat.

Structuur[bewerken]

Het voorzitterschap van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen gaat, om beurt, elk jaar naar een andere afgevaardigde van werknemers en werkgevers.

De SERV telt 20 leden:

Onderliggende adviesraden[bewerken]

Drie strategische adviesraden voor specifieke beleidsdomeinen zijn ingebed binnen de SERV:

 • Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG)
  • Deze raad is opgericht bij decreet van 7 december 2007 en toegewezen aan het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).
 • Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)
  • Deze raad is opgericht bij decreet van 7 juli 2006 en toegewezen aan het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).
 • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
  • Deze raad is opgericht bij decreet van 6 juli 2007 en toegewezen aan het beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV). Hij werd ingebed in de SERV op 1 januari 2016 bij decreet van 3 juli 2015.

Daarnaast zijn er nog twee specifieke adviesorganen binnen de SERV:

 • Vlaamse Havencommissie (VHC)
 • Vlaamse Luchthavencommissie (VLC)

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]